DATABÁZE KOSMICKÝCH SOND PRO PRŮZKUM TĚLES SLUNEČNÍ SOUSTAVY

Spirit - fotogalerie

Popis sondy/projektu

Galerie obsahuje 89 obrázků, zobrazena strana 17 / celkem 18

Strany: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Předchozí Další

Obrázek v plné velikosti je možno stáhnout kliknutím na zobrazený náhled.

700x700x16M (74 kB)
700x700x16M (74 kB)

Barevná půda "Arad"

2006-01-12 (sol 721) vyfotografoval rover na stanovišti "Arad" cestou k "Home Plate" nezvykle zbarvenou zeminu. Po detailním průzkumu bylo zjištěno, že v prachu jsou silně zastoupeny sírany železa, což vede k myšlence, že na tomto místě působila kdysi voda. Kromě písku v brázdě vyhloubené kolečky vozítka zkoumal Spirit i malý kámen o průměru asi 10 cm nacházející se pod středem obrázku.
Snímek je podán v nepravých barvách.

1020x1024x16M (192 kB)
1020x1024x16M (192 kB)

Lávové kameny

Během putování dolinou jižně od "Husband Hill" se Spirit setkával většinou s pískovými a prachovými přesypy. Po jisté době ale dorazil na okraj obloukovitého útvaru nazvaného "Lorre Ridge", kde nalezl zvláštní vzorek čedičových (bazaltových) kamenů. Záběr z panoramatické kamery ukazuje skupinku balvanů "FuYi". Tyto bazaltové kameny vznikly vulkanickou činností a jsou patrně základním stavebním materiálem "Lorre Ridge" a okolních útvarů v údolí.
Spirit se s čedičovými kameny setkal hned po přistání na planině kráteru Gusev. Jednalo se patrně o ztuhlou lávu, která kdysi tekla kráterem. Později, jak rover stoupal do kopců, byl bazalt poměrně vzácný. Nyní se tedy opět začal objevovat. Kameny jsou pórovité, protože láva tuhla společně s plynovými bublinami.
Snímek pochází ze solu číslo 731 (2006-01-23) a je podán v nepravých barvách ze snímků pořízených přes filtry 750, 530 a 430 nm.

1025x700x16M (149 kB)
1025x700x16M (149 kB)

Cesta od vrcholku kopce k "Home Plate"

Do družicového snímku kopců "Columbia Hills" je zaznačena trasa, kterou musel Spirit překonat od vrcholu "Husband Hill" k oblasti "Home Plate", kde byly naplánovány dlouhodobé výzkumy. Úsek označený Sol 600 až Sol 650 zhruba představuje hřeben kopce "Husband Hill". Vozítko ho zkoumalo v září až listopadu 2005. Od tohoto místa až k "Home Plate" musel Spirit překonat vzdálenost přibližně 850 m. Potřeboval k tomu 3 měsíce intenzívní jízdy.

1816x700x16M (235 kB)
1816x700x16M (235 kB)

Severní okraj "Home Plate"

Útvar "Home Plate" pozorovaný z výšky připomněl pracovníkům z JPL část hrací plochy jejich oblíbeného baseballu. Není tedy divu, že i různé výrazné kameny pojmenovali po slavných hvězdách a manažerech amerického národního sportu.
"Home Plate" je přibližně kruhový útvar o průměru 80 m. Mohl by být pozůstatkem starého impaktního kráteru nebo se jedná o terén vytvarovaný vulkanickou činností. Už zdálky upoutal vědce svým tvarem a především světle zbarvenými kameny po obvodě. Řídící tým se snažil dosáhnout terénní mísy ještě před začátkem zimy, kdy bude muset rover zápasit s nedostatkem elektrické energie a na dlouhé přesuny nebude ani pomyšlení.
Pohled zblízka předčil veškerá očekávání. Před vědci se otevřelo panorama divokého terénu s vrstevnatou strukturou skalisek. S tak členitým místem se Spirit ještě nesetkal.
Mozaika obrázků z panoramatické kamery pochází ze 746. solu (2006-02-07) a zachycuje geologický výchoz "Barnhill" a okolí na severní straně "Home Plate". Další objekty obdržely jména "Josh Gibson", "Bullet Joe" a "Cumberland Posey". Další jména z baseballové síně slávy jsou připravena.

700x700x16M (56 kB)
700x700x16M (56 kB)

Barnhill

Obrázek z pravé přední kamery HazCam pořízený 747. solu (2006-02-09) krátce po poledni (přesně 12:43:52 místního slunečního času) zachycuje začátek průzkumu skaliska "Barnhill" ležícího v útvaru "Home Plate" souborem přístrojů na robotické ruce.

Strany: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Předchozí Další


Veškeré zde zveřejněné fotografie a obrazy jsou získány z veřejně dostupných zdrojů.