DATABÁZE KOSMICKÝCH SOND PRO PRŮZKUM TĚLES SLUNEČNÍ SOUSTAVY

Jak je to se jmény útvarů na povrchu Marsu?

Upraveno podle článku Naming Mars: You're In Charge pro Astrobiological Magazine, Moffet Field CA - Jun 21, 2004.

Kráter Bonneville - 2585x700x256 (194 kB) Bezprostředně poté, co začátkem ledna 2004 přistál první rover projektu MER na povrchu Marsu, začala pro řídící tým techniků a vědců nelehká úloha efektivně plánovat itinerář postupu v terénu. V případě Spiritu bylo základní rozhodnutí ze začátku poměrně jednoznačné. V tiskové zprávě z 2004-01-13 se objevila informace tohoto charakteru: "Pojedeme k tomu kráteru a pak zatočíme doprava." Netřeba zdůrazňovat, že označení "ten kráter", "onen kámen" nebo "tamty kopce", již brzy nedostačovaly a naopak by se mohly stát naprosto matoucí.
"Ten kráter" byl brzy pojmenován "Bonneville". Proč a jak? Toto jsou dost časté otázky návštěvníků internetových stránek, zabývajících se misí marsovských roverů.
V případě kráteru "Bonneville" vychází jméno od vědců, kteří při hledání důkazů o historickém vodním prostředí na rudé planetě, očekávali, že se setkají aspoň v náznacích s podobnou krajinou jako je ve státě Utah, přesněji řečeno v těch místech, kde se nyní nachází planina Great Salt Lake {=Velké solné jezero}. Tam v dávných dobách existovalo obrovské jezero, jehož pobřeží je stále patrné na terasách v horách a údolích Utahu. Takové stopy byla naděje objevit i na Marsu. Zmíněné pozůstatky obřího jezera v Utahu nesou jméno Lake Bonneville {=Jezero Bonneville}.

Mezinárodní pravidla pro pojmenování útvarů na Marsu

"Pojmenováváme útvary jen pro své pohodlí," říká Dr. Tim Parker, geolog JPL, který se zúčastní mise MER. "Musíme mít ale stále na paměti, že tato jména nejsou oficiální." Tato skutečnost se zdůrazňuje v tomto článku i na dalších stránkách Databáze sond pro průzkum těles Sluneční soustavy uzavřením neoficiálního jména do uvozovek.
Mezinárodní astronomická unie IAU [=International Astronomical Union], která má za úkol organizovat spolupráci mezi členskými státy a jednotlivými astronomy, je také výhradně zodpovědná za přidělování názvů terénních útvarů na planetách a jejich měsících. IAU vydala mj. závazná pravidla, podle nichž mohou být pojmenovány objekty na Marsu.
Není smyslem tohoto článku pravidla IAU do detailu interpretovat, důležité je vědět, že i název, který je navržen podle obecných pravidel, musí projít schválením IAU, než se stane oficiálním. Přesto uvádíme jen několik stručných zásad ze směrnic IAU.

Pravidla IAU pro pojmenování kráterů na Marsu

Kráterům na Marsu o průměru menším než 100 km jsou přidělována jména podle pozemských měst s počtem obyvatel menším než 100 tis. Například vesnická škola v New Plymouth ve státě Idaho (USA), s méně než 1400 obyvateli, podala návrh na přenesení jména svého městečka na rudou planetu. Označení kráter New Plymouth bylo uznáno posléze jako oficiální pojmenování malého kráteru, shodou okolností ležícího poblíž kráteru Gusev, kde přistál Spirit.
Krátery o průměru větším než 100 km jsou pojmenovávány po bývalých vědcích zabývajících se planetologií. Pokud bude dodrženo toto schéma, může být jednoho dne nějaký bezejmenný veliký kráter nazván po nedávno zesnulém Carlu Saganovi nebo Eugenu Shoemakerovi, jejichž jména jsou úzce spjata s výzkumem Sluneční soustavy konce 20. století. Jeden kráter již byl mj. nazván Hal Masursky po geologu, který prožil svůj život u NASA a americké geologické služby (US Geological Survey) studiem povrchu Měsíce a planet a výběrem nejvhodnějších míst pro přistání.

