DATABÁZE KOSMICKÝCH SOND PRO PRŮZKUM TĚLES SLUNEČNÍ SOUSTAVY

Spirit - fotogalerie

Popis sondy/projektu

Galerie obsahuje 89 obrázků, zobrazena strana 6 / celkem 18

Strany: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Předchozí Další

Obrázek v plné velikosti je možno stáhnout kliknutím na zobrazený náhled.

800x651x16M (65 kB)
800x651x16M (65 kB)

Mapa cesty po Marsu - sol 46

Do fotografie pořízené sestupovým modulem byly zakomponovány snímky z kamer vozítka pojíždějícího po povrchu a vyznačena trasa jízdy od počátku do konce 46. solu. Zeleně jsou vyznačeny terénní deprese identifikované z výšky přístroji DIMES. Světle modré kroužky jsou obdobné sníženiny objevené Spiritem ze země. Trasa roveru směřuje stále ke kráteru Bonneville, který se nachází v pravém horním rohu obrázku. Předpokládá se, že při impaktu, který kráter vytvořil, byl vyvržen materiál z hlubších vrstev terénu, jenž mohl dopadat uvnitř žlutě čerchovaného segmentu kružnice.

1024x559x16M (82 kB)
1024x559x16M (82 kB)

Cesta k Laguna Hollow

Do snímku kamerou hledící dozadu zakreslili pracovníci NASA trasu jízdy za prvních 45 solů na Marsu, která zatím končila u prohloubeniny Laguna Hollow.

700x700x256 (43 kB)
700x700x256 (43 kB)

Humphrey se chystá na vrtání

Před zavrtáním nástroje RAT do kamene Humphrey byly nejprve očištěny tři kruhové plošky od prachového nánosu. Vzniklá políčka byla podrobena nedestruktivnímu zkoumání přístroji na mechanické ruce a fotografování kamerami na panoramatickém stožáru.

2585x700x256 (194 kB)
2585x700x256 (194 kB)

Spirit dorazil ke kráteru

66. solu 2004-03-11 se rover přiblížil natolik k okraji kráteru "Bonneville", že navigační kamera mohla pořídit první snímky impaktní jámy. Kráter má průměr asi 200 m a cesta k němu trvala celé dvě třetiny doby plánované pro misi Spiritu na Marsu.
Jak se rover blížil k vnějšímu valu, přibývalo na zemi kamenů, které byly vyvrženy z hloubi terénu při dopadu meteoritu, který stál u zrodu kráteru. "Bonneville" je jakýmsi oknem do geologické minulosti planiny Gusev. Kameny pocházejí z různých hloubek a dokumentují různá údobí, kdy byl Gusev vytvořen sopečnou činností, později snad zalit jezerem a opět vysušen.
Na umu odborníků teď záleží, jak budou získané údaje interpretovány a v nemalé míře i na tom, jestli se při náhodném výběru cílů detailního průzkumu podaří padnout na ten "správný" kámen. Ideální by bylo, kdyby část stěny kráteru tvořilo odkryté geologické podloží, podobně jak se to podařilo u roveru Opportunity. Pevně polohově zakotvené odhalené podloží je mnohonásobně cennější než náhodně rozptýlená směsice kamenů. Není vyloučeno, že se po prvním průzkumu kráteru z úrovně planiny odváží řídící tým zajet do hloubky prohlubeniny.
Světlá skvrnka vlevo na okraji kráteru je pravděpodobně oddělený tepelný štít.

700x700x256 (41 kB)
700x700x256 (41 kB)

Kámen "Mazatzal"

Na kámen pojmenovaný "Mazatzal" narazil Spirit během jízdy podél okraje kráteru "Bonneville". Odborníky upoutal svou velikostí a erodovaným, popraskaným povrchem. Není vyloučeno, že byl vyvržen z větší hloubky a mohl by obsahovat stopy prehistorického vodního prostředí. Vnějšek kamene je silně poznamenán větrnou erozí. Kámen byl nejprve podroben průzkumu nedestruktivními metodami, později bude vrtán zařízením RAT.

Strany: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Předchozí Další


Veškeré zde zveřejněné fotografie a obrazy jsou získány z veřejně dostupných zdrojů.