DATABÁZE KOSMICKÝCH SOND PRO PRŮZKUM TĚLES SLUNEČNÍ SOUSTAVY

Cíle Rosetty v pásmu asteroidů

Sonda Rosetta organizace ESA byla vyvinuta k detailnímu průzkumu komety. Původně jí měla být periodická kometa 46P/Wirtanen. Protože cesta k cíli vede přes hlavní pás asteroidů, počítalo se s tím, že bude možno sondu zaměřit i na některé planetky. Jako pravděpodobné cíle se jevila dvojice (4979) Otawara a (140) Siwa. Start v plánovaném termínu však musel být kvůli potížím s raketovým nosičem odložen a po dlouhém čekání byl nakonec určen jiný objekt výzkumu. Stala se jím kometa 67P/Churyumov-Gerasimenko. Je pochopitelné, že kvůli jiné dráze se musely přehodnotit i šance na průlet kolem asteroidů. Naštěstí známých asteroidů je již mnoho tisíc a tudíž se zdařilo vytipovat nové kandidáty.
Před startem ESA opatrně uváděla, že Rosetta by měla navštívit minimálně jednu planetku. Opatrnost měla své opodstatnění. Celá mise je velice energeticky náročná. Aby bylo možno synchronizovat let sondy s eliptickou drahou komety je nutno kromě motorických dráhových korekcí používat i mnohonásobných gravitačních asistencí u Země a Marsu. Technici s oznámením podružných cílů proto čekali, až jak dopadne navedení na úvodní heliocentrickou orbitu. Na přesnosti navedení záviselo, kolik cenného paliva zůstane na plánované úpravy dráhy a kolik ho bude moci být využito na opravy vedoucí do blízkosti asteroidů.
Nosná raketa Ariane 5 pracovala při startu 2004-03-02 perfektně a sonda se vydala po téměř ideální trajektorii. ESA tedy mohla 2004-03-11 oznámit svůj záměr navštívit dva asteroidy - (2867) Steins a (21) Lutetia. Obě planetky patří do hlavního pásu asteroidů. Na průletové dráze mají být vesmírná skaliska fotografována a mají se získat informace o jejich tvaru, velikosti, hmotnosti a hustotě. Také některé další vědecké přístroje vyvinuté pro účely zkoumání komety lze využít i u asteroidů. Očekávají se údaje o chemickém složení a teplotě pod povrchem, má se též pátrat po případném výskytu prachu a plynů v okolí.

Planetka (2867) Steins je relativně malý objekt o průměru asi 10 km. Objevil ji 1969-11-04 N. Černych. Uvedený průměr je stanoven na základě infračervených měření družice IRAS. Do blízkosti asteroidu se dostane sonda 2008-09-05 a proletí ve vzdálenosti asi 1700 km relativní rychlostí 9 km/s.

Základní parametry oběžné dráhy planetky (2867) Steins:

Vzdálenost v perihelu: 2.019933813 AU
Vzdálenost v afelu: 2.707999387 AU
Výstřednost dráhy: 0.14555585
Sklon dráhy k ekliptice: 3.0642990°

Planetka (21) Lutetia je jeden z větších asteroidů. Její průměr, potvrzený měřením družice IRAS, obnáší asi 100 km. Objevena byla již 1852-11-15 H. Goldsmithem. Rosetta ji navštíví 2010-07-10. K setkání by mělo dojít na vzdálenost menší než 3000 km relativní rychlostí 15 km/s.

Základní parametry oběžné dráhy planetky (21) Lutetia:

Vzdálenost v perihelu: 2.036319388 AU
Vzdálenost v afelu: 2.834362612 AU
Výstřednost dráhy: 0.16380387
Sklon dráhy k ekliptice: 9.942098°

Reakce čtenářů (číst/přidat)

Počet reakcí: 0

Verze pro tisk

 

Související články