DATABÁZE KOSMICKÝCH SOND PRO PRŮZKUM TĚLES SLUNEČNÍ SOUSTAVY

Opportunity

Alternativní názvy MER-B, MER-1, Mars Exploration Rover B
Označení COSPAR 2003-032A
Stát USA
Start 2003-07-08
Cíl Mars

Druhá z dvojice identických pojízdných geologických laboratoří programu Mars Exploration Rover. 2004-01-25 přistála sonda na předem určeném místě v oblasti Meridiani. Plánovaná životnost na planetě asi 90 solů (marsovských dní) byla několikanásobně překonaná.

Konstrukce

Sondu postavila a provozuje NASA Jet Propulsion Laboratory (JPL) pro NASA Office of Space Science (OSS).

Hlavním zařízením sondy je automatické pohyblivé vozítko - rover, které je doplněno zařízeními a systémy mající za úkol je přenést k Marsu a uskutečnit měkké přistání. Celková startovní hmotnost sestavy obnáší 1062 kg.

Přeletový modul o hmotnosti 183 kg má tvar disku o průměru 2.65 m a výšce 1.58 m a je vybaven na jedné straně fotovoltaickými panely o výkonu 600 W u Země a 300 W u Marsu a dobíjejícími 2 akumulátorové baterie a dvěma anténami pro spojení se Zemí. Z druhé strany jsou připojeny dvě kulové titanové nádrže paliva (hydrazin 52 kg) korekčních motorů. Na obvodu jsou umístěny vlastní korekční motorky, hvězdný skener a sluneční čidlo. Motory jsou soustředěny do dvou skupin se 4 tryskami mířícími do různých směrů. Přebytečné teplo se odvádí přes radiátory namontované na obvodu přeletového modulu freonovým chladícím okruhem.

Systémy vstupu do atmosféry, sestupu a přistání EDLS [=Entry, Descent and Landing System] sestává z aerodynamického krytu, padáku a airbagů. Aerodynamický kryt tvaru dvojitého komolého kužele je dělen na přední a zadní polovinu. V zadní části krytu je složen padák, který má po rozvinutí průměr asi 15 m. Nese dále měřič zrychlení, který stanoví správný okamžik pro uvolnění padáku. Na spodní straně pláště jsou rovněž raketové motorky na tuhé pohonné látky, které dále sníží rychlost klesání a dopřednou rychlost krátce před přistáním. Přední část krytu plní funkci tepelného štítu. Zadní díl s padákem má hmotnost 198 kg, přední tepelný štít dalších 90  kg. Airbagy mají definitivně utlumit náraz při přistání modulu na povrch. Na každé straně složeného přistávacího aparátu (lander) tvaru čtyřbokého hranolu je připojeno po šesti prázdných vacích těsně vedle sebe. Ze zásobníku plynu se prudce naplní vaky na tlak asi 6900 Pa.

Přistávací aparát (Lander) o hmotnosti 365 kg je zařízení, které zajistí otočení vozidla (roveru) do pracovní polohy a poté poslouží jako stavitelná plošina, ze které sjede rover na povrch Marsu. Mimo to nese radarový výškoměr sloužící k načasování jistých úkonů při sestupu a dále dvojici antén. Základní konstrukční prvek představují čtyři trojúhelníkovité desky vyrobené z kompozitního materiálu, které ve složeném stavu tvoří obal vozítka. Tři desky jsou připevněny na závěsech centrálního základního trojúhelníku. Boční desky jsou poháněny servopohony, které jsou dostatečně výkonné, aby převrátily celou sestavu přistávacího aparátu do správné polohy. Lander nese disk DVD, na kterém jsou zaznamenána jména 4 miliónů lidí z celého světa, kteří se přihlásili v kampani "Pošli své jméno na Mars", která skončila v listopadu 2002.

Automatické vozítko (rover) je hlavním objektem mise MER. Jedná se o mobilní geologickou laboratoř, která má provádět průzkum místa přistání a přejíždět k detailnímu zkoumání vybraných skalisek.

Rover - 600x600x16M (46 kB) MER [=Mars Exploration Rover] má rozměry 1.5x2.3x1.6 m (výška x šířka x délka) a váží 174 kg. Po vysazení na povrch planety je zcela nezávislý na zbylém přistávacím aparátu. Základní prvkem roveru MER je kompozitová voštinová konstrukce WEB [=Warm Electronic Box] izolovaná aerogelem, která v sobě ukrývá akumulátory a elektroniku citlivou na nízké teploty. Teplo uvnitř WEB se získává z elektrických topných těles, osmi radioizotopových topidel (8x2.7 g PuO2, výkon 8x1 W) a využívá se rovněž odpadního tepla z elektronických součástek. Shora je zakryta trojúhelníkovitou palubou, na níž jsou místěny tři antény, kamerový stožár a panel slunečních baterií. Další solární panely jsou připojeny na závěsech na bocích základního trojúhelníku paluby. Tyto panely se rozklápějí až na povrchu Marsu a spolu vytvářejí sluneční baterii o ploše 1.3 m2 o třech různých vrstvách (Ga-In-P, Ga-As, Ge). Články mohou vyrobit skoro 900 Wh za jeden sol (marsovský den) na začátku mise. Na konci tříměsíční primární mise se ale vlivem předpokládaného zaprášení a sezónních vlivů sníží tento výkon na 600 Wh/sol. Sluneční baterie dobíjejí dvě lithiové akumulátorové baterie umístěné uvnitř WEB. Solární články společně s bateriemi poskytují výkon 140 W.

Rover se pohybuje na šestikolovém podvozku s kyvným uložením kol, které umožňují překonávání překážek větších než je průměr kola (0.26 m). Rozložení hmotnosti roveru zajišťuje stabilitu i na svazích o sklonu až do 45° v kterémkoliv směru, přičemž ale palubní počítač povoluje maximálně 30°. Přední a zadní dvojice má samostatné ovládání. Rychlost přesunu je až 50 mm/s (180 m/h) na rovném a tvrdém povrchu ale při činnosti automatického navigačního systému je průměrná rychlost asi pětinová.

Pod úrovní paluby jsou namontovány dva páry stereoskopických kamer HazCam identifikace kolizí (zorný úhel 120°) - jeden vpředu a jeden vzadu. Kromě navigační funkce přední kamery snímají rovněž práci robotické ruky. Další dva páry stereoskopických kamer se nacházejí na stěžni PMA [=Pancam Mast Assembly] vystupujícím nad palubu. Panoramatická kamera PanCam je součástí souboru vědeckých přístrojů, širokoúhlá kamera NavCam s nízkým rozlišením (zorné pole 45°) je další součástí navigačního systému. Na stěžni se nachází ještě další z vědeckých přístrojů - miniaturní spektrometr měřící tepelné vyzařování. Zbytek vědeckých přístrojů se nachází na konci robotické ruky IDD [=Instrument Deployment Device], která je při pohybu schována pod přídí vozítka. Ruka se vysunuje dopředu jakmile se rover nachází v poloze vhodné pro průzkum jednotlivého kamene nebo kusu zeminy.

Počítač na palubě roveru používá 32 bitový procesor Rad 6000, který je odolnější proti radiaci (rychlost 20 Mips, 128 Mbyte RAM, 256 Mbyte flash memory) a malou pamětí uchovávající data při výpadku proudu.

Komunikace roveru se Zemí se předpokládá jednak přímo na stanice DSN [=Deep Space Network] v pásmu X (8 GHz) nebo se má využívat kapacity družic obíhajících v této době Mars - Mars Global Surveyor, 2001 Mars Odyssey a pokusně též Mars Express jako retranslačních stanic v pásmu UHF. Rover používá tyčovou anténu s malým ziskem a otočnou vysokoziskovou parabolickou anténu umístěné na horní podstavě vozítka.

Vědecké vybavení

Soubor vědeckých přístrojů se souhrnně označuje jako vědecké vybavení Athena (Athena science payload). Hlavním garantem je Cornell University v Ithace (stát New York).

Na otočné části stožáru PMA [=Pancam Mast Assembly] se nacházejí:

  • Stereoskopická barevná panoramatická kamera PanCam s vysokým rozlišením (ohnisková délka 38 mm, světelnost f/20, zorné pole 16.8x16.8°, úhlové rozlišení 0.28 mrad/pixel, expoziční časy 0 až 30 s) s detekčním prvkem CCD (pracovní pole 1024x1024 bodů, spektrální obor citlivosti 400 až 1100 nm) a osmipolohovým zásobníkem barevných filtrů. Kamery dodala JPL, Passadena (USA).
  • Miniaturní infračervený spektrometr Mini-TES s Michelsonovým interferometrem měřící tepelné vyzařování objektů (pásmo 5 až 29 µm, zorné pole 20 nebo 8 mrad). Přístroj poskytla Arizona State University, Tempe (USA).

Na robotické ruce IDD [=Instrument Deployment Device] se nacházejí:

  • Mikroskopový zobrazovač MI [=Microscopic Imager] je kombinací mikroskopu a televizní kamery. Poskytuje pohledy z extrémní blízkosti (řádově v desetinách mm) na povrchové detaily. Používá techniku CCD (ohnisková délka 20 mm, světelnost f/15, zorné pole 31x31 mm, rozlišení 30 mm). Přístroj dodala JPL, Passadena (USA).
  • Mössbauerův spektrometr je určen pro stanovení chemického složení minerálů především u těch, které obsahují 57Fe. Přístroj používá dva zářiče 57Co. Zařízení pro misi dodala Universita Johannesa Gutenberga, Mainz (Německo).
  • Rentgenový spektrometr APXS [=Alpha Particle X-ray Spectrometer] umožňuje přesnou prvkovou analýzu skal a půdy na základě rozptylu částic alfa (O a C) a indukované emise rentgenového záření (Mg, Al, Si, K, Ca, Fe, Na, P, C, Cl, Ti, Cr a Mn) do hloubky max. 0.1 mm. Jako zdroj záření se používá 6 zdrojů 244Cm s celkovou aktivitou 30 mCi. Za přístroj odpovídá Institut Maxe Plancka, Mainz (Německo).

Přístroje namontované na mechanické ruce jsou doplněny zařízením RAT [=Rock Abrasion Tool], dodaným firmou Honeybee Robotics, New York (USA), což je miniaturní bruska sloužící k odstranění prachu a horních vrstev zkoumaného objektu, silně poznamenaných povětrnostními podmínkami v oblasti o průměru 45 mm a hloubce 5 mm.

Jako pomocné zařízení pro vědecké přístroje nese rover dále:

  • 3 sady magnetů určené pro zachycení prachu pro analýzu dalšími přístroji. Magnety pro misi MER dodal Institut Nielse Bohra z Kodaně (Dánsko).
  • kalibrační etalony sloužící k jemnému nastavení nejenom televizních kamer ale i ostatních přístrojů.

Průběh letu

Průběh letu - část 1 - Od startu do přistání

Průběh letu - část 2 - Leden/únor 2004

Průběh letu - část 3 - Březen 2004

Průběh letu - část 4 - Duben 2004

Průběh letu - část 5 - Květen 2004

Průběh letu - část 6 - Červen 2004

Průběh letu - část 7 - Červenec 2004

Průběh letu - část 8 - Srpen 2004

Průběh letu - část 9 - Září 2004

Průběh letu - část 10 - Říjen 2004

Průběh letu - část 11 - Listopad 2004

Průběh letu - část 12 - Prosinec 2004

Průběh letu - část 13 - Leden 2005

Průběh letu - část 14 - Únor 2005

Průběh letu - část 15 - Březen 2005

Průběh letu - část 16 - Duben 2005

Průběh letu - část 17 - Květen 2005

Průběh letu - část 18 - Červen 2005

Průběh letu - část 19 - Červenec 2005

Průběh letu - část 20 - Srpen 2005

Průběh letu - část 21 - Září 2005

Průběh letu - část 22 - Říjen 2005

Průběh letu - část 23 - Listopad 2005

Průběh letu - část 24 - Prosinec 2005

Průběh letu - část 25 - Leden 2006

Průběh letu - část 26 - Únor 2006

Průběh letu - část 27 - Březen 2006

Průběh letu - část 28 - Duben 2006

Průběh letu - část 29 - Květen 2006

Průběh letu - část 30 - Červen 2006

Průběh letu - část 31 - Červenec 2006

Průběh letu - část 32 - Srpen 2006

Průběh letu - část 33 - Září 2006

Průběh letu - část 34 - Říjen 2006

Průběh letu - část 35 - Listopad 2006

Průběh letu - část 36 - Prosinec 2006

Průběh letu - část 37 - Leden 2007

Průběh letu - část 38 - Únor 2007

Průběh letu - část 39 - Březen 2007

Průběh letu - část 40 - Duben 2007

Průběh letu - část 41 - Květen 2007

Průběh letu - část 42 - Červen 2007

Průběh letu - část 43 - Červenec 2007

Průběh letu - část 44 - Srpen 2007

Průběh letu - část 45 - Září 2007

Průběh letu - část 46 - Říjen 2007

Průběh letu - část 47 - Listopad 2007

Průběh letu - část 48 - Prosinec 2007

Asi 12 hodin ze solu číslo 1400 (2008-01-01) bylo věnováno práci Mössbauerova spektrometru v místě "Lyell_1". Ze současného stanoviště byl barevně zdokumentován vývrt pořízený již dříve na vrstvě "Smith". V plných barvách byl také zachycen blízký kamenný cíl "Grabau". Po skončené večerní rádiové relaci přešel rover do zkráceného hlubokého spánku.

1401. solu (2008-01-02) studovala Opportunity nánosy prachu na kamerovém stožáru a přibližně 12 hodin věnovala sběru dat Mössbauerovým spektrometrem na místě "Lyell_1". Jak už se stalo pravidlem, po skončení večerního komunikačního okna přešel rover do zkráceného hlubokého spánku.
Produkce elektrické energie se v minulém týdnu pohybovala mezi 575 a 590 Wh/sol, s průměrnou hodnotou 580 Wh/sol. Obsah prachu v atmosféře je pozoruhodně stabilní - opacita obnáší průměrně 0.71. Také úroveň zaprášení solárních panelů se prakticky nemění a činí 0.787.

1402. solu složila Opportunuty mechanickou ruku a přejela na novou pozici. Nové stanoviště zachytily kamery HazCam. Robotická ruka se opět rozložila a na závěr zhotovila navigační kamera 360° panorama okolní krajiny.

Jakmile nashromáždil rover ráno 1403. solu dostatek energie a automaticky byl oživen, navigační kamera obrátila objektiv k nebi a skenovala oblačnost. Panoramatická kamera pořizovala podrobnější obrázky oblohy z náhodných směrů. K pozorování oblohy se ještě vrátila v poledne a kromě toho zhotovila mozaiku snímků 4x2.

1404. solu byla nejprve odstraněna robotická ruka z výhledu a panoramatická kamera se pustila do barevného snímkování prostoru, nacházejícího se v dosahu nástrojů. Zkoumán byl kamenný výchoz "Tijuana", ležící v zóně dotyku mezi vrstvami "Smith" a "Lyell". Cílovou plochu fotografovala taktéž přední kamera HazCam a pás 5x1 snímků dodala navigační kamera. Po skončené rádiové relaci s retranslačním satelitem měřil rentgenový spektrometr po dobu 5.5 hodiny obsah argonu v ovzduší. Na noc přešel rover do stavu zkráceného hlubokého spánku.
Ve chvílích, kdy se robotická ruka přemisťovala ze zorného pole kamery HazCam, nečekaně došlo k zablokování kloubu číslo 1, který už měl podobné potíže dříve. Funkce ruky byla omezena, ale nebyla zcela znemožněna. V dalších dnech se měly podniknout zkoušky, které by pomohly odhalit příčinu, resp. odstranit závadu.

Po probuzení 1405. solu zhotovovala panoramatická kamera podle plánu obrázky oblohy s nižším rozlišením. Kamera pořídila mozaiku snímků, určených ke studiu prachu v atmosféře. Po večerní rádiové relaci opakoval rentgenový spektrometr měření obsahu argonu v ovzduší. Noc prožila Opportunity opět v módu hlubokého spánku.

1406. solu po relaci s družicí Mars Odyssey pokračovalo studium zastoupení argonu v atmosféře po dobu 7.5 hodiny spektrometrem APXS. Na noc byl rover převeden do stavu zkráceného hlubokého spánku.

1407. solu byly na programu diagnostické testy, které měly odhalit příčinu potíží s kloubem číslo 1 na robotické ruce, k nimž došlo 1404. solu.
První etapa zkoušek proběhla bez závad, ale při druhém pokusu se kloub opět zablokoval. Přitom se jednalo o stejnou operaci, kterou před chvílí manipulátor bez potíží zvládnul.

1408. solu zhotovovala panoramatická kamera snímky oblohy s nižším rozlišením.

Ráno 1409. solu skenovala navigační kamera oblohu a pátrala po oblačnosti. Pokračovaly diagnostické testy na robotické ruce. I přes problémy s pohyblivostí manipulátoru pořídil mikroskop mozaiku 4x1x5 snímků vrstvy "Smith" a na místo byl pak přiložen rentgenový spektrometr. Sběr dat byl zahájen po večerním přeletu družice Mars Odyssey a pokračoval až do 23:30 místního času.
V rámci zkoušek problematického kloubu na manipulátoru byl vydán pokyn, aby se ruka pohybovala stejným způsobem jako před několika dny. Tentokrát byla ale poněkud zatažená a tím se snížily síly na kloub. Jeví se to jako nadějná metoda, jak i nadále používat nástroje na konci manipulátoru, i když se kloub nepodaří dostat do původního stavu.
Celková překonaná vzdálenost k dnešnímu dni činila 11653.18 m.

1410. solu (2008-01-11) pořizovala panoramatická kamera náhodné snímky oblohy ke kalibračním účelům a pak zdokumentovala situaci na horizontu. Po pravidelném přenosu naměřených dat na prolétající sondu Mars Odyssey, byly obnoveny analýzy rentgenovým spektrometrem. Na další den pak bylo připraveno pozorování nánosů prachu na kamerovém stožáru.

1411. solu pořídila Opportunity mozaiku 4x1x5 stereoskopických snímků mikroskopem na rozhraní mezi vrstvami "Smith" a "Lyell" v místě blíže straně "Lyell". Na místo pak byl položen rentgenový spektrometr. Navigační kamera pátrala po oblačnosti.

1412. solu opakovala navigační kamera lov na oblaka a rentgenový spektrometr analyzoval horninu.

Sol číslo 1413 opakoval program z předchozího dne - sledování oblačnosti a rozbor horniny spektrometrem APXS.

1414. solu zhotovil mikroskop sadu snímků rozhraní "Lyell" a "Smith" a rentgenový spektrometr získal další údaje o složení povrchového materiálu. Opportunity využila noční přelet družice Mars Odyssey k přenosu dat do pozemského střediska.
Při manipulacích s robotickou rukou se již nevyskytly potíže, k nimž došlo dvakrát za sebou zhruba před týdnem. Původ zhoršené pohyblivosti kloubu číslo 1 nebyla odhalena, ale technici uvažují o čtyřech možných příčinách. Kloub se zadrhává buď při velmi malých pohybech nebo pohybech pomalých. Dále mohou funkci komplikovat dodatečné momenty působící na ruku vyloženou na maximální vzdálenost a nebo zvýšená síla při pohybu směrem nahoru proti směru gravitačního pole. V každém případě se technici vynasnaží plánovat manipulace s rukou tak, aby se zmíněné rizikové faktory minimalizovaly.

1415. solu (2008-01-16) byly dokončeny analýzy vrstvy "Lyell" rentgenovým spektrometrem APXS.

1416. solu složila Opportunity robotickou ruku a namířila si to dolů do větší hloubky kráteru směrem ke kamennému výchozu, který obdržel pojmenování "Buckland". Trasa měla měřit asi 5 metrů. Uprostřed přesunu byly naplánována zastávka a pokus vyšplhat se stejnou trasou zpět. Během couvání ale přístroje zaznamenaly prokluzování kol až 46%. Bezpečnostní limit byl přitom nastaven na 40% a proto počítač přerušil další pohyb.
Rover rozložil ruku a zhotovil mozaiku 5x1 záběrů terénu mikroskopem a další snímky cíle označeného "site C" navigační kamerou. Navigační kamera nakonec skenovala oblohu nad kráterem.

1417. solu měřil rentgenový spektrometr obsah argonu v atmosféře a panoramatická kamera zkoumala oblohu a monitorovala vrstvu prachu na kamerovém stožáru. Navigační kamera hledala oblaka.

1418. solu byl limit povoleného prokluzování kol zvětšen na 60% a rover se znovu pokusil vycouvat do větší výšky. Tentokrát klouzání po svažitém terénu dosáhlo jen 23% - pravděpodobně proto, že se podvozek dostal do kontaktu se skalnatým podložím a z kol opadala tenká vrstva písku. Po úspěšně provedené zkoušce pokračovalo vozítko v původním směru ke skalisku "Buckland".
Jakmile byl přesun dokončen, rover rozložil robotickou ruku a zhotovil navigační kamerou snímky dokumentující novou polohu. Výsledkem byla mozaika 5x1 snímků okolí a 5x1 speciálně ze zadního směru. Navigační kamera dále skenovala oblačnost a panoramatická kamera pozorovala obzor.

1419. solu zhotovila panoramatická kamera mozaiku 3x5 snímků, navigační kamera pátrala po oblačnosti a panoramatická kamera navíc pořizovala snímky oblohy z náhodných směrů a snímky s nižším rozlišením.

1420. solu se program víceméně opakoval. Panoramatická kamera fotografovala oblohu a navigační kamera lovila oblaka.

1421. solu byl zahájen geologický výzkum na novém stanovišti. Mikroskop pořídil sérii 2x2x5 snímků a ještě 36 dalších jednotlivých. Panoramatická kamera zdokumentovala přes kompletní sadu barevných filtrů prostor v dosahu manipulátoru. Na kámen "Buckland" byl přiložen rentgenový spektrometr a začal shromažďovat údaje o složení horniny. Kromě toho se panoramatická kamera znovu podívala na oblohu - tentokrát ve chvílích, kdy stálo slunce vysoko nad obzorem.

1422. se opět rentgenový spektrometr dotknul povrchu kamene a pokračoval v další analýze horniny. Panoramatická kamera shromažďovala snímky z náhodných směrů a pozorovala horizont. Navigační kamera pátrala po mracích.

1423. solu (2008-01-24) byly vědecké informace doplněny mozaikou 2x5 snímků. Rover navázal na přehlídku oblohy panoramatickou kamerou.
Celková překonaná vzdálenost činila k dnešnímu dni 11664.00 m.

1424. solu byl program prací narušen výpadkem antény DSN, kvůli němuž nedorazily na palubu roveru nové instrukce. Původně byla v plánu výměna nástrojů na hlavě manipulátoru, do pracovní polohy měl být nastaven Mössbauerův spektrometr a mělo být zahájeno měření. Dále se měla pořídit mozaika 2x1 mikroskopických snímků zaprášeného místa "Gilbert" na kamenném výchozu, nacházejícím se na spodním okraji pásu "Lyell", kde se patrně vyskytuje vrstevnatá hornina. Panoramatická kamera měla fotografovat oblohu a horizont a navigační kamera skenovat oblačnost.

I program 1425. solu byl poznamenám předchozí závadou na síti DSN. Místo toho, aby Mössbauerův spektrometr analyzoval sloučeniny železa v hornině, byl výzkum zaměřen na atmosféru. Opportunity zhotovila sadu 2x1 plně barevných snímků cíle "Gilbert". Panoramatická kamera pořizovala snímky oblohy s nižším rozlišením a navigační kamera znovu hledala oblaka.

1426. solu prováděl Mössbauerův spektrometr rozbor horniny v místě "Gilbert". Panoramatická kamera pořídila mozaiku 6x2 snímků terénu, zhotovila zmenšené obrázky oblohy a výzkum zakončila v poledních hodinách.

1427. solu zhotovily snímky terénu přední kamery identifikace překážek. Na povrch skaliska "Buckland" byla umístěna vrtačka postupem "grind-scan" a panoramatická kamera pořídila další dva snímky cíle "Gilbert". Rentgenový spektrometr studoval obsah argonu v atmosféře.

Jakmile 1428. solu začaly solární baterie generovat dostatek energie, pořídila panoramatická kamera další dva snímky místa "Gilbert". Rover monitoroval nánosy prachu na kamerovém stožáru.

1429. solu (2008-01-31) se Opportunity po probuzení věnovala barevnému snímkování prachových zrnek uchycených na vnějších magnetech. Navigační kamera skenovala oblačnost a terén v místě, kde spočívala vrtačka RAT. Panoramatická kamera zhotovila 2x1 mozaiku místa "Gilbert". Následujícího rána byla v plánu další přehlídka oblohy navigační kamerou.
Denní produkce elektřiny obnášela v těchto dnech 505 Wh/sol, přičemž množství prachu v atmosféře bylo reprezentováno hodnotou tau=0.685 a stupeň zaprášení panelů fotovoltaických článků činil 0.685 (68.5% dopadajícího slunečního záření proniklo až na povrch článků a mohlo být konvertováno na elektřinu).

1430. solu odsunula Opportunity robotickou ruku ze zorného pole a panoramatickou kamerou za použití kompletní sady barevných filtrů zhotovila sadu 2x2x14 stereoskopických snímků kamenného výchozu "Buckland". Na noc přešel rover do hlubokého spánku.

1431. solu, hned poté, co solární články začaly produkovat elektrickou energii, zaměřila Opportunity pozornost na oblaka. Mimo jiné pořídila sérii snímků pohybu oblačnosti navigační kamerou. Lov na oblaka je řízen programem WATCH umístěným v palubním počítači. Na povrch kamene "Buckland" byl přiložen rentgenový spektrometr APXS a po skončené večerní relaci s družicí Mars Odyssey zahájil sběr údajů o chemickém složení horniny.

1432. solu ráno sledoval rover horizont panoramatickou kamerou, navigační kamerou skenoval oblačnost a panoramatickou kamerou pořídil mozaiku 2x1 snímků části vrstevnatého kamene "Harland". Na povrch skaliska "Buckland" byl přiložen Mössbauerův spektrometr a po dobu 7 hodin shromažďoval údaje o minerálech obsahujících železo. "Harland" byl znovu zachycen na mozaice 2x1 záběrů panoramatické kamery a Opportunity přešla na noc do hlubokého spánku.

Další 2 obrázky kamene "Harland" pořídila panoramatická kamera po probuzení 1433. solu. Navigační kamera obhlížela oblohu a pak byl restartován Mössbauerův spektrometr a 12 hodin analyzoval horninu. Odpoledne přibyly do mozaiky kamene "Harland" další 2 snímky. Noc prožil rover ve zkráceném hlubokém spánku.

1434. solu bylo ráno na programu fotografování oblohy panoramatickou kamerou s nižším rozlišením a přehlídka byla ukončena v poledne místního času. Mössbauerův přístroj měl možnost pokračovat v analýze dalších 9 hodin. I tato noc proběhla ve zkráceném módu hlubokého spánku.

1435. solu studovala po ránu panoramatická kamera obzor a navigační kamera pátrala po oblačnosti. Opportunity vyměnila nástroje na konci robotické ruky a mikroskop zhotovit sadu 1x1x1 snímků povrchu kamene. Později byla zhotovená druhá takováto sada. Srovnáním záběrů v různých časech dávalo naději objevit stopy námrazy. V 3:33 místního času mikroskop dodal další sérii 1x1x4 snímků odkryté zadní strany kamene, na nichž se mohla rovněž objevit námraza.

1436. solu (2008-02-07) Opportunity nejprve tradičně vyfotografovala oblohu panoramatickou kamerou a navigační kamerou prohlédla oblohu, zda se na ní nevyskytují oblaka. V dalším programu se měla uskutečnit prohlídka vrtací hlavy a celé vrtačky panoramatickou kamerou, na "Buckland" měl být přiložen Mössbauerův spektrometr a měla se rozběhnout analýza železa v hornině. Bohužel se opět vyskytla závada na ramenním kloubu číslo 1 mechanické ruky a k uvedeným operacím nedošlo. Opportunity alespoň zavřela kryt mikroskopu a přešla do hlubokého spánku. Následujícího rána bylo v plánu mj. fotografování oblohy panoramatickou a navigační kamerou a studium oblohy kamerou PanCam v poledních hodinách.
Jako podpora sondy Phoenix, která se blíží k Marsu, podnikla Opportunity test spojení s družicí Mars Reconnaissance Orbiter v pásmu UHF.
Momentální produkce elektrické energie činila 483 Wh/sol při změřené opacitě atmosféry tau=0.757 a faktoru zaprášení 0.75.

1437. solu se opět podařilo rozpohybovat kloub číslo 1 na manipulátoru. Na povrch kamene "Buckland" byl umístěn Mössbauerův spektrometr a po dobu 12 hodin analyzoval minerály bohaté na železo. Panoramatická kamera získala mozaiku 2x1 snímků dunového pole.

1438. solu prohlížela panoramatická kamera oblohu, kde mj. pořizovala snímky s nižším rozlišením. Navigační kamera natáčela film s oblaky jako hlavními účinkujícími. Pak se Opportunity přesunula o malou vzdálenost do nové pozice, ze které se mělo uskutečnit barevné snímkování objektu "Buckland". Rover poté vyrazil směrem ke kameni "Gilbert". V polovině cesty zhotovila panoramatická kamera mozaiku 3x1 přibližujícího se cíle. Na konečném stanovišti následovala mozaika 2x2 navigační kamerou, byly pořízeny záběry kamerami HazCam a nakonec byla rozložena ruka do pracovní polohy. Původně bylo v plánu ještě zkušebně prohrábnout podvozkem zeminu při pohybu dozadu, ale toto se nepodařilo dokončit.
Cesta mezi stanovištěm "Buckland" a "Gilbert" vede po písčitém svahu, což jsou do jisté míry neznámé podmínky. Řídící tým proto připravil sérii postupných kroků, z jejichž průběhu se dají posoudit vlastnosti nového terénu. Jedním z těchto kroků bylo najet předními koly na sypkou půdu, prohrábnout písek a vycouvat zpět. Tohoto dne se tento záměr nepodařilo zcela naplnit.

Po probuzení 1439. solu prováděla panoramatická kamera obhlídku horizontu a zhotovovala záběry oblohy s nižším rozlišením. Ke studiu situace na obloze se vrátila ještě za poledne. Byl dokončen systematický průzkum terénu přes kompletní sadu 13 barevných filtrů. Ve večerních hodinách po skončené rádiové relaci s družicí Mars Odyssey měřil rentgenový spektrometr zastoupení argonu v atmosféře.

1440. solu bylo do ranního programu zařazeno skenování oblohy panoramatickou kamerou. Navigační kamera lovila oblaka a monitorovala prach usazený na kamerovém stožáru. Večer se opakovalo měření argonu v ovzduší spektrometrem APXS.

Ranní činnosti 1441. solu kopírovaly v podstatě program z předešlého dne. Opportunity pak složila mechanickou ruku a při jízdě směrem k cíli "Gilbert" prohrábla měkkou zeminu. "Gilbert" byl zdokumentován z nového stanoviště na mozaice 3x1 z panoramatické kamery, na 2x2 snímcích z navigační kamery a na záběrech z kamery identifikace překážek HazCam. Robotická ruka byla rozložena do pracovní polohy.
Vyhloubením brázdy dokončil rover průzkum vlastností terénu, který nevyšel 1438. solu. Tentokrát byl test úspěšný, i když s překvapujícím výsledkem. Pravé kolo se zabořilo do písku podstatně více, než kolo levé. To jen potvrdilo obavy z nového neznámého terénu a ještě více podpořilo úmysl postupovat s maximální opatrností.

Ráno 1442. solu fotografovala panoramatická kamera obzor a oblohu. K prohlídce oblohy se vrátila i v poledních hodinách.

1443. solu (2008-02-14) byl prvním úkolem roveru orientačně vyfotografovat kamerou PanCam oblohu s nižším rozlišením a navigační kamerou pořídit sérii snímků oblačnosti. Kamery si prohlédly vrtací hlavu a mikroskop dodal sadu 2x2x14 stereoskopických snímků cíle "Lyell Exeter". Na totéž místo byl umístěn rentgenový spektrometr APXS a navigační kamera zhotovila mozaiku 2x1 snímků kamene "Gilbert". Mineralogický rozbor kamene se rozběhl večer po přeletu retranslační družice. Na další ráno bylo připraveno barevné snímkování terénu rozrytého koly.
Opportunity zůstávala nadále - na svůj věk - v dobrém stavu. Z posledního měření výkonu solárních baterií vyplynulo, že denní produkce elektřiny činí 469 Wh/sol.
Celková překonaná vzdálenost na povrchu Marsu dosáhla k dnešnímu dni 11668.08 m.

Po odvysílání dat na spojovou družici Mars Odyssey 1444. solu pokračovala analýza cíle "Lyell Exeter" rentgenovým spektrometrem APXS.
V rámci příprav na přistání sondy Phoenix testovala Opportunity komunikaci s evropskou družicí Mars Express, jejímž účelem bylo ověřit možnost přenosu většího objemu dat.

Ráno 1445. solu zhotovovala Opportunity panoramatickou kamerou barevné snímky zeminy načechrané koly před několika dny. Kvůli kalibraci přístroje pořídila pak tatáž kamera několik náhodných záběrů oblohy a navigační kamera skenovala oblačnost. Panoramatická kamera ještě v poledních hodinách studovala situaci na obloze. Návazně na komunikační okno ve večerních hodinách byl znovu aktivován rentgenový spektrometr a pokračoval ve sběru dat.

1446. solu pozorovala panoramatická kamera obzor a navigační kamera pořizovala sérii záběrů oblohy v rámci lovu na oblaka. Opportunity pak složila mechanickou ruku a popojela směrem ke kameni "Gilbert". Těsně před zaujetím konečné polohy zdokumentovala situací kamerou HazCam. Po zastavení dodala navigační kamera mozaiku 4x1 tzv. post-drive snímků a robotická ruka byla opět vyklopena.
Zkoušky spojení v rámci příprav na přistání Phoenixu se tentokrát týkaly družice Mars Reconnaissance Orbiter. Ověřovalo se, co by se stalo, kdyby se družice nacházela v anomálním stavu, kdy přejde do bezpečnostního módu a čeká na instrukce ze Země. Družice se nedokázala zotavit tak rychle, aby mohla být zkouška úspěšná.

1447. solu bylo na programu další pozorování oblohy panoramatickou kamerou a sběr jednotlivých záběrů do filmu, na němž by mohly být zachycena postupující oblaka. Večer po přeletu družice Mars Odyssey měřil rentgenový spektrometr obsah argonu v atmosféře.

Studium oblohy a především lov na oblaka v ranních hodinách se opakoval i 1448. solu. Panoramatická kamera dále sledovala horizont a za poledne fotografovala oblohu.

Bezprostředně po procitnutí 1449. solu se pustila navigační kamera do natáčení dalšího filmu zachycujícího postup oblačnosti. Oblohu a obzor sledovala i panoramatická kamera. Večer byla přehlídky oblohy panoramatickou kamerou zakončena záběry ve chvílích, kdy se slunce klonilo k obzoru, těsně před tím, než přišla chvíle navázat spojení s retranslačním satelitem.
Tohoto solu proběhla druhá zkouška komunikace s družicí Mars Express (viz též sol číslo 1444). Tentokrát byly zkoumány rozdíly ve výkonu, pokud je orbiter přímo nad pozemním vysílačem a pokud je poněkud mimo.
Solární články dokázaly tohoto dne vyprodukovat 447 Wh/sol.
K dnešnímu dni činila celková překonaná vzdálenost 11669.13 m.

1450. solu (2008-02-21) zhotovila Opportunity snímky oblohy s nižším rozlišením kamerou PanCam krátce po rozednění. Kromě nich byly pořízeny obrázky oblohy s plným rozlišením z několika směrů a navigační kamera pokračovala v průzkumu oblačnosti. Rover složil robotickou ruku a znovu popojel ke kameni "Gilbert" a změněnou situaci zachytil na obrázcích kamery identifikace překážek HazCam. Následovalo rozložení ruky a fotografování 360° mozaiky snímků navigační kamerou. Kamera NavCam pak zhotovila 6 políček filmu dokumentujících oblačnost a panoramatická kamera zakončila aktivity tohoto dne prohlídkou situace na obzoru.

1451. solu zhotovila Oportunity navigační kamerou sérii šesti snímků do filmu zachycujícího postup mraků. Podobně jako po většinu dnů měřila opacitu atmosféry a navíc měření opakovala při západu slunce. Rentgenový spektrometr po dobu 6.3 hodiny analyzoval zastoupení argonu v ovzduší. Na noc přešel rover do zkráceného hlubokého spánku.

Hned po rozednění 1452. solu měřila navigační kamera hodnotu tau (opacitu atmosféry). Rover fotografoval oblohu panoramatickou kamerou a navigační kamera pořídila dalších šest políček filmu zachycujícího oblačnost. Později se opakovalo regulérní měření opacity, mikroskop dodal 2 sady 2x2x3 záběrů prachu na externích magnetech. Ještě před zahájením přenosu dat na retranslační satelit byla stanovena další hodnota tau. Po přeletu družice studovala Opportunity po dobu 5.5 hodiny spektrometrem APXS prvkové složení prachu zachyceného na magnetu. Noc prožil rover ve zkráceném hlubokém spánku.

1453. solu ráno po oživení bylo prvním bodem programu stanovení opacity atmosféry navigační kamerou a pořízení série snímků oblohy s nižším rozlišením panoramatickou kamerou. Navigační kamera znovu opakovala lov na oblaka na sérii 6 snímků oblohy. Měření opacity absolvovala i panoramatická kamera. Po přeletu družice Mars Odyssey analyzoval rentgenový spektrometr 6.3 hodiny složení prachu na magnetu.

I další dva dny měly zpočátku obdobný charakter. Ráno po probuzení se rozběhlo měření opacity (tau) a navigační kamera filmovala postupující oblaka. 1454. solu monitorovala Opportunity fyzikální charakteristiky prachu usazeného na kamerovém stožáru, panoramatická kamera si prohlížela obzor a k ranním záběrům oblačnosti přidala v pozdějších hodináchd alších šest políček. Večer následovaly další dvě série měření opacity. Sudiu složení prachu na magnetech bylo věnováno 7.25 hodiny času rentgenového spektrometru.

1455. solu byla po ranní proceduře zaměřené na studium stavu atmosféry kalibrována panoramatická kamera na snímcích oblohy. Kamera PanCam zhotovila sadu 4x1 snímků cíle pojmenovaného "Shrock". Po dalším měření opacity se panoramatická kamera soustředila na skalnatý výchoz "Gilbert_A". Kamenný objekt byl zdokumentován na snímcích přes všech 13 barevných filtrů. Na povrch kamene "Gilbert_A" byl umístěn mikroskop a zhotovil sérii 2x2x14 stereoskopických snímků. Následně byl na konci robotické ruky vyměněn nástroj a kamene se dotknul rentgenový spektrometr APXS. Anylýza minerálů trvala tento den 6.25 hodiny.
Překonaná vzdálenost na Marsu činila k dnešnímu dni 11671.23 m.

1456. solu (2008-02-27) se panoramatická kamera nejprve věnovala plně barevnému snímkování stavu magnetů. Uskutečnilo se pravidelné měření hodnoty tau panoramatickou a navigační kamerou. Kamera NavCam pátrala po oblačnosti. "Gilbert_A" byl již podruhé zachycen na barevných snímcích panoramatické kamery. Stejná kamera prohlédla stav kartáče na vrtačce RAT. Rover podnikl některé diagnostické testy, které měly prošetřit příčinu potíží s ramenním kloubem číslo 1 mechanické ruky. Na "Gilbert_A" byl přiložen mikroskop a zhotovil sérii 2x2x12 stereoskopických snímků. Na tomtéž místě se pak ocitl rentgenový spektrometr. Večer se rozběhly analýzy horniny po dobu asi 4 hodin. Na následujíc ráno bylo přichystáno obvyklé měření tau a snímkování mysu "Cape Verde".

V týdnu na přelomu února a března 2008 došlo k zajímavému jevu, pro který se nepodařilo nalézt uspokojivé fyzikální vysvětlení. Množství energie vyrobené fotovoltaickými články nepatrně vzrostlo (přibližně o 12 Wh/sol), i když se zároveň mírně zvětšovala hodnota tau, čili stoupalo množství prachu v atmosféře. 1462. solu náhle výroba elektřiny spadla o 19 Wh/sol i když se současně ovzduší pročistilo a hodnota tau poklesla. Prachový faktor, který udává, jaký díl ze slunečního záření dopadajícího na plochu solárních panelů pronikne na účinný povrch a lze ho konvertovat na elektřinu, zůstával prakticky nezměněný a činil asi 0.72 (tj. 72% slunečního světla mohlo být využito).
Ve stejném týdnu množství vyrobené elektřiny stoupalo až na 432 Wh/sol a nakonec kleslo na 419 Wh/sol. Pro srovnání - v předchozím týdnu výroba elektřiny klesala ze 440 na 415 Wh/sol. V podmínkách na Marsu nebylo objeveno nic, co by tento úkaz vysvětlovalo. Mars se nachází v období pozdního podzimu a výška slunce nad obzorem se snižuje každým dnem. Rover nezměnil orientaci, tau a prachový faktor byly víceméně stabilní. Proč tedy výroba elektřiny kolísala takovýmto způsobem?

1457. solu (2008-02-28) přiložila Opportunity mikroskop na kamenný vzorek "Dorsal" a pořídila sérii 2x1x20 stereoskopických snímků struktury povrchu. Na stejné místo byl pak umístěn rentgenový spektrometr a po dobu šesti hodin prováděl prvkovou analýzu horniny. Na noc přešel rover do zkráceného hlubokého spánku.

1458. solu nemohla Opportunity splnit plánované úkoly, protože selhal vysílač na pozemské stanici Deep Space Network a nebylo možné odvysílat potřebnou sekvenci povelů. V původním plánu se počítalo s fotografováním oblohy, měřením obsahu prachu v atmosféře, filmováním postupu oblačnosti, ověřením přesné polohy, analýzou minerálů Mössbauerovým spektrometrem a rádiovou relací s družicí Mars Odyssey. Místo těchto aktivit plnil rover náhradní program, zahrnující standardní měření, které bylo jako záloha uloženo v palubní paměti.

1459. solu pokračoval nouzový program roveru, zapříčiněný poruchou na pozemním rádiovém segmentu. Plán přitom počítal s fotografováním mysu "Cabo Frio" panoramatickou kamerou, dokumentací terénu za vozítkem navigační kamerou a pokračováním práce Mössbauerovým spektrometrem. Rovněž nedošlo k plánované zkoušce spojení s evropskou družicí Mars Express.

I sol číslo 1460 byl poznamenán předchozí závadou na síti DSN. Původním záměrem bylo barevně vyfotografovat cíl "Jin" a prozkoumat horizont panoramatickou kamerou. Dále měl pokračovat sběr dat Mössbauerovým přístrojem, kamera PanCam měla zdokumentovat vývrt ve vrstvě "Lyell", resp. zhotovit sérii snímků oblačnosti.
Na palubu je v normálním případě přenášena sekvence příkazů v blocích, které řídí činnosti během jednoho solu. Jakmile dospěje program k poslednímu dennímu příkazu, pokouší se načíst instrukce na další den. Pokud takového pokyny chybí, pokračuje činnost sérií standardních pozorovacích úkolů. Tomuto postupu říká NASA "runout" {=doběh} a byl aplikován v uplynulých dnech. Samozřejmě, že práce v režimu "runout" nemůže pokračovat donekonečna. Na konci třetího solu obvykle přijde řada na sekvenci označovanou "drop into automode" {=přechod do autonomního módu}. Předchozí program je ukončen a rover plní předchystané operace, které mají zajistit přežití. Rover mezitím naslouchá a očekává signály z řídícího střediska. Pokud má dostatek energie, ve stanovené době určené komunikačním oknem se probouzí a naslouchá, zda nedostane pokyny pro další činnost. Jestliže Země mlčí a uplyne vymezená doba spojení, případně hrozí-li kritické vyčerpání baterií, rover znovu přechází do klidového stavu.

1461. solu se funkce sítě DSN vrátila k normálu. Mössbauerův spektrometr byl odsunut z výhledu předních kamer HazCam. Kamery provedly upřesnění polohy vozítka a zhotovily snímky terénu, které byly použity pro poznání topografie a vytvoření modelu terénu nacházejícího se před přídí. Na "Dorsal" byl opět umístěn Mössbauerův spektrometr a přibližně 9 hodin shromažďoval údaje o složení kamene. Opportunity úspěšně navázala spojení s družicí Mars Express. Jednalo se o pokračování testů náhradních telekomunikačních kanálů, které by mohly být použity během přistávací operace sondy Phoenix.

1462. solu (2008-03-04) zhotovila Opportunity plánovanou mozaiku 2x1 snímků mysu "Cabo Frio" panoramatickou kamerou a 8x1 snímků terénu vzadu navigační kamerou. Mössbauerův spektrometr byl nahrazen rentgenovým spektrometrem APXS a po večerní rádiové relaci s prolétající družicí Mars Odyssey probíhaly asi 7 hodin analýzy horniny. Rover pak přešel do módu zkráceného hlubokého spánku.
Následujícího dne se mělo uskutečnit, jak bylo zamýšleno dříve, barevné fotografování vývrtu v kamenné vrstvě "Lyell".

1463. solu (2008-03-05) prováděla Opportunity diagnostické testy robotické ruky a pořídila sadu 1x1x5 mikroskopických snímků cíle "Dorsal". Na místo pojmenované "Dorsal Tail" byl umístěn Mössbauerův spektrometr a po dobu přibližně 10 hodin shromažďoval poznatky o minerálech obsahujících železo. Panoramatická kamera zahájila práce na mozaice snímků s velmi vysokým rozlišením, na nichž bude zachycen okraj kráteru "Victoria". Sada obrázků nese pojmenování "rimshot panorama". Tatáž kamera se pak zaměřila na valoun pojmenovaný "Jin" na svahu nad roverem a zhotovila jeho portrét za pomoci všech 13 barevných filtrů.

1464. solu restartovala Opportunity Mössbauerův spektrometr a pokračovala v analýze kamene v místě "Dorsal Tail". Navigační kamera zhotovila několik snímků a panoramatická kamera získala záběry do druhé části "rimshot panorama" v rozmezí od mysu "Cabo Verde" až k výběžku "Cabo Frio". Společně s družicí Mars Reconnaissance Orbiter (MRO) se uskutečnila zkouška spojení, během níž se testovala komprese dat z panoramatické kamery. Rover monitoroval prach usazený na kamerovém stožáru a zhotovil obrázky s vysokým rozlišením kamenného objektu, pojmenovaného informativně "Lyell Oxford".

1465. solu pokračovaly rozbory "Dorsal Tail" Mössbauerovým spektrometrem a panoramatická kamera kompletovala třetí část panoramatu "rimshot". Opakovala se zkouška přenosu komprimovaných dat z panoramatické kamery na družici MRO v pásmu UHF. Rentgenový spektrometr měřil obsah argonu v atmosféře a panoramatická kamera zkoumala situaci na obzoru a ke kalibračním účelům fotografovala oblohu.

1466. solu byl znovu do činnosti uveden Mössbauerův spektrometr a pokračoval v analýze kamene "Dorsal Tail". Panoramatická kamera dodala plně barevné snímky rozježděného svahu.

1467. solu pokračoval výzkum cíle "Dorsal Tail" Mössbauerovým spektrometrem. Panoramatická kamera dokončila čtvrtou část mozaiky "rimshot panorama".

1468. solu mikroskop pořídil sadu 1x1x3 snímků "Dorsal Tail" a sadu 1x1x3 obnaženého skaliska "Dorsal New". Na "Dorsal New" byl přiložen Mössbauerův přístroj. Naviagční kamera zhotovila kalibrační obrázky oblohy a panoramatická kamera zdokumentovala částí číslo 5 tzv. "rimshot panorama". Rozběhlo se měření Mössbauerovým spektrometrem a nakonec do panoramatu "rimshot" přibyly snímky šesté části.
Kámen "Dorsal", nacházející se ve vrstvě "Gilbert", je pokryt tenkými vrstvičkami, které vytvořily minerální usazeniny a které zůstaly na místě ještě dlouho poté, co původní měkčí hornina podlehla erozi. Data získaná z Mössbaurova a rentgenového spektrometru ukazují, že tyto plátky obsahují velké procento minerálu hematitu. Tato sloučenina železa se rovněž hojně vyskytuje v kulovitých konkrecích známých pod familierním pojmenováním "borůvky" a které se patrně tvořily ve vodním prostředí. Právě takové plátky hledali geologové už od začátku mise roveru Opportunity před čtyřmi roky.

1469. solu pokračovaly mineralogické analýzy Mössbauerovým spektrometrem a panoramatická kamera měla na programu fotografování částí 7 a 8 panoramatu "rimshot".
Celková překonaná vzdálenost na Marsu činila k dnešnímu dni 11671.23 m.

1470. solu (2008-03-13) navázala Opportunity na rozbor kamene Mössbauerovým spektrometrem. Kamera PanCam získala záběry 9. části panoramatu "rimshot" a další snímky oblohy z náhodných směrů a obrázky s nižším rozlišením.

1471. solu analyzoval Mössbauerův spektrometr minerály obsahující železo na cíli pojmenovaném "Dorsal New". Rover pořídil desátou část panoramatu s vysokým rozlišením, zachycujícím okraj káteru "Victoria".

1472. solu odsunula Opportunity robotickou ruku a panoramatickou kamerou zhotovila plně barevné snímky kamene "Dorsal". Poté opět ruku roztáhla a nad "Dorsal New" umístila vrtačku RAT. Pomocí vyzkoušeného manévru "grind-scan" se dotkla povrchu kamene. Panoramatická kamera prohlédla situaci na obloze a na horizontu a pořídila 11. a 12. díl panoramatu okraje kráteru. Navigační kamera skenovala oblohu a pátrala po oblačnosti. Oblohu pro kalibrační účely fotografovala ještě i panoramatická kamera.

1473. solu dodala panoramatická kamera 13. a 14. část panoramatu okraje kráteru "Victoria". Rentgenový spektrometr posloužil ke stanovení obsahu argonu v ovzduší. Navigační kamera zhotovila kalibrační snímky oblohy.

1474. solu monitorovala panoramatická kamera nánosy prachu na kamerovém stožáru a zkoumala situaci na obzoru.

1475. solu se do povrchu "Dorsal New" zakousla vrtačka RAT. Po jisté době se vrtačka vzdálila a opracovaný povrch kamene vyfotografovala panoramatická kamera.

1476. solu pořizovala navigační kamera sérii snímků oblohy, které měly odhalit postupující mraky. Několik obrázků oblohy zhotovila rovněž navigační kamera.
Jelikož Opportunity stojí na relativně příkrém svahu uvnitř kráteru, jen obtížně dokáže sledovat dráhu prolétající retranslační družice Mars Odyssey. Občas se proto musí řídící tým vyrovnat s nižším objemem vyměněných dat. Například 1473. solu probíhal přenos rychlostí 128 kb/s a Opportunity přijala jen 9.5 MB dat. 1475. solu byla přenosová rychlost ještě nižší (32 kb/s) a na palubu roveru dorazilo pouhých 3.4 MB. Naproti tomu 1474. solu se podařilo předat 129 MB a 1476. solu 91 MB dat.

1477. solu (2008-03-20) zhotovil mikroskop sadu 2x2x5 obrázků a pak dalších osm samostatných snímků čerstvě očištěného povrchu. Na místo pak dosedl Mössbauerův spektrometr a připravil se na další studium geologie kamene "Dorsal" z nitra kráteru.
Výroba energie se postupně snižovala a odpovídala momentálnímu ročnímu období.

1478. solu shromažďovala Opportunity po dobu 12 hodin údaje z Mössbauerova spektrometru. Rover uskutečnil za poledne průzkum panoramatickou kamerou a na noc přešel do zkráceného hlubokého spánku.

Mössbauerův spektrometr byl 12 hodin v činnosti i následujícího 1479. solu. Panoramatická kamera pořizovala orientační snímky oblohy ke kalibračním účelům a noc prožil rover opět v hlubokém spánku.

1480. solu pracoval Mössbaurův přístroj na rozboru kamene "Gilbert" jen 5 hodin. Dalším úkolem bylo zdokumentovat svah vlevo od místa "Gilbert" panoramatickou kamerou a přes všechny barevné filtry. Kamera dále zhotovila obrázky kamenného cíle "Lyell Oxford" a horizontu. Na noc přešel rover do módu hlubokého spánku.

1481. solu analyzoval horninu v místě "Gilbert" rentgenový spektrometr po dobu 7 hodin. Panoramatická kamera fotografovala cíl "Lyell Oxford". Navigační kamera pořídila sérii šesti snímků v pravidelných intervalech, na nichž měla být zachycena postupující oblačnost. I tato noc minula v módu hlubokého spánku.

1482. solu fotografoval mikroskop vývrt do kamene "Gilbert" a technici si prohlédli stav zubů na vrtací hlavě. Po dobu 8 hodin analyzoval minerály obsahující železo na místě "Gilbert" Mössbauerův spektrometr.
Ke kontrole "chrupu" vrtačky byly využity snímky z předních kamer identifikace překážek HazCam. Poslední podobná prohlídka se uskutečnila 1443. solu (2008-02-14). Oproti minulému stavu nebyl pozorován další úbytek, spíše to vypadalo, že stav zubů je lepší - rozdíl ale leží zcela v toleranci nepřesnosti měření. Nejpravděpodobnější údaj hovoří, že za dobu práce na Marsu už ubylo asi 39% materiálu zubů.

1483. solu (2008-03-26) shromažďoval Mössbauerův spektrometr data z místa "Gilbert" po dobu 7 hodin. Noc prožil rover v hlubokém spánku.
Momentální produkce výroby elektrické energie představuje asi 360 Wh/sol při prašnosti ovzduší (opacitě) tau=0.68 a prachovém faktoru 0.679.
Celková překonaná vzdálenost na Marsu zůstala v uplynulém týdnu nezměněna a činila 11671.23 m. V nejbližších dnech se měl ale rover přesunout směrem k mysu "Cape Verde".

1484. solu konečně Opportunity opustila stanoviště, na němž vykonávala dlouhodobé geologické analýzy, a zahájila přesun k mysu "Cape Verde". V první etapě popojela o 5.55 m. V polovině cesty se zastavila a panoramatickou kamerou přes 13 barevných filtrů zdokumentovala zahloubení, které vyvrtala bruskou RAT do kamenné vrstvy "Gilbert". Po dosažení koncového bodu zhotovila mozaiku 3x1 snímků navigační kamerou a 3x2 panoramatickou kamerou. Po náročném dni přešel rover na noc do módu hlubokého spánku.
Pata útesu "Cape Verde" se nacházela ve vzdálenosti asi 30 m a bylo v plánu ji překonat v šesti až sedmi úsecích přibližně po 5 m. Na cestě se vyskytuje několik pískových polí. Dříve než se rover na takovýto terén odváží musí nebezpečné místo prozkoumat - podle techniků musí nejprve "omočit palec" ("toe dip"). Ve skutečnosti se to provádí tak, že rover najede předními koly na zkoumaný povrch a prohrábne písek, aby zjistil jeho hloubku. Předpokládalo se, že písková pole nebudou příliš hluboká a kola se budou moci opřít o pevnou skálu.

Jakmile rover 1485. solu odvysílal naměřená data na družici Mars Odyssey, bylo 6 hodin věnováno sledování obsahu argonu v atmosféře rentgenovým spektrometrem APXS. Noc proběhla ve zkráceném hlubokém spánku.

1486. solu popojel rover dalších 5.02 m k mysu "Cape Verde". K přesunu patřilo na závěr i zhotovení sady 3x1 obrázků navigační kamerou. Na noc byla naordinována regenerace sil ve stavu hlubokého spánku.

1487. solu pořídila navigační kamera sérii šesti snímků oblohy ve snaze zachytit postupující oblačnost. Kamera pak zachytila patu útesu "Cape Verde" na mozaice 6x3 záběrů. Po večerní rádiové relaci s retranslačním satelitem následovalo 6 hodin měření atmosférického argonu a fáze zkráceného hlubokého spánku.

1488. solu byla znovu na šesti snímcích navigační kamery filmována oblaka. Rover po většinu dne dobíjel akumulátory a noc strávil v hlubokém spánku.

1489. solu (2008-04-01) vyrazil rover na třetí etapu jízdy k "Cape Verde". Překonal při tom vzdálenost 4.97 m a na závěr jízdy zhotovil sadu 3x1 snímků navigační kamerou. Fotografován byl i mys a následoval hluboký noční spánek.
Dnes se uskutečnilo první "namočení palce" v pískovém poli, které Opportunity potkala. Pokus byl úspěšný - měření elektrického proudu v elektromotorech kol ukázalo, že i když je písek relativně hluboký, kola mají dostatečnou oporu. Na levé straně byla zjištěna hloubka 4 cm a na pravé straně 6 až 8 cm. Levé kolo se rychle prohráblo až na skalnaté podloží, což se projevilo zvýšenými vibracemi při otáčení kola. Pravé kolo proniklo po krátkém kontaktu s kamenem hlouběji. Z porovnáním náklonu vozítka a úhlu nastavení závěsů kol vyplynulo, že se rover při pokusu posunul asi o 3 cm dozadu. Terén byl vyhodnocen jako průchozí se zvýšenou opatrností.
Celková překonaná vzdálenost vzrostla k tomuto dni na 11686.77 m.

1490. solu (2008-04-02) získala Opportunity další sadu 5x1 obrázků mysu "Cape Verde", dobíjela akumulátorové baterie a noc prožila v hlubokém spánku.
Na příští ráno bylo přichystáno orientační snímkování oblohy panoramatickou kamerou ke kalibračním účelům.
Denní výroba elektřiny se pohybovala kolem 360 Wh/sol. Opacita atmosféry byla 0.65 a prachový faktor 0.69. Výkon solárních článků bude ještě kolísat, protože během jízdy se mění náklon vozítka a tím množství energie dopadající na palubu roveru.

1491. solu bylo prvním úkolem roveru zaznamenat vzhled stop kol v písčitém poli. Opportunity pak složila robotickou ruku a vyrazila na další cestu k mysu. Před startem a po zastavení zhotovila snímky kamerami identifikace překážek. Na dalším stanovišti rozložila ruku a panoramatická a navigační kamera zdokumentovaly okolí.

Časně zrána 1492. solu pořídila Opportunity snímky oblohy panoramatickou kamerou ke kalibračním účelům a tatáž kamera pak zkontrolovala situaci na obzoru.

1493. solu nejprve panoramatická kamera monitorovala nánosy prachu na kamerovém stožáru. Pak složil rover mechanickou ruku do cestovní polohy a pokračoval v cestě směrem "Cape Verde". Před jízdou a po ní zkontrolovaly nejbližší okolí kamery HazCam. V konečné poloze po uvolnění robotické ruky vyfotografovala terén navigační kamera. Po komunikační relaci s družicí Mars Odyssey měřil rentgenový spektrometr zastoupení argonu v atmosféře.

1494. solu zhotovila panoramatická kamera orientační snímky oblohy a navigační kamera "natočila" film o šesti políčcích, zachycující postup oblačnosti.

1495. solu zhotovila panoramatická kamera obrázky oblohy ke kalibračním účelům. Rover složil ruku a vyrazil na další etapu cesty k mysu "Cape Verde". Jako obvykle byl start a cíl jízdy zdokumentován na záběrech kamer HazCam. Na večerním stanovišti rozložila Opportunity robotickou ruku a navigační kamerou zafixovala novou polohu v terénu.

1496. solu byla ráno panoramatická kamera kalibrována prostřednictvím snímků oblohy. Navigační kamera zhotovila sérii čtyř záběrů postupujících oblaků. Opportunity složila ruku a předtím než pokračovala v cestě k mysu, zacouvala na pevnou skálu, aby si uvolnila kola z písku. Tradičně byly zhotoveny snímky kamerami HazCam. Po zaparkování byla opět uvolněna mechanická ruka.
Ke zvýšení bezpečnosti pohybu roveru nastavili navigátoři velmi konzervativní limity okolností, které vedou automaticky k přerušení jízdy. Týká se to mj. podkluzování kol a náklonu vozítka. Hrozí-li takovéto nebezpečí, rover se zastaví a řídící tým má šanci dodatečně vyhodnotit situaci a rozhodnout o dalším nejvhodnějším postupu.

1497. solu (2008-04-09) zhotovila Opportunity po ránu záběry oblohy s nižším rozlišením a navigační kamera pořídila další sadu 4 snímků oblačnosti. Kamery HazCam získaly několik diagnostických snímků a panoramatická kamera vytvořila mozaiku snímků , zobrazující prostor dosažitelný robotickou rukou. Při západu slunce pokračovala panoramatická kamera v prohlídce oblohy. Na další ráno bylo přichystáno další fotografování oblačnosti.
K 1497. solu měla Opportunity na svém kontě 11689.21 m překonané vzdálenosti na Marsu.

1498. solu zkoumala Opportunity obzor panoramatickou kamerou a měřila obsah prachu v ovzduší při západu slunce. Po přeletu spojovací družice a odvysílání shromážděných dat, studoval rentgenový spektrometr zastoupení argonu v atmosféře.

Brzy ráno 1499. solu zhotovovala panoramatická kamera snímky oblohy s nižším rozlišením a navigační kamera pořídila film o čtyřech políčcích oblohy s předpokládanými oblaky. Rover složil robotickou ruku a popojel směrem k "Cape Verde". Na konečném stanovišti zdokumentovala terén v bezprostřední blízkosti kamera identifikace překážek HazCam a znovu byla rozložena robotická ruka do pracovní polohy.
Technici zařadili do dalšího postupu proceduru "stow/go/unstow", což znamená, že po každém přesunu je ještě týž den znovu robotická ruka rozložena. Záměrem je mít ruku v pohotovosti pro další použití i v případě, že by vlivem podchlazení v nočních hodinách došlo k poškození servomotorů.
Rover pokračoval při překonávání kritických míst metodou "namočení palce", tzn. opatrného přejetí na podezřelý terén, a opětovném vycouvání do bezpečí. Mezitím se ale situace zhoršila. Při posledním testování průchodnosti bylo zaznamenáno až 90% prokluzování kol. Během couvání se zase zvětšil náklon nad povolenou míru. Přední kola se začala zahrabávat do písku. V tomto okamžiku se navigátoři rozhodli v prvé řadě rover osvobodit.

Na programu jubilejního 1500. solu pobytu na Marsu bylo fotografování mozaiky 2x1 snímků mysu "Cape Verde" panoramatickou kamerou přes všech 13 barevných filtrů.

1501. solu dobíjela Opportunity akumulátorové baterie.

1502. solu zahájila Opportunity den prohlídkou nánosů prachu na kamerovém stožáru a monitorováním atmosférického prachu panoramatickou kamerou. Rover složil ruku a pokračoval ve vyprošťování z pískové pasti. Opatrným couváním se vozítko posunulo o 24 cm vcelku bez potíží, což bylo příslibem, že se kola brzy zcela uvolní. Na obrázcích byly zdokumentovány stopy kol a zhotoveny další tzv. "post-drive" snímky kamerami HazCam. Před začátkem večerní rádiové relace s družicí Mars Odyssey rozložil rover ruku.
Během rozkládání ruky došlo znovu k zablokování ramenního kloubu (joint 1). Příčina problému se nicméně zdá být jiná, než tomu bylo při předchozích poruchách. Bylo proto rozhodnuto situaci důkladně prošetřit pomocí série diagnostických testů v dalších dnech.

Ráno 1503. solu prozkoumala panoramatická kamera situaci na horizontu. Rover za pomoci mikroskopu prohlédl robotickou ruku, aby byly podchyceny případné změny během zkoušky pohyblivosti.
Celková překonaná vzdálenost na Marsu činila k tomuto dni 11691.49 m.

1504. solu (2008-04-17) zhotovila Opportunity plně barevné snímky brázd, které vyhloubil rover v pískovém poli. Brázdy byly informativně pojmenovány "Williams" a "Harland". Ke kalibračním účelům fotografovala panoramatická kamera oblohu a pak se rozběhly diagnostické zkoušky robotické ruky. Panoramatická ruka pořídila obrázky oblohy s nižším rozlišením a po skončené rádiové relaci s retranslačním satelitem měřil rentgenový spektrometr obsah argonu v atmosféře. Na další den bylo přichystáno fotografování oblohy panoramatickou kamerou.

1505. solu se - kromě standardních každodenních měření atmosférického prachu panoramatickou kamerou a rádiových spojení se Zemí, ať už přímo v pásmu X nebo přes družici Mars Odyssey v pásmu UHF - prováděly diagnostické testy robotické ruky.
Už od solu číslo 654 (2005-11-25) zaznamenával manipulátor IDD [=Instrument Deploy Device], běžně označovaný jako mechanická či robotická ruka, občasné zablokování motoru v kloubu, kterým je připojen na konstrukci vozítka. Kloub má číslo 1 (joint 1) a funkčně odpovídá ramennímu kloubu lidské ruky. Pomocí něho se ruka vyklápí a pohybuje doleva a doprava před roverem. Jako ostatní díly už i tento motor pracoval "v přesčase", dlouho přes očekávanou životnost.
Zdánlivě náhodně byly tyto těžkosti doprovázeny skokovým zvýšením elektrického odporu. To signalizovalo nalomené vinutí uvnitř motoru. Přerušení se, jak to bývá, někdy projeví, někdy se obvod chová, jako by byl v pořádku. Motorky roveru mají vinutí sestávající ze dvou paralelních drátů (bifilární). Pokud se jeden drát přeruší, druhý drát stačí ještě do jisté míry zajistit otáčení motoru. Kroutící moment ("síla" jakou motor vyvíjí) takového motoru je ale nižší, než u nepoškozeného zařízení.
Každý motorek má dále aretační magnety, které přitáhnou rotor do jakési fixní polohy a tím zabrání pootáčení, pokud to je potřeba. Magnety působí i v okamžiku, kdy se má rotor roztočit. Proto je potřeba při rozběhu vyvinout poněkud větší kroutící moment. Když se tedy má motor roztočit ze zaaretované polohy a zároveň problematické vinutí momentálně nefunguje, druhé vinutí je zatíženo na větší míru než obvykle a motor se eventuálně nerozběhne. Tento stav trval už skoro 900 solů a prozatím vždy, když se motor zasekl, stačilo jednoduše učinit druhý pokus a vše opět fungovalo.
Aby se zamezilo nebezpečí, že by se kloub 1 zasekl v nepříznivé pozici a ruka by byla trvale ochromena, zůstávala ruka permanentně v rozloženém stavu. Jedinou výjimkou byly přesuny, kdy se ruka navíc v "lokti" složí v horizontální rovině a "pěst"se nastaví proti přídi roveru. Po skončení jízdy bývala ruka znovu bezodkladně rozložena. Tento postup se vžil pod jménem Stow/Go/Unstow {=slož/jeď/rozlož}.
Během solu číslo 1502 (2008-04-15) právě při rozkládání ruky došlo k zablokování motoru kloubu 1, které se podstatně lišilo od předchozích. Testy prováděné později zjistily, že se elektrický odpor zvýšil pět až desetkrát proti dřívějším měřením. Proud protékající vinutím byl velice malý, což odpovídalo zvětšenému odporu.

1506. solu zhotovila zrána navigační kamera film o šesti políčcích, zachycující postup oblačnosti. Panoramatická kamera zkontrolovala situaci na obzoru. Později pořídila navigační kamera sérii snímků v řadě 3x1.

1507. solu zhotovovala ráno panoramatická kamera snímky oblohy ke kalibračním účelům. V průběhu dne pokračovaly diagnostické testy robotické ruky.
Prozatím každý pokus, jak pohnout kloubem číslo 1 selhal. Počítá se, že se při nich motor dokázal otočit maximálně jednou dokola - kloub, zdá se, zůstává stále ve stejné pozici. Opatrné analýzy problému budou ještě pokračovat. I kdyby se kloub nepodařilo zprovoznit, je pořád ještě možnost provádět nástroji na konci ruky jistá vědecká měření.

1508. solu zahájila navigační kamera práci na 360° panoramatu. Panorama tvořené dvěma řadami snímků bude zpracováno bezeztrátovou kompresí, aby se zachovala maximální přesnost a podrobnost obrázků.

1509. solu prožila Opportunity většinu dne studiem prachu v atmosféře.
Energetická situace roveru se poněkud zlepšila. Důvodem je bohužel nižší spotřeba, způsobená nepohyblivostí manipulátoru IDD a stavu, kdy vozítko zůstává do vyhodnocení problému na jednom místě. Solární články produkují v průměru 380 Wh/sol. Opacita atmosféry daná hodnotou tau=0.62 se takřka nemění. Znamená to, že přibližně polovina slunečního záření dopadající na horní vrstvu atmosféry pronikne až na povrch. Zbytek záření je buď absorbován nebo rozptýlen. Zatímco rozptýlené světlo dokáže též generovat elektřinu, pohlcené záření je pro potřeby roveru ztraceno. Další parametr označovaný jako faktor zaprášení činí asi 0.7 a říká, že 70% světla dopadajícího na povrch solárních článků pronikne prachovými nánosy až na účinnou plochu a je konvergováno na elektrickou energii.
Pro posouzení šancí roveru na přežití je dobré si připomenout i astronomické faktory. Dne 2008-05-12 dosáhne Mars nejvzdálenějšího bodu dráhy kolem Slunce (249 mil. km). Z tohoto hlediska dopadne na planetu jako celek minimální množství sluneční energie za celý rok. Dne 2008-06-25 dojde k zimnímu slunovratu na jižní polokouli, kde se rover nachází. Slunce bude nejníže nad obzorem a na sluneční baterie bude dopadat nejméně slunečních paprsků. Od tohoto okamžiku se počítá začátek šestiměsíční zimy (měřeno v pozemských měsících) na jižní polokouli Marsu. Nepříznivé vlivy zimní roční doby a maximální vzdálenosti od Slunce se tudíž na jižní polokouli sčítají. U Země je to právě naopak - v minimální vzdálenosti od Slunce se Země nachází v lednu a tudíž i z těchto důvodů je zima na severní polokouli mírnější a naopak léto chladnější, než stejná roční období na jižní polokouli.

1510. solu (2008-04-23) pořídila Opportunity plně barevné snímky brázdy "Williams" vyhloubené koly v pískovém regolitu. V 11:05 místního času zhotovila panoramatická kamera snímky do panoramatu terénu na levé straně. Navigační kamera dokončila druhou část svého podrobného panoramatu. Kamera PanCam pozorovala za poledních hodin oblohu. Na další den bylo přichystáno fotografování druhé stopy "Harland" panoramatickou kamerou.

1511. solu se prováděly diagnostické testy na regulátoru servomotoru ramenního kloubu číslo 1 robotické ruky. Panoramatická kamera zhotovovala mozaiku snímků terénu, kde se předpokládá, že by rover opět vyjel z kráteru "Victoria". Po výměně dat se Zemí přes družici Mars Odyssey přešel rover do stádia hlubokého spánku.
Zkouška regulátoru měla za cíl vyloučit, že by byl příčinou potíží robotické ruky. Při zkoušce posílal regulátor předpokládané napětí na servopohon kloubu. Současně bylo vyzkoušeno i pravé přední kolo, které je napojené na stejný regulátor. Motor kola pracoval správně a elektrické charakteristiky odpovídaly nepoškozenému regulátoru.

1512. solu kontrolovala panoramatická kamera nánosy prachu na stožáru a sledovala situaci na obzoru. Panoramatická kamera byla využita i pro fotometrická měření. Po večerní rádiové relaci byla Opportunity uvedena do hlubokého spánku.

1513. solu pořizovala panoramatická kamera snímky oblohy s nižším rozlišením ke kalibračním účelům. Proběhlo měření elektrického odporu v motorech kloubů číslo 1, 2 a 3 na manipulátoru IDD. Rover získal snímky při zakryté optice a detailní obrázky oblohy, nazývané "nebeské dlaždice" (sky flats), které slouží ke kalibraci přístroje. I tuto noc strávil robot v hlubokém spánku.
I když to je velmi nepravděpodobné, mohly by mít další klouby na ruce stejné problémy jako kloub číslo 1. Aby se tato eventualita vyloučila proběhlo měření elektrického odporu u dalších dvou servomotorů. Aby se ruka při zkoušce nepohybovala, bylo na motorky přivedeno jen velmi malé napětí, dost velké na to, aby se dal změřit procházející proud, ale ne tak velký, aby vzniklý kroutící moment dokázal motorkem otočit. Oba klouby se chovaly podle očekávání.

1514. solu Opportunity odpočívala, aby získala objektivní údaje o teplotě systémů. Panoramatická kamera pak zkoumala obzor a zhotovila další blíže nespecifikovanou mozaiku snímků. Po večerní rádiové relaci bylo na programu měření atmosférického argonu rentgenovým spektrometrem. Na noc byl rover uložen do zkráceného hlubokého spánku.

1515. solu zhotovovala Opportunity panoramatickou kamerou náhledy na oblohu na levé straně. Rover předal data na satelit Mars Odyssey a přešel do hlubokého spánku.

1516. solu zkoušela Opportunity pohyblivost robotické ruky v kloubech číslo 2 a 3. Panoramatická kamera fotografovala oblohu ke kalibračním účelům a po večerní rádiové relaci následoval hluboký spánek.
Klouby číslo 2 a 3 se testovaly pouze při nepatrném natočení. Oba odklonily ovládanou část ruky o pouhý 1° od těla vozítka. Ani tato zkouška nenaznačila žádné anomálie. Na základě dnešního pokusu a předchozích zkoušek bylo rozhodnuto nehýbat s dalšími klouby číslo 4 a 5, protože byly obavy z možného poškození a jejich zkoušky se nyní jevily jako bezpředmětné. V další etapě testů bylo v plánu vyzkoušet chování servopohonu kloubu číslo 1 při různých teplotních podmínkách. Ranní teploty roveru klesají k -70°C a v poledne stoupají až k +40°C. Předchozí prověrky se konaly při -20°C.
Pokud ani další testy nevnesou světlo do záhady stávky servopohonu, mají technici v úmyslu rozložit natrvalo ruku v kloubu 1 co možná nejdál tím způsobem, že zvýší napětí na maximum, které je o 50% vyšší, než bylo použito při předešlých pokusech. Jestliže se ruka vůbec pohne, nelze asi počítat s tím, že by se pohyblivost vrátila k původnímu stavu. Dobrou zprávou je, že i poté by bylo možno používat všechny čtyři nástroje na konci manipulátoru. Momentálně se zkoumají rizika, jestliže by se rover pohyboval s rukou v rozloženém stavu.
V dané chvíli se jako nejpravděpodobnější příčina zablokovaní kloubu jeví zlomený nebo rozpadlý kartáček motoru. Měření úhlů, které svírají jednotlivé díly ruky a jejich nastavení na pozemském zkušebním exempláři ukazují, že "loket" ruky se nachází mimo závěsný hák a ruka se může pohybovat.

