DATABÁZE KOSMICKÝCH SOND PRO PRŮZKUM TĚLES SLUNEČNÍ SOUSTAVY

Přehledy podle států

Stejně jako u prvních pokusů s umělými družicemi stály u počátků snah o dosažení těles Sluneční soustavy dvě kosmické velmoci - Sovětský svaz a Spojené státy americké. Mezi těmito mocnostmi probíhal od samého začátku kosmické éry závod o co nejatraktivnější vesmírnou expedici. Samozřejmě nejprve se stal terčem jejich snažení Měsíc. Souboj o Měsíc dominoval celým šedesátým létům 20. století. Jakmile bylo dosaženo maximálního cíle - přistání lidské posádky na měsíčním povrchu - zájem o něj poněkud ochabnul a na řadu přišly další objekty solárního systému. Pokusy o mise k terestrickým planetám ostatně probíhaly v malé míře paralelně s měsíčním programem. Po průkopnických letech prakticky ke všem planetám se v posledním období zaměřuje pozornost k výzkumu Marsu.

SSSR a USA byly dlouhou dobu v planetárním výzkumu osamoceny. Nicméně již začátkem 80. let se na palubách sond těchto kosmonautických obrů začaly objevovat jednotlivé přístroje nebo aparáty i jiných států a organizací. Nakonec nastoupily s kompletními vlastními sondami i další státy. Dnes už v databázi najdeme i kosmické stanice například Japonska nebo organizace ESA.

Následující přehledy poskytují výběr ze základní celkové databáze sond strukturované podle kritéria státu odpovědného za jejich provoz. Tyto přehledy lze dále prohlížet v podskupinách podle cíle mise. Státy a organizace mimo SSSR (resp. Rusko) a USA jsou vzhledem k dosud malému počtu sond uváděny společně.