DATABÁZE KOSMICKÝCH SOND PRO PRŮZKUM TĚLES SLUNEČNÍ SOUSTAVY

Opportunity - průběh letu

Zpět na hlavní článek

Část 44 - Srpen 2007

Předchozí průběh letu

Náplní 1256. solu (2007-08-05) byl zmíněný nouzový program v trvání jedné hodiny.

1257. solu se uskutečnil přenos dat přes vysokoziskovou anténu, panoramatická kamera a navigační kamera měřily hodnotu tau. Navigační kamera se pak pokoušela zachytit oblačnost a panoramatická kamera fotografovala kamenitou část blízkého terénu. Nejbližší okolí bylo zachyceno na snímcích kamer identifikace překážek HazCam a pomocí navigační kamery. Panoramatická kamera pořídila další obrázky sloužící k měření opacity, zkoumala horizont a provedla kalibraci pomocí terče na horní palubě. Dále byla zkontrolována vrstva prachu na kamerovém stožáru a kalibrován byl i infračervený spektrometr. Panoramatická kamera nakonec fotografovala slunce stojící vysoko nad obzorem.

1258. solu se uskutečňoval po dobu 45 min nouzový vědecký program.

1259. solu pokračoval po dobu 30 min nouzový program a byl dokončen přenos dat v pásmu UHF.

Na programu 1260. solu bylo dalších 45 min nouzového vědeckého pozorování.

Aktivity Opportunity v průběhu 1261. solu zahrnovaly následující činnosti: spojení se Zemí přes vysokoziskovou anténu, měření tau navigační a panoramatickou kamerou, kalibrace panoramatické kamery na kamenitém poli, snímkování terénu kamerami HazCam, snímkování navigační kamerou, pozorování oblohy panoramatickou kamerou při vysokém slunci, další měření tau kamerou PanCam a vysílání v pásmu UHF.

1262. solu se po dobu 30 min prováděl nouzový vědecký program a byl dokončen přenos dat v pásmu UHF.

1263. solu se činnosti omezily na 45 min nouzového vědeckého pozorování.

Činnosti 1264. solu proběhly v pořadí: vysílání přes vysokoziskovou anténu, stanovení tau navigační a panoramatickou kamerou, kalibrace PanCam na kamenitém terénu, fotografování terénu kamerami HazCam, orientační snímkování oblohy panoramatickou kamerou a znovu stanovení opacity stejnou kamerou.

1265. sol zahrnoval 45 min "runout science" a rádiovou relaci v pásmu UHF.
Jelikož rover již delší dobu nezměnil stanoviště, zůstalo počítadlo překonané vzdálenosti na čísle 11462.94 m.

V denním přehledu činností roveru se v intervalu 1266. až 1273. solu opět objevila mezera. Opportunity se pomalu zotavovala z následků dlouhotrvající prachové bouře a řídící tým připravoval plány na další vědecký výzkum kráteru "Victoria".

1274. solu byl znovu kalibrováno měření hodnoty opacity (tau) atmosféry panoramatickou kamerou. Mikroskop na konci robotické ruky byl přesunut postupně před různé kamery, které se pokusily zjistit stav přístroje. Přední kamera HazCam prohlédla objektiv a panoramatická kamera boky. Manipulace byla zakončena přemístěním ruky do polohy, v níž směřoval rentgenový spektrometr zpět k roveru. Před a po průletu retranslační družice se uskutečnila další kalibrace měření opacity. Na úplný závěr vyfotografovala panoramatická kamera kamenný cíl "Mango".
Kampaň na stanovení správné metody stanovení hodnoty tau byla rozplánována na delší dobu, během níž se měla obloha pozorovat v různých denních hodinách s různě vysokým sluncem. Pro každou sekvenci byla stanovena jiná doba expozice a přidělen jiný barevný filtr.
Dvakrát během šesti dnů byl mikroskop kontrolován ostatními kamerami. Mezitím rover popojížděl a byly naděje, že otřesy při pohybu setřesou nánosy prachu. Bohužel nebyla patrná žádná podstatná změna stavu. Rovněž pozorování mikroskopu obráceného objektivem k obloze a se zakrytým víčkem mělo odhalit, jestli není optika znečištěna. Předběžná analýza naznačuje, že zaprášení je velmi malé nebo dokonce žádné. Příští týden by se proto měli technici pokusit kryt opatrně otevřít.

