DATABÁZE KOSMICKÝCH SOND PRO PRŮZKUM TĚLES SLUNEČNÍ SOUSTAVY

Opportunity - fotogalerie

Popis sondy/projektu

Galerie obsahuje 89 obrázků, zobrazena strana 11 / celkem 18

Strany: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Předchozí Další

Obrázek v plné velikosti je možno stáhnout kliknutím na zobrazený náhled.

1024x326x16M (57 kB)
1024x326x16M (57 kB)

Mraků přibylo

Oblačnost se na jižní polokouli, kde pracují rovery MER, vyskytuje nejvíce koncem podzimu a začátkem zimy. Je to období, kdy se Mars na oběžné dráze kolem Slunce nachází v největší vzdálenosti. Tehdy vzniká správná kombinace nízkých teplot a množství vlhkosti v ovzduší. Obrázek byl pořízen navigační kamerou 290. solu (2004-11-16) v 09:30 místního času. Oblaka se podobají pozemským cirrům a jsou patrně tvořena krystalky vodního ledu o rozměrech několika µm.

500x352x16M (29 kB)
500x352x16M (29 kB)

Vývoj teploty atmosféry

Měření infračerveným spektrometrem pomohla sestavit graf zachycující teploty atmosféry ve výšce 100 m nad roverem. Na svislé ose jsou vyneseny teploty v Kelvinech (pro přepočet na °C je nutno odečíst 273), přičemž barevné body reprezentují měření v různou denní hodinu (fialové ráno, zelené v poledne a červené večer). Na vodorovné ose je zaznamenána zeměpisná délka Slunce v souřadném systému, v jehož středu je Mars, což zohledňuje eliptickou oběžnou dráhu planety.

2405x700x16M (138 kB)
2405x700x16M (138 kB)

Trosky tepelného štítu

Celkový pohled na místo dopadu tepelného štítu vznikl složením snímků z panoramatické kamery pořízených přes filtry 750, 530 a 430 nm. Opportunity fotografovala dopadovou plochu 330. solu (2004-12-28). Na levé straně se nachází ve vzdálenosti kolem 13 m hlavní pokroucená část o výšce asi 1 m s blýskavou kovovou izolační vrstvou. Druhý velký a plochý díl uprostřed obrázku je přibližně 14 m daleko. Kruhovitá struktura na pravém okraji snímku je kráter, který byl vytvořen nárazem štítu. Má průměr asi 2.8 m ale je pouze 5 až 10 cm hluboký. Od stanoviště roveru se nachází ve vzdálenosti 6 m. Kolem trosek jsou patrné ještě další drobné fragmenty.
Dopadem se odkrylo a bylo vyvrženo poměrně značné množství podpovrchového červeného materiálu. Nový kráter je již částečně zakryt navátým tmavším pískem.

700x700x16M (64 kB)
700x700x16M (64 kB)

Tepelný štít - plochý dílec

Tato menší část trosek se odlomila od tepelného štítu po nárazu na povrch. Kráter, který se při dopadu vytvořil, je vidět v pozadí. Od kráteru vedou stopy roveru, jenž je na obrázku přítomen částí panelu slunečních baterií. Snímek byl získán pomocí navigační kamery dne 2004-12-28 (sol 331).

1000x566x16M (61 kB)
1000x566x16M (61 kB)

Tepelný štít - velký dílec

Mozaika ze dvou snímků pořízených 335. solu (2005-01-02) zachycuje větší z trosek tepelného štítu ze vzdálenosti asi 10 m. Zajímavé je, že se štít během nárazu nebo po něm zdeformoval a prakticky obrátil naruby, přičemž se odkryla vnitřní vrstva vyrobená z hliníku. Na povrchu se nachází ještě mnoho malých úlomků a součástek z konstrukce štítu.
Obrázek v téměř skutečných barvách pořídila panoramatická kamera přes filtry 600, 530 a 480 nm.

Strany: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Předchozí Další


Veškeré zde zveřejněné fotografie a obrazy jsou získány z veřejně dostupných zdrojů.