DATABÁZE KOSMICKÝCH SOND PRO PRŮZKUM TĚLES SLUNEČNÍ SOUSTAVY

Spirit - fotogalerie

Popis sondy/projektu

Galerie obsahuje 89 obrázků, zobrazena strana 7 / celkem 18

Strany: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Předchozí Další

Obrázek v plné velikosti je možno stáhnout kliknutím na zobrazený náhled.

700x700x16M (37 kB)
700x700x16M (37 kB)

Brána do historie Mazatzalu

Snímek kamene pojmenovaného "Mazatzal" získala přední navigační kamera HazCam 82. dne pobytu na Marsu. Stalo se tak po téměř čtyřhodinovém usilovném vrtání bruskou RAT. Obroušená plocha, zřetelně patrná jako černá skvrna, odkryla méně narušenou strukturu skály, která odpovídá stavu horniny v době vzniku. Na takovémto vzorku lze lépe zkoumat historii geologického utváření a posoudit, zda bylo ovlivněno případnou přítomností vody.
V popředí jsou patrné stopy kol, které rover zanechal, když hledal vhodnou polohu pro přiložení vrtačky ke zkoumanému objektu.

703x700x16M (53 kB)
703x700x16M (53 kB)

Detail výsledku vrtacího pokusu

Podrobné zobrazení díry o hloubce 3.8 mm a průměru 45 mm, kterou zanechala vrtačka RAT při prvním pokusu o proniknutí pod povrch kamene "Mazatzal". Snímek vznikl složení záběrů mikroskopického zobrazovače. Zahloubení bylo provedeno do oblasti pojmenované "New York".
Kámen "Mazatzal" zaujal vědce tím, že měl světlejší odstín nežli dříve zkoumané objekty "Adirondack" a "Humphrey" a protože se odlišoval i od okolí. Předpokládali, že je pokryt značně zvětralou vrstvou materiálu. Protože povrch kamene není rovný, pronikla vrtačka na jedné straně do větší hloubky než na opačné. Na tomto obrázku je též dobře vidět, že jedna polovina (tmavá) je stále ještě pokryta zbytky vrchní kůry. Na tomto místě pak proběhlo druhé vrtání, které bylo jinak směřováno a které mělo jednak odstranit zbylý erodovaný materiál a jednak proniknout do ještě větší hloubky.

700x700x16M (31 kB)
700x700x16M (31 kB)

Route 66

Na kámen pojmenovaný "Route 66" narazil Spirit krátce poté, co opustil okraj kráteru "Bonneville". Skalnatý úlomek byl podroben podrobnému zkoumání přístroji na robotické ruce a kartáč, který je součástí vrtačky RAT, na jeho povrchu očistil šest pravidelně uspořádaných kruhových plošek.

3000x409x256 (155 kB)
3000x409x256 (155 kB)

Kráter Missoula

Detailní pohled na mělkou prohlubeň kráteru pracovně pojmenovaného "Missoula". Rozměrný kráter je dobře patrný i z dráhy družice Marsu. Spirit minul 106. solu sníženinu po severovýchodním okraji a pokračoval směrem ke kopcům "Columbia Hills".

900x617x16M (57 kB)
900x617x16M (57 kB)

Rekapitulace do 107. solu

Mapa více než tříměsíčního putování roveru Spirit od přistání až ke kráteru "Missoula". Ačkoliv se postup koncem sledované doby výrazně zrychlil, cesta ke kopcům "Columbia Hills" je ještě daleká a záleží na životnosti systémů marsovské šestikolky, jestli bude překonána.

Strany: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Předchozí Další


Veškeré zde zveřejněné fotografie a obrazy jsou získány z veřejně dostupných zdrojů.