1517. solu (2008-04-30) fotografovala panoramatická kamera přes všech 13 barevných filtrů detail regolitu. Rover odvysílal data na prolétající družici 2001 Mars Odyssey. Plán na příští den počítal s fotografováním oblohy v náhodných směrech kamerou PanCam.
V minulém týdnu se denní produkce elektřiny ustálila na hodnotě 380 Wh/sol, což momentálně bohatě stačí na veškeré plánované činnosti. I přes snižující se výšku slunce nad obzorem, zůstává výkon fotovoltaických baterií stabilní, protože se zároveň mírně zmenšilo zaprášení atmosféry. Opacita se pohybovala kolem tau=0.59.

1518. solu (2008-05-01) zhotovila navigační kamera sérii 6 snímků oblohy z jednoho směru v pravidelných časových odstupech, aby na tomto jednoduchém filmu zachytila pohyb oblačnosti. Poté, co večer přenesl naměřená data na retranslační družici, přešel rover do fáze hlubokého spánku.

1519. solu fotografovala navigační kamera přes všech 13 barevných filtrů kamennou dlaždici pojmenovanou "Jin", nacházející se nahoře na svahu na okraji vrstvy "Lyell". Noc prožila Opportuniny ve zkráceném hlubokém spánku.

1520. solu skenovala navigační kamera oblohu a opět zhotovila "film" o šesti políčcích zachycující oblačnost. Později filmování putujících oblaků zopakovala. Po skončení rádiové relaci s družicí Mars Odyssey měřil rover při západu slunce atmosférický prach a pomocí rentgenového spektrometru analyzoval obsah argonu v ovzduší.

1521. solu získala panoramatická kamera mozaiku blíže neurčených snímků, navigační kamera pořídila sérii šesti snímků oblačnosti. Po ránu prohlížela panoramatická kamera oblohu a kontrolovala nánosy prachu na kamerovém stožáru. Dále barevně fotografovala brázdu "Harland", kterou Opportunity vyryla koly před několika dna. Na závěr byla zhotovena další mozaika snímků.

Navíc ke standardnímu stanovení atmosférického prachu v různých denních hodinách, bylo v plánu činnosti 1522. solu i filmování oblačnosti navigační kamerou.
Opportunity zaznamenala sérii menších závanů větru, které trochu očistily horní plochu solárních baterií od prachu. Zatímco se v poslední době pohyboval faktor zaprášení (podíl energie, které je pohlceno v prachové vrstvě a nepronikne na účinný povrch fotovoltaických článků) kolem hodnoty 73%, nejnovější měření ukázala vylepšení na 69%. Průměrná denní produkce elektrické energie se pohybovala kolem 385 Wh/sol.

Ráno 1523. solu zhotovila panoramatická kamera plně barevné snímky brázdy "Williams" a okolního terénu. Opportunity vyzkoušela ramenní kloub číslo 1 při minimální i maximální teplotě. Navigační kamera pokračovala ve sledování pohybu oblačnosti a fotografovala oblohu ke kalibračním účelům.
Při diagnostických zkouškách kloubu robotické ruky byl opět zjišťován elektrický odpor motoru, ale tentokrát při extrémních teplotních podmínkách. Výsledky ukázaly, že v nejteplejší denní dobu se odpor blíží normálnímu stavu. Technici naplánovali na příští týden pokus, při němž by konečně zkusili pohnout problematickým kloubem.

1524. solu (2008-05-07) studovala Opportunity oblohu při nízkém slunci. Rentgenový spektrometr měřil obsah argonu v atmosféře a panoramatická kamera pořizovala záběry oblohy s nižším rozlišením ke kalibračním účelům. I tentokrát natáčela navigační kamera film s postupujícími oblaky.
Jelikož za uplynulý týden nezměnila Opportunity stanoviště, zůstal stav počitadla překonané vzdálenosti na hodnotě 11689.53 m.

1525. solu měřil rentgenový spektrometr zastoupení argonu v atmosféře a navigační kamera zhotovila pás snímků postupující oblačnosti.

Soly číslo 1526 až 1528 byly kromě standardních činností věnovány atmosférickým měřením.

1529. solu podnikla Opportunity měření elektrického odporu v servopohonu ovládajícím kloub robotické ruky. Panoramatická kamera vyfotografovala přes 13 barevných filtrů vzorek půdy. Dále pak začala shromažďovat snímky částí 3 a 4 panoramatu "Garrels panorama" - záběru sahajícího od mysu "Cape Verde" po svah, kde by měl rover znovu vyjet z kráteru.

1530. solu dokončila panoramatická kamera 3. a 4. část panoramatu "Garrels". Kamera zhotovila několik snímků oblohy ke kalibračním účelům a navigační kamera opět pořídila film o šesti políčcích zachycující oblačnost nad stanovištěm.

1531. solu pohnula po delší době Opportunity konečně znovu kloubem číslo 1 na robotické ruce a kloub nastavila do pozice odpovídající rozloženému manipulátoru. Panoramatická kamera se věnovala 5. části panoramatu "Garrels". Spektrometr APXS zjišťoval obsah argonu v ovzduší a panoramatická kamera prohlédla za poledne oblohu.
Příběh problémů ramenního kloubu začal již druhý den po přistání před více než čtyřmi roky. 2. solu (2004-01-25) zjistili technici, že topný článek umístěný v kloubu číslo 1, který pohybuje rukou ve vodorovném (azimutálním) směru zůstal zaseklý v zapnuté poloze. Bližší prověrky ukázaly, že vypínač článku selhal pravděpodobně ještě na Zemi. Rover má naštěstí zabudovanou bezpečnostní pojistku "T-stat box" (termostatický spínač), která chrání komponenty proti přehřátí. Když se kloub nahřál nad stanovenou mez, termostat rozpojil proudový okruh, napájející topný článek. Jakmile se klub ochladil, termostat opět povolil nahřívání. Výsledkem těchto automatických operací bylo, že topný článek nahříval kloub každou noc, ale jen někdy přes den.
Tento cyklus se opakoval až do příchodu první zimy. Když se slunce sklonilo nízko nad obzor, bylo jasné, že se nepodaří udržet nabité akumulátory, když z nich bude celou noc odebírat elektřinu topidlo. Od solu číslo 122 (2004-05-22) se tudíž začal používat modus tzv. hlubokého spánku, při němž byly od baterií odpojeny všechny spotřebiče. Tímto opatřením nemohl topný článek (a zároveň všechna ostatní zařízení kromě palubních hodin a topidel v akumulátorech) odebírat energii. Po východu slunce následujícího rána se baterie automaticky připojily k systémům a rover začal fungovat. Ramenní kloub se zapnutým topidlem prohřál a pak byl teprve pomocí termostatu odpojen. Nevýhodou této metody bylo, že se kloub ruky v noci silně podchladil a přes den - až do okamžiku odpojení topidla - naopak extrémně zahříval. Veliké výkyvy teploty s nepříznivým dopadem na opotřebení tak působily na elektrický motor každý den po dlouhou dobu.
Strategie hlubokého spánku spolehlivě fungovala až do solu číslo 654 (2005-11-25), kdy kloub číslo 1 na robotické ruce poprvé odmítl pracovat kvůli zvýšenému elektrickému odporu. Závada byla odstraněna zvětšením proudu do motoru. Metoda se ukázala účinná i když se občas zablokování motoru opakovalo. Vše nasvědčovalo tomu, že motoru škodí extrémně nízké noční teploty. Aby se předešlo tomu, že se kloub stane nepohyblivým ve složené poloze a silně se tak zmenší možnost používat geologické nástroje, nechávala se ruka vždy na noc v rozloženém stavu. Skládala se jen těsně před jízdou a po zaparkování se neodkladně opět rozkládala.
V tomto stavu se rover dožil až solu číslo 1502 (2008-04-15), kdy se zdálo, že zablokování kloubu je již definitivní. Přišlo se na to bohužel v okamžiku, kdy se měla ruka opět po skončené jízdě rozložit. Motor se odmítal rozběhnout i po sérii zkoušek a měření. Zkoušky ale ukázaly, že pokud je kloub zahřátý na nejvyšší míru, elektrický odpor vinutí motoru se blíží normálním hodnotám. Toho bylo využito při dnešním pokusu o rozpohybování ruky. Ráno v 08:30 místního času po noci ve stavu hlubokého spánku, když byl topný článek již několik hodin v provozu a těsně před tím, než ho vypojil termostat, bylo do motoru přivedeno tolik proudu, jak jen to zařízení umožnilo. A pomohlo to!
Je pravděpodobné, že Opportunity již nikdy kompletně nesloží robotickou ruku do fixované přepravní polohy. Technici proto připravují strategii, jak bezpečně popojíždět s roverem, i když se před přídí nachází rozložená ruka. Tímto způsobem by mohl pokračovat výzkum Marsu i poté, co rover přežil na planetě čtyři pozemské roky, dvě místní zimy, velkou prachovou bouři a více než 1500 náročných teplotních cyklů mezi dnem a nocí.

1532. solu (2008-05-15) přestavila Opportunity klouby číslo 2 až 5 na manipulátoru do pracovní pozice a panoramatickou kamerou fotografovala 6. část panoramatu "Garrels". Rover kontroloval navigační kamerou zaprášení atmosféry a nánosy prachu na stožáru. Kamera NavCam pak filmovala postupující oblaka a kamera PanCam kvůli kalibraci fotografovala oblohu.

Popis průběhu solů číslo 1533 až 1538 neumístila NASA na obvyklém místě na internetu.

1539. solu (2008-05-23) zhotovila Opportunity barevné snímky do 9. části panoramatu "Garrels". Jakmile večer skončil přenos dat na družici Mars Odyssey, pokračoval vědecký výzkum stanovením obsahu atmosférického argonu, což byl úkol pro rentgenový spektrometr.

1540. solu brzy ráno zjišťovala Opportunity množství prachu v ovzduší. Později fotografovala panoramatická kamera shluky volných kamenů "Harland" a "Williams", nacházejících se poblíž kol.

Ráno 1541. solu zhotovila navigační kamera sérii šesti snímků oblohy, které měly zobrazit pohyb oblačnosti. Během dne proběhlo několikeré měření prašnosti ovzduší.
Výroba elektřiny se momentálně pohybovala na úrovni 467 Wh/sol.

1542. solu se přesunovala robotická ruka do nové pozice před příď vozítka. Během operace byl měřen odpor vinutí servomotorů. Navigační kamera pořídila další film o šesti políčcích, zachycující postup oblaků. Po skončené rádiové relaci s retranslační družicí byl po dobu 3.5 hodiny analyzován argon v atmosféře.

Filmování oblačnosti bylo na programu i ráno 1543. solu. Panoramatická kamera získala obrázky 10. části panoramatu "Garrels".

1544. solu byla zhotovena další sada šesti snímků oblačnosti. Rover zkusmo pohyboval robotickou ruku a vše dokumentoval kamerami.

1545. solu (2008-05-29) fotografovala panoramatická kamera část 11 a později část 12 mozaiky "Garrels". Mezitím dokumentovaly navigační a panoramatická kamera robotickou ruku v nové pozici.
V minulém týdnu byly především prověřovány faktory, které by mohly mít v budoucnu vliv na pohyb roveru a schopnost manipulovat s robotickou rukou. Technici analyzovali dynamické síly na konstrukci ruky a servopohony. Srovnáním zkoušek na modelu na Zemi a na roveru na Marsu byla zvolena optimální poloha manipulátoru během přesunů. Zohlednit se musely síly na klouby, dostatečný výhled dopředu, bezpečná výška vědeckých přístrojů nad terénem a vyhovující dosah přístrojů pro geologickou činnost.

1546. solu (2008-05-30) ráno fotografovala Opportunity cíl "Williams". Panoramatická kamera prováděla průzkum oblohy v poledních hodinách a ke kalibračním účelům fotografovala oblohu s nižším rozlišením. Nakonec prohlédla situaci na obzoru.

1547. solu po delší době Opportunity opět změnila stanoviště. Přesunula se zkusmo o 0.5 m. Před vyjetím a po zastavení zdokumentovala navigační kamera stav robotické ruky. Na novém místě byl terén v blízkosti kol zachycen na snímcích kamer HazCam. Okolní terén prohlédla navigační kamera.
Jízda se uskutečnila po dlouhé sérii předchozích testů, během nichž byla stanovena nová "složená" poloha robotické ruky. O složení se už nedá vlastně hovořit, protože ruka v tomto tvaru je schopna provádět určité činnosti i v případě, že by se problematický kloub rozhodl definitivně vypovědět službu.

Ráno 1548. solu fotografovala panoramatická kamera oblohu ke kalibračním účelům a navigační kamera pořídila sadu snímků oblačnosti na šesti políčcích. Rentgenový spektrometr zjišťoval obsah argonu v atmosféře.

Po odvysílání dat na družici Mars Odyssey 1549. solu pokračoval rover v analýze atmosférického argonu.
Denní výroba elektřiny dosahovala v těchto dnech průměru asi 475 Wh/sol.

V ranním rozvrhu 1550. solu (2008-06-03) nejprve bylo standardní filmování postupu oblaků navigační kamerou. Rover pak popojel dalších 0.22 m směrem k mysu "Cape Verde" a po zaparkování zdokumentoval novou pozici na snímcích kamer identifikace překážek HazCam a navigační kamery NavCam. Po skončené rádiové relaci s retranslační družicí Mars Odyssey měřila Opportunity obsah atmosférického argonu. Na další den bylo přichystáno snímkování prachu zachyceného na externích magnetech a zhotovení obrázků oblohy s nižším rozlišením panoramatickou kamerou kvůli kalibraci přístroje.
Před nucenou přestávkou, která byla věnována řešení potíží s rukou, rover otestoval průchodnost prachového pole, které se rozprostíralo ve směru zamýšleného postupu. Bylo zjištěno, že kola v prachu podklouzávají až o 90% a dokonce se začala zahrabávat. Bylo proto rozhodnuto se této překážce vyhnout. Rover teď opatrně couvá a až bude opět stát na pevné zemi, zamíří na místo vzdálené momentálně asi 15 m, odkud bude zkoumat geologii mysu "Cape Verde".
Celková překonaná vzdálenost činila k dnešnímu dni 11690.27 m. Robotická ruka se při posledních dvou etapách jízdy chovala podle očekávání.

1551. solu zhotovila Opportunity zkušební mozaiku 5x1 snímku za zhoršených světelných podmínek, aby otestovala, jakou kvalitu by mohly mít detailní obrázky "Cape Verde" pokud by byla fotografována zastíněná místa.

Ráno 1552. solu snímala panoramatická kamera oblohu ke kalibračním účelům a pak kontrolovala situaci na obzoru. Rover pak mírně zacouval a kamerami HazCam zdokumentoval vzhled stop v písku. Navigační kamerou posléze zhotovil tzv. "post-drive" snímky stožáru a mozaiku 3x1 terénu. Jakmile skončil odpolední přenos dat na družici Mars Odyssey, věnovala se Opportunity analýze argonu v atmosféře rentgenovým spektrometrem.

1553. solu dokončil rover prohlídku obzoru panoramatickou kamerou a pak fotografoval oblohu. Zopakoval zkoušku snímkování ve stínu, přičemž zhotovil mozaiku 5x1 snímků a panoramatická kamera nakonec studovala za poledne oblohu.

1554. solu Opportunity nejprve navigační kamerou pořídila sérii šesti snímků s postupující oblačnosti. Znovu proběhla zkouška fotografování zastíněných partií. Následně pořídila panoramatická kamera plně barevný obraz kamenné dlaždice "Agassiz". Úkoly kamery pak pokračovaly za poledne prohlídkou oblohy. Večer pokračovalo studium atmosférického argonu.

1555. solu prohlížela Opportunity obzor a oblohu panoramatickou kamerou. Navigační kamera měla za úkol zachytit oblaka na filmu o šesti políčkách. Večer po přeletu retranslační družice pokračoval program měřením argonu v atmosféře.

1556. solu pokračoval standardní program ranním fotografováním oblohy navigační kamerou a večerními analýzami argonu rentgenovým spektrometrem APXS.

1557. solu (2008-06-10) byl denní program zahájen filmováním oblačnosti navigační kamerou a průzkumem nedalekého shluku kamenů panoramatickou kamerou. Kamera PanCam přes 13 barevných filtrů snímkovala cíl "Barnes". Rover pak znovu nastartoval pohony kol a pozpátku couval z pískového pole. Po zastavení zhotovila navigační kamera obrázky okolního terénu a stožáru a kamera HazCam snímky stop kol. Po rádiové relaci s retranslačním satelitem pokračovalo studium atmosférického argonu. Na další ráno bylo nachystáno zkoumání prachu usazeného na stožáru a filmování oblačnosti.
Opportunity se konečně vymanila z prachového pole a všechna kola teď spočívají na pevném podkladu. Navigátoři teď mohou nasměrovat rover novou trasou blíže k útesu "Cape Verde", kde by mohl detailně zkoumat kamenné vrstvy hluboko pod úrovní okolního terénu.
Překonaná vzdálenost se k dnešnímu dni zvětšila na 11691.84 m.

1558. solu zhotovila Opportunity panoramatickou kamerou PanCam plně barevné snimky kamenné dlaždice "Wilson". Kromě toho bylo na pořadu obvyklé stanovení opacity atmosféry, které se provádí třikrát denně.
Denní produkce elektřiny se pohybovala momentálně v průměru kolem 447 Wh.

1559. solu pořídila navigační kamera mozaiku 2x1 snímků krajiny a panoramatická kamera sadu 3x3 obrázků otisků kol. Na programu byla i změna stanoviště. Před vyjetím a po zastavení dokumentovaly nejbližší terén kamery identifikace překážek HazCam. Zaměřením na Slunce byla provedena kontrola momentální polohy a navigační kamera zafixovala nové stanoviště a zhotovila sérii snímků okolí. Kamera taktéž fotografovala mys "Cape Verde" Po odvysílání dat na prolétající družici Mars Odyssey měřila Opportunity rentgenovým spektrometrem obsah atmosférického argonu.

1560. solu pořídila navigační kamera sérii šesti snímků postupující oblačnosti.

1561. solu byla při fotografování oblohy kalibrována panoramatická kamera.

1562. solu pozorovala panoramatická kamera situaci na obzoru a na sérii 4x1 snímků zachytila terén zastíněný mysem "Cape Verde". Pak se Opportunity přemístila do místa, kde měla přikázáno zkusmo kolečky prohrábnout sypký regolit. Kamery HazCam zhotovily záběry na starém i novém místě. Navigační kamera pořídila mozaiku 3x1 snímků nového stanoviště, panoramatická kamera zachytila prohrábnutý materiál a znovu fotografovala terén ve stínu mysu. Po večerní rádiové relaci s retranslačním satelitem následovalo měření atmosférického argonu a navigační kamera se zaměřila na stín vržený mysem "Cape Verde".

Ráno 1563. solu fotografovala panoramatická kamera oblohu v nízkém rozlišení. Rover otestoval průchodnost terénu tím, že na podezřelé místo opatrně najel předními koly a okamžitě zacouval zpět. Pak uskutečnil něco, co nazvali operátoři "salutováním". Robotická ruka se zvedla mimo záběr předních kamer HazCam, které vyfotografovaly situaci před vozítkem, a pak se vrátila do původní polohy. Před dalším přesunem a po zastavení zhotovily kamery HazCam snímky terénu poblíž kol a nakonec byla nová poloha zafixována na záběrech navigační kamery. Tentýž přístroj zdokumentoval nakypřenou zeminu a opět fotografoval zastíněný terén pod mysem "Cape Verde". K uspokojení techniků nebyly při jízdě prozatím pozorovány žádné kmity robotické ruky, která už není při změnách stanoviště fixována v původní přepravní poloze.

Denní program 1564. solu začal fotografování stínů "Cape Verde" navigační kamerou. Rover pak mírně popojel k útesu. Začátek a konec přesunu byl zachycen na snímcích kamer identifikace překážek a okolí nového stanoviště bylo zdokumentováno na mozaice snímků navigační kamery.

1565. solu (2008-06-18) krátce po probuzení fotografoval rover navigační kamerou stíny útesu "Cape Verde". Pak se Opportunity opět trochu přiblížila k mysu, přičemž před a po změně stanoviště musely situaci zachytit kamery HazCam a navigační kamera (mozaika 5x1). Na další den bylo přichystáno filmování oblaků navigační kamerou a orientační fotografování oblohy panoramatickou kamerou.
K dnešnímu dni činila překonaná vzdálenost na Marsu 11718.88 m. Rover se nacházel asi 2 m od místa pojmenovaného "Safe Haven", odkud bude fotografovat stěnu mysu "Cape Verde".

Opportunity nadále pokračuje v práci na Marsu. Denní program se ustálil na některých rutinních činnostech rozšiřovaných specifickými aktivitami, pod nimiž je potřeba si představit aktuální vědecká pozorování a technické operace, v současnosti především opatrný přesun k mysu "Cape Verde". Mezi zmíněné pravidelné body denního programu patří ranní příjem instrukcí ze Země prostřednictvím vysokoziskové antény v pásmu X, večerní vysílání naměřených dat na družici Mars Odyssey, měření atmosférického prachu panoramatickou kamerou, sledování oblačnosti navigační kamerou a monitorování usazeného prachu na stožáru vozítka.

1566. solu popojela Opportunity o 3.52 m k mysu "Cape Verde" a na závěr jízdy zhotovila snímky okolního terénu navigační a panoramatickou kamerou.

1567. solu se rover přiblížil ke "Cape Verde" o dalších 1.54 m. Momentálně ho dělilo od stěny útesu asi 7 m. Nová pozice byla opět zdokumentována na snímcích panoramatické a navigační kamery.
Každým přiblížením k mysu se zhoršuje výkon solárních baterií. Příčinou je, že mys částečně omezuje výhled na oblohu. V plánovaném dalším přesunu by se měl rover ještě více přiblížit ke skalisku a zároveň se panely slunečních článků částečně odkloní od slunce, což opět omezí výrobu elektřiny. Hlavní starostí navigátorů ale je, aby se vozítko nedostalo do stínu mysu, který teď dosahuje asi 3 m od úpatí.

1568. solu dobíjela Opportunity baterie. Krátce před začátkem večerní rádiové relace s retranslačním satelitem pozorovala panoramatická kamera oblohu. Navigační kamera fotografovala stíny vržené útesem.

1569. solu dále rover shromažďoval energii a v poledne studovala panoramatická kamera oblohu.

1570. solu dobíjela Opportunity akumulátory a panoramatická kamera pořídila záběry mysu "Cape Verde" v deseti místech. Kamera rovněž zhotovila mozaiku snímků oblohy.
Dnešním fotografováním byl zahájen několikadenní projekt obrazového zdokumentování útesu. Panorama "Cape Verde" by mělo být dokončeno příští týden a pak se má rover ještě trochu přisunout ke stěně, aby vyfotografoval některá zajímavá místa v maximálních podrobnostech.

Ráno 1571. solu zkoumala panoramatická kamera situaci na horizontu a ve dvaceti místech vyfotografovala útes "Cape Verde".
Dnes nastal na jižní polokouli Marsu zimní slunovrat. Znamená to, že slunce se začne opět více zvedat nad obzor a energetická situace by se z tohoto hlediska mohla zlepšovat. Neznamená to ale, že už je zima za námi a Opportunity má vyhráno. Teploty budou ještě nějakou dobu klesat a spotřeba elektřiny na vytápění bude růst. Účinnost přeměny slunečního záření na elektrickou energii je navíc především závislá na prašnosti atmosféry a množství prachu ležícího na fotovoltaických panelech - a tyto podmínky se mohou každým dnem dramaticky změnit.

1572. solu byla stěna mysu "Cape Verde" zdokumentována na 14 místech panoramatickou kamerou.
Momentální produkce elektrické energie činila asi 367 Wh/sol. Měření opacity atmosféry udávalo hodnotu tau=0.409. Prachový faktor, který říká, jaký podíl záření pronikne prachovou vrstvou na účinný povrch solárních článků, se pohyboval kolem 0.771.

Zrána 1573. solu (2008-06-26) fotografovala panoramatická kamera oblohu s nízkým rozlišením. Rover získal dalších 14 snímků útesu.
Poslední údaj o překonané vzdálenosti udával hodnotu 11723.94 m.

1574. solu začala Opportunity speciálním postupem shromažďovat záběry s vysokým rozlišením vybraných detailů na obnažené stěně útesu "Cape Verde". Předem bylo vybráno pět míst, označených podle mezinárodní hláskovací tabulky "Alpha", "Bravo", "Charlie", "Delta" a "Echo". Zvláštní metoda snímání má za úkol kompenzovat zaprášení čoček kamer, které je na pravé straně silnější. Pořizují se proto snímky jen určitým segmentem obrazových bodů. Tomuto způsobu dali operátoři přezdívku "dusty" {=prachové} snímkování. Tohoto dne došlo na zdokumentování cílů "Alpha" a "Echo".

1575. solu pokračovalo detailní snímkování stěny v místech "Bravo", "Charlie", "Delta" a "Echo" panoramatickou kamerou. Navigační kamera pořídila sérii šesti snímků oblohy, na nichž se měla vyskytovat postupující oblačnost.

1576. solu opět navázala panoramatická kamera na "prachové" fotografování cíle "Echo". Kolem 14:30 a pak v 15:00 místního času zachytila kamera obraz mysu "Cape Verde" ve stínu.

1577. solu (2008-07-01) byl podobným způsobem jako předchozích pět cílů obrazově zdokumentován šestý detail "Foxtrot". Následovala prověrka pohyblivosti vrtačky RAT ve směru osy z, což je směr v němž se nástroj pohybuje proti povrchu zkoumaného kamene. Zkouška proběhla v době, kdy byl nástroj v nahřátém stavu. Nakonec pokračovalo snímkování útesu v místě "Bravo".

1578. solu se opakovala zkouška pohyblivosti vrtačky RAT tentokrát ve studeném stavu. Panoramatická kamera pokračovala ve sběru "dusty" snímků cíle "Alpha".
Denní produkce elektřiny se pohybovala v těchto dnech kolem 376 Wh/sol, přičemž dnešní měření opacity zjistilo, že hodnota tau=0.413. Prachový faktor měl hodnotu 0.771, což znamená, že 77% dopadajícího slunečního záření pronikne přes mános prachu až na povrch fotovoltaických článků.

Ráno 1579. solu prohlížela panoramatická kamera horizont. Rentgenový spektrometr uskutečnil měření obsahu atmosférického argonu. Panoramatická kamera pak zhotovila pás 27x1 snímků mysu "Cape Verde" za soumraku. Snímky pořizovalo jen levé oko kamery.

1580. solu (2008-07-04) zhotovila panoramatická kamera - tentokrát pravým objektivem - pás 27x1 snímků útesu "Cape Verde" za soumraku.
Překonaná vzdálenost se tento týden nezměnila a zůstala na hodnotě 11723.94 m.

1581. solu měřila Opportunity panoramatickou kamerou zakalení atmosféry dané rozptýleným prachem. Pořizovala snímky s maximálním rozlišením v místech "Charlie" a "Delta" na útesu "Cape Verde". Aby se eliminovalo zaprášení optiky, které je větší na pravé spodní straně obou objektivů, byly zhotoveny snímky o nižším počtu obrazových bodů, přičemž byly vynechány nejvíce zaprášené segmenty na okraji zorného pole. Rover dokončil vědecký program při nízko stojícím slunci těsně před tím, než byl čas na spojení s družicí Mars Odyssey. Po odvysílání naměřených dat byla Opportunity převedena na noc do stavu hlubokého spánku.

1582. solu bylo na programu stanovení prašnosti atmosféry, prohlídka horizontu a snímkování oblohy ke kalibraci panoramatické kamery. Rover proměřil obsah prachu v ovzduší navigační kamerou a vyrazil na cestu dlouhou 0.45 m. Krátce před startem a po zastavení vyfotografovaly terén těsně vedle kol kamery identifikace překážek HazCam a situaci v popředí zdokumentovala navigační kamera. Oportunity navečer opět vysílala data na prolétající retranslační satelit.
Přesun v terénu byl předčasně přerušen kvůli prokluzování kol. Rover dostal pokyn zacouvat 0.33 m ale skutečná vzdálenost byla 0.45 m. Jízda začala obloučkem pozpátku a pak obloukem dopředu (místo teoreticky jednoduššího obratu na místě), protože byla snaha vyhnout se kameni poblíž zadního levého kola. Pak rover popojel mírně dopředu a natočil se směrem k útesu. Vzhledem k tomu, že se právě pohyboval po příkrém prašném svahu, nebylo podkluzování kol příliš velkým překvapením.

1583. solu monitorovala panoramatická kamera prach v atmosféře a navigační kamera pořídila sadu šesti snímků, na nichž by mohla být zachycena oblaka pohybující se nad stanovištěm roveru. Večer bylo na programu další spojení s družicí Mars Odyssey.
Aktuální revize překonané vzdálenosti ukázala stav počítadla na virtuálním tachometru 11724.39 m.

Krátce po probuzení 1584. solu kontrolovala panoramatická kamera obsah prachu v ovzduší a následně zhotovila záběry oblohy ke kalibračním účelům. Rover kalibroval brusku RAT a popojel na krátkou vzdálenost. Situaci před jízdou a po ní zachytily kamery HazCam. Opportunity pořídila tzv. "post-drive" snímky navigační kamerou a po odvysílání dat na družici Mars Odyssey přešla do hlubokého spánku.
Dnešní přesun byl předčasně přerušen, protože se opět objevilo nadměrné prokluzování kol. Opportunity klouzala na pravou stranu a levé kolo začalo vyhrabávat kámen velikosti brambory. Zároveň se pravé zadní kolo přiblížilo ke kameni, kterému se chtěli plánovači trasy vyhnout. Na záběrech zadní kamery HazCam se pak ukázalo, že se zadní kola začala zahrabávat do písku.
Kalibrace brusky byla reakcí na zkoušku provedenou 1578. solu, při níž se zařízení nedokázalo zcela rozložit při nízké okolní teplotě. Mechanická část byla v pořádku ale sekvence příkazů předčasně zastavila pohyb.

1585. solu (2008-07-09) Opportunity nejprve ráno překontrolovala zaprášení kamerového stožáru a průzračnost atmosféry panoramatickou kamerou. Navigační kamera zhotovila film o šesti políčkách s postupující oblačností. Večer odvysílal rover data na prolétající družici a přešel do hlubokého spánku.
Rover zůstával i nadále v uspokojivém stavu. Výroba elektrické energie se pohybovala průměrně kolem 385 Wh/sol. Opacita atmosféry se pohybovala kolem tau=0.3 a prachový faktor činil 0.77.

1586. solu zhotovila zadní kamera identifikace překážek HazCam snímky situace za vozítkem. Navigační kamera pořídila záběry do panelu tvořeného 8x1 snímkem terénu v bezprostřední blízkosti. Po předání získaných dat na prolétající družici Mars Odyssey měřil rentgenový spektrometr po dobu 4.66 hodiny atmosférický argon a pak přešel rover na noc do zkráceného hlubokého spánku.
Po drobné změně stanoviště 1584. solu se sluneční panely mírně odklonily od ideálního směru. Mělo to za následek, že rover přišel asi o 30 Wh elektrické energie každý den. Byl nicméně schopen vyprodukovat průměrně 357 Wh/sol při momentální hodnotě opacity tau=0.24. Vrstva prachu usazená na solárních panelech dovolila jen 79.6% záření proniknout na účinnou plochu baterií (jinak řečeno prachový faktor činil 0.796).

1587. solu byl program omezen na stanovení prašnosti atmosféry a vysílání dat směrem na Mars Odyssey. Noc prožil rover v hlubokém spánku.

Ráno 1588. solu snímala panoramatická kamera záběry oblohy, na jejichž základě byl změřen obsah prachu v ovzduší. Po vyslání dat na družici Mars Odyssey bylo rentgenovým spektrometrem APXS po dobu 4.5 hodiny měřeno zastoupení argonu v atmosféře. Na noc se rover uložil ke zkrácenému hlubokému spánku.

1589. solu pořídila navigační kamera 360° panorama okolní krajiny a panoramatická kamera zdokumentovala ve všech barvách cíl nazvaný "Muller". Rentgenový spektrometr měřil 2.66 hodiny atmosférický argon a rover přešel do zkráceného hlubokého spánku.

1590. solu zhotovovala panoramatická kamera záběry oblohy s nižším rozlišením. Po odvysílání dat na retranslační satelit přešel rover na noc do hlubokého spánku.

Ráno 1591. solu zhotovila nejprve panoramatická kamera snímky oblohy ke kalibračním účelům. Ještě předtím než vozítko zahájilo pokus o změnu stanoviště, prohlédla si panoramatická kamera kamenný cíl "Nevada". Po skončené jízdě zhotovily kamery HazCam obrázky terénu v  těsné blízkosti kol. Navigační kamera zachytila situaci v popředí na sestavě 2x1 snímku. Ve večerních hodinách proběhla rádiová relace s družicí Mars Odyssey a následovala noc v hlubokém spánku.
Dnešní přesun byl původně plánován už na 1586. sol, pak byl přesunut na 1588. sol a nakonec k němu došlo až po ještě dalším odkladu. Čas získaný navíc chtěli technici využít k lepšímu poznání terénu, v němž se rover nyní pohybuje.
Opportunity se pokusila vystoupat přímo proti svahu nalevo od plochého kamene pojmenovaného "Nevada", který svým tvarem připomíná obrys jednoho ze států USA. Aby získali lepší oporu pro kola, zamýšleli navigátoři využít kamenů u kol nebo blízko nich. Pokud by se to povedlo, rover by se dostal na zamýšlené místo ve třech krátkých úsecích po přibližně 40 cm, aniž by bylo třeba měnit směr. Výsledek ale byl velkým zklamáním. Rover přerušil postup hned po druhé etapě, neboť prokluzování kol dosáhlo 97.5%. Znamená to, že se rover pohnul z místa jen asi o 1 cm. Navíc sklouzl doprava o 5 cm a otočil se o 2.5° ve směru hodinových ručiček. Následné snímky pak ukázaly, že kola vozítka navršila při otáčení menší kupku prachu. Příští týden se rozhodne, jestli se řídící tým pokusí dosáhnout kamene "Nevada" jiným způsobem, nebo se rover vydá na zpáteční cestu.
Celková překonaná vzdálenost na Marsu dosáhla k dnešnímu dni 11725.21 m.

1592. solu (2008-07-16) časně zrána vyhotovila navigační kamera zaměřená směrem vzhůru miniaturní film o šesti snímcích v rámci sledování oblačnosti. Po odvysílání naměřených dat přešla Opportunity do hlubokého spánku. Na další den byl přichystán průzkum situace na obzoru panoramatickou kamerou.

1593. solu změnila Opportunity stanoviště a poté zhotovila navigační kamerou NavCam a kamerami identifikace překážek HazCam obrázky okolního terénu. Po odvysílání dat na družici Mars Odyssey přešel rover do hlubokého spánku.
Po nezdaru z minulého týdne, kdy se nepodařilo vyjet přímo proti strmému svahu, hledali navigátoři jinou trasu, jak dosáhnout kamene "Nevada". Zajímavě se jevil plochý kámen vlevo od "Nevady", který by mohl poskytnout solidní stanoviště, navíc s příznivým náklonem.

1594. solu měřil po dobu 4 h 15 min rentgenový spektrometr obsah argonu v atmosféře. Noc proběhla ve zkráceném hlubokém spánku.

1595. solu zhotovila panoramatická kamera plně barevné snímky kamenných výchozů "Mawson", "Murchison", "Mackay" a "King". Po večerní rádiové relaci s družicí Mars Odyssey proběhl zbytek noci v módu hlubokého spánku.

1596. solu kontrolovala Opportunity prach zachycený na palubním stožáru a navigační kamera spolu s kamerami HazCam pokračovala v průzkumu okolního terénu. Po skončení denního programu byl rover převeden do hlubokého spánku.

1597. solu pořídila panoramatická kamera přes 13 barevných filtrů záběry skalisek "Play fair" a "Eugene Smith". Večer se uskutečnila rádiová seance s retranslační družicí a noc proběhla v hlubokém spánku.

Ráno 1598. solu zhotovila navigační kamera sadu snímků oblohy, na nichž byla hledána postupující oblačnost. Po krátkém přesunu pořídily kamery NavCam a HazCam obrázky okolí. Po večerní rádiové relaci měřil rentgenový spektroskop APXS atmosférický argon.
Celková překonaná vzdálenost činila k dnešnímu dni 11725.96 m.

1599. solu (2008-07-23) pořídila panoramatická kamera plně barevné záběry cílů "Mackay" a "Mawson". Na další den bylo přichystáno fotografování skaliska "Murchinson".
Produkce elektřiny zůstávala i nadále stabilní a pohybovala se mírně pod 360 Wh/sol.

1600. solu byla pro Opportunity připravena cesta, na jejímž konci se měl rover dostat na dosah obnažené skály "Nevada". Zde se měly uskutečnit podrobné geologické analýzy a fotografování stěny útesu "Cape Verde" s vysokým rozlišením. Jízda do svahu měla postupovat krátkými úseky vpřed a vzad systémem cik-cak. Technika ale rozhodla jinak. Během jízdy začal motor levého předního kola nenadále odebírat větší proud, který přesáhl maximální mezní hodnotu. Rover okamžitě přerušil další postup. Podobnou situaci zažil již před dlouhou dobou rover Spirit na pravém předním kole a krátce nato motor přestal zcela pracovat. Událost tedy zasluhovala podrobnější rozbor a rozvahu, jak dál.
Před a po zastavení pořídila Opportunity záběry terénu panoramatickou kamerou a kamerami identifikace překážek. Na prolétající satelit Mars Odyssey byla odvysílána shromážděná data.

1601. solu zhotovila panoramatická kamera plně barevné snímky kamenných výchozů pojmenovaných "Playfair", "Eugene Smith" a "King".

Prvním úkolem ráno 1602. solu bylo zhotovit navigační kamerou film o čtyřech políčcích zachycující postupující oblačnost. Oportunity podnikla několik testů motoru levého předního kola, které měly zjistit, zda není vinutí motoru přerušené nebo zkratované. Kolo bylo rovněž natočeno tak, aby se mohly kamery podívat, jestli v pohybu nebrání nějaká zatím nezaregistrovaná překážka. Žádná ze zkoušek nezaznamenala nic neobvyklého.
Po odeslání naměřených dat na družici 2001 Mars Odyssey měřil rentgenový spektrometr zastoupení argonu v atmosféře. Měření argonu slouží k posouzení cirkulace vzduchu v průběhu ročních dob.

1603. solu snímkovala situaci za zádí příslušná kamera HazCam a navigační kamera pořídila souvislou řadu obrázků o rozměru 5x1 políčko.

Po probuzení 1604. solu pořizovala panoramatická kamera snímky oblohy s nízkým rozlišením ke kalibračním účelům. Poté se rover věnoval další diagnostice podezřelého předního kola. Kolo se nechalo otáčet a přední kamera HazCam monitorovala situaci. Ani tentokrát nebylo zaznamenáno žádné anomální chování. Večer putovala naměřená data na retranslační satelit a rentgenový spektrometr APXS měřil obsah argonu v atmosféře.
Žádná z provedených zkoušek neodhalila příčinu zvláštního chování motoru předního levého kola. I když se zdálo, že se vše vrátilo do normálních kolejí, stav motoru zůstal nejistý. Protože panovala obava, že by se rover jen s pěti funkčními koly nedokázal vydrápat z kráteru "Victoria", pokud by se jedno kolo přestalo otáčet, řídící tým rozhodl ukončit pokusy o dosažení skaliska "Nevada". Místo toho se měl dokončit průzkum útesu "Cape Verde" ze současného místa a potom opustit co nejrychleji kráter.

Ráno 1605. solu fotografovala panoramatická kamera obnažené skalisko "Bretz". Snímky zhotovila rovněž zadní kamera identifikace překážek a navigační kamera dodala záběry do pásu 3x1 a 5x1 snímků. Rover pořídil nové plně barevné záběry cíle "Eugene Smith".
Produkce elektřiny podle údajů z 1605. solu činila 377 Wh/sol.

1606. solu (2008-07-30) zhotovila panoramatická kamera snímky oblohy s nižším rozlišením a monitorovala prach usazený na stožáru. Tatáž kamera pak prohlížela oblohu a snímala obnažený kámen "Siever". Bylo zhotoveno několik navzájem se překrývajících záběrů, aby se kompenzovalo nerovnoměrné znečištění čočky objektivu prachem. Panoramatická kamera pokračovala v práci dokumentováním výchozu "McKee". Na následující den bylo přichystáno fotografování obzoru a oblohy panoramatickou kamerou.
Celková překonaná vzdálenost činila k dnešnímu dni 11726.21 m.

1607. solu změnila Opportunity stanoviště a postup zdukumenovala na záběrech navigační kamery NavCam a kamer identifikace překážek HazCam. Po skončené rádiové relaci s družicí Mars Odyssey přešla na noc do módu hlubokého spánku.

1608. solu nejprve studoval rover panoramatickou kamerou PanCam oblohu při vysoko stojícím slunci. Později došlo nečekaně k resetování palubního počítače a Opportunity přešla do automódu, zrušila všechny prováděné a plánované činnosti a čekala na řešení situace ze Země.

Soly číslo 1609 a 1610 přečkal rover v automódu.

1611. solu dorazily na palubu roveru nové instrukce z řídícího střediska, Opportunity ukončila automód a vrátila se k normální činnosti. Panoramatická kamera navečer zhotovila panorama o 27 jednotlivých snímcích, zachycující útes "Cape Verde". Záběry snímala jen pravým objektivem kamery. Po pravidelné relaci s retranslační družicí Mars Odyssey dokončila kamera PanCam stereoskopické panorama druhou polovinou snímků, tentokrát levým objektivem.

Ráno 1612. solu pořídila panoramatická kamera několik záběrů oblohy ke kalibračním účelům a navigační kamera sérii čtyř obrázků potenciální oblačnosti. Následně začal rover měnit nasměrování a jako první provedl ostrou otočku na místě. Zaměřením na Slunce byla upřesněna současná poloha. Aby se zdokumentoval aktuální stav, vyfotografovaly kamery HazCam terén a navigační kamera dodala dvojici dalších snímků. Navigační kamera nakonec zhotovila mozaiku 3x1 obrázku terénu před přídí.
Celková překonaná vzdálenost k dnešnímu dni byla potvrzena na 11726.21 m.

1613. solu (2008-08-07) pořídila ráno navigační kamera mozaiku snímků o rozměru 5x1. Opportunity pak zacouvala, aby uvolnila pravé přední kolo z prohloubeniny, kterou si kolo při předchozím pohybu samo vyhrabalo. Novou situaci zachytily záběry z kamer HazCam a NavCam. Navigační kamera nakonec vyfotografovala terén ve směru dalšího postupu. Na příští ráno bylo přichystáno filmování postupující oblačnosti.

Opportunity v podstatě ukončila vědeckou činnost v kráteru "Victoria" a nastoupila zpáteční cestu na okolní planinu. I když nebyl zatím postup snadný, podařilo se přesto udržet vozítko ve stabilním stavu a za zádí zůstaly první metry ústupové cesty. Na prvním úseku musela Opportunity traverzovat po asi desetimetrovém pískovém svahu, skloněném přibližně 17°. Další etapa bude podle zvolené trasy měřit 30 až 50 m a povede na skalnatém podloží. V poslední fázi bude nutno vystoupat výběžkem kráteru pojmenovaném "Duck Bay". Jelikož jsou jízdní schopnosti roveru ohroženy nejistým stavem levého předního kola, rozhodl se řídící tým po kritickou dobu, že si přizpůsobí pracovní dobu délce marsovského dne. Tím bude možno maximálně využít všech možností k popojíždění.

1614. solu fotografovala panoramatická kamera oblohu s nižším rozlišením ke kalibračním účelům. Navigační kamera pořídila film o šesti políčcích postupující oblačnosti. Těsně před začátkem přesunu a okamžitě po jeho skončení zdokumentovala situaci za zádí kamera HazCam. Opportunity využila příležitosti a odvysílala získaná data na prolétající družici Mars Odyssey.

Zrána 1615. solu zachytila navigační kamera na šesti snímcích pohyb oblačnosti a pak kontrolovala nánosy prachu na stožáru. Panoramatická kamera zhotovila mozaiku snímků cílů "Dawson" a "Barrell". Získané výsledky putovaly na Zemi obvyklou cestou přes retranslační satelit 2001 Mars Odyssey.

1616. solu popojela Opportunity 3.05 m, přičemž v polovině cesty zachytila změněné okolí navigační kamerou. Prostor vedle kol vyfotografovaly kamery identifikace překážek HazCam. Po zaparkování si navigační kamera prohlédla okolí ve dvou sériích snímků - 2x1 a 5x1.

Ráno 1617. solu studovala panoramatická kamera shluk kamenů. Před rádiovou relací s družicí Mars Odyssey dokumentovala situaci za roverem příslušná kamera HazCam.

1618. solu nejprve panoramatická kamera získala mozaiku 2x2 snímků a pak rover popojel dalších 3.17 m. Před jízdou a po zastavení dokumentovaly terén kamery HazCam.

1619. solu fotografovala panoramatická kamera oblohu ke kalibračním účelům. Po pravidelném denním stanovení opacity atmosféry se Opportunity opět vzdálila od současného stanoviště o 1.04 m. Terén vedle kol byl zachycen na snímcích kamer identifikace překážek. Situace po zastavení byla zachycena na mozaice 2x1 a 5x1 snímků navigační kamery. Rover se spojil s retranslační družicí a na noc byl převeden do hlubokého spánku.
Celková překonaná vzdálenost se k dnešnímu dni zvětšila na 11735.83 m.

1620. solu (2008-08-13) ráno natáčela navigační kamera film s postupující oblačností. Oblohu fotografovala i panoramatická kamera. Později odpoledne pořizovala panoramatická kamera snímky oblohy s nižším rozlišením a prohlížela oblohu při vysoko stojícím slunci. Plán na příští den předpokládal fotografování kamenného cíle "du Toit" panoramatickou kamerou.

Těsně před zahájením a po skončení další etapy přesunu 1621. solu vyfotografovaly kamery HazCam terén v bezprostřední blízkosti kol. Navigační kamera pořídila tři mozaiky snímků okolního terénu - dvě ve směru dalšího postupu a jednu za zády.

Po probuzení 1622. solu zhotovila panoramatická kamera několik snímků oblohy ke kalibračním účelům. Navigační i panoramatická kamera změřily opacitu atmosféry (hodnota tau). V době, kdy stálo slunce vysoko nad obzorem, panoramatická kamera fotografovala oblohu v normálním i redukovaném rozlišení.
Situace s výrobou elektřiny je více než dobrá. Momentální denní produkce činí přibližně 510 Wh/sol.

Opportunity zahájila sol číslo 1623 lovem na oblaka, k čemuž byla použita navigační kamera. Panoramatická kamera zdokumentovala zvětralý kamenný cíl pojmenovaný "Logan" a následně opět vozítko vyrazilo na cestu. Stav terénu těsně vedle kol zdokumentovaly před jízdou a po ní kamery identifikace překážek HazCam. Na novém stanovišti získala dvě sady snímků okolního terénu navigační kamera. Po večerní relaci s družicí Mars Odyssey měřil rentgenový spektrometr APXS obsah argonu v atmosféře.

1624. solu zkoumala Opportunity panoramatickou kamerou situaci na obzoru a oblohu při vysokém slunci.

První operací ráno 1625. solu bylo fotografování oblohy panoramatickou kamerou a snímání šesti políček filmu s postupující oblačností navigační kamerou. Následoval další přesun, na jehož konci zhotovila panoramatická kamera dvě mozaiky snímků okolního terénu. Povrch těsně vedle kol ještě prohlédly kamery HazCam.

1626. solu (2008-08-20) se Opportunity nacházela asi 12.5 m od výjezdu z kráteru. Za uplynulý týden překonala asi 17 m, nejprve kolem 10 m v pískovém terénu a pak na kamenném podkladu.
Časně ráno byla panoramatická kamera kalibrována během snímkování oblohy a následně monitorovala prach usazený na stožáru. S využitím všech 13 barevných filtrů prováděla panoramatická kamera průzkum terénu a zhotovila záběry cíle "Jin" a blízkého shluku kamenů. Plán na příští den předpokládal mj. prohlídku horizontu panoramatickou kamerou.
Celková překonaná vzdálenost k dnešnímu dni činila 11755.61 m.

1627. solu využila Opportunity záložního programu činností, jelikož došlo k závadě v přenosu nových instrukcí ze Země.

1628. solu pozorovala panoramatická kamera oblohu při vysoko stojícím slunci a zhotovila mozaiku 2x1 snímků kamenného výchozu "Barghoorn".

Po odvysílání naměřených dat na družici Mars Odyssey studoval 1629. solu rentgenový spektrometr obsah argonu v atmosféře.

1630. solu nejprve panoramatická kamera prozkoumala situaci na obzoru. Pak se Opportunity vydala směrem k okraji kráteru a následně vyfotografovaly kamery HazCam a NavCam vzhled terénu poblíž kol a před přídí. Navigační kamera nakonec zhotovila mozaiku okolí o pěti snímcích.

Ráno 1631. solu fotografovala panoramatická kamera oblohu ke kalibračním účelům. Obloha byla zkoumána i za poledne. Panoramatická kamera nakonec získala sady 2x1 snímků zvětralých kamenů "Dawson" a "Eugster". Shromážděná data odešla při večerní rádiové relaci na satelit Mars Odyssey.

Krátce po východu slunce 1632. solu zkoumala Opportunity oblohu panoramatickou kamerou PanCam. Navigační kamera pak natočila film o šesti políčcích v rámci pátrání po oblačnosti. Uprostřed přesunu, na nějž se rover opět vydal, se Opportunity zastavila a navigační kamera zdokumentovala terén před přídí. Po definitivním zaparkování, jak již je zvykem, vyfotografovaly kamery identifikace překážek HazCam a navigační kamera NavCam terén vedle kol a situaci ve směru další jízdy. Okolí bylo dále zachyceno na pásu tří snímků. Po odvysílání dat na družici Mars Odyssey přešla Opportunity na noc do módu hlubokého spánku.
Překonaná vzdálenost se k dnešnímu dni zvětšila na 11770.38 m. V minulém týdnu urazil rover asi 15 m po svahu "Duck Bay" vzhůru. Přejížděl střídavě po kamenitém a písčitém terénu. Konečný bod cesty ležel těsně pod okrajem kráterové mísy. Roveru tak nyní zbývala překonat poslední překážka, dělící ho od okolní ploché krajiny.

1633. solu (2008-08-27) vyrobila navigační kamera další film s postupující oblačností. Panoramatická kamera provedla v barvách systematickou prohlídku terénu. Jelikož byl rover na novém stanovišti poněkud nakloněn, počítač zkontroloval, zda není panoramatická kamera nasměrována nad horizont. Po odvysílání posledních údajů na retranslační satelit přešla Opportunity do hlubokého spánku. Na příští den bylo po ránu naplánováno filmování oblačnosti.
Podle poslední telemetrie je stav marsovského vozítka uspokojivý a systémy pracují podle očekávání. Zásobování elektřinou bylo momentálně výborné, denní produkce energie se pohybovala průměrně kolem 613 Wh/sol.

1634. solu (2008-08-28) podnikla Opportunity poslední útok na okraj kráteru "Victoria". Během jízdy zhotovila několik záběrů a po zastavení vyfotografovaly kamery HazCam a NavCam bezprostřední okolí, především povrch těsně vedle kol. Večer se uskutečnila rádiová relace s družicí Mars Odyssey a rentgenový spektrometer APXS měřil obsah argonu v atmosféře.
Rover dokončil jednu z nejatraktivnějších vědeckých etap průzkumu Marsu, studium interiéru kráteru "Victoria". Po více než 340 marsovských dnech - solech - opustil kráter a znovu vystoupal na okolní planinu Meridiani. Cestou zpět kopíroval trasu, kterou na svahu "Duck Bay" zanechala kola téměř před celým pozemským rokem.

1635. solu, v odpočinkovém dni, zhotovila navigační kamera šwsridílnou sérii snímků oblohy, na nichž se měla objevit postupující oblačnost.

1636. solu nejprve ráno opakovala navigační kamera filmování oblačnosti. Panoramatická kamera monitorovala usazený prach na stožáru a fotografovala okraj kráteru. Poté zhotovila přes kompletní sadu barevných filtrů záběry blízkého kamene "Isle Royale". Po odvysílání naměřených dat na prolétající retranslační satelit měřil po dobu 5 h 20 min spektrometr APXS zastoupení argonu v atmosféře.

1637. solu po skončení denního přesunu byla upřesněna poloha roveru, při čemž byla srovnávána přesná poloha slunce s pozicí, kterou vypočítal palubní počítač na základě údajů inerciální jednotky. Změněné stanoviště bylo zdokumentováno na snímcích kamer identifikace překážek HazCam a navigační kamery. Navigační kamera pořídila úplné 360° panorama okolí. Kromě standardních objektů ke studiu má rover nyní možnost pozorovat vzhled svých vlastních stop po jednom roce, v němž byly vystaveny působení povětrnostních podmínek. Po večerní relaci s družicí 2001 Mars Odyssey přešel rover do módu hlubokého spánku.

Ráno 1638. solu zkoumala panoramatická kamera horizont. Po odvysílání dat na spojovou družici prožila Opportunity noc v hlubokém spánku. Podle telemetrických dat činila momentální průměrná výroba elektrické energie 621 Wh/sol.

Ještě než 1639. solu vyrazila Opportunity na další cestu, vyfotografovala panoramatická kamera prostor "Bright Patch Two". Rover se pak přiblížil k velké pískové duně na okraji kráteru a po zaparkování pořídil obvyklou sadu tzv. "post-drive" snímků kamerami HazCam a NavCam. Večerní program zahrnoval vysílání na prolétající retranslační družici a měření argonu v atmosféře spektrometrem APXS. Vozítko pak bylo uvedeno do zkráceného hlubokého spánku.
Opportunity se naposled rozloučila s kráterem "Victoria" symbolickým zasalutováním. Vystrčila robotickou ruku a přední kamerou HazCam vyfotografovala vržený stín. Nakonec byla ruka složena do výchozí polohy.
Celková překonaná vzdálenost činila k dnešnímu dni 11781.51 m.

1640. solu (2008-09-03) fotografovala navigační kamera oblast "Bright Patch Two" a zhotovila 360° panorama okolí. Po rádiové relaci s družicí Mars Odyssey přešla Opportunity do hlubokého spánku.
Pískový hřeben "Bright Patch Two" byl vybrán jako cvičné pole pro zkoušky ramenního kloubu manipulátoru, u kterého se od 1502. solu (2008-04-15) objevovaly známky opotřebení. Na pískovém terénu budou operátoři zkoušet optimální postupy ovládání robotické ruky.

V dalším týdnu prováděla Opportunity některé testy robotické ruky, aby se operátoři naučili manipulovat s nástroji v situaci, kdy na ruce zůstával ochromený ramenní kloub. Jakmile zkoušky úspěšně skončily, obdržel rover pokyn, aby se přesunul do míst, kde bude moci studovat několik světlých polí prachu. Vědci doufali, že v těchto místech by se mohl nalézat materiál, který v minulosti neměli ještě možnost prozkoumat. Každého dne shromažďovala panoramatická kamera data, která dokladovala změny v průzračnosti atmosféry závislé na obsahu rozptýleného prachu. Kromě toho měl každý sol svůj speciální program.

1641. solu bylo hlavním úkolem přejet ke zkušebnímu pískovému poli. Ještě než vyrazil rover na cestu, zhotovila panoramatická kamera panel 3x1 snímků situace na severu. Pak se vozítko přesunulo k jednomu ze světlých polí, zastavilo a kamerami identifikace překážek HazCam a navigační kamerou NavCam vyfotografovalo povrch těsně vedle koleček a před přídí. Navečer proběhla pravidelná rádiová relace s družicí Mars Odyssey.

Ráno 1642. solu zhotovila panoramatická kamera snímky oblohy v nízkém i normálním rozlišení ke kalibračním účelům. Pak byly zahájena zkoušky ruky. Manipulátor pohyboval s Mössbauerovým spektrometrem a umístil ho na povrch písku. Operaci sledovala zespodu přední kamera HazCam a shora kontrolovala pohyby panoramatická kamera PanCam. Když už byl spektrometr přiložen k materiálu, rozběhla se analýza chemického složení. Po odvysílání dat na Mars Odyssey přešel rover na noc do zkráceného hlubokého spánku.

1643. solu nejprve navigační kamera zhotovila v pravidelných časových odstupech šest snímků oblohy, na nichž byla šance zaregistrovat pohyb oblačnosti. Pokračoval rozbor složení pískové duny Mössbauerovým spektrometrem. Panoramatická kamera zobrazila přes kompletní sadu barevných filtrů otisky vlastních kol v sypkém materiálu povrchu. Večer byla na programu běžná relace s retranslační družicí a přechod do zkráceného hlubokého spánku.

Sol číslo 1644 měl podobný průběh jako předchozí. Opportunity natáčela film s postupujícími oblaky a analyzovala písek Mössbauerovým spektrometrem. Večer nejprve navázala spojení s družicí Mars Reconnaissance Orbiter a pak ještě s obvyklým retranslačním satelitem 2001 Mars Odyssey. Pak přešla do módu hlubokého spánku.
Rover navazuje pravidelně spojení s družicí 2001 Mars Odyssey. Přibližně jednou za měsíc pak vysílá naměřená data na další satelit Mars Reconnaissance Orbiter (MRO). Děje se tak z cvičných důvodů, neboť MRO by měl sloužit jako hlavní spojovací článek budoucích robotických misí k rudé planetě.

Prvním bodem programu 1645. solu bylo zhotovení šesti časosběrných obrázků oblačnosti navigační kamerou. Pak přišla řada na mikroskop MI [=Microscopic Imager], který se přiblížil k povrchu pískové duny a pořídil sadu 1x3x15 snímků. Rover pak znovu nastartoval Mössbauerův spektrometr a zahájil sběr dat o materiálu duny. Po skončené relaci s družicí Mars Odyssey vyfotografoval rover cíl pojmenovaný "Schuchert" na sérii 3x1 obrazových políček.

1646. solu monitorovala panoramatická kamera zaprášení stožáru a poté byl restartován Mössbauerův analyzátor a pokračoval ve sběru dat na pískové duně. Miniaturní infračervený spektrometr Mini-TES zhodnotil tepelné vyzařování oblohy a povrchu terénu. Ještě než se přiblížila doba večerního komunikačního okna s družicí Mars Odyssey, byl spektrometr Mini-TES zaměřen zkušebně na kalibrační terč.

1647. solu (2008-09-11) zhotovila navigační kamera další z filmů o šesti políčcích, na nichž se víceméně pravidelně pozorují případná oblaka v pohybu. Panoramatická kamera zobrazila cíl "Schuchert" na další sadě 3x1 snímků a rovněž ona se pokusila natočit filn s postupující oblačností. Na pískový terén byl posazen rentgenový spektrometr a po skončeném spojení se satelitem Mars Odyssey zahájil chemickou analýzu. Na následující ráno bylo připraveno snímkování pole plochých kamenů, které mělo být zachyceno na pásu 4x1 záběrů.
Pískové pole, u něhož Opportunity parkovala od 1641. solu, se z geologického hlediska jevilo jako zajímavé. Vypadalo to, že by mělo obsahovat prach ve vysoké koncentraci. Především ale mělo posloužit jako bezpečný terén pro zkoušky manipulace s robotickou rukou. Testy prokázaly, že chyby v zaměření přístrojů na konci ruky jsou jen minimální navzdory nepohyblivému ramennímu kloubu. Prach se bohužel ukázal jako málo homogenní, aby z něho bylo možno vytěžit očekávané vědecké údaje. Bylo proto dohodnuto přejet na jinou pozici severním směrem, kde mohly být výsledky lepší.
Celková překonaná vzdálenost činila k dnešnímu dni 11782.10 km. Podle posledních telemetrických dat se zvýšila denní produkce elektřiny na 652 Wh/sol.

1648. solu složila Opportunity robotickou ruku a rozjela se směrem k prachovému poli, na kterém byly naplánovány další geologické experimenty. Těsně před opuštěním současného stanoviště a po zastavení byl stav terénu zachycen na snímcích kamer identifikace překážek HazCam a navigační kamery NavCam. Rover dále zhotovil panel 4x1 obrázků, pojmenovaný "Bagnold mosaic" panoramatickou kamerou PanCam.

1649. solu pořídila panoramatická kamera přes všech 13 barevných filtrů snímky cíle "Drummond". Po odvysílání dat na družici Mars Odyssey měřila Opportunity rentgenovým spektrometrem APXS obsah argonu v atmosféře.

Ráno 1650. solu zhotovila panoramatická kamera snímky oblohy s nižším rozlišením. Rover pokračoval v cestě k prachovému poli a technickými kamerami zdokumentoval pokrok před jízdou a na jejím konci. Kamera PanCam pořídila další sadu 4x1 snímků z mozaiky "Bagnold" a ve večerních hodinách putovala nová dávka dat přechodně uložených v palubní paměti směrem k retranslační družici 2001 Mars Odyssey.
Prachové pole se nachází mezi dvěma terénními hřebeny na okraji kráteru "Victoria". V uplynulých dne vedla cesta převážně po plochém povrchu, nyní však dosáhl rover pozice, ze které se pokusí přejet terénní vlnu.

1651. solu ráno pátrala navigační kamera po oblačnosti, přičemž zhotovila sérii šesti snímků v pravidelných časových odstupech. Kvůli kalibraci pořídila panoramatická kamera několik obrázků oblohy a pak zkoumala obzor a oblohu při nízko stojícím slunci.

Ráno 1652. solu zopakovala navigační kamera NavCam snímkování oblačnosti. Rover pak ověřoval změny, k nimž došlo po delší době (drift) u infračerveného spektrometru a uskutečnila se další zkouška přístroje. Spektrometr pak studoval cíl pojmenovaný "Velvet" a emise terénu a oblohy. Rover se pak pokusil přejet terénní hřeben, který ho odděloval od prachového pole a cestou zhotovoval snímky kamerami HazCam a NavCam. Večer proběhla rádiová relace se satelitem Mars Odyssey.
Cesta pře terénní vlnu nedopadla podle očekávání. Rover začal prokluzovat více, než dovolovaly bezpečnostní limity. Technici se proto rozhodli pro příští pokus tato omezení odstranit. To dovolí pokračovat v jízdě, i když prokluzování kol bude větší než se prozatím povolovalo.

1653. solu pořídila navigační kamera mozaiku 3x1 snímků situace na západě a ke kalibračním účelům zhotovila panoramatická kamera záběry v úplné tmě.
Stav překonané vzdálenosti činil k dnešnímu dni 11796.22 m. Podle posledních telemetrických dat činí denní produkce elektřiny 582 Wh/sol.

1654. solu (2008-09-18) před rozbřeskem pořídila panoramatická kamera další snímky ve tmě ke kalibračním účelům. Rover se pokusil ještě jednou překonat terénní vlnu. Pokud by se ani tentokrát hřeben nepodařilo překonat, technici by hledali novou cestu, případně by se zcela vzdali snahy dosáhnout nadějného prachového pole. Postup byl dokumentován na záběrech navigační kamery a kamer identifikace překážek. Opportunity odvysílala aktuální informace na družici Mars Odyssey a pak pokračovala v analýzách atmosférického argonu spektrometrem APXS.
V plánování mise došlo k závažnému rozhodnutí. Po prozkoumání prachu, o něž se rover pokoušel v posledních dnech, bude rover nasměrován na jih k velikému kráteru o průměru 20 km. Kráter je bohužel 12 km daleko a není jisté, zda svého cíle vůbec dosáhne.

1655. solu fotografovala panoramatická kamera cíl pojmenovaný "Velvet" přes kompletní sadu barevných filtrů. Navigační kamera předala snímky stop, které zanechal podvozek v sypkém materiálu.

1656. solu zhotovila navigační kamera pás snímků okolí o rozměru 5x1 a panoramatická kamera 10x1. Po ukončení rádiového spojení s družicí Mars Odyssey prolétající v nadhlavníku studovala při západu slunce panoramatická kamera množství prachu v ovzduší. Rentgenový spektrometr APXS měřil zastoupení atmosférického argonu.

Ráno 1657. solu pozorovala Opportunity nánosy prachu na stožáru. Panoramatická kamera pořídila snímky vlastních stop vozítka a po večerní rádiové relaci proběhlo další měření argonu v atmosféře.

1658. solu proběhlo několikeré měření prachu vznášejícího se v atmosféře v různou denní dobu. Večer bylo navázáno spojení s retranslačním satelitem a pokračovala analýza atmosférického argonu.

1659. solu nejprve ráno zhotovila panoramatická kamera snímky oblohy v nízkém i normálním rozlišení ke kalibračním účelům. Posléze rover vyrazil na cestu ke vzdálenému kráteru "Endeavour". První úsek putování měřil 10.5 m. Před vyjetím a po zastavení byl postup zdokumentován na záběrech navigační kamery. Jako v několika posledních dnech bylo večer nejprve navázáno spojení s družicí Mars Odyssey a pak následovalo měření argonu v atmosféře spektrometrem APXS.
Operátoři se rozhodli po dvou neúspěšných pokusech z minulého týdne vzdát úsilí o dosažení světlého prachového pole. V postupu bránila písková duna, na jejíchž svazích rover podkluzoval. Na další cestě je pravděpodobné, že Opportunity narazí na podobný materiál v přístupnějším místě. Celková překonaná vzdálenost se dnešního dne zvětšila na 11808.39 m.
Kráter "Endeavour" se nachází asi 12 km od současného stanoviště roveru. Jedná se o obrovský útvar, jehož průměr činí asi 22 km a dno leží 300 m pod okolním terénem. Pro připomenutí - kráter "Victoria" má průměr 730 m a hluboký je 70 m. Jelikož je "Endeavour" podstatně hlubší, měl by odhalit mnohem starší geologické vrstvy.

1660. solu (2008-09-24) pozorovala ráno panoramatická kamera situaci na horizontu a navigační kamera pořídila šest záběrů oblohy v pravidelných časových odstupech v rámci sledování oblačnosti. V poledních hodinách sledovala oblohu panoramatická kamera. Před večerním komunikačním termínem vyfotografovala kamera ještě stopy kol v písku.
Stav roveru zůstával nadále uspokojivý. Denní produkce energie činila dnešního dne 623 Wh/sol.

1661. sol byl určen k cestování. Uprostřed přesunu Opportunity zastavila a zhotovila navigační kamerou sadu 3x1 snímků malého kráteru "Sputnik" nacházejícího se těsně na okraji kráteru "Victoria". Kamera NavCam pak pořídila dva snímky terénu před přídí. Ještě před tím, než se přiblížil termín spojení s družicí Mars Odyssey, bylo nutno zdokumentovat současnou polohu na sérii tzv. "post-drive" záběrů, které tentokrát zahrnovaly pás 4x1 panoramatickou kamerou a dva pásy 3x1 a 7x1 navigační kamerou. Dnešního dne překonala Opportunity 27 m cesty vedoucí po západním okraji kráteru "Victoria".

Ráno 1662. solu fotografovala panoramatická kamera oblohu s nižším rozlišením ke kalibračním účelům. Po skončené rádiové relaci s družicí 2001 Mars Odyssey měřil rentgenový spektrometr APXS zastoupení argonu v atmosféře.

1663. solu fotografovala Opportunity nejprve oblohu na šesti záběrech v rámci studia oblačnosti. Ještě než se znovu vydala na cestu, uložila do palubní paměti mozaiku 3x1 snímků útvaru "Sputnik", snímek dalšího malého kráteru "Gauss" a terénního hřebene, zhotovených panoramatickou kamerou. Následný přesun byl svojí úctyhodnou délkou 152 m druhou největší změnou stanoviště za celou dobu mise. Rover pak zdokumentoval zadními kamerami HazCam terén v těsné blízkosti kol a na závěr dne předal zaznamenaná data na prolétající retranslační družici.

Zrána 1664. solu pátrala navigační kamera obvyklým způsobem po postupující oblačnosti. Navigační kamera dále zhotovila panel 2x1 snímků z předního směru. I tohoto dne rover pilně popojížděl po načervenalém povrchu Marsu a překonal vzdálenost 129 m. Po zaparkování zhotovila navigační kamera pás 3x1 snímků a panoramatická kamera sady 7x1 a 6x1. Přes 13 barevných filtrů, které má kamera PanCam k dispozici, prozkoumala stav permanentních magnetů na palubě. Po večerní rádiové relaci měřil spektrometr APXS atmosférický argon.

Ráno 1665. solu byla za pomoci záběrů oblohy kalibrována panoramatická kamera. Rover sledoval oblohu i v době, kdy stálo slunce vysoko nad obzorem. Panoramatická kamera změřila odrazivost (albedo) povrchu. Večer se uskutečnilo spojení s retranslačním satelitem a spektrometr APXS měřil obsah argonu v atmosféře.

1666. solu (2008-09-30) ráno fotografovala panoramatická kamera oblohu ke kalibračním účelům. V souvislosti s denním přesunem pořídila navigační kamera panel 2x1 snímků ve směru předpokládané jízdy. Série "post-drive" záběrů zahrnovala 3x1 a 7x1 obrázků navigační kamery a 4x1 z panoramatické kamery. Večer se opakoval standardní program - rádiová relace a analýza argonu v atmosféře rentgenovým spektrometrem. Na příští den bylo přichystáno snímkování oblohy panoramatickou kamerou, monitorování usazeného prachu na stožáru a film o šesti políčcích zabírajících pohyb oblačnosti.
K dnešnímu dni představovala celková překonaná vzdálenost na Marsu 12188.15 m. Rover zdolal už více než 12 km cesty a k dalšímu velkému cíli, kráteru "Endeavour" na jihu, mu chyběla přibližně stejná vzdálenost. Jízda byla prozatím bezproblémová, kola na relativně rovném terénu prokluzovala jen nepatrně. Rover se nyní nacházel v pozici, kdy by se opět měl přiblížit k okraji kráteru. Záměrem bylo dojet na mys "Cape Victory", kde by byl dobrý výhled na geologické vrstvy vedlejšího výběžku "Cape Pillar". Na cestě k jihu bude rover využívat podrobných snímků z družice Mars Reconnaissance Orbiter, na nichž je možno rozpoznat detaily o velikosti jednotlivých balvanů.
Rover zůstával nadále ve skvělém stavu. Denní produkce elektřiny představovala momentálně 654 Wh/sol.

Plán na 1667. sol (2008-10-01) předpokládal sledování prachu v atmosféře po rozednění, dokončení komplexního průzkumu panoramatickou kamerou a vysílání dat na družici Mars Odyssey.

1668. solu fotografovala panoramatická kamera za poledne oblohu a zhotovila záběry terénu před přídí. Rover pak přejel na severní konec mysu "Cape Victory". Na novém stanovišti pořídila navigační kamera sérii 2x1 a 5x1 tzv. "post-drive" snímků. Oportunity na konci dne zkontrolovala množství rozptýleného prachu v ovzduší a odvysílala zaznamenaná data na prolétající družici.

1669. solu byl zahájen denní program měřením množství atmosférického prachu panoramatickou i navigační kamerou. Kamera PanCam zhotovila záběry oblohy v nižším rozlišení. V poledne byla sledována situace na obloze a panoramatická kamera systematicky fotografovala okolí přes všech 13 barevných filtrů. Cílem průzkumu byl útes uvnitř kráteru pojmenovaný "Cape Pillar". Navigační kamera pořídila sérii šesti snímků s objektivem zaměřeným na oblohu, na nichž byla hledána postupující oblaka. Dříve než přišel čas na pravidelnou rádiovou relaci, navigační i panoramatická kamera zjišťovaly stav zaprášení ovzduší.

Ráno 1670. solu pátrala navigační kamera po postupujících oblacích a kvůli tomu pořídila obvyklou sadu šesti snímků v pravidelných časových intervalech s objektivem zaměřeným do jednoho směru na obloze. Panoramatická kamera zhotovila záběry ranní oblohy s nižším rozlišením ke kalibračním účelům. Před začátkem dnešní etapy přesunu zaznamenala panoramatická kamera řadu 4x1 snímků a po konečném zaparkování navigační kamera zafixovala novou pozici na dvou sadách 2x1 a 3x1 obrázků.

Ráno 1671. solu zhotovila panoramatická kamera sérii 6x1 snímků terénu, přičemž se jednotlivá políčka částečně překrývala, aby se kompenzovalo znečištění objektivu usazeným prachem. Za pomoci všech 13 barevných filtrů prozkoumala panoramatická kamera prachové částice zachycené na externích magnetech. Po večerním spojení s družicí 2001 Mars Odyssey měřil rentgenový spektrometr APXS zastoupení argonu v atmosféře.

1672. solu byla panoramatická kamera kalibrována na základě snímků oblohy s nižším rozlišením. Navigační kamera natáčela obvyklý film o šesti záběrech s postupující oblačností. Panoramatická kamera sledovala oblohu za poledních hodin a následoval další pokus o zachycení pohybu oblačnosti na sérii šesti snímků. Panoramatické kamera nakonec pořídila další záběry oblohy s nižším rozlišením.

