DATABÁZE KOSMICKÝCH SOND PRO PRŮZKUM TĚLES SLUNEČNÍ SOUSTAVY

Sondy pro výzkum Marsu a jeho měsíců

Název Stát Start COSPAR Hodnocení
1M No.1 SSSR 1960-10-10 - Průletová sonda. Havárie nosné rakety.
1M No.2 SSSR 1960-10-14 - Průletová sonda. Havárie nosné rakety.
Sputnik (14) SSSR 1962-10-24 1962-057C Průletová sonda. Exploze urychlovacího stupně na dráze kolem Země.
Mars 1 SSSR 1962-11-01 1962-061C Průletová sonda. Během letu ztraceno spojení.
Sputnik (15) SSSR 1962-11-04 1962-062C Pokus o přistání. Sonda zůstala na oběžné dráze kolem Země.
Mariner 3 USA 1964-11-05 1964-073A Průletová sonda. Ztraceno spojení.
Mariner 4 USA 1964-11-28 1964-077A První snímky pořízené během průletu.
Zond 2 SSSR 1964-11-30 1964-078C Průletová sonda. Během letu ztraceno spojení.
Mariner 6 USA 1969-02-25 1969-014A Průletová sonda.
M-69 No.521 SSSR 1969-03-27 - Pokus o družici. Havárie nosné rakety.
Mariner 7 USA 1969-03-27 1969-030A Průletová sonda.
M-69 No.522 SSSR 1969-04-02 - Pokus o družici. Havárie nosné rakety.
Mariner 8 USA 1971-05-09 - Pokus o družici. Havárie nosné rakety.
Kosmos 419 SSSR 1971-05-10 1971-042A Pokus o družici. Sonda zůstala na oběžné dráze kolem Země.
Mars 2 SSSR 1971-05-19 1971-045A Družice a pokus o měkké přistání, které se nezdařilo.
 • Mars 2 - SM
SSSR 1971-05-19 1971-045D Nezdařený pokus o přistání.
Mars 3 SSSR 1971-05-28 1971-049A Družice a první měkké přistání.
 • Mars 3 - SM
SSSR 1971-05-28 1971-049E První měkké přistání.
Mariner 9 USA 1971-05-30 1971-051A První umělá družice.
Mars 4 SSSR 1973-07-21 1973-047A Pokus o družici. Uskutečnil se pouze průlet.
Mars 5 SSSR 1973-07-25 1973-049A Vědecký výzkum z oběžné dráhy.
Mars 6 SSSR 1973-08-05 1973-052A Průlet a vysazení přistávacího modulu.
 • Mars 6 - SM
SSSR 1973-08-05 1973-052D Nezdařený pokus o přistání.
Mars 7 SSSR 1973-08-09 1973-053A Průlet základní části a pokus o vysazení přistávacího modulu.
 • Mars 7 - SM
SSSR 1973-08-09 1973-053D Nezdařený pokus o přistání. Pouzdro se neoddělilo.
Viking 1 - Orbiter USA 1975-08-20 1975-075A Kombinovaná družice a vysazení přistávacího modulu.
 • Viking 1 - Lander
USA 1975-08-20 1975-075C Měkké přistání.
Viking 2 - Orbiter USA 1975-09-09 1975-083A Kombinovaná družice a vysazení přistávacího modulu.
 • Viking 2 - Lander
USA 1975-09-09 1975-083C Měkké přistání.
Fobos 1 SSSR 1988-07-07 1988-058A Pokus o družici a vysazení přistávacích aparátů na Phobos. Během letu ztraceno spojení.
 • Fobos 1 - DAS
SSSR 1988-07-07 - Plánovaný přistávací aparát na Phobos.
Fobos 2 SSSR 1988-07-12 1988-059A Družice a pokus vysazení přistávacích aparátů na Phobos. Poblíž cíle ztraceno spojení.
 • Fobos 2 - DAS
SSSR 1988-07-12 - Plánovaný přistávací aparát na Phobos.
 • Fobos 2 - Hooper
SSSR 1988-07-12 - Plánovaný poskakující přistávací aparát na Phobos.
Mars Observer USA 1992-09-25 1992-063A Pokus o družici. Během letu ztraceno spojení.
Mars Global Surveyor USA 1996-11-07 1996-062A Systematické snímkování z oběžné dráhy.
Mars 8 Rusko 1996-11-16 1996-064A Pokus o družici, vysazení 2 přistávacích modulů a 2 penetrátorů. Vinou chybné funkce nosné rakety zanikla sonda krátce po startu v atmosféře Země.
 • Mars 8 - MAS 1
Rusko 1996-11-16 - Plánovaný přistávací aparát.
 • Mars 8 - MAS 2
Rusko 1996-11-16 - Plánovaný přistávací aparát.
 • Mars 8 - VZ 1
Rusko 1996-11-16 - Plánovaný penetrátor.
 • Mars 8 - VZ 2
Rusko 1996-11-16 - Plánovaný penetrátor.
Mars Pathfinder USA 1996-12-04 1996-068A Přistání na povrchu. Vysazen rover (Sojourner).
Nozomi Japonsko 1998-07-03 1998-041A Gravitační manévry u Měsíce. Plánovaná družice Marsu se nezdařila.
Mars Climate Orbiter USA 1998-12-11 1998-073A Pokus o družici. Navigační chybou sonda zanikla v atmosféře Marsu.
Mars Polar Lander USA 1999-01-03 1999-001A Neúspěšný pokus o přistání sestupového modulu a dvou penetrátorů.
 • Amundsen
USA 1999-01-03 - Neúspěšný dopad penetrátoru.
 • Scott
USA 1999-01-03 - Neúspěšný dopad penetrátoru.
2001 Mars Odyssey USA 2001-04-07 2001-013A Vědecký výzkum z oběžné dráhy.
Mars Express ESA 2003-06-02 2003-022A Družice a neúspěšné vysazení přistávacího modulu.
ESA 2003-06-02 2003-022D Neúspěšný pokus o přistání.
Spirit USA 2003-06-10 2003-027A Měkké přistání a vysazení roveru MER-A.
Opportunity USA 2003-07-08 2003-032A Měkké přistání a vysazení roveru MER-B.
Rosetta ESA 2004-03-02 2004-006A Pozorování komety LINEAR. Gravitační manévr u Marsu, průlet kolem asteroidu, paralelní let s kometou a vysazení přistávacího aparátu.
Mars Reconnaissance Orbiter USA 2005-08-12 2005-029A Družice. Detailní fotografický průzkum.
Phoenix USA 2007-08-04 2007-034A Přistání v polární oblasti.
Dawn USA 2007-09-27 2007-043A Průlet kolem Marsu, družice kolem (4) Vesta a družice kolem (1) Ceres.
Fobos-Grunt Rusko 2011-11-08 2011-065A Neúspěšný pokus o přistání na měsíci Phobos a návrat vzorků na Zemi
 • Yinghuo-1
Čína 2011-11-08 - Neúspěšný pokus o družici
Curiosity USA 2011-11-26 2011-070A Rover
MOM Indie 2013-11-05 2013-060A Družice
MAVEN USA 2013-11-18 2013-063A Družice
TGO ESA 2016-03-14 2016-017A Plánovaná družice
 • Schiaparelli
ESA 2016-03-14 - Plánované přistání

Celkem 63 záznamů (pro 45 startů)

Verze pro tisk