Pravidla IAU pro pojmenování hor a planin na Marsu

Horstva a planiny dostávají jména podle nejbližší oblasti na povrchu popsané na základě albeda (jasnosti) astronomy Schiaparellim a Antoniadim, kteří začali poprvé mapovat Mars v 19. a na začátku 20. století.
Jako příklad slouží klasický albedový útvar Nix Olympica, který existuje vedle geografického názvu Olympus Mons, běžně uváděného na moderních mapách a označující největší známý vulkán ve Sluneční soustavě. Sopka může být pokryta sněhem (Nix znamená latinsky sníh) podobně jako hora Olymp známá z řecké mytologie. Oba názvy jsou oficiální.
Dalším příkladem je albedový útvar Sinus Meridiani, což se dá přeložit jako Záliv středu, který použil v 19. stol. astronom Flammarion na oblast, v níž přistál rover Opportunity. Planina, ležící v tomto místě, nese jméno Meridiani Planum.

Neoficiální jména terénních útvarů při misích MER

Vědci JPL si vymysleli systém, podle kterého budou pouze pro svoje účely přidělovat označení objektům v terénu.
Když přistála obě robotická vozítka v lednu 2004 na rudé planetě, navrhl Dr. Jim Rice, geolog z Arizonské státní univerzity a člen vědeckého týmu, aby se terénní útvary zkoumané během mise pojmenovávaly podle nějaké hlavní myšlenky. Vedoucí vědeckého týmu, Dr. Steve Squyres, geolog Cornellovy univerzity, nebyl proti. "Dobře, bude to tvůj úkol," řekl.
Rice se ukázal jako perfektní muž pro tyto účely. Má pověst chodící encyklopedie zajímavých historických dat týkajících se geologického průzkumu. Svou rozvážností a klidnou povahou, mající původ snad v jeho rodné Alabamě, navíc dokáže vnést pohodu mezi lidi přetížené spoustou úkolů.
Rice navrhnul některá témata a jména a nechal členy týmu, aby z nich zvolili. Rozhodnuto bylo, aby se krátery poblíž místa přistání Spiritu nazývaly podle pozemských jezer a v případě Opportunity po slavných výzkumných lodích. Rice a Squyres pak začali přidělovat názvy ze seznamu, který Rice vytvořil.

Jména jezer v přistávací oblasti Spiritu

Krátery v oblasti Spiritu - 702x700x16M (55 kB) Prvním jménem "Bonneville" bylo odstartováno přidělování jmen pozemských jezer kráterům, se kterými se Spirit během svého putování setkal. Například další kráter dostal označení "Turkana" po jezeru v kontinentálním africkém zlomu. "Je to jméno, které se mi obzvlášť líbí, protože v těchto místech leží proslavené údolí Olduvai Gorge, ve kterém byly nalezeny nejstarší fosílie předchůdců člověka," říká Rice.
Dalším jménem je "Vanda". V tomto případě se jedná o jezero zakryté ledovým krunýřem v Antarktidě (Lake Vanda). "Také toto pojmenování se nám zdálo příhodné," dodává Rice, "já a Steve jsme se potápěli v zamrzlých jezerech Antarktidy. Opportunity právě objevila, že v oblasti Meridiani Planum skutečně kdysi existovalo jezero. Myslím, že jezera na Marsu měla velice často ledovou pokrývku."
Na trase Spiritu leží také "Lahonthan Crater" nazvaný podle jezera, které se kdysi rozkládalo na území Nevady a Kalifornie. Po klimatických změnách v pleistocénu, když byla velká část Severní Ameriky pokryta ledovcem, už na tomto místě jezero neexistuje. Podle geologů prošel rovněž Mars klimatickými změnami, které přispěly ke zmizení povrchové vody.
"Missoula Crater" je pojmenován podle jezera Missoula, které se rozkládalo na území současné Montany a Idaha. Jezero Missoula před 13000 až 15000 roky periodicky protrhávalo svoji ledovou hráz a katastrofickým způsobem zaplavovalo okolní krajinu. Památku na toto dramatické období představuje divoká krajina protkaná množstvím kanálů.
Jako neoficiální se dále na Marsu objevil "Tecopa Crater" podle starověkého jezera poblíž Death Valley v Kalifornii, "Huron Crater" podle jednoho z Velkých jezer na hranicích USA a Kanady a "Baikal Crater", podle nejhlubšího pozemského jezera ležícího na Sibiři.

