DATABÁZE KOSMICKÝCH SOND PRO PRŮZKUM TĚLES SLUNEČNÍ SOUSTAVY

Cassini - fotogalerie

Popis sondy/projektu

Galerie obsahuje 68 obrázků, zobrazena strana 10 / celkem 14

Strany: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Předchozí Další

Obrázek v plné velikosti je možno stáhnout kliknutím na zobrazený náhled.

1013x930x16M (84 kB)
1013x930x16M (84 kB)

Polokoule Encelada II

Během průletu 2005-03-09 se podařilo získat množství detailních záběrů měsíce Enceladus. Uvedený snímek je prezentován v nepravých barvách, aby se zdůraznila mnohotvárnost geologických jevů na povrchu. Během snímkování se sonda blížila k měsíci, který se právě nacházel 94 tis. km daleko.
Ačkoliv se Enceladus jeví při pozorování okem jako jasná bílá koule, snímky v různých vlnových délkách, na jejichž základě obrázek vzniknul umožňují znázornit jemné rozdíly dané vlastnostmi ledových zrnek. Na osvětlené polokouli je kromě standardních impaktních kráterů vidět několik tektonických zlomů a brázd.

700x700x16M (89 kB)
700x700x16M (89 kB)

Detail povrchu měsíce Enceladus

Obrázek ze vzdálenosti asi 25700 km pořízený 2005-03-09 v nepravých barvách představuje některé zajímavé detaily na povrchu měsíce. Soustava trhlin širokých kolem 3 km a pásů zbrázděného terénu o šířce 20 km, probíhající středem obrázku, dělí krajinu na dva odlišné typy. Vpravo se nachází starší terén pokrytý krátery od nejmenších velikostí až do průměru 10 km. I tento terén je zbrázděný řadou zlomů a trhlin širokých stovky metrů. Na levé straně snímku se nachází ledová pláň, která je několika trhlinami rozlámána do jakýchsi desek. Malý počet kráterů na tomto území dokazuje, že se jedná o relativně mladý terén.
Rozlišení originálního snímku dosahuje 150 m/pixel.

720x540x16M (32 kB)
720x540x16M (32 kB)

Nepřímý důkaz atmosféry na Enceladu

Na základě pozorované deformace magnetického pole Saturnu dospěli vědci k názoru, že Enceladus je obklopen řídkou atmosférou, jejíž ionizované molekuly s magnetickým polem reagují. K tomuto závěru došli po vyhodnocení dat z blízkých průletů kolem měsíce v únoru a březnu 2005.

701x747x16M (22 kB)
701x747x16M (22 kB)

Epimetheus

Dne 2005-03-30 se podařilo dlouhofokální kamerou vyfotografovat ze vzdálenosti 74600 km malý měsíc Epimetheus, jehož průměr činí asi 116 km. Obrázek je podán v nepravých barvách aby vynikly variace v chemickém složení jednotlivých regionů. Snímek byl natočen, aby byl sever nahoře. Načervenalý kráter dole vlevo nese jméno Pollux, velký kráter těsně pod středem snímku je Hilairea o průměru asi 33 km.
Rozlišení originálu snímku představuje 450 m/pixel.

818x908x256 (49 kB)
818x908x256 (49 kB)

Tethys v dubnu 2005

Pohled na srpek měsíce Tethys (průměr asi 1070 km) ukazuje rozdílné utváření severní a jižní polokoule. Zatímco severní část (nahoře) je silně zbrázděná krátery, na jižní hemisféře (dole) je kráterů vidět méně. Jižní číst je tudíž pravděpodobně mladší. U některých větších kráterů se dá pozorovat už částečně vyplněné dno. Tethys, jako i řada dalších měsíců, má vázanou rotaci. Zobrazená polokoule je stále odvrácená od Saturnu.
Snímek byl pořízen 2005-04-09 ze vzdálenosti kolem 200 tis. km během "náletu" na jiný Saturnův měsíc - Enceladus. Rozlišení snímku představuje asi 1 km/pixel.

Strany: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Předchozí Další


Veškeré zde zveřejněné fotografie a obrazy jsou získány z veřejně dostupných zdrojů.