DATABÁZE KOSMICKÝCH SOND PRO PRŮZKUM TĚLES SLUNEČNÍ SOUSTAVY

Opportunity - průběh letu

Zpět na hlavní článek

Část 47 - Listopad 2007

Předchozí průběh letu

Plán pro 1341. sol předpokládal obnovení procedur s vrtačkou RAT. V prvním kroku měla být znovu přiložena na povrch kamene. Rover měl rovněž zhotovit barevné obrázky cíle "Oppel" panoramatickou kamerou a sledovat případnou oblačnost. Po přeletu satelitu Mars Odyssey měl být k nebi natočen rentgenový spektrometr a analyzovat atmosférický argon.

1342. solu (2007-11-02) bylo v rozvrhu zhotovení panoramatických snímků mysu "Cape Verde". Opportunity pak přešla do stavu hlubokého spánku a až do příštího jitra se žádné další vědecké aktivity nekonaly.

1343. solu prováděla Opportunity diagnostické zkoušky vrtačky RAT a Mössbauerův spektrometr snímal údaje o složení vrstvy "Smith". V noci se uskutečnilo spojení s družicí Mars Odyssey.

1334. solu pokračovaly analýzy cíle "Smith" Mössbauerovým spektrometrem a navigační kamera pátrala po oblačnosti. Panoramatická kamera zhotovila snímky kamene "Jin" přes všech 13 barevných filtrů a dále sledovala jak vrstvu "Smith", tak i nižší pruh "Lyell".

1345. solu měřil stále Mössbauerův spektrometr složení horniny "Smith". Kamera monitorovala nánosy prachu usazené na stožáru. Panoramatická kamera pak barevně dokumentovala kamenný cíl "Gressly", hledala oblaka a prohlédla oblohu v nižším rozlišení.

1346. solu proběhly další testy vrtačky RAT. Na cíl "Smith" se vrátil Mössbauerův spektrometr a pokračoval dalších 11 hodin ve sběru dat. Panoramatická kamera pořídila mozaiku snímků vrstvy "Lyell" a orientačně prohlédla oblohu.
Produkce elektrické energie se v minulých dnech ustálila na hodnotě přibližně 670 Wh/sol, přičemž množství prachu v atmosféře odpovídalo opacitě tau=0.87.

1347. solu zvládla Opportunity proceduru, při níž byla na povrch horniny přiložena vrtačka. Kvůli dvěma poškozeným řídícím jednotkám, které dříve kontrolovaly mj. správnou vzdálenost nástroje od kamene, museli technici připravit nový postup. Spočívá v tom, že k povrchu materiálu se posunuje hlava nástroje s rotujícími vrtacími zuby i drátěným kartáčem. Dotyk s kamenem zaregistruje spínač a pohyb se přeruší.
Panoramatická kamera fotografovala "Lyell" a rentgenový spektrometr měřil atmosférický argon. Navigační kamera pátrala po oblačnosti.

1348. solu (2007-11-08) měla bruska RAT pokračovat v čištění povrchu na vrstvě "Smith". Vrtačka se nejprve vzdálila od povrchu asi o 1 mm a teprve pak se spustilo kartáčování skaliska. Hornina měla být zdokumentována mikroskopem a na stejné místo měl být přiložen rentgenový spektrometr APXS. Panoramatická kamera dostala za úkol fotografovat mys "Cabo Frio" a posléze zhotovit plně barevné snímky kamenného cíle "Brongniart".
Jelikož v uplynulém týdnu neprováděl rover žádné přesuny, zůstala celková překonaná vzdálenost na hodnotě 11584.32 m.

1349. solu zhotovovala panoramatická kamera mozaiku snímků mysu "Cape Verde" a vrstvy "Smith". V nočních hodinách se uskutečnila rádiová relace s prolétající družicí Mars Odyssey.

