DATABÁZE KOSMICKÝCH SOND PRO PRŮZKUM TĚLES SLUNEČNÍ SOUSTAVY

Kosmické sondy k průzkumu asteroidů

Základním předpokladem průzkumu asteroidů bylo dopravit sondu do jejich oblasti. Toho bylo dosaženo jako samozřejmého vedlejšího efektu misí k vnějším planetám Sluneční soustavy. Prvním umělým kosmickým tělesem, které vstoupilo do prostoru hlavního pásu asteroidů byla americká sonda Pioneer 10, která odstartovala 1972-03-02 a do pomyslné hranice hlavního pásu vstoupila 1972-07-15. Ačkoliv prvotním cílem byl výzkum Jupitera a výzkum asteroidů nebyl plánován, význam tohoto letu spočívá v tom, že ověřil možnost letu v oblasti, která byla do té doby trochu záhadná. Nebyla zde zjištěna hustota malých tělísek a tudíž nebylo známo ani riziko průletu tímto prostorem. V titulcích článků popisujících let se tehdy psalo o "minovém poli Sluneční soustavy" a průlet byl chápán jako dramatická událost spojená s velkým nebezpečím. Obavy se naštěstí ukázaly jako neopodstatněné.
Po této první sondě se přes pás asteroidů vydaly další: Pioneer 11 (start 1972), Voyager 1 a 2 (1977) a další.

Ida a Dactyl - 905x655x16M (20 kB) O detailních vlastnostech asteroidů jsme se dověděli především z údajů sond, které se dostaly do jejich bezprostřední blízkosti. Následující výčet shrnuje minulé, současné i některé budoucí mise.

Galileo - Sonda Galileo se na své cestě k Jupiteru těsně přiblížila a snímkovala dva asteroidy. 1991-10-29 prolétla kolem planetky (951) Gaspra a 1993-08-28 kolem asteroidu (243) Ida, u kterého byl objeven maličký průvodce, později pojmenovaný Dactyl.

Clementine 1 - Družice Měsíce, která se po určité době měla přemístit na heliocentrickou dráhu a setkat se s planetkou (1620) Geographos. Navedení na dráhu se však nezdařilo.

NEAR Shoemaker - NEAR [=Near Earth Asteroid Rendezvous] byla první speciální sonda vypuštěná k asteroidu. Nejprve minula 1997-06-27 planetku hlavního pásu (253) Mathilde a pak zamířila k objektu NEA [=Near Earth Asteroid] (433) Eros, u něhož měla zakotvit na oběžné dráze. První pokus o zachycení 1988-12-23 nevyšel a byly získány pouze snímky z průletu. Podruhé 2000-02-14 se navedení na oběžnou dráhu kolem Erosu povedlo. Výzkum z oběžné dráhy z různých výšek trval skoro celý rok. 2001-02-12, ačkoliv to nebylo původně plánováno, byla sonda navedena proti povrchu a dosednutí na planetku dokonce přežila. Uskutečnila tak první měkké přistání na malém kosmickém tělese.

DS1 - DS1 [=Deep Space] byla zkušební sondou, která měla ověřit několik pokrokových technologií za podmínek skutečného kosmického letu. Během letu Sluneční soustavou minula 1999-07-28 i planetku (9969) Braile, ale snímkování nedopadlo zcela uspokojivě, protože sonda měla potíže se zaměřením na velmi tmavý kosmický objekt.

Cassini - sonda cestou k Saturnu proletěla 2000-01-23 kolem planetky (2685) Masursky a pořídila fotografie.

Stardust - Úkolem sondy Stardust byl sběr prachu v prostoru mezi planetami a při průletu kolem komety 81P/Wild-2. Během putování se ale setkala 2002-11-03 i s planetkou (5535) Annefrank a získala několik fotografií.

Hayabusa - Sonda dorazila k planetce (25143) Itokawa a prováděla dlouhodobý průzkum se souběžné dráhy. Vysazení pohyblivého robota na povrch se nezdařilo. Sonda sama na asteroidu přistála. Po sérii technických problémů se vrátila v roce 2010 k Zemi. V návratovém pouzdru pravděpodobně dopravila několik částeček prachu z Itokawy.

Rosetta - Sonda odstartovala 2004-03-02 ke kometě 67P/Churyumov-Gerasimenko. Cestou minula asteroidy (21) Lutetia (2010-07-10) a (2867) Steins (2008-09-05). Pro misi v původním termínu se uváděly (4979) Otawara a (140) Siwa.

New Horizons - Cestou k Plutu prolétala sonda pásem asteroidů a přiblížila se na vzdálenost asi 100000 km k planetce 2002 JF56. Planetka byla fotografována.

Dawn - Sonda, speciálně zaměřená na průzkum největších planetek hlavního pásu asteroidů, odstartovala 2007-09-26. Nejprve má zakotvit v říjnu 2011 na orbitě kolem planetky (4) Vesta, po půl roce výzkumu se má odpoutat a v únoru 2015 dorazit k asteroidu (1) Ceres (podle nové kategorizace kosmických těles se jedná o trpasličí planetu).

Reakce čtenářů (číst/přidat)

Počet reakcí: 0

Verze pro tisk

 

Související články