DATABÁZE KOSMICKÝCH SOND PRO PRŮZKUM TĚLES SLUNEČNÍ SOUSTAVY

Mars Express - fotogalerie

Popis sondy/projektu

Galerie obsahuje 18 obrázků, zobrazena strana 3 / celkem 4

Strany: 1 2 3 4 Předchozí Další

Obrázek v plné velikosti je možno stáhnout kliknutím na zobrazený náhled.

740x740x16M (49 kB)
740x740x16M (49 kB)

Údolí Reull Vallis

Fotografii pořídila kamera HRSC na 18. oběhu kolem Marsu dne 2004-01-15. Snímek zachycuje čtverec o úhlopříčce 100 km a originál má rozlišení 12 m/pixel. Zobrazuje údolí Reull Vallis z výšky 273 km. Údolí bylo pravděpodobně formováno v dávné minulosti tekoucí vodou. Zobrazená krajina o souřadnicích 41° j.š. a 101° v.d. se nachází v oblasti Hellas.

1435x700x16M (150 kB)
1435x700x16M (150 kB)

Zamrzlé moře Elysium

Obrázek pořízený během 32. oběhu sondy kolem Marsu je široký několik desítek kilometrů a jeho střed leží na 5° s.š a 150° v.d. Ze stereoskopických záběrů byl počítačově upraven na výsledný perspektivní pohled. Krajina na Elysium Planitia vypadá jako ledové kry pokryté prachem. Prachová vrstva by mohla ochránit led před vysublimováním do atmosféry. Stáří povrchu na tomto místě se podle četnosti kráterů odhaduje na přibližně 5 mil. let.
Na vedlejším obrázku je výřez mapy Marsu s vyznačenou plochou zobrazenou na hlavním snímku.

1280x1024x16M (107 kB)
1280x1024x16M (107 kB)

Tithonium Chasma

Západní okraj obřího kaňonu Valles Marineris byl fotografován kamerou HRSC během 442. oběhu s rozlišením 52 m/pixel. Obraz je situován středem na 7° j.š. a 269° v.d. Zveřejněný snímek zachycuje západní konec kaňonů Tithonium Chasma a Ius Chasma, které mají hloubku až 5.5 km. Dno kaňonů je pokryto tmavším materiálem.

1280x1027x16M (110 kB)
1280x1027x16M (110 kB)

Kráter Hale

Kráter Hale se nachází v oblasti Argyre na jižní polokouli Marsu. Snímek zobrazuje prostor poblíž severního valu pánve Argyre a je situován na 36° j.š. a 324° v.d. Byl získán na 533. oběhu v červnu 2004 s rozlišením asi 40 m/pixel. Slabé periodické změny barvy a jasnosti jsou způsobeny oblačností.
Kráter Hale se vyznačuje terasovitými valy, středovým pahorkem. Oblast je silně erodovaná vyvrženým materiálem při impaktu a následnými procesy. Sever se nachází na pravé straně snímku. Do vývoje kráteru Hale mohla zasáhnout i proudící voda, jejíž stopy jsou znatelné na jiných detailních snímcích jižního okraje kráteru.

1240x1281x16M (70 kB)
1240x1281x16M (70 kB)

Phobos s vysokým rozlišením

Obrázek z kamery HRSC získaný 2004-08-22 na 756. oběhu sondy kolem Marsu představuje měsíček Phobos v dosud nevídaných detailech. Na snímku je strana přivrácená k planetě. Fotografie byla pořízena ze vzdálenosti menší než 200 km a rozlišení představuje asi 7 m/pixel.

Strany: 1 2 3 4 Předchozí Další


Veškeré zde zveřejněné fotografie a obrazy jsou získány z veřejně dostupných zdrojů.