DATABÁZE KOSMICKÝCH SOND PRO PRŮZKUM TĚLES SLUNEČNÍ SOUSTAVY

Opportunity - průběh letu

Zpět na hlavní článek

Část 25 - Leden 2006

Předchozí průběh letu

691. solu se rover vrátil k průzkumu předchozího cíle. Do plošky "Ted" se zakousla vrtačka RAT [=Rock Abrasion Tool]. Po skončení práce bylo dílo zdokumentováno mikroskopem a vzápětí byl na místo přiložen rentgenový spektrometr.

Mezi soly 692 a 694 (2006-01-032006-01-05) přišla řada opět na Mössbauerův spektrometr. Kamera PanCam pokračovala ve shromažďování jednotlivých záběrů, z nichž má být sestaveno panorama kráteru "Erebus".
Na Zemi se mezitím technici stále nemohli dohodnout, jaká bude nejlepší poloha robotické ruky, až rover opět vyrazí na cesty.

Informací o pokračujícím sběru dat Mössbauerovým spektrometrem byla zahájena i další týdenní situační zpráva. 695. solu probíhal stále výzkum objektu "Ted", kamery sledovaly mj. západ Slunce a pořizovaly snímky s vysokým rozlišením v prostoru, kde byly pozorovány ohraničené příčné vrstvy.

V noci 696. solu probíhalo měření rentgenového spektra na cíli "Ted". Navigační kamera mapovala terén pro účely plánování dalšího postupu.

697. solu proběhla kalibrace kamer - mikroskopického zobrazovače MI, panoramatické kamery PanCam a navigační kamery NavCam - snímkováním oblohy. Podle původních záměrů měla být tohoto dne složena robotická ruka IDD. Úkoly na současném stanovišti již byly totiž beze zbytku splněny. Technici ale stále ještě nedospěli k jednoznačnému názoru na nejlepší přepravní polohu, proto bylo rameno jen přemístěno do pohotovostní pozice.

698. solu se uskutečňovalo pozorování infračerveným spektrometrem a navigační kamerou. Robotická ruka podle pokynů prováděla různé pohyby a přední kamera HazCam, určená primárně pro identifikaci překážek, ji při tom fotografovala. Pohyby rukou byly, podle vzdálené podobnosti s cviky orientálních bojových umění, pojmenovány na "marťanské tai-či". Tato činnost měla za cíl srovnat údaje vysílané senzory v servomotorech, podle kterých se stanoví poloha ruky, se skutečným stavem na fotografiích.

699. solu probíhalo fotometrické pozorování navigační kamerou a bylo zahájeno snímkování stereoskopického panoramatu (v modré barvě) okolního vystupujícího geologického podloží. Série snímků byla označena jako "Fenway Panorama".

Jubilejního 700. solu sledoval infračervený spektrometr Mini-TES atmosféru Marsu a některé okolní cíle na kamenitém podloží. Pokračovala fotometrická měření.

Snímkování "Fenway Panorama" bylo ukončeno 701. solu. Rovněž skončila fotometrická měření.

702. solu sledovala panoramatická kamera objekt "Overgaard". Při snímkování použila celkem 13 barevných filtrů. Opakovalo se dále měření atmosféry.

Hlavním bodem solů 703 až 705 měl být úvodní pokus o složení robotické ruky. Ostrá operace 704. solu se ale nezdařila. Neúspěch zapříčinilo selhání motoru v ramenním kloubu. Vědeckou činností se kvůli manipulacím s robotickou rukou mohly zabývat jen přístroje na palubním stožáru. Spektrometr Mini-TES se věnoval atmosférickým pozorováním, která se 705. solu prováděla v koordinaci s přelétající evropskou sondou Mars Express. Panoramatická kamera nasnímala několik obrázků s vysokým rozlišením.