1673. solu (2008-10-07) pořídila Opportunity orientační záběry ranní oblohy panoramatickou kamerou ke kalibračním účelům a navigační kamera sledovala postupující oblačnost. Rover pak vyrazil směrem na jih. Na konci cesty se uskutečnilo snímkování slunce kvůli upřesnění aktuální polohy roveru (procedura "get fine attitude"). Po zastavení a ještě před večerním spojením s retranslační družicí pořídila navigační kamera série 2x1 a 5x1 záběrů a panoramatická kamera 4x1 snímků z předního směru. Navigační kamera se rovněž ohlédla nazpět a v tomto směru zaznamenala další mozaiku o rozměrech 5x1 políček fotografií. Účelům "post-drive" byly věnovány 3x1 a 7x1 sady z navigační kamery a 4x1 z panoramatické kamery. Plán na začátek dalšího dne počítal se snímkováním oblohy panoramatickou kamerou v nižším rozlišení a hon na oblaka navigační kamerou.
Celková překonaná vzdálenost činila k dnešnímu dni 12292.15 m. Za uplynulý týden zdolala Opportunity cestou k jihu asi 143 m po západním okraji kráteru "Victoria".
Denní produkce elektrické energie představovala 652 Wh/sol, což bohatě stačilo na normální operace.

1674. solu opět změnil rover stanoviště. V průběhu přesunu zhotovila navigační kamera panel snímků o rozměru 2x1 políčko. Po zastavení pořídila navigační kamera další sadu 5x1 záběrů, panoramatická kamera 4x1 snímků ve směru jízdy a nakonec opět navigační kamera 5x1 obrázků ze zadního směru.

Ráno 1675. solu prohlížela panoramatická kamera situaci na horizontu. Kvůli kalibraci zhotovila tatáž kamera několik záběrů oblohy s nižším rozlišením a navigační kamera pořídila čtyři obrázky oblohy v rámci programu sledování pohybu oblačnosti. Posledním bodem denního plánu bylo po večerní rádiové relaci se sondou Mars Odyssey měření atmosférického argonu přístrojem APXS [=Alpha-Particle X-ray Spectrometer].

1676. solu fotografovala panoramatická kamera přes všech 13 barevných filtrů plochu na kamenném podloží v místě pojmenovaném "Savu Sea". Rover pokračoval v jízdě a zhotovil navigační kamerou sadu 2x1 obrázků z předního směru. Na novém stanovišti bylo na pořadu další snímkování - navigační kamera získala řadu 5x1, panoramatická kamera zdokumentovala terén ve směru dalšího předpokládaného přesunu na sérii 4x1 záběrů a navigační kamera zakončila kampaň sadou 5x1 políček při pohledu vzad.

1677. solu ráno sledovala Opportunity nánosy prachu na palubním stožáru. Po odvysílání dat na družici 2001 Mars Odyssey měřil rentgenový spektrometr APXS zastoupení argonu v atmosféře.

1678. solu panoramatická kamera systematicky shromažďovala plně barevné snímky terénu před přídí. Většinu dne však rover věnoval obnovení zásob energie v akumulátorových bateriích.

1679. solu zhotovila ráno panoramatická kamera kvůli kalibraci několik snímků oblohy a před další etapou cesty sadu 2x1 záběrů cíle "Dauphin" nacházejícího se na zvětralém kamenném výchozu. Rover poté přejel na novou vybranou lokaci na mysu "Cape Agulhas", ale ještě před zaujetím konečné pozice zdokumentoval situaci před sebou na 2x1 snímcích navigační kamerou. Po definitivním zaparkování fotografovala navigační kamera terén ve dvou sériích 3x1 a 7x1 políček; druhá série zobrazila terén za zádí. Večer bylo na programu spojení s prolétajícím retranslačním satelitem.
Celková překonaná vzdálenost činila k dnešnímu dni 12362.95 m.

1680. solu (2008-10-14) nejprve ráno fotografovala panoramatická kamera oblohu a navigační kamera filmovala oblačnost na šesti jednotlivých záběrech. Panoramatická kamera se pak zaměřila na protilehlý útes "Cape Victory", který zdokumentovala na panelu 3x1 barevných snímků. Útes si prohlédla s vysokým rozlišením i navigační kamera. Navigační kamera shromáždila snímky také kvůli tomu, aby bylo možno dávat do kontextu měření infračerveného spektrometru s konkrétním místem v krajině. U spektrometru byl kontrolován drift. Pak byly kontrolně změřeny tepelné emise z několika bodů na obloze a v terénu. Technici se dále pokusili odstranit prach usazený na optice. Přerušovaným zapínáním ovládacího motorku se snažili rozvibrovat zrcátko spektrometru a doufali, že zrníčka prachu z odrazné plochy sklouznou. Tento postup se zkoušel vůbec poprvé. Po pravidelném spojení s družicí Mars Odyssey se uskutečnilo měření atmosférického argonu spektrometrem APXS.
Denní produkce elektrické energie se oproti minulému týdnu poněkud snížila a činila průměrně 616 Wh/sol.

1681. solu pořídila Opportunity panoramatickou kamerou stopy balvanů, které se kdysi skutálely po svahu kráteru "Victoria" a v poledne fotografovala oblohu. Rover prověřil drift infračerveného spektrometru, provedl zkoušku přístroje a během měření emisí oblohy a terénu kalibraci po nedávném pokusu o setřepání usazeného prachu.
Pokus o očištění zrcátka objektivu infračerveného spektrometru, při němž se po dobu 3 s snažili technici zapínáním ovládacího servopohonu setřepat prach, nepřinesl žádoucí efekt. Na zkušebních záběrech nebylo patrné žádné měřitelné vylepšení. Podobný experiment se má nicméně někdy v budoucnosti opakovat.

Ráno 1682. solu zapojila Opportunity panoramatickou kameru a zhotovila snímky mysu "Cape Victory" ve velmi vysokém rozlišení, dále získala panel 3x1 snímků prostoru kolem mysu a několik záběrů oblohy s nízkým rozlišením ke kalibračním účelům. Navigační kamera pátrala po ranní oblačnosti. Před vyjetím zhotovil rover sadu 3x1 snímků cíle "Iceland" panoramatickou kamerou, pak krátce popojel, aby se přemístil na druhou pozici, z níž mělo být dokončeno stereoskopické snímkování okolního panoramatu. Na novém místě byly nejprve zhotoveny tzv. post-drive záběry panoramatickou i navigační kamerou, které zahrnovaly i sérii 7x1 snímků situace za zádí.

1683. solu ráno pořídila kamera PanCam obrázky oblohy ke kalibračním účelům a zkoumala situaci na obzoru. Opportunity pak pokračovala ve stereoskopickém snímkování okolí z druhého stanoviště, kterého dosáhla minulý den. Panoramatická a navigační kamera zhotovily další post-drive záběry.

1684. solu zhotovila ráno panoramatická kamera několik záběrů oblohy s nižším rozlišením. Rover měřil obsah argonu v atmosféře pomocí rentgenového spektrometru APXS.

1685. sol zahájila Opportunity prohlídkou horizontu panoramatickou kamerou. Navigační kamera pátrala po oblačnosti. V poledne měřila panoramatická kamera odrazivost (albedo) povrchu terénu.

1686. solu zhotovila panoramatická kamera záběry oblohy z několika směrů a plně barevné snímky terénu v popředí. Po absolvování denního úseku cesty provedl rover rychlé upřesnění momentální polohy zaměřením na slunce (tzv. procedura "get quick fine attitude"). Nakonec pořídila navigační kamera mozaiku snímků okolního terénu.
Dnešním přesunem se Opportunity začala definitivně vzdalovat od kráteru "Victoria", u něhož nebo dokonce v něm prožila více než dva roky. Na okraj "zálivu" pojmenovaného "Duck Bay" dorazila poprvé 952. solu (2006-09-28).

1687. solu (2008-10-21) začala Opportunity denní program prohlídkou obzoru panoramatickou kamerou. Navigační kamera hledala oblačnost, což zahrnovalo i šestici záběrů zařazených do jednoduchého filmu, a panoramatická kamera monitorovala prach usazený na palubním stožáru. Rover pak pokračoval v jízdě, přičemž na začátku a na konci cesty zdokumentoval okolí na záběrech kamer PanCam a NavCam. Na další den bylo naplánováno snímkování oblohy a obvyklé měření atmosférického prachu.
Podle telemetrických dat činila současná denní produkce elektřiny 589 Wh. Je to o něco méně, než v předchozím období. Příčinou nižší efektivity solárních článků je zvýšený obsah prachu vznášejícího se v ovzduší a změna orientace plochy fotovoltaických panelů.
Celková překonaná vzdálenost činila k dnešnímu dni 12677.65 m. Za uplynulý týden vykonal rover úctyhodný pokrok na cestě k jihu, když zdolal více než 314 m. Na momentálním stanovišti byla již znatelná změna charakteru terénu. Na pevném podkladu se objevovaly malé prachové přesypy, vysoké asi 10 cm.

1688. solu zkoumala za poledne panoramatická kamera oblohu a kromě běžného každodenního sledování průzračnosti atmosféry se pak rover už jen věnoval dobíjení akumulátorových baterií.

Ráno 1689. solu zhotovovala panoramatická kamera snímky oblohy s nižším rozlišením. Stejná kamera pak snímkovala terén, u něhož byla měřena odrazivost (albedo), a pozorovala shluk kamenů. Po odvysílání dat na prolétající družici Mars Odyssey studoval rentgenový spektrometr APXS obsah argonu v atmosféře.

1690. solu zrána fotografovala panoramatická kamera oblohu ke kalibračním účelům a navigační kamera filmovala oblačnost na šesti jednotlivých záběrech. V poledne studovala panoramatická kamera oblohu a po standardním měření opacity atmosféry předal rover aktuální data na retranslační družici.

1691. solu pořídila ráno panoramatická kamera orientační záběry oblohy a pak se rover znovu rozjel směrem ke kráteru "Endeavour". Denní etapa měřila 216.29 m a před zahájením cesty a po jejím skončení zhotovily panoramatická a navigační kamera mozaiku snímků okolí.
Dnešní přejezd byl enormně dlouhý a nechybělo mnoho, aby byl dokonce rekordní. Prozatím nejdelší zdolaná vzdálenost za jeden den pochází ze solu číslo 410 (2005-03-19) a činí 219.89 m.

Ráno 1692. solu zkoumala panoramatická kamera situaci na obzoru a navigační kamera zhotovila šest časosběrných snímků postupující oblačnosti. Panoramatická kamera pak studovala skupinu kamenů a navigační kamera zhotovila mozaiku 7x1 snímků ze zadního směru.

1693. solu ráno snímkovala panoramatická kamera oblohu s nižším rozlišením a pak Opportunity vyrazila na další dlouhou jízdu ke vzdálenému kráteru. Zaměřením na Slunce byla upřesněna aktuální poloha (quick fine attitude). Na novém místě pořídily navigační kamera a panoramatická kamera mozaiku okolí, čímž byla zdokumentována poloha roveru vzhledem k okolním povrchovým útvarům.
Celková překonaná vzdálenost překročila dnešního dne hranici 13 km a činila 13002.55 m. Od chvíle, kdy opustila kráter "Victoria", zdolala již Opportunity 1.22 km. Rover se stále ještě pohybuje v okruhu kolem kráteru "Victoria", kde byl terén rozhodující měrou utvářen materiálem, který dopadl zpět na povrch po gigantické explozi kosmického tělesa, při níž kráter vznikl. Terén je pro pohyb velmi příhodný. Trosky po impaktu už z větší části erodovaly a zanechaly na povrchu jen tenkou vrstvu sypkého materiálu, v němž jsou patrná kulovitá zrnka hematitu. Až rover opostí tuto oblast těsně u kráteru, přijede do krajiny s velkými písečnými dunami, v nichž postup bude nepoměrně složitější.

1694. solu (2008-10-29) bylo kromě měření prašnosti v ovzduší na programu už jen dobíjení akumulátorových baterií.
Denní produkce energie se zvýšila na 603 Wh/sol. Opacita atmosféry dosáhla hodnoty tau=0.359 a současně prachový faktor činil 0.7116.

Pravidelně, podle zákonů nebeské mechaniky, se Země a Mars dostávají do takové polohy, že se nacházejí na opačné straně od Slunce. Tato událost, nazývaná sluneční konjunkce, je pro sondy pracující na rudé planetě mrzutou záležitostí. Stejně jako pozemský astronom nemůže kvůli slunečnímu světlu pozorovat Mars, i rádiové vlny putující mezi planetami jsou průchodem kolem slunečního disku rušeny, deformovány a v krajním případě i blokovány. Technici tento problém řeší jednoduchým způsobem. Sondy po kritické období plní jen jednoduché úkoly, které vykonávají zcela automaticky, data ukládají do paměti a čekají, až se situace vrátí k normálu. Pak teprve získané údaje odvysílají na Zemi a pokračují v činnosti podle aktuálního programu, který ze Země obdrží. V letošním roce nastává období sluneční konjunkce 2008-11-30 a komunikace bude omezena na dalších 16 dnů.
Jelikož se výsledky pozorování, získané během konjunkce, nedají průběžně vysílat k Zemi, je nutné, aby byl k dispozici dostatečně velký prostor v palubní paměti na jejich ukládání. Před začátkem konjunkce je tudíž nutné paměť v dostatečném předstihu co nejvíce vyprázdnit a tento stav udržovat. Na začátku listopadu byla palubní paměť doslova přeplněna nejrůznějšími daty - vědeckými výsledky i technickými údaji. Aby se dosáhlo žádaného stavu, rozhodlo řídící středisko omezit většinu vědeckých činností a v případě přesunů v terénu pokud možno nepoužívat metodu "autonav".
Autonav je jedním ze způsobů, jak řídí rover jízdu v terénu. Druhým používaným způsobem je tzv. "jízda naslepo - blind drive". Při ní ujíždí rover z místa startu k cíli jen na základě předem přichystaného scénáře a, kromě standardních bezpečnostních opatření, se neohlíží na to, kudy se pohybuje. Taková trasa se dá vytýčit v relativně jednoduchém terénu na základě studia podrobných snímků z roveru i z družicových kamer. Metoda autonav vyžaduje naopak, aby palubní počítač vybíral vlastní trasu. K tomu potřebuje průběžně vyhodnocovat snímky z vlastních kamer. Tento postup dává roveru vyšší schopnost zvládat složitější terén, ale na druhou stranu generuje velké množství dat, které rychle plní palubní paměť. Přesuny na rekordní vzdálenosti se konaly většinou tím způsobem, že první část, která byla předem dobře nastudována, proběhla "naslepo" a do konečné pozice dojížděl rover pomocí "autonavu". Až do začátku sluneční konjunkce bylo rozhodnuto omezit metodu "autonav" jen na zcela vyjímečné případy.

1695. solu (2008-10-30) popojela Opportunity přibližně 60 m a na závěr provedla upřesnění aktuální pozice zaměřením na Slunce způsobem "quick fine attitude". Kromě toho zhotovila několik orientačních snímků terénu kamerami NavCam a PanCam. Na noc přešla do hlubokého spánku.

1696. solu se po odvysílání dat na družici Mars Odyssey věnovala Opportunity po dobu 7 hodin měření atmosférického argonu spektrometrem APXS. Noc byla opět ve znamení hlubokého spánku.

Dříve než 1697. solu (2008-11-01) vyrazil rover na další jízdu, zhotovila navigační kamera několik záběrů ve zpětném směru. Před startem a v cíli cesty pořídily obrázky okolí obě hlavní kamery NavCam i PanCam. Večer proběhla rádiová relace s družicí 2001 Mars Odyssey a rover přešel do hlubokého spánku.

1698. solu monitorovala Opportunity usazený prach na kamerovém stožáru. Po odvysílání dat na družici Mars Odyssey následovalo měření atmosférického argonu a na noc byl naordinován hluboký spánek.

1699. solu se kromě měření opacity atmosféry (hodnota tau) věnovala Opportunity doplnění zásob energie v akumulátorech a kvůli šetření elektřiny přešla na noc do hlubokého spánku.

Sol číslo 1700 znamenal další změnu stanoviště. Postup byl zdokumentován na mozaice snímků navigační a panoramatické kamery. Ještě než byl spuštěn mód hlubokého spánku, odešla aktuální data na retranslační satelit.

1701. solu (2008-11-05) zhotovila ráno panoramatická kamera záběry oblohy s nižším rozlišením. Kromě obvyklé kontroly prašnosti ovzduší, Opportunity pak už jen dobíjela akumulátorové baterie. Plán na další ráno předpokládal snímkování oblohy panoramatickou kamerou ke kalibračním účelům.
Telemetrická data udávala, že denní produkce elektřiny činila momentálně 596 Wh/sol. Opacita atmosféry se pohybovala na hodnotě tau=0.478. Prachový faktor se držel na relativně dobré výši 0.7151 (71.51% dopadajícího světla proniká prachovou vrstvou na solárních panelech).
Celková překonaná vzdálenost k dnešnímu dni činila 13256.27 m. Za poslední týden i přes omezení jízd v módu autonav zdolal rover přibližně 254 m.

1702. solu (2008-11-06) před zahájením cesty Opportunity vyfotografovala panoramatickou kamerou vlastní stopy v sypkém materiálu. Po absolvování denní etapy zdokumentovaly současnou pozici panoramatická a navigační kamera. Večer se uskutečnilo rádiové spojení s družicí Mars Odyssey a rover přešel na noc do hlubokého spánku.

1703. solu zjišťovala panoramatická kamera albedo (odrazivost) terénu. Noc strávil rover opět v módu hlubokého spánku.

Ráno 1704. solu prohlížela panoramatická kamera obzor. Tatáž kamera snímkovala terénní hřebínky a zkoušela vypátrat kulovité shluky minerálů, známé pod familiérním pojmenováním "borůvky". Opportunity pak pokračovala v cestě. Po zaparkování pořídila obrázky okolí panoramatická i navigační kamera. Na retranslační satelit Mars Odyssey byla odeslána nová dávka dat a rover přešel na noc do hlubokého spánku.

Hlavní událostí 1705. solu byl pokus o odstranění prachu ze zrcátka spektrometru Mini-TES. Zapínáním motorků ovládajících kamerový stožár, v jehož vnitřku je zrcátko namontováno, se pokusili technici sestavu rozvibrovat a doufali, že se přitom prach z nakloněné plochy sesune. Tento pokus se opakoval dvakrát. Ještě před začátkem procedury byly zhotoveny kontrolní záběry navigační kamerou a uskutečnilo se měření infračervených emisí z oblohy. Po obvyklé večerní rádiové relaci prováděla Opportunity měření atmosférické argonu rentgenovým spektrometrem APXS a noc prožila v hlubokém spánku.
Potíže s infračerveným spektrometrem trvají již více než rok. Výsledky přicházející z přístroje nejsou věrohodné a jako nejpravděpodobnější příčinou se jeví zaprášení na jednom zrcátku, pomocí něhož se paprsky procházející objektivem na vrcholu kamerového stožáru lámou do osy stožárové trubky a jsou směrovány do vlastního detektoru, uloženého v těle roveru. Prach mohl dovnitř sestavy vniknout během velké prachové bouře v létě 2007.

1706. solu pokračovalo měření atmosférického argonu spektrometrem APXS. Poté přešla Opportunity do hlubokého spánku.

1707. sol byl ve znamení dalšího putování ke vzdálenému cíli - kráteru "Endeavour". Na závěr cesty zdokumentovala okolí panoramatická a navigační kamera. Po skončení denních aktivit přešla Opportunity do hlubokého spánku.
Data z dnešního dne potvrzovala, že se rover nachází v dobrém stavu. Výroba elektřiny činila 574 Wh/sol. Opacita atmosféry se zvýšila z hodnoty tau= 0.478 na tau=0.602. Prachový faktor dosahoval hodnoty 0.7108, tzn. že 71.08% světla dopadajícího na solární panely dokáže proniknout vrstvou prachu na činnou plochu fotovoltaických článků.

1708. solu (2008-11-12) prozkoumala ráno Opportunity situaci na obzoru panoramatickou kamerou a monitorovala vrstvy prachu na kamerovém stožáru. Kamera PanCam fotografovala oblohu v poledních hodinách. Pak se uskutečnilo měření infračervených emisí oblohy a terénu - první zkouška na ověření, zda se podařilo odstranit prach z povrchu zrcátka. Kontrolně zdokumentovala podmínky i navigační kamera. Plán na příští ráno zahrnoval fotografování oblohy panoramatickou kamerou ke kalibračním účelům a filmování oblačnosti navigační kamerou.
Celková překonaná vzdálenost představovala k dnešnímu dni 13493.85 m. Za poslední týden urazil rover asi 238 m. V nejbližší době je v plánu popojet ještě kolem 120 m a pak přerušit po dobu sluneční konjunkce další postup. Na snímcích z kamery HRSC na palubě družice Mars Reconnaissance Orbiter jsou na tomto místě pozorovány zajímavé vrstevnaté výchozy hornin.

1709. solu popojela Opportunity o 93 m směrem k obnaženému kamennému podloží. Tímto přesunem se rover přiblížil k výběžku holé skály, u níž měl prožít dva týdny nadcházející sluneční konjunkce. Po tuto dobu, prakticky bez spojení se Zemí, je v plánu dlouhodobá analýza složení vybraného kamene Mössbauerovým spektrometrem.
Panoramatická kamera uskutečnila obvyklá pozorování atmosféry a obě hlavní kamery PanCam a NavCam se pak zaměřily na několik konkrétních cílů. Rentgenový spektrometr APXS měřil obsah argonu v atmosféře.

1710. solu se rover přemístil o dalších 17 m ke kamennému výchozu a provedl průzkum kamerami NavCam a PanCam. Večer se opakovalo měření atmosférického argonu přístrojem APXS.

1711. solu pozorovala panoramatická kamera oblohu a fotografovala kamenný cíl. Pokračovalo měření atmosférického argonu.

1712. solu snímkovala panoramatická kamera oblohu, rentgenový spektrometr analyzoval atmosférický argon a navigační kamera zhotovila sérii časosběrných snímků oblačnosti.

1713. solu popojela Opportunity dalších 8 m k cíli, pojmenovanému mezitím "Santorini". Na kamenné dlaždici provedla spektrometrická měření a objekt vyfotografovala panoramatickou kamerou. Navigační kamera filmovala postup oblačnosti.

1714. solu přiložila Opportunity na povrch "Santorini" Mössbauerův spektrometr a zahájila sběr dat. Panoramatická kamera pořídila několik cílených záběrů a studovala stav atmosféry.
V průběhu manipulací s robotickou rukou se musel rover vypořádat s tím, že může pohybovat rukou pouze ve čtyřech stupních volnosti proti původním šesti. Již nějakou dobu totiž nelze otáčet vysloužilým ramenním kloubem (Joint 1) v azimutálním směru. I za těchto podmínek se zdařilo umístit Mössbauerův spektrometr na správné místo a kontaktní spínače potvrdily, že se přístroj dotkl povrchu kamene.

1715. solu (2008-11-19) pokračovala analýza objektu "Santorini" Mössbauerovým spektrometrem. Panoramatická kamera zhotovila záběry několika cílů a jako obvykle byla použita k prohlídce oblohy.
Celková překonaná vzdálenost činila k dnešnímu dni 13616.47 m.
Momentální produkce elektřiny představovala 565 Wh/sol, přičemž opacita atmosféry se pohybovala kolem tau=0.747 a prachový faktor se snížil na 0.694.

Během solů číslo 1716 až 1720 se řídící tým snažil dokončit před nadcházející konjunkcí co nejvíce činností v interaktivním režimu. Mössbauerův spektrometr pokračoval v analýze kamene "Santorini" a cíl byl zachycen na více fotografiích panoramatické kamery. Panoramatická kamera se rovněž věnovala shromažďování záběrů do úplného 360° panoramatu, pořizovala záběry otisků kol v sypkém terénu a monitorovala změny prašnosti v atmosféře. Kromě toho si rover prohlédl situaci na obzoru a navigační kamerou fotografoval postupující oblaka nad současným stanovištěm. Rentgenový spektrometr sledoval obsah argonu v atmosféře.

1721. a 1722. sol byl věnován adaptaci systémů na dlouhou dobu sluneční konjunkce. Byla spuštěna sekvence příkazů, které měly pokrýt celých 14 dní, během nichž bude spojení Země s Marsem omezeno a po většinu času dokonce vyloučeno. Plán předpokládal, že až na dva dny (sol 1726 a 1736) bude pokračovat studium mineralogie kamenné desky "Santorini" Mössbauerovým spektrometrem. Zmíněné dva dny se mělo uskutečnit měření atmosférického argonu spektrometrem APXS. Opportunity měla rovněž provést měření stavu obou palubních kamer.

Soly 1723 až 1740 (2008-11-282008-12-15) znamenaly pro rover omezený provoz v důsledku probíhající sluneční konjunkce s programem uvedeným v předchozím odstavci. Dne 2008-11-28 (sol 1725) bylo při pokusu o spojení se Zemí ztraceno asi 0.93 Mb dat a následujícího dne (sol 1726) asi třetina odeslaných informací. Poté už na Zemi nedorazila prakticky žádná data.

1741. solu odeslala Opportunity nové údaje na Zemi prostřednictvím služeb retranslační družice Mars Odyssey. Rover měřil stupeň zaprášení atmosféry panoramatickou kamerou a obsah argonu v atmosféře rentgenovým spektrometrem.

1742. solu (2008-12-17) měřila panoramatická kamera prach v ovzduší a rover dobíjel baterie.
Krátce poté, co bylo obnoveno plnohodnotné spojení s řídícím centrem, zaregistrovali technici, že rover má problémy s přeplněnou palubní flash pamětí. První dva dny byly tudíž věnovány redukci uložených dat a toto úsilí mělo ještě nejméně další dva dny pokračovat. Problémem nebyl objem dat, ale počet různých souborů. V prvním případě dokáže rover staré záznamy mazat a přepisovat novými, ve druhém případě si se situací neporadí a hrozí kolaps systému. Nebezpečný stav začíná, pokud počet souborů dosáhne asi 6000. Po sluneční konjunkci jich bylo v paměti dokonce 6448. Podobnou situaci prožilo dvojče Spirit krátce po přistání a trvalo tehdy dlouhou dobu, než řídící středisko závadu zvládlo. Okamžitým řešením bylo tudíž odložit vědecká studia a minimalizovat rozsah nově ukládaných záznamů. Činnost se omezila na pravidelné měření opacity atmosféry a měření obsahu argonu v nočních hodinách. Po této léčbě by se měly soubory uložené v paměti snížit na 3000.
Opportunity se, kromě problému s přeplněnou pamětí, nacházela v dobrém stavu. Momentální denní výroba energie činila 594 Wh/sol. Hodnota opacity atmosféry se pohybovala na úrovni tau=0.622 a prachový faktor byl 0.6536.

O průběhu solů číslo 1743 až 1748 se nepodařilo získat podrobné informace.

V posledním týdnu roku 2008 prováděla Opportunity geologický výzkum prostoru nazvaného "Crete", v němž se v těsném prostoru nacházely kamenné objekty i půdní pole v dosahu přístrojů na robotické ruce. Jak se zdá, technici se už naučili ovládat manipulátor, jehož pohyblivost je již nějakou dobu omezena závadou na ramenním kloubu.

1749. solu (2008-12-24) studovala Opportunity Mössbauerovým spektrometrem mineralogické složení cíle "Santorini".

1750. solu byla dokončena analýza "Santorini" Mössbauerovým spektrometrem.
Podle zprávy na webu pozorovala Opportunity tento týden přechod měsíce Phobos před slunečním diskem. Panoramatická kamera pořídila sérii záběrů této události.

1751. solu zhotovila Opportunity panoramatickou kamerou snímky vlastních stop. Mikroskop pořídil stereoskopické záběry objektu "Santorini". Na stejné místo byl pak přiložen rentgenový spektrometr a po přestávce, v níž probíhala komunikace s družicí 2001 Mars Odyssey, byla zahájena prvková analýza složení kamene.

1752. solu sejmula navigační kamera šestici záběrů postupující oblačnosti. Opportunity monitorovala nánosy prachu na palubním stožáru a panoramatickou kamerou zhotovila snímky oblohy ke kalibračním účelům. Panoramatická kamera se pak zaměřila na kámen "Santorini". Rádiový vysílač předal získaná data na prolétající retranslační družici a rentgenový spektrometr prováděl analýzu horní vrstvy horniny tvořící kámen "Santorini".

První aktivitou ráno 1753. solu bylo měření světelné odrazivosti terénu (albeda) panoramatickou kamerou. Poté zhotovil mikroskop stereoskopické snímky "Santorini". Robotická ruka se přesunula na jinou pozici na témže kameni a mikroskop znovu sejmul stereoskopický obraz povrchu. Na novou pozici byl umístěn rentgenový spektrometr. Na družici Mars Odyssey byla odvysílána další série dat a rentgenový spektrometr měřil prvkové složení horniny.

1754. solu přemístila Opportunity rentgenový spektrometr na kámen pojmenovaný "Candia". Panoramatická kamera použila všech 13 barevných filtrů a vyfotografovala permanentní magnety instalované na horní palubě. Panoramatická kamera zhotovila orientační snímky oblohy s nižším rozlišením. Po večerní rádiové relaci následovala analýza cíle "Candia" rentgenovým spektrometrem.

Ráno 1755. solu (2008-12-30) proběhla kalibrace panoramatické kamery při snímkování oblohy. Kamera se pak porozhlédla po obzoru. Navigační kamera a pak i mikroskop zdokumentovaly políčko půdy označené "Minos". Po průletu sondy Mars Odyssey studoval složení půdy rentgenový spektrometr. Na příští den bylo připraveno snímkování palubního stožáru.
Celková překonaná vzdálenost činila k tomuto datu 13617.33 m.
Opportunity zůstává v dobrém stavu. Opacita (zaprášení) atmosféry se mírně zvýšila na tau=0.71. S návratem jara na jižní polokouli Marsu to už ale nepředstavuje kritickou situaci, protože slunce zůstává delší dobu nad obzorem a sluneční články dokážou vygenerovat dostatek energie. 1755. solu to představovalo obstojných 586 Wh.

1756. solu (2009-01-01) fotografovala panoramatická kamera cíl "Gavdos" a horní palubu vozítka. Na zhotovení plně barevných snímků použila kompletní sadu 13 barevných filtrů. Poté, co odešla aktuální data na retranslační družici, prováděl rentgenový spektrometr prvkovou analýzu vzorku "Minos".

1757. solu pokračoval sběr dat z cíle "Minos" rentgenovým spektrometrem APXS [=Alpha-Particle X-ray Spectrometer]. Panoramatická kamera monitorovala situaci na horizontu.

1758. solu byly panoramatickou kamerou zhotoveny plně barevné záběry otisků kol v písčitém terénu. Spektrometr APXS pokračoval v chemických rozborech půdního políčka "Minos".

1759. solu přemístila Opportunity robotickou ruku a barevně zdokumentovala cíl "Candia". Poté vyfotografovala panoramatickou kamerou objektiv Mössbauerova spektrometru. Manipulátor se pak pokusil přiložit brusku RAT [=Rock Abrasion Tool] na povrch "Candii". Panoramatická kamera pořídila snímky oblohy s nižším rozlišením, rentgenový spektrometr změřil zastoupení argonu v atmosféře a nakonec kamera PanCam zkoumala situaci na obzoru.
Cílem dnešní manipulace s bruskou bylo očistit povrch kamene "Candia" (italský název Kréty) od povlaku prachu. Technici byli nepříjemně překvapeni, když nástroj odmítl poslušnost. Bruska se přiblížila k povrchu cíle, ale poté selhalo patrně čidlo, které řídí pohyb nástroje v ose X (nahoru a dolů). Pomocí něho se palubnímu počítači sdělují informace o poloze a směru pohybu brusky. Předpokládá se, že ztráta čidla souvisí s dřívějšími elektrickými záležitostmi. Pro připomenutí - Opportunity už přišla o čidlo, které řídí otáčení vrtací hlavy. Viníkem byl tehdy opotřebovaný kabel, který je veden podél celé délky robotické paže.

1760. solu měřil rentgenový spektrometr zastoupení argonu v ovzduší.

Ráno 1761. solu zhotovila panoramatická kamera několik záběrů oblohy s nižším rozlišením. Později fotografovala navigační kamera zajímavé kamenné desky, o které projevili zájem geologové. Panoramatická kamera se věnovala barevnému snímkování cílů "Samos" a "Kythira". Po skončené rádiové relaci s družicí Mars Odyssey pokračovalo měření argonu v atmosféře rentgenovým spektrometrem.

Prvním úkolem roveru po ránu 1762. solu (2009-01-07) byla prohlídka oblohy panoramatickou kamerou. Po kontrole stupně zaprášení atmosféry se rozběhly testy brusky RAT. Také dnes měřil rentgenový spektrometr atmosférický argon. Na další den bylo připraveno studium prachu v atmosféře panoramatickou i navigační kamerou a snímkování oblohy ke kalibračním účelům kamerou PanCam.
V rámci testů brusky RAT byl vydán příkaz, aby ruka posunula nástroj směrem dolů. Ruka byla vyfotografována před a po manévru. Pohyb vrtačky byl na snímcích patrný, což patrně znamená, že podezření na vadné čidlo bylo oprávněné. V následujících týdnech se inženýři pokusí vymyslet způsob, jak manipulovat i s takto postiženou vrtačkou. Prozatím bylo rozhodnuto, že "Candia" zůstane v původním stavu a kartáčování se bude zkoušet možná někdy později na jiném objektu.
Celkový stav roveru, s výjimkou nových těžkostí s bruskou, zůstává poměrně dobrý. Energetická situace je oproti dvojčeti Spiritu skvělá. Denní produkce v těchto dnech činila asi 600 Wh/sol.
V minulém týdnu nezměnil rover stanoviště a celková překonaná vzdálenost na Marsu zůstala tudíž na hodnotě 13617.33 m.

1763. solu měřila Opportunity rentgenovým spektrometrem obsah argonu v atmosféře.

1764. solu zasunul rover problémovou brusku ve směru osy Z do bezpečné polohy, aby nedošlo k jejímu eventuálnímu poškození úlomky horniny při dalších přesunech v terénu (technici pro to vymysleli obrat "caged the RAT" - zavřeli krysu do klece - rat = krysa). Analýza závady na brusce RAT [=Rock Abrasion Tool] prokázala, že je vadné čidlo, hlídající posun nástroje ve směru Z. Nezbude tudíž než hledat náhradní procedury, které by dovolily vrtačku aspoň v omezené míře používat.
Panoramatická kamera fotografovala v plném barevném spektru kamenné dlaždice. Společně s panoramatickou kamerou kontrolovala opacitu atmosféru tentokrát i navigační kamera. Panoramatická kamera nakonec snímkovala oblohu ke kalibračním účelům.

Ráno 1765. solu zhotovila panoramatická kamera obrázky oblohy s nižším rozlišením. Po večerní rádiové relaci s družicí Mars Odyssey pokračovalo studium atmosférického argonu rentgenovým spektrometrem APXS.

Pracovní program 1766. solu byl zahájen pozorováním prachu usazeného na palubním stožáru panoramatickou kamerou a skenováním nebeské klenby navigační kamerou, která se pokoušela zobrazit oblačnost. V poledne zkoumala panoramatická kamera oblohu. Opakovalo se snímkování oblačnosti a panoramatická kamera se rozhlédla ve směru dalšího předpokládaného postupu. Rover kontroloval drift infračerveného spektrometru, přezkoušel spektrometr a změřil tepelné vyzařování oblohy a terénu. Nakonec se uskutečnil pokus odstranit prach usazený na zrcátku přístroje pomocí vibrací. Po odvysílání dat na retranslační satelit se opakovalo měření atmosférického argonu.
Pokus o setřepání prachu ze zrcátka spektrometru se uskutečnil již dvakrát - poprvé ovládací motorek "cukal" zrcátkem 6 s, podruhé 12 s. Ani v jednom případě se prach odstranit nepodařilo. Tentokrát trval experiment celých 21 s a výsledky ještě nebyly známé.

1767. solu navázal rover na měření argonu v atmosféře a jinak Opportunity dobíjela palubní akumulátory.

1768. solu Opportunity opět použila proceduru "caged the RAT", jak bylo popsáno výše a pak pořídila snímky kamene "Corsica" ve velmi vysokém rozlišení. U infračerveného spektrometru byl ověřen drift, prověřena funkce přístroje a proměřeny tepelné emise půdy a oblohy, aby se zjistilo, zda měly vibrace na zařízení nějaký pozitivní vliv. Opportunity opět měřila atmosférický argon.

1769. solu (2009-01-14) pokračovalo studium argonu v atmosféře spektrometrem APXS a po zbytek dne dobíjel rover baterie.
Denní produkce elektřiny je již delší dobu stabilní a dostatečná a činila tento den 597 Wh/sol.

1770. solu Opportunity po delším klidu cestovala a pořizovala snímky navigační a panoramatickou kamerou. Rover měřil rentgenovým spektrometrem obsah argonu v atmosféře a na noc byl převeden do módu zkráceného hlubokého spánku.

1771. solu prozkoumala panoramatická kamera terén v popředí. Použila při tom všechny barevné filtry z výbavy. U infračerveného spektrometru byl zkontrolován drift a přístroj byl přezkoušen. Byly přeměřeny tepelné emise oblohy a terénu, přičemž bylo ověřováno, zda se předchozí zkušební čištění zrcadla vibracemi nějak projevilo na kvalitě snímků. Dosavadní rozbory bohužel ukázaly, že se prach odstranit nepodařilo. Rentgenový spektrometr sledoval zastoupení argonu v atmosféře a opět byl roveru naordinován zkrácený hluboký spánek.

1772. solu zkoumala panoramatická kamera oblohu při nízkém slunci. Po přeletu retranslační družice a skončené rádiové relaci se opakovalo měření atmosférického argonu.

Panoramatická kamera 1773. solu zhotovila zrána záběry oblohy s nižším rozlišením a plně barevné snímky cíle pojmenovaného "Thassos". Stejná kamera pak pořídila sadu 6x1 snímků textury povrchu "dlažby". Poslední aktivitou před přechodem do zkráceného hlubokého spánku byla analýza atmosférického argonu.

1774. solu Opportunity překonala 115.36 m a na závěr zhotovila novou mozaiku snímků navigační a panoramatickou kamerou. Součástí fotografování bylo i úplné panorama složené ze záběrů navigační kamery. Jako se již stalo pravidlem, byl rover na závěr denní práce převeden do hlubokého spánku.

Ráno 1775. solu zkoumala panoramatická kamera oblohu za vysokého slunce. Kamera PanCam uskutečnila systematický plně barevný průzkum terénu v popředí. Denní program zakončilo rádiové spojení s družicí Mars Odyssey a měření argonu v atmosféře spektrometrem APXS.

1776. solu (2009-01-21) nejprve ráno zhotovila panoramatickou kamerou záběry oblohy ke kalibračním účelům. Opportunity pak popojela 29.90 m směrem ke kráteru "Ranger". Uskutečnilo se rychlé ověření polohy zaměřením na Slunce. Panoramatická a navigační kamera pořídily záběry do nové mozaiky. Při západu slunce proběhlo měření opacity (tau) atmosféry. Na noc přešel rover do hlubokého spánku.
Na následující ráno bylo přichystáno snímkování oblohy ke kalibraci panoramatické kamery, filmování oblačnosti navigační kamerou a monitorování prachu usazeného na palubním stožáru.
Denní produkce energie činila momentálně 613 Wh/sol při opacitě tau=0.455 a prachovém faktoru 0.6196.
Celková překonaná vzdálenost na Marsu dosáhla k dnešnímu datu 13866.70 m.

Soly číslo 1777 až 1782 (2009-01-222009-01-27): Od tohoto data přestala JPL ve svých zprávách popisovat aktivitu roveru den po dni, ale omezila se pouze na souhrnné hodnocení celého týdne.
Opportunity oslavila páté výročí pobytu na Marsu usilovným postupem ke vzdálenému kráteru "Endeavour". Poté, co dokončila fotografický průzkum mělkého zavátého kráteru "Ranger" a rentgenovým spektrometrem APXS zkontrolovala obsah argonu v atmosféře, 1780. solu (2009-01-25) popojela přibližně 50 m jiho-jihovýchodním směrem. O dva dny později se přemístila ve stejném směru o dalších 130 m. Během jízdy, při níž použila globální "D-star" navigaci, zhotovila několik snímků. Tato vzdálenost znamenala, že rover již celkem překonal hranici 14 km zdolaných na rudé planetě.
1782. solu (2009-01-27) dokázaly fotovoltaické články vyrobit 570 Wh/sol při opacitě atmosféry 0.483. Opacita (zaprášení atmosféry) se proti předchozímu týdnu opět mírně zhoršila. Prachový faktor (schopnost slunečního světla proniknout nánosem prachu na solárních článcích) činil 0.609. Rover zůstával v relativně dobrém stavu.
Celková překonaná vzdálenost na Marsu činila k 1782. solu 14047.76 m.

Soly číslo 1783 až 1790 (2009-01-282009-02-04):
Opportunity zahájila týden sérií dlouhých přesunů. 1784. solu popojela 88 m, přičemž zkombinovala jízdu naslepo v první části a cestování za pomoci autonomní navigace ve druhém úseku. 1786. solu dostal rover pokyny, aby při použití stejné strategie opět popojel. Bohužel se v době, kdy už pokračoval řízen autonomním systémem, vyskytla závada na kamerovém stožáru, což znamenalo přerušení pohybu. Prozkoumání závady muselo počkat, než obdrží Země potřebná telemetrická data. Příčinou se nakonec ukázala událost, která občas potká každé zařízení ve vesmíru. Zásah kosmického paprsku způsobil poškození dat v paměti. Na stožáru bylo samozřejmě všechno v pořádku.
1790. solu činila denní produkce elektřiny 589 Wh/sol, při opacitě atmosféry tau=0.400 a prachovém faktoru 0.591.
Celková překonaná vzdálenost činila k poslednímu dni 14138.20 m.

Soly číslo 1791 až 1796 (2009-02-062009-02-11):
V uvedeném týdnu pokračovala Opportunity v dlouhých přesunech, přičemž první část probíhala jako tzv. jízda naslepo a druhý segment byl řízen globální navigací. Touto metodou lze postupovat kupředu dostatečně rychle a přitom bezpečně. 1791. solu se rover přesunul jen o 27 m, protože mírně zabočil do zakázané zóny a pohyb byl přerušen. 1793. solu se vozítko vzdálilo o 58 m a teprve poté se ocitlo v terénu, v němž si globální navigace nedokázala okamžitě poradit. Cestování pokračovalo 1795. solu a znamenalo dalších zdolaných 136 m a dalšího dne pak ještě 123 m navíc.
1796. solu (2009-02-11) vyráběly fotovoltaické články 565 Wh/sol a atmosférická opacita se mírně zvýšila na 0.584. Prachový faktor činil 0.600, tzn. 60% dopadajícího slunečního záření dokázalo proniknout prachovou vrstvou na panelech solárních baterií.
Celková překonaná vzdálenost činila k dnešnímu dni 14482.63 m.

Soly číslo 1797 až 1802 (2009-02-122009-02-17):
I v tomto týdnu pokračovala Opportunity v intenzivním postupu jižním směrem. Sol číslo 1797 znamenal přesun o 111 m. Během jízdy byl zaznamenán zvýšený odběr proudu v motoru pravého předního kola. Od dubna 2005 se toto kolo potýká s problémem s natáčecím pohonem. Kolo bývá asi o 7° odkloněno z přímého směru, takže se otáčí poněkud obtížněji.
1800. solu podnikl rover několik posunů, které měly posloužit ke stanovení diagnózy podezřelého kola. Rover se otočil a pozpátku popojel asi 10 m, znovu se otočil a pokračoval dalších 11 m v normální jízdě. Nakonec vykonal čtyřmetrový oblouk. Ve všech případech byl monitorován proud v náhonu kola.
Plán pro nejbližší dny předpokládá přejezd couváním, přičemž se bude studovat, zda má tato technika nějaký vliv na zlepšení funkce podvozku. Jízda pozpátku by ale podstatně omezila možnosti dálkových přesunů.
1802. solu vyráběly fotovoltaické články 567 Wh/sol, přičemž opacita atmosféry činila tau=0.540. 58.9% dopadajícího slunečního záření dokázalo proniknout vrstvou prachu na solárních panelech.
Celková překonaná vzdálenost k 1801. solu vzrostla na 14621.57 m.

Soly číslo 1803 až 1810 (2009-02-182009-02-25):
Jak už bylo dříve oznámeno, Opportunity zaznamenala zvýšený odběr proudu v pohonu pravého předního kola. Aby se celá záležitost prošetřila, podnikl řídící tým sadu diagnostických manévrů. 1803. solu popojíždělo vozítko v obloucích po různých typech terénu, otočilo se a pokračovalo v jízdě pozpátku. Celkem najezdilo asi 55 m. Proud odebíraný podezřelým motorkem zůstal na vyšší úrovni, nicméně to se čekalo. 1806. solu cestoval rover pozpátku na vzdálenost 61 m. Snahou je couváním dosáhnout rovnoměrnějšího rozdělení maziva v převodové skříni pohonu kola.
1809. solu začalo řídící středisko instalovat novou verzi letového softwaru R9.3 do palubního počítače. Tento proces bude trvat několk dní a po tu dobu zůstane Opportunity na stejném místě.
Produkce elektřiny se 1809. solu mírně zmenšila na 508 Wh/sol. Opacita atmosféry se zvětšila na tau=0.640 a prachový faktor činil 0.563. Virtuální počítadlo překonané vzdálenosti zaznamenalo hodnotu 14737.41 m.

Soly číslo 1811 až 1817 (2009-02-262009-03-04):
Opportunity pokračovala ve zkoumání zvýšeného odběru proudu v motorku pohánějícím pravé přední kolo. Aby se situace alespoň částečně zlepšila, začal rover popojíždět pozpátku.
Tento týden byl do palubního počítače instalován nový software verze R9.3. 1811. solu byla zaznamenána poslední data a program byl nabootován 1814. solu (2009-03-01). Nový software zatím pracuje zcela bez problémů.
Ještě se starou verzí softwaru odcouval rover 1813. solu 56 m a pak se 1816. solu, již kontrolován novým řídícím programem, přesunul o dalších 40 m. Řídící tým má v úmyslu nechat problematické pravé přední kolo několik dní v klidu a doufá, že se to pak příznivě projeví na spotřebě proudu v náhonu.
1817. solu (2009-03-04) se snížila denní produkce elektřiny na 488 Wh/sol, což je o 20 Wh/sol méně, než vyráběly fotovoltaické články před týdnem. Atmosférická opacita (stupeň zaprášení) vzrostla na tau=0.710. 57.6% světla dopadajícího na plochu solárních baterií dokázalo proniknout vrstvou usazeného prachu.
Celková překonaná vzdálenost se zvětšila na 14834.38 m.

Soly číslo 1818 až 1824 (2009-03-042009-03-11):
Opportunity postihla 1820. solu vážná chyba jízdní sekvence. Kvůli zvýšenému odběru proudu v pohonu pravého předního kola postupuje rover v terénu jízdou pozpátku. Na 1820. sol měl za úkol krátce popojet do blízkosti malého kráteru "Resolution". Kvůli nečekanému konfliktu mezi plánovanou jízdní sekvencí a zkušebním programem nezačalo vozítko couvat ke svému cíli, ale naopak se rozjelo dopředu na druhou stranu o stejnou vzdálenost a teprve pak se zastavilo.
Rover zůstává v pořádku a nachází se v bezpečném terénu. Řídící tým analyzuje anomálii a zjistil, že problém se vyskytl ve zkušební sekvenci. Do počítače jsou implementovány patřičné opravy, které by měly zamezit opakování dalších nečekaných reakcí.
1824. solu (2009-03-11) produkovaly solární baterie 454 Wh/sol. Opacita atmosféry se opět mírně zvýšila na tau=0.745 a prachový faktor se znovu mírně zhoršil. Pouze 55% dopadajícího slunečního záření dokáže proniknout vrstvou prachu na horní ploše fotovoltaických článků.
Celková překonaná vzdálenost činila k 1824. solu 14963.26 m.

Soly číslo 1824 až 1831 (2009-03-112009-03-19):
Opportunity se přiblížila k odkrytému výchozu geologických vrstev a momentálně se nachází uprostřed kontaktního výzkumu mineralogie kamenného materiálu přístroji na robotické ruce. Zastávka přišla řídícímu velmi vhod, protože si potřeboval odpočinout náhon pravého předního kola a současně se našel volný čas na řešení problému v řídícím programu, který způsobil nečekané potíže v minulém týdnu. Přerušení jízdy u geologicky zajímavého místa odpovídá zároveň výzkumné strategii, která počítá na cestě ke kráteru "Endeavour" s občasnými zastávkami určenými k analýzám povrchového materiálu. Část okrajového valu obrovského kráteru se už ostatně objevila na obzoru.
1824. solu popojel rover asi 5 m k odhalenému kamennému výchozu. Druhého dne jemně doladil polohu asi o půl metru, aby se požadované cíle na výchozu dostaly do dosahu robotické ruky. Jen pro připomenutí - jelikož má robotická ruka vadný ramenní kloub číslo 1 (natáčení ruky v azimutálním směru), manipulace s rukou je o něco komplikovanější. Jako už vícekrát předtím, i tentokrát operátoři robotickou ruku zkrotili a hlavice s nástroji se dostala na požadované místo.
1826. solu začal geologický průzkum. Na kámen byl nejprve přiložen Mössbauerův spektrometr a následně zhotovil mikroskop mozaiku detailních snímků textury povrchu. 1829. solu byla zhotovena další mozaika snímků a pak byl do akce opět zapojen Mössbauerův spektrometr. Analýza spektrometrem byla naplánována na několik solů. Bruska RAT absolvovala další základní testy a připravovala se na první použití po poruše snímače polohy, k němuž došlo již před delší dobou.
1831. solu poklesla produkce elektrické energie na 391 Wh/sol. Důvodem byl zvýšený obsah prachu vznášejícího se v atmosféře. Opacita se zvýšila na tau=0.934 a prachový faktor byl vypočítán na 0.533. Celková překonaná vzdálenost dosáhla k tomuto dni 15051.41 m.

Soly číslo 1831 až 1837 (2009-03-192009-03-25):
Opportunity zůstala zaparkovaná vedle odkrytého skalnatého podloží a pokračovala v mineralogickém průzkumu hornin přístroji na robotické ruce IDD.
1832. solu proběhla první fáze opětovného zprovoznění vrtačky RAT [=Rock Abrasion Tool]. Řízena novými sekvencemi, které byly implementovány poté, co selhal senzor kontrolující polohu brusky vůči povrchu kamene, přiblížila se vrtačka úspěšně na požadovanou vzdálenost k cíli. Následujícího dne byl povrch kamene kartáčem zbaven prachu. Výsledek čištění zdokumentoval mikroskop. Na okartáčovanou plochu byl přiložen Mössbauerův spektrometr a zahájil několikadenní analýzu chemického složení. Na stejné místo byl 1836. solu umístěn rentgenový spektrometr, který pokračoval v prvkovém rozboru složení materiálu. 1837. solu se opět bruska RAT přiblížila k povrchu, ale na jiném místě, a přichystala se k práci, která byla v plánu další den.
Fotovoltaické články vyrobily 1837. solu (2009-03-25) 337 Wh/sol. Atmosférická opacita se pohybovala na hodnotě tau=1.145 a prachový faktor činil 0.497.

Soly číslo 1838 až 1843 (2009-03-262009-03-31):
Opportunity nezměnila polohu a setrvala poblíž odkrytého skalnatého podloží, kde pokračovala v kontaktním zkoumání horniny přístroji na robotické ruce IDD. 1838. solu byla po dobu tří hodin v činnosti vrtačka RAT, která na vybraném místě kamene vyhloubila kruhovou misku o hloubce asi 3 mm. Znovu tak bylo prokázáno, že navzdory poruše čidel polohy vrtací hlavy, je nástroj schopen pomocí nových ovládacích sekvencí vykonávat práce, pro které byl navržen. Vyvrtané zahloubení bylo zdokumentováno na záběrech kamer. Na opracovaný povrch byl přiložen Mössbauerův spektrometr a rozběhla se několikadenní analýza mineralogického složení. 1840. solu bylo měření krátce přerušeno a strukturu materiálu ve vyhloubení si stereoskopicky prohlédl mikroskop. Mössbauer se vrátil na původní místo a pokračoval ve sběru dat. 1843. solu se uskutečnilo snímkování kamene s přiloženým spektrometrem a štafetu prvkového rozboru převzal rentgenový spektrometr APXS.
1843. solu (2009-03-31) činila produkce elektrické energie 346 Wh/sol. Opacita atmosféry zůstávala zvýšená (tau=1.20), ale prachový faktor se nepatrně vylepšil na 0.512. Zvýšená opacita má původ v rozsáhlé bouři, která se vyvinula na jihu a která zvedla množství prachu do velkých výšek.
Celková překonaná vzdálenost se tohoto týdne nezměnila a zůstala na 15051.44 m.

Soly číslo 1844 až 1851 (2009-04-012009-04-04):
Opportunity dokončila vědeckou kampaň na odkrytém geologickém výchozu a znovu vyrazila na cesty.
1845. solu byl na skalisko v místě označeném "Penrhyn" přiložen Mössbauerův spektrometr a zahájil několikadenní sběr dat. 1850. solu byla ruka na chvíli zvednuta a Opportunity zahájila ústup od kamene. Následně byl Mössbauerův spektrometr zatažen a robotická ruka se složila do cestovní polohy. Další přesun měl délku asi 62.5 m, přičemž rover stále popojížděl pozpátku. Tato metoda byla před časem zvolena proto, aby se odlehčilo pravému přednímu kolu, u něhož byl pozorován zvýšený odběr proudu. Kolu se ulevilo také tím, že po několk dní zůstal rover stát na jednom místě. Uvedená opatření byla patrně úspěšná, protože jízda proběhla zcela hladce a proud odebíraný motorem problémového kola se pohyboval kolem normálních hodnot. Konečně dobrá zpráva!
1850. solu zaznamenalo středisko i další příznivou informaci. Opportunity byla patrně zasažena větrným vírem, který odvál část prachu z panelů solárních baterií, protože produkce se skokem zvýšila asi o 40%.
1850. solu vyráběly fotovoltaické články 515 Wh/sol, přestože opacita atmosféry zůstávala na zvýšené úrovni tau=0.95. Přes nános prachu na solárních panelech proniklo 64.2% slunečního záření na účinnou plochu článků.
K 1851. solu (2009-04-08) byl na virtuálním počitadle překonané vzdálenosti stav 15113.97 m.

Soly číslo 1852 až 1858 (2009-04-092009-04-15):
Cestou k jihu narazila Opportunity na skupinku malých kráterů a v uplynulém týdnu se věnovala jejich zběžnému průzkumu. Popojížděla od jednoho ke druhému a zhotovovala jejich obrazovou dokumentaci. Tyto drobné krátery o průměru jen několika metrů pocházejí z relativně nedávného dopadu meteoritu, k němuž došlo přibližně před 10 000 až 100 000 roky.
V týdnu se uskutečnily celkem čtyři jízdy, při nichž si rover připsal na účet celkem více než 140 metrů. Přesuny probíhaly tzv. metodou naslepo. Rover střídal normální jízdu s couváním. Jestliže se měl přesunout na větší vzdálenost, kontroloval podkluzování kol na sypkém terénu. Co je důležité - odběr proudu v pohonu pravého předního kola se po problémech z února a března vrátil na normální úroveň. Zřejmě pomohl delší odpočinek, který podvozek absolvoval ve dnech, kdy Opportunity stála a prováděla geologické rozbory.
1858. solu (2009-04-15) vyrobily fotovoltaické články 491 Wh/sol. Opacita atmosféry se pohybovala kolem tau=0.921 a prachový faktor činil 61.5%. Opportunity zůstávala v dobrém stavu a celková překonaná vzdálenost na Marsu se zvýšila na 15205.65 m.

Soly 1859 až 1865 (2009-04-162009-04-22):
Další týden využila Opportunity k intenzivnímu postupu jižním směrem směřujícím ke kráteru "Endeavour". Ze sedmi solů bylo jízdě věnováno pět, přičemž rover zdolal celkem přibližnš půl kilometru.
1859. solu činila překonaná vzdálenost 62 m, 1860. solu 88 m, 1863. solu 96 m, 1864. solu rekordních 137 m a konečně 1865. solu 95 m. Pravé přední kolo už nezlobilo a proud odebíraný jeho motorkem se pohyboval na normální úrovni. Na další dny byly připraveny další přesuny.
1865. solu (2009-04-23) vyrobily sluneční baterie 447 Wh/sol i při zvýšené opacitě atmosféry, která činila tau=0.831. Prachový faktor 0.607 znamenal, že 60.7% slunečních paprsků dopadajících na povrch solárních panelů dokázalo proniknout usazenou vrstvou prachu. Celková překonaná vzdálenost na povrchu Marsu se zvýšila na 15737.05 m.

Soly číslo 1866 až 1871 (2009-04-242009-04-29:
Jízda 1865. solu (2009-04-23) předčasně skončila, protože se Opportunity předními koly začala zahrabávat do velké duny. Prvním úkolem následujících dní proto bylo vycouvat z problematického místa a pokračovat jinou cestou. První pokus o uvolnění z písku 1866. solu měl jen malý úspěch. Rover se probojoval jen o 28 cm, pak ochrany další pohyb zastavily. Ale již dalšího dne zacouvalo vozítko o 3.7 m a tím se prakticky dostalo na pevný povrch.
Etapy nachystané na 1870. a 1871. sol znamenaly více než 64 m v požadovaném směru. Bohužel 1871. solu se opět objevila závada na pravém předním kole, jehož servomotor začal odebírat nepřiměřené množství elektrické energie. Řídící tým tudíž hodlá postupovat podobně, jako při posledních podobných problémech. Nechá motor nějakou dobu v klidu a bude více využívat jízdu pozpátku.
1871. solu (2009-04-29) dokázaly solární články vyrobit 504 Wh/sol. Atmosférická opacita se snížila na tau=0.763 a přes vrstvu prachu na horní straně fotovoltaických panelů dokázalo proniknout 60.5% dopadajícího slunečního záření. Celková překonaná vzdálenost se zvýšila na 15805.06 m.

Soly 1872 až 1878 (2009-04-302009-05-06):
Opportunity nejprve 1872. solu objela nepříjemnou dunu a pak se natočila a pokračovala dále k jihu, přičemž zdolala asi 42 m. Množství elektrického proudu odebíraného motorkem pravého předního kola zůstalo nad obvyklou úrovní. Další jízda se uskutečnila hned druhého dne, 1873. solu. Rover se zkusil pohybovat pozpátku a takto urazil dalších 50 m. Problémové kolo i tentokrát odebíralo více proudu než obvykle.
Technici se rozhodli dát vozítku pár dní pauzu a času využít ke kontaktnímu geologickému průzkumu. Doufali, že přestávka v cestě prospěje i namáhanému pohonu. 1877. solu Opportunity krátce popojela k blízké obnažené skalce, tak aby měla kámen na dosah ruky. S vlastními analýzami se počítalo v dalších dnech.
1877. solu (2009-05-05) produkovaly solární články 491 Wh/sol při atmosférické opacitě tau=0.811 a prachovém faktoru 0.609.
Celková překonaná vzdálenost na Marsu se zvětšila na 15902.37 m.

Soly číslo 1879 až 1885 (2009-05-072009-05-13):
Opportunity použila robotickou ruku, oficiálně nazývanou "instrument deployment device" (IDD), vybavenou sadou přístrojů a prováděla kontaktní průzkum kamínků nacházejících se na odkrytém kamenném podkladu.
1881. solu zhotovil mikroskop speciální snímek levého předního kola. Zkoušela se tím technika, kterou by mohl použít Spirit, aby si prohlédl situaci u momentálně zablokovaného podvozku.
Na cíl tvořený menšími kamínky byl přiložen rentgenový spektrometr APXS [=Alpha Particle X-ray Spectrometer]. Dalšího dne byl spektrometr přemístěn na nové místo. 1884. solu rover odcouval z této pozice a přejel asi 6 m na stanoviště, kde by se našlo více práce pro sadu geologických přístrojů. Pravé přední kolo, u něhož byl zaznamenán zvýšený odběr proudu, se po předchozí zastávce opět - zdá se - zotavilo.
1884. solu (2009-05-12) vyrobily solární panely 460 Wh/sol. Atmosférická opacita se příliš nezměnila a činila tau=0.732. 58.1% dopadajícího slunečního záření dokázalo proniknout vrstvou prachu na povrchu slunečních baterií.
Celková překonaná vzdálenost se k 1885. solu (2009-05-13) zvětšila na 15908.93 m.

Soly číslo 1886 až 1892 (2009-05-142009-05-20:
Opportunity dokončila v tomto týdnu studium malých oblázků kontaktními přístroji na robotické ruce IDD.
1886. solu shromáždil mikroskop MI [=Microscopic Imager] sadu pěti detailních snímků a pak byl na cílovou plochu "Kasos" přiložen rentgenový spektrometr. Hned dalšího dne ho na stejném místě vystřídal Mössbauerův spektrometr a zahájil několikadenní analýzu.
1890. solu podnikla Opportunity speciální operaci, aby pomohla roveru Spirit na opačné polokouli planety. Mikroskop na konci robotické ruky byl natočen tak, aby zorné pole dosáhlo až pod břicho roveru a bylo možno prozkoumat střední kola podvozku. Mikroskop má velmi krátkou ohniskovou délku a k podobným záběrům nebyl zamýšlen. Získané snímky byly přesto překvapivě dobré kvality. Obraz byl sice neostrý, ale dala se na něm rozpoznat řada detailů. Tato technika tedy funguje a bude možné podobně prozkoumat spodek Spiritu, u něhož je podezření, že by mohl břichem váznout na nějakém terénním hrbolku. Druhým problémem, které by mohl mikroskop zdokumentovat, je nejistota, zda levé prostřední kolo není blokováno nějakým neznámým předmětem.
Jakmile skončily práce na stanovišti, rover obdržel povel k dalšímu přesunu. 1891. solu popojel o 20 m. Během jízdy byl zaznamenán mírný nárůst odběru proudu v motorku pravého předního kola. 1992. solu cestovala Opportunity dalších 74 m a překonala o několik metrů hranici 16 km překonané vzdálenosti.
1891. solu vyráběly solární baterie 461 Wh/sol, atmosférická opacita se pohybovala kolem tau=0.613 a prachový faktor činil 0.557. K 1892. solu (2009-05-20) zdolal rover na Marsu celkem 16003.33 m.

Soly číslo 1893 až 1899 (2009-05-212009-05-28:
Opportunity opět cestovala a má za sebou další metry, dělící ji od vzáleného kráteru "Endeavour".
1893. solu popojel rover 77 m jižním směrem. Proud odebíraný pravým předním kolem zůstal na zvýšené úrovni. Po několika dnech odpočinku, věnovaného měření atmosférického argonu rentgenovým spektrometrem APXS a fotografování vybraných cílů panoramatickou kamerou, pokračovala jízda dalšími 54 m. Pravé přední kolo odebíralo i nadále větší množství proudu, ale situace se prozatím stabilizovala.
Přejezdem, který se uskutečnil 1897. solu (2009-05-25) zlomila Opportunity další vzdálenostní hranici - 10 mil, tj. více než 16093 m. A hned následujícího dne přidala dalších 50 m navíc.
1899. solu (2009-05-28) zamířila robotická ruka nástavec s mikroskopem MI [=Microscopic Imager] k obloze a bylo zhotoveno několik záběrů ke kalibračním účelům. Denní produkce elektrické energie činila tohoto dne 436 Wh/sol při opacitě atmosféry (tau) 0.651 a prachovém faktoru 0.564.
Celková překonaná vzdálenost se k 2009-05-29 (sol 1899) zvětšila na 16184.19 m.

Soly číslo 1900 až 1905 (2009-05-292009-06-03:
Opportunity pilně postupovala jižním směrem. Minulých šest dnů byly hned čtyři věnovány cestování. Vesměs se jednalo o postup metodou "na slepo", při němž se pouze kontrolovalo podkluzování kol.
Během solů číslo 1900, 1902 a 1904 popojel rover postupně 66, 71 a 74 metrů. 1905. solu se přesunul jen o přibližně 30 m, pak už vypršel rezervovaný čas. Aktivity byly tohoto solu vůbec poněkud časově omezené.
Proud odebíraný motorem pravého předního kola zůstal na zvýšené úrovni. Nárůst proudu se daří mírnit tím, že se omezuje délka jízdy, kombinuje se jízda vpřed a vzad a hlídá se prokluzování kol.
1905. solu (2009-06-03) činila produkce elektrické energie 413 Wh/sol při atmosférické opacitě tau=0.559 a prachovém faktoru 0.542. Celková překonaná vzdálenost se zvětšila na 16424.22 m.

Soly číslo 1906 až 1912 (2009-06-042009-06-10):
Opportunity pokračovala v cestě jižním směrem ke kráteru "Endeavour". 1906. solu zdolala 69 m. Technikům stále dělá starosti zvýšený odběr proudu motorem pohánějícím pravé přední kolo. Další čtyři dny rover odpočíval před dalším přesunem a mezitím zkoumal okolí panoramatickou kamerou a měřil obsah argonu v ovzduší rentgenovým spektrometrem APXS [=Alpha Particle X-ray Spectrometer].
1910. solu byla jízda předčasně přerušena, protože byla překročena horní limitní hodnota odběru proudu ze všech kol. Diagnostický manévr následujícího dne se zdařil a potvrdil, že příčinou potíží byl opět motor pravého předního kola. 1912. solu absolvoval rover dlouhou jízdu pozpátku. Cestování střídavě normálním způsobem a couváním je jednou z metod, jak se vyhnout zvyšování zatížení kol. Tentokrát se ale bohužel stav nezlepšil a po celou dráhu dlouhou 72 m zůstal odběr proudu na zvýšené úrovni.
V nejbližší době se chystá otevření krytu na infračerveném spektrometru Mini-TES [Miniature Thermal Emission Spectrometer]. Zrcátko přístroje je již nějakou dobu zaprášené a nebylo by špatné, kdyby některý z poryvů větru, které jsou teď docela časté, plošku očistil.
1912. solu (2009-06-10) vyráběly sluneční články roveru 431 Wh/sol. Atmosférická opacita byla stanovena na tau=0.589 a prachový faktor 0.549. Celková překonaná vzdálenost na Marsu se zvětšila na 16569.05 m.

Soly číslo 1913 až 1919 (2009-06-112009-06-17):
Tento týden zůstala Opportunity stát na jednom místě a nechala odpočívat motor pohánějící problémové pravé přední kolo. Mezitím se zaměstnávala vědeckými pokusy, při nichž hojně používala přístroje na robotické ruce.
1913. solu zhotovil mikroskop sadu záběrů oblohy, které jsou určeny ke kalibraci přístroje. Opportunity také zahájila pokus, při němž by se mohlo aspoň částečně zmenšit zaprášení zrcátka u infračerveného spektrometru Mini-TES. Krytka před zrcátkem zůstala po celou noc otevřená, a pokud by byl rover náhodou zasažen poryvem větru, mohl by prach sfouknout.
1915. solu proběhl seizmický experiment, přičemž jako seismometr byly použity stávající palubní akcelerometry. 1918. solu zdokumentoval mikroskop MI cíl "Ios" a na stejné místo pak byl umístěn rentgenový spektrometr APXS, který přes noc analyzoval horninu.
1919. solu (2009-06-17) vyrobily fotovoltaické články 416 Wh/sol při atmosférické opacitě tau=0.466 a prachovém faktoru 0.524. Celková překonaná vzdálenost zůstala na 16569.05 m.

Soly číslo 1920 až 1926 (2009-06-182009-06-24):
Opportunity popojela směrem k výchozu kamenného podloží. Zde hodlá v klidu přečkat víkend, aby se ulehčilo namáhanému pohonnému ústrojí. Stále totiž panují pochybnosti o stavu pravého předního kola, které již nějaký čas odebírá více proudu.
1920. solu zdolala Opportunity couváním asi 63 m jižním směrem. Odběr proudu motoru pravého předního kola zůstal na zvýšené úrovni, ale nijak zvlášť se nezvětšoval. Po několika solech popojel rover dalších 7 m k blízkému kamennému poli.
V průběhu solů číslo 1924 a 1925 se uskutečnila řada pozorování mikroskopem a rentgenovým spektroskopem na povrchových cílech.
Další přesuny jsou v plánu. Jejich cílem bude velká oblast s odkrytým kamenným podložím. Tento týden se odehrál další pokus o vyčištění zrcátka infračerveného spektrometru. Přes noc zůstala krytka přístroje v otevřené poloze, aby mohl případný zásah větrného víru sfouknout vrstvičku usazeného prachu.
1924. solu (2009-06-22) produkovaly solární baterie 450 Wh/sol při atmosférické opacitě tau=0.480 a prachovém faktoru 0.530. K 1926. solu (2009-06-24) překonala Opportunity na Marsu celkem 16639.71 m.

Soly číslo 1927 až 1930 (2009-06-252009-06-29):
Opportunity se přemístila k výběžku kamenného výchozu, aby se věnovala kontaktnímu geologickému výzkumu.
1927. solu se rover odvážil popojet asi 65 m jižně k velkému kamennému poli, které bylo pozorované z družicových snímků. 1930. solu se uskutečnil krátký, asi sedmimetrový manévr tak, aby se dostaly vybrané povrchové cíle do dosahu přístrojů na robotické ruce IDD [=Instrument Deployment Device]. 1931. solu pořídil mikroskop MI [=Microscopic Imager] sadu detailních snímků a na místo pojmenované "Absecon" pak dosedl rentgenový spektrometr a přes noc prováděl mineralogické analýzy.
V dalším období je v plánu, že rover zůstane na místě, aby si odpočinulo pravé přední kolo. Kolo bude i mírně nahříváno a očekává se, že by se poté mohlo snížit množství odebíraného proudu v motoru. Kryt zrcátka infračerveného spektrometru zůstane otevřen po delší dobu. Zvýší se tak šance, že náhodný zásah větrem odstraní prach na zrcátku.
1931. solu (2009-06-29) činila produkce elektrické energie 426 Wh/sol. Opacita atmosféry zůstávala na přibližně konstantní úrovni tau=0.488 a prachový faktor na 0.529. Celková překonaná vzdálenost na Marsu se zvětšila na 16712.46 m.

Soly číslo 1932 až 1939 (2009-06-302009-07-08):
Opportunity prováděla kontaktní analýzy u rozlehlého výběžku obnaženého kamenného podloží.
1932. solu shromáždil mikroskop MI [=Microscopic Imager] sadu detailních snímků a poté byl Mössbauerův spektrometr přiložen na cílovou plošku "Absecon", kde přes noc zjišťoval mineralogické složení.
1933. solu získal mikroskop další sérii záběrů a pak opět přišel na řadu Mössbauerův spektrometr, který tentokrát zahájil na cíli "Absecon" několikadenní měření. Bruska RAT se 1938. solu přiblížila k povrchu horniny postupem seek-scan a připravila se na chystané kartáčování kamene. První pokus o umístění nástroje se nezdařil, ale hned druhého dne byla procedura úspěšně dokončena.
Motor pravého předního kola během celého týdne odpočíval a několikrát byl aktivně nahříván. Technici se tak snažili odstranit závadu, která vede ke zvýšenému odběru proudu motorkem. Kryt infračerveného spektrometru zůstával otevřen po delší dobu, aby se zrcátko mohlo očistit náhodným zásahem větrného poryvu.
1939. solu (2009-07-08) činila produkce elektřiny 429 Wh/sol při atmosférické opacitě tau=0.438 a prachovém faktoru 0.519. Celková překonaná vzdálenost se nezměnila a zůstala na 16712.46 m.

Soly číslo 1940 až 1946 (2009-07-092009-07-15):
Týden začal pro Opportunity vědeckými pracemi u obnaženého kamenného podloží. Výzkum vykonávaly kontaktní přístroje na konci robotické ruky. Mezitím vznikl dostatečný časový prostor, aby si odpočinul elektromotor pravého předního kola. 1942. solu se rover opět rozjel a na první pokus zdolal 67 m. U problematického servopohonu se po delším odpočinku projevilo jisté zlepšení.
Další dlouhý přesun byl zaznamenán 1946. solu. Vozítko se vzdálilo o 70 m. Odběr proudu v pravém předním kole byl opět o něco příznivější. Kryt infračerveného spektrometru Mini-TES zůstával otevřený, aby mohl vítr na plochu zrcátka, které je již delší čas zaprášené.
1946. solu (2009-07-15) vyráběly fotovoltaické články 414 Wh/sol. Atmosférická opacita zjišťovaná pomocí snímků panoramatické kamery se pohybovala kolem tau=0.476 a prachový faktor činil 0.520. Celková překonaná vzdálenost na Marsu narostla na 16850.66 m.

Soly číslo 1947 až 1953 (2009-07-162009-07-22):
Opportunity jela západním směrem, aby se vyhnula rozlehlému poli nesjízdných dun, které se rozkládají mezi roverem a cílem na jihu u kráteru "Endeavour". 1947. solu popojela přes 70 m, přičemž se dokonce nepatrně posunula i severním směrem.
Následujícího dne uskutečnil rover pokus s "marsotřesením". Zůstal stát na jednom místě a registroval impulsy akcelerometrů v inerciální měřící jednotce IMU [=Inertial Measurement Unit]. 1950. solu už zase ujížděl na západ a od ranního místa se večer vzdálil skoro o 61 m.
Na východě ve vzdálenosti kolem 200 m byl spatřen tmavý kámen asi metr veliký. Objekt, informativně nazvaný "Block Island" je svou velikostí velmi neobvyklý. Plán cesty byl operativně změněn a 1952. solu zahájila Opportunity přesun zpět na východ k novému zajímavému cíli. První úsek znamenal přejezd dlouhý 23 m a byla při něm překonána 17 km hranice délky cest na Marsu.
Kryt infračerveného spektrometru zůstával stále v otevřené pozici a zrcátko přístroje bylo vystaveno působení větru, který by je mohl zbavit usazeného prachu. Prozatím se na stavu spektrometru nic nezměnilo, ale rover prozatím nepocítil ani žádný významný pohyb vzduchu.
1952. solu vyráběly solární články 493 Wh/sol při atmosférické opacitě tau=0.462 a prachovém faktoru 0.559. Celková překonaná vzdálenost na Marsu vzrostla na 17005.73 m.

