DATABÁZE KOSMICKÝCH SOND PRO PRŮZKUM TĚLES SLUNEČNÍ SOUSTAVY

Opportunity - průběh letu

Zpět na hlavní článek

Část 17 - Květen 2005

Předchozí průběh letu

Pozemní zkoušky - 700x465x16M (57 kB) Čas mezi soly 449 až 455 (2005-04-292005-05-05) byl věnován pozemnímu ověřování postupu, jak dostat Opportunity opět na pevnou půdu. Na testovacím polygonu v JPL skupina lidí, v níž se objevili jak technici a vědci ale i manažeři projektu, míchala kvanta pískového a prachového materiálu, vykopávala jámy a vršila duny. Všichni se snažili namíchat zeminu, která by se co nejvíce podobala půdě pod marsovským vozítkem. Výsledná směska je tvořena pískem, hlínou a křemelinou. Podstatnou součástí je prach bohatý na křemík, který vzniká z mikroskopických rostlinných slupek, které ale nejsou použity kvůli organickému původu ale kvůli zrnitosti. Všechny přípravy mají za cíl odzkoušet chování roveru během pokusu o vyjetí ze zrádné duny nejprve v bezpečných podmínkách na Zemi.
Opportunity na Marsu prozatím koná nenáročné snímkování okolní planiny a provádí atmosférická pozorování a očekává pokyn ze Země k dalšímu pokusu o jízdu.

456. až 460. solu se situace na Marsu nezměnila. Rover zůstával uvězněn v pískové duně a čekal, jak dopadnou zkoušky na pozemském modelu. Vědecká činnost byla omezena na činnosti, které nevyžadovaly změnu stanoviště. Opportunity uskutečnila snímkování úplného panoramatu nehostinné krajiny. Ta dostala také neoficiální název "Rub al Khali" {=Rub al-Chálí}, což znamená "Prázdná končina". Stejné pojmenování má suchá poušť v jižní části Arabského poloostrova. Během 456. solu technici zaznamenali, že poryv větru částečně odvál prach z panelů slunečních baterií. Denní výroba elektřiny se z předchozího stavu 620 až 630 Wh zvýšila na současných 650 Wh.

461. solu se konečně přistoupilo k operacím směřujícím k uvolnění vozítka z písku. Testy ukázaly, že Opportunity nejsnáze vyjede obloukem směrem dopředu a mírně doleva. Prvním krokem bylo proto nesměrování kol do požadované polohy. Jen pro připomenutí - ve chvíli, kdy se rover zahrabal (446. sol), jel pozpátku a od té doby se s koly nehýbalo. Normální jízda a couvání se kvůli lepšímu mazání kol po předchozích zkušenostech pravidelně střídají.

462. sol byl dnem klidu, který byl nutný, aby technici na Zemi vyhodnotili snímky z předchozího dne. Rover prováděl dodatečné obrázky panoramatickou kamerou pouště "Rub al Khali".

463. solu (2005-05-13), kdy už byla jistota, že kola vozítka jsou natočena do správné polohy, řídící tým vydal rozkaz, aby se kola otočila o dvě a půl obrátky. I tento drobný krůček bylo nutno nejprve vyhodnotit a teprve poté mohlo padnout rozhodnutí, zda a jak pokračovat dál. Kromě mrzutosti s pískovou dunou zůstává Opportunity i nadále ve výborném stavu.

464. solu se provádělo pouze dálkové pozorování. Data z předchozího dne potvrdila, že výsledek pokusu o jízdu odpovídá očekávání na základě pozemských testů. Po 2.5 obrátkách kol se Opportunity posunula 2.8 cm dopředu, 4.8 mm do strany a sjela o 4.6 mm níže. Vbrzku by se mělo rozhodnout, zda se bude dalšího dne podobně opatrný pohyb opakovat.

465. solu se rover opět pokusil osvobodit ze zajetí pískové duny. Sérií 10 pootočení kol, celkově opět o 2.5 obrátky, mohla být teoreticky překonána vzdálenost 2 m - pokud by ovšem kola neprokluzovala. V takový výsledek nikdo samozřejmě nedoufal. Přesto překonaná vzdálenost pouhých 1.9 cm byla lepší než se očekávalo na základě simulací na pozemském modelu. Vědecká činnost se soustředila na pozorování dun a oblohy panoramatickou kamerou.

