DATABÁZE KOSMICKÝCH SOND PRO PRŮZKUM TĚLES SLUNEČNÍ SOUSTAVY

Pioneer (0)

Alternativní názvy Pioneer, Pioneer (1), Able 1, Thor-Able 1
Označení COSPAR -
Stát USA
Start 1958-08-17
Cíl Měsíc

První z úvodní série programu Pioneer představoval zároveň první americký a světový pokus o dosažení Měsíce a vytvoření jeho umělé družice. Neúspěšná mise skončila explozí prvního stupně nosné rakety Thor-Able.

Konstrukce

Sondu o hmotnosti 38.1 kg vyrobila společnost TRW. Provozovatelem bylo americké vojenské letectvo USAF.

Těleso sondy tvořila nízká střední válcová část o průměru 0.74 m, zakončená na obou stranách komolým kuželem. Celková výška tělesa sondy včetně kuželových prodloužení obnášela 0.76 m. V ose byl umístěn raketový motor o hmotnosti 11 kg na tuhé pohonné látky ústící přes vrchol spodního kužele. Plášť motoru tvořil zároveň hlavní nosný prvek sondy. Na horní kuželové podstavě se nacházelo osm raketových motorků na TPL o nízkém tahu uspořádaných do kruhu určených k úpravě rychlosti, které se po použití mohly odhodit. Z horní podstavy vystupovala rovněž magnetická dipólová anténa. Plášť sondy byl zhotoven z laminátu.

Systém zásobování elektrickou energií používal NiCd baterie určené pro iniciaci zážehu raketových motorů, Ag články pro napájení televizní aparatury a Hg baterie zásobující zbývající okruhy.
Telemetrie byla vysílána přes elektrickou dipólovou anténu na frekvenci 108.06 MHz. Vysílání sloužilo zároveň pro dopplerovská měření rychlosti. Televizní vysílání se uskutečňovalo přes magnetickou dipólovou anténu. Pozemní povely byly přijímány elektrickou dipólovou anténou na frekvenci 115 MHz.

Sonda používala stabilizaci rotací 1.8 obr./s s osou rotace přibližně kolmo ke geomagnetickému poledníku roviny dráhy.

Plánovaná životnost vycházející z použití chemických zdrojů energie byla asi jeden týden.

Vědecké vybavení

Vědecká měření měla být součástí výzkumů v rámci Mezinárodního geofyzikálního roku IGY [=International Geophysical Year].

Přístrojové vybavení o hmotnosti 11.3 kg tvořily tyto přístroje:

  • obrazový skanující infračervený televizní systém pro sledování měsíčního povrchu;
  • sestava membránového mikrofonu pro registraci dopadu mikrometeoritů;
  • magnetometr;
  • teplotně závislý rezistor sloužící k monitorování poměrů uvnitř sondy.

Průběh letu

Start sondy se uskutečnil 1958-08-17 ve 12:18:00 UT ze základny na Cape Canaveral - rampa LC17A - pomocí nosné rakety Thor-Able. První stupeň rakety explodoval v 77. s letu ve výšce 16 km nad Atlantickým oceánem ve vzdálenosti 16 km od místa startu. Příčinou havárie bylo pravděpodobně porušené potrubí v přívodu paliva nebo okysličovadla. Chaotické telemetrické údaje z užitečného zatížení a horního stupně rakety byly přijímány ještě 123 s po explozi a poslední stupeň byl sledován až do okamžiku dopadu na mořskou hladinu.

Reakce čtenářů (číst/přidat)

Počet reakcí: 0

Verze pro tisk