DATABÁZE KOSMICKÝCH SOND PRO PRŮZKUM TĚLES SLUNEČNÍ SOUSTAVY

Opportunity - průběh letu

Zpět na hlavní článek

Část 3 - Březen 2004

Předchozí průběh letu

Dne 2004-03-01 (sol 36) dokončil rover noční měření kamene "Guadalupe" spektrometrem APXS. Následně se provedla kalibrace Mössbauerova spektroskopu pomocí referenčního terče a mechanické rameno zaujalo přepravní polohu. Bylo to potřeba, protože vozítko muselo popojet zpět od formace "El Capitan". Během dne se prováděla pozorování vývrtu na kameni pomocí infračerveného spektrometru a panoramatické kamery. Nakonec se snímkoval kráter na východ od stanoviště roveru.

Začátkem 37. solu 2004-03-02 se naposled pozorovaly díry v kameni "Guadalupe" a "McKittrick" přístrojem Mini-TES a panoramatickou kamerou a pak se rover přesunul 4.25 m do prostoru "Last Chance". Cesta tam ale nebyla jednoduchá. Vedla po příkrém svahu a jízda představovala mnohem více pohyby tanečníka po parketu než plynulé přemísťování z jednoho bodu do druhého. Rover musel zabočit doprava, popojet přímo, opět zatočit doprava, pořídit snímky "Last Chance", zatočit doprava, popojet dopředu, zatočit doleva, popojet dopředu, zabočit doprava, snímkovat "Big Bend", popojet dopředu, zatočit doleva a popojet dopředu. Je pochopitelné, že při takovýchto piruetách a navíc ve skloněném terénu nedokázal zcela přesně dodržet směr pohybu a nakonec zastavil 30 cm od předpokládaného cíle. Doladění konečné polohy se plánovalo na další den.
Na Zemi bylo mezitím ohlášeno, ža byla prokázána existence tekoucí vody na Marsu v minulosti. Podle odborníků důkazy poskytly právě přístroje Opportunity, která prozkoumala geologické vlastnosti místa přistání v Meridiani Planum. Přítomnost vody v minulosti vyplývá z utváření kamenů, hlavně jejich vrstevnatosti, a jejich chemického složení. To se vyznačuje silným zastoupením sulfátů, které vznikají především ve vodním prostředí. Zdá se tedy, že hlavní cíl roverů, objev působení vody v tekutém stavu na Marsu, byl splněn.

Zrána 38. solu 2004-03-03 pozorovala Opportunity stav atmosféry spektrometrem Mini-TES a panoramatickou kamerou. Následovalo měření tepelného vyzařování terénu a později se zkoumalo políčko půdy nazvané "Pay Dirt" mikroskopem a Mössbauerovým spektrometrem. Krátce po poledni složil rover mechanickou ruku, vyfotografoval oblast "Last Chance" a nakonec překonal 0.4 m, které mu k ní zbývaly. Zde se připravil na další měření.

Během 39. solu 2004-03-04 byl rover přinucen vykonat zatím nejobsáhlejší komplex pohybů robotickou rukou. Pro tento účel mu bylo předána sekvence 490 povelů. Úkolem bylo získání tří mozaik mikroskopických snímků oblasti "Last Chance". Přitom bylo pořízeno 128 jednotlivých záběrů a ruka musela vykonat více než 200 pohybů. Důvody pro takovéto cvičení byly dva. První spočívá v tom, že mikroskopický zobrazovač nemá auto-focus a proto se musely pořizovat obrázky z různých vzdáleností a z nich teprve vybírat ten, který je dostatečně ostrý. Druhým důvodem bylo, že se měl pořídit prostorový model kamenů a bylo tudíž nutno stejnou oblast snímkovat vícekrát pod různými úhly.
Snímkování mikroskopem zabralo dvě a půl hodiny. Pak byl přiložen do prostoru nazvaného "Makar" Mössbauerův spektrometr. Během dne došlo také k poměrně vzácné události. Před slunečním kotoučem přecházel měsíček Deimos. Přechod, vlastně malé zatmění, sledovala panoramatická kamera.

