DATABÁZE KOSMICKÝCH SOND PRO PRŮZKUM TĚLES SLUNEČNÍ SOUSTAVY

Zkoušky komponent nosných raket v MSFC

(Return to Moon: Aktualita 2006-06-28)

Technici NASA podnikají novou sérii zkoušek, které slouží k vývoji budoucího dopravního systému agentury. Testy se týkají návrhu nosné rakety CLV [=Crew Launch Vehicle], kosmické lodi CEV [=Crew Exploration Vehicle] a nosné rakety pro dopravu těžkých dílů CaLV [=Cargo Launch Vehicle]. Pro program, který má realizovat tzv. "Vizi kosmického výzkumu", se pomalu vžívá označení Constellation {=Souhvězdí}. Jeho cílem je vyvinout nosné prostředky a kosmická plavidla k obsluze stanic na oběžné dráze a k návratu lidí na Měsíc s výhledem na ještě další expedice.

Od června zkoušejí technici ve středisku Marshall Space Flight Center (MSFC) v Huntsville (Ala.) neúplný model rakety CLV v aerodynamickém tunelu. Model sestává z části posledního stupně, přechodového dílu ke kosmické lodi, vlastní lodi CEV a záchranného systému. Zmíněný záchranný systém má za úkol dopravit posádku do bezpečné vzdálenosti od nosné rakety v případě nouzové situace v průběhu startu.

Pro zkoušky byla postavena maketa ve zmenšeném měřítku o délce 330 mm (1.5% skutečné velikosti). Aerodynamický tunel má průřez 350x350 mm a připojený ventilátor je schopen vyvinout rychlosti vzduchu v širokém rozmezí. Aerodynamické chování modelu se zkouší v rozsahu Mach 0.8 až Mach 4.45.

Současná série zkoušek je posledním krokem prověrek v aerodynamickém tunelu, které byly zahájeny v únoru. Je součástí dohody o spolupráci mezi pobočkami NASA a průmyslovými firmami. Na jejich základě bude vyvinut systém CLV a CEV jako integrovaný systém. Partnery jsou v tomto snažení kromě MSFC také Langley Research Center (Hampton, Va.), Ames Research Center (Moffet Field, Calif.) a Boeing (St. Louis, Mo.). Další zkoušky v MSFC budou v aerodynamickém tunelu pokračovat v červenci. Tyto testy poslouží jako podklad pro podrobnější prověrky návrhu rakety na podzim.

Inženýři v MSFC rovněž dokončili předběžné zkoušky zažehovače raketového motoru, který zapaluje směs vodíku a kyslíku ve spalovací komoře. Podobné zkušební zařízení a podobný zažehovač bude použit při vývoji motoru J-2X horního stupně rakety. V případě J-2X se jedná o vylepšenou verzi výkonného motoru používaného ve třetím stupni měsíční rakety Saturn 5 z éry Apolla. J-2X má být přitom použit jak u rakety CLV vynášející posádku, tak u CaLV u urychlovacího stupně z nízké oběžné dráhy na dráhu k Měsíci. Použití stejného typu motoru je příkladem snahy o zjednodušení návrhové fáze a následně též pozemních operací a tím o úsporu nákladů.

Během zkoušek zažehovače je sestaveno zařízení skládající se z trubice, ve které dochází k hoření paliva, a vstřikovacích injektorů. Trubice je zaústěna do vakuové komory, což simuluje podmínky na nízké oběžné dráze, za kterých by mělo k zážehu motoru dojít. V další etapě testů bude palivo ochlazeno až na -160°C, což opět představuje situaci v kosmu mezi Zemí a Měsícem, když se bude rozbíhat motor urychlovacího stupně.

Předběžné rozbory provedených zkoušek signalizují, že zažehovač pracuje podle očekávání.

Vývoj CLV a CaLV je záležitostí mnoha středisek NASA a kontraktorů. Postup projektu řídí středisko Exploration Launch Projects Office sídlící v MSFC. Tato kancelář se součástí programu Constellation, který je dozorován ze střediska Johnson Space Center (JSC) v Houstonu (Tex.). Constellation je klíčovým projektem Exploration Systems Mission Directorate, který zase sídlí ve Washingtonu.

Reakce čtenářů (číst/přidat)

Počet reakcí: 0

Verze pro tisk