Soly číslo 1954 až 1959 (2009-07-232009-07-28):
Opportunity zpozorovala tmavý, asi metrový balvan v opačném směru, než měla namířeno. 1924. solu proto vyrazila k novému cíli, pojmenovanému "Block Island" a přitom ujela více než 100 m.
Další cesta se uskutečnila 1957. solu a po 87 m překonané vzdálenosti dělilo rover od kamene už jen o něco méně než 30 m. K cíli ale dorazil už 1959. solu a stačily k tomu jen asi 24 m. V nejbližší době budou zahájeny kontaktní analýzy kamene, jehož rozměr byl upřesněn na 70 cm.
Kryt infračerveného spektrometru Mini-TES zůstával i tento týden v otevřené poloze. Větrný poryv, který by mohl sfouknout prach na zrcátku přístroje se ale ani tentokrát nedostavil.
1959. solu (2009-07-28) činila denní produkce elektrické energie 467 Wh/sol při změřené opacitě atmosféry tau=0.517 a prachovém faktoru 0.534. Celková překonaná vzdálenost na Marsu vzrostla na 17224.82 m.

Soly číslo 1960 až 1967 (2009-07-29 až 2009-08-05):
Opportunity dojela 1961. solu ke kameni "Block Island" posledním přískokem, dlouhým asi 1.5 m, při kterém se dostal kámen dostal do dosahu nástrojů na robotické ruce IDD. Mezi soly číslo 1963 a 1967 si rover prohlížel několik míst na povrchu nástroji kontaktních měření a výsledná data potvrdila původní názor, že se jedná o železoniklový meteorit.
Kryt infračerveného spektrometru Mini-TES zůstal v otevřené pozici, ale prozatím se Opportunity nesetkala s větrem, který by zrcátko přístroje dokázal zbavit nánosu prachu.
1967. solu (2009-08-05) činila denní produkce elektrické energie 491 Wh/sol. Atmosférická opacita byla stanovena na tau=0.547 a prachový faktor na 0.586. Celková překonaná vzdálenost dosáhla čísla 17226.29 m.

Soly číslo 1968 až 1973 (2009-08-062009-08-12):
Opportunity pokračovala v průzkumu meteoritu "Block Island", balvanu o průměru asi 60 cm.
1968. solu byl na místo označené "New_Shoreham" přiložen Mössbauerův spektrometr MB a zahájil několikadenní analýzy. 1970. solu byl Mössbauer přemístěn na jiný cíl "Clayhead_Swamp" a proběhl další časově náročný rozbor.
Aby se mohly prozkoumat některé další kamínky, nacházející se poblíž meteoritu, změnila Opportunity 1973. solu polohu. Odcouvala a pak se znovu vrátila k balvanu, přičemž si k celkové překonané vzdálenosti připsala dalších asi 2.5 m. Na novém místě bude příležitost si důkladně prohlédnout některé zvláštní úkazy na povrchu meteoritu.
Kryt infračerveného spektrometru Mini-TES je stále otevřený, aby vítr očistil zaprášené zrcátko. Bohužel kolem roveru je nepřetržitě klidné ovzduší a žádaný čistící efekt se nedostavuje.
Solární články Opportunity vyrobily 1973. solu (2009-08-12) 475 Wh/sol. Atmosférická opacita činila tau=0.415 a prachový faktor 0.560. Celková překonaná vzdálenost na Marsu se zvětšila na 17228.74 m.

Soly číslo 1974 až 1980 (2009-08-132009-08-19):
Opportunity pokračovala v kontaktním výzkumu meteoritu "Block Island".
1974. solu cvičila robotická ruka IDD [=Instrument Deployment Device] s nástroji na terénu před meteoritem. Mikroskop MI snímkoval oblázky označené "Vail Beach" u paty balvanu. Příštího dne popojel rover asi o 40 cm blíže k meteoritu. Do dosahu přístrojů se dostaly další body na kameni. 1976. solu pořídil mikroskop sadu snímků na místě "Purple Patch", vzápětí přišel ke slovu Mössbauerův spektrometr, který se připravil na delší analýzy. 1979. solu se mikroskop přesunul na jiný cíl a pak bylo místo prozkoumáno rentgenovým spektrometrem APXS.
Ani tento týden se neobjevil očekávaný čistící efekt větrného poryvu na zrcátku infračerveného mikroskopu, ačkoliv zůstávala krytka přístroje stále v otevřené poloze.
Během solů 1979 a 1980 (2009-08-19) dokázaly solární baterie vyrobit po 467 Wh/sol. Atmosférická opacita se téměř nezměnila a činila tau=0.457. Prachový faktor se pohyboval na hodnotě 0.552. Celková překonaná vzdálenost se k 1980. solu zvětšila na 17229.16 m.

Soly číslo 1981 až 1987 (2009-08-202009-08-26):
Opportunity pokračovala ve studiu meteoritu "Block Island", balvanu o průměru 70 cm.
1981. solu se rover nepatrně otočil a tím posunul robotickou ruku IDD [=Instrument Deployment Device] v azimutu tak, že mohla dosáhnout na nová místa na povrchu. Následujícího dne byly nové cíle zdokumentovány na sérii snímků z mikroskopu a pak byl na jeden z nich přiložen rentgenový spektrometr APXS [=Alpha Particle X-ray Spectrometer].
Hned další den se hlava s nástroji otočila a ke slovu přišel Mössbauerův spektrometr, který na cíli "Siahs Swamp 2" zahájil několikadenní analýzu horniny. 1986. solu skončil spektrometr rozbory a program výzkumů navázal rozsáhlou prohlídkou povrchu meteoritu mikroskopem, přičemž bylo v plánu zhotovit i stereoskopické snímky. Okamžitě poté se vrátil Mössbauer do akce a pokračoval ve sběru dat.
Kryt infračerveného spektrometru zůstal i nadále v otevřené poloze, nicméně čistící efekt větrného poryvu ale ještě nebyl zpozorován.
1986. solu (2009-08-25) produkovaly solární články Opportunity 453 Wh/sol při atmosférické opacitě tau=0.526 a prachovém faktoru 0.550. Celková překonaná vzdálenost zůstala na 17229.16 m.

Soly číslo 1988 až 1994 (2009-08-272009-09-02):
Činnost obou roverů na Marsu byla tento týden poznamenána problémem jiné sondy u planety. Družice Mars Reconnaissance Orbiter se dostala do potíží a vyžádala si urgentní zásah ze Země. Na podporu vozítek Spirit a Opportunity se pak nedostala plná přenosová kapacita.
Druhým nepříznivým faktorem, který ovlivnil řízení roverů, byly lesní požáry poblíž řídícího střediska JPL v Kalifornii, při nichž bylo na přechodnou dobu středisko uzavřeno. Jelikož Opportunity neobdržela v termínu očekávanou dávku příkazů, přešla 1993. a 1994. solu na minimální náhradní program, který má pro tyto příležitosti uložený v paměti. Od solu číslo 1990 přitom prováděla analýzu minerálů na meteoritu "Block Island" v místě označeném "Siahs Swamp 2".
1993. solu (2009-09-01) produkovaly fotovoltaické články 439 Wh/sol. Atmosférická opacita se držela na hodnotě tau=0.573 a prachový faktor by vypočítán na 0.554. Celková překonaná vzdálenost zůstala beze změny.

Soly číslo 1995 až 2000 (2009-09-032009-09-08):
Opportunity zahájila prohlídku a obrazovou dokumentaci meteoritu "Block Island" ze všech stran.
1997. solu popojel rover 5.7 m na druhou pozici z plánovaných šesti stanovišť rozmístěných kolem meteoritu (jako první stanoviště bylo označeno původní místo, na němž rover doposud stál). Na každé zastávce se chystá bohaté snímkování panoramatickou kamerou PanCam.
1999. solu přejela Opportunity asi 4 m na třetí stanoviště. Vědci měli v úmyslu dokončit celý okruh ještě před tím, než dostane rover pokyn definitivně opustit tuto lokalitu.
1995. solu zažilo vozítko zásah vzdušným vírem, který částečně odstranil prachový nános na solárních bateriích. I z tohoto důvodu jubilejního 2000. solu (2009-09-08) vyrobily fotovoltaické články 527 Wh/sol. Průzračnost atmosféry (opacita) se zlepšila na tau=0.475 a prachový faktor na 0.6145. Celková překonaná vzdálenost vzrostla na 17238.97 m.

Soly číslo 2001 až 2008 (2009-09-092009-09-17):
Opportunity dokončila okruh kolem meteoritu "Block Island", během něhož fotografovala balvan z různých směrů, a znovu se vydala na dlouhou cestu ke kráteru "Endeavour".
2001. solu zdolal rover 9 m na okružní jízdě, když se přesunoval na snímkovací stanoviště čtyři a pět. Hned dalšího dne krátkým třímetrovým přískokem dosáhl poslední šestou pozici u meteoritu.
2004. solu (2009-09-12) se Opportunity rozloučila s kamenem "Block Island" a vyrazila na 70 m dlouhou cestu západním směrem. Jízdou na západ má obejet plochu velkých dun a teprve pak se má zatočit jižně ke kráteru "Endeavour". Dalších 70 m na západ padlo 2006. a 2007. solu.
2008. solu (2009-09-17) činila produkce elektrické energie 499 Wh/sol. Atmosférická opacita byla stanovena na tau=0.565 a prachový faktor na 0.582. Celková překonaná vzdálenost na Marsu dosáhla k tomuto dni 17462.20 m.

Soly číslo 2009 až 2014 (2009-09-182009-09-23):
V uplynulém týdnu postupovala Opportunity pravidelným tempem ke kráteru "Endeavour". Přesunům byly věnovány čtyři ze šesti solů.
V průběhu solů číslo 2009, 2011, 2013 a 2014 popojelo vozítko postupně 55, 71, 70 a 59 m. JPL nezapomněla zdůraznit pro americké příznivce, že byla právě překonána hranice 11 mil cesty po Marsu. Všechny přesuny se děly popojížděním pozpátku a směřovaly na západ. Opportunity se chce vyhnout rozlehlému poli nebezpečně vypadajících dun. Aby se mohla přiblížit k cílovému kráteru, bude muset ale brzy zahnout na jih a pak na východ.
Hnací motor pravého předního kola, který dělal před časem obsluze starosti, tentokrát nezlobil a odběr proudu zůstal v přijatelných mezích.
2014. solu (2009-09-23) vyrobily solární panely roveru 477 Wh/sol. Atmosférická opacita se nepatrně zhoršila na tau=0.681. Přes vrstvu prachu na panelech dokázalo proniknout 60.3% dopadající sluneční energie. Celková překonaná vzdálenost vzrostla na 17717.33 m.

Soly číslo 2015 až 2020 (2009-09-242009-09-29):
Opportunity stále ujíždí - v uplynulém týdnu byly cestování věnovány tři soly ze šesti. Robot, i když s oklikou, míří ke kráteru "Endeavour".
Všechny přesuny prováděl rover pozpátku. Cesta vedla západním směrem kolem rozlehlého pole nebezpečně vyhlížejících dun. Teprve až riziko zapadnutí kol v sypkém terénu pomine, bude možno zabočit k jihu a nakonec k východu přímo ke kráteru. Během solů 2015, 2017 a 2020 zdolala Opportunity postupně 70.75 m, 71.85 m a nakonec 70.62 m. Počítadlo překonané vzdálenosti se už přiblížilo k hranici 18 km.
Proud odebíraný motorem pravého předního kola zůstal v přijatelných mezích.
2020. solu (2009-09-29) vyrobily fotovoltaické články 461 Wh/sol. Atmosférická opacita činila 0.677 a prachový faktor 0.599. Vozítko už zdolalo celkem 17930.55 m.

Soly číslo 2021 až 2028 (2009-09-302009-10-07):
Opportunity objevila další velký meteorický balvan, tentokrát o průměru asi 0.5 m. Rover zahájil přesun k meteoritu, nazvaného "Shelter Island" jízdou pozpátku v délce 28 m už 2022. solu.
2024. solu se rover otočil dvoumetrovým obloukem tak, aby se obrátil předkem k balvanu. Závěrečným jednometrovým přejezdem 2027. solu se meteorit dostal do dosahu robotické ruky IDD [=Instrument Deployment Device] a v příštích dnech mohou začít kontaktní analýzy materiálu objektu.
Odběr proudu motorem pravého předního kola i nadále zůstával v přijatelných mezích.
2028. solu (2009-10-07) dodaly sluneční baterie 449 Wh/sol při atmosférické opacitě tau=0.638 a prachovém faktoru 0.5695. Celková překonaná vzdálenost narostla na 17962.44 m.

Soly číslo 2029 až 2035 (2009-10-082009-10-15):
Opportunity dokončila průzkum meteoritického kamene "Shelter Island".
2029. solu skončila kontaktní vědecká pozorování zhotovením mozaiky mikroskopických snímků a na povrch byl přiložen rentgenový spektrometr APXS. 2031. solu se robotická ruka IDD [=Instrument Deployment Device] vzdálila od kamene a panoramatická kamera zhotovila několik záběrů k dokumentačním účelům. 2032. solu přejel rover obloukem dlouhým 10 m na opačnou stranu meteoritu, aby ho mohl vyfotografovat z jiného pohledu.
2034. solu opustila Opportunity "Shelter Island" a zamířila na severozápad. Jízdou pozpátku zdolala přibližně 64 m. Cílem byl další velký kámen o průměru asi 1.5 m. Během cesty padla další kilometrová hranice překonané vzdálenosti. Proud odebíraný pravým předním kolem i nadále zůstával v povolených mezích.
2035. solu (2009-10-15) činila produkce fotovoltaických článků 446 Wh/sol. Atmosférická opacita se pohybovala na hodnotě tau=0.591 a prachový faktor byl vyhodnocen na 0.562. Celková překonaná vzdálenost se zvětšila na 18036.06 m.

Soly číslo 2036 až 2042 (2009-10-152009-10-21):
Opportunity v popisovaném týdnu objevila další meteorit a intenzivně postupovala na západ a jih kolem pole velkých přesypů.
2038. solu obkroužil rover meteorický balvan pojmenovaný "Mackinac", zdokumentoval objekt z několika směrů a pokračoval v jízdě na vzdálenost 70 m jihozápadně. 2040. solu měřila překonaná cesta asi 72 m a o den později 71 m a mířila přibližně stále stejným směrem.
Proud odebíraný pohonem pravého předního kola i nadále zůstal v přijatelných mezích. Kryt na zrcátku infračerveného spektrometru zůstal otevřený a čekalo se, že by mohl poryv větru odfouknout prach uchycený na jeho povrchu. Naděje se zatím bohužel nenaplnily.
2042. solu (2009-10-21) vyrobily solární články 430 Wh/sol při atmosférické opacitě tau=0.586. Prachový faktor činil 0.5575. Celková překonaná vzdálenost se zvětšila na 18322.03 m.

Soly číslo 2043 až 2049 (2009-10-222009-10-29):
Opportunity pokračovala v úspěšné jízdě po Marsu. Poté, co prozkoumala meteorický balvan, obrátila se na jih a objíždí rozlehlé dunové pole. Není vyloučeno, že se ještě cestou ke kráteru "Endeavour" přesune více na východ.
Cesta k jihu byla hlavní náplní solů číslo 2043, 2045, 2047, 2048 a 2049. Za těchto 5 dní se podařilo překonat více než 280 m. Každého dne také vydával palubní počítač příkaz na otevření krytu, chránícího zrcátko infračerveného spektrometru Mini-TES. Zaprášení zrcadla se ale zatím nepodařilo odstranit, nebyl pozorován dokonce ani náznak zlepšení.
2049. solu (2009-10-29) vyrobily solární články roveru 419 Wh/sol při atmosférické opacitě tau=0.580 a prachovém faktoru 0.571. Celková překonaná vzdálenost se zvětšila na 18622.44 m.

Soly číslo 2050 až 2056 (2009-10-302009-11-05):
Opportunity úspěšně ujížděla po povrchu Marsu jižní směrem. V pěti dnech (soly číslo 2050, 2051, 2054, 2055 a 2056) se jí podařilo zdolat celkem více než 260 m.
Motor pohánějící pravé přední kolo opět po delší době začal vykazovat zvýšený odběr proudu. Řídící tým se proto rozhodl v nejbližší době opět na chvíli zvolnit tempo a nechat postižené kolo odpočívat. Zastávky bude využito ke geologickému průzkumu vhodného objektu na trase. Pokusy o vyčištění zrcátka infračerveného spektrometru větrem se stále míjely účinkem, i když se kryt zrcátka otevíral každého dne.
2056. solu (2009-11-05) vyrobily sluneční články roveru 376 Wh/sol při atmosférické opacitě tau=0.548. Prachový faktor byl stanoven na 0.527. Celková překonaná vzdálenost vzrostla na 18886.95 m.

Soly číslo 2057 až 2062 (2009-11-062009-11-11):
Opportunity i nadále míří jižním směrem, i když později bude muset zatočit k východu, aby se dostala ke kráteru "Endeavour". Motor pravého předního kola stále odebírá větší proud než zbývající pětice. Aby si mohl přetěžovaný motor odpočinout, hledá navigační tým vhodné místo na delší zastávku, která by nabídla vhodný materiál ke geologickému průzkumu.
2058. solu zahájil rover cestu k nadějnému kamennému cíli "Marquette Island". První etapa měřila 15 m a 2061. solu byly přidány další 4 m, čímž se dostal kámen do dosahu přístrojů na robotické ruce IDD [=Instrument Deployment Device]. Kryt na zrcátku infračerveného spektrometru Mini-TES byl pravidelně, i když zatím bezvýsledně, odstraňován. Žádný závan větru prozatím nedokázal odfouknout prach lpící na zrcátku.
2062. solu (2009-11-11) vyrobily sluneční články asi 400 Wh/sol. Atmosférická opacita byla stanovena na tau=0.486. Prachový faktor činil 0.531, tzn. 53.1% světla dopadajícího na solární baterie proniklo vrstvou prachu až na povrch článků a bylo konvertováno na elektřinu. Celková překonaná vzdálenost ne Marsu se zvětšila na 18905.90 m.

Soly číslo 2063 až 2068 (2009-11-122009-11-17):
Ve sledovaném období zkoumala Opportunity kámen pojmenovaný "Marquette Island".
Rover se přiblížil k balvanu 2063. solu a studium horniny zahájil Mössbauerovým a rentgenovým spektrometrem. Analýzy minerálů byly 2065. solu doplněny detailními snímky, které pořídila kamera s mikroskopem MI [=Microscopic Imager]. V dalším plánu je lehké okartáčování prachu z povrchu kamene bruskou RAT [=Rock Abbrasion Tool]. Po prohlídce očištěného povrchu bude učiněn pokus vniknout hlouběji do materiálu s následnými dalšími geologickými experimenty.
Kromě uvedených analýz se uskutečnilo intenzivní snímkování cílů v okolí "Marquette Island". Pokračovaly neúspěšné snahy očistit zrcátko infračerveného spektrometru. I když byl pravidelně otevírán kryt zrcátka, žádný větrný vír se v inkriminované době nedostavil a prach stále znehodnocuje výsledky měření spektrometrem.
2068. solu vyrobily fotovoltaické články 385 Wh/sol při atmosférické opacitě tau=0.482 a prachovém faktoru 0.530. Celková překonaná vzdálenost na Marsu činila 18906.82 m.

Soly číslo 2069 až 2075 (2009-11-182009-11-24):
Opportunity i nadále zkoumala kámen pojmenovaný "Marquette Island". Objekt se zdá být do jisté míry zvláštní ve srovnání s dalšími balvany, které rover poznal v minulých více než 2000 solech. Vědecký tým odhaduje, že by se mohlo jednat buď o zvláštní typ meteoritu, nebo by mohl být vyvržen z hlubin Marsu a tudíž by mohl obsahovat nové informace o geologické minulosti planety.
Rover zatím v minulém týdnu dokončil analýzy Mössbauerovým a rentgenovým spektrometrem APXS na místě označeném "Peck Bay". Místo bylo rovněž lehce očištěno kartáčem na vrtačce RAT [=Rock Abrasion Tool], přičemž se odkryl povrch pod vrstvou prachu méně zasažený povětrnostními vlivy. Opportunity zopakovala podobnou sérii měření i na sousední cílové plošce "Islington Bay".
Kryt infračerveného spektrometru zůstával otevřený a čekalo se, i když zatím bezvýsledně, na čistící efekt větrného poryvu.
2075. solu (2009-11-24) produkovaly solární články 371 Wh/sol při atmosférické opacitě tau=0.512 a prachovém faktoru 0.520. Celková překonaná vzdálenost na Marsu se nezměnila a zůstala na 18906.82 m.

Soly číslo 2076 až 2079 (2009-11-252009-11-28):
V popisovaném období zkoumala Opportunity balvan pojmenovaný "Marquette Island".
2076. solu přiložila robotická ruka IDD [=Instrument Deployment Device] Mössbauerův spektrometr na cíl "Islington Bay", kde se měla uskutečnit několikadenní analýza mineralogického složení.
Na retranslační družici Mars Odyssey mezitím došlo k závadě, po níž byla sonda uvedena do bezpečnostního módu. Spojení s Opportunity bylo od toho okamžiku možné jen se sníženou kapacitou přes vysokoziskovou anténu přímou linkou Země - rover a vědecký výzkum musel být omezen. Sběru dat Mössbauerovým spektrometrem se to ale nedotklo, protože analýzy ze své podstaty nevyžadují velký objem přenášených dat. Ani tento týden se nepodařilo odstranit zaprášení zrcátka infračerveného spektrometru Mini-TES.
2079. solu (2009-11-28) vyráběly solární baterie 360 Wh/sol při atmosférické opacitě 0.508 a prachovém faktoru 0.529. Celková překonaná vzdálenost zůstala na 18906.82 m.

Soly číslo 2080 až 2090 (2009-11-292009-12-10):
Opportunity pokračovala ve studiu balvanu "Marquette Island".
2086. solu rover odcouval a vzápětí podnikl asi pětimetrovou jízdu kolem kamene, aby se na něj podíval z jiného úhlu. 2089. solu se další pětimetrovou jízdou opět přiblížil natolik, aby se do dosahu kontaktních přístrojů dostala další zajímavá místa. Následujícho dne sesbírala robotická ruka IDD [=Instrument Deployment Device] mozaiku mikroskopických snímků a na povrch kamene přiložila rentgenový spektrometr APXS [=Alpha Particle X-ray Spectrometer], pro který bylo přichystáno delší měření.
U infračerveného spektrometru Mini-TES pokračovaly pokusy o odstranění prachu lpícího na zrcátku, stav se ale viditelně neměnil.
2090. solu (2009-12-10) dokázaly sluneční panely roveru vyrobit 359 Wh/sol elektrické energie při opacitě atmosféry tau=0.498 a prachovém faktoru 0.529. Celková překonaná vzdálenost se zvětšila na 18917.41 m.

Soly číslo 2091 až 2096 (2009-12-112009-12-16):
Opportunity studovala zajímavý kámen pojmenovaný "Marquette Island". Předběžné rozbory složení horniny naznačují, že by se mohlo jednat o balvan vyvržený z velké hloubky Marsu.
V plánu je nyní přesunout rover tak, aby mohla být na vhodné místo kamene přiložena vrtačka RAT [=Rock Abrasion Tool]. 2093. solu rover jízdou dlouhou asi 10 m částečně objel skálu, až se její povrch opět dostal do dosahu nástrojů na rameni IDD [=Instrument Deployment Device]. 2095. solu byla poloha doladěna dalším asi pěticentimetrovým přískokem.
Zrcátko infračerveného spektrometru zůstává nadále znehodnocené prachovou šmouhou, i když krytka zůstává otevřená a zrcátko je vystaveno působení větru.
2096. solu (2009-12-16) vyrobily sluneční panely 354 Wh/sol. Atmosférická opacita byla stanovena na tau=0.462 a prachový faktor na 0.528. Celková překonaná vzdálenost vzrostla na 18927.56 m.

Soly číslo 2097 až 2103 (2009-12-172009-12-23):
Opportunity studovala kámen pojmenovaný "Marquette Island". 2097. solu přiložila pomocí robotické ruky IDD [=Instrument Deployment Device] vrtačku RAT [=Rock Abrasion Tool] na bod označený "Peck Bay". 2100. solu vyhloubila vrtačka do kamene plošku o hloubce 0.8 mm. Naznačená procedura o dvou samostatných krocích se používá od chvíle, kdy nástroj přišel přibližně před rokem (1759. solu) o čidlo kontrolující pohyb ve směru Z.
2103. solu vrtačka vnikla dalších 0.7 mm do "Peck Bay", čímž vzniklo zahloubení o hloubce 1.5 mm. Jelikož je materiál "Marquette Island" velice tvrdý, postupovalo vrtání úmyslně pomalu. Technici mají v plánu roztočit vrtačku nejméně ještě jednou a dostat se alespoň do hloubky 2 mm.
Pokusy s čištěním zrcátka infračerveného spektrometru větrem pokračovaly i nadále, výsledek se nicméně nedostavoval.
2103. solu (2009-12-23) činila produkce solárních panelů 336 Wh/sol. Atmosférická opacita byla stanovena na tau=0.490 a prachový faktor na 0.520. Překonaná vzdálenost zůstávala na hodnotě 18927.56 m.

Soly číslo 2104 až 2110 (2009-12-242009-12-30):
Opportunity studovala kámen "Marquette Island". Vrtačka RAT vyhloubila do povrchu díru o hloubce 1.5 mm a připravila tvrdou horninu k průzkumu dalšími přístroji na robotické ruce.
2110. solu byla vrtačka vyfotografována, aby se zjistilo, kolik je potřeba ještě brousit. Nato zhotovil snímky zahloubení mikroskop MI [=Microscopic Imager]. Nakonec byl na jiné místo na kameni přiložen Mössbauerův spektrometr a zahájil delší analýzu materiálu.
V nejbližším programu je získat spektrum z otvoru na kameni jak rentgenovým tak Mössbauerovým spektrometrem. Teprve pak by mělo vozítko pokračovat v cestě ke kráteru "Endeavour".
2110. solu (2009-12-30) produkovaly sluneční články roveru 315 Wh/sol. Hodnota opacity atmosféry byla stanovena na tau=0.491 a prachový faktor 0.509. Celková překonaná vzdálenost zůstala nezměněna 18927.56 m.

Soly číslo 2111 až 2117 (2009-12-312010-01-06):
Opportunity zkoumala kámen nazvaný "Marquette Island". Bruska RAT [=Rock Abrasion Tool] vyvrtala díru hlubokou 1.5 mm ve velmi tvrdé hornině na místě pojmenovaném "Peck Bay 2" Měření provedená rentgenovým spektrometrem APXS [=Alpha Particle X-ray Spectrometer] se zde výrazně lišila od údajů získaných na původním povrchu. Na základě tohoto překvapujícího zjištění bylo rozhodnuto věnovat studiu "Marquette Island" a konkrétně místa "Peck Bay 2" ještě jeden týden.
Opportunity odstranila kartáčem na brusce RAT úlomky materiálu z vývrtu a mikroskopem zhotovila mozaiku snímků, na nichž byl zdokumentován výsledek předchozí snahy. Pokračovala v měření spektrometrem APXS na místě "Peck Bay 2" v jiném bodě.
I další týden zůstala snaha o očištění zrcátka infračerveného spektrometru Mini-TES [=Miniature Thermal Emission Spectrometer] náhodným zásahem větrného poryvu bez očekávaného efektu.
2117. solu (2010-01-06) produkovaly panely fotovoltaických článků 320 Wh/sol. Atmosférická opacita byla stanovena na tau=0.438 a prachový faktor na 0.519. Celková překonaná vzdálenost 18927.56 m se od posledního údaje nezměnila.

Soly číslo 2118 až 2124 (2010-01-072010-01-14):
Opportunity využila soly číslo 2118 až 2121 k dokončení průzkumu zvláštního kamene "Marquette Island", který našla na planině Meridiani cestou ke vzdálenému kráteru "Endeavour". Poslední měření provedl rentgenový spektrometr APXS a místo analýzy, kterým bylo zahloubení v hornině vyvrtané minulý týden bruskou RAT, zdokumentovala kamera s mikroskopem.
2122. solu se Opportunity vzdálila od "Marquette Island" a navázala na předchozí směr ke kráteru "Endeavour". O dva dny později, 2124. solu byla překonána hranice 19 km celkové délky jízdy na Marsu. Jedním z nejbližších cílů bude relativně mladý kráter, nazvaný pracovně "Concepción", nacházející se asi 250 m jižněji.
2124. solu vyráběly fotovoltaické baterie 336 Wh/sol. Atmosférická opacita byla stanovena na tau=0.500 a prachový faktor na 0.533. Celková překonaná vzdálenost vzrostla na 19025.92 m.

Soly číslo 2125 až 2130 (2010-01-152010-01-20):
Opportunity ujížděla na jih, směrem k relativně mladému impaktnímu kráteru "Concepción". Kráter je přibližně 1000 roků starý a byl by to zatím nejmladší kráter, který by byl na Mars prozkoumán.
Rover cestoval v průběhu solů číslo 2125, 2128 a 2130 a celkem si připsal k dobru více než 170 m. Na konci posledního dne se nacházel asi 100 m od cílového kráteru. V nejbližších solech se přesune ještě blíže a nejprve provede kruhovou obhlídku terénní mísy o průměru 10 m.
Proud odebíraný pravým předním kolem zůstal na přijatelné úrovni. Bohužel se stále nepodařilo zaregistrovat zlepšení na zaprášeném zrcátku infračerveného spektrometru, které zůstává odkryté a čeká na čistící účinek větrného poryvu.
2130. solu (2010-01-20) produkovaly fotovoltaické články na palubě 304 Wh/sol. Atmosférická opacita byla stanovena na tau=0.488 a prachový faktor 0.505. Celková překonaná vzdálenost činila k tomuto dni 19216.21 m.

Soly číslo 2131 až 2136 (2010-01-212010-01-26):
Opportunity cestovala směrem ke kráteru "Concepción", terénní míse o průměru 10 m, ležící jižně od předchozího stanoviště u kamene "Marquette Island".
Kráter "Concepción" je z geologického pohledu velmi mladý. V jeho blízkosti jsou pozorovatelné radiální paprsky vyvrženého materiálu. Snímky pořízené 2136. solu ukazují velký počet úlomků rozesetých na povrchu prakticky kolem celého kráteru. Opportunity se přiblížila až na 20 m k severnímu okraji.
Následující plán počítá s tím, že se rover přiblíží až na 3 m ke kráteru a zahájí cestu kolem ve směru hodinových ručiček. Velké fragmenty, které umožní přímé rozbory Mössbauerovým (MB) a rentgenovým spektrometrem (APXS) jsou horkými kandidáty na detailní geologické kontaktní studium. Ke kráteru "Endeavour" se Opportunity vydá až poté, co z průzkumu kráteru "Concepción" vytěží dostatek informací.
Proud odebíraný pravým předním kolem zůstal v přijatelných mezích. Znečištění zrcátka infračerveného spektrometru se stále nedařilo odstranit, i když zůstávala krytka otevřená větrným poryvům.
2136. solu (2010-01-26) produkovaly sluneční baterie 296 Wh/sol při atmosférické opacitě tau=0.458 a prachovém faktoru 0.517. celková překonaná vzdálenost se zvětšila na 19302.88 m.

Soly číslo 2137 až 2144 (2010-01-272010-02-03):
Opportunity dorazila ke kráteru "Concepción", mladému útvaru s průměrem 10 m.
2138. solu překonala posledních 12 m a nato se několik dní věnovala důkladnému fotografování vnitřku i okolí kráteru. Pak popojela dalších 9 m po obvodu, aby se přiblížila k některým blokům horniny vyvržených při dopadu meteoritu, které by byly vhodné k dalšímu kontaktnímu studiu všemi přístroji upevněnými na konci robotické ruky IDD [=Instrument Deployment Device]. Některé kameny mají na povrchu tmavou krustu, patrně důsledkem natavení při impaktu.
Odběr proudu pravým předním kolem se zatím nemění. Na zrcátku infračerveného spektrometru Mini-TES nebylo pozorováno žádné zlepšení, což znamená, že zůstává stále znečištěné prachem a závany větru na ně neměly žádný pozitivní efekt.
2144. solu (2010-02-03) dokázaly panely fotovoltaických článků vyrobit 270 Wh/sol. Atmosférická opacita na základě snímků oblohy byla stanovena na tau=0.415 a prachový faktor se od posledního měření zlepšil na 0.470. Celková překonaná vzdálenost na Marsu dosáhla 19323.37 m.

Soly číslo 2145 až 2151 (2010-02-042010-02-10):
Opportunity zkoumala okraj mladého kráteru "Concepción".
2145. solu popojel rover asi 10 m směrem ke kamennému cíli pojmenovanému "Chocolate Hills". Kámen se jeví velice zajímavým, protože je na něm vidět tmavou kůru či krustu, která asi vznikla natavením horniny při impaktu. 2147. solu se Opportunity přesunula ještě další dva metry, čímž se dostal cíl na dosah nástrojů na robotické ruce. 2149. solu se rover pootočil na místě, aby mohla robotická ruka pracovat v rozsahu úhlů, které ji předepisují provozní omezení. Dalšího solu zhotovil mikroskop MI [=Microscopic Imager] mozaiku snímků tmavé kůry a pak byl na povrch přiložen rentgenový spektrometr APXS [=Alpha Particle X-ray Spectrometer]. Příštího dne pořídil mikroskop další sérii snímků a hned nato se Mössbauerův spektrometr zaostřil na místo nazvané "Aloya".
Pravé přední kolo se prozatím chová bezproblémově a proud odebíraný motorem zůstává v předpokládaných mezích. Žádné zlepšení nebylo pozorováno u infračerveného spektrometru - zrcátko, jímž se nastavuje elevace zorného úhlu, zůstává zaprášené.
2151. solu (2010-02-10) produkovaly sluneční články 306 Wh/sol. Atmosférická opacita byla stanovena na tau=0.388 a prachový faktor na 0.487. Celková překonaná vzdálenost se zvětšila na 19335.35 m.

Soly číslo 2152 až 2157 (2010-02-112010-02-17):
Opportunity zaujala pozici poblíž okraje mladého kráteru "Concepción".
Přístroje na robotické ruce IDD [=Instrument Deployment Device] zkoumaly cíle na kameni pojmenovaném "Chocolate Hills". Kámen je zajímavý tmavým povlakem, který by mohl být následkem roztavení materiálu při impaktu. 2152. solu se rover mírně natočil, aby manipulátor lépe dosáhl na další body na povrchu "Chocolate Hills". 2154. solu nejprve mikroskop získal mozaiku snímků a pak byl na místo označené "Arogo" položen rentgenový spektrometr APXS [=Alpha Particle X-ray Spectrometer]. "Arogo" je světlá skvrna na povrchu kamene. 2157. solu se snímkování mikroskopem a analýza spektrometrem APXS opakovala na cíli označeném "Tears". Dříve než bude rover pokračovat v cestě, jsou v plánu ještě další geologická studia.
2157. solu (2010-02-17) vyráběly fotovoltaické články roveru 305 Wh/sol při atmosférické opacitě tau=0.432 a prachovém faktoru 0.496. Celková překonaná vzdálenost obnášela 19335.35 m.

Soly číslo 2158 až 2165 (2010-02-182010-02-25):
Opportunity pracovala v blízkosti mladého kráteru "Concepción".
Rover zkoumal vyvržený materiál, nacházející se kolem kráteru. Na některých kamenech jsou vidět tmavé skvrny. 2158. solu pokračovala Opportunity v kontaktním studiu kamene "Chocolate Hills". Robotická ruka IDD [=Instrument Deployment Device] ovládala mikroskop MI [=Microscopic Imager], který zhotovil mozaiku snímků v místě označeném "Dano". Pak byl Mössbauerův spektrometr přiložen na bod pojmenovaný "Tears". Příštího dne se robotická ruka vzdálila od kamene a ke slovu přišla panoramatická kamera. Následně byl Mössbauerův spektrometr umístěn na cíl "Dano".
2161. solu se Opportunity vzdálila od kamene "Chocolate Hills" a zamířila k jednomu z výrazných pásů úlomků vyvržených z kráteru. Rover popojel asi 12 m směrem k několika kamenům se zajímavým tmavým povlakem. 2163. solu se přiblížil k zamýšlenému cíli o dalších 4.6 m. Jelikož charakter terénu nedovoloval další cestu vpřed, Opportunity změnila směr a odjela o 8.6 m podél pruhu vyvrženého kamení.
2165. solu (2010-02-25) vyráběly solární články 278 Wh/sol. Atmosférická opacita byla stanovena na tau=0.396 a prachový faktor na 0.481. Celková překonaná vzdálenost se zvětšila na 19360.14 m.

Soly číslo 2166 až 2171 (2010-02-262010-03-03):
Opportunity pokračuje v jízdě kolem kráteru "Concepción". V uplynulém týdnu traverzovala podél paprsku vyvrženého materiálu, tvořeného úlomky kamenů vzniklých během impaktu, který stál u zrodu kráteru.
Na záběrech z družice Mars Reconnaissance Orbiter tyto kameny a jejich stíny vypadají jako tmavý pruh vybíhající na jih a jihozápad ze středu kráteru. Snímky získané 2165. a 2166. solu ukázaly několik potenciálních cílů k přímému geologickému průzkumu přístroji upevněnými na robotické ruce IDD. 2167. solu popojel rover 22 m podél pásu vyvrženého materiálu. Navigátoři ale kriticky zhodnotili rizika pohybu v blízkosti takovéto změti kamenů a následně se vzdali možnosti dostat se až do bezprostřední blízkosti zajímavých cílů. Místo toho pokračovala Opportunity 2171. solu v další cestě podél pásu kamenů, přičemž zdolala přibližně 18 m.
2171. solu (2010-03-03) vyrobily fotovoltaické články 278 Wh/sol. Atmosférická opacita byla stanovena na tau=0.396 a prachový faktor 0.481. Celková překonaná vzdálenost se zvětšila na 19399.57 m.

Soly číslo 2172 až 2177 (2010-03-032010-03-09):
Opportunity dokončila obhlídku kráteru "Concepción". Obrazově byla zdokumentována řada zajímavých kamenů v okolí kráteru, nicméně žádný z nich už nebyl detailně zkoumán přístroji na robotické ruce IDD [=Instrument Deployment Device].
Během poslední etapy vedoucí kolem kráteru byla 2172. solu provedena třetí a poslední zkouška automatického naváděcího programu AEGIS. V této prověrce AEGIS analyzoval snímek z navigační kamery NavCam a hledal kamenné dlaždice podle požadovaných vlastností, jako je velikost a světlost. Z několika možností vybral nakonec nejlepší možný cíl. Poté nechal zhotovit panoramatickou kamerou PanCam vysoce kvalitní, plně barevný snímek vítězného objektu.
Opportunity nakonec 2177. solu opustila "Concepción" a jízdou dlouhou asi 130 m se vrátila na původní trasu vedoucí ke kráteru "Endeavour".
2177. solu (2010-03-09) vyrobily solární články 278 Wh/sol elektrické energie. Atmosférická opacita byla stanovena na tau=0.446 a prachový faktor na 0.504. Celková překonaná vzdálenost se zvětšila na 19492.84 m.

Soly číslo 2178 až 2185 (2010-03-102010-03-17):
V uplynulém týdnu postupovala Opportunity rychlým tempem ke kráteru "Endeavour".
Ve čtyřech etapách zdolala téměř 285 m. 2179. solu ujížděla pozpátku jihozápadním směrem a překonala více než 70 m. Další jízda v délce 73 m se uskutečnila 2181. solu a trasa vedla více k jihu. V dalších dvou úsecích vedoucích na jih 2183. a 2184. solu zdolal rover vždy 71 m. Pro další dny je v plánu ... další popojíždění.
2185. solu (2010-03-17) produkovala fotovoltaika 283 Wh/sol. Atmosférická opacita byla změřena na tau=0.405 a prachový faktor na 0.523. Celková překonaná vzdálenost vzrostla na 19778.24 m.

Soly číslo 2186 až 2191 (2010-03-182010-03-24):
Opportunity má za sebou už 20 km cestování po rudé planetě. A stále ujíždí na jih k velkému kráteru "Endeavour".
V minulém týdnu změnila stanoviště čtyřikrát a překonala celkem 260 m. 2186. solu se přesunula jízdou pozpátku na jihozápad asi 64 m. O dva dny později (2188. solu) upravila směr na jih a zapsala si dalších 71 m. Dále na jih o 63 m se vydala 2190. solu a týdenní rally byla zakončena 2191. solu, přičemž poslední úsek 67 m znamenal zároveň pokoření hranice 20 km. Na další den byl po tomto úspěchu naordinován odpočinek a dobíjení baterií.
2191. solu (2010-03-24) vyráběly fotovoltaické články 257 Wh/sol. Atmosférická opacita byla stanovena na tau=0.418. Celková překonaná vzdálenost se zvětšila na 20043.30 m.

Soly číslo 2192 až 2199 (2010-03-252010-04-01):
Opportunity jízdou ke kráteru "Endeavour" zdolala opět dobrý kus cesty. Rover nicméně mezi jednotlivými etapami musí odpočívat, aby dobil baterie, protože slunce s nadcházející zimou vystupuje pořád méně nad obzor a výroba elektřiny je obtížnější.
2193. solu ujela Opportunity asi 68 m a mířila ke dvojici silně erodovaných kráterů. Dalšího dne zmíněné krátery objížděla a fotografovala. Další přiblížení ke kráterům podnikla 2197. solu a podívala se do jejich vnitřku. Přemístila se přitom o 30 m. Poslední jízda uplynulého týdne v délce 50 m se uskutečnila 2199. solu. To už rover nechal dvojici starých kráterů za sebou a opět mířil ke kráteru "Endeavour", který je ale stále několik kilometrů daleko. Na jubilejní 2200. sol je v plánu odpočinek a dobíjení akumulátorů.
2199. solu (2010-04-01) vyrobily fotovoltaické články 238 Wh/sol. Atmosférická opacita byla stanovena na tau=0.371 a prachový faktor na 0.501. Celková překonaná vzdálenost na Marsu činila 20245.20 m.

Soly číslo 2200 až 2204 (2010-04-02 až 2010-04-06):
Opportunity v uplynulém týdnu provedla několik obtížných manévrů.
Poté, co několikadenního odpočinku využila k obnovení zásob energie v bateriích, podnikla 2202. solu pokus o změnu stanoviště. Jízda byla přerušena hned po úvodním oblouku, protože senzory v motorech na pravé straně vozítka zaregistrovaly zvýšený odběr proudu. Rover se momentálně nachází v úžlabině mezi dvěma dunami zahnutými do oblouku. Rover je nucen ostře zatočit doprava. Manévr přerušily příliš konzervativně nastavené ochranné limity odebíraného proudu. Technici proto rozhodli nastavení upravit.
Jelikož se zdálo být vše v pořádku, byl na sol číslo 2204 vydán povel k dalšímu přesunu. I nyní se mělo začít krátkým ostrým obloukem. Tentokrát se jízda nedokončila proto, že byl zaznamenán prokluz kol větší než 40%. Pozemní středisko opět zanalyzovalo situaci a znovu usoudilo, že není důvod k obavám. Je normální, že takto ostré zatáčky jsou na pohon kol náročnější a jízda neprobíhá tak hladce jako po běžné trajektorii. Kola musí zabírat větší silou a jsou rovněž náchylnější na prokluzování.
Opportunity znovu vyjede 2206. solu. Rover se už téměř srovnal do požadovaného směru a žádné velké zatáčení nebude potřeba. Přesto se uskuteční mimořádná zkouška prokluzu kol, aby byla jistota, že charakter terénu nezpůsobí nějaké nežádoucí komplikace.
2204. solu (2010-04-06) vyráběly solární baterie 235 Wh/sol při opacitě atmosféry tau=0.371 (údaj ze solu 2199). Prachový faktor byl vypočítán na 0.500. Celková překonaná vzdálenost činila 20247.56 m.

Soly číslo 2205 až 2211 (2010-04-072010-04-13):
Opportunity obnovila postup směrem ke kráteru "Endeavour". Mezi jednotlivými etapami dobíjela akumulátorové baterie.
Rover musí nejprve překonat oblast velkých písečných dun. Proto zatím postupuje jižním směrem a teprve později zabočí na východ. 2206. a 2208. solu zdolal vždy asi 50 m přímo na jih. 2211. solu popojel přibližně 30 m na východ a schválně přejížděl řadu terénních vln. Úkolem bylo lépe poznat vlastnosti tohoto typu terénu, aby se mohl dodatečně kalibrovat řídící software. Očekává se, že by to mohlo být výhodné pro budoucí plánování přesunů.
Pravé přední a pravé prostřední kolo vykazovaly mírně zvětšený odběr proudu. Obě kola jsou nyní bedlivě sledována.
2211. solu (2010-04-13) vyráběly solární panely 227 Wh/sol. Atmosférická opacita byla stanovena na tau=0.347 a prachový faktor na 0.474. Celková překonaná vzdálenost činila 20385.31 m.

Soly číslo 2212 až 2218 (2010-04-142010-04-20):
V minulém týdnu změnila Opportunity celkem třikrát svoje stanoviště. Čas mezi přesuny věnovala dobíjení akumulátorových baterií. Jelikož se blíží zimní slunovrat, slunce se pohybuje stále níže nad obzorem a solární články obtížněji generují potřebné množství elektrické energie.
Opportunity musí mezi cestováním dělat přestávky, protože na souvislou jízdu jí jednoduše nestačí energie. 2213. solu popojela asi 66 m. Následujícího solu zůstala stát a sbírala cenné watty ze slunečních paprsků. 2215. solu se přesunula jen o 36 m a pak následovaly další dva dny věnované dobíjení akumulátorů. Poslední jízda se uskutečnila 2218. solu a Opportunity při ní zdolala dalších 66 m.
Podobný režim čeká vozítko i v dalších dnech. Bude cestovat, pokud mu to zásoby energie dovolí. 2218. solu (2010-04-20) vyráběly sluneční panely 247 Wh/sol při atmosférické opacitě tau=0.348 a prachovém faktoru 0.4995. Celková překonaná vzdálenost se zvětšila na 20553.25 m.

Soly číslo 2219 až 2226 (2010-04-212010-04-28):
V uplynulém týdnu změnila Opportunity dvakrát stanoviště. V čase mezi přejezdy rover shromažďoval elektrickou energii a prováděl analýzu povrchového materiálu přístrojem na robotické ruce IDD [=Instrument Deployment Device].
Opportunity cestovala 2220. a 2226. solu. První přesun se přerušil po 10 m jízdy, když zasáhla ochrana hlídající prokluzování kol. Stalo se to v okamžiku, kdy vozítko traverzovalo po svahu sypké pískové duny. Pozdější rozbor situace ukázal, že se jednalo o běžný problém, který se občas u tohoto typu terénu vyskytuje a nepředstavuje nijak zvlášť velké riziko. Technici proto po kratším geologickém výzkumu na místě zaveleli k dalšímu přesunu. Ten se uskutečnil 2226. solu a proběhl bez jakýchkoliv potíží. Rover si při něm připsal na účet dalších 33 m.
Plánování aktivit v tomto ročním období je komplikováno nutností optimálního vybalancování možného příkonu elektrické energie ze slunečních článků a potřebou udržet systémy v teplém stavu. Pokud stroj jen stojí a nic nedělá, chladne a termostaty zapínají elektrická topidla. Pak může dojít k situaci, že spotřeba proudu pro vytápění je dokonce větší, než kdyby topné články zůstaly vypnuté a vnitřek roveru se vyhříval odpadním teplem z pracující elektroniky. Opportunity má naštěstí možnost do jisté míry volit místa zastávek tak, aby se panely fotovoltaiky naklonily k severu a dopadalo na ně maximum slunečního záření.
2226. solu (2010-04-28) vyráběly sluneční články 245 Wh/sol. Atmosférická opacita byla změřena na tau=0.355 a prachový faktor na 0.4695. Celková překonaná vzdálenost na Marsu činila 20596.37 m.

Soly číslo 2227 až 2232 (2010-04-302010-05-05):
V uplynulém týdnu Opportunity dvakrát popojela a čas mezi přesuny využívala k dobíjení baterií.
Jízda 2228. solu znamenala přesun o 29 m. Další cesta byla na řadě 2231. solu a rover zdolal skoro 33 m. V obou případech se prakticky jednalo o maximum, které v tuto roční dobu těsně před zimním slunovratem odpovídá energetickým možnostem.
O komplikovaném hledání správného vybalancování doby aktivity a doby spánku z hlediska minimálních nároků na spotřebu energie se psalo už v minulé zprávě. V tomto týdnu byla poněkud prodloužena doba, po které je rover v bdělém stavu. Teplo uvolněné pracující elektronikou částečně nahradí teplo, které by muselo být vyráběno topnými články, a celkové nároky na energii se sníží.
2232. solu (2010-05-05) vyráběly solární články 245 Wh/sol. Atmosférická opacita byla stanovena na tau=0.322 a prachový faktor na 0.462. Celková překonaná vzdálenost se zvětšila na 20658.03 m.

Soly číslo 2233 až 2239 (2010-05-062010-05-12):
V období zimního slunovratu, které nyní panuje na jižní polokouli Marsu, se možnosti výroby elektrické energie fotovoltaickými články dostaly na teoretické minimum. Opportunity proto tento týden popojela jen jednou.
Řízení projektu zařadilo do plánů novou metodu jak produkci elektřiny maximalizovat. Snaží se rover zaparkovat na takovém místě, aby se solární panely poněkud naklonily k severu, tedy směrem ke slunci. 2234. solu se vozítko přesunulo asi o 15 m a zastavilo na mírném severním svahu terénní vlny. Další jízda je v plánu 2240. solu a má se postupovat podobným způsobem. Opportunity rovněž zůstává poněkud déle v bdělém stavu. Odpadní teplo z pracující elektroniky částečně vytápí vnitřek roveru a oddaluje okamžik, kdy se automaticky zapnou topné články, které brutálním způsobem vysávají akumulátory. Tato metoda není ale tak jednoduchá, jak je popsáno a je potřeba hledat optimální načasování mezi spánkem a prací roveru. Situace by se mohla začít zlepšovat, protože slunce teď začne vystupovat každý den výše nad obzor. Výška slunce nad obzorem je nicméně jen jedním z faktorů ovlivňujících výrobu energie. Větší vliv může mít čistota, resp. zaprášení atmosféry a nánosy prachu na povrchu solárních baterií.
2239. solu produkovaly fotovoltaické články 249 Wh/sol při atmosférické opacitě tau=0.314 a prachovém faktoru 0.470. Celková překonaná vzdálenost na Marsu činila 20672.90 m.

Soly číslo 2240 až 2246 (2010-05-132010-05-19):
Opportunity se dočkala příchodu svého dalšího zimního slunovratu na Marsu v relativně dobrém stavu. Energetická situace se ale nemůže zlepšit ze dne na den a řídící tým roveru musí i nadále počítat s každým wattem a plánovat aktivity v úsporném režimu.
Rover se 2240. solu zastavil na svahu nakloněném k severu (technici pro takové místo zavedli označení "Lily Pad"). Vhodný sklon terénu pomáhá maximalizovat produkci energie. Slunce se nicméně pohybuje tak nízko nad obzorem, že i tak je nutno mezi jednotlivými přesuny několik dní čekat a dobíjet akumulátory. Během čekání na další pokyn k jízdě se tentokrát uskutečnilo několik dálkových pozorování a proběhl experiment MarsQuake, čili "marsotřesení". 2242. solu zůstal rover v absolutním klidu a palubní akcelerometry, které jsou součástí inerciální jednotky IMU [=Inertial Measurement Unit], se jako seismometry snažily zaregistrovat otřesy kůry planety. Žádné marsotřesení nebylo - stejně jako při dřívějších pokusech - zaznamenáno.
2245. solu obdržela Opportunity pokyn k přesunu o 55.5 m jižním směrem, kde měla vyhledat další příhodné místo k odpočinku. Jediné "Lily Pady" na jihu byly identifikovány jen 5 a 12 m daleko. Opportunity měla zkontrolovat, zda je jejich náklon skutečně dobrý a pokud ano, měla zde zaparkovat. Severní sklon se ale ukázal nedostatečný a rover proto pokračoval dál a nakonec zdolal celou původně naplánovanou vzdálenost. Podobný postup bude aplikován bohužel ještě několik týdnů. Je nutno udržet správný poměr mezi rychlostí postupu ke kráteru "Endeavour" a energetickými možnostmi solárních baterií.
2245. solu vyráběly fotovoltaické články 232 Wh/sol. Atmosférická opacita byla stanovena na tau=0.421 a prachový faktor, jenž vyjadřuje podíl sluneční energie, která pronikne vrstvou prachu na panelech solárních baterií, činil 0.461. Celková překonaná vzdálenost na Marsu vzrostla na 20754.39 m.

Soly číslo 2247 až 2253 (2010-05-202010-05-26):
Opportunity si mírně polepšila, když byla 2246. solu zasažena slabým poryvem větru, který dokázal sfouknout část prachu, ležícího na panelech slunečních baterií. Výroba energie se zvýšila asi o 10%. Jelikož má rover za sebou zimní slunovrat, mohly by se současně zlepšovat i teplotní podmínky.
2247. solu Opportunity znovu úspěšně vyzkoušela software AEGIS, což je program na autonomní řízení vědecké činnosti. 2250. solu se znovu projevil starý problém s infračerveným spektrometrem Mini-TES. Přístroj zaznamenal jen neúplný interferogram. Nekompletní interferogram se naposledy vyskytl již před velmi dlouhou dobou a mělo se za to, že se problém časem sám vyřešil. Nyní se musí závada opět důkladně prošetřit. Přetrvává stále potíž s prachovou skvrnou na vnějším zrcátku, které natáčí optickou osu spektrometru v elevaci.
2252. solu dokázal rover popojet více než 56 m východním až jihovýchodním směrem ke kráteru "Endeavour". Se zvýšenou produkcí energie se může v příštích dnech začít plánovat intenzivnější cestování.
2253. solu (2010-05-26) vyrobily solární články 275 Wh/sol při atmosférické opacitě tau=0.317. Prachový faktor se zlepšil z hodnoty 0.461 před týdnem na nejnovější 0.530. Znamená to, že 53% slunečních paprsků pronikne vrstvou prachu na účinný povrch fotovoltaických článků. Celková překonaná vzdálenost na Marsu se zvětšila na 20810.90 m.

Soly číslo 2254 až 2260 (2010-05-272010-06-02):
Energetická situace Opportunity se po datu zimního slunovratu a částečném očištění solárních panelů nepatrně zlepšila. Rover pokračuje v  cestě ke kráteru "Endeavour".
2254. solu popojela Opportunity asi 26 m jižním až jihovýchodním směrem. Jízda pokračovala 2256. solu, přičemž bylo překonáno přibližně 25 m. Dosavadní hladký průběh aktivit byl narušen 2257. solu, kdy byl zaznamenán problém na stožáru PMA [=Pancam Mast Assembly] nesoucím panoramatickou kameru. Kloub, v němž se PMA otáčí ve vodorovném (azimutálním) směru se odmítal pohnout. 2259. solu se provedla série diagnostických testů s podezřelým kloubem i s jeho servopohonem a řídícím programem. Stožár se tentokrát choval zcela normálně, což ovšem nemůže vysvětlit, proč dva dny předtím vzdoroval. Řízení projektu proto plánuje další pozorování a zkoušky.
2260. solu (2010-06-02) vyráběly sluneční baterie 269 Wh/sol při atmosférické opacitě tau=0.465. Prachový faktor se zlepšil na 0.566. Celková překonaná vzdálenost na Marsu dosáhla 20862.01 m.

Soly číslo 2261 až 2266 (2010-06-032010-06-09):
Příčina závady, která se vyskytla 2257. solu na zařízení, které otáčí kamerovým stožárem PMA [=Pancam Mast Assembly] v azimutálním směru, nebyla prozatím vysvětlena, ale zdá se, že jsou technici na správné stopě.
Problematický systém byl podroben diagnostickým testům 2259., 2261., 2262. a 2265. solu. Ve všech případech byla detekována správná funkce servopohonu. Další analýzy indikují, že problémy PMA mají původ pravděpodobně v infračerveném spektrometru Mini-TES [=Miniature Thermal Emission Spectrometer], který je na stožáru umístěn spolu s panoramatickou a navigační kamerou. Řídicí systém PMA patrně čekal na signál od spektrometru, který se ale nedostavil. Anomální symptomy byly na infračerveném spektrometru pozorovány již 2250. solu (2010-05-23). Rozbor situace není ještě u konce. Mezitím ale bylo rozhodnuto obnovit normální činnost přístrojů na kamerovém stožáru a hlavní úsilí zaměřit opět na cestování ke kráteru "Endeavour".
2266. solu (2010-06-09) produkovala fotovoltaika roveru 287 Wh/sol. Atmosférická opacita byla stanovena na tau=0.465 a prachový faktor se vylepšil na 0.589. Rover v uplynulém týdnu nezměnil stanoviště a celková překonaná vzdálenost zůstala tudíž na hodnotě 20862.01 m.

Soly číslo 2267 až 2272 (2010-06-102010-06-15):
Opportunity opět cestuje a v minulých dnech zdolala hranici 21 km celkové překonané vzdálenosti na Marsu.
Závada na kamerovém stožáru PMA [=Pancam Mast Assembly] z 2257. solu byla připsána na účet chyby v infračerveném spektrometru Mini-TES [=Miniature Thermal Emission Spectrometer]. Spektrometr je nyní sledován a stožár se vrátil k obvyklé činnosti a navádí kamery na cíle. Přístroj Mini-TES se prozatím nepoužívá.
2267. solu se uskutečnilo rychlé ověření polohy QFA [=Quick Fine Attitude], které mj. obsahovalo i korekci driftu gyroskopu. Kamery pořídily další snímky určené pro plánování následného postupu. 2270. solu vyrazil rover poprvé od problémů s PMA na cestu a hned zdolal asi 70 m. Další jízda se uskutečnila 2272. solu a bylo překonáno 72 m.
2272. solu (2010-06-15) činila denní produkce elektrické energie 297 Wh/sol. Atmosférická opacita byla stanovena na tau=0.280 a prachový faktor na 0.570. Celková překonaná vzdálenost na Marsu dosáhla 21005.47 m.

Soly číslo 2273 až 2279 (2010-06-162010-06-22):
Opportunity rychle pokračuje v cestě ke kráteru "Endeavour". V minulém týdnu byla jízda na programu hned ve třech dnech.
2274. solu zdolal rover 60 m na východ. 2276. solu pokračoval jízdou ve stejném směru, přičemž se musel na začátku krátkým obloukem vyhnout písečné duně. Na konci dne si připsal dalších 72 m a navigační tým jako kuriozitu hlásí, že do této chvíle dokázal "uběhnout" poloviční maraton (21097.5 m). Poslední přesun na vzdálenost 70 m se uskutečnil 2279. solu. Rover ujížděl převážně východním a jihovýchodním směrem.
2279. solu (2010-06-22) vyráběly solární panely 320 Wh/sol při atmosférické opacitě tau=0.257 a prachovém faktoru 0.5585. Poslední údaj virtuálního počítadla překonané vzdálenosti ukazoval 21209.69 m.

Soly číslo 2280 až 2286 (2010-06-232010-06-29):
Opportunity nadále vykazuje slušné pokroky na cestě ke kráteru "Endeavour". Energetická situace se v posledních dnech znatelně vylepšila.
2281. solu se rover posunul přibližně o 70 m východním až jihovýchodním směrem. 2283. solu zdolal dalších 57 m na severovýchod, přičemž se musel vyhýbat několika písečným přesypům. Naposledy se vydal na cestu 2286. solu a nechal za sebou dalších 70 m jízdou na východ.
2286. solu (2010-06-29) produkovaly solární články 354 Wh/sol. Atmosférická opacita byla změřena na tau=0.295 a prachový faktor 0.577. Celková překonaná vzdálenost vzrostla na 21408.21 m.

Soly číslo 2287 až 2294 (2010-06-302010-07-07):
V uplynulém týdnu Opportunity dvakrát cestovala, testovala software AEGIS, který slouží k autonomnímu provádění vědeckých výzkumů, a měřila obsah argonu v atmosféře.
Jízda 2288. solu znamenala postup o 71 m na východ. O víkendu kolem 2010-07-04 probíhaly zkoušky systému AEGIS. Ve dvou sekvencích bylo ověřováno zaměření přístrojů na vybrané cíle. Kromě toho se uskutečnilo měření argonu v atmosféře rentgenovým spektrometrem APXS [=Alpha Particle X-ray Spectrometer]. 2293. solu pokračovala cesta východním směrem, která skončila po dalších 71 m.
2294. solu (2010-07-07) činila produkce elektrické energie 359 Wh/sol při atmosférické opacitě tau=0.226 a prachovém faktoru 0.577. Celková překonaná vzdálenost se zvětšila na 21550.77 m.

Soly číslo 2295 až 2300 (2010-07-082010-07-14):
Cestování Opportunity ke kráteru "Endeavour" může být po nedávném očištění panelů solárních článků o poznání snazší.
Rover zahájil popisovaný týden 2295. solu jízdou dlouhou přes 68 m. Navazující víkend se věnoval geologickému průzkumu cíle "Juneau Road Cut". Povrch byl prohlédnut mikroskopem a analyzován rentgenovým spektrometrem APXS [=Alpha Particle X-ray Spectrometer]. Po dlouhé době se tak opět musela rozpohybovat robotická ruka.
2298. solu byl zaregistrován příznivý účinek větrného poryvu na zaprášených slunečních panelech. Produkce energie rázem vyskočila daleko nad 400 Wh/sol, přičemž minulý týden činila přibližně 350 Wh/sol. Zlepšení energetické bilance dovolilo vzápětí uskutečnit přesun ve dvou navazujících dnech. Během solů číslo 2299 a 2300 za sebou nechala Opportunity vždy něco přes 70 m.
2300. solu (2010-07-14) vyráběly fotovoltaické články 492 Wh/sol. Atmosférická opacita byla stanovena na tau=0.223 a prachový faktor (podíl využitelné energie k celkovému množství dopadajícímu na plochu solárních panelů) se zlepšil na 0.700. Celková překonaná vzdálenost se zvětšila na 21760.61 m.

Soly číslo 2301 až 2307 (2010-07-152010-07-21):
Kvůli momentálním potížím s retranslační družicí Mars Odyssey, která přešla do bezpečnostního módu, neuskutečnilo se v uplynulém týdnu žádné rádiové spojení v pásmu UHF. V tomto vlnovém oboru se pravidelně přenáší data směrem od Marsu na Zemi prostřednictvím n2kter0 družice na oběžné dráze kolem Marsu.
Všechna okna rezervovaná pro přímou komunikaci v pásmu X, která obvykle slouží jen k vysílání povelů ze Země, byla změněna na obousměrná, ale objem dat, která se takto dají odvysílat na Zemi, je jen relativně malý, takže Opportunity prostřednictvím telemetrie stihla pouze informovat o svém stavu. I tyto omezené zprávy ale potvrzují, že rover zůstává v dobrém technickém stavu.
Kvůli nedostatku dat z Marsu, byl program roveru značně omezený. 2300. solu byl naplánován další přesun v terénu a pokyny k němu odešly na Mars 2301. solu. Téhož dne se měla jízda uskutečnit. Dostupná telemetrie ukazuje, že rover skutečně bez problémů popojel.
Potíže s rádiovým spojením dále nedovolily zjistit aktuální energetickou situaci. Poslední data jsou tudíž z 2300. solu, kdy činila denní produkce 492 Wh/sol (viz předchozí zpráva). Celková překonaná vzdálenost do 2307. solu (2010-07-21) byla odhadnuta na 21830 m.

Soly číslo 2308 až 2313 (2010-07-222010-07-27):
Aktivity roveru Opportunity byly nepříznivě ovlivněny potížemi s retranslační družicí 2001 Mars Odyssey, která před časem přešla do bezpečnostního módu. Tento stav byl ale již překonán a Opportunity se vrátila k normální činnosti.
V čase, kdy nemohla Odyssey plnit svoje úkoly jako spojová mezistanice mezi Marsem a Zemí, probíhala komunikace s roverem přímou cestou v rádiovém pásmu X a několikrát se využilo možnosti spojení přes družici Mars Reconnaissance Orbiter.
2309. solu shromáždila Opportunity několik snímků v rámci dálkového průzkumu a prováděla měření atmosférického argonu pomocí rentgenového spektrometru APXS [=Alpha Particle X-ray Spectrometer]. 2311. solu se rover vrátil k cestování. Nejprve zacouval o 20 m na východ až jihovýchod a pak opět pozpátku zdolal asi 8 m způsobem, při němž byl aktivní systém identifikace překážek. Jízda byla zároveň testem, jak tento způsob funguje při jízdě pozpátku. Zkouška byla úspěšná a metoda bude využívána i při delších přesunech.
2313. solu (2010-07-27) vyráběly fotovoltaické články 533 Wh/sol. Měření atmosférické opacity bylo překalibrováno a nově byla změřena opacita tau=0.558. Z množství sluneční energie dopadající na povrch solárních panelů se 79.5% dostalo přes vrstvu prachu na účinnou plochu článků (prachový faktor 0.795). Celková překonaná vzdálenost se zvětšila na 21860.62 m.

Soly číslo 2314 až 2320 (2010-07-282010-08-03):
Opportunity si nenechala ujít příležitost prozkoumat obnaženou horninu a po absolvovaném dalším kilometru cesty se zastavila, aby pokračovala v kontaktním studiu geologie Marsu.
2315. solu popojel rover na vzdálenost asi 16 m a zamanévroval do místa, z něhož mohl přes víkend detailně analyzovat odkryté kamenné podloží. 2317. solu byla nejprve přemístěna robotická ruka IDD [=Instrument Deployment Device], aby mohla panoramatická kamera PanCam prohlédnout celý prostor v dosahu. Na místo pojmenované "Valparaiso" pak byl přiložen mikroskop MI [=Microscopic Imager] a vzápětí rentgenový spektrometr APXS [=Alpha Particle X-ray Spectrometer] a zahájil časově náročný rozbor horniny. V následujících dnech proběhlo několik sérií dálkových pozorování. 2320. solu byl geologický výzkum ukončen a rover obnovil cestování jízdou dlouhou 71 m na jihovýchod.
2320. solu (2010-08-03) vyráběly solární články 529 Wh/sol při atmosférické opacitě tau=0.415. Prachový faktor byl změřen na 0.744. Celková překonaná vzdálenost vzrostla na 21948.13 m.

Soly číslo 2321 až 2328 (2010-08-042010-08-11):
Opportunity se minulý týden vydala pětkrát na cestu a přitom překonala hranici 22 km celkové vzdálenosti.
Rover popojížděl 2322., 2324., 2326., 2327. a 2328. solu a zdolal více než 350 m. Všechny přesuny byly naplánovány na relativně dlouhé úseky přibližně po 70 m, které byly zakončeny krátkým segmentem jízdy řízené autonavigačním systémem AutoNav. Podařilo se tak maximalizovat délku denních etap.
2325. solu byl opět aplikován program autonomního vědeckého výzkumu podle softwaru AEGIS [=Autonomous Exploration for Gathering Increased Science]. Tentokrát ale algoritmus nedokázal na pořízených snímcích identifikovat žádný vědecky zajímavý objekt.
2328. solu (2010-08-11) produkovaly solární články 528 Wh/sol při změřené atmosférické opacitě tau=0.460 a prachovém faktoru 0.750. Celková překonaná vzdálenost se zvětšila na 22309.05 m.

Soly číslo 2329 až 2335 (2010-08-122010-08-18):
Opportunity uskutečnila v minulém týdnu opět pět jízd a z cesty ke kráteru "Endeavour" ukrojila další významný díl.
Rover cestoval v solech číslo 2329, 2330, 2333, 2334 a 2335 a urazil celkem přes 330 m. Etapy se skládaly z dlouhé (asi 70 m) naprogramované jízdy a zakončeny byly, kvůli prodloužení vzdálenosti, krátkým segmentem kontrolovaným autonomní navigací AutoNav.
Diagnostický test infračerveného spektrometru MiniTES [=Miniature Thermal Emission Spectrometer] proběhl 2332. solu. U přístroje se projevily stejné anomálie jako při prověrce 2257. solu (2010-05-30). Řídící středisko pokračuje v analýze problému.
2334. solu (2010-08-17) vyráběly fotovoltaické články 581 Wh/sol. Atmosférická opacita byla stanovena na tau=0.484 a prachový faktor na 0.749. Celková překonaná vzdálenost činila k tomuto datu 22640.31 m.

Soly číslo 2336 až 2341 (2010-08-192010-08-25):
Na cestě ke kráteru "Endeavour" si rover Opportunity dopřál přestávku, kterou vyplnil - podle přání geologů - detailním studiem obnažené horniny.
2336. solu uskutečnil rover sedmimetrový oblouk pozpátku a krátkou jízdou dopředu se postavil proti vybranému kamennému ostrůvku. Dalšího dne se ještě krátce pootočil, aby se povrchové cíle dostaly do dosahu nástrojů na robotické ruce IDD [=Instrument Deployment Device]. 2339. solu se rover spojil s prolétající evropskou družicí Mars Express. I když tento druh komunikace není primární, zůstává stále v záloze a pravidelně bývá prověřován.
2340. solu byl na bod na kameni, označený "Clarin Beach" umístěn mikroskop MI [=Microscopic Imager] a zhotovil mozaiku snímků. Dále byl na stejné místo přiložen rentgenový spektrometr APXS [=Alpha Particle X-ray Spectrometer] a zahájil integraci spekter. 2341. solu se pozornost přesunula vedle na plošku "Duero Beach", kde se opět nejprve dokumentoval povrch mikroskopem a pak následovala analýza spektrometrem APXS.
2340. solu (2010-08-24) produkovaly solární články 562 Wh/sol při atmosférické opacitě tau=0.334. Prachový faktor byl stanoven na 0.7285. Celkové překonaná vzdálenost (odometrie) dosáhla hodnoty 22647.85 m.

Soly číslo 2342 až 2348 (2010-08-252010-09-01):
Opportunity dokončila sérii analýz na odkrytém kamenném podloží, které zaujalo vědecký tým.
2342. solu pořídil mikroskop MI [=Microscopic Imager] na konci robotické ruky IDD [=Instrument Deployment Device] snímek cílové plošky "Laya Beach" a mozaiku snímků na "Cervera Shoal". Příštího dne se k druhému jmenovanému místu přiblížil Mössbauerův spektrometr, aby po dobu několika solů sbíral mineralogická data. Během této oparace byla zaznamenána nečekaná událost - nebyl zaregistrován v příslušné cívce pohyb spektrometru, ačkoliv přístroj - podle všeho - pracoval normálně. Tým kvůli této anomálii otevřel zvláštní protokol ISA [=Incident, Surprise, Anomaly] a zahájil šetření.
2347. solu se Opportunity vrátila k cestování. Hned napoprvé za sebou nechala 89 m. Dalšího dne musel být postup kratší kvůli momentální poloze komunikačního okna. Přesto vozítko zdolalo dalších 40 m.
2348. solu (2010-09-01) činila produkce elektrické energie 579 Wh/sol při atmosférické opacitě tau=0.461 a prachovém faktoru 0.729. Celková překonaná vzdálenost na Marsu se zvětšila na 22776.94 m.

Soly číslo 2349 až 2355 (2010-09-022010-09-08):
Opportunity má za sebou 23 kilometrů samostatné jízdy po Marsu a ze vzdálenosti mezi krátery "Victoria" a "Endeavour" zdolala už přibližně polovinu.
V uplynulém týdnu absolvovalo vozítko tři dlouhé přesuny. 2349. solu za sebou zanechalo asi 80 m směrem na východ. Po víkendové přestávce pokračovala jízda 2353. solu na východ až jih a na virtuálním počítadle vzdálenosti naskočilo dalších 111 m. Delší cesty v těchto dnech umožňuje jednak vynikající mapa okolního terénu sestavená z aktuálních snímků, a také dostatek energie ze slunečních článků. 2355. solu se cesta protáhla ještě jednou, tentokrát o 105 m. Téhož dne byl Mössbauerův spektrometr podroben diagnostické zkoušce, která měla za cíl prozkoumat anomální chování, o němž bylo referováno před týdnem. Další testy se ještě připravují.
2355. solu (2010-09-08) produkovaly solární články 572 Wh/sol. Atmosférická opacita byla stanovena na tau=0.371 a prachový faktor na 0.732. Celková odometrie dosáhla už čísla 23073.69 m.

Soly číslo 2356 až 2361 (2010-09-092010-09-14):
Opportunity pokračuje v pouti ke kráteru "Endeavour" a cestou zkouší nové jízdní techniky.
2358. solu popojel rover sérií kratších úseků celkem o více než 109 m. Posledním segmentem byl simulovaný test autonomní navigace AutoNav. Opportunity postupovala pozpátku a AutoNav zpracovával snímky z kamer identifikace překážek HazCam. Standardní autonomní navigace je při couvání poněkud ztížena, protože se v zorném poli kamer namontovaných na stožáru PMA [=Pancam Mast Assembly] nachází nízkozisková anténa LGA [=Low-gain Antenna]. Naproti tomu se zadní kamery HazCam dívají do terénu bez této překážky. Obdobné testy se plánují ještě v dalším období.
Další jízda čekala na rover 2361. solu. Popojel 54 m jihovýchodním směrem. Stále pokračuje šetření, které by mělo odhalit příčiny potíží s Mössbauerovým spektrometrem. 2358. solu proběhla zkouška přístroje při nízkých teplotách. Při tomto testu se vyskytly závady jak na začátku, tak i na konci třicetiminutového sběru dat. Předchozí prověrka, která se uskutečnila 2355. solu za teplejších podmínek, přitom žádné anomálie neobjevila. Následovat budou analogické testy za různých teplotních podmínek.
2361. solu (2010-09-14) produkovaly solární články 577 Wh/sol. Atmosférická opacita byla stanovena na tau=0.568 a prachový faktor na 0.740. Virtuální počítadlo překonané vzdálenosti ukazovalo k tomuto dni číslo 23234.31 m.

