DATABÁZE KOSMICKÝCH SOND PRO PRŮZKUM TĚLES SLUNEČNÍ SOUSTAVY

Spirit - fotogalerie

Popis sondy/projektu

Galerie obsahuje 89 obrázků, zobrazena strana 18 / celkem 18

Strany: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Předchozí Na konci

Obrázek v plné velikosti je možno stáhnout kliknutím na zobrazený náhled.

3000x1192x16M (428 kB)
3000x1192x16M (428 kB)

"Gibsonovo" panorama

Pohled na zřetelně vrstvené skály vytvářející útvar nazvaný "Home Plate".
Během fotografování byl Spirit nakloněn asi o 27° a z toho vznikl zdánlivý obraz prohloubeniny ve tvaru U. Ve skutečnosti okraj "Home Plate", vysoký jeden až dva metry, leží po celém obvodu přibližně ve stejné výšce.
Na obrázku jsou mj. zachyceny kameny "Barnhill", "Rogan" a "Mackey". Tzv. "Gibson" panorama o rozměru 160° vzniklo složením 246 jednotlivých záběrů, zhotovených mezi soly 748 a 751 (2006-02-092006-02-12). Kvůli dokonalejšímu rozlišení drobných barevných odchylek je podáno v neprevých barvách.

3341x1176x16M (451 kB)
3341x1176x16M (451 kB)

"McMurdo" - pohled k severu

Po zaparkování na místě, kde měl Spirti prožít svoji druhou zimu na Marsu, bylo jedním z prvních úkolů pořízení kompletního panoramatu okolí. Zhotovení všech záběrů do panoramatu nazvaného "McMurdo" bylo rozplánováno na několik týdnů. První obrázky byly pořízeny 814. solu (2006-04-18) a za dva měsíce do začátku června se již nashromáždilo přes 900 jednotlivých záběrů panoramatickou kamerou přes kompletní sadu filtrů. Předložený snímek je pouze fragmentem "McMurdo Panorama" a zachycuje výhled severním směrem. Poblíž středu snímku vyčnívá vrcholek "Husband Hill", na nějž se rover drápal před rokem. Mezi kopcem a současnou polohou vozítka se nachází "Home Plate". Od této terénní prohlubně směřují stopy kol roveru k pravému okraji obrázku.

1021x1024x16M (194 kB)
1021x1024x16M (194 kB)

Vzorek "Halley"

Cestou na zimní stanoviště přejížděl Spirit malé skalnaté vrásy. Jedno místo, nazvané informativně "Halley" se podařilo koly roveru porušit. Geology zaujala světlá barva vzorku a postupně byla hornina zkoumána přístroji na robotické ruce. Již první analýzy ukázaly zvláštní složení, v němž významnou součást tvoří síran vápenatý. Světlé vzorky zkoumané dříve naproti tomu vykazovaly přítomnost síranu železnatého. Vědce zajímá, jakým způsobem mohly vzniknou různé sírany.
Snímek v nepravých barvách byl získán panoramatickou kamerou 820. solu (2006-04-24). "Halley" byl objektem výzkumu i v pozdějších fázích zimy.

1024x1642x16M (208 kB)
1024x1642x16M (208 kB)

Železné meteority

V dohledu ze zimního stanoviště pozoroval Spirit dva kameny, o nichž geologové usoudili, že se jedná pravděpodobně o železné meteority spočívající na povrchu Marsu. Meteority jsou nápadné svým tvarem a světlejší barvou. Vlevo v horní polovině snímku se nachází "Zhong Shan" a napravo od něj, poněkud vzdálenější "Allan Hills".
Podobně jako ostatní geologické objekty v okolí obdržely jména, které se nějakým způsobem váží na průzkum Antarktidy. "Zhong Shang" je čínská polární stanice v Antarktidě a "Allan Hills" je lokalita, kde se často nacházejí meteority. Pochází odtud i známý ALH84001, který proslul spekulacemi, že obsahuje stopy marsovského mikrobiálního života. Před příchodem jara nemají vědci možnost prozkoumat oba kameny jinak, než na základě fotografií a z měření infračerveného spektrometru Mini-TES.
Obrázek pochází z 872. solu (2006-06-16) a je prezentován v nepravých barvách.

Strany: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Předchozí Na konci


Veškeré zde zveřejněné fotografie a obrazy jsou získány z veřejně dostupných zdrojů.