DATABÁZE KOSMICKÝCH SOND PRO PRŮZKUM TĚLES SLUNEČNÍ SOUSTAVY

Program Pioneer (0), 1, 2

USA


První americký pokus o dosažení Měsíce a vytvoření jeho umělé družice. Byly podniknuty tři neúspěšné starty, první skončil explozí nosné rakety, u dalších dvou sond nebyla dosažena úniková rychlost.

Sondy Pioneer (0), 1 a 2 představovaly první americký pokus o překonání únikové rychlosti a dosažení oblasti Měsíce. Na svou dobu a zřetelně pod vlivem dojmu ze sovětských kosmických úspěchů si program kladl značně ambiciózní úkol vytvoření umělé družice Měsíce a fotografování jeho povrchu televizní aparaturou. Vědecká měření měla být součástí výzkumů v rámci Mezinárodního geofyzikálního roku IGY [=International Geophysical Year].

Sondy vyrobila společnost TRW. První start se uskutečnil ještě pod patronací USAF, Pioneer 1 a další pokusy se již odehrávaly pod řízením nově vytvořené kosmické agentury NASA, přičemž Pioneer 1 byl vůbec prvním tělesem vypuštěným organizací NASA.

Program Pioneer pokračoval dále sondami 2. série mající za cíl průlet kolem Měsíce.

Popis

Rotací stabilizované sondy o hmotnosti přibližně 38 kg. Těleso sondy s pláštěm z laminátu tvořila nízká střední válcová část o průměru 0.74 m, zakončená na obou stranách komolým kuželem. Celková výška tělesa sondy včetně kuželových prodloužení obnášela 0.76 m. V ose byl umístěn raketový motor o hmotnosti 11 kg na tuhé pohonné látky ústící přes vrchol spodního kužele.

Hlavním úkolem sond bylo televizní snímkování měsíčního povrchu. Kromě toho mělo být zkoumáno kosmické prostředí během letu k Měsíci a na oběžné dráze kolem něho.

Elektrickou energii dodávaly chemické baterie, jejichž kapacita zároveň limitovala maximální aktivní životnost, která se předpokládala asi 1 týden.

Uskutečněné starty

Název COSPAR Start Hodnocení
Pioneer (0) - 1958-08-17 Exploze 1. stupně nosné rakety po 77 s letu.
Pioneer 1 1958-007A 1958-10-11 Kvůli nepřesnému navedení nosné rakety, sonda nezískala únikovou rychlost a ze vzdálenosti 113854 km se vrátila do zemské atmosféry.
Pioneer 2 - 1958-11-08 Nezdařil se zážeh posledního stupně nosné rakety a sonda zanikla v zemské atmosféře. Maximální dosažená výška činila 1550 km.

Literatura

  1. Ing. Pavel Knapp: Listy z historie. Pioneer 1 a 2 - Letectví a kosmonautika [47] (1971) - číslo 18, strana 35/715

Reakce čtenářů (číst/přidat)

Počet reakcí: 0

Verze pro tisk