DATABÁZE KOSMICKÝCH SOND PRO PRŮZKUM TĚLES SLUNEČNÍ SOUSTAVY

Opportunity - fotogalerie

Popis sondy/projektu

Galerie obsahuje 89 obrázků, zobrazena strana 17 / celkem 18

Strany: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Předchozí Další

Obrázek v plné velikosti je možno stáhnout kliknutím na zobrazený náhled.

700x700x16M (76 kB)
700x700x16M (76 kB)

Terén nachystal mnohé nástrahy

Snímek z přední kamery HazCam z 2006-05-29 (sol 833) pořízený ve 12:38 místního času ukazuje jedno z kol zabořených do měkkého materiálu. Do písečné pasti zapadl rover po krátké jízdě v terénu, který se zdál zcela bezpečný.

1024x672x16M (100 kB)
1024x672x16M (100 kB)

Duna "Jammerbugt"

S nastupující druhou zimou na Marsu citelně klesala výroba elektřiny ve slunečních článcích. Jedním z důsledků tohoto faktu bylo, že roverům zbývalo méně času na rádiové seance s družicí Mars Odyssey. V noci se totiž často kvůli úsporám energie navozoval tzv. hluboký spánek a přelety družice připadající na noc zůstávaly nevyužity. Je logické, že přednostně byla vysílána data nezbytně nutná k další činnosti na Marsu. Ostatní, např. celá řada fotografií, zůstávala v palubní paměti a čekala na volnou mezeru v rádiové seanci.
833. solu zůstala Opportunity uvězněná v prachové závěji, pojmenované později "Jammerbugt". Vyprostit se rover podařilo až 841. solu. Na Zemi byly poté odvysílány bleskově záběry z kamer HazCam, neboť podle nich se plánoval další postup. Krásné barevné snímky duny "Jammerbugt", pořízené 842. solu panoramatickou kamerou, dorazily do řídícího střediska až po třech týdnech 2006-06-29 (sol číslo 864). Dobře jsou vidět stopy vozítka z doby, kdy se pokoušelo vyhrabat na svobodu. Podání barev přibližně odpovídá dojmu, jak by krajinu vidělo lidské oko.

3000x513x16M (228 kB)
3000x513x16M (228 kB)

Kráter "Beagle"

Cestou ke kráteru "Victoria" navštívila Opportunity maličký ale poměrně mladý kráter "Beagle". Na této první mozaice snímků z 894. solu (2006-07-30) je patrný okraj terénní jámy o průměru 35 m, mírně zakrytý terénní vyvýšeninou v popředí. Přesto je částečně vidět i vnitřek kráteru, který je patrně tvořen vrstvami světlejších a tmavších hornin. Obrázek byl pořízen ze vzdálenosti 25 m od okraje a hlavní pohled směřoval k východo-jihovýchodu. Nápadné jsou především bloky materiálu vyvrženého při impaktu. Největší z nich, nacházející se poblíž roveru je asi 0.5 m veliký.
Obrázek v nepravých barvách vznikl složením snímků přes filtry 753, 535 a 432 nm.

3000x850x16M (489 kB)
3000x850x16M (489 kB)

Kráter "Beagle" na celkovém panoramatu

Úplné panorama kráteru "Beagle" vznikalo postupně během solů číslo 901 až 904 (2006-08-062006-08-09).
Ačkoliv na družicových snímcích vypadal krátek velice čerstvě, z největší blízkosti byly přesto dobře patrné stopy dlouhodobého působení eroze. Stěny kráteru jsou sesuté a na dně se vytvořila závěj prachového materiálu. Jen nejvyšší partie kráterového valu vypadají neporušeně a na několika místech vyniká obnažené geologické podloží ve formě malých útesů.
Okolí je pokryto troskami vyvrženými při impaktu, který stál u původu kráteru. Mnohé kameny vykazují jemnou vrstevnatou strukturu, tak jak to bylo pozorováno již na několika místa planiny. U některých kamenů je již patrné obroušení účinky větru a prachu. V horní polovině je obrázek podaný v přirozených barvách, dole je v barvách nepravých. Srovnáním vynikne lepší názornost u spodního snímku a proč se tudíž geologové uchylují k tomuto typu zobrazení.

2680x982x256 (244 kB)
2680x982x256 (244 kB)

První pohled na "Victorii"

951. dne pobytu na Marsu (2006-09-26) dorazila Opportunity do místa, kde palubní kamery konečně mohly alespoň částečně nahlédnou do kráteru "Victoria". Prvně se o to pokusila navigační kamera, která pořídila trojici snímků, které byly sestaveny do uvedené mozaiky. Zřetelný je okraj kráteru nacházející se asi 800 m od stanoviště vozítka. Levý a pravý okraj snímku je zarámován vysokými útesy. Útesy ostatně lemují celý obvod kráteru a tvoří dobrou síť orientačních bodů. Každý z nich i každý záliv mezi nimi postupně obdržel nějaké jméno. Útesy byly označovány nějakou variantou pojmu mys (Cape, Cabo...), prostory mezi nimi jako záliv (Bay...). První kontakt s kráterem zažil rover v "Duck Bay", který je napravo lemován "Cabo Frio" a zleva "Cape Verde".
Kráter "Victoria" má asi pětkrát větší průměr než "Endurance", kde zůstala Opportunity 6 měsíců v roce 2004 a dokonce čtyřicetkrát větší než kráter "Eagle", ve kterém přistála.

Strany: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Předchozí Další


Veškeré zde zveřejněné fotografie a obrazy jsou získány z veřejně dostupných zdrojů.