DATABÁZE KOSMICKÝCH SOND PRO PRŮZKUM TĚLES SLUNEČNÍ SOUSTAVY

Opportunity - průběh letu

Zpět na hlavní článek

Část 11 - Listopad 2004

Předchozí průběh letu

O průběhu solů 272 až 284 nebyly získány podrobnější informace.

Po zhodnocení situace bylo konečně rozhodnuto, že cesta dál podle původního scénáře není možná. Opportunity proto byla prozatím ponechána na současném stanovišti a byla zahájena kampaň dálkového pozorování, po níž se rover pokusí opět vyjet z kráteru na okolní planinu.

Plán pro 285. sol předpokládal, že se Opportunity přesune asi 1.5 m na východ na místo, kde je pevný skalnatý terén. Jízda se podařila a rover zaparkoval v definitivní poloze 1.55 m daleko od předchozího místa. Jedná se o nejvýchodnější bod uvnitř kráteru, kam se dosud podařilo dojet. Vozítko se nacházelo na západním okraji "Burns Cliff" a z tohoto místa mělo provádět snímkování s vysokým rozlišením a jiná dálková pozorování.

286. sol byl dnem relativního klidu, protože na Zemi ještě nedorazily výsledky z předchozí jízdy. Opportunity se věnovala asi tři hodiny dálkovým pozorováním. Odpoledne následovala přestávka a v noci se uskutečnilo rádiové spojení pomocí družice 2001 Mars Odyssey. Protože zásobování elektřinou je v poslední době výborné, není třeba ukládat rover na noc do hlubokého spánku. V něm Opportunity nemusela přečkávat noc již více než týden.

Soly 287 a 288 byly naplánovány společně. 287. solu začalo snímkování s vysokým rozlišením. Od 11:15 místního času se postupně uskutečnilo: hodina fotografování panoramatickou kamerou, hodina měření infračerveným spektrometrem a další hodina práce panoramatické kamery. 288. sol byl věnován naprosto stejným činnostem, pouze směr pohledu byl odlišný. I tento poměrně poklidný program se bohužel neobešel bez potíží. Problémy ale nebyly na Marsu ale v pozemní stanici DSN. Pozemská závada zabránila předat kompletní sérii povelů na konec 287. a celý 288. sol. I přes rychlou nápravu bylo ztraceno přibližně 30 min vědeckých dat z rána solu 288.

Oblačnost nad Endurance - 1024x326x16M (57 kB) Soly 289 až 291 byly velice podobné. Každého dne se pokračovalo v dálkových pozorováních. 289. solu byla hlavní pozornost věnována pískovým dunám a prachu, které sledovala kamera PanCam a spektrometr Mini-TES. Panoramatická kamera také dokumentovala styky dvou vrstev na kameni "Whatanga". 290. solu, kromě fotografování panoramatickou kamerou, infračervený spektrometr sledoval "Burns Cliff". Ráno byly získány krásné snímky oblačnosti. 291. sol zahrnoval mj. podrobné snímky cíle "Bartlett".
Dálková pozorování generují obrovské objemy dat, které je problematické dopravit na Zemi. Vozítko má omezenou kapacitu paměti a šířka pásma nedovoluje libovolnou rychlost přenosu. Pro přenos posledních naměřených dat bylo proto mimořádně využita 70metrová anténa systému DSN a data 291. solu kolem poledne putovala přímou trasou z Marsu na Zemi aniž by se muselo čekat na přelet některé z retranslačních družic. Takto se podařilo předat úctyhodných 15 Mbit.

Poté, co Opportunity vyčerpala prozatím všechny možnosti dosažení útesu "Burns Cliff", nezbylo než pokračovat 292. solu v dálkovém pozorování. Výzkumy začaly již od časného rána, kdy byla sejmuta část barevného panoramatu a snímky cílů pojmenovaných "Cushion" a "Bartlett". Během pozorování rover použil část přebytku energie k uskutečnění hodinového přímého spojení se Zemí. Podařilo se tak předat dalších 10 Mbit dat.

Burns Cliff - 2044x700x16M (191 kB) Dalšího jitra byl rover probuzen již v 07:18 místního času. Začal nahřívat kamery a servopohony, protože bylo v plánu ranní pozorování oblačnosti. Víkendové soly číslo 293 až 295 byly dále věnovány pokračujícímu panoramatickému snímkování, navigační kamery se zaměřily na místa, která dříve chyběla v mozaice snímků, panoramatická kamera fotografovala oblohu zatímco se slunce nacházelo vysoko na obloze. Miniaturní infračervený spektrometr se zaměřil na cíle "Ebony", "Ivory" a "Cushion". Další přímá rádiová seance se Zemí se uskutečnila v poledne 293. solu. Během solů 293 a 294 skončila dálková pozorovací kampaň a bylo dokončeno barevné panorama.

295. solu se Opportunity poprvé po deseti dnech klidu znovu pohnula a zahájila ústup z kráteru "Endurance". Plánovaná trasa byla rozdělena do dvou etap, přičemž druhá se měla uskutečnit jen pokud by první etapa skončila v plánovaném bodě. Vozítko nejprve popojelo 3.6 m a po kontrole, že se nachází poblíž plánovaného bodu pokračovalo dalších 3.6 m. Na konci jízdy byly aktualizovány údaje o poloze a orientaci.

Jízda západním směrem pokračovala i 296. solu. Tentokrát byla překonána vzdálenost 11 m. Vozítko se pohybovalo po plochém kamenitém terénu a nevyskytly se problémy s prokluzováním kol. Přesun skončil přesně v plánovaném místě. Rover se následně věnoval po dvě hodiny zjišťování skutečné polohy a sledování okolí. Zdá se, že je šance vydat se ze současného místa zkratkou nacházející se asi 13 m přímo před strojem. Pokud by byla sjízdná, mohla by být zkrácena "úniková" cesta z kráteru o více než 30 m a několik solů. Aby se nová trasa důkladně zvážila, bylo rozhodnuto důkladně terén prozkoumat.

Soly 297 až 299 a 300 až 302 byly opět kvůli svátkům (den Díkuvzdání) plánovány společně. 297. solu se měl uskutečnit přesun na západ o 13 m do relativně plochého místa. Toto stanoviště mělo posloužit k pohodlnému prozkoumání zachyceného materiálu na permanentních magnetech Mössbauerovým spektrometrem a dalším vědeckým rozborům. Bohužel jízda skončila předčasně, protože Opportunity klouzala víc než se očekávalo a minula stanovený průběžný bod na trase. Rover urazil pouze 8.6 m. Nové stanoviště nicméně dovolilo detailně prozkoumat možnou zkratku ven z kráteru.
Aby se Opportunity co nejdříve dostala z kráteru "Endurance", musela by překonat terén o sklonu 28°. Možná stezka je široká jen 1.14 m a nacházejí se na ní velké kameny. Původní trasa, kterou rover sjel dolů před půl rokem má naopak sklon pouze 22° a nejsou na ní žádné větší překážky. Tato zjištění vedla k rozhodnutí pokračovat v původní cestě k místu "Karatepe" a jízdu zkratkou neriskovat.
Na konci 297. solu měla Opportunity za sebou 1736.22 m překonané vzdálenosti.

Následující průběh letu

Fotogalerie

Fotogalerie obsahuje celkem 89 obrázků, nejnovější byl přidán 2007-02-25.

Reakce čtenářů (číst/přidat)

Počet reakcí: 0

Verze pro tisk

 

Související články