1275. solu zůstalo vozítko na stejném místě, i když byl původně v plánu krátký přesun. V sekvenci povelů, které měly před jízdou složit robotickou ruku se vyskytla chyba a počítač plánovaný pohyb zrušil. Závada byla promptně opravena a rover se přemístil při nejbližší příležitosti, která nastala 1278. solu. Po rádiové seanci s družicí Mars Odyssey byla opět zkušebně zjišťována hodnota tau. Panoramatická kamera dále sledovala horizont a situaci na obloze.

Sol číslo 1276 byl věnován dobíjení akumulátorů. Kromě toho proběhlo jen měření stavu prachu v ovzduší.

Program 1277. solu byl zahájen stanovením opacity ovzduší. Poté byla mechanická ruka nastavena do polohy, z níž bylo možno pořídit obrázky mikroskopu MI z boku. Panoramatická kamera sledovala oblohu a po přeletu sondy Mars Odyssey zhotovila obrázky kvůli stanovení hodnoty tau. Čtyři hodiny byl v provozu rentgenový spektrometr APXS. Po skončené rádiové relaci byl rover na krátkou dobu uložen do stavu hlubokého spánku.
Minulý týden pozoroval řídící tým, že na otočné přístrojové hlavě na konci robotické ruky se usadil značný nános prachu. V souvislosti s tím hrozilo, že se zrnka prachu dostanou dovnitř rentgenového spektrometru a pod ochranné víčko mikroskopu. U roveru Spirit se skutečně nějakým způsobem ocitl prach pod krytkou mikroskopu. Technici proto vymýšleli plán, jak otáčet s hlavou tak, aby se zašpinění přístrojů eliminovalo.

První část 1278. solu byla věnována opětovné kalibraci procesu stanovení hodnoty opacity panoramatickou kamerou a sledování nánosů prachu na kamerovém stožáru. Panoramatická kamera mimo to pořizovala obrázky oblohy. Další sekvence rekalibrace se uskutečnila těsně před tím, než rover složil robotickou ruku do přepravní polohy a popojel o 1.43 m. Přesun se udál pod dohledem programu visodom [=visual odometry] do vůbec největší blízkosti okraje srázu kolem kráteru. Opportunity pak zdokumentovala nové stanoviště na snímcích navigační kamery. Po rádiové seanci přes družici Mars Odyssey se opakovalo kalibrační měření opacity.

1279. solu se konala snímkovací kampaň zaměřená na situaci na obloze, do níž se zapojily jak navigační a panoramatická kamera, tak i mikroskop MI. Před a po průletu Mars Odyssey došlo opět na kalibraci procesu stanovení opacity. Po dobu 5.5 hodiny probíhala analýza rentgenovým spektrometrem.
Překonaná vzdálenost na Marsu činila k tomuto dni 11783.39 m.

1280. solu se už jako obvykle uskutečnila rekalibrace měření tau a vlastní měření opacity. Snímky dorazily i z navigační kamery. Panoramatická kamera zhotovila plně barevné snímky světlého terénního hřebínku. Před rádiovou relací došlo k další rekalibraci měření opacity.
Obloha nad roverem se znatelně projasnila. Prach mizel z ovzduší a částečně padal i z konstrukce roveru. Výroba elektrické energie v poslední čtyřech dnech vzrostla přes 350 Wh/sol, což umožnilo provádět pokusy s rentgenovým spektrometrem a přidat dvě rádiové relace v pásmu UHF s družicí Mars Express.

1281. solu byl program zahájen ověřením procesu stanovení opacity. Na sestavě kamerového stožáru byl monitorován nános prachu a panoramatická kamera fotografovala oblohu. Tentýž přístroj pak sledoval svah "Duck Bay". Před průletem družice Mars Odyssey a po něm se opakovala kalibrace měření hodnoty tau.

Následující průběh letu

Fotogalerie

Fotogalerie obsahuje celkem 89 obrázků, nejnovější byl přidán 2007-02-25.

Reakce čtenářů (číst/přidat)

Počet reakcí: 0

Verze pro tisk

 

Související články