DATABÁZE KOSMICKÝCH SOND PRO PRŮZKUM TĚLES SLUNEČNÍ SOUSTAVY

New Horizons - fotogalerie

Popis sondy/projektu

Galerie obsahuje 21 obrázků, zobrazena strana 2 / celkem 5

Strany: 1 2 3 4 5 Předchozí Další

Obrázek v plné velikosti je možno stáhnout kliknutím na zobrazený náhled.

480x722x16M (52 kB)
480x722x16M (52 kB)

Závěrečné zkoušky sondy

2005-09-25 se sonda nacházela v hale určené pro manipulaci s nebezpečným zařízením PHSF [=Payload Hazardous Servicing Facility] a procházela posledními prověrkami před definitivní montáží na nosnou raketu.

722x480x16M (69 kB)
722x480x16M (69 kB)

Montáž Centauru

Jako druhý stupeň raketového nosiče byl pro misi New Horizons vybrán osvědčený výkonný Centaur. Obrázek z 2005-10-11 zachycuje okamžik připojení stupně na Atlas V. Operace probíhala uvnitř mobilní montážní věže na vypouštěcím komplexu číslo 41 na Mysu Canaveral.

480x722x16M (51 kB)
480x722x16M (51 kB)

Montáž pomocných motorů

Atlas V potřebuje při dopravě sondy k Plutu výpomoc pětice motorů na tuhé pohonné látky SRB [=Solid Rocket Booster]. Motory jsou rozmístěné vedle centrálního raketového stupně CCB [=Common Core Booster] tak, že na jedné straně jsou upevněny dva a na druhé tři kusy. Snímek z 2005-11-07 představuje montáž několika z nich.

722x480x16M (50 kB)
722x480x16M (50 kB)

Zkouška vyvážení

Sonda bude po většinu letu stabilizována v prostoru rotací. Důležité je proto ověřit vyvážení kompletního tělesa a ověřit spolehlivost uchycení jednotlivých komponent. Obrázek z 2005-11-14 zachycuje montáž sondy na otočný stůl v hale PHSF.

720x478x16M (26 kB)
720x478x16M (26 kB)

Zkouška plnění rakety

Nosná raketa ještě bez připojeného nákladu byla podrobena tzv. mokré zkoušce 2005-12-05, při níž se nacvičovalo plnění nádrží pohonnými látkami.

Strany: 1 2 3 4 5 Předchozí Další


Veškeré zde zveřejněné fotografie a obrazy jsou získány z veřejně dostupných zdrojů.