DATABÁZE KOSMICKÝCH SOND PRO PRŮZKUM TĚLES SLUNEČNÍ SOUSTAVY

Huygens - fotogalerie

Popis sondy/projektu

Galerie obsahuje 17 obrázků, zobrazena strana 2 / celkem 4

Strany: 1 2 3 4 Předchozí Další

Obrázek v plné velikosti je možno stáhnout kliknutím na zobrazený náhled.

1143x330x256 (27 kB)
1143x330x256 (27 kB)

Panorama cizího světa

Složený snímek představuje úplné 360° panorama, které pořídil Huygens před přistáním. Na levé straně se nachází hranice mezi světlou a tmavou oblastí. Bílé pásy pozorovatelné poblíž této hranice mohou být mlhy metanových nebo etanových par, které byly viditelné ve větších výškách. Během klesání byla sonda zanesena nad plošinu ve středu snímku a zamířila do místa dopadu v tmavé oblasti na pravé straně panoramatu. Toto tmavé území je patrně protkané drenážními kanály, které by ještě stále mohly obsahovat tekutý materiál.
Podle pohybu klesajícího aparátu byla odhadnuta rychlost větru na 6 až 7 m/s.
Snímky byly pořízeny ve výšce asi 8 km a rozlišení činí 20 m/pixel.

964x776x256 (45 kB)
964x776x256 (45 kB)

Ve výšce 10 km

Z celkem 30 jednotlivých snímků vznikla mozaika představující pohled na Titan z výšky 10 km. Byly pořízeny postupně kamerou na rotujícím pouzdru mezi výškami 13 až 8 km a počítačově upraveny do jednotné výškové hladiny.
Pouzdro Huygens klesalo v okamžiku fotografování rychlostí asi 5 m/s a vítr je unášel horizontální rychlostí kolem 1 m/s. Snímky mají v originále rozlišení asi 20 m/pixel a zobrazené území má šířku přibližně 30 km.

600x601x256 (28 kB)
600x601x256 (28 kB)

Říční síť

Na obrázku složeném ze tří fotografií vyniká spleť říčních koryt, která se slévají ve větší toky a posléze ústí do tmavé oblasti, která by mohla být jezerní pánví. V současné době jsou koryta pravděpodobně "suchá", dá-li se tak označit stav, kdy v nich neproudí kapalný metan o teplotě stovky stupňů pod nulou.

311x508x256 (15 kB)
311x508x256 (15 kB)

Souostroví v jezeře

Na obrázku je zajímavý řetězec světlých skvrnek na tmavém pozadí. Tmavá planina má menší výšku než světlé ostrůvky a pravděpodobně se jedná o periodicky zaplavovanou oblast.

315x508x256 (14 kB)
315x508x256 (14 kB)

Dvojí druh čar

Na obrázku jsou patrné dvě odlišné čárové struktury. Světlé čáry jsou patrně hřbety z vodního ledu, které byly vytlačeny na povrch. Tmavé, krátké kanály mohou být spíše než vymlety "deštěm" formovány "prameny" tekutého metanu.

Strany: 1 2 3 4 Předchozí Další


Veškeré zde zveřejněné fotografie a obrazy jsou získány z veřejně dostupných zdrojů.