DATABÁZE KOSMICKÝCH SOND PRO PRŮZKUM TĚLES SLUNEČNÍ SOUSTAVY

Huygens - fotogalerie

Popis sondy/projektu

Galerie obsahuje 17 obrázků, zobrazena strana 3 / celkem 4

Strany: 1 2 3 4 Předchozí Další

Obrázek v plné velikosti je možno stáhnout kliknutím na zobrazený náhled.

305x261x256 (10 kB)
305x261x256 (10 kB)

Jezerní břeh

S trochou představivosti si lze na tomto snímku vybavit pobřeží jezera nebo moře s příkrými svahy padajícími k hladině. Těsně u břehu je vidět několik ostrovů. Čárové struktury na břehu nejsou klikaté uličky přímořského města ale síť kaňonů, kterými stéká tekutý uhlovodík (metan) do nižších poloh.

638x628x16M (58 kB)
638x628x16M (58 kB)

Konečně na povrchu

Jediný snímek z povrchu Titanu, stejně jako všechny ostatní publikované fotografie, pochází z přístroje DISR. Oblázky viditelné na záběru by mohly být bloky zmrzlého ledu. Oranžová barva byla dodatečně doplněna na základě změřeného spektra. Do vedlejšího černobílého obrázku byly doplněny rozměry a vzdálenosti jednotlivých objektů. Povrch Titanu se ukázal tmavší než se původně čekalo a sestává patrně ze směsi vodního ledu a zmrzlých uhlovodíků. Na spodní části oblázků jsou při podrobnějším zkoumání patrné stopy eroze, pravděpodobně vlivem účinků tekoucích kapalin.
Přístroj DISR sestává z kamery s vysokým rozlišením HRI [=High Resolution Imager] mířící kolmo dolů, se středním rozlišením MRI [=Medium Resolution Imager], která je zaměřena šikmo dolů a stranové kamery SLI [=Side Looking Imager]. Poslední fotografie z povrchu byla pořízena pochopitelně kamerou SLI.

1079x896x16M (39 kB)
1079x896x16M (39 kB)

Místo přistání

Do obrázku z přístroje VIMS, který se nachází na orbitální části Cassini, je kroužkem vyznačena poloha dopadu pouzdra Huygens. Nachází se na rozhraní tmavé a světlé oblasti, což koresponduje se snímky kamer DISR na přistávacím aparátu. Velikost červeného kroužku odpovídá zornému poli kamer Huygense ve výšce 20 km.

2400x2400x256 (199 kB)
2400x2400x256 (199 kB)

Mapa místa přistání

Pohled na povrch Titanu z výšky 3000 m nad tmavým "jezerem" tak, jak vznikl počítačovým zpracováním 60 snímků z kamery DISR. Mozaika obrázků je složena do stereografického zobrazení (jeden z druhů kartografického promítání). Světlé oblasti nahoře (sever) a napravo jsou vyšší než ostatní terén a jsou protkány tmavými čarami, které by mohly být říčními koryty.
Elipsou je naznačeno místo přistání sestupového pouzdra.

1563x1497x256 (156 kB)
1563x1497x256 (156 kB)

Pohled z výšky 800 m

Gnomonická projekce kombinace 17 obrázků kamery DISR z výšky 800 m. Šířka zobrazeného terénu je asi 1300 m. Nejmenší rozlišitelné útvary mají rozměr kolem 5 m. Tmavé kanály jsou široké asi 30 až 40 m.

Strany: 1 2 3 4 Předchozí Další


Veškeré zde zveřejněné fotografie a obrazy jsou získány z veřejně dostupných zdrojů.