Panorama skalisek s popisy - 3000x559x16M (95 kB) 40. solu 2004-03-05 Opportunity dokončila noční měření rentgenovým spektrometrem APXS [=Alpha Particle X-ray Spectrometer] v lokalitě "Last Chance" a pořídila ranní sadu panoramatických snímků a záběrů infračerveného spektrometru. V 11:30 místního času technici odsunuli APXS od cíle a zhotovili 24 závěrečných obrázků mikroskopickým zobrazovačem. Následně byla mechanická ruka složena do jízdní polohy.
Po polední se vozítko vydalo na cestu kolem okraje kráteru, používajíc pro autonomní navigaci záběrů z kamer. Během jízdy po strmém svahu byly prováděny korekce kurzu, které braly do úvahy drobná podklouznutí kol. Navigace byla natolik úspěšná, že koncový bod trasy ležel přesně na požadovaném místě a nebylo třeba provádět konečné doladění polohy.

2004-03-06 (sol 41) rover zkoumal kamenný cíl "Wave Ripple" přístroji na robotické ruce. Pořídil 50 snímků mikroskopem a spektra rentgenovým a Mössbauerovým spektroskopem. Poté přejel krátkými segmenty o délkách asi 1 m po trase tvaru U k novému cíli v oblasti "Slick Rock". Jízda po svahu o sklonu 10 až 11° byla opět vedena natolik přesně a průběžně korigována, že plánovaná úprava polohy dalšího dne mohla být zrušena.

42. solu 2004-03-07 byl uskutečněn pokus o vrtání kamene "Flat Rock" v lokalitě "Slick Rock". Účinek práce vrtačky RAT se však na kameni takřka neprojevil. Všechny příznaky ukazují, že vrtací aparát by měl být v pořádku. Příští den se mají provést některé diagnostické zkoušky a pokus s vrtáním by se měl opakovat během 44. solu.
Kromě neúspěšného hloubení kamene pozorovala Opportunity kamerou sluneční kotouč a cvičila se tak na sledování přechodu měsíčku Phobos před Sluncem. Ke kameni byl přiložen rentgenový spektrometr, který bude v činnosti přes noc.

2004-03-08 byla podrobena vrtačka RAT testům a zároveň si ji technici prohlédli pomocí kombinace snímků kamer roveru. Bylo zjištěno, že se aparát zastavil ve fázi přibližování k cíli (tzv. seek/search phase) a nástroj se kamene ani nedotknul. Nejpravděpodobnější příčinou je zablokování motorku vlivem nahromaděného prachu nebo změnami teplot, jimž je vrtačka vystavena. Během zkoušek bylo také ověřeno, že se dá zablokování odstranit zvýšeným napětím motoru.
Vrtání bude pokračovat příštího solu, zatím byl plánovaný cíl "Mojo 2" v lokalitě "Flat Rock" prozkoumán Mössbauerovým spektrometrem. Ve zbytku dne Opportunity snímkovala další možný cíl "Berry Bowl" panoramatickou a navigační kamerou. Mini-TES jako obvykle měřil tepelné vyzařování povrchu a atmosféry.

44. solu 2004-03-09 vyvrtal RAT [=Rock Abrasion Tool] díru hlubokou 3.1 mm do kamene "Mojo 2". Závada analyzovaná předchozího dne se už neobjevila a vrtání proběhlo s vyšším napětím perfektně. Po hodině a pěti minutách se zastavil pohon vrtací hlavice, pravděpodobně poté, co narazil na často se vyskytující kulovitý útvar přezdívaný "blueberry" (borůvka). Tyto kuličky jsou překážkou vrtacímu aparátu a způsobují zastavení práce. V pozdním marsovském ránu byl k díře přiložen Mössbauerův spektrometr a po něm rentgenový spektrometr. Infračervený spektrometr snímal dvakrát atmosféru a panoramatická kamera PanCam se věnovala fotografování otvoru a ploch kamene kolem něho.

