DATABÁZE KOSMICKÝCH SOND PRO PRŮZKUM TĚLES SLUNEČNÍ SOUSTAVY

Vítejte...

Vážený čtenáři,

předpokládáme, že Vás na toto místo zavedl zájem o kosmonautiku a nikoliv náhoda při brouzdání světem internetu. Ať tak či onak, díky za návštěvu stránek "Databáze kosmických sond pro průzkum těles Sluneční soustavy".

Východ Země nad Měsícem Informace z kosmonautiky jsou především zásluhou internetu den ze dne bohatší. Hlavní zdroje lze najít v anglickém jazyce, rovněž ruštiny přibývá. České stránky nezůstávají pozadu, ačkoliv v naší zemi je okruh publicistů a nadšenců relativně malý. Ačkoliv je zdrojů tedy poměrně dost, přesto platí, že nejvíce faktů lze získat především o atraktivních kosmických misích jako jsou například pilotované expedice a významné současné projekty. Planetární sondy patří naštěstí rovněž mezi dostatečně sledované. V části historie, před rozšířením internetu, se však zájemce musí ve většině případů spokojit s kusým zhodnocením. Stranou pak zpravidla zůstávají informace o programech neúspěšných nebo nerealizovaných.

Předkládaná "Databáze" si klade za cíl podat informace o všech sondách, které byly vypuštěny ke zkoumání těles Sluneční soustavy - planet, jejich měsíců, asteroidů a komet - a Měsíce. Do "Databáze" nejsou zařazena umělá kosmická tělesa zkoumající objekty Sluneční soustavy z oběžné dráhy kolem Země (např. se zde nehovoří o pozorování kosmického teleskopu HST, pozorování z kosmické stanice ISS atp.). Rovněž se "Databáze" nezabývá sondami na heliocentrické dráze, jejichž úkolem je sledovat výlučně meziplanetární prostředí (např. sondy Pioneer 4 až 9) nebo Slunce. Pouze výjimečně a ve stručné anotaci jsou uváděny technologické modely a zkušební starty, které neměly za cíl opustit nízkou oběžnou dráhu kolem Země. Hlavní náplní by měly být popisy sond, historie přípravy, průběhu letu a zhodnocení výsledků letu již zrealizovaných misí. Bez nároku na úplnost jsou uváděny projekty připravované a nerealizované (zrušené).

Raketa nad Io Do dnešního dne byly provedeny přibližně dvě stovky startů, které víceméně odpovídají zaměření těchto stránek. Podchytit maximální množství faktů o nich je obrovská a časově náročná práce. Laskavý čtenář nechť má pochopení pro autory, kteří "Databázi kosmických sond" vytvářejí jako ryzí amatéři ve svém volném čase a bez nároků na honorář (pokud za něj není považována pochvala od návštěvníků). Stránky se, doufejme, budou časem rozšiřovat a popisů přibývat. Z tohoto pohledu žádáme o shovívavost při posuzování úplnosti a stupně rozpracovanosti. Jednotlivé kapitoly budou tvořeny v pořadí, v jakém se podaří získat dostatek informací na jejich zpracování. Přednostně se budeme věnovat aktuálním, právě probíhajícím misím a ve zbývajícím čase se budeme snažit doplňovat popisy i směrem do vzdálenější historie.

Autoři budou velice vděční za připomínky k obsahu i technickému ztvárnění "Databáze", náměty a upozornění na chyby, nové zdroje, případně o obecné zhodnocení dosavadní práce.

Na tvorbě se autorsky podílejí:

  • Ing. Antonín Havlíček (obsahová stránka)
  • Ing. Martin Havlíček (technické zpracování, design stránek)

Případné připomínky laskavě posílejte na adresu: ant.havlicek@seznam.cz