1350. solu provedla Opportunity další diagnostiku brusky RAT. Pomocí rentgenového spektrometru byl změřen obsah argonu v atmosféře a panoramatická kamera fotografovala nedávno očištěný povrch horniny přes všech 13 barevných filtrů.
Vrtačka sice disponuje novou strategií, jak fungovat i když jsou dvě důležité komponenty mimo provoz, nicméně objevila se další chyba. Drátěný kartáč dostal omylem pokyn, aby se roztočil v opačném smyslu. Následkem toho se patrně prohnul směrem ven, kolmo na rovinu rotace. Technici teď hledají postup jak poškození opravit.

Na pořadu 1351. solu bylo panoramatické snímkování vrstvy "Smith" a přenos dat na Zemi před satelit Mars Odyssey.
Solární články v posledních dnech produkovaly asi 660 Wh/sol při opacitě atmosféry 0.9.

1352. solu zhotovil rover snímky mysu "Cabo Frio" panoramatickou kamerou a uskutečnil další zkoušky vrtačky RAT. Nástroj byl fotografován panoramatickou kamerou a pak byl na výchoz "Smith" přiložen Mössbauerův spektrometr, který vzápětí zahájil analýzu horniny. Panoramatická kamera dodala další snímky mysů "Cabo Frio" a "Cape Verde". Nakonec zhotovila mozaiku obrázků vrstvy "Lyell".

1353. solu pokračoval Mössbauerův spektrometr v rozborech vrstvy "Smith". Panoramatická kamera snímkovala mysy "Cabo Frio" a "Cape Verde" v různých denních hodinách a orientačně prohlédla oblohu.

1354. solu (2007-11-15) proběhla další kontrola vrtačky RAT panoramatickou kamerou a na externí magnety byl umístěn rentgenový spektrometr. Rover zkoušel rádiové spojení v pásmu UHF s družicí Mars Reconnaissance Orbiter v rámci přípravy na přistání sondy Phoenix. Panoramatická kamera fotografovala mys "Cape Verde". Spektrometr APXS nastartoval měření složení prachu zachyceného na magnetech a panoramatická kamera nakonec pořizovala orientační snímky oblohy.

1355. solu přiložila Opportunity Mössbauerův spektrometr zpět na kamennou vrstvu "Smith" a po dobu 11 hodin probíhala analýza horniny. Za pomoci navigační kamery, která snímala slunce byla upřesněna poloha vozítka. Navigační kamera pak hledala oblačnost a panoramatická kamera pozorovala horizont.

1356. solu probíhaly dalších 12 hodin rozbory kamene "Smith" Mössbauerovým spektrometrem. Panoramatická kamera fotografovala mys "Cape Verde" s velmi vysokým rozlišením. Navigační kamera opět hledala oblaka a zaměřením na slunce zjišťovala přesnou polohu v terénu. Druhý mys "Cabo Frio" byl dalším cílem podrobného snímkování. Panoramatická kamera pak zakončila denní program orientačními záběry na oblohu.

1357. solu bylo věnováno dalších 12 hodin analýzám kamene "Smith" Mössbauerovým přístrojem. Opakovalo se snímkvání oblačnosti a slunce navigační kamerou. Panoramatická kamera fotografovala "Cabo Frio" s maximálním rozlišením a zběžně prohlédla situaci na obloze.

1358. sol v podstatě jen zopakoval program předchozího dne. Pokračovalo měření Mössbauerovým spektrometrem, fotografování oblačnosti a slunce navigační kamerou a dokumentace mysu "Cabo Frio" a sledování horizontu panoramatickou kamerou.

1359. solu se Opportunity zaměřila na nový cíl. Vybrala si nedalekou kamennou plochu pojmenovanou "Smith 2". První měla být na řadě prohlídka horniny mikroskopem. Během této operace se ale zablokoval ramenní kloub robotické ruky (Joint 1 - kloub, který otáčí rukou doleva a doprava). Místo toho tedy rover po dobu 12 hodin měřil složení atmosféry rentgenovým spektrometrem. Příštího rána byla kalibrována panoramatická kamera, navigační kamera snímkovala oblačnost. Panoramatická kamera pak pokračovala v dálkovém průzkumu když monitorovala prach usazený na kamerovém stožáru a fotografovala oblohu.