45. solu 2004-03-10 byl rover Opportunity svědkem přechodu měsíce Phobos přes sluneční disk. Zároveň dosáhl poloviny plánovaného aktivního pobytu na Marsu.
Opportunity použila kartáč na vrtačce RAT a odstranila nečistoty v díře kamene "Mojo 2" a kolem ní. Potom svoje dílo zkoumala mikroskopem. Mini-TES pořídil tři měření na různých místech povrchu a spektra ve čtyřech směrech v atmosféře. PanCam snímkovala magnety, očištěnou plochu na "Mojo 2" a novou oblast "Slick Rock".

46. sol 2004-03-11 se rover věnoval především průzkumu kulovitých "borůvek". Byly podrobeny vyšetření mikroskopem a Mössbauerovým spektroskopem. Infračervený spektrometr několikrát měřil tepelné emise atmosféry. Po krátké přestávce, která měla za cíl uspořit energii, byl odpoledne rover opět probuzen, aby předal naměřené údaje na prolétající družici 2001 Mars Odyssey. Později večer Opportunity shromažďovala data rentgenovým spektrometrem na dvou různých lokalitách.

47. solu byly hlavním objektem zkoumání opět kuličky "borůvek". Jejich tajemství se pokoušely objevit postupně mikroskop, rentgenový a Mössbauerův spektrometr. Kromě toho infračervený spektrometr snímkoval stav atmosféry. Později dopoledne panoramatická kamera zdokumentovala usazený prach na permanentních magnetech připojených k robotické ruce a připojila záběry cíle "Fool's Silver", který je pozoruhodný zvláštním zalomeným tvarem. V poledne jako už obvykle sbírala Opportunity síly na další odpolední aktivitu. Spočívala ve snímkování atmosféry kamerami Mini-TES a PanCam. Kamery směřovaly do stejného prostoru jako ráno, aby bylo možno provést srovnání stavu ovzduší v různých denních hodinách. V 15:40 místního času se uskutečnil průchod měsíce Phobos před Sluncem a tuto událost zachytila panoramatická kamera na několika snímcích. Pak byly přístroje opět vypnuty, pouze v noci na další den se Opportunity krátce vzbudila a předala naměřená data na prolétající 2001 Mars Odyssey. Při té příležitosti také vyměnila nástroje na robotické ruce. Před tím ale musela být ruka nahřívaná 32 minut než se motor podchlazený na -80°C dostal na potřebných +40°C. Během dalších pěti minut, než klouby ruky opět vychladly, bylo dostatečných na výměnů nástrojů na manipulátoru.

Mísa s borůvkami - 768x512x16M (48 kB) Zrána 48. solu 2004-03-14 byly dokončeny práce na současné lokalitě. Zvláštní bylo použití kartáče na vrtačce na ometení kamene a prohlídka očištěného místa mikroskopem a spektrometrem APXS [=Alpha-Particle X-Ray Spectrometer]. To byly poslední činnosti na "Míse s borůvkami" ("Berry Bowl"), obsahující malé kulovité útvary, o nichž se předpokládá, že vznikly v mokrém prostředí.
Opportunity pak složila robotickou ruku a vydala se do oblasti pojmenované "Shoemaker's Patio" na jihozápadním konci kamenného výchozu. Oblast byla pojmenována na počest geologa Dr. Eugena Shoemakera z U.S. Geological Survey. Hlavním cílem v této oblasti je kámen přezdívaný "Shark's Tooth". Jízda měřila 10 m a bohužel, jako už častokrát při jízdě v sypkém svažitém terénu, neskončila na požadovaném místě. Závěrem solu byla prováděna pozorování atmosféry panoramatickou a infračervenou kamerou a snímkování nové polohy navigační kamerou.