Soly číslo 2362 až 2369 (2010-09-152010-09-22):
Opportunity cestou ke kráteru "Endeavour" narazila na další velký meteorit ležící na planině.
2363. solu popojel rover něco přes 80 m směrem k pravděpodobnému meteoritu, který se šťastnou shodou okolností nachází na plánované trase. Téhož dne proběhla další diagnostika Mössbauerova spektrometru, tentokrát při středně vysokých operačních teplotách. Přístroj po celou dobu zkoušky pracoval normálně.
2367. solu Opportunity odjela dalších 36 m k meteoritu, přičemž cestovala pozpátku a opatrně cíl minula tak, aby se přichystalo následné přiblížení k objektu čelem. Současně byly snímány detailní záběry meteoritu. 2368. solu objížděl rover meteorit a obrazově ho dokumentoval. Zdolal při tom vzdálenost asi 9 m. Na další dny bylo přichystáno větší přiblížení ke kosmickému kameni a kontaktní analýzy jeho složení.
2369. solu (2010-09-22) vyráběly solární baterie 570 Wh/sol. Opacita atmosféry (zaprášení) se mírně zvýšila na hodnotu tau=0.607 a prachový faktor byl stanoven na 0.724. Celková překonaná vzdálenost dosáhla 23360.65 m.

Soly číslo 2370 až 2375 (2010-09-232010-09-29):
Tento týden Opportunity dorazila k zajímavému tmavému objektu, meteoritu nazvanému "Oileán Ruaidh". Podivné jméno pochází z gaelštiny a jedná se o název ostrova u pobřeží severozápadního Irska. Kámen má průměr přibližně 0.5 m.
Rover, ještě než se vydal na další cestu ke kráteru "Endeavour", na místě provedl průzkum železoniklového meteoritu. 2370. solu se přisunul asi o 2 m proti jiho-jihozápadní ploše meteoritu tak, aby se balvan dostal do dosahu přístrojů na robotické ruce. 2371. solu pořídil mikroskop sérii snímků ze dvou míst. Tyto plošky byly pojmenovány "Mulroy A" a "Mulroy B". Po dokončení obrazové dokumentace byl na "Mulroy B" přiložen rentgenový spektrometr APXS a zahájil sérii měření rozplánovanou na tři dny víkendu. Anylýzy z APXS potvrdily původní odhad, že "Oileán Ruaidh" je železoniklový meteorit. Opportunity za celou dobu své mise už identifikovala čtyři železné meteority. Kromě vlastního studia meteoritů lze podle jejich charakteristických vlastností usuzovat i na atmosféru, kterou před dopadem prolétaly.
2374. solu navázala Opportunity stometrovou jízdou na cestu ke kráteru. Putovala i následujícího dne, kdy nechala ze sebou něco přes 62 m.
2375. solu (2010-09-29) produkovaly fotovoltaické články 607 Wh/sol. Atmosférické opacita byla stanovena na tau=0.520 a prachový faktor 0.7095. Celková překonaná vzdálenost se zvětšila na 23525.07 m.

Soly číslo 2376 až 2382 (2010-09-302010-10-06):
Po krátké zastávce věnované zkoumání meteoritu navázala Opportunity na dlouhou cestu ke kráteru "Endeavour". Minulý týden zdolala v několika etapách celkem dalších 370 m.
2377. solu popojel rover něco přes 100 m, přičemž manévroval tak, aby se vyhnul obtížnému terénu. 2379. solu se uskutečnila zkouška autonomního navigačního systému, při níž se používaly výhradně jen zadní kamery identifikace překážek HazCam. Test byl úspěšný a Opportunity při něm za sebou nechala přibližně 92 m dlouhou stopu. Nová technika autonomní navigace dovolí do budoucna delší cestování pozpátku.
2381. solu zamířila Opportunity na severovýchod, aby navázala na původní trasu ke kráteru. Zdolala dalších 86 m. Příštího dne se opět cestovalo a výsledkem bylo hezkých 93 m směrem ke vzdálenému cíli.
2382. solu (2010-10-06) činila produkce elektrické energie 610 Wh/sol při atmosférické opacitě 0.583 a prachovém faktoru 0.716. Celková překonaná vzdálenost byla stanovena na 23897.09 m.

Soly číslo 2383 až 2388 (2010-10-072010-10-12):
V uplynulém týdnu cestovala Opportunity kvůli drobným komplikacím jen jednou.
2382. solu zdolal rover něco přes 94 m na cestě ke kráteru "Endeavour". V posledních etapách hojně používal autonomní navigaci, při níž musí počítač shromažďovat spoustu údajů o okolí. Přemíra dat zaplnila paměť flash a bylo je nutno před dalším postupem vytřídit a paměť uvolnit. Provádí se to čas od času zcela běžně. Rover mezitím zůstává na místě a i ostatní aktivity jsou omezeny. Bohužel byl tentokrát proces pozdržen kvůli výpadku na pozemské stanici DSN [=Deep Space Network], při němž nemohly být odvysílány potřebné instrukce, v nichž se stanovilo, která data budou odvysílána a která vymazána. Další jízda se tedy dá očekávat teprve tehdy, až se na palubě provede naznačená operace v počítačové flash paměti.
2388. solu (2010-10-12) produkovaly solární baterie 607 Wh/sol, Opacita atmosféry byla určena na tau=0.518 a prachový faktor na 0.691. Celková překonaná vzdálenost k tomuto dni činila 23991.43 m.

Soly číslo 2389 až 2395 (2010-10-13 až 2010-10-19):
Opportunity za sebou nechala 24. kilometr a pokračuje v cestě ke kráteru "Endeavour".
Minulý týden se podařilo zazálohovat všechna potřebná data a uvolnit palubní paměť. Zaplněná paměť byla právě příčinou nuceného omezení vědeckých i technických aktivit. Z náročnějších činností se pouze 2390. solu uskutečnilo měření atmosférického argonu rentgenovým spektrometrem APXS. Mimo to probíhala jen jednoduchá dálková pozorování. 2393. solu úklid v počítačové paměti pokročil do té míry, že se Opportunity mohla znovu vydat na cestu. Tentýž den překonala vzdálenost přes 100 m a na svůj účet si připsala v celkovém součtu více než 24 km jízdy po Marsu. 2395. solu byla Opportunity už zase v pohybu a opět zdolala více než stovku metrů.
Ačkoliv se infračervený spektrometr Mini-TES již delší dobu nepoužívá, zrcátko směřující optiku v elevaci se v pravidelných intervalech nechává otevřené a čeká se, jestli se je podaří očistit od prachu náhodným větrným poryvem.
2396. solu (2010-10-19) vyráběly solární články 627 Wh/sol. Atmosférická opacita činila tau=0.639 a prachový faktor 0.7015. Celková překonaná vzdálenost se zvětšila na 24192.63 m.

Soly číslo 2396 až 2402 (2010-10-202010-10-26):
Minulého týdne nejprve Opportunity mírně změnila stanoviště a po víkendovém odpočinku pokračovala v cestě dvěma dlouhými úseky.
Krátký přískok o délce přibližně 3 m byl na programu 2397. solu. Rover se tak dostal na místo, kdy mohl nástroji na robotické ruce IDD [=Instrument Deployment Device] dosáhnout na geologicky zajímavé místo. 2399. solu pořídila kamera kombinovaná s mikroskopem MI [=Microscopic Imager] mozaiku snímků a pak byl na místo pojmenované "Puerto Jimenez" položen rentgenový spektrometr APXS [=Alpha Particle X-ray Spectrometer] a zahájil analýzu horniny.
Po skončení kontaktního průzkumu obnovil rover 2401. solu cestování a v první etapě překonal 122 m. Jízdu na větší vzdálenost než 100 m dovolila analýza vysoce kvalitních snímků z panoramatické kamery. Dalšího solu pokračovala cesta dalšími 93 metry.
2402. solu (2010-10-26) vyráběly fotovoltaické baterie 585 Wh/sol. Opacita atmosféry (stupeň zaprášení) se mírně zhoršila na tau=0.670. Prachový faktor, popisující množství prachu ležícího na solárních panelech, byl stanovan na 0.682. Celková překonaná vzdálenost na Marsu se zvětšila na 24411.48 m.

Soly číslo 2403 až 2410 (2010-10-272010-11-04):
Minulý týden se Opportunity intenzivně věnovala cestování. Popojížděla v pěti solech a zanechala za sebou více než 400 m neznámého terénu.
Na cestě ke kráteru "Endeavour" zvolila trasu procházející kolem skupiny malých impaktních kráterů. Útvary byly zběžně vyfotografovány, aniž by se jim věnovala další pozornost. V solech 2403, 2404 a 2405 zdolal rover postupně 129, 44 a 89 m. Směřoval přibližně na východ až jihovýchod. Uprostřed denního přesunu se zastavoval a snímkoval terén v okolí, mimo jiné i zmíněné krátery.
Přes víkend se prostřednictvím rentgenového spektrometru APXS měřil obsah argonu v atmosféře. Kromě toho se za použití nového softwaru AEGIS [=Autonomous Exploration for Gathering Increased Science] samostatně vybíraly a fotografovaly potenciální vědecky zajímavé cíle.
2409. solu obnovila Opportunity pojíždění, přičemž se přesunul o 38 m. Uprostřed úseku a na jeho konci probíhalo snímkování. Další jízda byla na programu 2410. solu. Tentokrát nechal rover za sebou více než 100 m. V těsné blízkosti minul několik dalších malých kráterů. Ráno 2410. solu měl rover velmi časný budíček, protože se naskytla příležitost, aby panoramatickou kamerou zhotovil záběry průletu měsíce Phobos oblohou.
2409. solu (2010-11-02) činila produkce elektrické energie 610 Wh/sol při atmosférické opacitě tau=0.646 a prachovém faktoru 0.78. celková překonaná vzdálenost byla k tomuto datu změřena na 24813.42 m.

Soly číslo 2411 až 2417 (2010-11-052010-11-11):
V uplynulém týdnu se Opportunity cestou k cíli "Endeavour" pohybovala v poli malých impaktních kráterů.
2411. solu se rover na místě otočil o 40°, aby se zlepšily podmínky rádiového spojení. Zásluhou toho mohl během odpolední relace s družicí Mars Odyssey v pásmu UHF předat větší objem dat. Druhého dne (sol 2412) bylo zahájeno přibližování ke kráteru "Intrepid", což je terénní mísa o průměru asi 20 m nacházející se na jihozápadě. Rover popojel 96 m, přičemž posledních 12 m ho řídil autonomní navigační systém. 2415. solu byl přesun ke kráteru dokončen posledním úsekem 36 m. Rover zaujal bezpečnou polohu na okraji a v dalších dnech bude snímkovat dno. Pak teprve bude pokračovat v cestě.
2416. solu činila produkce elektrické energie 612 Wh/sol. Atmosférická opacita mírně vzrostla na tau=0.704. Prachový faktor byl stanoven na 0.681. Celková překonaná vzdálenost se zvětšila na 24946.12 m.

Soly číslo 2418 až 2423 (2010-11-122010-11-17):
Opportunity se proplétá polem malých impaktních kráterů a míří k velkému kráteru "Endeavour". Minulý týden už na Marsu zdolala hranici 25 km!
Rover věnoval několik dnů snímkování vnitřku kráteru "Intrepid", jednoho ze skupiny zmíněných malých impaktů. 2420. solu "Intrepid" opustil a během jízdy dlouhé 116 m překonal značku 25 km. Uprostřed denní etapy pořídil několik záběrů kráteru z jiného úhlu pohledu.
Práce na Marsu se poněkud pozdržely, protože síť DSN [=Deep Space Network] kvůli zaneprázdnění, způsobené přechodem sondy Stardust do bezpečnostního módu, nemohla pokrýt spojení s družicí Mars Odyssey, která měla přichystána k retranslaci data z Opportunity.
2422. solu (2010-11-16) vyráběly solární články 596 Wh/sol při poněkud zvýšené prašnosti ovzduší. Opacita atmosféry byla stanovena na tau=0.769 a prachový faktor 0.670. Celková překonaná vzdálenost se zvýšila na 25063.18 m.

Soly číslo 2424 až 2428 (2010-11-182010-11-22):
Opportunity i nadále zaznamenává pokroky na cestě ke kráteru "Endeavour". Kromě jízdních operací se rover periodicky věnuje dálkovým vědeckým pozorováním.
Rover měnil stanoviště během solů číslo 2424 a 2427. V prvním případě zdolal úctyhodných 133 m, ve druhé etapě to bylo 87 m. V USA se přiblížil prodloužený víkend věnovaný Dnu díkuvzdání, proto byl pro vozítko připraven program na více solů naráz.
2428. solu (2010-11-22) činila produkce fotovoltaických článků 603 Wh/sol při poněkud zvýšené prašnosti v ovzduší. Atmosférická opacita byla vyhodnocena na tau=0.716 a prachový faktor na 0.659. Celková překonaná vzdálenost se zvětšila na 25283.84 m.

Soly číslo 2429 až 2436 (2010-11-232010-11-30):
Opportunity trpělivě ukrajuje ze vzdálenosti, dělící ji od kraje velkého kráteru "Endeavour". Jízda je nyní často zpestřována fotografováním malých impaktů, kolem nichž rover už nějakou dobu projíždí.
Vozítko popojíždělo během solů číslo 2429, 2433 a 2436 a postupně překonalo 81 m, 89 m a 100 m. V průběhu solu 2430 bylo na programu měření obsahu argonu v atmosféře rentgenovým spektrometrem APXS [=Alpha Particle X-ray Spectrometer]. U infračerveného spektrometru Mini-TES [=Miniature Thermal Emission Spectrometer] se pravidelně otvírala krytka zrcátka, aby případný zásah větrem mohl očistit zaprášenou plošku. Zatím bez požadovaného efektu. Nadějné je ale zjištění, že proud odebíraný motorky kol zůstává, i přes intenzivní cestování, v normálních mezích.
2436. solu (2010-11-30) dokázaly vyrobit solární panely 587 Wh/sol. Obsah prachu v ovzduší opět mírně vzrostl na tau=0.753. Nepatrně se zvýšilo i zaprášení fotovoltaických článků, které dokázaly využít jen 64.5% energie dopadající na jejich povrch (prachový faktor 0.645). Celková překonaná vzdálenost byla vyhodnocena na 25555.33 m.

Soly číslo 2437 až 2444 (2010-12-012010-12-08):
Opportunity má za sebou 26 km jízdy po Marsu a blíží se k poněkud výraznějšímu kráteru "Santa Maria". "Santa Maria" má průměr přibližně 80 m a bude objektem podrobnějšího průzkumu. Poté by měla cesta pokračovat k obřímu kráteru "Endeavour", kam rover směřuje už dlouhou dobu.
V minulém týdnu popojížděl rover v pěti dnech. Přesuny v solech číslo 2438, 2441, 2442, 2443 a 2444 znamenaly celkově více než 560 m. V minulých dnech byla do denního programu přidána jedna ranní rádiová relace UHF [=Ultra High Frequency]. Dovoluje to odvysílat více souborů z paměti počítače a proto může rover častěji cestovat, což je aktivita, která generuje enormní množství dat.
2444. solu (2010-12-08) produkovaly fotovoltaické baterie 617 Wh/sol při atmosférické opacitě tau=0.736 a prachovém faktoru 0.660. Celková překonaná vzdálenost se zvětšila na 26120.98 m.

Soly číslo 2445 až 2450 (2010-12-092010-12-15):
Opportunity se přiblížila ke kráteru o průměru 80 m "Santa Maria" a prozatím zastavila intenzivní postup hlavním směrem - k obří impaktní míse "Endeavour". Rover bude na místě provádět geologický průzkum, který se patrně protáhne i přes období sluneční konjunkce do začátku února. Kamery zhotoví během jízdy po obvodu kráteru stereoskopické snímky a spektrometry na robotické ruce budou analyzovat minerály především na jihovýchodním okraji.
V uplynulém týdnu Opportunity několikrát měnila stanoviště. Popojížděla v solech číslo 2447, 2449 a 2450. Celkem zdolala něco přes 300 m. Díky zvýšené výrobě energie mohly být do denního programu zařazeny ranní rádiové relace v pásmu UHF. Dostalo se tím víc prostoru k vyklizení dat z paměti palubního počítače a rover pak následně mohl častěji cestovat.
2449. solu (2010-12-14) dokázaly solární články vyrobit 592 Wh/sol. V ovzduší je stále mírně zvýšený obsah prachu. Opacita atmosféry byla určena na tau=0.727 a prachový faktor na 0.6355. Celková překonaná vzdálenost na Marsu činila k tomuto datu 26430.86 m.

Soly číslo 2451 až 2456 (2010-12-162010-12-21):
Opportunity dorazila k 80metrovému kráteru "Santa Maria" a na nějaký čas přerušila cestu ke kráteru "Endeavour". Rover zahájil stereoskopické snímkování z navzájem vzdálených stanovišť.
Jedná se o část rozsáhlejší kampaně, která rovněž obsahuje kontaktní geologický průzkum. Kampaň se pravděpodobně protáhne do začátku února, tedy přes dobu, kdy se bude Mars nacházet ve sluneční konjunkci. Navíc ke stereoskopickému snímkování, při němž bude Opportunity několikrát měnit polohu po polovině obvodu kráteru, přijdou ke slovu i přístroje na konci robotické ruky, které budou analyzovat minerály především na jihozápadním okraji.
Minulý týden rover několikrát popojel na kratší vzdálenost. Stanoviště kvůli fotografování měnil v solech číslo 2451, 2452 a 2454. Na sol 2456 bylo připraveno další ranní spojení v pásmu UHF, jehož výsledkem byl úspěšný přenos 71 Mbit dat.
2456. solu (2010-12-21) vyráběly solární články 595 Wh/sol. Atmosférická opacita byla vyhodnocena na tau=0.727 a prachový faktor na 0.6407. Celková překonaná vzdálenost vzrostla na 26467.74 m.

Soly číslo 2457 až 2464 (2010-12-222010-12-29):
Opportunity pokračuje v průzkumu kráteru o průměru 80 m, pojmenovaného pracovně "Santa Maria". Výzkumná kampaň zahrnuje v prvé řadě stereoskopické snímkování útvaru navigační (Navcam) a panoramatickou (Pancam) kamerou. Rover postupně mění stanoviště na okraji.
2462. solu zacouval rover z momentálního stanoviště více než 30 m k jihu a přiblížil se k dalšímu vyhlédnutému místu. 2464. solu popojel dalších 7 m, a tak se bezpečně dostal na bod na okraji terénní prohlubně, odkud se měla uskutečnit další série snímkování. Jakmile bude fotografování dokončeno, začne se Opportunity znovu přesouvat proti směru pohybu hodinových ručiček kolem kráteru na následující vyhlídkové místo. Uvažuje se také o tom, že by zaparkovala na delší dobu někde na jižním okraji kráteru a po dobu sluneční konjunkce, která začíná koncem ledna, prováděla časově náročnou analýzu hornin Mössbauerovým spektrometrem.
2464. solu (2010-12-29) činila produkce energie z fotovoltaických článků 578 Wh/sol. Atmosférická opacita (zaprášení) zůstává na mírně zvýšené hodnotě tau=0.692 a prachový faktor byl vyhodnocen na 0.620. Celková překonaná vzdálenost na Marsu dosáhla 26505.64 m.

Soly číslo 2465 až 2470 (2010-12-302011-01-04):
Na přelomu roků 2010 a 2011 se Opportunity nacházela poblíž kráteru "Santa Maria" o průměru 80 m a pokračovala v jeho průzkumu.
Výzkumná kampaň sestává ze stereoskopického snímkování z navzájem vzdálených stanovišť na obvodu útvaru. Záběry shromažďuje jak panoramatická, tak i navigační kamera. Kvůli svátkům, které držela i osádka řídícího střediska, zůstal rover během solů číslo 2465 až 2467 (30. prosince až 1. ledna) stát na jednom místě a fotografoval. Hned následujícího dne (sol 2468) popojel o 56 m směrem na jihovýchod. Cesta vedla proti směru hodinových ručiček po obvodu kráteru k dalšímu vyhlédnutému stanovišti.
Během solů 2469 a 2470 se provádělo další snímkování a k tomu přibylo měření atmosférického argonu rentgenovým spektrometrem APXS. Jakmile skončí fotografování na tomto místě, rover se znovu vydá na cestu kolem kráteru a případně zaparkuje na delší dobu sluneční konjunkce, která začíná koncem ledna a protáhne se až do poloviny února. V době, kdy je ztížená komunikace se Zemí, by se pak věnoval časově náročné analýze minerálů Mössbauerovým spektrometrem. Předpokládá se, že by mohl potvrdit přítomnost hydratovaných sulfátů.
2470. solu (2011-01-04) pracovaly solární články s výkonem 584 Wh/sol při atmosférické opacitě tau=0.692 a prachovém faktoru 0.6205. Celková překonaná vzdálenost na Marsu činila k tomuto dni 26562.05 m.

Soly číslo 2471 až 2477 (2011-01-052011-01-11):
Opportunity zaparkovala na jihovýchodně od kráteru "Santa Maria". Na stejném místě na okraji terénní mísy o průměru 80 m patrně vydrží až do konce období sluneční konjunkce.
Sluneční konjunkce nastane koncem ledna a potrvá až do poloviny února. Jedná se o období, kdy je spojení mezi Zemí a Marsem zkomplikováno vzájemnou polohou planet, které se nacházejí přesně na opačných stranách od Slunce. Této okolnosti využijí geologové a - když už nelze s vozítkem podnikat náročné operace - nechají analyzovat místní horninu Mössbauerovým spektrometrem. Zdroj záření v přístroji je už za dobu života roveru takřka vyčerpán a shromáždění použitelných spekter teď trvá mnohonásobně delší dobu, než těsně po příletu na Mars. Pozorování z oběžné dráhy ukazuje, že v jihovýchodním regionu od kráteru "Santa Maria" se nachází minerály charakteru hydratovaných sulfátů.
2471. solu se neuskutečnil plánovaný přesun, protože rover odhalil chybu v sekvenci povelů pro jízdu, odeslaných ze Země. Při nejbližší příležitosti byla chyba opravena a v solu 2474 pak Opportunity konečně popojela o 78 m těsně podél okraje "Santa Maria". 2476. solu pak rover změnil pozici o dalších 15 m a dostal se téměř na vyhlédnuté místo, kde zůstane stát po dobu sluneční konjunkce. Následujícího dne doladil stanoviště krátkým přesunem o 3 m.
Rover rovněž pokračuje ve stereoskopickém snímkování kráteru ze vzdálených stanovišť. Pravidelně kontroluje obsah argonu v ovzduší. V plánu pro příští dny je ještě malá korekce polohy, přiložení robotické ruky na nejzajímavější cíl v dosahu a zahájení kontaktní analýzy minerálů, která se protáhne po celé období sluneční konjunkce.
2477. solu (2011-01-11) činila produkce elektrické energie 582 Wh/sol při změřené opacitě atmosféry tau=0.800 a prachovém faktoru 0.628. Celková překonaná vzdálenost na Marsu se zvětšila na 26658.64 m.

Soly číslo 2478 až 2484 (2011-01-122011-01-19):
Opportunity zaujala pozici na jihovýchodním okraji kráteru "Santa Maria", na níž setrvá po dobu sluneční konjunkce. Sluneční konjunkce je období, kdy je komunikace mezi Zemí a Marsem rušena, protože se Slunce nachází přesně mezi oběma planetami.
Oblast jihovýchodně od kráteru vykazuje známky přítomnosti hydratovaných sulfátů. Opportunity zastavila poblíž světlého povrchového útvaru, který byl nazván "Luis de Torres", a zahájila kontaktní geologické výzkumy, které se protáhnou po celou dobu sluneční konjunkce.
2478. solu se rover nepatrně pootočil na místě o 4.6°, aby se nástroje na robotické ruce dostaly do výhodnější polohy vůči vyhlédnutému cíli. Pomocí kamery identifikace překážek HazCam bylo pořízeno několik záběru pracovního prostoru.
Jisté potíže měla síť dálkový spojů DSN [=Deep Space Network] a následně se opozdil přenos dat mezi Marsem a Zemí. Operace s robotickou rukou proto musely chvíli počkat. Až 2481. solu začala Opportunity mikroskopem pořizovat mozaiku snímků cíle. Následně se povrchu dotkl rentgenový spektrometr APXS [=Alpha Particle X-ray Spectrometer] a rozběhly se analýzy, rozvržené na několik solů. 2484. solu se spektrometr APXS zdvihnul a do pracovní pozice se dostala bruska RAT [=Rock Abrasion Tool]. Dalšího dne se měla přiblížit k povrchu metodou grind-scan, která se používá od té doby, co přestala fungovat standardní dotyková čidla. Povrch bude v rámci možností očištěn a nakonec přijde řada na Mössbauerův spektrometr, jehož rozbory materiálu zaberou několik týdnů.
2484. solu (2011-01-19) vyráběly solární články 555 Wh/sol. Atmosférická opacita byla vyhodnocena na tau=0.789 a faktor zaprášení fotovoltaiky na 0.603. Celková překonaná vzdálenost se od posledního údaje nezměnila a činila 26658.64 m.

Soly číslo 2485 až 2489 (2011-01-202011-01-24):
Opportunity je po dobu sluneční konjunkce zaparkovaná na jihovýchodním okraji kráteru "Santa Maria". V těchto místech by se měly vyskytovat minerály na bázi hydratovaných sulfátů.
Rover zkoumá cíl pojmenovaný "Luis de Torres", kde bylo minulý týden zahájeno kontaktní studium, rozplánované na celou dobu konjunkce. (Luis de Torres byl účastníkem výpravy Kryštofa Kolumba, při níž byla objevena Amerika. Jako znalec jazyků, především portugalštiny, hebrejštiny a arabštiny, cestoval jako případný tlumočník až výprava dorazí do předpokládané Asie. Santa Maria byla jedna ze tří Kolumbových lodí.)
2485. solu zhotovoval mikroskop mozaiku záběrů povrchu "Luis de Torres". Objekt byl předchozího dne očištěn kartáčem, který je součástí brusky RAT [=Rock Abbrasion Tool]. 2486. solu byl na místo přiložen rentgenový spektrometr APXS [=Alpha Particle X-ray Spectrometer] a sejmul spektrum na okartáčovaném povrchu. Hned dalšího dne byl vystřídán Mössbauerovým spektrometrem, který v současné době už potřebuje na relevantní analýzy několik týdnů. Bude tudíž v činnosti až do konce konjunkce.
2489. solu (2011-01-24) dokázaly solární články vyrábět 554 Wh/sol při mírně zvýšené opacitě tau=0.854 a faktoru zaprášení panelů 0.616. Celková překonaná vzdálenost nedoznala změny a zůstala na 26658.64 m.

Soly číslo 2490 až 2496 (2011-01-252011-01-31):
Opportunity vstoupila do období sluneční konjunkce. V této době je spojení mezi Marsem a Zemí rušeno, protože se přesně mezi oběma planetami nachází Slunce.
Poslední spojení bylo s roverem navázáno 2496. solu (2011-01-31) a s příštím se nepočítá přibližně do 2011-02-07.
Opportunity obdržela sadů příkazů, které se budou v období konjunkce plnit. Denně se budou po několik hodin shromažďovat data z Mössbauerova spektrometru, který se momentálně dotýká cílové plošky "Luis de Torres". Na sol číslo 2504 (2011-02-08), tedy krátce po skončení sluneční konjunkce, se plánuje změření obsahu argonu v atmosféře rentgenovým spektrometrem APXS. Těsně před přerušením komunikace pořídil rover sérii snímků okolních cílů panoramatickou kamerou přes 13 barevných filtrů.
2496. solu (2011-01-31) produkovaly sluneční články 524 Wh/sol při poněkud zvýšeném zaprášení atmosféry. Opacita byla stanovena na tau=1.07 a faktor zaprášení solárních panelů na 0.625. Celková překonaná vzdálenost se od poslední zprávy nezměnila a činila 26658.64 m.

Soly číslo 2497 až 2499 (2011-02-012011-02-03):
Opportunity pokračuje v činnostech přizpůsobených probíhající sluneční konjunkci. Spojení je rušeno sluncem, které se nachází přesně mezi Marsem a Zemí.
Prozatím poslední spojení se podařilo navázat 2499. solu (2011-02-03). Na palubě roveru se zdá být vše v pořádku. Opportunity dokončila podle plánu předepsané práce. Každodenně se pokračuje v analýze horniny z místa "Luis de Torres" Mössbauerovým spektrometrem. Teprve až v solu číslo 2504 se uskuteční měření dalším spektrometrem APXS [=Alpha Particle X-ray Spectrometer], který prostuduje obsah argonu v atmosféře. Těsně před začátkem konjunkce stihla ještě panoramatická kamera pořídit barevné snímky okolních objektů.
2499. solu (2011-02-03) produkovaly solární články 585 Wh/sol. Atmosférická opacita nebyla změřena. Za předpokladu, že zůstala stejná, jako před třemi dny (tau=1.07), byl odhadnut prachový faktor na 0.678. Znamenalo by to, že od minula došlo k drobnému očištění slunečních panelů větrem. Rover zůstává na místě a odometrie (délka ujeté vzdálenosti) se nemění.

Soly číslo 2500 až 2511 (2011-02-042011-02-15):
Opportunity přečkala období sluneční konjunkce bez potíží. Konjunkce skončila a normální komunikace mohla být obnovena po přibližně čtrnácti dnech, kdy se Mars a Země nacházely na opačné straně od Slunce.
Rozbor telemetrických dat přijatých bezprostředně po skončení konjunkce prokázal, že - kromě známých potíží s infračerveným spektrometrem Mini-TES - jsou všechny systémy v dobrém stavu. Na cílové plošce "Luis de Torres" bylo dokončeno několikadenní měření Mössbauerovým spektrometrem. Rover navázal na normální operace.
V nejbližší době bude "Luis de Torres" očištěn pomocí brusky RAT [=Rock Abrasion Tool] a místo pak zdokumentuje mikroskop a uskuteční se analýzy rentgenovým spektrometrem APXS [=Alpha Particle X-ray Spectrometer]. Teprve pak bude příležitost navázat na cestu ke kráteru "Endeavour".
2511. solu (2011-02-15) činila výroba elektrické energie fotovoltaickými články 505 Wh/sol. Zaprášení ovzduší zůstalo na zvýšené úrovni, opacita byla vyhodnocena na tau=0.949. Koeficient zaprášení baterií slunečních panelů (využitelný podíl z celkového množství dopadající energie) byl vypočítán na 0.597. Rover ve sledovaném období nezměnil stanoviště a celková překonaná vzdálenost zůstala na 26658.64 m.

Soly číslo 2512 až 2519 (2011-02-162011-02-23):
Opportunity končí průzkum kráteru "Santa Maria" a připravuje se na další cestu k velkému kráteru "Endeavour". Jedním z řady zbývajících úkolů je dokončit postup kolem mísy "Santa Maria" ve směru proti směru pohybu hodinových ručiček, aby bylo možno vyfotografovat útvar z více míst a vytvořit dokonalý prostorový obraz vnitřku.
2512. a 2513. solu obrousila vrtačka RAT [=Rock Abrasion Tool] povrch na kameni "Luis de Torres". Kamera s mikroskopem zhotovila mozaiku snímků vnitřku vývrtu hlubokého 3 mm. Na místo byl pak 2515. solu umístěn rentgenový spektrometr APXS [=Alpha Particle X-ray Spectrometer]. 2518. solu byla měření na stanovišti u konce a rover se vydal na další cestu. První etapa měřila pouze 7.4 m a směřovala na severovýchod. Následujícího dne se přesunem dlouhým 15.3 m dostala Opportunity na místo, odkud se uskuteční další série snímkování kráteru. Na místě se nachází rovněž několik zajímavých geologických objektů.
V nejbližším plánu je přejet na bod, ze kterého se uskuteční poslední série fotografování "Santa Maria". Pak už přijde na řadu jízda ke kráteru "Endeavour", který se nyní nachází přibližně 6.5 km daleko.
2519. solu (2011-02-23) vyráběly solární panely 420 Wh/sol. Opacita atmosféry zůstávala na zvýšené úrovni tau=1.00 a faktor zaprášení fotovoltaiky byl vypočítán na 0.624. Celková překonaná vzdálenost se zvýšila na 26681.38 m.

Soly číslo 2520 až 2526 (2011-02-252011-03-03):
Opportunity stále ještě detailně zkoumá geologické zajímavosti u kráteru "Santa Maria".
2520. solu rover krátce popojel o 5.35 m směrem k cíli, obnaženému kameni pojmenovanému "Ruiz Garcia". Dalšího dne se pokusil zhotovit sérii snímků kamerou opatřenou mikroskopem MI [=Microscopic Imager]. Bohužel přitom selhalo zařízení (označované jako MI poker), které kontroluje vzdálenost přístroje od cílové plošky. Specialisté zjišťují možnou příčinu závady. Není vyloučeno, že spínač nereagoval správně na nerovný povrch kamene. V nejhorším případě se jedná o definitivně nefunkční čidlo. MI poker se nepoužívá příliš často a od poslední akce už uplynula poměrně dlouhá doba. Ke stejnému účelu se častěji používá dotyková destička Mössbauerova spektrometru, která k čidlu MI poker představuje plnohodnotnou náhradu.
2524. solu konečně pořídil mikroskop několik snímků, ale ani tentokrát neproběhla operace hladce. Robotická ruka IDD [=Instrument Deployment Device] se zablokovala v kloubu číslo 2. Důvodem bylo příliš dlouhé napřáhnutí ruky a povel na příliš malý pohyb. Podobné potíže byly pozorovány už dříve a vždy to bylo v situacích, kdy se ruka snažila dosáhnout obzvlášť vzdáleného místa. Diagnostické cvičení, které se pro všechny případy uskutečnilo 2525. solu, prokázalo, že se technický stav kloubu nezhoršil. Rover, aby se zlepšily podmínky pro manévrování rukou IDD, proto popojel k cíli o dalších 0.21 m.
Jakmile Opportunity skončí studium kamene "Ruiz Garcia", odjede k poslednímu bodu, z něhož bude pořízena závěrečná série záběrů kráteru. Poté se konečně znovu vydá k obrovskému kráteru "Endeavour" ležícímu momentálně asi 6.5 km daleko.
2526. solu (2011-03-03) produkovaly solární články 446 Wh/sol. Zaprášení atmosféry zůstává na zvýšené úrovni. Opacita byla stanovena na tau=1.35 a prachový faktor na 0.599. Celková překonaná vzdálenost dosáhla 26686.94 m.

Soly číslo 2527 až 2532 (2011-03-042011-03-09):
Opportunity v minulém týdnu dokončila kontaktní průzkum povrchového cíle "Ruiz Garcia" na okraji kráteru "Santa Maria".
Od 2520. solu se pomocí kamery na robotické ruce IDD [=Instrument Deployment Device] kompletovala mozaika mikroskopických záběrů "Ruiz Garcia". K plošce se pak přiblížil rentgenový spektrometr a zahájil několikadenní sběr geologických dat. 2531. solu odcouval rover od zkoumaného kamene a jízdou dlouhou 8.7 m severním směrem se dostal na místo vybrané na pořízení posledních snímků do stereoskopického obrazu kráteru.
2532. solu (2011-03-09) produkovaly solární šlánky 412 Wh/sol při vyšší atmosférické opacitě tau=1.05 a faktoru zaprášení fotovoltaiky 0.5565. Celková překonaná vzdálenost na Marsu se zvětšila na 26695.66 m.

Soly číslo 2533 až 2539 (2011-03-102011-03-16):
Opportunity se nachází na pravděpodobně posledním pracovišti u kráteru "Santa Maria" určeného ke stereoskopickému snímkování. Zkompletování snímků pro 3D model kráteru je poslední aktivitou roveru před další cestou.
Na poslední zmíněné stanoviště se Opportunity přemístila 2534. solu. Rover nejprve popojel asi 2.4 m, když byl pohyb při bezpečnostní kontrole zastaven. Analýza události ukázala, že rover byl v pořádku, pouze zazlobil vlastní bezpečnostní program. 2538. solu proto Opportunity dokončila přesun zbývajícími 2.7 m. Dostala se tím na pozici "prvního oka" pro plánované fotografování. Jakmile se z tohoto místa dokončí snímkování, bude následovat přejezd na stanoviště "druhého oka". Z tohoto místa pak rover konečně zamíří na okolní planinu a naváže na cestu vedoucí ke kráteru "Endeavour", nacházejícímu se 6.5 km daleko.
2538. solu (2011-03-15) produkovaly fotovoltaické články 412 Wh/sol při zvýšené atmosférické opacitě tau=1.02 a prachovém faktoru 0.579. Celková překonaná vzdálenost se zvětšila na 26701.08 m.

Soly číslo 2540 až 2545 (2011-03-172011-03-22):
Opportunity skončila práci na posledním stanovišti u kráteru "Santa Maria". 2542. solu se pohnula 8.3 m směrem na konečnou pozici kampaně stereoskopického snímkování kráteru. V následujících několika solech byl kráter a jeho vnitřek důkladně fotografován panoramatickou kamerou PanCam.
Rover se teď vydá ke kráteru "Endeavour", který se nachází asi 6.5 km daleko. První jízda byla naplánována v délce asi 100 m na východ.
2545. solu (2011-03-22) vyráběly solární články 453 Wh/sol. Zaprášení atmosféry se oproti poslednímu měření nepatrně zlepšilo. Opacita byla stanovena na tau=0.986. Vypočítaný prachový faktor činil 0.588. Celková překonaná vzdálenost se zvětšila během uplynulého týdne na 26709.42 m.

Soly číslo 2546 až 2553 (2011-03-232011-03-30):
Opportunity opět vyrazila na cestu ke kráteru "Endeavour". V minulém týdnu se pojíždění věnovala hned několik dní.
2547. sol byl prvním dnem, kdy rover ujížděl pryč od kráteru "Santa Maria" východním směrem. Zdolal úctyhodných 100 m. Hned následujícího solu měřil překonaný úsek dokonce 114 m, ale směr jízdy se změnil na takřka jižní. Důvodem ostré zatáčky byla snaha vyhnout se terénu pokrytému balvany. 2551. solu se opět změnil hlavní směr na jiho-jihovýchod přičemž Opportunity objížděla další obtížný úsek. Tohoto dne zdolala 71 m. Poslední jízda ve sledovaném týdnu v délce 39 m se uskutečnila 2552. solu. Rover při tom překonal celkovou vzdálenost 27 km na Marsu.
Během přesunů byl detekován mírný nárůst elektrického proudu v pohonu pravého předního kola. Řízení projektu tento jev zaregistrovalo a podezřelé kolo bude bedlivě sledováno. 2250. solu proběhla diagnostika infračerveného spektrometru Mini-TES [=Miniature Thermal Emission Spectrometer]. Bohužel výsledky ukazují, že se anomální chování přístroje nezlepšilo. Připravují se další zkoušky.
2552. solu (2011-03-29) vyrobily solární panely roveru 423 Wh/sol. Atmosférická opacita se příliš nezlepšila (tau=0.914) a zdá se, že se na ploše fotovoltaických článků usazuje více prachu (prachový faktor 0.560). Celková překonaná vzdálenost se zvětšila na 27035.63 m.

Soly číslo 2554 až 2559 (2011-04-012011-04-06):
Opportunity pokračuje usilovně v pouti ke kráteru "Endeavour". Popojíždění se věnovala ve čtyřech případech z posledních šesti solů.
2554. a 2556. solu se podařilo každého dne zdolat více než 100 m. Plynulý postup byl přerušen 2558. solu, kdy se rover zastavil po 64.6 m, protože naklopení pravého podvozku přesáhlo stanovený limit. Příčinou byla jízda po poměrně obtížném terénu. Po důkladném rozboru situace bylo konstatováno, že povolená hranice byla stanovena příliš přísně a že nehrozí žádné nebezpečí, pokud se bude v jízdě pokračovat. 2559. solu proto Opportunity opět spustila pohony kol a vzdálila se 65.4 m jihovýchodním směrem. Při jízdě byl i nadále pozorován mírně zvýšený odběr proudu v náhonu pravého předního kola. Řízení projektu pokračuje v monitorování podezřelé komponenty.
Dalším diagnostickým testům byl 2557. solu podroben infračervený spektrometr Mini-TES. Bohužel testy stále ukazují na anomální funkci přístroje. Prověrky budou i nadále pokračovat.
2559. solu vyráběly fotovoltaické články 414 Wh/sol. Opacita atmosféry (tau=0.910) a faktor zaprášení panelů solárních článku (0.561) se oproti předchozímu týdnu prakticky nezměnily. Celková překonaná vzdálenost vzrostla na 27504.97 m.

Soly číslo 2560 až 2565 (2011-04-072011-04-12):
Opportunity pokračuje v cestě k okraji kráteru "Endeavour", který se už přiblížil na méně než 6 km.
Rover se přesunoval v solech číslo 2560, 2561 a 2562 a dokázal překonat přes 250 m jihovýchodním směrem. Pravé přední kolo se částečně umoudřilo a proud odebíraný jeho elektromotorem klesl na přijatelnější úroveň.
V minulém týdnu byla mj. provedena kalibrace gyroskopů IMU [=Inertial Measurement Unit]. Jednotka slouží k rychlému stanovení okamžité polohy roveru a tento údaj je třeba čas od času korigovat jinými metodami. Jízda plánovaná na sol 2565 se neuskutečnila kvůli potížím s pozemní anténou DSN, která neodvysílala na Mars patřičné pokyny.
2565. solu (2011-04-12) činila produkce elektrické energie ze slunečních článků 390 Wh/sol. Opacita atmosféry se drží na zvýšené úrovni tau=0.919 a faktor zaprášení panelů fotovoltaiky na 0.5355. Celková překonaná vzdálenost dosáhla 27818.48 m.

Soly číslo 2566 až 2572 (2011-04-132011-04-19):
Opportunity pokračuje v pouti ke kráteru "Endeavour". K nejbližším svahům obvodového valu zbývá ještě přibližně 6 km.
Rover postupoval v solech číslo 2569 a 2572 a vzdálil se od výchozího stanoviště o 221 m jihovýchodním směrem. Odběr proudu u pravého předního kola zůstal přitom na rozumné úrovni. Kromě jízdních operací podniklo řídící středisko jiný důležitý test. Přes noc 2570. solu zůstal rover aktivní, aby se přezkoušela současná kapacita akumulátorů.
2572. solu (2011-04-19) produkovaly solární články 400 Wh/sol. Atmosférická opacita zůstala na vyšší úrovni tau=0.922 a faktor zaprášení fotovoltaických panelů byl odhadnut na 0.5414. Celková překonaná vzdálenost činila 28040.18 m.

Soly číslo 2573 až 2580 (2011-04-202011-04-27):
Cesta Opportunity ke kráteru "Endeavour" pokračuje v pravidelných etapách.
Rover se věnoval cestování v solech 2574, 2576 a 2579 a dokázal procestovat přitom 340 m jihovýchodním směrem. Pravé přední kolo si pravděpodobně dalo říct, odběr proudu se stabilizoval. Technici ale podezřelý motor nepřestávají monitorovat. Další program je jednoduchý: jízda ke vzdálenému cíli.
2580. solu (2011-04-27) činila výroba elektrické energie 381 Wh/sol. Podle zveřejněných údajů mírně poklesla opacita atmosféry (tau=0.870), ale zvětšilo se zaprášení fotovoltaických panelů (prachový faktor 0.507). Celková překonaná vzdálenost se zvětšila na 28384.22 m.

Soly číslo 2581 až 2587 (2011-04-282011-05-04):
Cesta Opportunity ke kráteru "Endeavour" vedla přes malé pole mladých impaktních kráterů. Na počest 50. výročí balistického letu prvního Američana Alana Sheparda za hranice kosmického prostoru byly krátery pojmenovány podle kabin tehdejšího programu Mercury.
2581. solu zahájila Opportunity fázi přibližování k poli kráterů 110metrovou jízdou jihovýchodním směrem. 2583. solu se rover opatrně přiblížil k impaktům dalším přesunem v délce 120 m. 2585. solu pokračovala jízda jižním směrem, přičemž se vozítko prosmýklo mezi dvěma největšími krátery, pojmenovanými "Friendship 7" a "Freedom 7". Příštího solu se krátkou změnou stanoviště (7 m) dostalo k druhému jmenovanému útvaru, u kterého měl být důkladně zdokumentován vzhled vnitřku. 2587. solu nejprve Opportunity učinila drobný manévr jižním směrem a pak opatrně postupovala kolem kráteru a nakonec ven z členitého pole, přičemž využívala příležitostí k pořízení několika blízkých záběrů kráterů.
Pravé přední kolo vykazuje stále jen mírně zvýšený odběr proudu. Technici ale situaci nepodceňují a situaci bedlivě monitorují. Opportunity má nyní před sebou další cestu k velkému útvaru "Endeavour", k němuž zbývá asi 4.5 km.
2587. solu (2011-05-04) vyráběly solární články 367 Wh/sol při atmosférické opacitě tau=0.819 a faktoru zaprášení 0.510. Celková překonaná vzdálenost dosáhla 28708.06 m.

Soly číslo 2588 až 2594 (2011-05-042011-05-12):
Opportunity udržuje směr jízdy ke kráteru "Endeavour". V minulém týdnu trasa přeťala malé pole s mladými impaktními krátery, pojmenovanými po kabinách pilotovaného programu NASA Mercury.
2588. solu mířila cesta na východ a rover se přesunul přibližně o 126 m. Druhého dne (sol 2589) pokračovala jízda stejným směrem a měřila skoro 129 m. Na cestování navázala až Opportunity 2592. solu a tentokrát se zastavila až po dalších 126 m. Poslední etapou překonala hranici 29 km a (z hlediska lidí lpících na anglosaských tradičních jednotkách) 18 mil za celou dobu pobytu na Marsu.
2593. solu si rover zopakoval další dlouhou jízdu, když zdolal 117 m. Odborníci v řídícím středisku objevili v dosahu další zajímavý kráter, proto k němu Opportunity 2594. solu zamířila a po 72 m jízdy zastavila poblíž jeho okraje. Kráter pojmenovaný "Skylab" bude krátce fotograficky zdokumentován a brzy poté bude cesta pokračovat k hlavnímu cílu, jímž jsou útvary na okraji kráteru "Endeavour".
2594. solu (2011-05-12) činila produkce fotovoltaických panelů 382 Wh/sol. Opacita atmosféry byla vypočítána na tau=0.816 a prachový faktor 0.514. Celková překonaná vzdálenost se zvětšila na 29278.59 m.

Soly číslo 2595 až 2600 (2011-05-132011-05-18):
Opportunity pokračuje v cestě ke kráteru "Endeavour", který momentálně leží ve vzdálenosti 4 km. Vozítko se přemísťovalo v uplynulých šesti dnech celkem čtyřikrát.
2595. solu mířil rover na jihovýchod a zdolal něco přes 91 m. Následujícího dne se přesunul asi 140 stejným směrem. Po krátkém odpočinku pokračovala jízda 2599. solu. První část 86metrového přesunu byl zachován jihovýchodní kurs, konečný úsekem se však trasa Opportunity zatočila na východ. 2600. solu překonal rover dalších 112 m. Přibližně v polovině přesunu se trasa zalomila, aby se rover dostal do blízkosti malého kráteru a mohl ho vyfotografovat.
2600. solu (2011-05-18) vyráběly solární články 406 Wh/sol při atmosférické opacitě tau=0.806 a faktoru zaprášení 0.528. Celková překonaná vzdálenost byla vypočítána na 29709.29 m.

Soly číslo 2601 až 2607 (2011-05-192011-05-25):
Opportunity pokračuje v cestě ke kráteru "Endeavour", jehož nejbližší okraje se nyní nacházejí asi 3.5 km daleko. Rover popojížděl ve třech z posledních sedmi dnů.
První etapu postihla menší komplikace. 2601. solu byl plánovaný dlouhý přesun přerušen závadou v elektronice. Příčinou události zařazené do kategorie SEU [=Single Event Upset] byl zásah karty řízení jednoho motoru kosmickým zářením. Rover se bezpečně zastavil po 29 metrech překonané vzdálenosti. Takové příhody se čas od času stávají a nepředstavují žádné velké nebezpečí. Rover nebyl poškozen a elektronika je také v pořádku.
Cestování bylo obnoveno 2603. solu jízdou dlouhou 129 m jižním až jihovýchodním směrem. Vědecký tým přitom objevil před roverem obnažené skalní podloží, které se odborníci rozhodli na místě krátce prozkoumat kontaktními metodami. Opportunity následně popojela o 41 m, aby se ke skále přiblížila. Po krátké zastávce bude jízda pokračovat původním směrem.
2607. solu (2011-05-25) vyráběly solární články 408 Wh/sol. Atmosférická opacita byla vypočítána na tau=0.827 a faktor porytí panelů prachem na 0.535. Celková překonaná vzdálenost na Marsu se přiblížila 30 km a činila přesně 29908.20 m.

Soly číslo 2608 až 2614 (2011-05-262011-06-01):
Opportunity překonala na cestách po Marsu už 30 km. Rover věnoval několik posledních dnů studiu odkrytého kamenného podloží, na něž narazil cestou ke kráteru "Endeavour", který se nyní nachází ve vzdálenosti několika kilometrů.
2608. solu Opportunity popojela o 60 cm na místo, ze kterého mohla nástroji na robotické ruce dosáhnout na kamenné cíle. 2611. solu byl do akce nasazen mikroskop MI [=Microscopic Imager], jehož úkolem bylo pořídit větší mozaiku snímků kamenného podloží. Poté byl mikroskop podroben zkouškám (MI poker test), při nichž se projevily stejné závady jako posledně. Problematický spínač správně zareagoval pouze v jednom případě ze tří. Řízení projektu chce závadu dále zkoumat.
Po operacích s mikroskopem byl na povrch cíle pojmenovaný "Valdivia" přiložen rentgenový spektrometr APXS [=Alpha Particle X-ray Spectrometer] a několik dní analyzoval složení horniny. Na další cestu se Opportunity znovu vydala 2614. solu a vzdálila se od posledního stanoviště o 146 m. Během této jízdy překonala hranici 30 km.
2614. solu (2011-06-01) dokázaly fotovoltaické články produkovat 408 Wh/s při vypočítané atmosférické opacitě 0.960 a prachovém faktoru 0.545. Celková překonaná vzdálenost na Marsu činila 30055.50 m.

Soly číslo 2615 až 2621 (2011-06-022011-06-08):
Opportunity má za sebou jízdu kolem dalšího malého, mladého kráteru. Útvar pojmenovaný "Gemini 5" byl fotograficky zdokumentován.
2616. solu si rover připsal další soukromý rekord. Během jediného solu dokázal couváním překonat více než 165 m. V normálním režimu jízdou dopředu byla Opportunity přesto poněkud úspěšnější. 410. Solu (2005-03-20) zaznamenala dokonce 220 m.
Cesta mířila ke zmíněnému kráteru "Gemini 5". V plánu ho bylo 2620. solu objet. Komunikační síť DSN [=Deep Space Network] měla ale nečekané obtíže a patřičné instrukce se na Mars nedostaly. 2621. solu proto proběhlo přeprogramování palubního počítače a rover pak mohl konečně vyrazit na cestu dlouhou 86 m kolem severního okraje "Gemini 5". V polovině jízdy se zastavil a kráter fotografoval.
Další program počítá s tím, že se naváže na cestu k okraji kráteru "Endeavour", který se momentálně nachází 3 km daleko.
2621. solu (2011-06-08) produkovaly fotovoltaické články 420 Wh/sol při stanovené opacitě atmosféry 0.747 a faktoru zaprášení solárních panelů 0.562. Celková překonaná vzdálenost činila 30307.17 m.

Soly číslo 2622 až 2628 (2011-06-092011-06-16):
Opportunity pokračuje v rychlé jízdě ke kráteru "Endeavour". K nejbližším svahům obvodového valu jí chybí necelé 3 km.
V průběhu solů číslo 2622, 2626, 2627 a 2628 nastřádal postupně rover na virtuálním tachometru něco přes 345 m. Postupoval, jak to je už delší dobu obvyklé, couváním a kombinoval podle možností buď metodu jízdy naslepo, nebo byla bezpečnost jízdy kontrolována prostředky autonomní navigace. Vozítko ujíždělo přibližně východo-jihovýchodním směrem a cestou minulo skupinu zajímavých impaktů. Má se za to, že vznikly současně dopadem shluku kamenů.
2625. solu se prováděla dodatečná diagnostika infračerveného spektrometru Mini-TES [=Miniature Thermal Emission Spectrometer]. Technici by rádi přišli na kloub příčině podivného chování přístroje. Náladu pracovníků v řídícím středisku zlepšilo hlášení měřidla, registrujícího výrobu elektrické energie. Produkce se skokově zvýšila. Příčinou bylo patrně očištění panelů solárních článků zásahem větru v solech 2627 a 2628.
2628. solu (2011-06-16) vyráběly fotovoltaické články 528 Wh/sol při změřené atmosférické opacitě tau=0.782. Faktor zaprášení solárních panelů byl vypočítán na 0.652; tzn. více než 65% slunečních paprsků proniklo prachovou vrstvou a mohlo být konvertováno na elektrickou energii. Celková překonaná vzdálenost na Marsu se zvětšila na 30815.10 m.

Soly číslo 2629 až 2634 (2011-06-172011-06-22):
Na cestě ke kráteru "Endeavour" se Opportunity překonává. K nejbližším svahům okrajového valu v místě pojmenovaném "Spirit Point" už jí chybí jen 2.3 km.
Rover v uplynulém týdnu držel hlavní směr na jihovýchod a během solů číslo 2629, 2630, 2633 a 2634 dokázal popojet celkem o 380 m. Při všech těchto přesunech se nepřetržitě používá údajů z inerciální měřící jednotky IMU [=Inertial Measurement Unit]. Měření IMU je ale třeba pravidelně ověřovat a korigovat srovnáním se skutečnou polohou slunce na obloze. Tato operace, označovaná QFA [=Quick Fine Attitude], dokáže opravit běžný drift gyroskopů. Jedna z mnoha QFA se uskutečnila 2633. solu. Během víkendové zastávky 2631. solu, se měřil obsah argonu v atmosféře spektrometrem APXS [=Alpha Particle X-Ray Spectrometer].
Poté, co se zlepšila produkce elektrické energie z částečně očištěných fotovoltaických článků (viz předchozí zpráva), byla do programu časně zrána 2634. solu zařazena rádiová relace v pásmu UHF navíc. Mohl se tudíž přenést větší objem uložených dat.
2634. solu (2011-06-22) vyráběly solární články 505 Wh/sol při atmosférické opacitě 0.926 a prachovém faktoru 0.640. Celková překonaná vzdálenost činila k tomuto datu 31203.25 m.

Soly číslo 2635 až 2640 (2011-06-232011-06-28):
Opportunity zatím dělá svému týmu radost. K vyhlédnutému cíli na okraji kráteru "Endeavour", pojmenovanému "Spirit Point" jí po pilné jízdě v uplynulém týdnu zbývají už jen přibližně 2 km.
Rover cestoval v solech 2635 a 2637, přičemž zdolal 138.8 m resp. 126.4 m. Přesun naplánovaný na 2640. sol se nakonec neuskutečnil, protože výpadek pozemní stanice DSN [=Deep Space Network] nedovolil předat na Mars příslušné instrukce pro dva soly. Opportunity proto standardně pokračovala v práci podle předem instalovaného náhradního programu. Plánovaná cesta si tudíž bude muset počkat několik dní.
2638. solu proběhla kontrola skutečné polohy roveru QFA [=Quick Fine Attitude], čímž se kompenzoval drift setrvačníků palubní inerciální jednotky IMU [=Inertial Measurement Unit]. 2639. solu měřil rentgenový spektrometr APXS [=Alpha Particle X-ray Spectrometer] zastoupení argonu v atmosféře. Zlepšená energetická bilance dovolila v solech číslo 2637 a 2639 krátce po rozednění mimořádná spojení se Zemí ve frekvenčním pásmu UHF. Každé spojení navíc znamená větší objem přenesených datových souborů a vyklizení palubní paměti.
2640. solu (2011-06-28) vyráběly sluneční baterie 476 Wh/sol při zvýšené atmosférické opacitě tau=1.11 a koeficientu zaprášení solárních panelů 0.548. Celková překonaná vzdálenost dosáhla 31468.54 m.

Soly číslo 2641 až 2647 (2011-06-292011-07-05):
Program vozítka Opportunity byl v minulém týdnu poněkud omezen. Příčinou byla zredukovaná přítomnost řídícího týmu v pozemním středisku v souvislosti s americkým svátkem Dne nezávislosti (4. červenec), který prodloužil obvyklé víkendové volno.
Úkoly pro několik dnů dopředu obsahovaly tudíž pouze jednu změnu stanoviště. Ta se uskutečnila 2645. solu. Rover popojel asi 162 m jihovýchodním směrem. K prvním svahům obvodového valu kráteru "Endeavour" v místě nazvaném "Spirit Point" nyní zbývají necelé 2 km.
2642. solu byl znovu rentgenovým spektrometrem APXS studována přítomnost argonu v atmosféře. Následujícího dne proběhla zkouška spojení s družicí Mars Reconnaissance Orbiter v pásmu UHF.
2647. solu (2011-07-05) vyráběly fotovoltaické články 421 Wh/sol. Atmosférická opacita byla stanovena na tau=1.03 a faktor zaprášení solárních panelů na 0.596. Celková překonaná vzdálenost činila 31630.68 m.

Soly číslo 2648 až 2655 (2011-07-062011-07-13):
Opportunity už má za sebou 32 km putování po pláních a kráterech Marsu. K nejbližšímu vyhlédnutému cíli na obvodovém valu kráteru "Endeavour" jí chybí už necelých 1.5 km.
2649. solu popojel rover něco přes 141 m směrem na jihovýchod. Zásoby energie mu momentálně umožňují zahajovat činnost již brzy ráno, kdy je příležitost k přímému spojení se Zemí v pásmu UHF. 2651. solu proběhlo měření obsahu argonu v atmosféře rentgenovým spektrometrem APXS [=Alpha Particle X-ray Spectrometer]. Téhož dne se uskutečnila zkouška, jak udržet elektroniku v "teplém" stavu tím způsobem, že se nechá pracovat delší dobu. Prvotním cílem je zajistit spolehlivější činnost palubních hodin, zmenšit rozdíl mezi jejich údajem a skutečností (tzv. drift), který se musí čas od času kompenzovat. Následujícího solu cestoval rover asi 150 m a přitom zachovával přibližně stejný směr k místu "Spirit Point". Konečně 2654. solu se Opportunity vydala na třetí etapu tohoto týdne. Zdolala dalších 80 m a těsně překročila hranici 32 km celkové ujeté vzdálenosti.
2655. solu (2011-07-13) vyráběly solární panely 435 Wh/sol. Zaprášení atmosféry oproti předchozím dnům se nepatrně snížilo (opacita tau=0.996) a prachový faktor byl dopočítán na 0.596. Celková překonaná vzdálenost činila 32003.14 m.

Soly číslo 2656 až 2662 (2011-07-142011-07-21):
Opportunity se momentálně nachází asi 1.1 km od místa pojmenovaného "Spirit Point", nejbližšího svahu na obvodu kráteru "Endeavour".
Rover si stále udržuje dobré tempo. V uplynulém týdnu popojížděl dokonce pětkrát a celkem přitom zdolal více než 510 m (v obvyklé zprávě NASA se tentokrát neuvádí, v kterých dnech se přesuny uskutečnily a jak dlouhé byly jednotlivé etapy). Proud odebíraný pravým předním kolem zůstal na stejné úrovni. Řídící tým, aby zamezil dalšímu nárůstu odběru proudu, se stále spoléhá na jízdu pozpátku a vyhřívání servopohonu.
2656. solu se opakovalo měření argonu v atmosféře rentgenovým spektrometrem APXS [=Alpha Particle X-ray Spectrometer]. 2662. solu proběhl experiment, v němž byla měřena přesnost výpočtu polohy roveru pomocí vizuální odometrie. Jednalo se o pokus, který by později umožnil sledování pohybu vozítka rádiem.
2661. solu (2011-07-19) vyráběly fotovoltaické články 417 Wh/sol při atmosférické opacitě tau=0.945. Faktor zaprášení solárních panelů byl vypočítán na 0.574. Celková překonaná vzdálenost vzrostla na 32513.36 m.

Soly číslo 2663 až 2669 (2011-07-222011-07-28):
Roveru Opportunity zbývá už jen necelého půl kilometru k místu nazvanému "Spirit Point" na okraji kráteru "Endeavour".
Vozítko v minulém týdnu uskutečnilo celkem čtyři přesuny v solech číslo 2663, 2664, 2667 2668. Za sebou nechalo více než 460 m. Elektrické parametry u problematického pravého předního kola zůstaly v přijatelných mezích. 2669. solu si Opportunity odpočinula a místo popojíždění dostala za úkol zhotovit mozaiku snímků povrchu terénu mikroskopem MI [=Microscopic Imager] a v noci spektrometrem APXS [Alpha Particle X-ray Spectrometer] analyzovala horninu obnaženého kamenného podloží. Rover rovněž provedl diagnostiku mikroskopu MI. Výsledky zkoušky nejsou v tuto chvíli ještě známé. Před roverem je další cesta k vyhlédnutému cíli.
2668. solu (2011-07-27) vyráběly solární články 413 Wh/sol. Opacita atmosféry na základě snímků oblohy byla vyhodnocena na tau=1.01, tzn. že se v ovzduší opět mírně zvýšilo množství prachu. Faktor zaprášení slunečních panelů byl dopočítán na 0.587. Celková délka jízdy na Marsu dosáhla 32973.44 m.

Soly číslo 2670 až 2676 (2011-07-292011-08-04):
Opportunity se přiblížila na 120 m k bodu "Spirit Point", prvnímu místu na svahu, lemujícímu okraj kráteru "Endeavour".
Rover se věnoval v uplynulém týdnu cestování ve čtyřech solech - číslo 2670, 2671, 2674 a 2676. Podařilo se zdolat více než 370 m, což zároveň znamenalo, že celková překonaná vzdálenost na Marsu přesáhla 33 km. V chování pravého předního kola nedošlo k žádným významným změnám. 2672. solu se po dobu nočního odpočinku provádělo měření argonu v atmosféře rentgenovým spektrometrem APXS. 2673. solu Opportunity zkušebně za pomoci nového autonomního programu AEGIS hledala v okolí zajímavé obnažené kameny. AEGIS je mimochodem systém, který obdržel ocenění NASA jako software roku 2011.
2675. solu (2011-08-03) vyráběly solární články 385 Wh/sol. V atmosféře se drželo stále hodně prachu. Atmosférická opacita byla vyhodnocena na tau=1.03 a prachový faktor na 0.537. Celková překonaná vzdálenost se zvětšila na 33227.58 m.

Soly číslo 2677 až 2681 (2011-08-052011-08-09):
Po 1000 solech a putování dlouhém 21.5 km přes planinu Meridiani dorazila Opportunity ke kráteru "Endeavour".
2678. solu popojel rover asi 75 m a 2681. solu pak zbývajících 62 m. Překročil tím hranici, které ohraničuje geologický útvar "Cape York" na obvodovém valu obřího kráteru. V následujících dnech se tak může začít psát nová kapitola průzkumu povrchu Marsu. V neprozkoumaném prostoru se očekávají nálezy jílovitých minerálů a materiálů obsahujících důkazy starého vlhkého období Marsu, kdy na planetě mohly panovat podmínky vhodné pro udržení života.
2681. solu (2011-08-09) činila produkce elektrické energie z fotovoltaických článků 374 Wh/sol. Opacita atmosféry zůstala na zvýšené úrovni. Hodnota Tau byla stanovena na 1.12 a faktor zaprášení solárních panelů na 0.542. Celková překonaná vzdálenost dosáhla 33485.80 m.

Soly číslo 2682 až 2689 (2011-08-102011-08-17):
Opportunity zahájila vědeckou práci na okraji kráteru "Endeavour".
Rover momentálně zkoumá materiál pocházející z malého kráteru "Odyssey" poblíž okraje obří terénní mísy "Endeavour". Tento maličký kráter odkryl staré horniny z doby přibližně před 4 miliardami let (éra Naochian). Opportunity se přibližuje k velkému bloku vyvrženého materiálu, který později prozkoumá kontaktními přístroji.
V solech číslo 2683 a 2685 rover nadvakrát popojel do pozice vhodné k závěrečnému přesunu ke kamennému cíli. Jízda plánovaná na 2688. sol byla předčasně přerušena, protože trasu kontrolovanou vizuální odometrií nebylo možno proměřit dostatečně přesně. V zorném poli kamer nebyl dostatek viditelných výrazných objektů a palubní software nebyl schopen vyhodnotit aktuální polohu. Propočítává se nová trasa a opětovný pokus o přiblížení k balvanu je v plánu v nejbližší době. Analýza množství vyráběné energie ukazuje na to, že někdy mezi 2681. a 2683. solem došlo k mírnému očištění solárních panelů.
2689. solu (2011-08-17) produkovaly fotovoltaické články 399 Wh/sol. Atmosférická opacita byla stanovena na Tau=1.03 a faktor zaprášení panelů na 0.569. Celková překonaná vzdálenost se zvětšila na 33519.03 m.

Soly číslo 2690 až 2696 (2011-08-182011-08-24):
Opportunity zahájila kontaktní průzkum skalisek na okraji kráteru "Endeavour".
2690. solu začalo přibližování k rozměrnému bloku vyvržené horniny, který byl pojmenován "Tinsdale 2". Přesun byl dlouhý asi 4 m a dokončen byl o dva dny později (sol 2692), když se rover natočil čelem k cíli a popojel zbývající 2 m. 2694. solu odstartovalo studium "Tinsdale 2". První výzkumy "in-situ" připadly na mikroskop MI [=Microscopic Imager]. Přístroj zhotovil sadu detailních snímků několika povrchových cílů společně označených jako "Timmins". Vzápětí byl na jedno místo umístěn rentgenový spektrometr APXS [=Alpha Particle X-ray Spectrometer] a přes noc prováděl analýzu složení horniny. 2695. solu byla získána další mozaika mikroskopických snímků na jiném místě a znovu byl přes noc zapojen spektrometr APXS. Podobný program byl přichystán i na sol číslo 2696.
2695. solu (2011-08-23) vyráběly solární články 366 Wh/sol. Atmosférická opacita zůstávala zvýšená na Tau=1.07 a faktor zaprášení fotovoltaických panelů byl dopočítán na 0.546. Celková překonaná vzdálenost dosáhla 33525.53 m.

Soly číslo 2697 až 2702 (2011-08-252011-08-31):
Opportunity pokračuje v kontaktním geologickém průzkumu skalisek na okraji kráteu "Endeavour".
2697. solu změnil rover pozici o přibližně 0.15 m, aby mohl lépe dosáhnout na jiné místo na vyvrženém kamenném bloku "Tinsdale 2". I tak malá změna polohy dovolila přiložit přístroje na vršek balvanu. 2699. solu nový cíl pojmenovaný "Shaw 1" zdokumentoval mikroskop mozaikou detailních snímků. Na stejné místo pak byl usazen rentgenový spektrometr APXS a v následující noci shromažďoval data o chemickém složení horniny. 2700. solu byla provedena další série diagnostických testů infračerveného spektrometru Mini-TES. Předběžné výsledky nejsou příliš nadějné a neliší se od předchozích. 2701. solu zhotovila Opportunity další sadu snímků mikroskopem a rentgenový spektrometr APXS přesunula na místo "Shaw 2".
Jakmile skončí práce na objektu "Tinsdale 2", má se rover vzdálit a zamířit na severovýchod, kde byly z oběžné dráhy identifikovány hlíny obsahující hořčík a železo.
2702. solu činila produkce elektrické energie 352 Wh/sol při atmosférické opacitě Tau=1.07. Faktor zaprášení solárních článků byl dopočítán na 0.540. Celková překonaná vzdálenost se zvětšila na 33525.68 m.

Soly číslo 2703 až 2709 (2011-09-012011-09-07):
Opportunity se přemísťovala k jinému zajímavému objektu na okraji kráteru, kde se budou provádět další kontaktní měření. Oblast, v níž se rover momentálně nachází, byla již dříve pojmenována "Cape York".
2703. solu se uskutečnil první z plánovaných dvou přesunů severovýchodním směrem. Stroj přitom překonal 27 m. 2707. solu se dalšími 20 m přiblížil k odhalenému skalisku pojmenovanému "Chester Lake". Na tomto objektu se nachází několik míst vhodných k detailnímu průzkumu přístroji na robotické ruce IDD.
2709. solu (2011-09-07) dokázaly fotovoltaické články vyrobit 336 Wh/sol. Opacita atmosféry byla vyhodnocena na Tau=1.00 a faktor zaprášení solárních panelů na 0.531. Celková překonaná vzdálenost činila 33573.63 m.

Soly číslo 2710 až 2716 (2011-09-082011-09-15):
Opportunity momentálně parkuje na okraji kráteru "Endeavour" u cíle, který byl pojmenován "Chester Lake"
Aby se robotickou rukou dostal do dosahu některých zajímavých míst na studovaném objektu, popojel rover 2710. solu dopředu něco málo přes metr. 2713. solu (2011-09-11) vyfotografoval v barvách americkou vlajkou a hliníkovou pamětní destičku umístěnou na brusce RAT [=Rock Abrasion Tool]. Materiál destičky byl vyzdvižen z trosek zřícených mrakodrapů World Trade Center v New Yorku po teroristickém útoku 2001-09-11 a byl použit k výrobě částí RAT na obou roverech MER. Téhož dne zhotovil mikroskop MI [=Microscopic Imager] mozaiku snímků povrchu obnaženého kamene a na vybrané místo pak byl umístěn rentgenový spektrometr APXS [=Alpha Particle X-ray Spectrometer] k noční analýze.
2715. solu se metodou seek-scan přiblížila k povrchu bruska RAT a připravila čistící kartáč na další práci. Kartáčování bylo v plánu na 2717. sol.
2716. solu (2011-09-14) vyráběly solární články 334 Wh/sol. Atmosférická opacita byla vyhodnocena na Tau=0.887 a faktor zaprášení fotovoltaických panelů na 0.520. Celková překonaná vzdálenost činila 33574.75 m.

Soly číslo 2717 až 2722 (2011-09-152011-09-20):
Opportunity nezměnila stanoviště a nadále zůstávala poblíž kamene "Chester Lake" na okraji kráteru "Endeavour".
2717. solu rover úspěšně okartáčoval místo na kameni, pojmenované "Salisbury 1". Cílovou plošku okamžitě zdokumentoval na sérii snímků mikroskop MI [=Microscopic Imager] a vzápěti na noční směně zanalyzoval spektrometr APXS [=Alpha Particle X-ray Spectrometer]. 2719. solu byl povrch nástrojem RAT [=Rock Abrasion Tool] částečně obroušen. Čerstvě obnažená hornina byla opět zachycena na sadě fotografií pořízených MI. 2722. solu byl stav brusky zkontrolován na několika fotografiích a spektrometr APXS se připravil na noční měření.
2722. solu (2011-09-20) činila produkce elektrické energie 321 Wh/sol při opacitě atmosféry 0.895 a faktoru zaprášení fotovoltaiky 0.511. Překonaná vzdálenost se nezměnila a zůstala na 33574.75 m.

Soly číslo 2723 až 2730 (2011-09-212011-09-28):
Opportunuty prozatím zakotvila poblíž cílového objektu "Chester Lake" na okraji kráteru "Endeavour", v prostoru pojmenovaném "Cape York". Rover pokračuje v kontaktním geologickém průzkumu povrchu kamene v místě "Salisbury 1".
2726. solu bylo zahloubení vyvrtané nástrojem RAT [=Rock Abrasion Tool] přečištěno kartáčem, aby se odstranily zbylé úlomky. Úspěch operace potvrdily následné snímky pořízené mikroskopem MI [=Microscopic Imager]. Na místo pak byl umístěn rentgenový spektrometr APXS [=Alpha Particle X-ray Spectrometer] a zahájil analýzy horniny.
2729. solu byl spektrometr opět oddálen a panoramatická kamera zhotovila sérii fotografií přes všech 13 barevných filtrů. Poté současně s dalším snímkováním kamene mikroskopem proběhla zkouška MI (procedura MI poker) s uspokojivým výsledkem. Do prohlubně byl nakonec přiložen Mössbauerův spektrometr MB a zahájil sběr dat naplánovaný na několik solů.
2729. solu (2011-09-27) vyráběly solární panely 313 Wh/sol. Atmosférická opacita byla vyhodnocena na Tau=0.882 a prachový faktor na 0.514. Celková překonaná vzdálenost zůstala na 33574.75 m.

Soly číslo 2731 až 2737 (2011-09-292011-10-06):
Opportunity dokončila kontaktní studium kamene "Chester Lake" a znovu se vydala na cestu.
2736. solu rover znovu přezkoušel mikroskop MI [=Microscopic Imager], poté touto kamerou sejmul mozaiku na předchozím místě a provedl opakovanou analýzu horniny spektrometrem APXS [=Alpha Particle X-ray Spectrometer]. Následujícího dne se vydal opět na cestu kolem útvaru "Cape York", aby prováděl další výzkumy na okraji kráteru "Endeavour". Zamířil k objektu pojmenovanému "Kirkland Lake", přičemž zdolal přibližně 12 m. Na novém stanovišti se krátce věnoval fotografování. 2737. solu se přesunul k dalšímu zajímavému místu, pracovně označenému jako "Shoemaker Ridge", vzdálenému 28 m.
2337. solu (2011-10-06) činila produkce elektrické energie 320 Wh/sol. Opacita atmosféry byla vyhodnocena na Tau=0.840 a faktor zaprášení na 0.513. Celková překonaná vzdálenost se zvětšila na 33615.74 m.

