DATABÁZE KOSMICKÝCH SOND PRO PRŮZKUM TĚLES SLUNEČNÍ SOUSTAVY

Přehledy realizovaných projektů

Na následujících stránkách se nacházejí v tabulkové formě přehledy všech sond, které se dostaly minimálně až do fáze pokusu o vypuštění kosmického aparátu. Základem je několik předem připravených tabulek, zobrazujících jednak celkový soupis všech misí, které jsou součástí této databáze a jednak výběry z databáze podle nejběžnějších vyhledávacích kritérií. Lze zde najít výpisy podle vesmírného objektu, ke kterému sonda směřovala a nebo podle státu, který start provedl a u něho ještě dále podskupiny podle cíle mise. Poslední možností je vyhledávání v databázi podle individuálně zvolených kritérií a vytváření vlastních účelových tabulek.

Je důležité mít na paměti, že tabulky jsou řazeny chronologicky podle data startu, ale že pro každý start může existovat několik záznamů. V případech, kdy bylo při jednom startu vypuštěno několik aparátů, jsou tyto v tabulce rozlišeny světlejší výplní buňky a odsazením názvu. Příkladem může být třeba sonda Vega, kdy se od základního tělesa sondy mířící k Venuši a kometě P/Halley během letu oddělil přistávací modul do atmosféry Venuše a z něho se po snížení rychlosti dále uvolnil aerostat. Všechny tyto tři části jsou samostatnými objekty a mají svoji stránku popisu (nebo je pro ně stránka rezervována). Databáze sleduje pouze tělesa plnící vlastní vědecký program, na technické prostředky jako např. urychlovací stupně, přeletové služební moduly a nejrůznější fragmenty není brán zřetel, maximálně se zmínka o nich vyskytuje v textu u hlavního tělesa. Jako samostatná tělesa nejsou dále registrovány autonomní jednotky, které se osamostatnily až po úspěšném přistání na planetě (např. vozítka Lunochod nebo Sojourner, případně elektrický automobil používaný výpravami Apollo).

Ke všem tělesům a jejich samostatným funkčním modulům je možno se dále dostat jednak přes popis hlavního tělesa a nebo přes "Rejstřík sond".