Jubilejní 50. sol 2004-03-15 prováděl rover závěrečná pozorování na kamenném výchozu poblíž místa přistání, jemuž se věnoval prakticky po celou stávající dobu mise. "Shark's Tooth" byl zkoumán po dobu 30 min rentgenovým spektrometrem, mikroskop se zaměřil na cíle "Enamel 1" a "Lamination". Nakonec se k původnímu objektu přiložil Mössbauerův spektrometr. Panoramatická kamera během dne fotografovala cíle "Patio Rug", "Anaconda Snake Den", "West Zen Garden" a "Garter Snake". Vypadá to, že technici v řídícím středisku jsou posedlí snahou pojmenovávat každý malý kamínek a zajímavý přírodní útvar a jejich nápaditost nezná mezí.

Začátkem 51. solu 2004-03-16 se rover rozloučil s kamennou lavicí posledním průzkumem kamene "Shark's Tooth" rentgenovým spektrometrem. Opportunity se pak pokusila zanechat stopu na kameni "Carousel" předním levým kolem. Výsledek zdokumentovala kamera poté, co se Opportunity odvrátila od kamenů.
Rover se vydal na opačnou stranu kráteru. Kvůli tomu vykonal jízdu po trase tvaru "U", při které objel přistávací modul a z jiného úhlu vyfotografoval brázdu, kterou vyhloubil během 23. solu. Urazil 15 m a nyní se nachází na okraji kráteru na druhé straně, než je výstup geologického podloží.

52. solu vysunul rover mechanickou ruku a začal s detailním průzkumem prvního políčka půdy z pěti vybraných. Písek byl prohlédnut všemi spektrometry a panoramatickou kamerou. Sol sám se vyznačoval celou řadou krátkých odpočinkových fází, kdy Opportunity nevykonávala aktivně žádnou činnost. Odpoledne popojela 6 m k dalšímu cíli a cestou vykonala několik pozorování na větší vzdálenost. Na novém místě začal rentgenový spektrometr s inspekcí prachu zachyceného na předních magnetech. Podle vyjádření specialistů jsou stopy dávné vodní historie patrné i v nejmenších zrníčkách ulpívajících na magnetech. Během dne dorazily na Zemi snímky z experimentu, při němž se rover minulého dne pokoušel zanechat stopu kola na kameni "Carousel".

53. solu 2004-03-18 dokončil spektrometr APXS rozbor půdy ve druhé lokalitě. Okamžitě navázal měřením Mössbauerova spektrometru. Po poledním odpočinku zdokumentoval povrch Marsu mikroskopickým zobrazovačem MI. Tím byl úkol na této pozici splněn a Opportunity se přemístila asi 5 m ke třetímu cíli. Zde se opět provedl rozbor jemných částic zachycených na magnetech prostřednictvím spektrometru APXS. Rover se připravil na pozorování oblohy infračerveným spektrometrem za úsvitu dalšího solu.

54. sol 2004-03-19 zahájil rover analýzou prachového pole "Coconut 2" pomocí rentgenového a Mössbauerova spektrometru. Následovaly snímky mikroskopem v tomtéž místě a ve vedlejší oblasti "Chocolate Chip". Pak Opportunity složila mechanickou ruku a vyrazila na cestu ke čtvrté plánované zastávce. Po příjezdu na místo dosáhla celková délka dráhy, kterou vozítko překonalo na Marsu, již 115 m, což je více než dokázal Sojourner v roce 1997. Na novém stanovišti vyhrabal rover koly do terénu brázdu, kterou bude studovat dalšího dne. Před jízdou, během ní a po dojezdu Opportunity pokračovala ve snímkování panoramatickou kamerou, infračerveným spektrometrem i navigačními kamerami.

