DATABÁZE KOSMICKÝCH SOND PRO PRŮZKUM TĚLES SLUNEČNÍ SOUSTAVY

Program New Frontiers

USA


Program New Frontiers {=Nové hranice} vyhlásila NASA v roce 2003 na základě dobrých zkušeností získaných podobnými programy Discovery a Explorer. Jeho cílem je průzkum Sluneční soustavy sondami střední třídy. Podle původních předpokladů se mělo jednat o mise realizované v takových případech, pro něž by byla nákladová a časová omezení stanovená v programu Discovery příliš svazující.

Program New Frontiers má řešit určité výzkumné cíle zařazené mezi hlavní priority ve studii Národního výboru pro výzkum (National Research Council) z roku 2002, nazvané New Frontiers in the Solar System: An Integrated Exploration Strategy {=Nové hranice solárního systému: Sjednocená strategie průzkumu}. Pro zmíněnou studii se rovněž vžil název Decadal Survey {=Desetiletý přehled} a vypracoval ji na žádost NASA podvýbor pro kosmická studia. Tímto NASA zamýšlela shrnout dosavadní znalosti o solárním systému, zkompilovat vědecké problémy, které by mohly ovlivnit plán v dalším desetiletí a sepsat podle jistého klíče nejperspektivnější oblasti k průzkumu automatickými sondami.

Ze studie vyšly jako nejdůležitější cíle průzkum Pluta a těles v Kuiperově pásu, výzkum Venuše, Jupitera, jižního pólu Měsíce (např. útvar Aitken) a komet.

Konkrétní projekt programu New Frontiers začíná návrhem doručeným do NASA na základě veřejné výzvy. Návrh je posouzen standardní schvalovací procedurou a eventuálně vybrán k realizaci. Do čela vybranému projektu je určen tzv. principal investigator PI {=hlavní vědecký pracovník}, obvykle napojený na univerzitní prostředí nebo na vědecké instituce. Tým vedený PI zahrnuje zástupce průmyslu, obchodních společností, státních laboratoří a vysokých škol a jeho úkolem je stanovit vědecké cíle a připravit přístrojové vybavení. PI je zodpovědný za celkový úspěch projektu, což zahrnuje i dodržení rozpočtu, časového harmonogramu a stanovených parametrů.

Program New Frontiers podporuje využití odzkoušených nových technologií a efektivního způsobu řízení celého projektu. V jeho zásadách je důkladná kontrola nákladů na konstrukci, vývoj a provoz při zachování přísných požadavků na letovou bezpečnost a spolehlivost. Celkové náklady mise jsou limitovány částkou 700 mil. USD.

První misí v programu New Frontiers se stal projekt New Horizons, průletové sondy k Plutu a do oblasti Kuiperova pásu. Druhou a prozatím poslední sondou je Juno, která má být navedena na polární oběžnou dráhu kolem Jupitera a provádět hloubkový průzkum planety.

Programy Discovery a New Frontiers řídí středisko Marshall Space Flight Center, Huntsville (Alabama, USA).

Přehled realizovaných a chystaných misí zařazených do programu New Frontiers:

  Název Start Popis
1 New Horizons 2006-01-19 První sonda k planetě Pluto a do oblasti Kuiperova pásu
2 Juno 2011-08-05 Chystaná družice na polární dráze kolem Jupitera

Literatura

  1. Home Page programu New Frontiers -
    http://newfrontiers.msfc.nasa.gov/

Reakce čtenářů (číst/přidat)

Počet reakcí: 0

Verze pro tisk