DATABÁZE KOSMICKÝCH SOND PRO PRŮZKUM TĚLES SLUNEČNÍ SOUSTAVY

Spirit - fotogalerie

Popis sondy/projektu

Galerie obsahuje 89 obrázků, zobrazena strana 15 / celkem 18

Strany: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Předchozí Další

Obrázek v plné velikosti je možno stáhnout kliknutím na zobrazený náhled.

1499x700x16M (151 kB)
1499x700x16M (151 kB)

Tennessee Valley

Malé panorama údolí "Tennessee Valley", nacházejícího se mezi hřebeny, zhotovil Spirit 582. solu (2005-08-23), bezprostředně poté, co dosáhl vrcholu kopce "Husband Hill". Temeno kopce přestavuje plošinu vymetenou větrem s roztroušenými kameny, několika málo pískovými dunami a drobnými výchozy geologického podloží. "Tennessee Valley" nebylo možno navštívit během výstupu na vrcholek, i když geology lákal řadou pěkně odhalených skalisek.
Snímek v přibližně pravých barvách je složen z 18 jednotlivých záběrů a zahrnuje asi 90° panoramatu. Každý snímek vznikl složením ze tří fotografií přes filtry 600, 530 a 480 nm.

2500x732x16M (389 kB)
2500x732x16M (389 kB)

Pohled z vrcholku "Husband Hill"

Ze stovky jednotlivých záběrů z vrcholku kopce "Husband Hill" vzniklo toto barevné panorama. Série snímků vznikala v průběhu solů 583 až 586 (2005-08-242005-08-27), krátce poté, co se Spirit vyšplhal na hřeben.
Obrázek je znázorněn v přirozených barvách a při fotografování byly použity barevné filtry 750, 530 a 480 nm pro terén a 600 a 480 nm pro detaily na palubě roveru. Na panoramatu uviděl řídící tým poprvé údolí mezi kopci tzv. "Inner Basin" a na něm výraznou skvrnu "Home Plate", která byla známá už z družicových snímků.
Přibližně uprostřed panoramatu se nachází vrcholky kopců "McCool Hill" a "Ramon Hill".

2361x700x256 (198 kB)
2361x700x256 (198 kB)

Vrcholek zasypaný pískem

Další panoramatický obrázek z vrcholové partie kopce "Husband Hill" pořízený 2005-09-13 (sol 603). Vidět jsou naondulované pásy ze světlého a tmavého písku, přesypy, roztroušené kameny a útesy barevných skal.
Největší světlý kámen v popředí obdržel jméno "Whittaker". Útes za ním byl nazván "Tenzing" a největší kámen na skalce v popředí je "Hillary". Posledně jmenované útvary dostali jméno na počest prvních dvou lidí, kteří pokořili Mount Everest.

700x700x256 (67 kB)
700x700x256 (67 kB)

Skála "Hillary"

Po obtížném výstupu a jízdě v komplikovaném terénu dosáhl Spirit kamenný výchoz "Hillary" na vrcholku kopce "Husband Hill". Na konci cesty se nacházel v náklonu téměř 30°. Aby se dosáhlo stabilní polohy pokusili se technici dokonce koly několikrát zavrtět. Přitom se vozítko sesmeklo asi 1 cm dolů po svahu. Následně byla současné poloha vyhodnocena jako nebezpečná a nezbylo než hledat jiné vhodné místo, z něhož by se mohla dát do práce robotická ruka.
Snímek z přední kamery na identifikaci překážek HazCam pochází z 625. solu (2005-10-06).

1790x872x16M (264 kB)
1790x872x16M (264 kB)

Zatmění Phobosu

Dobré sluneční podmínky marťanského léta a dostatek elektrické energie využil Spirit k některým nočním pozorováním. 639. solu (2005-10-20) se tak podařilo vyfotografovat vstup měsíce Phobos do stínu vrženého planetou Mars. Zatmění trvalo 26 minut, nicméně rover mohl sledovat jen prvních 15 min. Kamery byly naprogramovány, aby pořizovaly snímek každých 10 s.
První tři body na zveřejněném snímku zachycují Phobos ještě v plném světle, další dvojice časově posunutá o 100 s už zobrazuje měsíc na hranici světla a stínu a poslední trojice slabých skvrn reprezentuje Phobos zastíněný Marsem. Stejně jako u lidem známých měsíčních zatmění není zastíněný Phobos zcela tmavý, ale je částečně nasvícen odraženým světlem od Marsu.

Strany: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Předchozí Další


Veškeré zde zveřejněné fotografie a obrazy jsou získány z veřejně dostupných zdrojů.