DATABÁZE KOSMICKÝCH SOND PRO PRŮZKUM TĚLES SLUNEČNÍ SOUSTAVY

Spirit - fotogalerie

Popis sondy/projektu

Galerie obsahuje 89 obrázků, zobrazena strana 5 / celkem 18

Strany: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Předchozí Další

Obrázek v plné velikosti je možno stáhnout kliknutím na zobrazený náhled.

512x512x16M (40 kB)
512x512x16M (40 kB)

První obrázek po poruše

Po týdnu pokusů o zprovoznění porouchaného roveru konečně 2004-01-28 pořídil a odvysílal Spirit první fotografii. Kamera HazCam ukázala robotickou ruku opírající se o kámen Adirondack. Ve stejné poloze zůstalo vozítko celý týden od přerušení spojení.

800x486x16M (82 kB)
800x486x16M (82 kB)

Columbia Hills

Pro vrcholky v malebném řetězci pahorků, které dominují na východním obzoru navrhla NASA jména členů posádky raketoplánu Columbia, který právě před rokem havaroval během přistávání. Názvy jsou demokraticky řazeny podle anglické abecedy.

1024x1024x16M (84 kB)
1024x1024x16M (84 kB)

První umělá díra v kameni na Marsu

Kámen Adirondack měl tu čest být prvním balvanem na rudé planetě, do kterého se zakousla vrtačka RAT. Po tříhodinovém úsilí vyhloubila v čediči otvor o průměru asi 45 mm a hloubce 2.7 mm. Kolem otvoru je patrný prachový závoj z vyvrtané horniny, který je podstatně tmavší než okolí.

570x520x16M (90 kB)
570x520x16M (90 kB)

Práce autonomního navigačního systému

Přední a zadní navigační kamera nepřetržitě pořizuje snímky terénu, které jsou vyhodnocovány palubním počítačem. Jednotlivým bodům v terénu je přiřazována "hodnota nebezpečnosti". Graficky znázorněno by to mohlo vypadat jako na přiloženém obrázku.
Zelená místa představují nezáludné oblasti bez překážek a velkých nerovností. Červená místa jsou buď velmi podezřelá a tudíž do nich není dovoleno vjet, a nebo je nelze z místa pozorování vyhodnotit. Během pohybu se riziko nebezpečnosti jednotlivých bodů přehodnocuje. Některá červená místa se z menší vzdálenosti ukazují jako vhodná pro jízdu a mění se na zelené plošky, některá zůstávají i při detailním pohledu zakázaná. Další místa se dostávají do dosahu kamer a je jim přiřazováno první ohodnocení.

700x700x16M (60 kB)
700x700x16M (60 kB)

Mimi

Ke kameni pojmenovanému Mimi dorazil Spirit 2004-02-14 cestou ke kráteru Bonneville. Vědce zaujal neobvyklý šupinatý vzhled, diametrálně se odlišující od všech zatím pozorovaných balvanů kompaktních tvarů. První doměnky hovořily o tom, že tvářnost je dána buď rozbitím původního kamene např. nárazem při impaktu, nebo se jedná o zbytek bývalé duny, která se zhutnila v tenkých vrstvách.

Strany: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Předchozí Další


Veškeré zde zveřejněné fotografie a obrazy jsou získány z veřejně dostupných zdrojů.