466. solu (2005-05-16) bylo zřejmé, že zvolený postup uvolňování roveru není špatný. Některé články kola byly už čisté, nalepený prach se místy uvolnil a vozítko se nepatrně posunulo. Řídící tým se proto rozhodl zvýšit denní dávku. Opportunity dostala příkaz pětkrát otočit koly v deseti krocích, z nichž každý by stačil na posunutí o 40 cm, pokud by se rover pohyboval ve volném terénu. Tentokrát činil konečný výsledek 2.7 cm správným směrem. Opportunity pokračovala ve snímkování oblohy a dun panoramatickou kamerou.

Opatrný postup pokračoval i další dny. 467. solu (2005-05-17) dostala Opportunity příkaz popojet 4 m. Sypký materiál duny ale dovolil jen 2.1 cm požadovaným směrem.

468. solu byla denní dávka zdvojnásobena. Z požadovaných 8 m nakonec byly pouhé 4 cm.

469. solu (2005-05-20) dostal rover příkaz k jízdě na vzdálenost 2 m. Výsledný posun o pouhých 1.1 cm odpovídal zhruba průměrné účinnosti jízdy v nepříjemném písku, podobně jako v předchozích dnech. Opportunity nadále zápasí s dunou, přičemž prokluz kol se pohybuje stále kolem 99.5%.

Zatím nejrazantnější postup byl požadován 470. solu (2005-05-20). Rover měl v několika krocích otočit tolikrát koly, které by znamenaly ve volném terénu vzdálenost 12 m. Současně byl ale zredukován povolený limit proudového zatížení hnacích motorků a snížena hranice natočení podvozku. Opportunity se posunula o 6 cm. Naprosto stejně dopadla jízda i následujícího 471. solu.

472. solu se měl zaběhnutý postup opakovat. Povel zněl: "Jízda vpřed o 12 m!" Tentokrát se ale rover pokusil jen o 2 m. Pak se ale vozítko automaticky zastavilo, protože ztratilo přehled o své poloze. Dodatečným vyhodnocením bylo zjištěno, že skutečně překonaná vzdálenost činila obvyklý 1 cm.

473. solu se žádná jízda nekonala kvůli problémům na pozemním segmentu. Rover se věnoval předem přichystanému vědeckému pozorování.

474. solu se plánovala jízda 8 m, skutečnost obnášela 3.7 cm. Rover se ale nevěnuje jen popojíždění. Každého solu se dvakrát provádí snímkování a měření jasnosti oblohy, hledají se oblaka a pozoruje se Slunce. V nedávné době byla do programu přidána pravidelná obhlídka obzoru. Opportunity rovněž snímkovala nánosy prachu na permanentních magnetech panoramatickou kamerou.

Pro sol 475 byla určena trasa 10 m, rover se pokusil jen o 8.8 m a ve skutečnosti se prodral jen o 3.5 cm kupředu.

Na následující dva dny, které připadly na víkend 2005-05-26 a 2005-05-27 (sol 476 a 477) byl připraven společný program. Prvního dne jízda kupředu 12 m a pak vyhodnocení, ze kterého vyplyne, zda se dalšího dne bude pokračovat o 0, 2 nebo 12 m. Od začátku vyprošťování z prachové pasti už rover měl urazit 64.8 m, nicméně od výchozího bodu se posunul o pouhých 34.8 cm.

476. solu se podařilo překonat "celých" 5.5 cm i když příkaz zněl na 12 m.

Dalších 12 m bylo předepsáno i pro 477. sol. Opportunity otočila koly odpovídající jízdě na 11.2 m. Proklouzávání se trochu snížilo, což rover zaregistroval pomocí vizuální kontroly pohybu a program pro jistotu další jízdu přerušil. Tohoto dne zdolal 4.9 cm.

Obdobný průběh měla i jízda 478. solu. Příkaz zněl na 12 m, pohyb se zastavil po 5.2 m, skutečnost činila 2.2 cm.

479. solu se kola otáčela o ekvivalentní vzdálenost 12 m, rover se posunul o 5.9 cm.

480. solu (2005-05-31) byl výsledek analogického pokusu opět o něco lepší. Rover zdolal 6.3 cm.

Následující průběh letu

Fotogalerie

Fotogalerie obsahuje celkem 89 obrázků, nejnovější byl přidán 2007-02-25.

Reakce čtenářů (číst/přidat)

Počet reakcí: 0

Verze pro tisk

 

Související články