1360. solu (2007-11-21) pořídila Opportunity mozaiku snímků cíle "Paolo´s Pan" panoramatickou kamerou. Tatáž kamera byla kalibrována fotografováním "ve tmě". Navigační kamera skenovala oblačnost. Dalšího dne měl rover znovu upřesnit polohu na základě snímků navigační kamery.
Na Zemi proběhly zatím na zkušebním exempláři testy brusky. Technici usoudili, že narovnání ohnutého kartáče, který se poškodil před několika dny, asi nebude možné. Pro příští nasazení přístroje se proto počítá přímo s vrtáním, bez předchozího okartáčování.

1361. solu Opportunity prováděla diagnostické testy robotické ruky. Na cíl "Smith 2" položila rentgenový spektrometr APXS a po dobu šesti hodin prováděla analýzu horniny. Část noci strávil rover v módu hlubokého spánku a následujícího rána zahájil činnost skenováním oblačnosti navigační kamerou.
Zkoušky robotické ruky měly za cíl zjistit stav ramenního kloubu (Joint 1), který rukou pohybuje ze strany na stranu a který se zasekl 1359. solu při pokusu o mikroskopický průzkum kamene. Testy nezaregistrovaly žádný problém a proto byly v dalších dnech operace s rukou obnoveny.

1362. solu byl na místo "Smith 2" umístěn Mössbauerův spektrometr, který po dobu 10 hodin prováděl rozbory minerálů obsahujících železo. Podobně jako předchozího dne, prožil rover část noci v hlubokém spánku a ráno pátral po oblačnosti.

1363. solu restartovala Opporunity Mössbauerův spektrometr a prováděla analýzu horniny dalších 12 hodin. Rover pořídil panoramatickou kamerou mozaiku snímků, která má být součástí zamýšleného panoramatu obnažené světlé kamenné vrstvy, nazvané "Pettijohn". Příštího jitra bylo první na řadě opakované skenování oblohy navigační kamerou.

1364. solu měřil Mössbauerův přístroj složení horniny po dobu 11 hodin a další ráno hledala navigační kamera oblačnost.

1365. solu byl Mössbauerův spektrometr v činnosti 12 hodin. Panoramatická kamera zhotovila snímky další části panoramatu "Pettijohn".

1366. solu vyměnil rover nástroje a mikroskop kvůli kalibraci zhotovil snímky s objektivem mířícím vzhůru. Mikroskop prohlédly z vnější strany kamery HazCam. Opportunity pak pořídila stereoskopické obrázky cíle "Smith 2". Na místo mikroskopu byla pak otočena bruska, aniž by s ní byly prováděny jakékoliv jiné operace. Panoramatická kamera zhotovila čtvrtou část mozaiky snímků "Pettijohn". Další den byl zahájen pátráním po oblacích kamerou NavCam, přehlídkou obzoru kamerou PanCam a zhotovením náhodných snímků oblohy toutéž kamerou.

1367. solu (2007-11-28) byla v plánu přehlídka oblačnosti navigační kamerou a snímkování oblohy s menším rozlišením panoramatickou kamerou.
V rámci přípravy na přistání aparátu Phoenix v květnu příštího roku podnikla Opportunity společný komunikační experiment s družicí Mars Reconnaissance Orbiter. Spojení proběhlo v pásmu UHF podle mezinárodního protokolu Proximity-1.

1368. solu se přiblížila bruska RAT k povrchu kamene "Smith 2". Použila přitom novou proceduru "Grind Scan". Rover dále zkoušel komunikaci s družicí Mars Reconnaissance Orbiter v pásmu UHF a zhotovoval panoramatické snímky, mj. i část 5 z panoramatu skalního výchozu "Pettijohn". Po probuzení následujícího jitra skenovala navigační kamera oblačnost.

1369. solu byla opakovaně měřena prašnost v atmosféře a navigační kamera hledala oblačnost.

Následující průběh letu

Fotogalerie

Fotogalerie obsahuje celkem 89 obrázků, nejnovější byl přidán 2007-02-25.

Reakce čtenářů (číst/přidat)

Počet reakcí: 0

Verze pro tisk

 

Související články