DATABÁZE KOSMICKÝCH SOND PRO PRŮZKUM TĚLES SLUNEČNÍ SOUSTAVY

Pozorování komety LINEAR sondou Rosetta

2004-03-02 se vydala evropská kosmická sonda Rosetta na desetiletou pouť ke kometě 67P/Churyumov-Gerasimenko. První měsíce dlouhého putování byly věnovány postupnému oživování a zkouškám subsystémů a vědeckých přístrojů na orbitální části i na přistávacím modulu Philae. Zkoušky probíhaly bez větších problémů a ukázaly, že stav techniky po náročném období startu a navádění na heliocentrickou dráhu je uspokojivý. Shodou okolností se naskytla právě v tomto období možnost částečně odzkoušet vědecké vybavení na jiném kometárním objektu.

Kometa LINEAR - 576x537x16M (12 kB) Do oblasti poblíž Slunce a do dosahu přístrojů na Rosettě se totiž poprvé a naposledy dostala nově objevená kometa C/2002 T7 (LINEAR). 2004-04-30 byla na sondě plánována prověrka kamerového systému OSIRIS [=Optical, Spectroscopic and Infrared Remote Imaging System] a během zkoušek byly objektivy zaměřeny na kometu vzdálenou v tuto chvíli 95 mil. km. Později téhož dne byly aktivovány další tři přístroje na palubě. Jednalo se o experimenty MIRO [=Microwave Instrument for the Rosetta Orbiter], VIRTIS [=Visible and Infrared Thermal Imaging Spectrometer] a ultrafialový spektrometr ALICE. Ačkoliv paralelní činnost několika přístrojů byla plánována až na závěr roku 2004, dosavadní průběh oživování poskytl řídícímu týmu dostatek sebevědomí a bylo rozhodnuto pozorování komety provést.

První data ze sledování zajímavého vesmírného objektu potvrdila vynikající činnost přístrojů. Pomocí celkem čtyř experimentů byla získána spektra a obrázky komy a ohonu komety C/2002 T7 (LINEAR) v různých oborech od ultrafialové po mikrovlnné. Byly detekovány molekuly vody v řídké atmosféře kolem komety. Detailní rozbory však budou provedeny později až po dokončené kalibraci všech zmíněných přístrojů.

Pozorování komety C/2002 T7 (LINEAR) je prvním komplexnějším ověřením schopností sondy Rosetta vykonat průlomový dlouhodobý výzkum komety 67P/Churyumov-Gerasimenko, ke které má dorazit v roce 2014.

Reakce čtenářů (číst/přidat)

Počet reakcí: 0

Verze pro tisk

 

Související články