Mechanickou ruku se zdařilo složit až 706. solu. Aby se technici vyhnuli potížím, které operaci zhatily před dvěma dny, museli upravit elektrické limity na motoru v kloubu (odpor byl zvýšen z 58 Ω na 65 Ω) Kromě toho pokračovalo simultánní pozorování se sondou Mars Express a fotografování měsíce Deimos, který přecházel přes sluneční kotouč.

707. solu (2006-01-19) se Opportunity po 2 měsících opět pohnula (poslední jízda se uskutečnila 649. solu). Rover nejprve couvnul o 1 m, pořídíl několik snímků a pak se posunul o 1.4 m k cíli "Lower Overgaard". Zde se má uskutečnit další geologický průzkum, protože kámen upoutal pozornost vědců neobvyklou texturou křížících se vrstev.
Při započítání posledního krátkého přejezdu měla Opportunity k dnešnímu dni za sebou 6504.55 m cestování po rudé planetě.

708. solu snímal mikroskop na mechanické ruce obrázky cílové plošky "Scotch", nacházející se na útvaru "Lower Overgaard". Snímkování proběhlo úspěšně, ale servomotor kloubu číslo 2 na robotické ruce, kterým se nastavuje pohyb ve svislém směru (elevace), se zablokoval necelý 1 miliradián od koncové polohy.

Během víkendového solu 709 probíhalo vyšetřování závady na kloubu číslo 2. Technici po sérii testů usoudili, že motor pracuje normálně. Kromě toho pozorovala kamera přechod měsíce Phobos přes sluneční disk.

710. solu pokračoval rover v dálkovém pozorování a prováděl koordinovaný výzkum s družicí Mars Express. Při něm byla v činnosti panoramatická kamera a infračervený spektrometr.

Také 711. solu probíhalo paralelní měření se sondou Mars Express. Opportunity uskutečňovala orientační snímkování oblohy a měřila odrazivost (albedo) povrchu panoramatickou kamerou.

712. solu byly získány snímky s vysokým rozlišením cílů pojmenovaných "Loupp" a "Dewey". Obrázky pořizovala panoramatická kamera.

713. solu byl uskutečněn pokus pořídit mikroskopické snímky cíle "Bourbon", nacházejícího se rovněž na "Lower Overgaard". Operace se nepodařila, protože tentokrát odmítl pracoval servomotor kloubu číslo 1, ovládajícího pohyb ramene v horizontálním směru (azimut). Rozhodnutím odborníků byly proto pro příští období nastaveny vyšší povolené hodnoty elektrického odporu servopohonů.

714. solu se opakovalo fotografování cíle "Scotch" prostřednictvím mikroskopu, které se uskutečnilo již 708. solu a z něhož přišly snímky ne zcela ostré.

Průběh solů 715 a 716 byl ve znamení detailního průzkumu útvaru "Overgaard". V centru pozornosti byla jeho horní část, ve které se nacházela geologická vrstva pojmenovaná "Olympia". Mikroskop MI [=Microscopic Imager] fotografoval plošky "Brachwater" a "Bourbon".

717. solu Opportunity mírně popojela po "Overgaardu" tak, aby se mikroskop dostal na další cíle.

718. sol byl odpočinkový, neboť probíhalo jen necílené dálkové pozorování, věnované především výzkum atmosféry.

719. solu byla v plánu prohlídka plošek "Don Giovanni", "Salzburg" a "Nachtmusik" pomocí mikroskopu MI. Výběrem jmen vzpomněli vědci v řídícím středisku 250. výročí narození W. A. Mozarta, které připadlo na 2006-01-27. Snímkování bohužel nedopadlo podle očekávání, protože se opět vyskytla závada na robotické ruce - právě když se rover věnoval "Salzburgu".

Následující průběh letu

Fotogalerie

Fotogalerie obsahuje celkem 89 obrázků, nejnovější byl přidán 2007-02-25.

Reakce čtenářů (číst/přidat)

Počet reakcí: 0

Verze pro tisk

 

Související články