DATABÁZE KOSMICKÝCH SOND PRO PRŮZKUM TĚLES SLUNEČNÍ SOUSTAVY

Nosná raketa Luna 8K72

Nosná raketa Luna 8K72 byla předurčena výhradně k vynášení sovětských lunárních sond první generace sérií E-1, E-1A, E-2 a E-3. Byla odvozena od základního prvku sovětské kosmonautiky, mezikontinentální balistické rakety (ICBM = Intercontinental Balistic Missile) R-7. Vývoj byl odezvou na první americké plány dosažení Měsíce v projektu Pioneer, které předpokládaly dosažení oběžné lunární dráhy koncem léta 1958. Oficiálně byly práce na nosné raketě zahájeny po vydání výnosu "O práci na automatických lunárních sondách a třístupňové nosné raketě pro ně", který byl vydán 1958-03-20.

Nosná raketa 8K72 Nosná raketa Luna 8K72 je třístupňové konstrukce, přičemž první dva stupně jsou analogické s ICBM R-7. První stupeň (někdy také označovaný jako nultý) je tvořen čtyřmi bloky kuželovitých motorových jednotek připojených symetricky po stranách centrálního druhého stupně. Každý blok 1. stupně je poháněn jedním raketovým motorem RD-107 se čtyřmi spalovacími komorami. Průměr stupně je 2.7 m, délka 19 m a jako palivo se používá kerosin s okysličovadlem tekutým kyslíkem (LOX).

Centrální druhý stupeň je vybaven jedním čtyřkomorovým raketovým motorem RD-108, používajícím stejné palivo, tedy kerosin/LOX. Jeho průměr je 2.6 m a délka 28.0 m. První a druhý stupeň se zažehují současně. První stupně jsou v chodu 120 s, druhý stupeň 320 s.

Třetí stupeň, který byl speciálně vyvinut pro tuto nosnou raketu je připojen v tandemu nad druhým stupněm. Je poháněn jedním raketovým motorem RD-0105 spalujícím rovněž kombinaci kerosin/tekutý kyslík. Jeho délka je 2.8 m a průměr 2.6 m. Doba činnosti motoru obnáší 440 s.

Sestavením těchto stupňů vzniká těleso o délce 30.8 m a celkové hmotnosti 277 t, schopné navést na dráhu k Měsíci objekt o hmotnosti 280 kg.

První start byl připravován na 1958-08-18, tak aby byl proveden ve stejném období, na které byl plánován první start ze série Pioneer. Poté, co Pioneer (0) 1958-08-17 havaroval, bylo rozhodnuto vypuštění nosné rakety Luna odložit, aby bylo možno dokončit zkoušky a zdokonalit vybavení rakety, která při pozemních testech vykazovala řadu nedokonalostí.

Nosná raketa odstartovala poprvé 1958-09-23 ale let stejně jako další dva skončil havárií. Teprve čtvrtý pokus dopadl úspěšně a na dráhu k Měsíci byla vyslána stanice Luna 1. Ani v dalších pokusech nebyla nosná raketa příliš úspěšná jak je zřejmé z následující tabulky.

Uskutečněné starty

Datum Sériové číslo Náklad Hodnocení
1958-09-23 B1-3 E-1 No.1 Havárie.
1958-10-11 B1-4 E-1 No.2 Havárie.
1958-12-04 B1-5 E-1 No.3 Havárie.
1959-01-02 B1-6 Luna 1 Navedení sondy na dráhu k Měsíci. Zásah se nezdařil.
1959-06-18 I1-7 E-1A No.5 Havárie.
1959-09-12 I1-7B Luna 2 Úspěšný zásah Měsíce.
1959-10-04 I1-8 Luna 3 Oblet Měsíce a fotografování odvrácené strany.
1960-04-15 L1-9 E-3 No.1 Havárie.
1960-04-19 L1-9A E-3 No.2 Havárie.

Z uvedeného přehledu vyplývá, že bylo uskutečněno celkem 9 pokusů o vypuštění nosné rakety Luna 8K72, přičemž pouze tři byly úspěšné (spolehlivost rakety 33.3%).

Reakce čtenářů (číst/přidat)

Počet reakcí: 2
Poslední: 2007-06-22 15:58:00

Verze pro tisk