DATABÁZE KOSMICKÝCH SOND PRO PRŮZKUM TĚLES SLUNEČNÍ SOUSTAVY

Opportunity - fotogalerie

Popis sondy/projektu

Galerie obsahuje 89 obrázků, zobrazena strana 18 / celkem 18

Strany: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Předchozí Na konci

Obrázek v plné velikosti je možno stáhnout kliknutím na zobrazený náhled.

3000x859x16M (515 kB)
3000x859x16M (515 kB)

Opportunity na "Cabo Frio" - simulace

O vzájemném poměru velikostí kráteru "Victoria" a roveru Opportunity si lze udělat představu na obrázku který vznikl kompozicí skutečného snímku útesu "Cabo Frio", pořízeného 952. solu (2006-09-28) a obrázku vozítka ve stejném měřítku umístěného na okraj srázu. Během snímkování kráteru se vozítko nacházelo na konci "Duck Bay" a kamery směřovaly přibližně k jihu.

3000x859x16M (305 kB)
3000x859x16M (305 kB)

Opportunity na "Cape Verde" - simulace

Další obrázek složený ze skutečného snímku krajiny na Marsu, konkrétně mysu "Cape Verde", a portrétu roveru v jednotném měřítku pochází ze stejného panoramatu jako předchozí fotografie. Útesy "Cabo Frio" a "Cape Verde" ohraničují záliv "Duck Bay", kde měla Opportunity poprvé možnost nahlédnout dovnitř kráteru "Victoria". Od tohoto místa pak započala objížďku kráteru ve směru hodinových ručiček.

1941x1230x16M (260 kB)
1941x1230x16M (260 kB)

Opportunity viděná z oběžné dráhy

2006-10-03 se zaměřila výkonná kamera družice Mars Reconnaissance Orbiter na kráter "Victoria" o průměru 800 m. MRO vstoupila na oběžnou dráhu na jaře, ale teprve koncem roku dosáhla operační výšky a mohla začít plánovaný detailní fotografický průzkum. Rozlišení snímku činí asi 89 cm/pixel. Barvy neodpovídají zcela skutečnosti. Snímek vznikl složením záběrů přes červený a modrozelený filtr.
Z celkového snímku je na tomto místě uveden výřez, na němž jsou patrné stopy činnosti roveru Opportunity, který právě začal objíždět kráter. Nezřetelně jsou vidět stopy kol v prachu na povrchu (Rover tracks), vlastní rover (Opportunity) a stín kamerového stožáru (Camera mast shadow).

1024x1024x16M (184 kB)
1024x1024x16M (184 kB)

Bottomless Bay

Neupravený snímek útvaru "Bottomless Bay" pořízený panoramatickou kamerou během 1019. solu z bezprostřední blízkosti. Dobře jsou vidět vodorovné vrstvy na obnažených skalách.

Strany: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Předchozí Na konci


Veškeré zde zveřejněné fotografie a obrazy jsou získány z veřejně dostupných zdrojů.