DATABÁZE KOSMICKÝCH SOND PRO PRŮZKUM TĚLES SLUNEČNÍ SOUSTAVY

Sondy pro výzkum Jupiteru a jeho měsíců

Název Stát Start COSPAR Hodnocení
Pioneer 10 USA 1972-03-03 1972-012A První průlet a vědecká měření u Jupitera.
Pioneer 11 USA 1973-04-06 1973-019A Průlet kolem Jupiteru a první průlet kolem Saturnu.
Voyager 2 USA 1977-08-20 1977-076A Průlet postupně kolem všech obřích planet.
Voyager 1 USA 1977-09-05 1977-084A Průlet kolem Jupiteru a Saturnu.
Galileo USA 1989-10-18 1989-084B Gravitační manévr u Venuše. Průlet kolem planetek (951) Gaspra a (243) Ida. Družice a vysazení atmosférické sondy u Jupitera.
  • Galileo - JEP
ESA 1989-10-18 1989-084E Sestupové atmosférické pouzdro.
Ulysses ESA 1990-10-06 1990-090B Gravitační manévr u Jupiteru.
Cassini USA 1997-10-15 1997-062A Dvojnásobný gravitační manévr a měření u Venuše a průlet soustavou Země-Měsíc. Průlet kolem planetky (2685) Masursky. Gravitační manévr a měření u Jupiteru. Družice Saturnu a sestupový modul na měsíc Titan.
New Horizons USA 2006-01-19 2006-001A Průlet kolem Jupitera, průlet kolem Pluta a plánovaný průzkum objektů Kuiperova pásu.
Juno USA 2011-08-05 2011-040A Plánovaná družice

Celkem 10 záznamů (pro 9 startů)

Verze pro tisk