DATABÁZE KOSMICKÝCH SOND PRO PRŮZKUM TĚLES SLUNEČNÍ SOUSTAVY

První stupeň rakety CLV má svého dodavatele

(Return to Moon: Aktualita 2005-12-09)

Nezbytnou podmínkou návratu Američanů na Měsíc je zajistit technické prostředky odpovídající zvolené koncepci. Mezi tyto prostředky patří jednoznačně nosná raketa. K vývoji nového typu nosné rakety vhodné pro pilotované lety by muselo dojít i v případě, kdyby k lunárním expedicím nakonec nedošlo. Z rozhodnutí NASA dojde totiž k postupné redukci letů raketoplánu Space Shuttle a po roce 2010 k jejich úplnému vyřazení ze služby. Dopravu lidí na nízkou oběžnou dráhu a k orbitální stanici má pak převzít nový raketový nosič CLV [=Crew Launch Vehicle], s nímž se později uvažuje i jako s nosičem určeným k letům na Měsíc.
O tom, jak příprava rakety CLV pokračuje, informuje tisková zpráva "NASA Selects ATK to be Prime Contractor for First Stage of Next Generation Crew Launch Vehicle" (NASA vybrala ATK jako hlavního dodavatele prvního stupně pilotované nosné rakety nové generace), podle níž byl připraven tento příspěvek.


NASA vybrala vícenásobně použitelné raketové motory na pevné pohonné látky firmy ATK jako základní prvek lidských letů do vesmíru. NASA oznámila, že firma Alliant Techsystem (ATK) se stane hlavním dodavatelem návrhu, vývoje, zkoušky a vyhodnocení pohonného systému prvního stupně nosné rakety nové generace CLV [=Crew Launch Vehicle]. Zakázka v podstatě navazuje na činnosti, které ATK vykonává v rámci programu Space Shuttle. Ve své zprávě NASA uvádí, že: "ATK má k dispozici prostory, výrobní kapacity a pracovníky jak v inženýrských, tak dělnických oborech, kteří jsou schopni vyrobit první stupeň CLV v roli hlavního dodavatele".
Představitel ATK k tomu dodal, že: "...jako hlavní dodavatel prvního stupně CLV pracujeme na podpoře kosmické vize NASA směřující ke spolehlivému, osvědčenému a cenově dostupnému prostředku dosažení kosmického prostoru. Novou příležitost si ATK zasloužila na základě účasti na programu Space Shuttle..."
Kromě prvního stupně nosné rakety CLV má ATK šanci na získání dalších komponent z nového kosmického programu. Jmenovány jsou např. návrh záchranného systému pro posádku, systémy přistávacího lunárního modulu, tepelné izolace a odstínění radiace a pokročilé lehké materiály.
ATK je firma podnikající ve zbrojním průmyslu a v oboru vesmírných technologií. Má přibližně 15000 zaměstnanců. Další informace je možno získat na http://www.atk.com.

Reakce čtenářů (číst/přidat)

Počet reakcí: 0

Verze pro tisk