DATABÁZE KOSMICKÝCH SOND PRO PRŮZKUM TĚLES SLUNEČNÍ SOUSTAVY

SMART-1 - fotogalerie

Popis sondy/projektu

Galerie obsahuje 19 obrázků, zobrazena strana 3 / celkem 4

Strany: 1 2 3 4 Předchozí Další

Obrázek v plné velikosti je možno stáhnout kliknutím na zobrazený náhled.

512x512x256 (17 kB)
512x512x256 (17 kB)

Jeden z prvních snímků Měsíce kamerou AMIE

2004-01-29 ze vzdálenosti 300000 km vyfotografovala miniaturní kamera AMIE Měsíc nacházející se v první čtvrti. Ačkoliv je snímek velice malý, je možno na něm rozlišit shora dolů Mare Serenitatis, Mare Tranquillitatis, Mare Fecunditatis a Mare Nectaris. Poblíž okraje je viditelné také Mare Crisium.

458x762x16M (42 kB)
458x762x16M (42 kB)

AMIE fotografuje Evropu

Černobílý obrázek pořízený miniaturní barevnou kamerou AMIE z výšky asi 70000 km dne 2004-07-02. Zachycuje západní Evropu a severozápadní Afriku. Je to první ze série synoptických snímků Země, které mají posloužit ke kalibraci přístroje pro příští snímkování Měsíce.

410x371x16M (28 kB)
410x371x16M (28 kB)

SMART se vzdaluje od Země

Diagram změny oběžné dráhy sondy v různých časových obdobích až po oběh ze dne 2004-07-12. Nejmenší zelená elipsa představuje přechodovou trajektorii na geostacionární dráhu. Na přechodovou dráhu GTO [=Geostationary Transfer Orbit] byl SMART-1 naveden spolu s telekomunikačními družicemi nosnou raketou po startu. Od té doby se vzdálenost a oběžná perioda dramaticky zvětšily, především v posledním období.

591x600x16M (43 kB)
591x600x16M (43 kB)

Měsíční rezonance

Dráha sondy doznala v září a říjnu 2004 dramatických změn. Zásluhu na tom měly tzv. měsíční rezonance, při nichž lunární gravitační působení způsobilo především zvýšení perigea a natočení přímky apsid (spojnice perigea a apogea). Tyto změny jsou dobře vidět na zobrazení tvaru dráhy. Z obrázku není patrná další významná změna a tou je změna sklonu oběžné dráhy, která ležela po startu prakticky v rovině rovníku a po poslední rezonanci již vykazovala sklon přes 20°. Tvarem a sklonem se dráha sondy takřka přiblížila oběžné dráze Měsíce. Původní orbita, na kterou byla sonda umístěna po oddělení od nosné rakety, je nejmenší zelená elipsa označená jako GTO.

800x598x16M (64 kB)
800x598x16M (64 kB)

Zachycení Měsícem

V polovině listopadu 2004 opustila sonda dráhu kolem Země a usadila se na lunární orbitě. Vzájemné dráhy obou těles jsou znázorněny na přiloženém obrázku, přičemž zelená čára představuje pohyb Měsíce v období od 2004-11-02 do 2004-11-20 a červená křivka znázorňuje trajektorii sondy ve stejném období.
Od 2004-11-15 už Měsíc a SMART krouží kolem Země ve vzájemném svazku.

Strany: 1 2 3 4 Předchozí Další


Veškeré zde zveřejněné fotografie a obrazy jsou získány z veřejně dostupných zdrojů.