Slavné výzkumné lodi

V oblasti Opportunity se vyskytují krátery jen sporadicky. Většinu krajiny vyplňuje větrem uhlazená planina. Rover přesto přistál v maličkém osamoceném kráteru, který byl později pojmenován "Eagle Crater" {=kráter Orel}. Inspirací byl název lunárního modulu Apolla 11, ve kterém dosedli Neil Armstrong a Buzz Aldrin poprvé v historii na měsíční povrch 1969-07-20.
Nedaleko se vyskytuje miniaturní kráter "Fram". Získal pojmenování podle lodi norského polárníka Roalda Amundsena. Fram znamená v norštině Vpřed nebo Kupředu. "Fram byla slavná loď, pomocí níž se odvedlo spoustu významné práce v Arktidě," říká Rice, "ale jejím nejslavnějším činem byla plavba do Antarktidy, kam dopravila první výpravu, která dosáhla 1911-12-14 jižního pólu.
Kráter "Endurance {=Vytrvalost}" je atraktivní kráter, vyznačující se množstvím odkrytých vrstev geologického podloží a volných kamenů. Označení získal podle známé nešťastné výpravy Ernesta Shackletona do Antarktidy na palubě stejnojmenného plavidla. "Jméno Endurance nám v době, kdy se přidělovalo, připadalo jako velice vhodné. Mysleli jsme, že než se tam dostaneme, bude potřeba mnoho trpělivosti a bude to zkouška naší vytrvalosti. Navíc to byla Shackletonova loď," dodává Rice.

Na památku hrdinů

Columbia Hills - 800x486x16M (82 kB) Ústředí NASA navrhlo pojmenovat skupinu kopců několik kilometrů od přistání Spiritu "Columbia Hills" {=Pahorky Columbia} k uctění památky havarovaného raketoplánu Columbia. Každý ze sedmi vrcholků nese, alespoň prozatím, jméno jednoho astronauta, který zahynul na palubě Columbie začátkem roku 2003 - Husband, McCool, Anderson, Chawla, Brown, Clark a Ramon.
Podobně tři jiné kopce viditelné z místa přistání Spiritu obdržely jména po astronautech, kteří uhořeli při pozemních zkouškách v kabině Apolla 1 v roce 1967 - Grissom, White a Chaffee.

Různé zeměpisné pojmy

Jakmile se začaly označovat jednotlivé objekty v kráterech a na planině, jako například kameny, nebylo už možno vybrat nějaké sjednocující téma. V podstatě, kdokoliv začal zkoumat nějaký terénní útvar, dostal možnost objekt svého bádání pokřtít.
Spousta z nich jsou přezdívky inspirované nějakým pozemským místem. "Route 66" vychází z označení proslavené dálnice, "Mazatzal" je horský hřeben v Arizoně starý asi 1 miliardu let, "Gaudalupe" a "McKittrick" jsou hory v Texasu a Novém Mexiku, které se proslavily nálezy fosílií, jeskyní a obzvláště kameny, které po sobě zanechalo vyschlé mělké jezero.
Podobně, jenom namátkou, byly pozemské hory inspirací pro "Adirondack" (New York), "Tamamend Park" (Pennsylvania), "Camelback" (Arizona), "Stone Mountain" (Georgia) a "Zug Spitze" (Německo).
Objevily se také "Namib" a "Kalahari" podle stejnojmenných pouští v jižní Africe.

Kameny a minerály jako pochoutky - borůvky a zmrzlina

Velice často se objekty pojmenovávají podle toho jak vypadají. "Jednoho sobotního rána v únoru jsem navrhnul označení blueberries {=borůvky} pro kulovitá zrnka bohatá na hematit a tento pojem se od té doby vžil," vysvětluje Rice. Kuličky vypadaly namodrale zásluhou filtru použitého na kameře, která měla zachytit jejich vzhled v nepravých barvách.
Jiného dne členové týmu pojmenovali textury půdy podle příchutí zmrzliny. Marsovskou ledničku naplnili jmény jako "Coconut" {=kokosová}, "Cookies and Cream" {=oplatky a šlehačka} a "Chocolate Chip" {=úlomek čokolády}. "Chocolate Chip" představuje terén posypaný tmavými kuličkami o velikosti "borůvek".

Jména živočišného původu

Některé objekty na Marsu svým tvarem připomínaly známé siluety ze živočišné říše. Kámen charakteristický ostrou špičkou dostal přezdívku "Shark Tooth" {=žraločí zub}. Písečná duna byla nazvána "Serpent" {=had}. Později bohužel vypadala jako rozjetý had; to když rover vyhloubil do písečného přesypu předními kolečky příkop.

Lidská jména

V řídkých případech jsou přidělovány přezdívky mající původ ve jménech lidí. Například "Burns Cliff" {=Burnsův útes} v kráteru "Endurance" byl dodatečně pojmenován po Rogeru Burnsovi, mineralogovi z MIT, který předpověděl, že na Marsu by se mohl najít minerál jarosit. Opportunity ho skutečně nalezla. Jedná se o variantu síranu železa, který se obvykle tvoří, pokud voda proudí přes sedimenty a skály bohaté na železo. Jarosit byl jedním z nepřímých důkazů, že Meridiani Planum byla kdysi vlhké místo.
Vyskytl se také "Larry's Leap" {=Laryho skok}, pojmenovaný po Larrym Soderblomovi, veteránu planetárních misí, který prvně navrhl sestup do kráteru "Endurance" v tomto místě s relativně malým sklonem svahu (sám Soderblom tento návrh samozřejmě nepředložil).