Soly číslo 2738 až 2744 (2011-10-072011-10-13):
Opportunity se pohybuje severním směrem přes oblast "Cape York" na okraji kráteru "Endeavour". S blížící se zimou musí řídící tým začít plánovat, jakým způsobem přečká rover další studené období se zhoršenými světelnými podmínkami.
Na solárních panelech leží silnější vrstva prachu a atmosférická opacita je vyšší než v uplynulých letech. Sluneční baterie nemohou vyrábět elektřinu se stejnou účinností a zima tudíž může znamenat vyšší riziko. Opportunity má ale zkoumat krajinu, na níž převažují svahy obrácené k severu. V případě kráteru "Endeavour" to znamená, že lze fotovoltaické články naklánět směrem ke slunci. Snížená výška slunce nad obzorem v zimě by pak mohla být kompenzována příznivějším náklonem paluby vozítka.
2738. solu se rover pohyboval směrem k útvaru "Shoemaker Ridge". Zdolal přibližně 28 m a hned následujícího dne pokračoval dalším 78 m úsekem severo-severovýchodním směrem. 2742. solu se uskutečnil průzkum terénu v nejbližším okolí. Rover se při tom pohyboval po pilovité dráze a celkem najel asi 40 m. V dalších dnech má pokračovat cesta na sever a studium krajiny nazvané "Cape York".
2744. solu (2011-10-13) vyráběly solární panely 316 Wh/sol. Atmosférická opacita byla stanovena na 0.791 a faktor zaprášení fotovoltaiky 0.498. Celková překonaná vzdálenost dosáhla 33761.36 m.

Soly číslo 2745 až 2750 (2011-10-142011-10-19):
Řízení projektu se rozhodlo, že Opportunity přečká nadcházející zimu na severním okraji území "Cape York", kde je z hlediska výroby elektrické energie výhodný sklon terénu.
2746. solu se rover přemístil asi 51 m severním až severovýchodním směrem. Postup k severovýchodu byl dodržen i 2749. solu, kdy Opportunity zdolala dalších 51 m. Jízda k severnímu okraji "Cape York" bude pokračovat i v dalších dnech. Předpokládá se, že by se rover mohl cestou případně zastavit u některého geologicky zajímavého objektu a uskutečnit kontaktní analýzu horniny. Odborníky zajímají především kamenné výchozy se světlými žilkami, pravděpodobně výplněmi prasklin v hornině, které už byly kolem pozorovány. Jestliže Opportunity na takové žíly při přesunu narazí, zastaví se a použije přístroje na robotické ruce k rychlému vědeckému pozorování.
2750. solu (2011-10-19) vyráběly fotovoltaické články 312 Wh/sol. Atmosférická opacita byla vyhodnocena na Tau=0.764 a koeficient pokrytí solárních panelů prachem na 0.491. Celková překonaná vzdálenost se zvětšila na 33931.24 m.

Soly číslo 2751 až 2756 (2011-10-202011-10-25):
Z pohledu dlouhodobého plánování se čeká, že Opportunity přezimuje na severním konci vyvýšeniny "Cape York" na okraji kráteru "Endeavour", v místech, kde severní náklon svahů směrem ke slunci dovolí vyrábět více elektrické energie. Rover proto postupuje k severu a drží se západní části oblasti "Cape York". Cestou sleduje případné zajímavé cíle k detailnímu prozkoumání. Vědecký tým vyhlíží především kameny se světlými žílami, což by mohl být jinak zbarvený materiál vyplňující praskliny v hornině.
2751. solu popojela Opportunity asi 49 m severovýchodním směrem. Plán na tři víkendové soly pak zahrnoval jízdu na severozápad v délce téměř 60 m. Rover při té příležitosti překonal hranici 34 km od začátku mise na Marsu. Při cestě 2756. solu se přesunul o dalších 41 m, nejprve na severozápad a pak přímo k severu. Podobně by měl postupovat i v dalších dnech.
2756. solu (2011-10-25) produkovaly solární články 297 Wh/sol při zvýšené atmosférické opacitě Tau=0.913 a prachovém faktoru 0.510. Celková překonaná vzdálenost dosáhla 34081.11 m.

Soly číslo 2757 až 2763 (2011-10-262011-11-01):
Plánovači mise Opportunity i v dalším týdenním přehledu aktivit nezapomněli zopakovat strategii na nejbližší dny. Rover pokračuje po západní straně vyvýšeniny "Cape York", aby se ještě před příchodem zimy dostal na severní svahy, kde jsou výhodnější podmínky z hlediska výroby elektrické energie. Cestou vyhlíží případné zajímavé geologické cíle.
Při jízdě 2758. solu, která měřila 55 m, postupovala Opportunity na sever až severozápad. Cílem byly geologické útvary ohraničující na západě "Cape York". 2760. solu pokračovala cesta přibližně na sever. Snímky pořízené na konci dne ukázaly, že se pár metrů poblíž nachází přímo před roverem skála se světlými žílami, tedy přesně to, co vědci hledali. 2763. solu rover mírně popojel (3.7 m), aby se cíl, pojmenovaný mezitím "Homestake" dostal do dosahu nástrojů na robotické ruce. Hornina bude v nejbližší době zdokumentována kamerou s mikroskopem a přes noc se uskuteční analýza chemického složení rentgenovým spektrometrem.
2763. solu (2011-11-01) činila produkce elektrické energie 304 Wh/sol. Atmosférická opacita byla vyhodnocena na Tau=0.752 a faktor zaprášení solárních panelů na 0.494. Celková překonaná vzdálenost se zvýšila na 34199.25 m.

Soly číslo 2764 až 2770 (2011-11-022011-11-08):
Řídící tým mise se drží plánu, který má na zimu dovést rover na severní svahy "Cape York". Cestou budou zkoumány zajímavé geologické objekty. Jeden takový byl předmětem důkladného studia minulý týden. Kámen se světlejšími žílami pojmenovaný "Homestake" analyzovaly přístroje na robotické ruce.
2764. solu manipulátor vybavený kamerou s mikroskopem MI [=Microscopic Imager] shromažďoval snímky žíly "Homestake" a pak na stejné místo položil rentgenový spektrometr APXS [=Alpha Particle X-ray Spectrometer]. Analýza částicemi alfa proběhla během noci. Následujícího dne se zopakovalo mikroskopické snímkování a na jinou, ale velmi blízkou pozici byl opět umístěn spektrometr APXS. 2766. solu proběhlo znovu snímkování mikroskopem a spekrometr se zaměřil na další místo na žíle.
2769. solu poodjela Opportunity asi o 1 m, aby robotická ruka dosáhla na jinou část desky odhaleného kamenného podloží, v níž se žíla "Homestake" nachází. 2770. solu se rover mírně pootočil, aby mohl zkoumat další místa kamenného útvaru. Vědci mají v úmyslu před pokračováním v jízdě použít APXS ještě na jednom bodě.
2770. solu (2011-11-08) vyráběly fotovoltaické články 295 Wh/sol. Atmosférická opacita činila Tau=0.774 a faktor zaprášení solárních panelů 0.489. Celková překonaná vzdálenost se udávala na 34200.33 m.

Soly číslo 2771 až 2777 (2011-11-092011-11-16):
V uplynulém týdnu pokračovala Opportunity k severním svahů vyvýšeniny "Cape York", na nichž by měla přežít nadcházející zimu. Podle nejnovější zprávy z řídícího střediska už má vyhlédnuté stanoviště na dosah.
2771. solu dokončil rover kontaktní průzkum žíly v kameni, nazvané "Homestake". 2773. solu se pak od kamene vzdálil přibližně o 50 m východním až severovýchodním směrem. 2775. solu pokračovala jízda 40 m na východ, přičemž se vozítko muselo ostrou zatáčkou vyhnout dlouhému terénnímu hřebeni. Poslední cestu podniklo 2777. solu severovýchodně a po 35 m dojelo do prostoru s větším sklonem terénu k severu. Někde zde už by mělo zůstat po celou dobu zhoršených světelných podmínek v zimě.
2777. solu (2011-11-16) činila produkce elektrické energie 298 Wh/sol. Atmosférická opacita byla vyhodnocena na Tau=0.696 a prachový faktor 0.486. Celková překonaná vzdálenost dosáhla 34328.09 m.

Soly číslo 2778 až 2783 (2011-11-172011-11-22):
Opportunity se již nachází v oblasti, kde by měla přečkat příští zimu, konkrétní stanoviště ale ještě nevybrala. Vyvýšenina "Cape York" se zde sklání do původní úrovně terénu kolem kráteru "Endeavour". Řídící tým teď prověřuje dva kandidáty na zimní přístav. V obou případech se jedná o svah s dostatečným sklonem k severu, který je výhodný z hlediska efektivity výroby elektrické energie. Průzkum prvního potenciálního stanoviště připadl na víkend, kdy se v USA slaví Den díkůvzdání. Plánování na svátky bylo poněkud komplikovanější, protože tým musel připravit automativké sekvence na delší dobu.
2778. solu se rover přesunul přibližně 12 m k jedné ze jmenovaných nadějných lokalit. Náklon vozítka se zvětšil na 10° k severu. 2780. solu se provádělo měření atmosférického argonu rentgenovým spektrometrem APXS [=Alpha Particle X-ray Spectrometer]. 2781. solu popojela Opportunity o 3 m, aby nástroje na robotické ruce dosáhly na zajímavý povrchový cíl. Sklon paluby se přitom zvětšil na 12°.
2783. solu se Opportunity nepatrně pootočila, aby manipulátor mohl lépe ohmatat vyhlédnuté cíle. Později téhož dne se uskutečnilo další měření argonu v atmosféře. O víkendu by měl rover shromažďovat mikroskopické snímky horniny, pojmenované mezitím "Transvaal" a místo analyzovat spektrometrem APXS.
2783. solu (2011-11-22) produkovaly solární články 297 Wh/sol. Atmosférická opacita byla vyhodnocena na Tau=0.661 a prachový faktor na 0.463. Celková překonaná vzdálenost se zvětšila na 34342.70 m.

Soly číslo 2784 až 2790 (2011-11-232011-11-29):
Opportunity prožila sváteční Den díkuvzdání v lokalitě pojmenované "Turkey Haven" na severním konci oblasti "Cape York". Toto místo se vyznačuje příznivým sklonem terénu, který dovoluje nastavit zimnímu slunci větší plochu slunečních baterií.
2787. solu rozložil rover robotickou ruku a natáhl ji k vybranému cíli, kde nejprve pořídil mikroskop sérii snímků a později prováděl analýzy rentgenový mikroskop APXS.
2790. solu vozítko opustilo "Turkey Haven" a přesunulo se asi 12 m do dalšího bodu, kde by mohlo eventuálně strávit zbytek zimy. V nejbližších dnech by se mělo prozkoumat okolí, aby se ověřilo, zda by na novém stanovišti bylo dostatek vědeckých cílů na dobu, až se Opportunity přestane pohybovat a zároveň, zda je možno zaparkovat na terénu se správným sklonem.
2790. solu (2011-11-29) vyráběly fotovoltaické články 292 Wh/sol při atmosférické opacitě Tau=0.770 a faktoru zaprášení 0.488. Celková překonaná vzdálenost činila 34354.92 m.

Soly číslo 2791 až 2797 (2011-11-302011-12-06):
Opportunity si momentálně vybírá ze dvou kandidátů na místo k přezimování. Pracuje přitom na vyvýšenině "Cape York" na západním okraji obřího kráteru "Endeavour".
2792. solu zacouval rover asi 2.7 m daleko, aby kamery získaly lepší výhled na blízký kamenný výchoz a také, aby se zlepšil náklon slunečních baterií. Sklon paluby vozítka k severu, tedy směrem ke slunci, se zvětšil ze 6° na 9°. 2795. solu byla na programu další malá změna stanoviště. Nástroje na robotické ruce se tak měly dostat na dosah vědeckých cílů na kamenném skalisku pojmenovanému "Saddleback". V následujících dnech se zde má uskutečnit několik kontaktních měření.
2797. solu (2011-12-06) činila výroba elektrické energie 305 Wh/sol. Opacita atmosféry byla stanovena na Tau=0.755 a faktor zaprášení solárních baterií na 0.487. Překonaná vzdálenost při cestování po Marsu dosáhla již 34360.76 km.

Soly číslo 2798 až 2804 (2011-12-072011-12-13):
Opportunity je momentálně zaparkovaná na jednom ze dvou vytipovaných zimních stanovišť. Oba kandidáti na zimní přístav se vyznačují příznivým náklonem terénu ke slunci, a tudíž se na nich dá optimalizovat výroba elektrické energie v období, kdy se bude slunce pohybovat nízko nad obzorem. Rover je nyní nakloněn pod úhlem asi 16° k severu. Pokračuje v kontaktním průzkumu kamenného skaliska.
2798. a 2800. solu podnikla Opportunity sérii studií horniny pomocí nástrojů instalovaných na konci manipulátoru. Zkoumané místo bylo pracovně nazváno "Boesmankop". Každá série zahrnovala zhotovení mozaiky mikroskopických snímků kamerou MI [=Microscopic Imager]. Přes noc pak shromažďoval data rentgenový spektrometr APXS [=Alpha Particle X-ray Spectrometer]. 2801. solu byl povrch kamene okartáčován nástrojem, který je součástí zařízení RAT [=Rock Abrasion Tool] a textura očištěného místa byla znovu zdokumentováno mikroskopem. Rover uskutečnil dále snímkování panoramatickou kamerou Pancam a v noci byl opět v činnosti spektrometr APXS.
V plánu je dále prozkoumat část kamene tvořenou zrnitým materiálem, a proto rover provedl 2803. solu nepatrný 9° obrat. Zvolený cíl se tak dostal do dosahu robotické ruky.
2804. solu (2011-12-13) vyráběly solární panely 302 Wh/sol. Opacita atmosféry byla stanovena na Tau=0.714 a prachový faktor 0.486. Celková překonaná vzdálenost na Marsu činila 34360.78 m.

Soly číslo 2805 až 2812 (2011-12-142011-12-22):
Popisovaný týden začal vědeckým průzkumem cíle pojmenovaného "Komati" na odhaleném skalnatém podloží "Saddleback". Ke slovu přišel mikroskop MI [=Microscopic Imager] a rentgenový spektrometr APXS [=Alpha Particle X-ray Spectrometer].
Po dvou dnech, v nichž spektrometr APXS shromažďoval data, bylo 2808. solu v plánu popojet s roverem, aby se mohl pootočit a přemístit nástroje na jiné místo na kameni. Během otáčení byl neočekávaně zaznamenán zvýšený odběr proudu u pravého předního kola. Podle bezpečnostních pravidel byl další pohyb zastaven. Po rozboru telemetrie usoudili specialisté, že příčinou nesnází byla nevhodná orientace kol vzhledem k charakteru terénu. Kola musela pracovat za tvrdších podmínek, než se čekalo. Porucha daná závadou na elektromotoru se jevila jako nepravděpodobná. Aby bylo možno tyto teorie ověřit, byly 2810. solu provedeny diagnostické testy, které skutečně potvrdily, že je pohon kola v pořádku.
Maličký pohyb v délce asi 3 cm byl naplánován na 2812. sol. Měl za cíl odstranit překážející materiál (pokud by existoval), který mohl ztěžovat otáčení kola. Přesun proběhl bez potíží. Potvrdilo se tím zároveň, že pohon funguje normálně. Nic už dále nebránilo pokračovat v manévru, který se nepovedl 2808. solu. Měl by měřit asi 15 cm a uskutečnit by se měl 2816. solu.
2812. solu (2011-12-22) produkovaly solární panely 297 Wh/sol. Atmosférická opacita byla změřena na Tau=0.645 a faktor zaprášení fotovoltaiky na 0.469. Celková překonaná vzdálenost činila 34361.13 m.

Soly číslo 2813 až 2817 (2011-12-232011-12-27):
Opportunity se zastavila na jednom z míst, vyhlédnutých jako příhodné stanoviště v nadcházející zimě na jižní polokouli Marsu. Nachází se na severním konci vyvýšeniny "Cape York" na okraji kráteru "Endeavour". Je nakloněna o 15° směrem k severu, což je dobré z hlediska výroby elektřiny ze solárních článků.
Podle minulé zprávy byl 2808. solu zaznamenán nečekaně velký odběr proudu v pohonu pravého předního kola. Diagnostika provedená 2810. a 2812. solu vyloučila závadu na vlastním pohonu. Problémy způsobil terén a nevhodné natočení kol. 2816. solu byly prověrky zakončeny zkušební jízdou pozpátku v délce asi 0.2 m. Přesun byl úspěšný a Opportunity si při něm zachovala dříve zmíněný náklon 15° k severu, jak je požadováno pro zimní období.
Podle dalšího rozvrhu teď Opportunity uskuteční několik orientačních kontaktních geologických měření, aby se vědci přesvědčili, že je v dosahu dost zajímavých objektů průzkumu na zimní měsíce. Na začátku nového roku má také začít kampaň Dopplerovských rádiových měření.
2817. solu (2011-12-27) činila produkce elektřiny 290 Wh/sol při opacitě atmosféry Tau=0.656 a prachovém faktoru 0.475. Celková překonaná vzdálenost se zvětšila na 34361.37 m.

Soly číslo 2818 až 2824 (2011-12-282012-01-03):
Opportunity za poslední týden nezměnila stanoviště a zůstává stát na svahu vyvýšeniny "Cape York" skloněném asi 15° k severu. Věnuje se kontaktnímu výzkumu materiálu, nacházejícího se v dosahu robotické ruky.
2819. solu přemístil manipulátor mikroskop na cíl pojmenovaný "Amboy" a byla pořízena série detailních snímků struktury povrchu. Následně byl na místo přiložen rentgenový spektrometr APXS a zahájil analýzy trvající několik solů. 2822. solu byl na "Amboy" umístěn Mössbauerův spektrometr.
Na sol číslo 2822 byl přichystán první test ze série Dopplerovských experimentů v pásmu X, při nichž se dají precizně měřit speciální parametry rotace Marsu (precese a nutace). V dalších dnech bude pokračovat analýza horniny Mössbauerovým spektrometrem a uskuteční se další rádiové experimenty.
2824. solu (2012-01-03) vyráběly sluneční baterie 287 Wh/sol. Atmosférická opacita byla vyhodnocena na Tau=0.735 a faktor zaprášení fotovoltaických panelů na 0.481. Celková překonaná vzdálenost se nezměnila a zůstala na 34361.37 m.

Soly číslo 2825 až 2832 (2012-01-042012-01-11):
Aniž by změnila polohu, pokračuje Opportunity v průzkumu okolí zimního stanoviště pojmenovaného nyní "Greeley Haven".
Na kamenném cíli "Amboy" je přiložen Mössbauerův spektrometr a věnuje se časově náročným analýzám horniny. 2829. solu byl spektrometr přechodně zaměněn za mikroskop, ale po několika detailních záběrech se Mössbauer dostal opět ke slovu a zahájil sběr spekter na mírně posunutém bodě.
Souběžně s geologickými analýzami probíhaly rádiové experimenty, během nichž se měří nepravidelnosti v Dopplerově posuvu, které jsou interpretovány jako odchylky precese a nutace Marsu. Panoramatická kamera zahájila shromažďování snímků do úplného barevného panoramatu Greeley.
Obdobný program je nachystán i pro další dny.
2932. solu (2012-01-11) vyráběly solární panely 281 Wh/sol při atmosférické opacitě Tau=0.697 a prachovém faktoru 0.471. Rover se nepohyboval a celková délka jízdy na Marsu zůstala na 34361.37 m.

Soly číslo 2833 až 2838 (2012-01-122012-01-17):
Opportunity pokračuje v činnosti na zimním stanovišti poblíž kráteru "Endeavour". Pravidelně se provádí měření Dopplerova posunu v rádiovém vysílání, kontaktní geologický průzkum cílové plošky "Amboy" a panoramatickou kamerou se přes 13 barevných filtrů pořizují snímky do úplného panoramatu "Greeley".
2833. solu byly vyměněny nástroje na robotické ruce. Do pracovní pozice se přemístil rentgenový spektrometr APXS [=Alpha Particle X-ray Spectrometer] a zahájil sběr dat na posunutém místě na kameni. Práce je naplánována na několik dní a mezitím bude příležitost prověřit funkci Mössbauerova spektrometru při různých teplotách. Cílem by bylo stanovit optimální teplotní rozmezí, protože u přístroje se už objevilo několik anomálních reakcí souvisejících s pracovní teplotou.
Kromě momentálně probíhajících prací, chystá se na nejbližší dny prohlídka povrchu kamene v širším poloměru kolem v současnosti zkoumaného cíle.
2838. solu (2012-01-17) vyráběly solární články 276 Wh/sol. Atmosférická opacita byla vyhodnocena na Tau=0.602 a faktor zaprášení fotovoltaiky na 0.447. Rover se nepohyboval a celková překonaná vzdálenost se nezměnila.

Soly číslo 2839 až 2845 (2012-01-182012-01-24):
Opportunity přešla k rutinním činnostem, kterým se podle řídícího týmu má s mírnými obměnami věnovat po celé zimní období. Stanoviště se nemění a rover zůstává zaparkovaný na svahu skloněném 15° k severu na vyvýšenině "Cape York".
Rover pokračuje v pravidelném měření Dopplerova posunu v rádiovém vysílání, který je způsobován nerovnoměrným rozložením hmoty v rotující planetě. Prováděl se rovněž kontaktní geologický průzkum na kamenném cíli "Amboy", který zahrnoval mj. zhotovení mozaiky snímků mikroskopem na větší ploše a postupně vzniká barevná skládanka úplného panoramatu "Greeley".
Výroba energie se s nastupující zimou snižuje. Není možné už v jednom solu uskutečňovat Dopplerovské měření a odpolední rádiovou relaci v pásmu UHF. Řídící středisko musí začít telekomunikační okna plánovat i z tohoto pohledu.
2839. solu byl dokončen záznam mikroskopických snímků první části rozšířené mozaiky "Amboy". Následně byl na místo přiložen rentgenový spektrometr APXS. Příštího dne probíhala další diagnostika funkce Mössbauerova spektrometru v závislosti na teplotě a uskutečnilo se Dopplerovské měření. 2841. solu byl rentgenový spektrometr oddálen od kamene, otočil se a provedl pravidelné měření argonu v atmosféře. 2844. solu byla přemístěna robotická ruka a byl kalibrován mikroskop. Kromě toho se proběhlo další Dopplerovské měření.
2845. solu (2012-01-24) vyráběly sluneční baterie 279 Wh/sol při atmosférické opacitě Tau=0.693. Prachový faktor byl stanoven na 0.473, tzn. pouze 47.3% dopadající sluneční energie mohlo být konvertováno na elektrický proud.

Soly číslo 2846 až 2852 (2012-01-252012-02-01):
Opportunity zaparkovaná v zimním přístavu pokračuje v standardní pracovní náplni. Provádějí se rádiová sledování Dopplerových efektů v rámci geodynamických pozorování, kontaktně je zkoumán kamenný cíl "Amboy" a panoramatická kamera postupně snímá části mozaiky úplného barevného panoramatu okolní krajiny.
Dodatečně se během pozdně odpoledních Dopplerovských relací (Doppler tracking) pořizují spektakulární snímky okolí, osvětleného nízko stojícím sluncem (low-light images). Tak tomu bylo v solu číslo 2846. Příštího solu byla přemístěna robotická ruka na cíli "Amboy" a rentgenový spektrometr se připravil na vícedenní měření. V dalších solech pak byla znovu příležitost pořizovat zmíněné low-light snímky. Snížená výroba elektrické energie už, bohužel, neumožňuje provádět ve stejném odpoledním komunikačním okně Dopplerovská měření i vysílání v pásmu UHF. Na řídícím týmu spočívá rozhodování, která s uvedených aktivit bude mít v konkrétním solu prioritu.
2852. solu zhotovila mikroskopická kamera část rozšířené mozaiky povrchu kamene, kde se nachází rovněž ploška "Amboy". Na místo pak byl umístěn Mössbauerův spektrometr, který nyní už musí sbírat data po více solů, aby měly analýzy dostatečnou vypovídací hodnotu. K optimalizaci práce spektrometru se použily hodnoty získané při nedávných zkouškách.
2852. solu (2012-02-01) vyráběly solární články 270 Wh/sol. Atmosférická opacita byla vyhodnocena na Tau=0.679 a faktor zaprášení panelů fotovoltaiky na 0.469.

Soly číslo 2853 až 2859 (2012-02-012012-02-08):
Opportunity již definitivně přešla do rutinního zimního režimu. Nemění stanoviště a pokračuje v Dopplerovských měření anomálií v rotaci Marsu, fotografuje další políčka do panoramatu "Greeley" a studuje kamenný cíl "Amboy". Mimo to fotografují kamery krajinu při nízko stojícím slunci.
2852. solu byl na "Amboy" přiložen Mössbauerův spektrometr, který byl naprogramován na několikadenní měření. Doplerovská měření probíhala v solech číslo 2853, 2855 a 2856. 2858. solu se pomocí kamery s mikroskopem doplňovaly záběry do mozaiky povrchu blízkého kamene, na němž se nachází i ploška "Amboy".
2859. solu produkovaly fotovoltaické články 283 Wh/sol. Atmosférická opacita byla vyhodnocena na Tau=0.648 a faktor zaprášení solárních baterií na 0.478. Údaj o překonané vzdálenosti se, pochopitelně, nezměnil a zůstal na 34361.37 m.

Soly číslo 2860 až 2865 (2012-02-092012-02-14):
Opportunity se dál věnuje rutinním zimním činnostem. Zůstává na stejném místě, v nakloněné poloze 15° k severu, kterou zaujala v očekávání zhoršených světelných podmínek.
Ke standardním operacím se počítá Dopplerovská geodynamická měření a kontaktní analýzy na kamenném cíli "Amboy", k nimž patří i prohlídka povrchu kamene mikroskopem. Pokračuje fotografování dílků mozaiky do úplného barevného panoramatu "Greeley". Momentálně je v kontaktu s kamenem Mössbauerův spektrometr a provádí velmi dlouhou integraci (několik solů). Rádiová geodynamická měření byla na programu 2861. a 2863. solu.
2865. solu dokázaly fotovoltaické články vyrobit 274 Wh/sol při atmosférické opacitě Tau=0.678 a faktoru zaprášení solárních panelů 0.467. Celková překonaná vzdálenost zůstává na 34361.37 m.

Soly číslo 2866 až 2872 (2012-02-152012-02-21):
Pravidelná týdenní hlášení o provozu Oportunity se v poslední době téměř neliší. Rover čeká na konec zimy a v rozsahu, co mu dovolí produkce elektřiny, se věnuje rutinním činnostem.
V současné době je s kamenem "Amboy" v dotyku Mössbauerův spektrometr a provádí prvkovou analýzu materiálu. Měření se musí, vzhledem k již značně zesláblému radioaktivnímu zářiči ve spektrometru, dělat po mnoho dní. Pokračuje studium geodynamických vlastností Marsu pomocí sledování nepravidelností v Dopplerově posuvu rádiových vln. Tato měření byla na programu 2866. a 2870. solu. Panoramatická kamera zhotovila další barevné snímky geologických cílů v popředí.
2872. solu dokázaly solární články vyrobit 277 Wh/sol. Atmosférická opacita byla vyhodnocena na Tau=0.684 a faktor zaprášení slunečních panelů na 0.476. Celková překonaná vzdálenost 34361.37 m se nezměnila.

Soly číslo 2873 až 2879 (2012-02-222012-02-28):
Za poslední týden se z hlediska vědeckého programu Opportunity nic podstatného nezměnilo. Rover čeká na svahu vyvýšeniny "Cape York" na příchod jara.
V solech číslo 2873, 2875, 2877 a 2878 probíhala dopplerovská měření geodynamických vlastností Marsu. Soly číslo 2873, 2874 a 2879 byly naplánovány na průzkum kamene "Amboy" kamerou s mikroskopem MI [=Microscopic Imager]. Snímkování mikroskopem se střídá se sběrem dat pomocí Mössbauerova spektrometru. Nezapomíná se ani na další barevné fotografie okolí, které přes všech 13 barevných filtrů snímá panoramatická kamera PanCam.
Techniky potěšila zpráva, že se během některého z posledních dní mírně zvýšila produkce elektrické energie. Zásluhu na tom má s největší pravděpodobností vítr, který odvál část prachu spočívajícího na povrchu solárních článků (tzn. zlepšil se faktor zaprášení).
2879. solu (2012-02-28) vyráběly fotovoltaické články 305 Wh/sol. Atmosférická opacita byla stanovena na Tau=0.520 a faktor zaprášení slunečních panelů na 0.489. Rover nemění stanoviště a tudíž se ani nemění údaj virtuálního počítadla překonaných kilometrů.

Soly číslo 2880 až 2886 (2012-02-292012-03-07):
Opportunity pokračuje v rutinních výzkumech na zimním stanovišti. Nemění polohu a jedině občasné pohyby robotické ruky a kamerového stožáru dokazují, že systémy fungují a rover čeká jen na příchod jara, aby se opět vydal na průzkum Marsu.
V průběhu solů číslo 2882, 2883, 2885 a 2886 probíhala měření nepravidelností v Dopplerově posunu rádiového signálu. Měření slouží ke geodynamickému výzkumu Marsu. Kamenný objekt pojmenovaný "Amboy" je i nadále detailně studován mikroskopem MI [=Microscopic Imager]. Tento týden to ale bylo jen v jednom dni (2882. sol). Kromě doby, kdy probíhá snímkování pomocí MI, je na povrch skaliska přiložen Mössbauerův spektrometr a pokračuje v integraci spektra geologických materiálů. Panoramatická kamera PanCam zhotovila opět několik plně barevných snímků cílů nacházejících se poblíž roveru. Při snímkování se využívá všech 13 barevných filtrů.
2886. solu (2012-03-07) činila produkce elektrické energie 298 Wh/sol. Atmosférická opacita byla stanovena na Tau=0.557 a faktor zaprášení solárních panelů 0.487. Počítadlo překonané vzdálenosti zůstalo na údaji 34361.37 m.

Soly číslo 2887 až 2893 (2012-03-072012-03-14):
Opportunity nemění stanoviště a na svahu obvodového valu kráteru "Endeavour" se sklonem 15° k severu čeká na příchod jara.
Zdá se, že rover již překonal období s nejhoršími podmínkami pro výrobu energie. Ačkoliv do zimního slunovratu zbývá ještě několik týdnů, předpokládá se, že se energetická situace už začne zlepšovat. Přispívá k tomu sice nepatrné, ale měřitelné očištění povrchu solárních panelů větrem. Pohyby vzduchu, ačkoliv se s tím před startem k Marsu prakticky nepočítalo, už mnohokrát pomohly prodloužit životnost vozítka.
V průběhu solů číslo 2890 a 2893 se pokračovalo ve sledování dopplerovských efektů na signály mezi Marsem a Zemí. Mikroskop shromažďoval další snímky povrchu kamene "Amboy" v 2887. a 2889. solu. Po čase se opět 2888. solu měřil obsah argonu v atmosféře spektrometrem APXS [=Alpha Particle X-ray Spectrometer]. Panoramatická kamera PanCam zhotovila téhož dne fotografie krajiny při nízko stojícím slunci a 2892. solu zdokumentovala útvar "Morris Hill". Kromě těchto činností se sbírala další měření na kameni "Amboy" pomocí Mössbauerova spektrometru.
2893. solu (2012-03-14) činila produkce elektrické energie 301 Wh/sol při atmosférické opacitě Tau=0.542 a prachovém faktoru 0.489.

Soly číslo 2894 až 2900 (2012-03-152012-03-21):
Opportunity i nadále zůstává zaparkovaná na zimním stanovišti na severním okraji vyvýšeniny "Cape York". Program výzkumů se prakticky nemění. Dobu, kdy se nemůže rover pohybovat využívá řídící tým k provádění časově náročných měření.
V solech číslo 2985, 2897 a 2899 se uskutečnilo dopplerovské studium geodynamických vlastností tělesa Marsu. Na shromážďování mikroskopických snímků do velké mozaiky povrchu kamene "Amboy" se pracovalo v solech 2894 a 2899. Během solu číslo 2894 byl na několik dní přiložen na místo označené "Amboy3" rentgenový spektrometr APXS.
Během solu 2899 došlo v průběhu přípravy na další mikroskopické snímkování k zastavení pohybu robotické ruky. Později fotografování proběhlo bez problémů a ani při následném přiložení Mössbauerova spektrometru na kámen nebyly pozorovány žádné potíže. Obrázky z kamery HazCam ukázaly, že levé přední kolo vozítka pokleslo přibližně o 1 cm. Muselo se to stát někdy mezi solem 2894 a 2899. Rover je ale stále v bezpečné a stabilní poloze a nevykazuje žádné nové závady. Pokles kola je kuriózní a zatím pro něj není žádné vysvětlení. Na sol číslo 2901 jsou připraveny některé diagnostické pokusy.
2900. solu (2012-03-21) vyráběly fotovoltaické články 311 Wh/sol. Atmosférická opacita byla změřena na Tau=0.508 a faktor zaprášení 0.498.

Soly číslo 2901 až 2906 (2012-03-222012-03-27):
Opportunity stojí na severním okraji terénního útvaru "Cape York", který se nachází na okraji kráteru "Endeavour". Rover je nakloněn asi 15° k severu, což je výhodné z hlediska výroby elektrické energie.
V průběhu solů číslo 2903 a 2094 pokračovala dopplerovská měření rotace tělesa Marsu. Soly číslo 2904 a 2905 byly využity k stanovení obsahu argonu v atmosféře rentgenovým spektrometrem APXS. V několika solech byla také příležitost snímkovat okolí panoramatickou kamerou.
Řízení projektu pokračuje ve vyšetřování podezřelých událostí ze solu 2899, které ukazují na to, že levé přední kolo mírně pokleslo a robotická ruka IDD [=Instrument Deployment Device] se na přechodnou dobu zablokovala. V solech 2091, 2904 a 2906 se proto uskutečnilo několik sérií snímkování, především byly získány detailní záběry Mössbauerova spektrometru na konci ruky. S manipulátorem se provedlo několik pohybů k diagnostickým účelům. V pohyblivosti ruky nebyly shledány žádné nesrovnalosti. Velikost proudu a otáčení servopohonů bylo vždy v očekávaných mezích. Rovněž detailní snímky spektrometru potvrdily, že se zařízení pohybuje správně a nebyl zaznamenám žádný nežádoucí kontakt s terénem. Když se provedl rozbor všech dostupných dat o levém předním kole, došlo se k závěru, že kolo se mohlo pohnout dokonce několikrát, i když jen o několik milimetrů. Další analýzy mají následovat.
2906. solu (2012-03-27) produkovaly solární články 306 Wh/sol při atmosférické opacitě Tau=0.521 a faktoru zaprášení 0.488.

Soly číslo 2907 až 2913 (2012-03-282012-04-03):
Opportunity čeká na příchod jara na stále stejném stanovišti u kráteru "Endeavour". Z astronomického hlediska už má za sebou nejkritičtější den - 2012-03-30 nastal na jižní polokouli Marsu, kde rover operuje, den zimního slunovratu a doba, kdy je slunce nad obzorem se začala opět prodlužovat.
Pracovní náplň se v posledních měsících prakticky nemění. V solech 2909 a 2912 probíhala geodynamická pozorování, u nichž se využívá dopplerovských efektů na šíření rádiového signálu. Rentgenový spektrometr periodicky měří zastoupení argonu v atmosféře (soly 2907 a 2909). V několika solech bylo na programu snímkování okolí panoramatickou kamerou PanCam, doplněné záběry navigační kamery NavCam. Navigační kamera zhotovuje kruhové panorama terénu. Snímky slouží především ke stanovení přesné polohy roveru.
Odborníci nadále analyzovali možné příčiny nečekaného snížení levého předního kola a přerušení pohybu robotické ruky, k nimž došlo 2899. solu. Zaměřením na slunce se znovu provedlo určení polohy vozítka metodou QFA [=Quick Fine Attitude] a pro kontrolu se zhotovilo několik záběrů kamerami identifikace překážek HazCam. Oproti pozorováním, uskutečněným bezprostředně po zmíněné anomálii, nebyly zaznamenány žádné změny. V každém případě se ale připravují opatření, která by měla levé přední kolo stabilizovat. Kolo by se mělo mírně pootočit a a zároveň stranově zavrtět. Očekává se, že se odstraní případný sypký materiál pod kolem a uvolní se napětí v zavěšení kol.
Kolem solu 2911 byl rover zasažen větrným vírem, který nepatrně očistil panely solárních článků (NASA této události říká "small dust cleaning event"). Výroba elektřiny se poté zvýšila o několik procent.
2913. solu (2012-04-03) činila produkce elektrické energie 321 Wh/sol. Atmosférická opacita byla stanovena na Tau=0.521 a prachový faktor vypočítán na 0.506. Celková překonaná vzdálenost se nezměnila a zůstává na 34361.37 m.

Soly číslo 2914 až 2921 (2012-04-042012-04-12):
Opportunity nemění stanoviště a čeká na konec zimy a s tím spojené zlepšení světelných podmínek. Jelikož už je vrchol zimy za námi, situace se začíná obracet k lepšímu. Vozítku pomohlo i několikeré mírné očištění povrchu fotovoltaických článků od prachu větrem.
V solech číslo 2916 a 2918 pokračovalo měření Dopplerova posuvu v rádiovém signálu, což se využívá ke studiu geodynamických vlastností tělesa Marsu. 2915. solu se pomocí rentgenového spektrometru měřil obsah argonu v ovzduší. 2914. solu bylo stabilizováno levé přední kolo postupem popsaným v minulé zprávě. Následné snímky ukázaly, že rover stojí pevně a nebyly detekovány žádné další pohyby. Snímek levého předního kola pořídil i mikroskop při modifikované složené poloze robotické ruky. Ačkoliv se cíl nacházel ve vzdálenosti, při níž se nedá očekávat ostrý záběr, obraz byl natolik dobrý, že byl potvrzen správný kontakt mezi kolem a terénem. Tato skutečnost se ukázala i na ostatních snímcích. Vedení projektu tudíž rozhodlo o pokračování kontaktního výzkumu (in-situ) přístroji na robotické ruce.
2919. a 2920. solu shromáždil mikroskop vždy nejprve mozaiku záběrů povrchu kamene a následně byl na zkoumané místo uložen rentgenový spektrometr APXS a přes noc prováděl analýzu materiálu. Někdy v této době byl zaznamenán další tzv. "small dust cleaning event", tj. ofouknutí prachové vrstvy na solárních panelech.
2921. solu vyráběly sluneční články 336 Wh/sol. Atmosférická opacita byla vyhodnocena na Tau=0.526 a prachový faktor se zlepšil na 0.535.

Soly číslo 2922 až 2926 (2012-04-132012-04-17):
Opportunity stojí na severním okraji vyvýšeniny "Cape York" na okraji kráteru "Endeavour". Svah je nakloněn přibližně 15° k severu, což je výhodné z hlediska výroby elektrické energie. Oslunění fotovoltaických panelů se zlepšuje a situaci vylepšilo i několik větrných poryvů, které ofoukly palubu pokrytou prachem.
Rover pokračuje ve standardním zimním vědeckém výzkumu. Tři soly (číslo 2922, 2924 a 2925) se měřily dopplerovské efekty na šíření rádiového signálu. Od chvíle, kdy se obnovily experimenty s robotickou rukou, mikroskop MI [=Microscopic Imager] dodává další snímky povrchu kamene "Amboy" (soly 2924 a 2926). Vždy, když je dokončen další segment mozaiky struktury povrchu kamene mikroskopem, je na zdokumentované místo přiložen rentgenový spektrometr APXS a v noci se uskutečňují analýzy horniny.
2926. solu (2012-04-17) činila produkce elektřiny 342 Wh/sol při atmosférické opacitě Tau=0.504. Prachový faktor byl vypočítán na 0.525, tzn. 52.5% dopadající sluneční energie na plochu solárních panelů bylo konvertováno na elektřinu.

Soly číslo 2927 až 2934 (2012-04-182012-04-25):
Opportunity nezměnila stanoviště na severním okraji vyvýšeniny "Cape York", která tvoří část okrajového valu kráteru "Endeavour". Oslunění, poté co rover přečkal zimní slunovrat, se zlepšuje a energetické bilanci napomohlo i několik drobnějších tzv. "dust cleaning events". Při nich jsou panely solárních článků zasaženy větrem, který odstraní část prachu na účinné ploše fotovoltaiky.
Rover prozatím zachovává zimní režim a provádí rutinní operace. V solech 2927, 2931 a 2933 se uskutečnila dopplerovská rádiová měření geodynamických vlastností tělesa Marsu. Pokračuje rovněž mikroskopické snímkování kamenného cíle "Amboy", na něž vždy navazuje analýza zdokumentovaného povrchu rentgenovým spektrometrem APXS [=Alpha Particle X-ray Spectrometer]. Spektrometr byl v činnosti v solech číslo 2929, 2931 a 2933. Mezitím bylo zaznamenáno další malé očištění povrchu solárních baterií.
2934. solu (2012-04-25) vyráběla fotovoltaika 366 Wh/sol při změřené opacitě atmosféry Tau=0.521. Faktor zaprášení solárních panelů se zlepšil na 0.546. Virtuální počítadlo překonané vzdálenosti zůstalo na údaji 34361.37 m.

Soly číslo 2935 až 2940 (2012-04-262012-05-01):
Pobyt Opportunity na zimním stanovišti se chýlí ke konci. Vyplývá to z prozatím poslední situační zprávy.
Světelné podmínky se vytrvale zlepšují a poslední větrné čištění zaprášených slunečních panelů, které NASA označila za střední (modest dust cleaning event), způsobilo, že rover má již dostatek energie, aby opustil svah nakloněný ke slunci a mohl pokračovat v jízdě po rovném terénu. Již brzy se rozjede, aby prozkoumal další úsek na sever od výběžku "Cape York". Prozatím ale pokračuje v rutinním zimním programu.
Rádiové experimenty, při nichž se měří dopplerovské deformace signálu způsobené nerovnoměrným rozložením hmoty v tělese Marsu, byly na programu během spojení se Zemí v solech číslo 2935, 2936, 2937 a 2940. Mikroskop pokračoval v tozsáhlejším mapování povrchu kamene "Amboy" v solech 2935, 2937 a 2940. Zdokumentovaný povrch je následně zkoumán rentgenovým spektrometrem APXS [=Alpha Particle X-ray Spectrometer]. V solu 2938 proběhl rozšířený test tepelného chování inerciální jednotky a zařízení bylo shledáno v dobrém stavu.
2940. solu (2012-05-01) produkovaly solární články 365 Wh/sol při atmosférické opacitě Tau=0.480 a faktoru zaprášení 0.534.

Soly číslo 2941 až 2947 (2012-05-012012-05-08):
Po 130 zimních solech prožitých na jednom místě, se Opportunity znovu vydala na cestu.
2947. solu (2012-05-08) se rover zkušebně vzdálil od zimního stanoviště, pojmenovaného "Greeley Haven". Podle očekávání se náklon 15° k severu zmenšil na přibližně 8°. Odběr proudu ve všech motorech kol, včetně podezřelého pravého předního kola, zůstal v nominálních mezích. S prvním pohybem byl rovněž ukončen experiment, při kterém se měřily dopplerovské deformace rádiového signálu. Dlouhodobá měření, mající za cíl studium geodynamických vlastností tělesa Marsu, se uskutečnila při celkem 60 rádiových relacích.
Nejbližší plány hovoří o cestě směrem k blízkému zaprášenému objektu, kde by se měly zkoumat podstata a původ prachu na Marsu, pak by se měl rover mimo jiné zaměřit na větší světle zbarvenou žílu na severním konci vyvýšeniny "Cape York" a prozkoumat ji kontaktními přístroji.
2947. solu (2012-05-08) vyráběly fotovoltaické články 357 Wh/sol při atmosférické opacitě Tau=0.476. Faktor zaprášení solárních panelů byl vyhodnocen na 0.526. Celková překonaná vzdálenost se zvětšila na 34365.04 m.

Soly číslo 2948 až 2955 (2012-05-092012-05-17):
I když Opportunity opustila zimní stanoviště, postup je zatím jen opatrný. Ve druhém týdnu od zahájení jarních přesunů si připsala na konto překonané vzdálenosti jen 13.9 m, i když měnila stanoviště ve čtyřech solech - 2949, 2951, 2953 a 2955.
Rover se přemístil k nedotčenému prachovému políčku. V plánu je prozkoumat materiál přístroji instalovanými na robotické ruce. Zaprášený povrch je typickým znakem Marsu, prach pokrývá až na výjimky vše. Jeho původ by měla pomoci vysvětlit analýza chemických vlastností.
2954. solu (2012-05-16) produkovaly solární články 359 Wh/sol. Opacita atmosféry byla vyhodnocena na Tau=0.423 a faktor zaprášení panelů na 0.532. Celková překonaná vzdálenost se změnila na 34380.58 m.

Soly číslo 2956 až 2961 (2012-05-182012-05-23):
Opportunity si za první cíl přesunů po zimní přestávce zvolila nedaleké prachové políčko s nenarušeným povrchem. Zde by měla provést analýzy chemických vlastností, které by mohly napovědět něco o původu všudypřítomného marsovského prachu.
2957. solu použil rover robotickou ruku a na místě označeném "North Pole" zhotovil mozaiku mikroskopických snímků. Následně se povrchu Marsu dotkl rentgenový spektrometr APXS [=Alpha Particle X-ray Spectrometer] a zahájil několikasolové analýzy. 2960. solu se pozornost přesunula na sousední cíl a mikroskopem byla pořízena další série snímků, na něž navázalo zase měření spektrometrem APXS.
V plánu je nyní přejet na severní okraj vyvýšeniny "Cape York" a tam hledat další žíly sádrovce. Rover potkal další tzv. "small dust cleaning event", tzn. zásah větrného víru, který dokázal odnést část z nánosů prachu spočívajících na panelech fotovoltaiky. Solární baterie mohou tudíž využívat větší procento dopadající sluneční energie. Když se připočte i příznivý účinek postupujícího jara, má rover k dispozici teď tolik energie, že ho po noční přestávce už automaticky dokážou probudit jasné ranní paprsky.
2961. solu (2012-05-23) produkovaly solární články 395 Wh/sol. Atmosférická opacita byla vyhodnocena na Tau=0.387 a prachový faktor se zlepšil na 0.559. Překonaná vzdálenost se od posledního týdne nezměnila a zůstala na údaji 34380.58 m.

Soly číslo 2962 až 2968 (2012-05-242012-05-30):
Opportunity dokončila kontaktní průzkum prachového pole. Nyní se věnuje hledání světlých žil v kameni, tvořených sádrovcem. Vše se odehrává stále ještě na severním konci vyvýšeniny "Cape York", což je část okrajového valu kráteru "Endeavour".
2963. solu zamířil rover na sever a během jízdy dlouhé asi 25 m pečlivě vybíral terén. Nelze zapomínat na to, že zima skončila teprve nedávno a slunce se pořád ještě pohybuje nízko nad obzorem. Snahou je vybírat takovou trasu, aby se pokud možno udržoval mírný náklon roveru k severu, tedy takový, který zaručuje vyšší účinnost výroby energie ve fotovoltaických článcích. 2965. solu přesun pokračoval dále na sever, do oblasti označené "the bench" {=lavice}, severního plochého ohraničení útvaru "Cape York". Zde rover pozoroval několik nadějných žil, hledal ale nějakou silnou, tak aby měla dostatečnou šířku na obroušení vrtačkou RAT [=Rock Abrasion Tool] a následnou analýzu místa rentgenovým spektrometrem APXS [=Alpha Particle X-ray Spectrometer]. Nyní je v plánu přiblížit se k vybrané žíle sádrovce a provést inspekci zblízka.
Poslední přesuny zhoršily částečně náklon vozítka směrem ke slunci a produkce energie se mírně snížila. 2968. solu (2012-05-30) činila výroba elektřiny 345 Wh/sol při atmosférické opacitě Tau=0.413 a faktoru zaprášení 0.538. Celková překonaná vzdálenost je nyní 34456.53 m.

Soly číslo 2969 až 2974 (2012-05-312012-06-05):
Opportunity zkoumá světlé žíly v kamenech, nacházejících se na severním konci útvaru "Cape York" na okraji kráteru "Endeavour".
2969. solu popojel rover o 11 m severovýchodním směrem, tam, kde se měly nacházet domnělé žíly sádrovce. 2971. solu se přiblížil o dalších 2.3 m k jedné z nich, nazvané "Monte Cristo". Nástroje na robotické ruky se tím dostaly dostatečně blízko, aby se mohlo začít s kontaktním průzkumem kamene. Protože mezitím přišel víkend, pracovní program se rozplánoval na tři dny a odpovídal potřebě, věnovat se méně rizikovým operací. Mezi rutinní akce patří mj. měření atmosférického argonu rentgenovým spektrometrem APXS [=Alpha Particle X-ray Spectrometer], které se uskutečnilo 2972. solu. 2974. solu Opportunity zahájila in-situ průzkum odkryté části žíly "Monte Cristo" mikroskopem MI [=Microscopic Imager]. Hned poté se na povrch kamene přisunul rentgenový spektrometr a začaly několikadenní mineralogické analýzy.
2974. solu (2012-06-05) činila produkce elektrické energie 369 Wh/sol při znečištění atmosféry (opacitě) Tau=0.364. Faktor zaprášení povrchu solárních panelů se mírně zlepšil na 0.562. Celková překonaná vzdálenost se zvětšila na 34469.86 m.

Soly číslo 2975 až 2980 (2012-06-062012-06-11):
Opportunity se stále věnuje studiu světlé žíly sádrovce nacházející se na severním konci vyvýšeniny "Cape York".
V minulém týdnu se situace poněkud zkomplikovala. Nejprve přešla družice Mars Odyssey do bezpečnostního módu a Opportunity tím ztratila hlavní podporu rádiového spojení se Zemí. Poté se 2976. solu nepodařilo kontaktovat v pásmu UHF ani druhou retranslační družici Mars Reconnaissance Orbiter (MRO). Řízení projektu na to reagovalo tím, že vyslalo 2977. solu přímo k roveru příkazy v reálném čase, aby se z následné reakce ujistilo, že je Opportunity v pořádku.
Následně byla vyžádána změna rychlosti přenosu dat MRO při příštím komunikačním okně, aby se zlepšil poměr mezi signálem a šumem a spojení bylo spolehlivější. Neúspěšná komunikace byla totiž patrně zapříčiněna nepříznivou geometrií trasy signálu mezi družicí a roverem. Jelikož se čekalo, že Mars Odyssey bude jako retranslační stanice nepoužitelná několik dní, řízení projektu MER [=Mars Exploration Rover] změnilo několik dalších spojovacích relací s využitím přímé komunikace stanic DSN [=Deep Space Network] prostřednictvím pásma X z obvyklého způsobu "vysílání" na "příjem", aby se umožnilo získat alespoň nějakou telemetrii.
Nejbližší plány, vzhledem k výpadku sondy Mars Odyssey, hovoří o umírněném vědeckém programu, většinou dálkovém průzkumu. Na sol číslo 2981 je v programu krátká změna stanoviště. Přesun bude zkontrolován prostřednictvím MRO při předpokládané bezproblémové komunikaci v pásmu UHF.
2977. solu (2012-06-08) vyrobily solární články 388 Wh/sol. Atmosférická opacita byla stanovena na Tau=0.338 a faktor zaprášení slunečních panelů na 0.567. Celková překonaná vzdálenost se nezměnila a zůstala na 34469.86 m.

Soly číslo 2981 až 2989 (2012-06-122012-06-20):
Opportunity pokračovala v minulém týdnu v průzkumu na severním konci útvaru "Cape York", který je součástí obvodového valu kráteru "Endeavour".
Hlavní retranslační stanici u Marsu, družici Mars Odyssey, se ještě nepodařilo zprovoznit po přechodu do bezpečnostního módu. Spojovací kanál v pásmu UHF se tudíž během týdne otevřel jen při dvou přeletech druhého satelitu Mars Reconnaissance Orbiter. Pak už bylo k dispozici jen méně výkonné přímé spojení mezi Zemí a Marsem v pásmu X. I přes tato omezení dokázali technici připravit pro rover program, v němž byly zařazeny i přesuny v terénu.
2981. solu popojela Opportunity asi 17 m severním směrem. Přiblížila se k rozmezí oddělujícímu geologický útvar "Cape York" od Meridiani Planum. 2989. solu se přesunula dalších 5 m a dostala se přímo na hraniční linii. Do dosahu robotické ruky se dostal vyhlédnutý studijní cíl. Kromě popojíždění se robot v minulém týdnu věnoval i měření obsahu argonu v atmosféře pomocí rentgenového spektrometru APXS. Měření probíhala v solech číslo 2982 a 2987.
Techniky hlídající výkon fotovoltaických panelů potěšil další poryv větru, po němž se paluba roveru částečně očistila od prachu, a elektrický výkon solárních článků se významně zvýšil. Příznivým efektem působí také zlepšená průzračnost atmosféry (hodnota opacity Tau). 2989. solu (2012-06-20) produkovala fotovoltaika 526 Wh/sol při opacitě Tau=0.229 a faktoru zaprášení 0.684. Celková překonaná vzdálenost narostla na 34491.99 m.

Soly číslo 2990 až 2996 (2012-06-212012-06-28):
Opportunity pokračovala v průzkumu severní hranice útvaru "Cape York", především terénu narozmezí mezi jmenovanou vyvýšeninou a okolní planinou Meridiani.
Retranslační družice Mars Odyssey se od solu číslo 2995 vrátila k normálnímu provozu. Efektivní spojení v pásmu UHF bylo do té doby omezeno na pouhé dva přelety týdně sondy Mars Reconnaissance Orbiter.
2990. solu bylo zahájeno kontaktní studium na kamenném cíli "Grasberg". První příležitost k průzkumu dostal mikroskop MI [=Microscopic Imager] a rentgenový spektrometr APXS [=Alpha Particle X-ray Spectrometer]. 2992. solu se pozornost přesunula mírně vedle. Místo "Grasberg 2" prodělalo podobnou prohlídku. Nakonec se 2995. solu robotická ruka vrátila k původnímu bodu a kámen byl zbaven kartáčem, instalovaným na brusce RAT [=Rock Abrasion Tool] usazeného prachu. Povrch byl tak připraven na další zkoumáním nástroji MI a APXS.
Ačkoliv se v uplynulém týdnu nevyskytl žádný další náraz větru, který by očistil fotovoltaické články, rover stále těží z předchozích účinků pohybů atmosféry, pro které se vžilo označení "dust cleaning event", i z příznivého náklonu terénu. 2995. solu (2012-06-27) produkovaly solární panely 559 Wh/sol při atmosférické opacitě Tau=0.330 a faktoru zaprášení 0.698. Rover se v minulých dnech nepohyboval a celková překonaná vzdálenost zůstala na 34491.99 m.

Soly číslo 2997 až 3001 (2012-06-292012-07-03):
Opportunity pracuje na povrchu Marsu už více než 3000 místních dnů neboli solů! Kulaté jubileum zastihlo rover v pilné práci na severním okraji geologické oblasti "Cape York", která je součástí okrajového valu obřího kráteru "Endeavour".
2997. solu dokončil spektrometr APXS [=Alpha Particle X-ray Spectrometer] analýzy na očištěném povrchu kamene, v místě pojmenovaném "Grasberg". Cíl byl zdokumentován na barevných snímcích z panoramatické kamery. Následně byla na místo přiložena vrtačka RAT [=Rock Abrasion Tool]. V plánu bylo odvrtat materiál asi do hloubky 1.5 mm a odhalený materiál pak prozkoumat mikroskopem MI [=Microscopic Imager]. 2999. solu zjišťoval spektrometr APXS obsah argonu v atmosféře. Sol číslo 3000 byl věnován výhradně dálkovým vědeckým pozorováním. 3001. solu se kartáčem na vrtačce RAT vyčistil prach na vývrtu v kameni, zahloubení bylo prohlédnuto mikroskopem a následovaly analýzy rentgenovým spektrometrem.
Výroba elektrické energie je stále na slušné úrovni. 3001. solu (2012-07-03) produkovaly fotovoltaické články 577 Wh/sol. Atmosférická opacita byla odhadnuta na Tau=0.346 a prachový faktor dopočítán na 0.705. Na virtuálním tachometru se údaj překonané vzdálenosti nezměnil a zůstal na 34491.99 m.

Soly číslo 3002 až 3008 (2012-07-042012-07-10):
Opportunity i nadále zkoumá geologickou stavbu severního konce útvaru "Cape York", tvořícího součást obvodové vyvýšeniny kolem kráteru "Endeavour".
Převážný díl uplynulého týdne byl věnován studiu kamenného cíle "Grasberg". Místo bylo opracováno vrtačkou RAT [=Rock Abrasion Tool] - nejprve byl povrch částečně odvrtán a pak kartáčem zbaven prachu a úlomků horniny. Rentgenový spektrometr APXS [=Alpha Particle X-ray Spectrometer] prováděl prvkovou analýzu v solech číslo 3002 až 3004 a pak ještě 3006 a 3007. V průběhu 3006. solu byl navíc povrch vývrtu zdokumentován na snímcích z mikroskopu MI [=Microscopic Imager].
Plánovaný rozsah prací na cíli "Grasberg" byl tím splněn a rover přejel na nové stanoviště, kde se očekává výskyt dalších míst se sádrovcem. Přesun se uskutečnil 3008. solu a vozítko popojelo o přibližně 32 m.
Opportunity i nadále těží z předchozího očištění solárních panelů a ze zvyšující se intenzity slunečního záření tak, jak postupuje jaro a slunce stoupá stále více nad obzor. 3008. solu (2012-07-10) činila výroba elektrické energie 559 Wh/sol. Atmosférická opacita byla vyhodnocena na Tau=0.443 a prachový faktor na 0.716. Celková překonaná vzdálenost se zvětšila na 34524.96 m.

Soly číslo 3009 až 3016 (2012-07-112012-07-18):
Opportunity popojíždí na severním okraji vyvýšeniny "Cape York" u kráteru "Endeavour". Větším přesunům nicméně brání situace na palubě retranslační družice Mars Odyssey, která znovu v krátké době přešla do bezpečnostního modu.
3010. solu překonalo vozítko něco více než 55 m. Pohybovalo se směrem na jih k malému impaktnímu kráteru, pojmenovanému "Sao Gebriel", který se měl stát dalším cílem vědeckého zkoumání. 3011. solu byl pomocí rentgenového spektrometru APXS zjišťován obsah argonu v atmosféře. Předchozího dne po skončeném přesunu byl na satelitu Mars Odyssey aktivován bezpečnostní režim. Rover měl možnost tudíž komunikovat se Zemí pouze v několika intervalech přímou linkou v pásmu X. Předána byla jen část telemetrie, ze které se ale dostaly k specialistům alespoň informace o situaci na palubě. Až do obnovení normální funkce retranslačních prostředků bylo řídící středisko nuceno omezit aktivity na Marsu a spokojit se s méně náročnými úkoly. Byla zjišťována fotometrická data, denně byla měřena opacita atmosféry (Tau) a další dálková měření s malými požadavky na přenos dat.
Kamera Mars Color Imager na družici MRO [=Mars Reconnaissance Orbiter] vyfotografovala poblíž kráteru "Endeavour" lokální prachovou bouři. Větší pohyb atmosféry zvedl jemný prach a atmosférická opacita nad roverem se zvýšila. Na obloze byla rovněž pozorována oblačnost tvořená částečkami vodního ledu. Krystalky ledu tvoří jádra, na něž se nabalují prachové částice.
Od solu číslo 3010 se výroba elektrické energie pohybovala na 523 Wh/sol a faktor zaprášení panelu slunečních baterií nyl vypočítán na asi 0.707. 3016. solu (2012-07-18) se zvýšila opacita na Tau=0.571. Celková překonaná vzdálenost činila k tomuto dni 34580.05 m.

Soly číslo 3017 až 3022 (2012-07-192012-07-24):
Opportunity pokračuje v práci na severním konci útvaru "Cape York" na okraji kráteru "Endeavour".
Postup byl i tento týden částečně ovlivněn bezpečnostním režimem na družici Mars Odyssey, která zajišťuje retranslaci dat z roveru ve vlnovém pásmu UHF. Jakmile se Mars Odyssey vrátila k normální práci, vyrazila Opportunity 3019. solu opět na cestu. Tento přejezd, dlouhý více než 42 m měl podobu písmene V. Nejprve vozítko popojelo směrem k malému kráteru "Sao Gabriel" a v polovině jízdy pořídilo fotografickou dokumentaci. Poté se obrátilo skoro do opačného směru a odjelo ke geologickému útvaru "Whim Creek", což je terénní zlom.
3021. solu přejela Opportunity "Whim Creek" desetimetrovou etapou k vyhlédnutému místu. Dalšího solu se na místě pojmenovaném "Mons Cupri" uskutečnilo nejprve mikroskopické snímkování a pak byl na povrch přiložen rentgenový spektrometr APXS. V dalším plánu je ještě několik přesunů, dříve než se na nějakou dobu činnost Opportunity omezí. Přerušení intenzivní práce připadá na dobu, kdy na Marsu bude přistávat nový rover MSL Curiosity.
3022. solu (2012-07-24) vyráběly sluneční články 507 Wh/sol při zvýšené opacitě atmosféry Tau=0.772 a prachovém faktoru 0.727. Celková překonaná vzdálenost vzrostla na 34633.40 m.

Soly číslo 3023 až 3029 (2012-07-252012-08-01):
Opportunity zatím ještě popojíždí na vyvýšenině "Cape York", nacházející se na okraji kráteru "Endeavour". Činnost roveru se ale bude přechodně omezovat. Technické prostředky na Zemi i ve vesmíru se totiž připravují na nadcházející přistání mladší sestry Opportunity, roveru MSL Curiosity na Marsu. Řídící tým Opportunity chystá devítidenní plán práce na období kolem plánovaného data přistání nové laboratoře tak, aby nebylo potřeba spojení se Zemí prostřednictvím sítě DSN [=Deep Space Network].
3024. solu popojel rover něco přes 6 m do místa, kde se nachází útvar pojmenovaný "Whim Creek". 3025. solu proběhlo měření atmosférického argonu spektrometrem APXS [=Alpha Particle X-ray Spectrometer]. V solu číslo 3027 manévrovala robotická ruka s mikroskopem, který dokumentoval vzhled povrchu cíle "Rushall". Na totéž místo byl pak umístěn spektrometr APXS a nachystal se na několikadenní analýzu.
V solu číslo 3028 posloužil rover jako zkušební zařízení, na němž se ověřovala možnost detekce signálu v pásmu UHF přímo na Zemi. Čekalo se, že by stanice Parkes Radio Observatory v Austrálii mohla přijímat vysílání MSL Curiosity během přistávání. Opportunity vysílala stejné signály a pozemní stanice je opravdu dokázala dekódovat. Proto byla zařazena do souboru prostředků na podporu přistávacích operací MSL.
3029. solu (2008-08-01) činila produkce elektrické energie z fotovoltaických článků 547 Wh/sol. Opacita atmosféry byla vyhodnocena na Tau=0.642 a faktor zaprášení solárních panelů na 0.720. Celková překonaná vzdálenost se zvětšila na 34639.45 m.

Soly číslo 3030 až 3035 (2012-08-022012-08-07):
Aktivity roveru byly v minulých dnech omezeny kvůli jiné významné události. Na Marsu přistával nový robot MSL Curiosity a veškerá pozornost se pochopitelně soustředila na jinou část planety. Opportunity obdržela plán práce naráz na devět solů tak, aby nebylo zapotřebí v kritických hodinách využívat spojové kapacity Deep Space Network.
Dlouhého klidu využil řídící tým Opportunity na časově náročné geologické analýzy. Rentgenový spektrometr APXS [=Alpha Particle X-ray Spectrometer] shromažďoval data z povrchového cíle "Rushall 1". Věnovány tomu byly noci solů číslo 3030, 3031, 3033 a 3034. Panoramatická kamera zhotovovala barevné snímky útvaru "Whim Creek" v solech 3031 a 3032. každý den se uskutečnila kontrola zastoupení argonu v atmosféře. Curiosity mezitím bezpečně dosedla na povrch Marsu a Opportunity proto může plánovat další cesty po okraji kráteru "Endeavour".
3035. solu (2012-08-07) vyrobily solární panely 631 Wh/sol. Atmosférická opacita byla vyhodnocena na Tau=0.715 a faktor zaprášení fotovoltaických článků na 0.707. Rover nezměnil během týdne stanoviště a údaj o celkové překonané vzdálenosti zůstal na 34639.45 m.

Soly číslo 3036 až 3042 (2012-08-082012-08-14):
Opportunity po delší pauze opustila stanoviště u objektu "Rushall" a opět začala popojíždět po severním konci vyvýšeniny "Cape York".
V solech číslo 3036 a 3037 skončila analýza chemického složení povrchu cíle "Rushall 1" rentgenovým spektrometrem APXS. Robotická ruka se pak odsunula tak, aby se mohly 3039. solu zhotovit detailní snímky cíle panoramatickou kamerou PanCam. Dalšího dne se rover přesunul po trase dlouhé asi 27.5 m směřující k malému impaktnímu kráteru, pojmenovanému "Sao Rafael". Kráter byl obrazově zdokumentován a 3042. solu pokračovala jízda k dalšímu malému kráteru "Berrio". Tentokrát byla etapa dlouhá 39 m. V akumulátorech přesto ještě zůstalo dostatek energie, aby se tentýž den uskutečnilo měření argonu v atmosféře spektrometrem APXS.
3042. solu (2012-08-14) činila produkce fotovoltaických článků 545 Wh/sol. Opacita atmosféry byla vyhodnocena na Tau=0.564 a faktor pokrytí solárních článků prachem na 0.688. Celková překonaná vzdálenost se zvětšila na 34705.88 m.

Soly číslo 3043 až 3050 (2012-08-152012-08-22):
Opportunity se přesunuje na jih podél vnitřního okraje vyvýšeniny "Cape York", která tvoří část valu kráteru "Endeavour".
3044. solu popojel rover více než 40 m na trase poblíž obnaženého kamenného podloží ohraničujícího "Cape York". Během jízdy byly odkryté horniny bohatě dokumentovány na černobílých snímcích z navigační kamery a na barevných záběrech panoramatické kamery. 3046. solu cesta pokračovala dokonce v délce přes 100 m. Okolí bylo opět pilně fotografováno. Poslední etapa přesunů v popisovaném týdnu byla určena na 3049. sol a měřila přibližně 40 m. I tentokrát bylo hlavní vědeckou činností snímkování obnažených kamenných objektů.
V oblasti, kde Opportunity momentálně operuje, byla z oběžné dráhy indikována přítomnost jílovitých minerálů z kategorie fylosilikátů. Oportunity má za cíl nejprve zdokumentovat terén z bezprostřední blízkosti, aby se vědecký tým mohl rozhodnout, který prostor bude podroben detailnímu zkoumání.
3050. solu (2012-08-22) vyráběly solární články 530 Wh/sol při zvýšené atmosférické opacitě Tau=0.696. Faktor zaprášení fotovoltaických článků byl dopočítán na 0.683. Celková překonaná vzdálenost činila 34846.61 m.

Soly číslo 3051 až 3056 (2012-08-232012-08-28):
Opportunity má za sebou 35 km jízdy na Marsu! Rover jede na jih podél vnitřního okraje útvaru "Cape York" ležícího na hranici prohlubně kráteru "Endeavour". Během jízdy hledá v odkrytém kamenném podloží jílovité minerály fylosilikátového typu, které byly zjištěny pozorováním z oběžné dráhy.
3051. solu se posunul rover asi o 30 m jižně a fotografoval kamenné útvary panoramatickou i navigační kamerou. 3053. solu pokračovala jízda ve stejném směru a rover se přiblížil více k odhaleným horninám. A opět se pořizovaly snímky oběma hlavními kamerami. 3055. solu byla kamerami prohlédnuta robotická ruka s vrtačkou RAT [=Rock Abrasion Tool]. Technici si chtěli potvrdit, zda je nástroj ještě schopen broušení kamenů, s čímž se v dohledné době počítá. Spektrometrem APXS [=Alpha Particle X-ray Spectrometer] byl změřen obsah argonu v atmosféře.
3056. solu změnila Opportunity směr a zamířila na západ k obnažené skále, která vzbudila u geologů značnou pozornost. Během této jízdy překonala hranici 35 km celkové vzdálenosti absolvované po prašných pustinách Marsu. Není to špatný výsledek na stroj, který byl projektován na 90 dnů životnosti, během nichž měl ujet asi 1 km!
3056. solu (2012-08-28) produkovaly fotovoltaické články 568 Wh/sol při atmosférické opacitě 0.570 a prachovém faktoru 0.684. Celková překonaná vzdálenost dosáhla 35017.33 m.

Soly číslo 3057 až 3063 (2012-08-292012-09-04):
Opportunity zahájila kontaktní vědecké výzkumy na místě, kde se očekává výskyt jílovitých minerálů. Lokalita leží na vnitřním okraji útvaru "Cape York". Dříve popojížděl rover podél východního okraje a prohlížel odkryté podloží navigační a panoramatickou kamerou.
3056. solu bylo rozhodnuto začít s přesunem přímo k vyhlédnuté lokalitě. 3057. solu jízda pokračovala etapou dlouhou asi 12 m, na niž navázalo průzkumné snímkování. Na základě těchto záběrů bylo vybráno konečné místo. 3060. solu se přiblížilo vozítko k cíli o dalších 6 m. Dalšího dne se nastavila robotická ruka do polohy, aby kamerám na stožáru nebránila ve výhledu na potenciální zajímavé body na kameni. 3063. solu doladila Opportunity svoji polohu posledním 1.6 m dlouhým přesunem. Dostala se tak na místo, odkud ruka dosáhne na požadované cíle. V plánu je prozkoumat horninu mikroskopem a analyzovat ji rentgenovým spektrometrem APXS, což je měření, které trvá za stavu, do něhož degradoval po letech zdroj záření, delší dobu.
3063. solu (2012-09-04) činila produkce elektřiny fotovoltaickými články 543 Wh/sol. Opacita atmosféry byla vyhodnocena na 0.658 a faktor zaprášení 0.667. Celková překonaná vzdálenost vzrostla na 35037.19 m.

Soly číslo 3064 až 3070 (2012-09-062012-09-12):
Opportunity pokračovala v kontaktních výzkumech na místě, kde se předpokládá výskyt jílovitých minerálů.
3064. solu zhotovil mikroskop MI [=Microscopic Imager] mozaiku snímků kamenného podloží na místě označeném jako "Kirkwood". Vzápětí byl na stejný bod přiložen rentgenový spektrometr APXS [=Alpha Particle X-ray Spectrometr] k dlouhotrvajícímu sběru dat. 3066. solu došlo na závadě při spojení v pásmu X. Problém nebyl v technickém zařízení, ale fakt, že se Země v kritickém okamžiku nacházela schovaná za palubou roveru. K takové závadě může občas dojít a záleží na tom, jestli se sejdou nepříznivé polohy Země nad obzorem, do jakého směru je vozítko natočeno a na jak skloněném terénu stojí. Například nedostatečně známý náklon paluby může být příčinou toho, že se mezi Zemi a anténu na roveru během relace dostane nečekaně nějaký mechanický díl konstrukce. Po obnovení spojení pokračoval přenos povelů na Mars a byl úspěšně přijat. Informace o poruše spojení v pásmu X byla později během solu 3069 v paměti odstraněna sérií povelů v reálném čase.
3066. solu Opportunity pohnula robotickou rukou, aby se manipulátor dostal mimo záběr kamer, které měly vyfotografovat cíle před roverem. Dalšího dne byl kámen na jednom místě očištěn kartáčem, který je součástí vrtačky RAT [=Rock Abrasion Tool]. Poté se prachu zbavené místo zdokumentovalo na záběrech z mikroskopu a opět přišla řada na analýza rentgenovým spektrometrem APXS.
3070. solu objel rover obnažený plochý kámen a dostal se ke světlému výchozu tvaru kostky, kde by mohl být konečně zaregistrován hledaný jíl.
3070. solu (2012-09-12) vyráběly sluneční články 569 Wh/sol při atmosférické opacitě Tau=0.689 a prachovém faktoru 0.672. Celková překonaná vzdálenost se zvětšila na 35047.47 m.

Soly číslo 3071 až 3076 (2012-09-132012-09-18):
Opportunity se stále zabývá geologickým in-situ (kontaktním) průzkumem hornin, mezi nimiž by se měly nacházet jílovité minerály. Je už druhý týden zaparkována na stejném místě na vnitřním okraji útvaru "Cape York", nacházejícího se na východní straně kráteru "Endeavour".
Rover stojí vedle velkého světlého bloku, který je součástí obnaženého kamenného podlaží. Dřívější snímky panoramatické kamery naznačují, že se zde mohou vyskytovat hydratované minerály. 3071. solu se rover nepatrně otočil na místě, tak aby se robotická ruka dostala do výhodnější polohy vůči zkoumanému místu. 3073. solu byla sejmuta mozaika mikroskopických snímků v bodě označeném "Azilda". Vzápětí se do stejného místa přesunul rentgenový mikroskop APXS a byly zahájeno několikadenní analýzy chemického složení. 3076. solu se "Azilda" očistila za pomoci kartáče na vrtačce RAT [=Rock Abrasion Tool] a cíl byl opět prohlédnut mikroskopem MI [=Microscopic Imager]. V dalším plánu je provést znovu rozbor očištěného kamene spektrometrem APXS.
3076. solu (2012-09-18) činila produkce solárních článků 564 Wh/sol. Opacita atmosféry byla stanovena na Tau=0.560 a faktor zaprášení na 0.648. I přes drobný pohyb roveru se celková překonaná vzdálenost nezměnila a zůstala na hodnotě 35047.47 m.

Soly číslo 3077 až 3084 (2012-09-192012-09-26):
Opportunity pokračuje v kontaktním studiu hornin na místě, kde se předpokládá výskyt jílovitých minerálů. Na přítomnost hydratovaných minerálů ukazují i snímky pořízené panoramatickou kamerou PanCam.
Už 3076. solu byl pomocí brusky RAT [=Rock Abrasion Tool] okartáčován povrch světlého kamene v místě označeném "Azilda 1". Čištění povrchu pokračovalo i 3078. solu, tentokrát těsně vedle na cíli pojmenovaném "Azilda 2". Kartáč byl vzápětí nahrazen mikroskopem a rentgenovým spektrometrem APXS [=Alpha Particle X-ray Spektrometer]. O dva dny později byl kartáč použit znovu o kousek vedle v místě (překvapivě) nazvaném "Azilda 3".
Očištěný povrch byl znovu prozkoumán mikroskopem MI [=Microscopic Imager] a spektrometrem APXS. Na kameni byla tudíž okartáčována a prozkoumána relativně velká plocha. 2083. solu byla na místo "Azilda 2" nasazena vrtací hlavice RAT. Úvodní telemetrické údaje hlásí, že se podařilo vyvrtat otvor hluboký asi 0.8 mm. Vědce teď čeká rozhodnutí, jestli se bude ve vrtání pokračovat, nebo zda zhotovený otvor je už dostatečně hluboký a bude prostudován.
3084. solu (2012-09-26) vyráběly solární články 553 Wh/sol při atmosférické opacitě Tau=0.658 a prachovém faktoru 0.657. Rover nezměnil v uplynulém týdnu stanoviště a tudíž se ani nezměnila celková překonaná vzdálenost 35047.47 m.

