DATABÁZE KOSMICKÝCH SOND PRO PRŮZKUM TĚLES SLUNEČNÍ SOUSTAVY

Spirit - fotogalerie

Popis sondy/projektu

Galerie obsahuje 89 obrázků, zobrazena strana 8 / celkem 18

Strany: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Předchozí Další

Obrázek v plné velikosti je možno stáhnout kliknutím na zobrazený náhled.

2000x660x16M (133 kB)
2000x660x16M (133 kB)

Pahorky se blíží

Poté, co řídící tým zjistil, že kámen "Bonneville" nepřinese pravděpodobně žádné nové vědecké poznatky, zaměřilo se další úsilí na dosažení kopců "Columbia Hills". Cesta k nim probíhala velice rychle a rover překonával předchozí denní jízdní rekordy. 122. solu se přiblížil k úpatí pahorků na vzdálenost asi 1.5 km.

5288x359x16M (256 kB)
5288x359x16M (256 kB)

V půli cesty ke Columbia Hills

Panorama pahorků "Columbia Hills" pořízené během zastávky 131. solu. Rover se v okamžiku fotografování nacházel necelý kilometr od úpatí kopců, o nichž se předpokládá, že v dávné minulosti mohly být ostrovem uprostřed jezera vyplňujícího kráter Gusev.

3371x700x16M (238 kB)
3371x700x16M (238 kB)

Na úpatí

Spirit, který po několikaměsíčním putování dorazil k úpatí kopců "Columbia Hills" pořídil informativní obrázek navigační kamerou. Mozaika několika záběrů ze 156. solu ukazuje svah výběžku vrchoviny před roverem. Za ním pokračuje další neviditelný, mnohem rozlehlejší, kopcovitý terén, který kdysi mohl být ostrovem jezera kráteru Gusev. Na pravém okraji kopců jsou na obzoru nezřetelné kontury horského hřebene, patrně valu na hranicích kráteru.

700x700x16M (74 kB)
700x700x16M (74 kB)

Pot-of-Gold

Panoramatická kamera zachytila malou část terénu pod pahorky "Columbia Hills", kterému dominuje kámen "Pot-of-Gold" na pravém okraji. Zásluhou nízko visícího slunce a dlouhých stínů vyniká bizarní tvářnost povrchu horniny. Takto modelovaný kámen nebyl dosud pozorován. Po prozkoumání spektrometry na robotické ruce byl v něm detekován minerál hematit.

700x700x16M (56 kB)
700x700x16M (56 kB)

"Zlaté nugety"

Mikroskopický záběr povrchu kamene "Pot-of-Gold" {=Hrnec zlata} z úpatí "Columbia Hills" pořízený během 162. solu (2004-06-17) zachycuje detail výrůstků horniny zakončených zajímavými uzlíky. Celý povrch kamene je poset spoustou maličkých dolíků. Data z vědeckých přístrojů prokázala, že se v kameni nachází minerál hematit, který se tvoří obvykle ve vodním prostředí, i když voda není nezbytnou podmínkou.
Zobrazená plocha kamene má rozměr 30x30 mm.

Strany: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Předchozí Další


Veškeré zde zveřejněné fotografie a obrazy jsou získány z veřejně dostupných zdrojů.