Pojmenovávání - typická lidská vlastnost

Proč vůbec je snaha rozdávat označení nejrůznějším tvarům a předmětům, pokud je jasné, že všechna tato jména jsou neoficiální a velice pravděpodobně nepřečkají nejbližší zasedání Mezinárodní astronomické unie věnované otázkám geografických názvů?
Rice říká: "Kdykoliv kamkoliv přišli badatelé, vždy chtěli označovat věci. Každý z našeho týmu už přidělil aspoň jeden název. Celá mise dostává mnohem osobnější charakter. Dává nám to možnost zanechat na cizí planetě aspoň svoji maličkou značku."
Jména mají ovšem nepochybně i praktický význam mezi techniky.
"Když jsem pracoval na škole při US Geological Survey, mapoval jsem jeden čtverec terénu na Marsu," říká dále Rice. "Když pak došlo na popis do vědeckých publikací, nebyl jsem schopen neustále se odvolávat na jistý kráter pomocí zeměpisných souřadnic. Bylo to nudné a unavovalo mě neustále vypisovat zeměpisnou šířku a dálku. Tak jsem mu dal jméno. Je to něco, co je lidem vlastní."

Dovětek autora Databáze kosmických sond k překladům názvů do češtiny

V předchozím článku se několikrát objevuje konstatování, že nově přidělovaná pojmenování útvarů poblíž míst přistání Spiritu a Opportunity jsou, a patrně navždy zůstanou, neoficiální. Jako takové nemohou mít ani oficiální překlad do jiných jazyků. Pokud se někde v médiích a občas i v naší Databázi objevuje jinojazyčná varianta přezdívek přidělených v JPL, je to vždy spojeno s rizikem značného nedorozumění. Pokud si každý autor přeloží anglický název jednoho konkrétního terénního útvaru podle svého uvážení, může se stát, že čtenář při studiu jiného materiálu získá dojem, že by mohlo jít o různé objekty.
Například těsně vedle místa dosednutí Spiritu se nachází mělká proláklina přezdívaná "Sleepy Hollow". Autor Databáze (možná inspirován stejnojmenným americkým filmem) si to podle své představy přeložil jako Ospalá díra ve smyslu Zapadákov, Místo, kde lišky dávají dobrou noc atp. V denním tisku byl tentýž objekt nazýván Ospalý luh s odvoláním na jakési poetické dílo (bohužel si již nepamatuji podrobnosti). Jak je vidět, možných variací překladu je v češtině hned několik.
Některé překlady jsou, podle mého názoru, naopak vysloveně špatné. To však ještě neznamená, že se nakonec neujmou - příkladů z historie by se našlo jistě několik. Na ukázku třeba "Columbia Hills". V českých novinách se objevil překlad "Kolumbijské kopce". Takovýto český název jednoznačně ukazuje na horstvo spojené nějakým způsobem se státem Kolumbie (ve španělštině, která je tam úředním jazykem - Colombia) v Jižní Americe. Jak bylo výše popsáno, inspirací byl naopak raketoplán Columbia. Jeho jméno, pokud je mi známo, v našem tisku nebylo nikdy počeštěno. Pokud bych tedy chtěl za každou cenu přeložit "Columbia Hills", nazval bych je Pahorky (kopce) Columbia nebo Pahorky Columbie. Je pouhou shodou okolností, že stát Kolumbie a jméno raketoplánu se píší v angličtině stejně - Columbia, oba připomínají mořeplavce Kolumba.
Abych se vyhnul nejrůznějším chybám a nedorozuměním, ponechávám ve většině případů původní anglický název jako hlavní a případnou českou variantu uvádím jen informativně ve složených závorkách. Při takovém způsobu není možné se vyhnout větným spojením typu "rover jede do kopců Columbia Hills", což by při důsledném překladu byl jistě nesmyslný výrok - "rover jede do kopců Pahorky Columbia". Pokud se ale nechá anglický originál zachován, myslím, že je věta akceptovatelná. Podobně nikoho asi neurazí "plavba po řece Rio Negro" i když ví že Rio Negro znamená Černá řeka, a spíš by v cestopise z Jižní Ameriky vzbudilo pobavení spojení typu "plavba po Černé řece".

Reakce čtenářů (číst/přidat)

Počet reakcí: 0

Verze pro tisk

 

Související články