DATABÁZE KOSMICKÝCH SOND PRO PRŮZKUM TĚLES SLUNEČNÍ SOUSTAVY

Opportunity - průběh letu

Zpět na hlavní článek

Část 34 - Říjen 2006

Předchozí průběh letu

956. solu byla nejprve v ranních hodinách provedena prohlídka oblohy panoramatickou kamerou. Kamera PanCam pak zjišťovala průzračnost atmosféry a navigační kamera se snažila zachytit oblaka. Dříve než došlo na odpolední rádiové spojení s družicí 2001 Mars Odyssey, uskutečnila se další nespecifikovaná dálková pozorování. Po dobu výměny dat s retranslačním satelitem se infračervený spektrometr Mini-TES zaměřoval do jistých míst na obloze a v krajině.

Ráno 957. solu zastihlo Opportunity v pilné práci. Navigační a panoramatická kamera prohlížely oblohu. Atmosféra a povrch planety byly také studovány infračerveným spektrometrem. Přístroje stanovovaly stupeň zaprášení atmosféry (tau). Následně byla opět složena robotická ruka a rover popojel dalších 42.17 m k místu "Cape Verde". Kamery identifikace překážek HazCam pořídily snímky z nového stanoviště, byla opět uvolněna mechanická ruka a okolí bylo jako obvykle podchyceno na snímcích z panoramatické a navigační kamery. Předtím, než se nad obzor vyšplhala nová družice Mars Reconnaissance Orbiter (MRO), pořídila panoramatická kamera další obrázky oblohy kvůli stanovení hodnoty tau. MRO, vybavená vysoce výkonnou kamerou pak prováděla koordinované pozorování s roverem Opportunity. Kamery pozemního vozítka pilně fotografovaly stejnou krajinu jako družice nad hlavou a infračervený spektrometr měřil vyzařování terénu a oblohy. Na závěr dne se uskutečnilo ještě jedno stanovení průzračnosti atmosféry.
Na záběrech MRO byla identifikována nejenom detailní topografie kráteru ale dokonce i samotný rover z ptačí perspektivy se stínem, vrženým kamerovým stožárem.

Sol číslo 958 započal monitorováním prašnosti v ovzduší a navigační kamera hledala oblaka. Spektrometr Mini-TES uskutečnil rutinní měření tepelných emisí atmosféry a terénu. Běžné pozorování bylo zakončeno stanovením opacity atmosféry. Rover se pak vydal na další etapu cesty k místu "Cape Verde". Po překonání 23.01 m bylo nové stanoviště zdokumentováno sérií snímků. Jako podpora definitivního doladění práce přístrojů na palubě sondy MRO zjišťovala Opportunity stupeň zaprášení atmosféry (hodnota tau) a měřila albedo terénu (podíl odraženého a dopadajícího světla).

959. solu začal program pátráním po oblačnosti, kterému se věnovala navigační kamera, a orientačním snímkováním okolí panoramatickou kamerou. Opakovalo se také měření hodnoty tau. Rover pak popojel dalších 6.72 m k cíli "Fago", nacházejícího se na "Cape Verde". Po zaparkování bylo nutno pořídit další orientační snímky a znovu se stanovila hodnota tau. Během rádiové relace s retranslační družicí Mars Odyssey pokračoval v práci infračervený spektrometr, který uskutečnil měření emisí terénu a oblohy.
Celková překonaná vzdálenost dosáhla k dnešnímu dni stavu 9406.95 m. Opportunity se nacházela asi 3.1 m od prudkého srázu na okraji kráteru "Victoria" v oblasti pojmenované "Cape Verde". Před sebou měla kamenný objekt "Fogo" takřka na nejvyšším bodě "Cape Verde".

960. solu (2006-10-06) pátrala zrána navigační kamera po oblačnosti a spektrometr Mini-TES pozoroval oblohu a terén. Panoramatická kamera pak rutinně změřila hodnotu tau a infračervený spektrometr byl zacílen na pískové duny, oblohu a další oblasti terénu. Následně se opakovalo měření opacity atmosféry. Po dobu rádiového spojení pokračovalo měření tepelného vyzařování z pískových dun.

O průběhu solů číslo 961 až 967 nevydala NASA žádné podrobné informace. Planeta Mars se nacházela na přelomu října a listopadu v konjunkci se Sluncem a aktivity roveru byly omezeny na minimum.

Další zprávy o činnosti Opportunity na Marsu byly zveřejněny až 2006-11-13. Uvádí se v nich, že rover pokračuje v rutinních denních pozorováních, které zahrnují kontrolu průzračnosti atmosféry na základě snímků panoramatické kamery, monitorování oblačnosti navigační kamerou a odečty infračervených emisí oblohy a terénu spektrometrem Mini-TES. Činnosti prováděné "nad plán" jsou uvedeny v následujícím přehledu.

968. solu (2006-10-14) byla přenášena data z paměti flash, aby se uvolnilo místo pro záznamy získané v době sluneční konjunkce. Úklid paměti probíhal i 969. solu.

Mezi soly 970 až 984 vrcholila sluneční konjunkce. Rover přesto pořizoval snímky panoramatu z mysu "Cape Verde" a pokračoval v analýze horniny objektu "Cha" Mössbauerovým spektrometrem. Spektrometr byl v činnosti 3.5 h každý den.

Následující průběh letu

Fotogalerie

Fotogalerie obsahuje celkem 89 obrázků, nejnovější byl přidán 2007-02-25.

Reakce čtenářů (číst/přidat)

Počet reakcí: 0

Verze pro tisk

 

Související články