DATABÁZE KOSMICKÝCH SOND PRO PRŮZKUM TĚLES SLUNEČNÍ SOUSTAVY

Opportunity - fotogalerie

Popis sondy/projektu

Galerie obsahuje 89 obrázků, zobrazena strana 12 / celkem 18

Strany: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Předchozí Další

Obrázek v plné velikosti je možno stáhnout kliknutím na zobrazený náhled.

514x513x16M (45 kB)
514x513x16M (45 kB)

Železný meteorit

Zobrazený balvan o velikosti basketbalového míče je tvořen z podstatné části železem a niklem. Jedná se o vzácný typ meteoritu, který byl nalezen poblíž trosek tepelného štítu. Panoramatickou kamerou byl vyfotografován v takřka reálných barvách během 339. solu (2005-01-06) složením snímků přes filtry 600 nm (červený), 530 nm (zelený) a 480 nm (modrý).

1409x639x16M (89 kB)
1409x639x16M (89 kB)

Detailní mapa části Meridiani Planum

Družice Mars Global Surveyor pořídila z výšky 400 km tento snímek prostoru, v němž pracovala Opportunity již 2004-04-26. Tehdy měl rover za sebou teprve 91 solů a právě se vzdaloval od maličkého kráteru "Fram". Na podrobném obrázku jsou rozeznatelné dokonce stopy, které zanechalo vozítko na povrchu a jako drobná tečka dokonce samotný rover. Do konce roku 2004 se podařilo prozkoumat velký kráter "Endurance" a trosky tepelného štítu (Heatshield).

700x700x16M (66 kB)
700x700x16M (66 kB)

Dálnice na Marsu

359. solu (2005-01-26) měla Opportunity za sebou výzkum trosek tepelného štítu a železného meteoritu a mířila jižním směrem k menšímu kráteru pojmenovanému "Argo". Jízda plochou krajinou neznamenala pro navigační tým a pro systémy roveru žádný problém a vozítko nebylo nuceno složitě manévrovat.

3000x379x256 (132 kB)
3000x379x256 (132 kB)

Kráter "Vostok"

Kompletní 360° panorama pořízené 399. solu (2005-03-08) zachycuje pláň Meridiani, které vévodí pískem zavátý kráter "Vostok". Z kráteru jsou zřetelná už jenom skaliska na obvodu.

884x700x16M (47 kB)
884x700x16M (47 kB)

Severojižní dálnice

Planina Meridiani připravila roveru Opportunity jen málo nebezpečných míst. Nic tedy nebrání tomu, aby se přesuny od jednoho zajímavého objektu k druhému odehrávaly velice rychle v dlouhých denních etapách. Například v průběhu deseti dnů mezi 405. a 414. solem dokázalo vozítko zdolat skoro 1400 m, přičemž ještě dva dny z toho byly věnovány odpočinku. Trasa je zakreslena do mapky, jejímž podkladem byly jednak snímky z družic Marsu a jednak fotografie, které pořídil sestupový modul z výšky několika set metrů. Nejbližším cílem je průzkum nového typu krajiny, označený jako Etched Terrain {=Poleptaný terén}, jižně od kráteru "Erebus".

Strany: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Předchozí Další


Veškeré zde zveřejněné fotografie a obrazy jsou získány z veřejně dostupných zdrojů.