Soly číslo 3085 až 3090 (2012-09-272012-10-02):
Opportunity se usilovně snaží kontaktními metodami získat důkazy o existenci jílovitých minerálů na pokraji kráteru "Endeavour". Rover stojí vedle velkého světlého kamene obnaženého podloží, který byl pojmenován "Whitewater Lake"“.
První fáze průzkumu byla dokončena na místě "Azilda". 3085. solu pokračovalo vrtání horniny v bodu "Azilda 2"“ nástrojem RAT [=Rock Abrasion Tool]. Jakmile byl otvor v kameni podle názoru odborníků dostatečně hluboký, pořídil mikroskop sérii snímků dna vývrtu a poté následovala analýza chemického složení spektrometrem APXS [=Alpha Particle X-ray Spectrometer]. 3087. solu vymetl kartáč umístěný na vrtačce RAT dno otvoru a poté se opakovalo snímkování mikroskopem a sběr dat rentgenovým spektroskopem.
Cíl "Azilda" byl tím dostatečně zdokumentován a Opportunity se krátkým 2.5 m dlouhým manévrem přesunula do pozice, odkud bude zkoumat další místa. V plánu je nasadit nástroje na některou z tmavých slupek, které pokrývají kamenný výchoz.
3090. solu (2012-10-02) činila produkce elektřiny 551 Wh/sol. Atmosférická opacita byla vyhodnocena na Tau=0.608 a prachový faktor na 0.634. Celková překonaná vzdálenost se změnila na 35050.06 m.

Soly číslo 3091 až 3097 (2012-10-032012-10-09):
Opportunity stále pokračuje v kontaktním studiu hornin na okraji kráteru "Endeavour", kde byla indikována možná přítomnost jílovitých minerálů. Je zaparkována poblíž velkého světlého kamene, který byl pojmenován "Whitewater Lake". V uplynulém týdnu nepatrně zamanévrovala, aby robotická ruka lépe dosáhla na tmavou krustu pokrývající část povrchu odhalené skály.
3092. solu se uskutečnil snad vůbec nejkratší přesun roveru. Při otočce, při níž se měla robotická ruka dostat do výhodnější pozice, se Opportunity posunula asi o 1 cm. Nicméně vyhlédnutý tmavý cíl "Chelmsford" se dostal do dosahu přístrojů. 3094. solu byl kámen asi 15 minut čištěn kartáčem na brusce RAT [=Rock Abrasion Tool]. Povrch bez prachového povlaku si nejprve prohlédl mikroskop MI [=Microscopic Imager] a poté zahájil sběr dat rentgenový spektrometr APXS [=Alpha Particle X-ray Spectrometer]. Analýza se protáhla přes noc. 3096. solu očistil kartáč místo mírně vedle a znovu proběhla rutinní prohlídka kamerou MI a na plochu dosedl spektrometr APXS.
V dalších plánech se počítá s tím, že rover objede území, které bylo na základě snímků z oběžné dráhy označené jako tvořené jílovitými minerály, a obrazově zdokumentuje terén palubními kamerami.
3097. solu produkovaly fotovoltaické články 531 Wh/sol. Atmosférická opacita byla vyhodnocena na Tau=0.722 a faktor zaprášení na 0.629. Celková překonaná vzdálenost se změnila na 35050.07 m.

Soly číslo 3098 až 3104 (2012-10-102012-10-17):
Opportunity provádí průzkum terénu kolem oblasti, kde se podle dat z oběžné dráhy mají vyskytovat jílovité minerály. Operuje na vyvýšenině "Cape York" na okraji kráteru "Endeavour".
Rover popojíždí kolem místa označeného "Matijevic Hill" (na počest nedávno zesnulého Jaka Mitijevice, spolutvůrce marsovských roverů). Přesuny se uskutečnily ve čtyřech solech - číslo 3098, 3101, 3103 a 3104 - a vozítko si připsalo na svůj účet dalších asi 70 m. Před každou cestou se snímkovaly vybrané cíle v okolí a na konec jízdy se zhotovilo navigační kamerou úplné 360° panorama. 3099. solu zjišťoval rentgenový spektrometr APXS obsah argonu v atmosféře. I v dalších dnech má rover putovat kolem lokace "Matijevic Hill".
3104. solu (2012-10-17) vykazovaly solární baterie výkon 579 Wh/sol. Atmosférická opacita byla vyhodnocena na Tau=0.604 a faktor zaprášení fotovoltaických článků na 0.624. Celková překonaná vzdálenost činila 35120.59 m.

Soly číslo 3105 až 3110 (2012-10-182012-10-23):
Opportunity pokračuje v průzkumu na cestě kolem lokality "Matijevic Hill". Prostor, kde by se měly vyskytovat zajímavé jílovité minerály, se nachází na části okrajového valu "Cape York" kráteru "Endeavour".
Rover měnil stanoviště během solů číslo 3105, 3107 a 3110. Nejprve se pohyboval západním, pak jihozápadním a nakonec jihovýchodním směrem. Celková délka přesunů činila asi 69 m. Před začátkem každé etapy se provádělo snímkování vybraných objektů a navigační kamerou bylo zaznamenáno celkové panorama. 3109. solu měřil rentgenový spektrometr APXS argon v atmosféře. V průzkumu této oblasti se má pokračovat i v dalších dnech.
3110. solu (2012-10-23) vyrobily fotovoltaické články 575 Wh/sol. Opacita atmosféry byla stanovena na Tau=0.654 a faktor zaprášení solárních panelů 0.619. Celková překonaná vzdálenost se změnila na 35189.68 m.

Soly číslo 3111 až 3117 (2012-10-242012-10-30):
Opportunity už má za sebou přibližně polovinu trasy kolem lokality "Matijevic Hill". Průzkum prováděný cestou má za cíl nalézt důkazy jílovitých materiálů, o jejichž přítomnosti svědčí snímky z oběžné dráhy.
Během posledního týdne se uskutečnily tři přesuny v solech číslo 2112, 3114 a 3117. Etapy byly dlouhé 30 m (západním směrem), 9 m (severně) a 33 m (jižně). Každá cesta začínala fotografováním vybraných cílů a končila pořízením úplného panoramatu navigační kamerou Navcam. Také v dalších dnech bude rover pokračovat v okružní jízdě kolem tohoto území.
3116. solu (2012-10-29) činila produkce energie z fotovoltaických článků 549 Wh/sol. Opacita atmosféry se udržuje na přibližně stejné úrovni Tau=0.649 a faktor zaprášení baterií byl dopočítán na 0.601. Celková překonaná vzdálenost se změnila na 35261.66 m.

Soly číslo 3118 až 3124 (2012-10-312012-11-06):
Rover Opportunity pokračuje už několik týdnů v průzkumu terénu na cestě kolem lokality "Matijevic Hill".
Cestovními dny byly tentokrát soly číslo 3119, 3121 a 3124, při nichž vozítko postupně zdolalo 38  m a 25 m na jiho-jihovýchod a 30 m směrem k jihu. Každé jízdě předcházelo snímkování vybraných objektů z okolí a po jejím skončení zhotovila navigační kamera úplné panorama z nového stanoviště. V týdenní zprávě se dále uvádí, že se uskutečnily v solech 3120 a 3122 dvě rádiové relace DTE [=direct-to-earth] přímo se Zemí ve frekvenčním pásmu X. Obvyklejší metodou je spojení v pásmu UHF přes retranslační družice Marsu. Proběhlo rutinní měření obsahu argonu v atmosféře spektrometrem APXS [=Alpha Particle X-ray Spectrometer] 3122. solu.
Řízení projektu nově implementovalo do programu denní kontrolu směru nadiru (směr ke středu planety). Nová sekvence významně snižuje nároky na vytížení inerciální jednotky IMU [=Inertial Measurement Unit]. V příštím týdnu bude spojení v pásmu UHF zredukováno, protože družice Mars Reconnaissance Orbiter bude využita k podpoře aktivit další sondy na oběžné dráze Mars Odyssey.
3124. solu (2012-11-06) vyráběly sluneční baterie 586 Wh/sol. Atmosférická opacita činila Tau=0.605 a prachový faktor 0.604. Celková překonaná vzdálenost se zvětšila na 35345.23 m.

Soly číslo 3125 až 3132 (2012-11-072012-11-14):
Průzkum lokality "Matijevic Hill", kterému se Opportunity věnuje během okružní jízdy již několik týdnů, se blíží k závěru.
I v tomto týdnu podnikl rover tři změny stanoviště. Došlo k tomu v solech číslo 3128 (délka přesunu 34.5 m), 3131 (16 m) a 3132 (8.5 m). Podobně jako v dřívějších zprávách uvádí řídící středisko, že na konci každé etapy byl vzhled okolního terénu zaznamenán na úplném panoramatu složeném ze záběrů navigační kamery. Vybrané cíle byly poté před další jízdou detailně obrazově zdokumentovány.
3126. solu kamery identifikace překážek HazCam vyfotografovaly vrtací hlavici nástroje RAT [=Rock Abrasion Tool] a byla pořízena sada záběrů mikroskopem MI [=Microscopic Imager] ke kalibračním účelům. 3129. solu proběhlo měření obsahu argonu v atmosféře spektrometrem APXS [=Alpha Particle X-ray Spectrometer]. Přepojení avioniky sondy Mars Odyssey na záložní okruhy bylo úspěšně dokončeno a první rádiové spojení Opportunity přes tuto retranslační družici bylo znovu navázáno 3129. solu. Rádiová relace měla nominální průběh.
3131. solu (2012-11-13) dokázaly vyrobit solární články 596 Wh/sol při atmosférické opacitě Tau=0.589 a faktoru zaprášení fotovoltaických panelů 0.606. Celková překonaná vzdálenost se zvětšila na 35404.20 m.

Soly číslo 3133 až 3136 (2012-11-152012-11-19):
Opportunity dokončila průzkumnou jízdu, která několik týdnů vedla kolem lokality "Matijevic Hill" na okraji vyvýšeniny "Cape York" u kráteru "Endeavour". Nyní se zaměří na kontaktní studium některých objektů, které se z geologického hlediska zdají být velmi zajímavými.
Rover 3133. solu popojel asi 24.6 m směrem k jednomu z nich. Do konečné polohy, kdy se cíl nachází v dosahu přístrojů na robotické ruce, dorazil krátkým 80 cm přískokem během solu číslo 3135.
Počínaje 3133. solem byl měřením zjištěn nárůst atmosférické opacity (Tau). Současně kamera MARCI [=Mars Color Imager] na družici MRO [=Mars Reconnaissance Orbiter] zaregistrovala velkou lokální prachovou bouři se středem, kde je nejvyšší opacita (stupeň zaprášení), pohybujícím se směrem k roveru. Řídící tým zůstal celý víkend ve střehu. Naštěstí se bouře stočila k jihu a stanoviště roveru zasáhla jen okrajově. Přesto byl zaznamenán nárůst opacity.
3136. solu (2012-11-19) dokázaly sluneční panely vyrobit 539 Wh/sol. Opacita atmosféry se zvýšila na Tau=0.897 a faktor zaprášení fotovoltaiky byl dopočítán na 0.612. Celková překonaná vzdálenost činila 35429.63 m.

Soly číslo 3137 až 3145 (2012-11-192012-11-28):
Po dokončení okruhu kolem lokality "Matijevic Hill" zahájila Opportunity kontaktní studium některých geologických objektů, u nichž se očekávají obzvlášť zajímavé výsledky. Současné pracoviště roveru je situováno na části vyvýšeného okraje kráteru "Endeavour", pojmenované "Cape York".
3137. solu byl zahájen průzkum cíle nazvaného "Sandcherry". První v akci byl mikroskop MI [=Microscopic Imager], následně se k povrchu přiblížil rentgenový spektrometr APXS [=Alpha Particle X-ray Spectrometer]. Na sol číslo 3139 bylo v plánu nasazení vrtačky RAT [=Rock Abrasion Tool]. Na robotické ruce se ale vyskytla porucha. Ramenní kloub, kterým se zvedá ruka ve svislém směru (elevaci), se přestal pohybovat a veškeré operace s robotickou rukou byly zastaveny. Shodou okolností se nicméně podařilo 3140. solu uskutečnit alespoň měření obsahu argonu v atmosféře spektrometrem APXS. K zablokování kloubu došlo už dříve, když se ruka pohybovala velmi pomalu. Rozborem telemetrických dat se nepodařilo objevit žádné podezřelé změny ve stavu kloubu.
V dalším kroku byly naordinovány diagnostické pohyby rukou, které byly zahájeny 3144. solu, a ani tentokrát se žádná nová závada na postiženém kloubu neobjevila. Aktivity v 3144. solu tudíž pokračovaly dokončením čištění kamene kartáčem, který je součástí vrtačky, prohlídkou povrchu mikroskopem a přiložením spektrometru APXS. Kromě operací s nástroji na robotické ruce shromažďoval rover v uplynulých dnech snímky do rozšířeného panoramatu barevnou kamerou Pancam. Výsledný obraz nese označení "Matijevic pan".
3145. solu činila produkce energie 559 Wh/sol při atmosférické opacitě Tau=0.793 a prachovém faktoru 0.608. Celková překonaná vzdálenost se nezměnila a zůstala na čísle 35429.63 m.

Soly číslo 3146 až 3151 (2012-11-292012-12-04):
Rover, který pokračuje v práci na místě nazvaném "Matijevic Hill", dokončil rozšířené barevné panorama okoní krajiny. Nyní navázal na intenzivní geologické výzkumy nástroji na robotické ruce.
3146. solu se pokusila vrtačka RAT [=Rock Abrasion Tool] obrousit část povrchu kamene v bodě "Sandcherry". Následně bylo místo zdokumentováno mikroskopem MI [=Microscopic Imager] a nakonec přišla řada na rentgenový spektroskop APXS [=Alpha Particle X-ray Spectrometer] během nočního snímání údajů o chemické složení horniny. 3151. solu se vozítko pohnulo přibližně o 23 cm, aby mohlo dosáhnout na nový vyhlédnutý cíl.
3151. solu (2012-12-04) činila produkce elektrické energie 536 Wh/sol při atmosférické opacitě Tau=0.866 a faktoru zaprášení fotovoltaických článků 0.599. Celková překonaná vzdálenost se zvětšila na 35429.86 m.

Soly číslo 3152 až 3158 (2012-12-052012-12-11):
Průzkum lokality "Matijevic Hill" bude pokračovat kontaktními metodami vybraných cílů.
3153. solu se rover posunul o 2.2 m západně k obnaženému kamennému podloží, pojmenovanému "Copper Cliff". Na skále je vidět zřetelné rozhraní mezi dvěma geologickými jednotkami. 3155. solu se Opportunity posunula ještě o další metr blíže k vybranému cíli. Do dosahu robotické ruky se tak dostala ploška "Onaping", která byla nejprve prohlédnuta mikroskopem MI [=Microscopic Imager]. Příští noc bylo z místa sejmuto spektrum přístrojem APXS [=Alpha Particle X-ray Spectrometer]. V plánu je nejnovější měření doplnit analýzami jiných bodů v dosahu a pak se teprve přesunout na jinou lokalitu.
3158. solu (2012-12-11) vyráběly sluneční baterie 524 Wh/sol při zvýšené atmosférické opacitě Tau=0.923. Faktor zaprášení fotovoltaických panelů byl dopočítán na 0.590. Celková překonaná vzdálenost činila 35432.84 m.

Soly číslo 3159 až 3165 (2012-12-122012-12-18):
Práce na lokalitě "Matijevic Hill" pokračují kontaktními výzkumy geologických vlastností na místě pojmenovaném "Copper Cliff".
3160. solu bylo zahájeno snímání mozaiky mikroskopických snímků povrchové struktury cíle. Během této operace došlo k zablokování robotické ruky v ramenním kloubu, kterým se natáčí v azimutálním směru. Podobný úkaz byl pozorován již několikrát, když se ruka měla natáčet pomalou, ale nikoliv nejnižší rychlostí. Magnetické síly, které normálně udržují systém ve stálé poloze, pokud jsou ovládací prvky bez napětí, mohou při jistých rychlostech zabránit pohybu. Při vyšších rychlostech se zásluhou pohybového momentu brzdný účinek překoná. Zkoušky provedené 3162. solu potvrdily, že je ramenní kloub v pořádku a následně robotická ruka přemístila do žádané polohy rentgenový spektrometr APXS.
3165. solu Opportunity popojela asi o 5.5 m na západ a dostala se na dosah další skupiny cílů v prostoru "Copper Cliff". Zde jsou v plánu průzkumy na nadcházející sváteční dny.
3165. solu (2012-12-18) vyrobily solární články 533 Wh/sol. Atmosférická opacita byla vyhodnocena na Tau=0.955 a faktor zaprášení na 0.607. Celková překonaná vzdálenost činila 35438.37 m.

Soly číslo 3166 až 3173 (2012-12-19 až 2012-12-26):
Vánoce přečkala Opportunity na lokalitě "Copper Cliff", na vyvýšeném okraji "Cape York" kráteru "Endeavour". Svátečním dnům odpovídala i přichystaná méně náročná náplň práce.
Rover prováděl kontaktní (in-situ) výzkumy nástroji na robotické ruce. Ke slovu přišel mikroskop MI [=Microscopic Imager] a rentgenový spektrograf APXS [=Alpha Particle X-ray Spectrometer]. Konalo se standardní sledování vývoje opacity a měření zastoupení argonu v atmosféře.
3173. solu (2012-12-26) vyráběly fotovoltaické panely 485 Wh/sol při poněkud zvýšené prašnosti atmosféry. Opacita byla stanovena na Tau=1.02 a faktor zaprášení solárních článků byl vypočítán na 0.594, tzn. 59.4% energie dopadajících slunečních paprsků prošlo prachovou vrstvou a mohlo být konvertováno na elektrickou energii. Celková překonaná vzdálenost 35438.37 m se oproti minulému reportu nezměnila.

Soly číslo 3174 až 3180 (2012-12-272013-01-03):
Opportunity ani tento týden nezměnila stanoviště a pokračpvala v kontaktním studiu objektů na lokalitě "Copper Cliff".
2174. solu byl pomocí robotické ruky přemístěn rentgenový spektrometr APXS [=Alpha Particle X-ray Spectrometer] na cíl označený jako "Vermilion Lake 1". Byl zahájen několikadenní sběr dat. 3177. solu byly pořízeny mikroskopem snímky na jiném bodě pojmenovaném "Vermilion Lake 2". Bezprostředně poté byl na místo přiložen spektrometr APXS a navázaly další analýzy. 3179. solu se spektrometr přemístil na "Vermilion Cliffs 2" a přichystal se na další měření.
3175. solu zaznamenali technici v řídícím středisku tzv. "small dust cleaning event", což znamená, že se paluby roveru dotkl závan větru, patrně malý prachový vír, který smetl část prachu usazeného na povrchu solárních panelů. Projevilo se to skokovým zvýšením výroby elektrické energie přibližně o 40 Wh/sol.
3180. solu (2013-01-03) produkovaly fotovoltaické články 542 Wh/sol při atmosférické opacitě Tau=0.961 a zlepšeném prachovém faktoru 0.633.

Soly číslo 3181 až 3186 (2013-01-042013-01-09):
Opportunity ukončila práce na stanovišti "Copper Cliff". Výzkumy na lokalitě "Matijevic Hill" na okraji kráteru "Endeavour" nicméně pokračují.
3182. solu opustil rover dosavadní místo a přesunul se asi o 13 m směrem k prostoru označenému "Whitewater Lake". Záměrem bylo zaparkovat poblíž již dříve vyhlédnutého kamene se světlými žílami. Zde se měla uskutečnit další série kontaktních měření. 3185. solu se Opportunity přiblížila k cíli další krátkou jízdou 2.6 m. Do finální pozice se pak měla dostat 3187. solu.
3186. solu (2013-01-09) činila výroba elektrické energie 509 Wh/sol. Atmosférická opacita byla vyhodnocena na Tau=1.01 a faktor zaprášení fotovoltaických panelů na 0.620. Celková překonaná vzdálenost na Marsu se změnila na 35454.23 m.

Soly číslo 3187 až 3193 (2013-01-102013-01-16):
Po skončení prací na stanovišti "Copper Cliff" se Oppotunity přesunula k světlejšímu kamenitému podloží, na němž jsou zajímavé žíly z odlišného materiálu. Místo nazvané "Whitewater Lake" už bylo před časem zběžně zkoumáno.
3187. solu změnil rover pozici o něco přes jeden metr. Robotická ruka se dostala do polohy, z níž mohla dosáhnout na cíl "Ortiz", který reprezentuje jednu ze zmíněných žil. 3189. solu zhotovil mikroskop MI [=Microscopic Imager] z tohoto místa velkou mozaiku detailních snímků. V dalším čase byl na "Ortiz" umístěn rentgenový spektrometr APXS a přes noc proběhly analýzy chemického složení minerálů. 3191. solu pokračovalo mikroskopické snímkování v bezprostřední blízkosti od předchozí plochy. Nový cíl byl opět přes noc podroben analýzám spektrometrem APXS.
U Opportunity se začaly tento měsíc objevovat závady v paměti, podobné problémům, které zažil Spirit v roce 2009. Není to nic obzvlášť nebezpečného, ale může způsobit ztrátu některých dat připravených k odeslání na Zemi. Závada se dá částečně eliminovat tím způsobem, že se nejdůležitější údaje odvysílají vždy ještě před tím, než se rover uloží ke spánku. Pravděpodobnou příčinou je postupná degradace funkčnosti paměti flash, která se používá pro dočasné umístění souborů, které nejsou určeny k okamžitému odeslání. Řízení projektu implementovalo 3189. solu do programu diagnostické sledování funkce systému. Od solu číslo 3183 se ale žádné ztráty dat zatím neobjevily a rover zůstává v dobré kondici.
3193. solu vyráběly sluneční články 498 Wh/sol. Atmosférická opacita činila Tau=1.08 a faktor zaprášení 0.623. Celková překonaná vzdálenost byla stanovena na 35455.34 m.

Soly číslo 3194 až 3199 (2013-01-172013-01-22):
Za uplynulý týden nezměnila Opportunity stanoviště. Zůstává na místě, odkud může zkoumat žíly vystupující ze světlé kamenné desky, nazvané "Whitewater Lake".
3194. solu zhotovoval mikroskop mozaiku snímků na cíli "Ortiz 3". Mikroskop byl posléze vyměněn za rentgenový spektrometr APXS [=Alpha Particle X-ray Spectrometer] a přes noc probíhaly chemické analýzy minerálů. 3197. solu byl nečekaně přerušen pohyb robotické ruky v kloubu číslo 2, který ovládá rameno ve vertikálním směru. Rover právě chystal kartáč RAT [Rock Abrasion Tool] na očištění kamene v místě, kudy probíhá jedna ze zmíněných žil. Podobné zablokování se v minulosti přihodilo již několikrát a vždy při velmi pomalé rychlosti otáčení. Má se za to, že při pomalém pohybu proti směru působení gravitace nedokáže servomotor vyvinout dostatečný krouticí moment, aby překonal magnetické pole v motoru. V počátcích se předpokládalo jisté poškození kloubu. Tato možnost není ještě vyloučena a probíhá šetření.
Výpadky paměti flash, o kterých bylo referováno minule, se od 3183. solu zatím neprojevily a rover zůstává v uspokojivém stavu. 3195. solu zaznamenali technici mírný nárůst výroby elektrické energie, způsobený zřejmě sfouknutím jistého množství prachu z povrchu solárních baterií během tzv. "small dust-cleaning event".
3199. solu (2013-01-22) produkovaly fotovoltaické články 540 Wh/sol při opacitě atmosféry Tau=1.11 a zlepšeném prachovém faktoru 0.651. Odometrie (měření délky projeté trasy) se za poslední týden nezměnila.

Soly číslo 3200 až 3207 (2013-01-232013-01-30):
Opportunity se pohybuje podél okraje útvaru "Cape York" na straně přiléhající ke kráteru "Endeavour". V přestávkách provádí kontaktní analýzy vybraných cílů.
3200. solu byl dokončen průzkum kamenného výchozu "Whitewater Lake". Posledními úkony bylo zhotovení mozaiky mikroskopických snímků na místě "Ortiz 2b" a noční analýza chemického složení ve stejném bodě spektrometrem APXS [=Alpha Particle X-ray Spectrometer]. 3203. solu se rover odpoutal od "Whitewater Lake" a zamířil k prostoru pojmenovanému "Flack Lake" jízdou na sever, dlouhou přibližně 21.5 m. 3205. solu se mírně otočil, aby se zlepšila spojová linka, a kamera zdokumentovala stav opotřebení ostří vrtací hlavy RAT [=Rock Abrasion Tool]. 3206. solu dorazila Opportunity k cíli "Newberry" na západě 4.8 m dlouhým přískokem. Nacházejí se zde malá kulová zrnka, označovaná již od začátku mise jako "borůvky". Následujícího dne byl cíl důkladně prohlédnut mikroskopem v bodě "Fullerton 1". Přes noc sem byl přiložen spektrometr APXS.
V systému paměti flash se stále neobjevila porucha, která se vyšetřuje od posledního výpadku jisté části dat 3183. solu (2013-01-06). Rover je jinak ve velmi dobrém zdravotním stavu.
3206. solu (2013-01-29) činila produkce elektrické energie 534 Wh/sol při atmosférické opacitě Tau=0.974 a faktoru zaprášení 0.644. Celková překonaná vzdálenost vzrostla na 35481.74 m.

Soly číslo 3208 až 3213 (2013-01-312013-02-05):
Opportunity pokračuje v kontaktních výzkumech zajímavých cílů, které si odborníci vyhlédli během předchozí inspekční jízdy v lokalitě "Cape York".
3208. solu zhotovil rover pomocí kamery s mikroskopem mozaiku snímků na místě nazvaném "Fullerton 2". Na stejný bod byl poté umístěn spektrometr APXS a v noci proběhla analýza chemického složení. Příštího dne kartáč umístěný na vrtačce RAT [=Rock Abrasion Tool] stejný cíl zbavil prachu a na takto připraveném povrchu proběhlo další snímkování mikroskopem a noční analýza rentgenovým spektrometrem. Plánované práce na tomto cíli byly tím skončeny a 3212. solu odjela Opportunity asi 35.5 m na sever. Následující sol byl přesun dokončen krátkým (asi 4.5 m) úsekem, kterým se na dosah dostal nový vyhlédnutý objekt.
Výpadky paměti, o kterých jsme se už několikrát zmiňovali v předchozích zprávách, se ani tentokrát nevyskytly. Rover zůstává v dobré kondici.
3212. solu (2013-02-04) činila produkce solárních článků 554 Wh/sol při atmosférické opacitě Tau=0.926 a faktoru zaprášení fotovoltaických panelů 0.643. Celková překonaná vzdálenost se změnila na 35521.75 m.

Soly číslo 3214 až 3219 (2013-02-062013-02-12):
Pokračuje detailnější průzkum objektů, které vytipovali odborníci během okružní jízdy roveru kolem území "Matijevic Hill" na okraji vyvýšeniny "Cape York".
3214. solu bylo dokončeno studium na cíli "Fecunis Lake". Místo očistil kartáč umístěný na vrtačce RAT [=Rock Abrasion Tool] a pak pokračovala prohlídka mikroskopem MI [=Microscopic Imager] a analýza spektrometrem APXS [=Alpha Particle X-ray Spectrometer]. 3216. solu rover mírně zacouval a zkoumané místo zdokumentovala panoramatická kemera Pancam. Vzápětí pokračovala cesta přibližně 16 m na západ k novému vyhlédnutému objektu. 3219. solu byl přesun dokončen krátkým úsekem 1.8 m k místu "Maley".
3219. solu (2013-02-12) vyráběly solární články 490 Wh/sol při atmosférické opacitě Tau=0.891 a faktoru zaprášení 0.626. Celková překonaná vzdálenost vzrostla na 35539.61 m.

Soly číslo 3220 až 3227 (2013-02-132013-02-20):
Zdá se, že současné pracoviště Opportunity na okraji kráteru "Endeavour" bude nabízet ještě delší dobu zajímavé cíle k detailnímu průzkumu. Alespoň to vyplývá ze zatím zveřejněných nejbližších úkolů.
3221. solu byl v plánu menší obrat na místě, čímž by se robotická ruka dostala do lepší pozice vzhledem k novému povrchovému cíli. Závada na pozemní stanici dálkových kosmických spojů bohužel nedovolila předat příslušnou sekvenci povelů do palubního počítače vozítka na Marsu. Série snímků, která poté dorazila do řídícího střediska, ale ukázala, že vybraného místa lze dosáhnout i bez natáčení roveru a původně uvažovaný manévr byl zrušen.
3224. solu byl povrch kamene "Maley" očištěn kartáčem RAT [=Rock Abrasion Tool] a hned poté si strukturu cíle prohlédl mikroskop MI [=Microscopic Imager] a následně se připravil k měření spektrometr APXS [=Alpha Particle X-ray Spectrometer] k nočním analýzám. Práce na tomto místě byla ukončena a Opportunity zamířila na jihovýchod k dalšímu kameni "Big Nickel". Zdolala přitom asi 36.5 m.
Problémy s poškozením některých souborů v paměti flash, které se naposled projevily během 3183. solu (2013-01-06) se ani tento týden nevyskytly a rover zůstává v dobré kondici.
3226. solu (2013-02-19) produkovaly fotovoltaické články 521 Wh/sol. Opacita atmosféry byla stanovena na Tau=0.829 a faktor zaprášení solárních baterií na 0.618. Celková překonaná vzdálenost se zvětšila na 35576.09 m.

Soly číslo 3228 až 3233 (2013-02-212013-02-26):
Rover nemíní opustit prostor na vnitřním okraji obvodového valu označeného jako jako "Cape York" lemujícího kráter "Endeavour". Pokračuje v kontaktním studiu objektů, které si specialisté vyhlédli během předcházející okružní jízdy.
3230. solu se vozítko pohnulo asi o 5 m a mělo se dostat se k místu, kde by se povrchová sypká vrstva materiálu rozrušila otáčejícími se koly. Tento cíl byl pojmenován "Boxwork". Požadované polohy však nebylo dosaženo kvůli nečekaně vysokému stupni prokluzování kol.
3233. solu se Opportunity přesunula přibližně o 1.3 m, aby se přiblížila k cíli "Lihir" v místě s načechraným prachem, a kde se měly uskutečnit detailní průzkumy. Robotická ruka se připravila na operace s kontaktními měřícími aparáty.
Ani tento týden se nevyskytly případy ztráty dat v paměti flash. Oficiálně se uvádí, že se rover nachází v dobrém stavu.
3233. solu (2013-02-26) dokázaly vyrobit fotovoltaické články 510 Wh/sol při atmosférické opacitě Tau=0.817 a faktoru zaprášení 0.594. Celková překonaná vzdálenost se zvětšila na 35582.33 m.

Soly číslo 3234 až 3240 (2013-02-272013-03-05):
Opportunity zkoumá různé lokality podél vnitřního vyvýšeného okraje "Cape York" lemujícího kráter "Endeavour".
3235. solu (2012-02-28) zkomplikoval provoz roveru teplý reset řídícího počítače. Událost byla vyvolána letovým software při pokusu zapsat data do systému souborů flash. Chování počítače se podobá potížím, které zastihly Spirit, když se poškodil řídící blok souborů v paměti flash. Následkem resetu zastavil rover veškeré probíhající sekvence a zahájil činnost ve stavu nazývaném Automode. Automode představuje stabilní a bezpečný stav, kdy se rover aktivuje denně během spojových seancí v pásmu X i v pásmu UHF, ale neprovádí žádná vědecká pozorování.
Rovněž v důsledku předcházejícího resetu došlo 3236. solu k závadě na vysokoziskové anténě pro pásmo X. Tento problém byl nicméně očekáván. Řídící tým vyslal 3237. solu sérií povelů v reálném čase, které měly zrušit chybové stavy, instalovat nové sekvence a poté je aktivovat. Operace proběhla podle plánu a Opportunity se vrátila k normálním operacím, řízeným hlavním počítačem. Odborníci situaci s pamětí flash nadále bedlivě sledují. Pokud by se chování paměti dále zhoršilo, bude systém zformátován, stejně, jako se to provedlo s roverem Spirit. Pak je naděje, že se situace vrátí definitivně k normálu.
Opportunity se vrátila ke standardnímu vědeckému programu 3239. solu (2013-03-04). Robotická ruka přiložila rentgenový spektrometr APXS [=Alpha Particle X-ray Spectrometer] na místo označené "Lihir" a zde proběhl krátký rozbor chemického složení. Na stejném místě zdokumentoval vzápětí povrchovou strukturu kamene mikroskop MI [=Microscopic Imager] a nakonec se zopakovalo měření pomocí APXS, tentokrát trval sběr dat delší dobu. Po skončení těchto prací odjel 3240. solu rover asi 33 m jižním směrem. Vrátil se do lokality "Kirkwood". V plánu je provést některá kontaktní měření na kulovitých kamenných zrnech, která zde byla pozorována.
3240. solu (2013-03-05) dokázaly vyrobit solární články 498 Wh/sol při atmosférické opacitě Tau=0.798 a faktoru zaprášení 0.580. Celková překonaná vzdálenost činila k tomuto datu 35615.79 m.

Soly číslo 3241 až 3247 (2013-03-062013-03-12):
Opportunity dokončuje plánovaný průzkum na obvodovém valu kráteru "Endeavour" v prostoru nazvaném "Cape York" a chystá se odcestovat směrem na jih.
Potíže s pamětí flash se opakovaly – i když v menším rozsahu – také 3244. solu. Symptomy byly poněkud rozdílné ve srovnání s dřívějšími problémy. Řízení projektu anomálie dále zkoumá.
3246. solu se rover přiblížil po kratším přesunu dlouhém asi 9.2 m k cíli "Kirkwood". Prakticky stejné místo navštívila Opportunity již dříve před zahájením regionální okružní jízdy a nyní se vrátila, aby důkladně prozkoumala zajímavé minerální kuličky.
3247. solu (2013-03-12) činila produkce elektrické energie 483 Wh/sol. Atmosférická opacita byla určena na Tau=0.863 a prachový faktor na 0.598. Celková překonaná vzdálenost vzrostla na 35625.03 m.

Soly číslo 3248 až 3254 (2013-03-132013-03-20):
Opportunity se vrátila k lokalitě "Kirkwood" a dokončila kontaktní průzkum záhadných minerálních kuliček. 3248. solu robotická ruka nasměrovala mikroskop MI [=Microscopic Imager] a následně rentgenový spektrometr APXS [=Alpha Particle X-ray Spectrometer] na povrchový cíl "Sturgeon River 2", na němž se nacházela spousta kuliček. Rentgenová analýza chemického složení probíhala v nočních hodinách.
Příštího dne změnil manipulátor polohu a mikroskopické snímkování a analýzy pomocí APXS se uskutečnily na nedalekém bodě "Sturgeon River 1a". Detailní dokumentování vzhledu povrchu mělo pokračování 3250. solu na vedlejších cílech "Lake Laurentian" a "South Range". Poté se spektrometr APXS vrátil na místo "Sturgeon River 1a" a pokračoval v noční integraci.
3251. solu se uskutečnila první ze zkoušek "pásového" vrtání nástrojem RAT [=Rock Abrasion Tool] na místě označeném "Sturgeon River 3". Zkouškou se nevyrobil dostatek kamenného prachu, proto se opakovala v solu 3253. Každý záběr vrtačkou byl zakončen zhotovením mozaiky mikroskopických snímků a noční analýzou spektrometrem APXS. Panoramatická kamera Pancam pořídila snímek prachu vyrobeného vrtačkou přes 13 barevných filtrů.
Jakmile byly vrtací pokusy u konce, obdržela Opportunity 3255. solu instrukce, aby opustila současné místo a přejela k poslední vybrané lokalitě u "Matijevic Hill".
3253. solu (2013-03-19) vyrobily solární články 490 Wh/sol při atmosférické opacitě Tau=0.771 a prachovém faktoru 0.590. Celková překonaná vzdálenost činila 35625.0 m.

Soly číslo 3255 až 3260 (2013-03-212013-03-26):
Opportunity se přesunula na místo, kde setrvá přes nadcházející třítýdenní období sluneční konjunkce. Nové stanoviště se stále ještě nachází na okraji kráteru "Endeavour" na části obvodového valu pojmenovaného pracovně "Cape York". Současné stanoviště označené "Big Nickel" má být nicméně posledním místem, na němž se budou provádět kontaktní geologické průzkumy na "Cape York". S koncem sluneční konjunkce má rover tento region opustit.
Ke sluneční konjunkci dochází, jestliže se Země a Mars nacházejí na opačných stranách od Slunce. Tuto polohu zaujímají planety každých 26 měsíců. Během konjunkce se zhoršují podmínky rádiového spojení. Na dobu od 2013-04-09 do 2013-04-26 se neplánuje vysílání žádných nových povelů na Mars. Rover bude vykonávat vědecká pozorování podle sady příkazů, které obdržel či obdrží v dostatečném předstihu. Nepředpokládá se, že by se v tomto čase přenášely nějaké nové snímky.
3255. solu, po skončení studia kamenných kuliček na lokalitě "Kirkwood", popojela Opportunity asi o 25 m přímo na sever k místu "Big Nickel". 3257. solu byl přibližovací manévr dokončen krátkým čtyřmetrovým přesunem. Poslední malý pohyb (2 cm) provedl rover 3260. solu, aby se dostaly do dosahu nástrojů vybrané povrchové cíle.
Rover se tak usadil v požadované poloze a nyní obdrží sekvenci příkazů na manévry s robotickou rukou, která má zabezpečit zhotovení mozaiky mikroskopických snímků v bodě označeném "Esperance" a umístění rentgenového spektrometru APXS na noční analýzy chemického složení kamene.
V solech 3255, 3256 a 3257 se poněkud zlepšila produkce elektřiny, když závan větru smetl z povrchu solárních baterií část usazeného prachu. 3260. solu (2013-03-26) vyráběly fotovoltaické články 590 Wh/sol. Atmosférická opacita byla stanovena na Tau=0.760 a zlepšený prachový faktor na 0.654. Celková překonaná vzdálenost se zvětšila na 35.65 km.

Soly číslo 3261 až 3266 (2013-03-272013-04-01):
Opportunity zaujala pozici, v níž setrvá během nadcházejících tří týdnů sluneční konjunkce. Nachází se na místě vybraném jako poslední lokalita s cíli pro kontaktní geologický průzkum v prostoru vyvýšeniny "Cape York". Po skončení konjunkce rover tento prostor definitivně opustí.
3262. solu se přemístila robotická ruka, aby mohla panoramatická kamera umístěná na palubním stožáru vyfotografovat přes 13 různých barevných filtrů místo na povrchu terénu, pojmenované pracovně "Esperance". Poté manipulátor změnil polohu a na stejné místo se zaměřil mikroskop MI [=Microscopic Imager] a nakonec rentgenový spektrometr APXS [=Alpha Particle X-ray Spectrometer]. 3264. solu pokračovala Opportunity ve sběru dalších mikroskopických snímků, aby se pokryla celá plocha cíle. Nakonec byl rentgenový spektrometr umístěn na bod označený "Esperance 2".
2366. solu produkovaly solární články 559 Wh/sol. Opacita atmosféry byla změřena na Tau=0.741 a faktor zaprášení dopočítán na 0.636. Celková překonaná vzdálenost se nezměnila a zůstala na hodnotě 35.65 km.

Soly číslo 3267 až 3274 (2013-04-022013-04-09):
Opportunity dokončila poslední operace plánované před začátkem sluneční konjunkce. Na současném stanovišti na okraji kráteru "Endeavour" teď zůstane po dobu necelých tří týdnů (oficiálně 2013-04-092013-04-26) bez spolehlivého rádiového spojení a s minimální aktivitou.
3267. solu se naposledy manipulovalo s robotickou rukou. Mikroskop MI [=Microscopic Imager] zhotovil záběry dalších míst na cílové ploše "Esperance", z nichž se postupně skládá mozaika detailního obrazu povrchu kamene. Následně byl na bod "Esperance 3" přiložen rentgenový spektrometr APXS [=Alpha Particle X-ray Spectrometer]. Zde vydrží až do konce konjunkce.
3274. solu (2013-04-09) činila produkce elektrické energie 557 Wh/sol při atmosférické opacitě Tau=0.677 a prachovém faktoru 0.617. Celková překonaná vzdálenost se nezměnila a zůstala na hodnotě 35.65 km.

Soly číslo 3275 až 3278 (2013-04-102013-04-13):
Opportunity čeká na místě "Cape York" na konec sluneční konjunkce. Rover zůstává zaparkován na zvoleném místě a byly zredukovány i veškeré náročnější aktivity.
Poslední telemetrie dorazila na Zemi 3278. solu (2013-04-10). Ke sluneční konjunkci dochází tehdy, jestliže se Země a Mars nacházejí na opačné straně od Slunce. Rádiové vlny, které procházejí kolem Slunce, jsou v takovém případě silně deformovány, obtížně se dekódují, v extrémním případě jsou zcela znehodnoceny. Z tohoto důvodu bylo vysílání povelů směrem k roveru na období mezi 2013-04-09 a 2013-04-26 dočasně přerušeno. Rover pokračuje v méně náročné práci, k níž dostal instrukce ještě před začátkem konjunkce. V kritickém období se nebudou ani vysílat žádná obrazová data.
Podle údajů z 3278. solu (2013-04-10) byl rover v dobrém technickém stavu a měl k dispozici dostatek energie. Celková překonaná vzdálenost se pochopitelně během popisovaného období nezměnila a činila 35.65 km.

Soly číslo 3279 až 3290 (2013-04-142013-04-26):
Opportunity prožila jedny z posledních dní sluneční konjunkce na okraji kráteru "Endeavour". Jak už bylo uvedeno v předchozí zprávě, poslední telemetrie dorazila na Zemi 3278. solu (2013-04-13). Obnovení spojení bylo v plánu v solu číslo 3290 (2013-04-26).
Rover se zatím nepohybuje a plní jednodušší úkoly, které obdržel dopředu před začátkem konjunkce.

Soly číslo 3291 až 3295 (2013-04-272013-05-01):
Opportunity bezpečně přečkala období sluneční konjunkce. Letový tým nicméně zjistil, že již v minulém týdnu (2013-04-21), tedy ještě v době, kdy nebylo udržováno spojení se Zemí, došlo k závadě na paměti flash, která způsobila přechod do autonomního módu. Rover zůstal v pohotovosti, ale neprobíhaly žádné operace.
3294. solu se středisko snažilo vrátit rover k normálnímu provozu, kvůli chybě v postupu byl ale pokus neúspěšný. Následujícího dne proběhla operace již zcela hladce a Opportunity se přihlásila znovu do služby. Podle telemetrie je v dobrém technickém stavu a pokračuje v činnosti podle plánu.
3294. solu (2013-04-30) vyráběly solární baterie 506 Wh/sol. Atmosférická opacita byla stanovena na Tau=0.672 a faktor zaprášení fotovoltaických panelů na 0.573. Celková překonaná vzdálenost se nezměnila a zůstala na 35.65 km.

Soly číslo 3296 až 3302 (2013-05-022013-05-08):
Opportunity urychleně dokončuje analýzy cíle "Esperance", což je pravděpodobně hornina bohatá na fylosilikáty. Poté má odjet směrem k předpokládanému zimnímu stanovišti na jihu, které dostalo označení "Solander Point".
Na 3296. sol naplánovali technici malou otočku, dosud nejmenší (asi 0.5°), o jakou se kdy pokusili. Vrtačka RAT [=Rock Abrasion Tool] se po ní měla dostat do lepší pracovní polohy. Operace se zdařila a nástroj byl připraven k činnosti určené na 2013-05-07.
Práce na geologickém průzkumu objektu "Esperance" komplikuje sílící neklid v atmosféře. V lokalitě, v níž působí Opportunity se vytvořila místní prachová bouře, která zhoršila opacitu až na hodnotu 1.53 v solu číslo 3301. Druhého dne se situace zlepšila na Tau=1.45, ale je nebezpečí, že by se opět mohla změnit k horšímu. Pokud by se zaprášení atmosféry už dále nezhoršovalo, případně, kdyby se bouře zmírňovala, je naděje, že se vbrzku ukončí práce s manipulátorem IDD [=Instrument Deployment Device] a v polovině května (kolem solu 3309) by rover začal opět cestovat.
Sluneční baterie byly schopny vyrobit 3302. solu (2013-05-08) 385 Wh/sol elektrické energie. Zvýšená atmosférická opacita byla změřena na Tau=1.45 a faktor zaprášení byl vyhodnocen na 0.584. Celková překonaná vzdálenost zůstala na 35.65 km.

Soly číslo 3303 až 3309 (2013-05-092013-05-15):
Opportunity posunula dosavadní americký rekord v počtu překonaných kilometrů vozidel popojíždějících na jiných kosmických tělesech. Stalo se tak během přesunu 3309. solu (2013-05-15) a rover tak odsoudil na druhé místo elektromobil, který používali astronauti Apolla 17 na Měsíci. Jen několik málo metrů ještě chybí, aby byl zdolán absolutní rekordman, jímž je ruský Lunochod 2.
Ještě před tím Opportunity dokončila vědecký průzkum objektu "Esperance". Posledním experimentem byla 3305. solu noční analýza kamene rentgenovým spektrometrem APXS [=Alpha Particle X-ray Spectrometer] v místě vývrtu zhotoveného vrtačkou RAT [=Rock Abrasion Tool]. Předchozí rozbory naznačovaly, že se jedná o jíl vystavený působení vody s relativně neutrálním pH. V tomto případě by šlo o dosud nejvhodnější prostředí pro existenci biologických objektů, s jakým se Opportunity doposud setkala.
V minulé zprávě byly vyjádřeny vážné obavy z lokální prachové bouře, která po několik dní udržovala opacitu (stupeň zaprášení) atmosféry poblíž hodnoty Tau=1.5. Bouře, zdá se, už ustoupila a neomezuje ve větší míře činnost roveru.
3309. solu (2013-05-15) vyráběly solární články 431 Wh/sol při opacitě Tau=1.21 a faktoru zaprášení povrchu fotovoltaiky 0.576. Všechny systémy fungovaly nominálně. Celková překonaná vzdálenost činila 35.76 km.

Soly číslo 3310 až 3316 (2013-05-162013-05-22):
Opportunity opustila oblast "Cape York" a vydala se směrem k lokalitě "Solander Point", vzdálené přibližně 2 km.
Rover v uplynulém týdnu podnikl pět cestovních etap v solech číslo 3310, 3312, 3314, 3315 a 3316. Zdolal přitom celkem asi 376 m, převážně ve směru na jihovýchod. Ve stejném azimutu se nachází "Solander Point", kam bude Opportunity cestovat i v dalších dnech.
Atmosféra se od nedávné prachové bouře znatelně pročistila, což je vidět na snížené hodnotě atmosférické opacity. Ke zlepšení energetické situace přispěly i dva zásahy větrných poryvů, které částečně smetly prach, spočívající na povrchu fotovoltaických panelů. K očištění solárních článků, označovanému jako "modest solar array dust cleaning" došlo v solech číslo 3311 a 3315.
3316. solu (2013-05-22) činila výroba elektrické energie 541 Wh/sol při atmosférické opacitě Tau=0.903 a faktoru zaprášení 0.649. Celková překonaná vzdálenost se zvětšila na 36.14 km.

Soly číslo 3317 až 3323 (2013-05-232013-05-29):
Opportunity pokračuje k místu "Solander Point", nacházejícímu se asi 2 km daleko.
V posledních sedmi dnech se nicméně rover přesunoval jen dvakrát. Bylo to v solech číslo 3317 a 3323. Celkem zdolal 259 m jihovýchodním směrem. 3318. solu se uskutečnilo noční měření obsahu argonu v atmosféře spektrometrem APXS [=Alpha Particle X-ray Spectrometer]. 3320. solu bylo na programu barevné fotografování permanentních magnetů, instalovaných na horní palubě a především prachu na nich zachyceného. Smínky zhotovila panoramatická kamera PanCam a použila k tomu svých všech 13 barevných filtrů. Kromě toho byly dalšího dne zhotoveny záběry vrtacího ostří zařízení RAT [=Rock Abrasion Tool] a oblohy. Jelikož rover nyní disponuje dostatkem energie, mohl navázat 3321. solu spojení v pásmu UHF i při dopoledním přeletu retranslační družice.
3323. solu (2013-05-29) vyráběly solární články 546 Wh/sol při atmosférické opacitě Tau=0-838 a prachovém faktoru 0.664. Celková překonaná vzdálenost činila 36.29 km.

Soly číslo 3324 až 3330 (2013-05-302013-06-06):
Opportunity pokračuje v cestě ke stanovišti "Solander Point". V minulých dnech dorazila na lokalitu "Nobbys Head".
Opportunity cestovala v solech číslo 3324, 3325, 3328 a 3330 a zaznamela celkem dalších 310 m. Dodržovala většinou hlavní jižní směr.
Z místa "Nobbys Head" bude pořízena sada stereoskopických snímků, na nichž se má zhodnotit, zda svahy otočené k severu by nemohly být využity k zaparkování roveru v zimní přestávce. Stalo by se tak v případě, že se nepodaří do stanoveného data dosáhnout hlavního zimního stanoviště na lokalitě "Solander Point". Ta se nachází momentálně asi 1.5 km daleko.
Elektrická energie dostačovala opět na mimořádnou rádiovou relaci v pásmu UHF v dopoledních hodinách 3327. solu.
3329. solu (2013-06-05) činila produkce elektrické energie 535 Wh/sol. Opacita atmosféry byla stanovena na Tau=0.806 a faktor zaprášení na 0.663. Celková překonaná vzdálenost se zvýšila na 36.61 km.

Soly číslo 3331 až 3339 (2013-06-072013-06-15):
3332. a 3333. solu uskutečnila Opportunity bleskový vědecký výzkum. Prvního dne pořídila mikroskopické snímky zvoleného cíle a na noc instalovala a spustila rentgenový spektrometr. Druhého dne hned pokračovala v jízdě. Společně s cestou, uskutečněnou 3335. solu, překonal rover více než 65 m.
3336. solu zažila Opportunity teplý reset počítače, vyvolaný problémem s pamětí flash, podobný závadě zaznamenané už 3235. solu (2013-02-28). Rover se poté správně přepojil do autonomního módu. 3339. solu byla situace zvládnuta a rover začal pracovat podle nové sekvence povelů. Obsahovaly mj. i příkazy k jízdě dlouhé asi 75 m. Robot se zdá být opět v dobré kondici.
3336. solu (2013-06-12) vyrobily solární panely 517 Wh/sol při opacitě atmosféry Tau=0.829 a faktoru zaprášení 0.645. Celková překonaná vzdálenost vzrostla na 36.75 km.

Soly číslo 3340 až 3344 (2013-06-162013-06-20):
Opportunity se nachází v dobré kondici, i když už na Marsu prožila celých pět planetárních roků. Jubilejní den se bude slavit přesně 2013-06-21.
Řídící středisko úspěšně obnovilo všechny funkce po závadě na paměti flash, ke které došlo 2013-06-12, a následném přepnutí do bezpečnostního módu. První pokus o oživení, provedený 2013-06-13 (3337. sol), se nezdařil kvůli nesouladu v blíže nespecifikovaném načasování ranního probuzení roveru. Úspěch se dostavil teprve po operacích v solech číslo 3338 a 3339.
Následujícího dne se vozítko přesunulo po trase dlouhé asi 75 m. Tato jízda představovala první polovinu testu několikadenního způsobu autonomních cest. Rover se znovu pohnul 3342. solu, přičemž překonal 61 m terénu a dokončil jmenovanou zkoušku. 3344. solu se vědecký tým rozhodl zamířit na východ k útvaru pojmenovanému "Nobbys Head". Objekt se má podrobněji prozkoumat. Jízda měřila necelých 33 m. V plánu je nyní zatočit k jihu a pokračovat v cestě k lokalitě "Solander Point", kam ještě zbývá přibližně 1 km.
3344. solu (2013-06-20) vyrobily solární články 497 Wh/sol při atmosférické opacitě Tau=0.801 a faktoru zaprášení 0.626. Celková překonaná vzdálenost vzrostla na 36.84 km.

Soly číslo 3345 až 3350 (2013-06-212013-06-26):
Opportunity zůstává v dobrém stavu. V uplynulých dnech nicméně vyvolal mírné znepokojení potenciometr připojený na loketní kloub robotické ruky.
3346. solu pokračovala cesta k místu "Solander Point" přesunem o 90 m na jih. Následujícího dne zhotovila Opportunity snímky hlavice vrtacího zařízení RAT [=Rock Abrasion Tool], aby se specialisté mohli podívat na stav vrtacích zubů a odhadnout jejich zbývající životnost. Dalšího solu zdolal rover během jízdy dlouhé 97 m hranici 37 km celkové překonané vzdálenosti. Na sol číslo 3349 byla v plánu dlouhá cestovní etapa, která ale skončila předčasně už po 63 m. Další postup zastavilo hlášení potenciometru na loketním kloubu robotické ruky, které indikovalo nečekaný pohyb. Zmíněný potenciometr je senzor, který vysílá signál v případě, že pohyblivě spojené části ruky mění vzájemnou polohu. Během jízdy není jakákoliv manipulace s rukou přípustná. Prověrky kloubu a srovnání snímků získaných před závadou a po ní ale žádný pohyb neprokázaly.
Na 3350. sol byla naprogramovaná další jízda, ale ta skončila hned po startu, protože se opakovalo anomální hlášení ze stejného potenciometru v ještě větším rozsahu. Nezbude, než před dalším postupem provést důkladnou diagnostiku postiženého kloubu.
3350. solu (2013-06-26) produkovaly fotovoltaické články 457 Wh/sol. Atmosférická opacita byla stanovena na Tau=0.805 a prachový faktor na 0.607. Celková překonaná vzdálenost se zvětšila na 37.09 km.

Soly číslo 3351 až 3363 (2013-06-272013-07-10):
Opportunity se nachází v dobrém technickém stavu. 3351. solu odjel rover asi 120 m směrem k místu "Solander Point", lokalitě na okraji kráteru "Endeavour". Téhož dne byl podroben sérii diagnostických zkoušek kloub číslo 3 (loketní) na robotické ruce. Potenciometr v tomto místě, který indikuje pohyby v kloubu, vykazoval v posledních dnech několik podezřelých anomálií. Jelikož se během jízdy nemůže s rukou manipulovat, je údaj z potenciometru veličinou, která může naplánovanou cestu ukončit. Předběžný rozbor získaných dat ukazuje, že chyba je v potenciometru a ruka ve skutečnosti zůstává při jízdě správně fixovaná. Vedení projektu proto rozhodlo výstrahy z potenciometru ignorovat a řídící software byl upraven tak, aby i při chybovém hlášení z uvedeného kloubu ruky vozítko pokračovalo v jízdě.
Na soly číslo 3352 a 3353 byl připraven dvoudenní plán, který zahrnoval nejprve bleskovou geologickou analýzu a posléze druhého dne další přesun. Znamenalo to, že se prvního dne uskutečnila prohlídka vybraného cíle mikroskopem a přes noc probíhala analýza chemického složení rentgenovým spektrometrem APXS. Následujícího dne zdolal rover dalších 30 m. 3355. solu dokončila Opportunity další cestovní etapu dlouhou přes 118 m.
Následující víkend byl navíc prodloužen o americký státní svátek (4.7. - Den nezávislosti). Řídící tým proto připravil pracovní plán ve dvou třídenních etapách. První pokrýval soly číslo 3356 až 3358. Obsahoval jízdu do vzdálenosti 25 m s automatickým zastavením v místě s maximálním náklonem ke slunci, aby se pro rover vytvořily lepší podmínky výroby elektrické energie, potřebné k následujícím aktivitám. Dalšího dne proběhlo měření obsahu argonu v atmosféře přístrojem APXS. Třetího dne byl program zakončen některým dálkovým pozorováním. Na základě výsledků z předchozí jízdy byl stanoven plán na další tři soly. Obsahoval nejprve speciální pozorování měsíců Phobos a Deimos a znovu přesun v terénu. Měsíce byly fotografovány pomocí panoramatické kamery ve velice časných ranních hodinách a využilo se při tom zásoby anergie, získané během zastávky na terénu nakloněném směrem ke slunci. Hned nato vyrazil rover na cestu dlouhou asi 42 m. Poslední sol byl věnován dobíjení baterií a jednoduchému dálkovému pozorování.
Po svátcích pokračovala Opportunity v cestování a dále se přiblížila ke konečnému cílu "Solander Point". 3362. solu se uskutečnila jízda na vzdálenost větší než 88.7 m a 3363. solu zdolal rover přibližně 59 m.
3363. solu (2013-07-10) produkovaly solární panely 435 Wh/sol při atmosférické opacitě Tau=0.786 a prachovém faktoru 0.606. Celková překonaná vzdálenost vzrostla na 37.58 m.

Soly číslo 3364 až 3369 (2013-07-112013-07-16):
Opportunity se momentálně nachází 200 až 300 metrů od stanoviště "Solander Point" a zůstává v dobré kondici. Hlavním smyslem postupu k tomuto místu je vybrat vhodně skloněný svah, na kterém by rover přečkal další zimu na planetě. Akutní nebezpečí nedostatku elektrické energie nyní ale nehrozí, proto se řízení mise rozhodlo na chvíli cestování přerušit a prozkoumat terén, který v dosaženém bodě vykazuje znaky přítomnosti sádrovce.
3366. solu nicméně ještě jízda pokračovala nejprve na jihovýchod a 3369. solu na východ. Řídící středisko nachystalo na všechny soly číslo 3366 až 3368 přesuny. Cesta prvního dne skončila podle očekávání a vozítko popojelo o 80 m. Druhého dne se ale nerozjelo, protože po předchozí jízdě se zastavilo na místě s velkým sklonem. Zjistil to bezpečnostní test speciálně připravený pro aktivity rozplánované na několik solů. Opportunity se v té době nacházelo v mělké prohloubenině. 3369. solu už nicméně rover opět pilně cestoval.
3369. solu (2013-007-16) vyrobily solární články 450 Wh/sol. Atmosférická opacita byla stanovena an Tau=0.705 a faktor zaprášení 0.584. Celková překonaná vzdálenost činila k tomuto dni 37.86 km.

Soly číslo 3370 až 3376 (2013-07-172013-07-23):
Opportunity dorazila do míst poblíž základny vyvýšeniny "Solander Point". Od současného stanoviště už zbývá jen několik jízd, aby se rover dostal na nakloněný terén.
Vědecký tým nyní zahájil průzkum různých kamenných výchozů, aby se blíže poznala geologická stavba útvaru. Později začne výstup do míst, která svým charakterem budou nejvhodnější na výrobu elektřiny během zimního období.
3371. solu popojel rover asi 60 m k severovýchodnímu okraji "Solander Point", aby si prohlédl místní neobvyklý typ terénu. 3373. a 3374. solu se uskutečnilo několik krátkých kontaktních výzkumů metodou "Touch and Go". Prvního solu se nejprve provádělo snímkování mikroskopem MI [=Microscopic Imager] na robotické ruce, poté byl vzorek proměřen rentgenovým spektrometrem APXS [=Alpha Particle X-ray Spectrometer]. Robotická ruka se pak druhého dne složila a rover popojel dalších asi 50 m. 3376. solu se Opportunity posunula o 3.7 m k zajímavému kameni a zahájila krátké studium jeho geologických vlastností, spočívající opět v prohlídce mikroskopem a analýzy spektrometrem APXS. Před další jízdou během solu číslo 3376 využili vědci příležitosti a naprogramovali panoramatickou kameru PanCam, aby fotografovala přechod měsíce Deimos před slunečním diskem.
3376. solu (2013-07-23) vyráběly fotovoltaické články 431 Wh/sol. Opacita atmosféry byla vyhodnocena na Tau=0.757 a faktor zaprášení solárních panelů na 0.566. Celková překonaná vzdálenost se zvětšila na 37.97 m.

Soly číslo 3377 až 3384 (2013-07-242013-07-31):
Opportunity se věnovala kontaktnímu průzkumu kamenného cíle, označeného jako "Black Shoulder". Rover se stále nachází asi 200 m od základny vyvýšeniny "Solander Point", kde má přečkat nadcházející zimu. Tato vzdálenost je už tak malá, že si řídící tým může dovolit na čas přerušit cestu do zimního stanoviště a několik dní se soustředit na geologické výzkumy.
Jakmile dosáhlo vozítko vhodné polohy u "Black Shoulder", první vědecké práce zahájil mikroskop MI [=Microscopic Imager]. Zdokumentoval vzhled povrchu kamene v surovém stavu. Následně 3378. solu byl na stejné místo přiložen rentgenový spektrometr APXS [=Alpha Particle X-ray Spectrometer]. Výzkum mikroskopem a spektrometrem se opakoval ještě 3380. a 3381. solu. Druhého dne se rovněž pořizovala první sada snímků lokality "Solander Point" panoramatickou kamerou (PanCam). Snímky poslouží ke zhotovení stereoskopického zobrazení terénu. 3382. solu bylo místo na kameni, které už bylo dostatečně zanalyzováno v původním stavu, obroušeno a očištěno nástrojem RAT [=Rock Abrasion Tool] a čistý povrch znovu prohlédnut mikroskopem a proměřen spektrometrem APXS.
Tímto úkonem byly skončeny práce na kameni "Black Shoulder" a rover 3384. solu popojel asi 10 m východním směrem. V novém místě se zastavil, aby zhotovil další sérii snímků kamerou PanCam do připravovaného stereoskopického obrazu.
3384. solu (2013-07-31) dokázaly vyrobit solární články 395 Wh/sol při atmosférické opacitě Tau=0.800 a faktoru zaprášení 0.574. Celková překonaná vzdálenost činila 37.98 km.

Soly číslo 3385 až 3391 (2013-08-012013-08-07):
Opportunity dorazila k základně vyvýšeniny "Solander Point" na okraji kráteru "Endeavour". Na místo se dostala po sérii kratších jízdních etap, které byly na programu 3385. a 3387. solu. V těchto dnech byly celkově překonány vzdálenosti 117.4 m, resp. 60.4 m. Rover nyní zahájí výstup svahem nahoru, aby mohl zaparkovat na stanovišti s nejvýhodnějším sklonem ke slunci v nadcházejícím zimním období.
3389. solu se Opportunity přesunula na 16.6 m vzdálené pole balvanů. Do dosahu robotické ruky se poté dostal vhodný povrchový cíl na kameni. Příležitosti bylo využito v solech číslo 3390 a 3391 k rychlému geologickému průzkumu. Prvního dne si místo nazvané "Red Poker" prohlédl mikroskop MI [=Microscopic Imager] a rentgenový spektrometr APXS [=Alpha Particle X-ray Spectrometer] se přichystal na noční analýzu chemického složení. Druhého dne se rover vzdálil jízdou dlouhou 4.7 m k dalšímu vyhlédnutému objektu.
3390. solu (2013-08-06) činila produkce elektrické energie 385 Wh/sol při atmosférické opacitě Tau=0.770 a koeficientu zaprášení solárních článků 0.543. Celková překonaná vzdálenost se zvětšila na 38.18 km.

Soly číslo 3392 až 3397 (2013-08-082013-08-13):
Opportunity pracuje pod vyvýšeninou "Solander Point". Momentálně zaujala polohu před velkým kamenem pojmenovaným "Tick Bush" a provádí na něm kontaktní geologický průzkum přístroji na robotické ruce.
3392. solu pořizoval mikroskop MI [=Microscopic Imager] mozaiku snímků na uvedeném kamenném objektu. Na fotografování navázala chemická analýza spektrometrem APXS [=Alpha Particle X-ray Spectrometer] rozvržená na několik dní. 3396. solu se spektrometr přesunul o malou vzdálenost, což bylo rovněž zdokumentováno kamerou MI. Ve stejný den se naskytla příležitost fotografovat transit obou měsíců Phobos a Deimos před sluncem. Následujícího solu, zatímco spektrometr APXS pokračoval ve studiu kamene, byl zachycen druhý přechod měsíce Phobos.
3397. solu (2013-08-13) vyráběly fotovoltaické články 376 Wh/sol. Atmosférická opacita byla vyhodnocena na Tau=0.695 a faktor zaprášení solárních panelů na 0.532. Celková překonaná vzdálenost činila 38.18 km.

Soly číslo 3398 až 3404 (2013-08-152013-08-21):
Opportunity se nachází na úpatí vyvýšeniny "Solander Point" a pokračuje v průzkumu kamenů v rozlehlém poli balvanů.
3398. solu zajel rover 22.8 m dovnitř balvanového pole směrem k potenciálnímu cíli detailního studia. 3399. solu se uskutečnilo měření atmosférického argonu spektrometrem APXS. 3400. solu doladila Opportunity polohu vůči vybranému cíli krátkým manévrem v délce 0.4 m. Objekt výzkumu se tak dostal do dosahu nástrojů na robotické ruce.
Víkend byl věnován dálkovému pozorování a hned po něm, 3403. solu, byl na cíl označený jako "Platypus" nasazena vrtačka RAT [=Rock Abrasion Tool], která okartáčovala povrch. Následovala prohlídka povrchové struktury mikroskopem MI a vzápětí byl ke kameni přiložen spektrometr APXS, aby po několik dní sbíral data o jeho chemickém složení.
3404. solu (2013-08-21) činila produkce elektrické energie 367 Wh/sol při atmosférické opacitě Tau=0.660 a faktoru zaprášení 0.522. Celková překonaná vzdálenost se zvětšila na 38.21 km.

Soly číslo 3405 až 3410 (2013-08-222013-08-27):
Opportunity se nadále zdržuje na základně vyvýšeniny "Solander Point" na okraji kráteru "Endeavour". V minulých dnech se pohybovala kolem rozlehlého pole balvanů a zkoumala jejich geologické vlastnosti.
2405. solu se rover vzdálil od cíle "Platypus" a jeho vzhled zachytil na barevných snímcích panoramatické kamery. Poté se po okraji balvanitého pole přesunul asi o 4 m, aby prozkoumal další objekt. V této době také navigační kamera zaznamenávala stopu roveru v prachu.
3407. solu Opportunity popojela dalších 10.7 m směrem dovnitř pole podél několika velkých kamenů. Dalšího dne probíhalo měření atmosférického argonu pomocí spektrometru APXS.
3410. solu popojelo vozítko 36 m a přiblížilo se k dalšímu zajímavému geologickému cíli.
3410. solu (2013-08-27) vyráběly solární články 373 Wh/sol při atmosférické opacitě Tau=0.646 a faktoru zaprášení 0.525. Celková překonaná vzdálenost činila 38.26 km.

Soly číslo 3411 až 3417 (2013-08-282013-09-03):
Opportunuty v uplynulém týdnu zkoumala obnaženou horninu, pojmenovanou jako "Coal Island", u základny terénní vyvýšeniny "Solander Point".
3412. solu se rover přiblížil k vyhlédnutému cíli po otočce o 180° na místě a krátkém přesunu o 1.7 m. Vybraná plocha se tím dostala do dosahu zařízení na robotické ruce. Prohlídku kamene zahájila panoramatická kamera snímkováním v několika spektrálních oblastech. 3415. solu byl na povrch posazen mikroskop MI [=Microscopic Imager], který zhotovil mozaiku záběrů kolem bodu označeného "Dibbler". Potom přišel ke slovu rentgenový spektrometr APXS a zahájil několikadenní sběr dat. Panoramatická kamera pokračovala v barevném snímkování cíle další tři dny.
3416. solu (2013-09-02) produkovaly fotovoltaické články 365 Wh/sol. Atmosférická opacita byla změřena na Tau=0.640 a faktor zaprášení na 0.522. Celková překonaná vzdálenost činila 38.26 km.

Soly číslo 3418 až 3425 (2013-09-042013-09-11):
Opportunity pokračuje v geologickém bádání na úpatí vyvýšeniny "Solander Point". Zkoumá objekty nacházející se v přechodové zóně mezi svahem a okolní rovinou.
3418. solu byly dokončeny chemické analýzy povrchu kamene označeného jako "Dibbler" rentgenovým spektrometrem APXS [=Alpha Particle X-ray Spectrometer]. Současně probíhalo barevné fotografování okraje "Solander Point" panoramatickou kamerou Pancam.
3419. solu popojel rover přibližně 3 m k novému objektu pojmenovanému "Monjon". Následujícího dne se uskutečnilo měření atmosférického argonu spektrometrem APXS. 3422. solu pracovala na povrchu "Monjon" robotické ruka, která naváděla mikroskop při snímání detailní mozaiky struktury kamene. Na povrch byl poté přiložen spektrometr APXS a proběhl noční rozbor chemického složení. Další den se spektrometr přesunul na jiný bod a noční analýza se opakovala. Nové místo bylo opět zdokumentováno pomocí mikroskopu MI [=Microscopic Imager]. Navigační kamera sejmula jednoduché panorama okolí, skládající se ze sedmi jednotlivých záběrů.
3425. solu se rover přesouval k dalšímu vyhlédnutému stanovišti, kde proběhnou další kontaktní geologické výzkumy.
3424. solu (2013-09-10) vyráběly sluneční články 362 Wh/sol. Atmosférická opacita činila Tau=0.591 a faktor zaprášení 0.513. Celková překonaná vzdálenost dosáhla 38.29 km.

Soly číslo 3426 až 3431 (2013-09-122013-09-17):
Opportunity operuje na severním okraji terénní vyvýšeniny "Solander Point" sousedící s kráterem "Endeavour". Rover zkoumá geologickou stavbu na základně útvaru "Solander Point".
3426. solu popojela Opportunity 8.62 m a přiblížila se na dosah dalšímu vybranému cíli. Následujícího dne rover rozložil robotickou ruku a zahájil studium povrchu v místě nazvaném "Poverty Bush". Nejdříve ale vyfotografoval zuby na vrtačce RAT [=Rock Abrasion Tool], aby mohli technici posoudit jejich zbytkovou životnost. Poté se mikroskop zaměřil směrem k obloze kvůli kalibraci přístroje. Teprve pak se obrátil ke kameni a zhotovil na "Poverty Bush" mozaiku detailních snímků. Nakonec se k hornině přiblížil rentgenový spektrometr APXS [=Alpha Particle X-ray Spectrometer] a zahájil několikadenní sběr dat.
3430. solu odjela Opportunity asi 12 m směrem na západ až severozápad. O den později pokračovala cesta dalších 22.5 m k dalšímu kamennému kandidátu na kontaktní průzkum.
3431. solu (2013-09-17) vyrobily solární články 346 Wh/sol při atmosférické opacitě Tau=0.619 a faktoru zaprášení fotovoltaiky 0.520. Celková překonaná vzdálenost vzrostla na 38.34 km.

Soly číslo 3432 až 3437 (2013-09-182013-09-24):
Opportunity pracuje na severním okraji terénního útvaru "Solander Point" a provádí kontaktní geologický výzkum hornin na přechodu mezi rovinatým terénem a začátkem vyvýšeniny.
3432. sol začal barevným snímkováním okolí. Panoramatická kamera fotografovala objekty "Long Nosed Potoroo", "Little Red Kaluta" a některé blízké kamené desky. Následoval krátký přesun na vzdálenost asi 2 m, kterým se rover dostal na dosah vybranému povrchovému cíli. 3433. solu fotografovala pozdě odpoledne panoramatická kamera oblohu při nízko stojícím slunci.
3433. solu kartáčovala vrtačka RAT [=Rock Abrasion Tool] povrch kamene v místě "Wally Wombat". Očištěnou horninu pak prohlédl mikroskop a nakonec přišel ke slovu rentgenový spektrometr APXS [=Alpha Particle X-ray Spectrometer], který zahájil několikadenní rozbory chemického složení. 3436. solu panoramatická kamera snímkovala okolní pískové přesypy. Následujícího dne kamera získala záběry útvaru "Agile Antechious" a místa, kde se setkávají různé terénní formace. Hned poté přejela Opportunity 32.5 m jihozápadním směrem. Na začátku cesty se kamera Pancam ohlédla zpět na "Wally Wombat" a zhotovila záběry obroušeného kamene přes filtry ve 13 spektrálních pásmech. Na závěr cesty pořídila navigační kamera mozaiku 5x1 snímků okolí a spektrometr APXS měřil obsah argonu v ovzduší.
3437. solu (2013-09-24) činila výroba elektrické energie 322 Wh/sol. Atmosférická opacita byla změřena na Tau=0.620 a prachový faktor na 0.505. Celková překonaná vzdálenost se zvětšila na 38.37 km.

Soly číslo 3438 až 3444 (2013-09-252013-10-01):
Opportunity stále operuje na základně terénní vyvýšeniny "Solander Point" a zkoumá geologické vlastnosti místních hornin.
3439. solu popojel rover asi 31 m jihozápadním směrem. Zhotovil několik barevných záběrů terénní vlny panoramatickou kamerou a po skončení jízdy zdokumentoval momentální polohu pomocí snímků pořízených navigační kamerou. 3441. solu se panoramatická kamera zaměřila na cíl "Callitris" a poté se přesunula přibližně o 5 m, aby na objekt dosáhla robotická ruka.
Opportunity zkusila vyfotografovat kometu ISON panoramatickou kamerou, ale operace se kvůli malé jasnosti komety nezdařila.
3444. solu byl cíl "Callitris" kartáčem na vrtačce RAT [=Rock Abrasion Tool] zbaven prachu a očištěné místo si prohlédl mikroskop MI [=Microscopic Imager]. Na noční sběr dat se připravil spektrometr APXS [=Alpha Particle X-ray Spectrometer].
3444. solu (2013-10-01) vyráběly solární panely 323 Wh/sol při atmosférické opacitě Tau=0.633 a prachovém faktoru 0.494. Celková překonaná vzdálenost vzrostla na 38.41 km.

