DATABÁZE KOSMICKÝCH SOND PRO PRŮZKUM TĚLES SLUNEČNÍ SOUSTAVY

Opportunity - fotogalerie

Popis sondy/projektu

Galerie obsahuje 89 obrázků, zobrazena strana 14 / celkem 18

Strany: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Předchozí Další

Obrázek v plné velikosti je možno stáhnout kliknutím na zobrazený náhled.

700x700x16M (54 kB)
700x700x16M (54 kB)

Zpětný pohled na "Purgatory Dune"

Kola roveru dokázala 2005-04-26 vyhloubit v měkkém písku přesypu "Purgatory" příkop hluboký více než 10 cm. V následujících pěti týdnech se rover po krátkých kouscích pomaličku vyhrabával zpět. Dne 2005-06-11 (sol 491), kdy už vozítko stálo opět na pevném povrchu, pořídila navigační kamera tento snímek, který celý komplikovaný proces dokládá. Duna, která se mohla stát definitivní konečnou stanicí, je přitom jen asi 2.5 m široká a pouze 0.3 m vysoká.

700x669x16M (80 kB)
700x669x16M (80 kB)

Všudypřítomné borůvky

Jednou z věcí, která překvapila geology, byl výskyt oblých konkrecí - populárně nazývaných borůvky - prakticky na všech místech, kam se rover dostal. Borůvky byly pozorovány v malém kráteru, kam zapadla sonda při přistání, v kráteru "Endurance" i na jih od něj. Zde je jejich výskyt zdokumentován na výbrusu kamene "Ice Cream", nacházejícího se asi 4 km jižně od kráteru "Endurance". Snímek byl pořízen 546. solu (2005-08-06) kamerou MI [=Microscopic Imager] a sestaven ze čtyř jednotlivých obrázků. Zobrazená oblast je široká asi 6 cm a tmavé rožky na jednotlivých záběrech vznikly zastíněním mechanismem robotické ruky. Každá borůvka má v průměru 1 až 2 mm.

700x700x16M (88 kB)
700x700x16M (88 kB)

Dláždění na dálnici ke kráteru "Erebus"

Po dlouhých měsících, kdy měl rover Opportunity kolem sebe jen písčitou poušť zvlněnou nebezpečnými dunami, dorazil začátkem srpna 2005 do krajiny, kde se konečně začalo objevovat kamenné geologické podloží. Jeden takový úsek překonalo vozítko 550. solu.
Řídící tým výskyt takovýchto "dlážděných" ploch vítá ze dvou důvodů. Jednak je jízda po nich bezpečnější a nehrozí zahrabání do sypkého písku, jednak poskytují příležitost na geologický průzkum.
Pohled zpátečním směrem pořídila navigační kamera.

1024x512x16M (134 kB)
1024x512x16M (134 kB)

Lemon Rind

Po měsících v oceánu pískových dun dorazila Opportunity v srpnu 2005 konečně k pevným skalám a zahájila jejich výzkum. Geologické podloží připomínalo dlážděné ostrůvky vystupující z písku. Několik solů věnoval rover průzkumu útvaru "Lemon Rind", který se nepatrně barevně liší od okolních kamenů a rovněž to vypadá, že je poněkud odolnější vůči erozi.
Snímek pořízený v poledne 552. solu vznikl složením jednotlivých záběrů pořízených přes filtry 753, 535, 482 a 432 nm a je podán v nepravých barvách.

700x700x16M (142 kB)
700x700x16M (142 kB)

Kameny potažené slupkou

Obrázek v nepravých barvách zhotovený 2005-08-22 (sol 561) ukazuje charakter kamenitého podloží, se kterým se rover setkával cestou ke kráteru "Erebus". Kameny se vyznačují četnými prasklinami a jakousi kůrou na povrchu. Snímku vévodí dva vývrty, z nichž jeden zkoumal vlastní kámen (cíl "Strawberry") a druhý se zaměřil na zmíněnou kůru ("Lemon Rind"). Oba vzorky se ukázaly být velice podobné jak z hlediska chemického složení, tak textury výbrusu.

Strany: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Předchozí Další


Veškeré zde zveřejněné fotografie a obrazy jsou získány z veřejně dostupných zdrojů.