DATABÁZE KOSMICKÝCH SOND PRO PRŮZKUM TĚLES SLUNEČNÍ SOUSTAVY

E-1A No.5

Alternativní názvy Luna E-1A No.5
Označení COSPAR -
Stát SSSR
Start 1959-06-18
Cíl Měsíc

Úvodní pokus o zásah Měsíce v rámci programu E-1A. Pokus byl neúspěšný, nosná raketa byla zničena povelem ze Země poté, co selhal systém řízení.

Konstrukce

Sondu vyvinula a provozovala konstrukční kancelář OKB-1.

Sonda tvaru koule o průměru asi 0.9 m má plášť zhotovený ze slitiny hliníku a hořčíku. Z přední polokoule (ve směru letu) vyčnívá dlouhý stožár s magnetometrem instalovaným na konci. Kolem něho jsou symetricky rozmístěny čtyři tyčové antény. Další dvě antény vystupují ze zadní polokoule. Délka stanice s tyčí magnetometru obnáší asi 2.8 m. Na povrchu přední i zadní části jsou dále upevněny vždy dva protonové lapače iontů a vpředu také dva piezoelektrické detektory mikrometeoritů. Uvnitř tělesa jsou dále instalovány další vědecké přístroje, telemetrické zařízení, dva vysílače pracující na frekvencích 183.6 MHz a střídavě 19.993 a 39.986 MHz , chemické baterie a dále přístroje měřící vnitřní tlak a teplotu. Vnitřní termoregulaci zajišťuje cirkulující dusík o tlaku 0.13 MPa hnaný ventilátorkem, čímž se udržuje stálá teplota kolem 20°C.

Část vědeckého vybavení je rovněž umístěna na posledním stupni nosné rakety o průměru 2.6 m a délce asi 6 m (včetně kuželovitého krytu, jenž se v průběhu startu odhazuje) a který se po oddělení sondy pohybuje po prakticky stejné trajektorii. Je zde telemetrický systém určený ke sledování stupně, pracující s vysílačkou na frekvencích 19.993 a 30.003 MHz, antény a chemické baterie. Ve zvláštním kontejneru je uzavřen asi 1 kg sodíku, který po uvolnění ve velké vzdálenosti má vytvořit oblak pozorovatelný ze Země.

Sovětské zdroje udávají hmotnost sondy (pro sondu Luna 2 alias E-1A No.6) včetně přístrojů a energetických zdrojů na posledním stupni 390.2 kg a celkovou hmotnost (sonda a poslední stupeň) 1511 kg. Odhaduje se, že hmotnost pouze vlastní sondy obnáší asi 234 kg.

Na palubě je umístěna dvojice státních znaků SSSR, které mají být dopraveny na povrch Měsíce.

Vědecké vybavení

Na palubě sondy se nacházejí následující soubory vědeckých přístrojů:

  • třísložkový magnetometr na konci předního stožáru s citlivostí 60 gama pro studium magnetického pole Země a Měsíce;
  • 4 protonové lapače iontů pro průzkum plynné složky korpuskulárního záření Slunce a meziplanetárního prostředí;
  • scintilační a Geigerův čítač pro měření intenzity a složení kosmického záření a detekci těžkých jader (2 fotonásobiče s krystaly pro měření energií nad 50 keV, nad 500 keV, nad 5 MeV a výše);
  • 2 piezoelektrické detektory mikrometeoritů;
  • radarový výškoměr pro zjišťování vzdálenosti sondy od měsíčního povrchu.

K vědeckému programu patřilo rovněž vypuštění přibližně 1 kg sodíku z posledního stupně nosné rakety ve velké vzdálenosti od Země a pozemní sledování vytvořeného oblaku sodíkových par.

Průběh letu

Start sondy se uskutečnil 1959-06-18 z kosmodromu Bajkonur pomocí nosné rakety Luna 8K72. Ve 153. s letu selhal inerciální řídící systém a raketa se vymkla z kontroly. Byla proto povelem bezpečnostního technika ze Země zničena.

Reakce čtenářů (číst/přidat)

Počet reakcí: 0

Verze pro tisk