DATABÁZE KOSMICKÝCH SOND PRO PRŮZKUM TĚLES SLUNEČNÍ SOUSTAVY

Mars Reconnaissance Orbiter - fotogalerie

Popis sondy/projektu

Galerie obsahuje 18 obrázků, zobrazena strana 3 / celkem 4

Strany: 1 2 3 4 Předchozí Další

Obrázek v plné velikosti je možno stáhnout kliknutím na zobrazený náhled.

2824x2084x16M (101 kB)
2824x2084x16M (101 kB)

Zkoušky hlavní kamery

2005-09-08 se v rámci kalibrace kamery HiRISE uskutečnilo zkušební snímkování měsíce, který se nacházel 10 mil. km daleko. Kamera přesto dokázala zobrazit těleso o průměru 340 pixelů a šířce 60 pixelů. Tmavá skvrna vpravo je měsíční moře Mare Crisium. Ve spodní části je uveden výřez z originálního snímku, který ilustruje, jak malou část vyplňuje obraz Měsíce a jak velké množství detailů může i tak malá plocha obsahovat.

1280x1024x256 (30 kB)
1280x1024x256 (30 kB)

Brždění u Marsu

Průběh brzdícího manévru mohlo pozemní středisko sledovat na základě Dopplerova posunu přijímaného signálu. Do záznamu jsou doplněny významné okamžiky celé operace. V době, kdy se sonda pohybovala za diskem planety, rádiový signál chybí.

5012x2375x16M (2.83 MB)
5012x2375x16M (2.83 MB)

První obrázek z HiRISE

K prvnímu zkušebnímu snímkování kamerou HiRISE došlo 20060-03-24 z výšky 2489 km. První obrázek je zde uveden v redukované velikosti. Originální snímek má rozměry 20000x9500 obrazových elementů (pixelů).
Zobrazená plocha má rozměr 49.8x23.6 km a představuje typickou tvářnost vrchoviny ve středních zeměpisných šířkách na jižní polokouli. Její poloha se nachází na 34° j.š. a 55° z.d. Ve středu se nachází starý erodovaný kráter se sítí kanálů směřujících na levou a pravou stranu. Na tomto terénním útvaru jsou uloženy mnohem mladší vrstvy úlomků. Vrstvy úlomků jsou různě silné a některých místech chybí zcela. To navozuje myšlenku, že by mohly být původně tvořeny látkami, které časem vysublimovaly (např. vodní led). Na obrázku je vidět také množství malých kráterů, brázd a pískových dun.

1092x851x16M (309 kB)
1092x851x16M (309 kB)

Detail prvního snímku

Výřez z prvního záběru HiRISE ze dne 2006-03-24. Sonda MRO se nacházela ve výšce 2489 km a maximální dosažené rozlišení činilo 2.49 m/pixel. Nejmenší rozpoznatelné objekty zabírají přibližně tři obrazové elementy. Sonda se nacházela na výchozí eliptické dráze, která se dále postupně snižovala. Po dosažení operační orbity ve výšce 280 km se očekávalo maximální rozlišení kolem 0.28 m/pixel.
Pohled zachycuje území o ploše 4.5x2.1 km.

890x692x16M (49 kB)
890x692x16M (49 kB)

Aerobraking

Na počáteční dráhu kolem Marsu navedou sondu hlavní raketové motory. Úprava orbity do operační podoby bude úkolem pomalého postupného brzdění průletem vysokou atmosférou. Tato fáze bude trvat dalšího půl roku. V jejím závěru se bude MRO pohybovat ve výšce asi 250 až 320 km.

Strany: 1 2 3 4 Předchozí Další


Veškeré zde zveřejněné fotografie a obrazy jsou získány z veřejně dostupných zdrojů.