O průběhu 55. solu nevydala NASA zprávu

Ráno 56. solu 2004-03-21 rover úspěšně dokončil výzkum lokality "Brian's Choice" oběma spektrometry na robotické ruce a mikroskopickým zobrazovačem. Pak se pokusil vyjet po svahu nahoru z kráteru, ve kterém operoval prozatím celou dobu pobytu na Marsu. Kvůli prokluzování kol se mu to však nepodařilo. Později se otočil doprava a popojel krátce podél vnitřního okraje kráteru. Další pokus o vyjetí z kráteru se plánuje na příští den. Během jízdy prováděla Opportunity pozorování navigační kamerou a spektrometrem Mini-TES.

Venku z kráteru - 3100x400x16M (139 kB) Pokus o vyjetí z kráteru, pojmenovaného mezitím na "Eagle Crater" 57. solu (2004-03-22) již dopadl podle očekávání. Snímky z navigační kamery potvrdily, že po skončení jízdy se rover nachází ve vzdálenosti 9 m od okraje prohlubně, ve které skončil přistávací aparát před přibližně dvěma měsíci. Opportunity mezi klidovými obdobími tohoto dne prováděla dálkový průzkum a vědci měli poprvé možnost si prohlédnout Meridiani Planum ze zcela nového úhlu. Během noci je plánováno infračervené měření oblohy a terénu.

Následujícího 58. solu se Opportunity částečně vrátila ke kráteru "Eagle" do místa, kde byl pozorován světlejší materiál. Začalo snímkování do mozaiky panoramatu. V noci má být rover probuzen a má vykonat měření infračerveným spektrometrem.

59. solu 2004-03-24 byl na světlou oblast "Bright Spot" terénu přiložen Mössbauerův spektrometr. Kromě toho se prováděla některá dálková pozorování. Relativně nenáročný pracovní den umožnil roveru nastřádat elektrickou energii pro další dny, ve kterých bude pokračovat výzkum světlejší zeminy.

Kolem 11:30 místního času během 60. solu 2004-03-25 vyměnil rover spektrometry na mechanické ruce a zahájil měření v rentgenovém oboru. Navíc zhotovil úplné barevné panorama s vysokým rozlišením. Obrovské množství dat ze snímkování zaplnilo takřka úplně paměti flash, a proto bude nutné do odvysílání fotografií na Zemi omezit v dalších dnech na minimum sběr nových údajů. Práce tohoto solu byla doplněna měřením miniaturního infračerveného spektrometru Mini-TES.
Dalšího dne je v plánu přesun severním směrem do prostoru, kde je pozorován tmavý materiál.

O průběhu solu 61 až 63 se zatím nepodařilo získat žádné informace.

Kámen Bounce - 700x700x256 (28 kB) 64.sol 2004-03-30 prožil rover v nečinnosti, zatímco se technici na Zemi snažili analyzovat a odstranit problémy, které se vyskytly v předchozím dni na pamětech palubního počítače. Problém se nachází v záložním paměťovém souboru, kam jsou adresovány a ukládány povely. Byla podniknuta opatření, aby závada neovlivňovala další práci Opportunity. Rover stojí před kamenem "Bounce". S tímto malým balvanem se setkal již podruhé. Poprvé do něho narazil 2004-01-25, ještě obalený do airbagů, během poskoků těsně před zapadnutím do kráteru "Eagle".

K normální činnosti se rover vrátil 65. solu 2004-03-31. Ráno se objektem výzkumu infračerveným spektrometrem a panoramatickou kamerou stala atmosféra a později kamera PanCam fotografovala kámen "Bounce". Ten si pak prohlédl mikroskop a data začal sbírat Mössbauerův spektrometr. V odpoledních hodinách pokračovala měření infračerveným spektrometrem a fotografování panoramatickou a navigační kamerou.

Následující průběh letu

Fotogalerie

Fotogalerie obsahuje celkem 89 obrázků, nejnovější byl přidán 2007-02-25.

Reakce čtenářů (číst/přidat)

Počet reakcí: 0

Verze pro tisk

 

Související články