Soly číslo 3445 až 3452 (2013-10-022013-10-09):
Opportunity se nachází na severním okraji útvaru "Solander Point" u objektu "Callitris" na hraně kráteru "Endeavour". Rover zkoumá styk geologických vrstev na základně terénní vyvýšeniny.
3446. solu zahájila panoramatická kamera rozsáhlé stereoskopické snímkování rozvržené na dva dny. Zobrazit má zvlněný terén vedle vyvýšeniny "Solander Point".
3448. solu proběhly další analýzy cíle "Callitris" spektrometrem APXS. 3452. solu byly dokončeny snímky panoramatu a rover odcestoval 19.5 m na jihozápad směrem k místu, kde by se měl nacházet příhodný svah z hlediska sklonu ke slunci. Rover se tak připravuje na nedostatek světla v zimních měsících.
3452. solu (2013-10-09) činila produkce slunečních baterií 328 Wh/sol. Opacita atmosféry byla vyhodnocena na Tau=0.649 a faktor zaprášení 0.508. Celková překonaná vzdálenost se zvětšila na 38.43 km.

Soly číslo 3453 až 3459 (2013-10-102013-10-16):
Opportunity začala vystupovat po severním svahu vyvýšeniny "Solander Point". Hledá optimální sklon terénu vzhledem ke slunci, který by pomohl vylepšit energetickou bilanci během nadcházejících zimních měsíců.
3453. solu se věnovala panoramatická kamera Pancam fotografování vzdálenějších cílů a rentgenový spektrometr APXS [=Alpha Particle X-ray Spectrometer] měřil zastoupení argonu v atmosféře planety. Po dokončení několikadenního dálkového pozorování se vydal rover 3457. solu na jih a začal stoupat po svahu "Solander Point". V prvním úseku překonal asi 23.5 m a mířil ke kamennému výchozu "Kangaroo Paw". Následujícího dne podnikl kratší přesun 3.5 m a den nato se drobnou změnou polohy 0.6 m dostal do pozice, odkud dosáhne robotická ruka na vyhlédnuté vědecké cíle.
3459. solu (2013-10-16) dokázaly vyrobit fotovoltaické články 334 Wh/sol. Atmosférická opacita se pohybovala kolem Tau=0.685 a faktor zaprášení solárních panelů byl vyhodnocen na 0.527. Celková překonaná vzdálenost dosáhla 38.45 km.

Soly číslo 3460 až 3466 (2013-10-172013-10-23):
Opportunity vystupuje po severním svahu vyvýšeniny "Solander Point" a snaží se vyhledat místo s výhodným sklonem, aby byl v nadcházejících zimních měsících zajištěn maximální příkon ze slunečních článků.
3460. solu se uskutečnilo kontaktní měření na kamenném výchozu "Kangaroo Paw" nástroji na konci robotické ruky. Bruska RAT [=Rock Abrasion Tool] nejprve cílovou plošku okartáčovala a pak spektrometr APXS [=Alpha Particle X-ray Spectrometer] zahájil chemickou analýzu.
Další den shromáždil mikroskop MI [=Microscopic Imager] sérii detailních záběrů struktury povrchu a spektrometr zopakoval chemický rozbor horniny. Po několika dnech sběru mineralogických dat přístrojem APXS a fotografování panoramatickou a navigační kamerou pokračoval rover 3466. solu v jízdě. Popojel asi 12.5 m k dalšímu místu, kde kamenné podloží vystupuje nad zaprášený terén. Uskutečnilo se měření atmosférického argonu pomocí spektrometru APXS.
3466. solu (2013-10-23) vyráběly fotovoltaické články 320 Wh/sol při atmosférické opacitě Tau=0.596 a faktoru zaprášení solárních baterií 0.514. Celková překonaná vzdálenost činila 38.47 km.

Soly číslo 3467 až 3472 (2013-10-242013-10-30):
Opportunity v uplynulém týdnu stále pokračovala ve výstupu severním svahem útvaru "Solander Point" s cílem najít místo s optimálním náklonem, aby se maximalizoval zisk energie ze slunečního záření během zimních měsíců.
3467. solu popojel rover asi 1.3 m k obnažené skále nazvané "Warath". Dalšího dne prozkoumal mikroskop povrchový cíl "Baobab" a po zhotovení mozaiky snímků byl na kamennou plošku umístěn rentgenový spektrometr APXS a zahájil několikadenní integraci dat. 3471. solu pokračovala cesta vzhůru svahem směrem k dalšímu nadějnému místu. Rover se pohyboval takřka přímo na jih a zdolal 29 m terénu. Po zaparkování byly zhotoveny orientační záběry panoramatickou a navigační kamerou. Dalšího dne postupoval rover k asi 10 m vzdálenému místu, které se jevilo také jako energeticky výhodné.
3472. solu (2013-10-30) dokázaly vyrobit solární baterie 299 Wh/sol. Atmosférická opacita byla vyhodnocena na Tau=0.510 a faktor zaprášení panelů slunečních baterií na 0.488. Celková překonaná vzdálenost se zvětšila na 38.51 km.

Soly číslo 3473 až 3478 (2013-10-312013-11-05):
Opportunuty stoupá po svahu "Solander Point", vyvýšeniny nacházející se na okraji kráteru "Endeavour". Rover se snaží zachovávat příznivý náklon k severu, aby ze slábnoucích slunečních paprsků vytěžily fotovoltaické články maximum energie.
Oppportunity narazila na nenarušené pole prachu zvlněného do malých přesypů. 3473. solu se uskutečnila osmimetrová jízda, kterou se vozítko dostalo k prachovému cíli pojmenovanému "Yellow-Bellied Glider". 3475. solu se k prachovému poli natáhla robotická ruka a mikroskop MI zhotovil mozaiku detailních snímků. Na stejné místo se pak přesunul spektrometr APXS a zahájil několikadenní integraci. 3478. solu pokračovala Opportunity v jízdě a mířila k nové skupině odhalených kamenů. Cesta měřila 17 m a rover byl při ní navigován tak, aby nemusel přejíždět prachové závěje.
3478. solu (2013-11-05) dokázaly sluneční baterie vyrobit 311 Wh/sol při atmosférické opacitě Tau=0.536 a faktoru zaprášení 0.491. Celková překonaná vzdálenost vzrostla na 38.53 km.

Soly číslo 3479 až 3485 (2013-11-062013-11-12):
O akcích Opportunity v uvedeném období nebyla vydána obvyklá zpráva.

Soly číslo 3486 až 3494 (2013-11-132013-11-21):
Opportunity šplhá po svahu útvaru "Solander Point" na okraji kráteru "Endeavour". Při postupu se snaží udržovat příznivý náklon k severu, aby se maximalizovala produkce elektřiny.
S nástupem zimy se objevují jistá omezení související s nízkou výrobou energie. 3489. solu musel být plánovaný přesun zkrácen kvůli nepříznivému stavu rezerv v akumulátorech vozítka. Rover se tudíž jen otočil směrem k příštímu cíli a popojel asi 10 cm. Záběry blízkého cíle pořídila panoramatická i navigační kamera. 3492. solu odjel rover asi 3.5 m a přiblížil se k obnažené skále nazvané "Moreton Island".
3494. solu (2013-11-21) činila výroba elektrické energie 302 Wh/sol při atmosférické opacitě Tau=0.668 a faktoru zaprášení slunečních panelů 0.498. Celková překonaná vzdálenost se zvětšila na 38.65 km.

Soly číslo 3495 až 3498 (2013-11-222013-11-25):
Opportunity operuje na severním svahu "Solander Point", v místech, kde je náklon vozítka optimální s ohledem na produkci elektrické energie v solárních článcích.
3496. solu popojel rover přibližně 0.5 m k vyhlédnuté kamenné desce nazvané "Moreton Island", aby se nástroje na robotické ruce dostaly do správné polohy před nadcházejícím průzkumem. 3498. solu byly zahájeny kontaktní operace. Jako první v pořadí došlo na prohlídku povrchu cíle mikroskopem MI [=Microscopic Imager], poté byl na místo přiložen spektrometr APXS [=Alpha Particle X-Ray Spectrometer], který se připravil na noční sběr dat. Další analýzy pomocí APXS současně s prohlídkou okolí kamerami byly plánovány na nadcházející svátky Dne díkůvzdání.
3498. solu (2013-11-25) vyráběly sluneční baterie 310 Wh/sol při atmosférické opacitě Tau=0.603 a faktoru zaprášení 0.496. Celková překonaná vzdálenost činila 38.65 km.

Soly číslo 3499 až 3507 (2013-11-262013-12-05):
Opportunity pokračuje v cestě na severním svahu vyvýšeniny "Solander Point" a snaží se zachovávat výhodný sklon solárních článků ke slunci.
V prodlouženém víkendu, kdy se slavil Den díkůvzdání, prováděl robot kontaktní průzkum na obnaženém skalisku. 3502. solu byla mikroskopem MI pořízena mozaika snímků na místě nazvaném "Mount Tempest". Na stejnou oblast byl vzápětí umístěn rentgenový spektrometr APXS a zahájil několikadenní integraci. V novém pracovním týdnu pokračoval rover v cestě k vyhlédnutému zimnímu přístavu.
3505. solu popojela Opportunity asi 35 m směrem k dalšímu místu, odkud je vidět zimní stanoviště. 3506. solu stoupal rover dalších 30 m po svahu kopce "Solander Point". Během jízdy se nečekaně projevil zvýšený odběr proudu na pohonu předního pravého kola. Toto kolo už podobné problémy v uplynulých rocích zažilo několikrát, ale v poslední době se chovalo normálně. Překvapivý nárůst spotřeby energie vyvolal v řídícím středisku jisté obavy. Protože na konci této jízdní etapy se vozítko nacházelo na místě se špatným náklonem a bylo potřeby získat další informace o nových potížích s kolem, na 3507. sol byla naprogramována další cesta v délce asi 20 m. Jízda zahrnovala několik diagnostických úseků. Zvýšila se nejprve frekvence odečítání proudu do kola. Na konec přesunu byl zařazen krátký (asi 1 m) úsek, kdy se měl rover pohybovat dopředu a dozadu. Cílem bylo zjistit, zda velikost odběru proudu souvisí se směrem otáčení kola. Mimochodem, už několik let se rover pohybuje převážně couváním. Vzdálenost překonaná jízdou pozpátku je už větší než jízdou normálním způsobem.
Zkušební jízda 20 m pozpátku ukázala, že odběr proudu v pravém předním kole je zvýšený, ale ustálený. Krátký metrový úsek jízdy v normálním směru vykázal sníženou spotřebu proudu, která se ale po změně směru opět zvýšila. Je ještě předčasné dělat z naměřených údajů definitivní závěry. Chystají se další analýzy a diagnostická měření.
3507. solu (2013-12-05) činila produkce energie 270 Wh/sol při atmosférické opacitě Tau=0.549 a faktoru zaprášení solárních panelů 0.467. Celková překonaná vzdálenost vzrostla na 38.70 km.

Soly číslo 3508 až 3509 (2013-12-062013-12-07):
Opportunity operuje na vrcholku vyvýšeniny "Solander Point" a snaží se zachovávat výhodný náklon fotovoltaických panelů k severu, tzn. do míst, kde se momentálně pohybuje slunce.
Práce roveru byla narušena závadou na retranslační družici Mars Odysey, která se od solu 3509 (2013-12-07) nacházela v bezpečnostním módu a přestala předávat data z povrchu Marsu. Rover byl v době výpadku spojení v dobrém technickém stavu. 3512. solu se podařilo přenést na Zemi omezený objem telemetrie přímým vysíláním DTE [=Direct-To-Earth]. Data opět potvrdila, že je Opportunity připravena k další práci. Na sol číslo 3512 obdržel rover sekvenci povelů na další cestu. Jak se operace zdařila, se dozvíme až poté, co se Mars Odyssey vrátí zpět do normální služby. Družice opustila bezpečnostní mód už 2013-12-10, ale k přenosu dat z roveru bude používána až někdy v týdnu začínajícím datem 2013-12-16.
2509. solu (2013-12-07) vyráběly solární články 268 Wh/sol. Atmosférická opacita byla vyhodnocena na Tau=0.587 a faktor zaprášení panelů na 0.468. Celková překonaná vzdálenost činila 38.70 km.

Soly číslo 3510 až 3519 (2013-12-082013-12-17):
Opportunity zaujala pozici na vrcholu vyvýšeniny "Solander Point" na okraji kráteru "Endeavour". Udržuje mírný náklon k severu, který je výhodný z hlediska efektivní přeměny slunečního záření na elektrickou energii.
Družice Mars Odyssey obnovila normální spojení s roverem Opportunity během 3514. solu (2013-12-14) a tudíž zmizela překážka omezující přenos dat mezi povrchem Marsu a pozemským řídícím střediskem. Již 3512. solu popojel rover asi 6.6 m a dostal se na dosah vytipovaných povrchových cílů, které je v plánu kontaktně prozkoumat přes nadcházející vánoční svátky. Dříve pozorovaný zvýšený odběr proudu v náhonu předního pravého kola se ustálil na nižší úrovni a blíží se standardnímu stavu. Zlepšení stavu se přičítá delšímu odpočinku, kdy se rover málo pohyboval, a změně polohy vozítka.
3514. solu proběhly testy nových parametrů kloubů číslo 4 a 5 na robotické ruce. Změněné ovládání má snížit riziko zablokování kloubu v situacích, kdy ruka operuje v krajních polohách.
3519. solu bylo v plánu snímkování mikroskopem a příprava na analýzy spektrometrem APXS [=Alpha Particle X-ray Spectrometer] na vybraném povrchovém cíli. Pokyny pro pohyb ruky byly ale zadány nesprávně a hlavice s přístroji zůstala stát asi 5 cm nad povrchem, což bylo příliš daleko pro vědeckou práci. Bude potřeba zanalyzovat příčinu této závady.
3519. solu (2013-12-17) vyráběly solární články 314 Wh/sol. Atmosférická opacita byla vyhodnocena na Tau=0.590 a faktor zaprášení na 0.494. Celková překonaná vzdálenost činila 38.73 km.

Soly číslo 3520 až 3534 (2013-12-182014-01-01):
Opportunity se nyní nachází na vrcholku útvaru "Solander Point" na okraji odkrytého kamenného podloží. Pozorování prováděná družicemi z oběžné dráhy dávají naději, že by se zde mohly v malém množství nacházet minerály jílovitého charakteru. Rover si udržuje mírný náklon k severu, který je optimální z hlediska výroby elektrické energie.
Během svátků na konci roku se Opportunity věnovala relativně nekomplikovaným aktivitám. 3521. solu naváděla robotická ruka mikroskop, který shromažďoval mozaiku snímků vybraného místa. Následně se na stejný bod usadil rentgenový spektrometr a prováděl analýzy chemického složení horniny. Podobné operace se opakovaly 3530. solu. Závada na anténě v pozemské stanici DSN [=Deep Space Network] znemožnila předat další instrukce pro dálková pozorování, ale opakování v dalších solech už proběhlo bez potíží.
V solech číslo 3533 a 3534 došlo sice k malému, ale nadmíru vítanému, částečnému očištění povrchu solárních panelů po zásahu větrného poryvu. 3534. solu (2014-01-01) při atmosférické opacitě Tau=0.569 se efektivita přeměny slunečního záření na elektrickou energii vyjádřená faktorem zaprášení zlepšila 0.566 (tzn. 56.6% dopadajícího záření bylo konvertována na elektřinu) a fotovoltaika dokázala vyprodukovat 371 Wh/sol. Těsně před touto událostí vyráběly solární panely o 35 Wh/sol méně a prachový faktor činil asi 0.5. Celková překonaná vzdálenost se od poslední zprávy nezměnila a zůstala na 38.73 km.

Soly číslo 3535 až 3540 (2014-01-022014-01-07):
Opportunity setrvává poblíž zimního stanoviště na vrcholku "Solander Point" s mírným náklonem roviny solárních panelů k severu. Parkuje na okraji odkrytého kamenného podloží, v místě, kde by se měly vyskytovat minerály jílovitého charakteru. Rover dokončil průzkum plochy "Cape Darby" a měl by se brzy přesunout na místo, kde zůstane stát přes celou zimu.
3535. solu byly ukončeny práce v prostoru "Cape Darby 2", které zahrnovaly prohlídku horniny mikroskopem MI [=Microscopic Imager] a chemickou analýzu spektrometrem APXS [=Alpha Particle X-ray Spectrometer]. Rover pak 3540. solu krátce popojel k novému cíli označenému pracovně "Cape Elizabeth". Mezitím pořizoval při příležitosti nadcházejícího desátého výročí pobytu na povrchu Marsu propagační snímky stop kol v prachu planety a záběry tvořící autoportrét vozítka.
3540. solu (2014-01-07) vyrobily fotovoltaické články 360 Wh/sol při atmosférické opacitě Tau=0.563 a faktoru zaprášení 0.555. Celková překonaná vzdálenost činila 38.73 km.

Soly číslo 3541 až 3547 (2014-01-082014-01-15):
Oportunity setrvává na vrcholu útvaru "Solander Point" vedle odkrytého kamenného podloží, v místech, kde může mít panely slunečních baterií natočené ke slunci.
Rover dokončil analýzy prostoru "Cape Darby" a připravuje se na přejezd k zimnímu stanovišti. 3541. solu, v době, kdy se chystala robotická ruka k práci na cíli "Cape Elizabeth", byl učiněn zajímavý objev. Na snímcích byl zaznamenán kámen, který se na tomto místě dříve nevyskytoval. Objekt byl nazván "Pinacle Island" a okamžitě vyvolal spoustu spekulací. Pravděpodobně bude v dalších dnech důkladně zkoumán.
3547. solu (2014-01-15) produkovaly fotovoltaické články 353 Wh/sol. Atmosférická opacita se pohybovala kolem Tau=0.617 a prachový faktor byl přibližně 0.585. Celková překonaná vzdálenost zůstala na 38.73 km.

Soly číslo 3548 až 3553 (2014-01-162014-01-21):
V uplynulém týdnu nezměnila Opportunity svoji polohu na vrcholu útvaru "Solander Point". Zdržuje se na místě, které slibuje zajímavé geologické nálezy v podobě minerálů jílovitého charakteru.
Rover nyní studuje povrch kamene "Pinacle Island", který (pravděpodobně) byl odhozen kolem vozítka při posledním krátkém přesunu. 3548. solu uložila Opportunity na povrch kamene spektrometr APXS [=Alpha Particle X-ray Spectrometer] a prováděla noční analýzy. Poloha přístroje APXS byla doložena rovněž záběry z mikroskopu MI [=Microscopic Imager]. 3551. solu se APXS znovu přemístil, poloha byla zdokumentována mikroskopem MI a předními kamerami identifikace překážek HazCam.
3553. solu (2014-01-21) vyráběly solární články 361 Wh/sol při atmosférické opacitě Tau=0.595 a prachovém faktoru 0.594. Celková překonaná vzdálenost zůstala na 38.73 km.

Soly číslo 3554 až 3560 (2014-01-222014-01-28):
Opportunity stojí na vrcholku útvaru "Solander Point", tvořícího část okraje kráteru "Endeavour". Rover zkoumá zvláštní kámen "Pinacle Island", který se dostal na současnou pozici patrně, když ho odmrštilo kolo během posledního přesunu.
Opportunity přistála na Marsu přesně před deseti roky dne 2004-01-24. Původní plán počítal jen s tříměsíční misí. Fakt, že je vozítko ještě po deseti letech funkční, zaslouží hluboké uznání konstruktérům i řídícímu týmu, který v mnoha případech musel reagovat na mimořádné okolnosti, s nimiž se v době startu nepočítalo.
3554. solu byla přemístěna robotická ruka, která se dotýkala kamene "Pinacle Island", do polohy mimo úhel záběru panoramatické kamery, která pak zhotovila snímky kamene přes všech 13 barevných filtrů. Následně byl zpět na povrch kamene přiložen rentgenový spektrometr APXS [=Alpha Particle X-ray Spectrometer].
3555. solu se rover pokusil o velice malou otočku na místě. Pouhých 1.4° mělo zajistit, aby ruka dosáhla na novou cílovou plošku. První pohyb kol byl dostatečný, ale cíle přesto nebylo dosaženo. Techniky to zase nijak zvlášť nepřekvapilo, protože chování roveru při tak extrémně malých pohybech se těžko spolehlivě odhaduje. Pokus se opakoval 3557. solu poněkud jiným postupem a tentokrát byl už úkol splněn. Práce roveru pokračovala snímkováním panoramatu přes všechny barevné filtry a měřením atmosférického argonu spektrometrem APXS. 3560. solu zhotovil mikroskop mozaiku detailních záběrů na novém místě "Pinacle Island" a na kámen byl znovu umístěn spektrometr APXS.
3560. solu (2014-01-28) vyráběly solární panely 361 Wh/sol. Atmosférická opacita byla vyhodnocena na Tau=0.572 a faktor zaprášení fotovoltaiky na 0.590. Celková překonaná vzdálenost zůstala na stejné hodnotě 38.73 km.

Soly číslo 3561 až 3567 (2014-01-292014-02-04):
O aktivitách v uvedeném období nebyla vydána obvyklá zpráva.

Soly číslo 3568 až 3575 (2014-02-052014-02-12):
Opportunity stoupá přes lokalitu "Murray Ridge" vzhůru k bodu "Solander Point" na okraji kráteru "Endeavour".
Rover pokračuje v průzkumu oblasti "Cook Haven". Pozornost se zaměřila na další kameny v tomto místě. 3568. solu zvedla Opportunity robotickou ruku, aby mohla panoramatická kamera Pancam nerušeně fotografovat povrchový cíl "Green Island" přes sadu 13 barevných filtrů. Současně bylo zhotoveno několik snímků navigační kamerou Navcam. Následujícího dne byl pomocí brusky RAT [=Rock Abrasion Tool] zbaven prachu vybraný bod na povrchu "Green Island", hornina byla zdokumentována mikroskopem MI [=Microscopic Imeger] a nakonec byl na místo přiložen rentgenový spektrometr APXS [=Alpha Particle X-ray Spectrometer].
3571. solu zhotovil rover plně barevný snímek očištěného místa na "Green Island" a vzápětí popojel asi 3 m k novému kamennému objektu, označenému pracovně "Stuart Island". Kontaktní studium horniny bylo zahájeno 3573. solu snímkováním mikroskopem MI a noční analýzou chemického složení spektrometrem APXS. Výzkumy se opakovaly i příštího dne dalším snímkováním pomocí MI ale posunutím místa dotyku spektrometru APXS. Detailní snímky a proměření rentgenového spektra byla na programu i ve třetím kole 3575. solu.
3575. solu (2014-02-12) činila produkce elektrické energie 387 Wh/sol při atmosférické opacitě Tau=0.548 a faktoru zaprášení 0.610. Celková překonaná vzdálenost byla vypočítána na 38.74 km.

Soly číslo 3576 až 3580 (2014-02-132014-02-18):
Opportunity zkoumá prostor "Murray Ridge" na vyvýšenině "Solander Point", tvořící část obvodového valu kráteru "Endeavour".
Rover pokračuje v průzkumu místa "Cook Haven". 3576. solu dokončil kontaktní studium kamene "Stuart Island" dalšími detailními snímky pomocí mikroskopu MI [=Microscopic Imager] a umístěním spektrometru APXS [=Alpha Particle X-ray Spectrometer] už na čtvrtý bod na kameni. Následně rover popojel asi 1 m a dostal se na dosah nového cíle, pojmenovaného "Anchor Point". Přibližně v polovině jízdy zhotovil několik snímků panoramatickou kamerou Pancam a pokusil se rozbít kámen "Sledge Island". 3579. solu se uskutečnilo měření atmosférického argonu spektrometrem APXS a vyhodnocení atmosférické opacity pomocí navigační kamery. Tato měření se prováděla s výhledem na budoucí výzkumy mise InSIGHT. V plánu je nyní prozkoumat na místě kámen "Anchor Point" a blízké objekty.
3580. solu (2014-02-18) vyráběly fotovoltaické články 409 Wh/sol při opacitě atmosféry Tau=0.480 a koeficientu zaprášení 0.614. Celková překonaná vzdálenost za celou dobu pobytu na Marsu činila 38.74 km.

Soly číslo 3581 až 3588 (2014-02-192014-02-26):
Opportunity provádí geologický průzkum prostoru "Murray Ridge" na okraji kráteru "Endeavour".
Práce pokračují na kameni "Anchor Point". Mezi soly 3581 a 3583 zkontroloval mikroskop MI a rentgenový spektrometr objekt ve dvou bodech.
3585. solu popojel rover tak, že pravé přední kolo zastavilo na kameni "Sledge Rock". Zatímco ostatní kola zůstala nepohyblivá, kolo na kameni se pootočilo o čtvrtinu obvodu nejprve v jednom směru a pak opačně. Stejná operace se provedla třikrát a pak se rover vzdálil, aby bylo vidět výsledek. "Sledge Island" se skutečně podařilo rozlomit a část se nacházela v dosahu přístrojů na ruce IDD [=Instrument Deployment Device]. Hornina byla prohlédnuta mikroskopem a 3587. solu byl na ni přiložen spektrometr APXS. Následovala integrace spektrálních dat s nadějným výsledkem. S průzkumem této lokality se prozatím skončilo a rover se vrátí ke kameni "Stuart Island" a také ten se pokusí pomocí kol rozlomit.
3588. solu (2014-02-26) produkovaly solární články 464 Wh/sol s atmosférickou opacitou Tau=0498 a prachovým faktorem 0.691. Celková překonaná vzdálenost zůstala na hodnotě 38.74 km.

Soly číslo 3589 až 3595 (2014-02-272014-03-05):
Opportunity zkoumá prostor u "Murray Ridge" na vrcholku vyvýšeniny "Solander Point" při okraji kráteru "Endeavour".
Rover navázal na průzkum oblasti "Cook Haven". 3589. solu popojel o 5.73 m. Prvním cílem přesunu bylo rozdrtit kolem kámen nazvaný "Stuart Island" a kamerami zjistit, do jaké míry se pokus podařil. Snímky ukázaly, že operace dopadla podle očekávání. Druhým úkolem bylo posunout se k novému cíli, označenému "Cross Sound" a zaparkovat tak, aby bylo možné provádět kontaktní geologické analýzy.
3591. solu se rover otočil na místě čelem k vyhlédnutým povrchovým cílům. Následovalo obrazové zdokumentování prostoru mozaikou snímků panoramatické (Pancam) a navigační (Navcam) kamery. Dalšího dne shromažďovala Opportunity navigační kamerou snímky oblohy, které dovolovaly stanovit opacitu. Znovu se jednalo přípravné měření pro chystaný projekt InSight. Téhož večera uskutečnil rentgenový spektrometr měření obsahu argonu v atmosféře. 3594. solu popojel rover 0.86 m a připravil se na další měření vybraných cílů.
3595. solu (2014-03-05) vyráběly solární baterie 492 Wh/sol. Atmosférická opacita byla vyhodnocena na Tau=0.451 a prachový faktor se zlepšil na 0.699. Celková překonaná vzdálenost se změnila na 38.75 km.

Soly číslo 3596 až 3602 (2014-03-062014-03-12):
Opportunity pokračuje v práci na stanovišti "Murray Ridge", které se nachází na vrcholku vyvýšeniny "Solander Point".
3596. solu se rover posunul na dosah robotické ruky ke kameni "Turnagain Arm". Večer bylo v akumulátorech ještě dostatek energie, která se využila během celonočního měření zastoupení argonu v atmosféře pomocí spektrometru APXS [=Alpha Particle X-ray Spectrometer]. 3598. solu bylo do programu zařazeno očištění kamene kartáčem na brusce RAT [=Rock Abrasion Tool], zhotovení mozaiky snímků mikroskopem a umístění přístroje APXS na kámen s následnou večerní analýzou chemického složení horniny.
Opportunity poté 3600. solu zamířila k dalšímu kamennému cíli, nazvanému pracovně "Augustine". Kvůli velkému náklonu terénu a znatelnému prokluzování kol, bylo ale zapotřebí uskutečnit další drobné pohyby v solech 3601 a 3602, aby se nástroje dostaly dostatečně blízko k vyhlédnutému bodu.
3602. solu (2014-03-12) činila produkce solárních článků 498 Wh/sol. Atmosférická opacita se pohybovala kolem Tau=0.446 a prachový faktor 0.694. Celková překonaná vzdálenost byla vyhodnocena na 38.76 km.

Soly číslo 3603 až 3609 (2014-03-132014-03-19):
Opportunity nadále pracuje v prostoru "Murray Ridge" nacházejícího se na vyvýšenině "Solander Point".
Rover pokračuje v průzkumu místa "Cook Haven". 3603. solu byla dokončena kontaktní (in-situ) analýza cíle "Augustine". Posledními úkony bylo snímkování mikroskopem a mineralogický rozbor spektrometrem APXS [=Alpha Particle X-ray Spectrometer]. Další dva dny bylo na programu dálkové pozorování kamerami Navcam a Pancam a sledování obsahu argonu v ovzduší přístrojem APXS. Měření atmosférické opacity se provádělo jako podpora chystané mise InSIght.
3607. solu byl plánován krátký přesun k dalšímu kamennému cíli "Sugarloaf". Pohyb byl ale přerušen po 2.3 m, protože byl detekován zvýšený odběr proudu ve třech kolech vozítka. Provedla se prověrka na možné překážky v jízdě. Závěr zněl, že prokluzování kol činilo až 50%, nebylo ale způsobeno nějakou překážkou v cestě, pouze příliš strmým svahem. Kvůli těžkému terénu by bylo zapotřebí uskutečnit několik dalších jízdních pokusů, než by se robotická ruka dostala na dosah vyhlédnutému cíli na "Sugarloaf". Vědecký tým proto rozhodl původní záměr opustit, "Sugarloaf" pouze zdokumentovat na dalších barevných snímcích a pak pokračovat více na jih a západ k dalším potenciálním geologickým objektům.
3609. solu popojela Opportunity asi 16.35 m směrem na jihozápad. Někdy mezi soly číslo 3605 a 3606 opět po čase příznivě na stav roveru zapůsobil vítr, který částečně smetl prach z povrchu solárních článků. Výsledkem bylo vylepšení produkce energie asi o 10%.
3609. solu vyráběly fotovoltaické články 574 Wh/sol při atmosférické opacitě Tau=0.450 a zlepšeném faktoru zaprášení 0.777. Celková překonaná vzdálenost na povrchu Marsu dosáhla 38.79 km.

Soly číslo 3610 až 3616 (2014-03-202014-03-27):
O aktivitách během uvedených solů nebyla vydána obvyklá zpráva.

Soly číslo 3617 až 3621 (2014-03-282014-04-01):
Opportunity zůstává nadále v prostoru "Murray Ridge" na západním okraji kráteru "Endeavour".
3617. solu pokračoval rover v cestě jihozápadně od "Murray Ridge". Denní etapa měřila 20.8 m. Po dvou víkendových dnech věnovaných dálkovým pozorováním navázalo vozítko 3621. solu na cestu úsekem dlouhým 44 m, která byla proložena několika snímkovacími sekvencemi obnažených kamenných útvarů.
3621. solu (2014-04-01) produkovaly fotovoltaické články 661 Wh/sol. Atmosférická opacita byla vyhodnocena na Tau=0.433 a faktor zaprášení solárních baterií na 0.868. Celková překonaná vzdálenost se zvětšila na 38.87 km.

.Soly číslo 3622 až 3629 (2014-04-022014-04-09):
Opportunity zkoumá "Murray Ridge" na západním okraji kráteru "Endeavour".
3623. solu se rover vykonal oblouk dlouhý asi 16 m ve směru hodinových ručiček. Vyhýbal se několika překážkám, které se nacházely mezi ním a velkou plochou obnažených kamenů. Protože se ale přístup do bezprostřední blízkosti nakonec zdál příliš obtížný, bylo rozhodnuto, že se zhotoví pouze obrazová dokumentace, rover se vrátí a bude pokračovat původním směrem k jihu.
3625. solu narazila Opportunity na svoji starší trasu. Přesunula se asi 8.6 m severozápadně a přitom shromažďovala dokumentární snímky kamene "Hoonah". Kromě toho fotografovala vlastní stopy. Tyto snímky poslouží k návrhu lepšího podvozku budoucích vozítek. 3628. solu pokračovala cesta na jih úsekem dlouhým asi 21 m, čímž se rover přiblížil k vyvýšenému místu, odkud bude možnost přehlédnout celý oblouk kráteru "Endeavour". Jakmile zaujme nejlepší pozici, začne snímat barevné panorama kráteru.
3628. solu (2014-04-08) vyráběly solární články 642 Wh/sol při atmosférické opacitě Tau=0.423 a faktoru zaprášení 0.843. Celková překonaná vzdálenost činila 38.91 km.

Soly číslo 3630 až 3635 (2014-04-102014-04-15):
Opportunity pokračuje v průzkumu lokality "Murray Ridge", nacházející se na západním okraji kráteru "Endeavour". Plán pro nejbližší dny počítá s tím, že rover zajede až na samý okraj kráteru a bude fotografovat jeho vnitřek.
3630. solu Opportunity popojela si 8.6 m na nejvyšší bod ve své blízkosti a poprvé se pořádně podívala se do prostoru obrovského kráteru. V dalších solech sbírala panoramatická kamera Pancam záběry do velké mozaiky. Jelikož proud odebíraný pravým předním kolem zůstává na zvýšené úrovni, technici - v době, kdy se rover nepohyboval a věnoval se snímkování - vyzkoušeli nahřívat elektromotor kola.
3635. solu pokračoval rover dalších 20 m na jih, aby dokončil prohlídku vnitřku kráteru. Mířil také k místu, kde se pravděpodobně nacházejí jílovité minerály. K tomuto cíli mu nicméně zbývá ještě několik set metrů.
3635. solu (2014-04-15) vyráběly solární články 622 Wh/sol. Atmosférická opacita byla vyhodnocena na Tau=0.413 a faktor zaprášení na 0.831. Celková překonaná vzdálenost činila 38.94 km.

Soly číslo 3636 až 3644 (2014-04-162014-04-24):
Opportunity nyní pracuje v jižní části útvaru "Solander Point" poblíž okraje velkého kráteru "Endeavour".
Rover míří k místu, kde zjistilo pozorování z oběžné dráhy přítomnost minerálů jílovitého charakteru. Během šesti solů (číslo 3637, 3639, 3641, 3642, 3643 a 3644) se přesunul celkem o více než 200 m. Pohon pravého předního kola stále odebírá větší množství elektrické energie, než je obvyklé. Kromě toho, že se používá dodatečné vyhřívání servopohonu, rover se proto vrátil k vyzkoušenému způsobu jízdy couváním. Řízení projektu zkoumá různé strategie, jak se se vzniklým problémem vypořádat.
V průběhu 3639. solu (2014-04-19) byla překonána hranice 39 km cestování po Marsu.
3643. solu (2014-04-23) produkovaly fotovoltaické články 658 Wh/sol při odhadnuté atmosférické opacitě Tau=0.273 a faktoru zaprášení solárních panelů 0.817. Celková překonaná vzdálenost činila k tomuto dni 39.14 km.

Soly číslo 3645 až 3649 (2014-04-252014-04-30):
Opportunity operuje na jižním konci útvaru "Solander Point" tvořícím část západní hranice kráteru "Endeavour". Míří do prostoru, v němž družicové snímky detekovaly minerály jílového charakteru.
3645. solu postihl rover reset počítače způsobený chybou při zápisu do paměti flash. Následkem toho přerušil stroj provádění plánovaných denních operací a očekával další instrukce ze Země. 3648. solu vyslal řídící tým pokyny k odstranění nouzového stavu, aktivaci vysokoziskové antény a stožáru PMA [=Pancam Mast Assembly] a k opětovnému převzetí řízení roveru. Reset počítače vyvolaný pamětí typu flash zažil rover už třikrát před touto událostí. Technici se pokoušejí zjistit pravděpodobnou příčinu těchto nepříjemností.
3649. solu popojela Opportunity přibližně 70 m jižním směrem. Pohybovala se opět couváním a přitom se, ve srovnání s nedávným stavem, odběr proudu pravým předním kolem vrátil k nižším hodnotám.
3649. solu (2014-04-30) vyráběly solární baterie 624 Wh/sol při atmosférické opacitě Tau=0.293 a faktoru zaprášení 0.832. Celková překonaná vzdálenost vzrostla na 39.22 km.

Soly číslo 3650 až 3656 (2014-05-012014-05-07):
Opportunity zkoumá jižní část útvaru "Solander Point", nacházejícího se na západním okraji kráteru "Endeavour". Rover se blíží k prostoru, kde byly na snímcích z oběžné dráhy detekovány jílovité minerály obsahující hydroxyl hliníku.
3650. solu popojela Opportunity více než 95 m. Cestovala nejprve přímo k jihu, pak zatočila na jihozápad směrem k zmíněnému jílovitému poli. Když se 3652. solu přiblížila k hřebeni terénní vlny, provedla rychlou akci s robotickou rukou, nazývanou mezi operátory "touch-and-go", čili "dotkni se a jeď". Mikroskop pořídil mozaiku detailních snímků povrchu a přes noc analyzoval složení horniny rentgenový spektrometr APXS [=Alpha Particle X-ray Spectrometer]. Následujícího dne už rover opět ujížděl na jihozápad. Během solu dokazal překonat přibližně 60 m.
3655. solu se postup zvolnil. Rover popojel asi 5.5 m, aby se dostal na dosah od odhaleného kamenného podloží. Téhož dne zahájili technici první kroky na seřízení palubních hodin, u nichž odchylky od správného údaje za deset let práce na Marsu už dosáhly takových velikostí, že mají nezanedbatelný vliv na činnost některých subsystémů. Během dne se hodiny "posunuly" asi o 1 s. Řídící tým se rozhodl z opatrnosti korigovat časové údaje po drobných krůčcích - denně jen pár sekund.
3656. solu prováděl spektrometr APXS studium zastoupení argonu v atmosféře planety.
Od chvíle, kdy rover začal znovu popojíždět pozpátku, se zlepšila spotřeba elektrické energie u předního pravého kola. 3656. solu (2014-05-07) dokázaly fotovoltaické články vyrábět 689 Wh/sol. Atmosférická opacita byla vyhodnocena na Tau=0.607 a prachový faktor na 0.916. To znamená, že povrch solárních panelů je takřka bez prachu a 91.6 % dopadajících slunečních paprsků může být konvertováno na elektrickou energii. Celková překonaná vzdálenost narostla na 39.38 km.

Soly číslo 3657 až 3662 (2014-05-082014-05-13):
Opportunity pracuje na západním okraji kráteru "Endeavour", v místě, které řídící tým nazval pracovně "Solander Point". Rover zkoumá geologii prostoru, v němž byly z oběžné dráhy detekovány minerály jílovitého charakteru obsahující hydroxyl hliníku.
3657. solu dokončil mikroskop MI [=Microscopic Imager] mozaiku snímků z povrchu kamenného výchozu, pojmenovaného "Ash Meadows". Bezprostředně poté byl na kámen umístěn spektrometr APXS [=Alpha Particle X-ray Spectrometer] a zahájil integraci rozvrženou na několik solů. 3659. solu popojel rover asi 26 m na východ a dosáhl místa s dalšími odhalenými kamennými deskami, kde se už předpokládalo, že se podaří najít jílovité materiály. Opportunity vyzkoušela novou verzi korekce časového údaje, tentokrát byly hodiny posunuty správným směrem o dvě sekundy. Během dalších dvou dnů měřil rentgenový spektrometr obsah argonu v atmosféře a palubní čas byl opraven o další dvě sekundy.
3662. solu se Opportunity přemístila o 2 m a zaujala vhodnější pozici na provádění kontaktních měření na obnaženém kamenném podloží.
3662. solu (2014-05-13) činila produkce energie 761 Wh/sol při atmosférické opacitě Tau=0.621 a zlepšeném prachovém faktoru 0.964. Celková překonaná vzdálenost se zvětšila na 39.41 km.

Soly číslo 3663 až 3671 (2014-05-142014-05-22):
Opportunity pokračuje v průzkumu lokality "Solander Point" na okraji kráteru "Endeavour".
Rover provádí kontaktní analýzy v místech, kde byly z oběžné dráhy objeveny minerály na bázi hydroxylu hliníku. Protože má v tuto dobu dostatek zásob elektrické energie, je možno každého dne večer měřit obsah argonu v atmosféře rentgenovým spektrometrem APXS, pokud momentálně není robotická ruka zaměstnána činnostmi na povrchu hornin. Takto se uskutečnilo měření v solech číslo 3663 a 3670.
3664. solu zahájil rover kampaň průzkumu povrchových cílů na místě označeném "Bristol Well". Na světlou žílu v kameni byl nejprve nasazen mikroskop a pak spektrometr APXS.
3666 a 3667. solu Opportunity přemístila přístroj APXS na další místa na zmíněné žíle. 3669. solu popojela asi 2.9 m, aby se dostala k dalšímu cíli. 3671. solu zahájila práce na místě "Sarcobatus Flat", jako obvykle mikroskopickým snímkováním a analýzou chemického složení rentgenovým spektrometrem.
3671. solu (2014-05-22) produkovaly fotovoltaické články 751 Wh/sol. Atmosférická opacita byla vyhodnocena na Tau=0.667 a prachový faktor na 0.955. Celková překonaná vzdálenost dosáhla 39.41 km.

Soly číslo 3672 až 3676 (2014-05-232014-05-27):
Opportunity provádí průzkum v jižní části oblasti "Solander Point" na západním okraji kráteru "Endeavour". V těchto místech se předpokládá výskyt jílovitých minerálů obsahujících hydroxyl hliníku.
Každého dne probíhala korekce palubních hodin, vždy o několik sekund. Účelem je postupně vyrovnat chyby, které se naakumulovaly od začátku mise.
3673. solu pokračovala několikadenní integrace dat ze spektrometru APXS [=Alpha Particle X-ray Spectrometer] umístěného na povrchovém cíli "Sarcobatus Flat". Opportunity pak přemístila robotickou ruku, aby mohla nasnímat mozaiku mikroskopických snímků na úlomku horniny (klast). Poté byl na místo přiložen rentgenový spektrometr.
V noci 3674. solu došlo k výpadku paměti flash. Všechna data získaná spektrometrem APXS byla nicméně zachráněna. 3676. solu byla znovu přemístěna robotická ruka a nastavila se tak, aby se do zorného pole spektrometru APXS dostal celý zmíněný úlomek.
3676. solu (2014-05-27) vyráběly solární články 764 Wh/sol při atmosférické opacitě Tau=0.613 a faktoru zaprášení 0.942. Celková překonaná vzdálenost zůstala na hodnotě 39.41 km.

Soly číslo 3677 až 3683 (2014-05-282014-06-04):
Opportunity zkoumá západní okraj kráteru "Endeavour". Rutinní práce byla ale v minulých dnech narušena sérií resetů počítače vyvolaných chybami při zápisu dat do paměti flash.
3677. solu popojel rover o plánovaných 19 m. Dalšího solu pokračoval v jízdě na jih až jihovýchod a nechal za sebou dalších 17.4 m. 3679. solu se uskutečnila první část kontaktních geologických měření stylem "touch and go". Při ní první sol proběhnou vybrané operace s robotickou rukou (touch) a hned následujícího dne se pokračuje v jízdě (go). Tento plán byl ale přerušen "teplým" resetem počítače 3680. solu. Část "touch", která zahrnovala zhotovení mozaiky mikroskopických snímků a noční analýzu chemického složení horniny spektrometrem APXS, proběhla bez závad, cesta následujícího dne byla zrušena kvůli zmíněnému resetu.
Teplý reset už zažil rover několikrát a příčinou byla závada, která vznikla během zápisu do určité oblasti paměti flash. Opportunity se vrátila k normálnímu programu 3682. solu. Další teplý restart postihl počítač 3683. solu a funkce byly opět obnoveny následujícího dne.
3682. solu (2014-06-02) produkovaly fotovoltaické články 733 Wh/sol. Atmosférická opacita byla stanovena na Tau=0.682 a faktor zaprášení solárních panelů činil 0.908. Celková překonaná vzdálenost se zvětšila na 39.44 km.

Soly číslo 3684 až 3690 (2014-06-042014-06-11):
3684. solu popojížděla Opportunity asi 19 m jižním směrem podél okraje kráteru "Endeavour". Na soly číslo 3686 až 3688 byla přichystána operace "touch and go", při níž prvního dne měla robotická ruka rychle zanalyzovat horninu v dosahu, a druhého dne měl rover pokračovat v cestě. Plán ale překazil další teplý reset palubního počítače vyvolaný závadou při zápisu do paměti flash. Kromě této opakující se poruchy zůstává rover v dobrém technickém stavu. 3689. solu byl opět obnoven normální provoz a podle zadaných pokynů absolvovala Opportunity další jízdu dlouhou 21 m.
3690. solu (2014-06-11) vyráběly sluneční panely 660 Wh/sol. Ve vzduchu se zvýšil obsah prachových částic, který zhoršil opacitu atmosféry na Tau=0.868. Faktor zaprášení fotovoltaiky byl dopočítán na 0.924. Celková překonaná vzdálenost od začátku mise vzrostla na 39.49 km.

Soly číslo 3691 až 3696 (2014-06-122014-06-17):
Opportunity pracuje na západním okraji kráteru "Endeavour". 3691. solu pokračoval rover v cestě na jih podél terénního zlomu a zdolal asi dvacetimetrovou vzdálenost.
Večer 3693. solu, po probuzení z odpoledního spánku, došlo k výpadku paměti flash. Naštěstí neměla závada dopad na prováděné operace, ani při ní nebyla ztracena žádná data. 3696. solu pokračoval rover další 35 m dlouhou etapou jízdy na jih. Krajina byla dokumentována detailními barevnými záběry panoramatické kamery Pancam a mozaikou černobílých snímků navigační kamery Navcam.
Produkce elektrické energie je nyní velice dobrá, rover si proto může být oživován i během noci a rentgenový spektrometr může měřit obsah argonu v atmosféře. Protože byl rover v provozu i v pozdních hodinách, byla příležitost fotografovat větší z měsíců Marsu Phobos. Měsíc se zdánlivým prachovým prstencem byl zachycen večer 2697. solu.
Odběr proudu v motorcích kol zůstává zatím na uspokojivé úrovni. V popisovaném období nedošlo k žádnému resetu počítače vyvolanému poruchou paměti flash.
3696. solu (2014-06-17) činila produkce elektrické energie 706 Wh/sol. Atmosférická opacita byla vyhodnocena na Tau=0.617 a koeficient zaprášení solárních článků na 0.864. Celková překonaná vzdálenost se zvětšila na 39.55 km.

Soly číslo 3697 až 3703 (2014-06-182014-06-24):
Opportunity postupuje jižním směrem a pokračuje v průzkumu západního okraje kráteru "Endeavour". Během jízdy pořizuje barevné snímky vybraných cílů a odhaleného kamenného podloží podél trasy.
Protože momentálně disponuje dostatečnými rezervami elektrické energie, může si dovolit pracovat i během noci. 3697. solu se provádělo měření obsahu argonu v atmosféře spektrometrem APXS [=Alpha Particle X-ray Spectrometer] a byl znovu fotografován měsíc Phobos. 3698. solu cestoval rover k jihu na vzdálenost delší než 25 m a opakoval snímkování Phobosu. Později v noci probíhalo měření argonu. 3700. solu byla zahájena dvoudenní operace "touch and go". Jako první se uskutečnilo snímání mozaiky mikroskopických snímků na zvolené ploše a vzápětí začal spektrometr APXS analyzovat chemické složení horniny. Po krátké zastávce pokračovala cesta k jihu dalšími 13.5 m.
3703. solu se začal rover přibližovt k cíli vzdálenému asi 9.4 m. V popisovaném období se uskutečnily také korekce palubních hodin. Každého solu byly hodiny posunuty asi o 3 s. Tentokrát se během týdne nevyskytly žádné závady v souvislosti s anomálním chováním paměti flash a rover zůstal v relativně dobrém technickém stavu.
3703. solu (2014-06-24) vyráběly solární články 743 Wh/sol. Atmosférická opacita činila Tau=0.652 a faktor zaprášení fotovoltaických panelů 0.894. Celková překonaná vzdálenost dosáhla 39.59 km.

Soly číslo 3704 až 3710 (2014-06-25 až 2014-07-01):
Aktivity Opportunity se i nadále zaměřují na průzkum západního okraje kráteru "Endeavour". Momentálně se rover nachází v místech, kde by se měly vyskytovat jílovité minerály na bázi hydroxylu hliníku.
3705. solu shromáždila Opportunity nejprve několik snímků pomocí barevné panoramatické kamery Pancam. Poté popojela asi 1.5 m, aby robotickou rukou dosáhla na některé zajímavé cíle na povrchu. Navigační kamera Navcam nakonec zhotovila úplné 360° panorama, s nímž budou nadále pracovat navigátoři při plánování dalšího postupu.
3707. solu zahájil rover třídenní kontaktní geologická měření. Mikroskop MI [=Microscopic Imager] nejprve zmapoval kamenný povrch v místě pojmenovaném "Sodaville". Na totéž místo se přemístil rentgenový spektrometr APXS [=Alpha Particle X-ray Spectrometer] a v průběhu noci snímal data o chemickém složení. Dalšího dne snímkovala kamera MI bod "Tuscaloosa" a na noc opět přišel ke slovu spektrometr APXS. Stejný postup byl naplánován i pro třetí sol, kdy se pozornost zaměřila na místo těsně vedle prozkoumané plochy "Tuscaloosa". Tím byla práce na tomto stanovišti ukončena.
3710. solu pokračovala jízda k jihu etapou dlouhou asi 26 m. Uprostřed úseku došlo na snímkování okolí panoramatickou kamerou. Na konci cesty byla krajina zdokumentována dalším úplným panoramatem z navigační kamery.
Opportunity zůstává v dobré kondici. Disponuje dostatkem energie a odběry proudu v pohonech kol zůstávají v očekávaných mezích. V minulém týdnu nedošlo k žádné závadě na paměti flash ani k restartu počítače, což byly problémy, které trápily řídící tým v uplynulém období.
3710. solu (2014-07-01) vyráběly fotovoltaické články 745 Wh/sol. Atmosférická opacita se pohybovala na úrovni Tau=0.762 a prachový faktor činil 0.872. Celková překonaná vzdálenost dosáhla 39.62 km.

Soly číslo 3711 až 3717 (2014-07-022014-07-08):
Rover Opportunity dokončil geologický výzkum v oblasti, kde se na základě dat z oběžné dráhy kolem Marsu očekávala přítomnost jílovotých minerálů na bázi hydroxylu hliníku. Práce na západním okraji kráteru "Endeavour" ale nadále pokračují.
37111. solu zahájila Opportunity cestu dále na jih. Rover zhotovil několik dokumentačních záběrů panoramatickou kamerou Pancam a pak popojel asi 24 m. Na konci cesty pořídila navigační kamera Navcam úplné panorama, kterým zdokumentovala aktuální vzhled krajiny a poskytla řídícímu týmu podklady pro plánování dalšího postupu. 3713. solu pokračovala jízda dalším 13 m úsekem k útvaru označenému jako "Broken Hills". Cestou se pořizovaly další cílené snímky kamerou Pancam a etapa byla dovršena opět fotografiemi širšího okolí z kamery Navcam.
Korekce palubních hodin úspěšně pokračují. V solech 3715 a 3716 byl údaj chronometru opravován o 3 až 4 s. 3716. solu se rover dále přiblížil k "Broken Hills" jízdou dlouhou 19 m. Cesta je zachycena na početných snímcích. V noci proběhlo měření argonu v atmosféře spektrometrem APXS [=Alpha Particle X-ray Spectrometer]. 3717. solu se rover opět pohyboval k jihu. Tato etapa měřila asi 12 m. Fotografována byla rozsáhlá pásová struktura na objektu "Broken Hills".
3717. solu (2014-07-08) vyráběly solární panely 735 Wh/sol při atmosférické opacitě Tau=0.738 a faktoru zaprášení 0.878. Celková překonaná vzdálenost se zvětšila na 39.69 km.

Soly číslo 3718 až 3725 (2014-07-092014-07-17):
Cestou na jih míří Opportunity k údolí vzdálenemu asi 2 km od současné pozice. Na tomto místě se podle družicových dat opět vyskytují jílovité minerály.
Rover se v upynulých dnech věnoval převážně přejíždění. Cestování bylo zasvěceno šest z osmi solů. Ve dnech, kdy neměnil stanoviště, pracovala na vědeckém průzkumu robotická ruka. Při každém přesunu byly shromažďovány cílené snímky panoramatickou kamerou a panoramatické mozaiky záběrů navigační kamery. Vozítku se nevyhnuly další problémy vyvolané pamětí flash - 3724. solu byl počítač opět resetován. Ačkoliv se podobné závady vyskytly už dříve, tentokrát k poruše došlo poprvé během jízdy. Řídící tým dokázal závadu eliminovat v krátké době. Příčina poruch je dosud neznámá, odborníci se snaží zákonitosti množících se anomálií souvisejících s pamětí rozřešit.
Sol číslo 3720, jeden ze solů, kdy rover stál, byl úvodním dnem operace "touch and go". Robotická ruka nejprve zhotovila mozaiku mikroskopických záběrů na cíli "Trebia". Následoval noční sběr dat spektrometrem APXS. Druhého solu číslo 3721 po skončení prací už dokázal rover popojet úctyhodných 65 m, přičemž uprostřed jízdy byla zařazena přestávka na rychlé fotografování. Na večer 3725. solu bylo v plánu měření argonu přístrojem APXS.
3725. solu (2014-07-17) činila produkce elektřiny 652 Wh/sol. Atmosférická opacita byla vyhodnocena na Tau=0.780 a faktor zaprášení na 0.854. Celková překonaná vzdálenost dosáhla 39.93 km. Rover zůstává v dobrém technickém stavu a jeho funkce jsou nominální.

Soly číslo 3726 až 3730 (2014-07-182014-07-22):
Opportunity provádí průzkum západního okraje kráteru "Endeavour". Postupuje jižním směrem a přibližuje se k úžlabí "Marathon Valley", nacházejícímu se asi 2 km daleko. Údolí bylo pozorováno z oběžné dráhy a vykazuje příznaky výskytu jílovitých minerálů.
3727. sol byl prvním dnem operace "touch and go", při níž se provádí rychlá geologická sondáž na momentálním stanovišti. Práce byly zahájeny mikroskopickým snímkováním na povrchovém cíli "Barstow", následovalo umístění rentgenového spektrometru APXS na totéž místo a několikahodinová analýza chemického složení horniny. Příštího dne popojel rover přibližně 100 m, čímž překonal celkovou vzdálenost 40 km jízdy na Marsu. Cesta zahrnovala zastávku na fotografování asi v polovině úseku a v cíli pokračovalo snímkování panoramat jednak navigační kamerou Navcam a také panoramatickou kamerou Pancam.
3727. solu došlo také opět k poruše na paměti flash. Vědecká data byla přesto zachráněna následným opakováním měření přístrojem APXS.
3730. solu (2014-07-22) vyráběly solární články 676 Wh/sol. Atmosférická opacita byla vyhodnocena na Tau=0.771 a faktor zaprášení na 0.818. Celková překonaná vzdálenost obnášela 40.13 km.

Soly číslo 3731 až 3738 (2014-07-23 až 2014-07-30):
Zdoláním hranice 40 km v součtu překonaných vzdáleností na Marsu, jak o tom bylo referováno minule, se Opportunity dostala do čela vozidel operujících mimo Zemi. Nadále se pohybuje jižním směrem podél západního okraje kráteru "Endeavour" a míří k údolí "Marathon Valley", kde se očekává přítomnost jílovitých minerálů.
Jízda pokračovala 3732. solu, kdy rover zdolal 72 m. Před cestou, uprostřed a po jejím skončení pořídila panoramatická kamera několik záběrů terénu a navigační kamera navíc na závěr dne zhotovila aktuální panorama. Další den proběhlo měření opacity atmosféry v rámci programu InSIGHT.
3734. solu byly zahájeny práce podle plánu "touch and go" obvyklým postupem. Nejprve mikroskop zhotovil snímky vybraného bodu "Rosebud Canyon" a pak místo proměřil spektrometr APXS [=Alpha Particle X-ray Spectrometer]. Příští den se rover přesouval na jih, přičemž za sebou nechal 48 m nového terénu.
3737. solu se vědecký tým rozhodl, že se rover vrátí asi 30 m na sever, kde byl dodatečně zjištěn zajímavý geologický objekt, který Opportunity důkladněji prozkoumá a zdokumentuje.
3738. solu činila produkce fotovoltaických článků 686 Wh/sol při atmosférické opacitě Tau=0.804 a faktoru zaprášení 0.813. Celková překonaná vzdálenost se prodloužila na 40.28 km.

Soly číslo 3739 až 3744 (2014-07-312014-08-05):
Opportunity popojíždí po západní okraji kráteru "Endeavour" a míří k úžlabině "Marathon Valey", ve které by se měly nacházet jílovité minerály.
3739. solu se rover jízdou dlouhou asi 8 m přiblížil k vyhlédnutému geologickému cíli. Na konci dne pořizoval snímky panoramatickou kamerou a měřil rentgenovým spektrometrem APXS obsah argonu v atmosféře. 3741. solu začal dvoudenní vědecký program kontaktního výzkumu pomocí nástrojů na robotické ruce. Prvního dne zkoumal mikroskop cíl "Fairwather" a následně bylo ve stejném místě analyzováno chemické složení spektrometrem APXS [=Alpha Particle X-ray Spectrometer]. Další den se pozorování opakovala na druhém místě nepatrně vzdáleném od předchozího bodu. Tím byl program na tomto stanovišti vyčerpán a rover 3744. solu nastoupil další cestu k jihu. Přesun v délce 86 m byl zakončen obvyklým zhotovením panoramatu pomocí navigační a panoramatické kamery. Snímky byly určeny mimo jiné k dalšímu plánování trasy.
3744. solu vyráběly solární panely 686 Wh/sol. Atmosférická opacita byla vyhodnocena na Tau=0.872 a faktor zaprášení na 0.802. Celková překonaná vzdálenost činila 40.38 km.

Soly číslo 3745 až 3751 (2014-08-062014-08-12):
Opportunity postupuje podél západního okraje kráteru "Endeavour" a blíží se k úžlabině "Marathon Valley". Zde by se měly nacházet jílovité minerály detekované z oběžné dráhy.
3746. solu zahájil rover denní program pozorováním přechodu měsíce Phobos před slunečním kotoučem. Následně popojel asi 72 m jižním směrem k formaci nazvané "Wdowiak Ridge". Večer Opportunity bohužel opět zažila reset palubního počítače, vyvolaný chybnou funkcí paměti flash. Veškeré naprogramované sekvence byly zastaveny, nicméně i tak zůstává rover v dobrém technickém stavu.
Na obnovení normálních operací bylo nutné provést oživení prostřednictvím povelů v reálném čase. Počítač znovu získal kontrolu nad systémy a mohl být do něho uložen další plán na dva dny, které měl rover absolvovat podle metody "touch and go". 3748. solu robotická ruka přemístila mikroskop nad cíl označený jako "Icy Straight". Vzápětí byl na stejné místo přiložen spektrometr APXS a po dobu několika hodin prováděl chemické analýzy. 3749. solu pokračovala jízda 100 m úsekem, během něhož došlo i na orientační snímkování okolí. Ve stejném směru mířícím k "Wdowiak Ridge" pokračoval rover i následující dva dny. Zdolal 56 m a 33 m novým terénem.
3751. solu (2014-08-12) produkovaly solární články 679 Wh/sol. Atmosférická opacita byla ohodnocena na Tau=0.811 a faktor zaprášení fotovoltaiky na 0.789. Celková překonaná vzdálenost vzrostla na 40.63 km.

Soly číslo 3752 až 3758 (2014-08-132014-08-19):
Opportunity operuje na západním okraji kráteru "Endeavour" a přesunuje se k úžlabině "Marathon Valley".
V poslední době se zvýšil počet výpadků paměti flash a následných restartů počítače. Resety, které zastavily naplánované operace, zažil rover v solech 3754, 3757 a 3758. Řídící tým už podobné situace bere jako rutinu, proto jejich dopad na vědeckou činnost je minimální. Nicméně množící se závady žádají konečně podniknout nějaká opatření směřující k "opravě" paměti flash.
3752. solu popojel rover asi 1 m k cíli označenému jako "Mt. Edgecumbe". Příštího dne byla sejmuta mozaika mikroskopických snímků z povrhu horniny a na místo byl přiložen k několikadenním analýzám rentgenový spektrometr APXS. Reset počítače 3754. solu však zkrátil dobu integrace na pouhý jeden den. 3757. solu se reset opakoval, ale zásah střediska on-line reaktivoval uloženou sekvenci povelů a rover byl schopen dokončit plánovanou jízdu v délce asi 48 m. Další reset se vyskytl 3758. solu a zabránil provést zamýšlená dálková pozorování. Řídícímu týmu nezbývá nic jiného než opakovaně bojovat s restarty počítače a čekat, než se podaří závady nějakým způsobem omezit.
3758. solu (2014-08-14) vyráběly fotovoltaické články 692 Wh/sol. Atmosférická opacita byla stanovena na Tau=0.888 a faktor zaprášení 0.788. Celková překonaná vzdálenost se zvýšila na 40.69 km.

Soly číslo 3759 až 3766 (2014-08-212014-08-28):
Opportunity se pohybuje na západním okraji kráteru "Endeavour" a směřuje k údolí "Marathon Valley". Resety počítače zapříčiněné poruchami paměti flash jsou stále častější a brání v provádění smysluplného vědeckého programu, dokud se je nepodaří eliminovat. Řízení projektu chystá plán na přeformátování systému souboru v paměti flash a slibuje si od toho, že se závady přinejmenším omezí.
Přeformátování paměti bylo úspěšně provedeno před pěti roky v případě roveru Spirit, u Opportunity se jedná o premiéru. Prozatím probíhají přípravné práce na tuto operaci. Zatímco "master sequence" je v chodu, vědecká data uložená v paměti se systematicky vyprazdňují. 3762. solu aktivovalo řízení projektu novou komunikační tabulku, ve které jsou uloženy veškeré předpokládané termíny spojení na několik týdnů dopředu. Protože časté resety vyvolaly mimo jiné následné závady při spojení v pásmu X zajišťované vysokoziskovou anténou, tým odeslal v reálném čase příkaz, aby se několik dalších spojení odehrálo přes nízkoziskovou anténu. Tyto úkony byly dokončeny 3766. solu.
Dalším krokem je převést počítač do stavu, kdy nebude používat souborový systém paměti flash. To by mělo ověřit, že mimo paměti flash je rover v dobrém stavu. Technici vytvořili sekvenci kontrolního testu, která nahráním a odvysíláním jistého objemu dat zjistí, zda část paměti není fyzicky vadná. Zbylá vědecká data budou před formátováním paměti předána na Zemi.
Kromě uvedených problémů zůstává rover v dobré kondici. Je dostatečně zásoben energií, termoregulace pracuje podle očekávání a obě komunikační linky v pásmu X, využívající síť teleskopů DSN, a UHF přes retranslační satelity fungují.
3764. solu (2014-08-26) činila produkce elektřiny 680 Wh/sol při atmosférické opacitě Tau=0.858 a prachovém faktoru 0.753. Celková překonaná vzdálenost zůstala na 40.69 km.

Soly číslo 3767 až 3772 (2014-08-292014-09-03):
Cesta Opportunity směřuje do prostoru označovanému jako "Marathon Valley", kde geologové očekávají výskyt minerálů jílovitého charakteru. Připravuje se přeformátování systému souborů v paměti flash a očekává se, že by se tím mohl odstranit problém opakujících se resetů počítače.
Během solů číslo 3767 a 3768 vyslal řídící tým speciální povely, kterými bylo řídícímu počítači zakázáno používat soubory v paměti flash. Operace se podařila a rover přečkal bez závad oba dny. Rovněž se provedla diagnostika letového softwaru pracujícího s pamětí flash. V solech 3769 až 3771 se činnost palubního počítače znovu vrátila do běžného módu (včetně používání flash file system). I tyto tři dny řízení roveru pracovalo bez resetů vyvolaných soubory z paměti.
3772. solu bylo zahájeno kopírování části nejdůležitějších souborů z paměti flash do paměti EEPROM, aby se zabezpečilo jejich uchování v průběhu procesu formátování. V plánu bylo po naformátování paměti flash ji znovu naplnit nezbytnými soubory. Rover by měl od tohoto okamžiku pracovat obvyklým způsobem.
3771. solu (2014-09-02) produkovaly sluneční baterie 713 Wh/sol. Atmosférická opacita byla vyhodnocena na Tau=0.852 a faktor zaprášení na 0.771. Celková překonaná vzdálenost zůstala na 40.69 km.

Soly číslo 3773 až 3778 (2014-09-042014-09-09):
Opportunity pracuje na západním okraji kráteru "Endeavour" a řídící tým má v plánu vbrzku s ním domanévrovat k lokalitě "Marathon Valley".
3773. solu proběhlo úspěšně přeformátování systému souborů v paměti flash. Po této operaci se nepatrně (o méně než 1%) zmenšil úložný prostor v paměti, protože některé buňky paměti byly označeny za vadné. 3775. solu byly jisté skripty a konfigurační soubory nakopírovány zpět z paměti EEPROM do flash. Další konfigurační soubory byly přeneseny přímo ze Země během 3776. solu. Od této chvíle se na počítači neobjevilo žádné anomální chování.
Na sol číslo 3778 byl naplánován přesun v terénu, přičemž se měla používat navigace podle vizuální odometrie, kdy se případné překážky identifikují optickou cestou. Jízda skončila dříve, než byla zahájena z prozaického důvodu. Kamery nedokázaly ve zvoleném prostoru najít dostatek výrazných terénních objektů, které by mohly sloužit jako záchytné body ve vyhodnocovacím programu. Operace se bude opakovat, ale rover dostane příkaz zaměřit se na jiný úsek krajiny.
3778. solu (2014-09-09) činila produkce solárních panelů 694 Wh/sol při atmosférické opacitě Tau=0.879 a prachovém faktoru 0.754. Celková překonaná vzdálenost se nezměnila a zůstala na 40.69 km.

Soly číslo 3779 až 3785 (2014-09-102014-09-16):
V minulém týdnu se rover Opportunity pohyboval směrem k malému kráteru nazvanému "Ulysses". Hlavní cíl - lokalita "Marathon Valley" zůstává nicméně zachován.
3780. solu popojel rover asi 10 m v kamenitém terénu. Během jízdy byla použita navigace metodou vizuální odometrie, aby se vyloučila možná nežádoucí kolize s náhodnou překážkou. Večer 3781. solu prováděl rentgenový spektrometr APXS [=Alpha Particle X-ray Spectrometer] měření atmosférického argonu. Příštího dne pokračovala jízda v obtížném terénu a stopa za vozítkem se protáhla o dalších 20 m.
Večer 3783. solu došlo k výpadku paměti počítače. Paměť flash vykazovala potíže v okamžiku probouzení ze spánkového režimu. Před deseti dny přitom byla paměť naformátována a vyřazena resp. opravena byla celá řada vadných buněk. Během výpadku nedošlo k žádné ztrátě dat a rover vzápětí pokračoval v normálních operacích.
Správná činnost systémů byla prokázána i následujícího solu, v němž rover překonal vzdálenost asi 30 m. Technici přesto zkoumají okolnosti, které by mohly s výpadky paměti souviset.
3785. solu (2014-09-16) dokázaly vyrobit fotovoltaické články 693 Wh/sol. Atmosférická opacita se pohybovala kolem Tau=0.905 a faktor zaprášení činil 0.768. Celková překonaná vzdálenost se protáhla na 40.75 km.

Soly číslo 3786 až 3792 (2014-09-172014-09-23):
Opportunity operuje na západním okraji kráteru "Endeavour" a míří k lokalitě "Marathon Valley", kde se očekává výskyt jílovitých minerálů.
Nejbližším cílem putování je malý kráter "Ulysses", k němuž se rover přibližuje a chystá se nahlédnout dovnitř. 3787. solu popojel asi 13.5 m v kamenitém terénu. Aby byla jízda bezpečnější, využíval přitom metodu vizuální odometrie. 3789. solu se ještě více přiblížil k okraji kráteru. Cesta ale byla po 4.6 m přerušena, když zasáhl počítač na základě vyhodnocení výstupů z vizuální odometrie. 3790. solu se uskutečnilo večerní měření atmosférického argonu spektrometrem APXS [=Alpha Particle X-ray Spectrometer]. Ještě blíže ke kráteru se dostala Opportunity následujícího dne krátkým přísunem na vzdálenost asi 4 m. Vinou vysokého prokluzování kol se nepodařilo dokončit obrat, který byl plánován na konci cesty, po němž měl rover zaujmout dobrou pozici ke komunikaci se Zemí.
V poslední době se objevily další závady související s pamětí flash. Dva výpadky byly zaznamenány večer během solů číslo 3786 a 3789. Další dvě poruchy při zápisu dat se objevily v solech 3791 a 3792. Všechny jmenované poruchy nebyly závažné a neměly žádný dopad na operace roveru. Řízení projektu pokračuje v hledání příčin potíží. V ostatních směrech zůstává Opportunity v relativně dobré kondici.
3792. solu (2014-09-23) vyráběly solární články 639 Wh/sol. Atmosférická opacita byla vyhodnocena na Tau=0.889 a faktor zaprášení slunečních panelů na 0.740. Celková překonaná vzdálenost činila 40.77 km.

Soly číslo 3793 až 3798 (2014-09-242014-09-30):
Opportunity pokračuje v práci na západním okraji kráteru "Endeavour" a přejíždí k lokalitě "Marathon Valley", která se nachází asi 1.6 km jižním směrem.
Momentálně rover zkoumá prostor, kde se nachází vyvržený materiál z malého kráteru "Ulysses". 3793. solu popojel asi 1.65 m k cíli označenému jako "Hoover". Před jízdou a na její závěr byly pořízeny snímky panoramatickou kamerou. Uskutečnilo se rovněž zkušební snímkování panoramatickou kamerou za soumraku. Vědecký tým se tak připravoval na pozorování komety C/2013 A1 (Siding Spring), která se za několik týdnů přiblíží těsně k Marsu.
Večer 3793. solu se opět objevil výpadek paměti a následně reset počítače. Reset zrušil všechny běžící sekvence a převedl rover do autonomního módu. Jelikož ostatní systémy pracovaly normálně, byl rover opět oživen 3795. solu. Téhož dne byl pomocí kartáče na brusce RAT [=Rock Abrasion Tool] očištěn povrch Kamene "Hoover", místo zbavené prachu bylo zdokumentováno mozaikou snímků z mikroskopu a nakonec na ně byl přiložen spektrometr APXS a zahájila se noční integrace. Ještě téhož dne se objevil další výpadek paměti, ale tentokrát bez dalších následků.
3798. solu opět Opportunity změnila stanoviště. Popojela asi 2 m k dalšímu kameni, na němž byly naplánovány kontaktní analýzy. Technici se nadále snaží odhalit příčiny závad na paměti flash.
3798. solu (2014-09-30) produkovaly fotovoltaické články 630 Wh/sol při atmosférické opacitě Tau=0.943 a faktoru zaprášení 0.735. Celková překonaná vzdálenost se zvětšila na 40.78 km.

Soly číslo 3799 až 3805 (2014-10-012014-10-07):
Opportunity směřuje k lokalitě "Marathon Valley", nacházející se asi 1.6 km jižně od současného stanoviště.
Rover zkoumá plochu, na níž se nachází vyvržený materiál z malého impaktního kráteru "Ulysses". 3799. solu podnikli technici dva testy fotografování panoramatickou kamerou za soumraku. Jedná se o přípravu na pozorování komety Siding Spring, která se asi za dva týdny těsně přiblíží k Marsu. Kometa bude pozorovatelná pozdě v noci a časně zrána.
3800. solu zahájil rover studium zvláštní struktury povrchu na jednom kameni ležícímu uvnitř dopadové plochy úlomků (ejecta field) vyvržených z kráteru. Využíval k tomu nástroje na robotické ruce. Nejprve byla pořízena mozaika detailních snímků mikroskopem MI [=Microscopic Imager]. Poté se povrchu dotkl rentgenovým spektrometrem APXS [=Alpha Particle X-ray Spectrometer] a začal analyzovat prvkové složení horniny. 3802. solu se spektrometr přesunul na druhé místo a proběhla nová integrace. Následujícího dne se Opportunity otočila čelem k jiné straně kamenného cíle. 3805. solu rover krátce popojel a asi o 1 m se přiblížil k dalšímu bodu určenému vybranému k prozkoumání. V plánu je část kamene okartáčovat.
V uplynulém období nebyla zaznamenána žádná další anomálie vyvolaná poruchami paměti flash a rover zůstal v relativně dobré kondici.
3805. solu (2014-10-07) vyráběly solární články 640 Wh/sol. Atmosférická opacita byla vyhodnocena na Tau=1.037 a faktor zaprášení na 0.763. Celková překonaná vzdálenost činila 40.78 km.

Soly číslo 3806 až 3812 (2014-10-082014-10-14):
Opportunity pokračuje v práci na západním okraji kráteru "Endeavour" a směřuje k místu nazvanému "Marathon Valley", kde by se měly nacházet minerály jílovitého charakteru.
Momentálně se pozornost geologů zaměřila na okolí malého kráteru "Ulysses". Rover se též připravuje na pozorování komety Siding Spring, která se blíží k Marsu. V rámci těchto příprav pořizovala panoramatická kamera 3806. solu v pozdních večerních hodinách zkušební snímky.
Dalšího dne se rover posunul asi o 13 cm, aby se zbavil malého kamene, který se nacházel pod koly. 3809. solu se zjistilo, že se pod levým předním kolem objevil znovu kámen, který by mohl způsobit nechtěný posun robotické ruky, pokud by se při zamýšleném kartáčování kamenného cíle bruskou RAT přitlačila na povrch vzorku. Kvůli tomu se základní pozorování mikroskopem MI a spektrometrem APXS uskutečnilo bez kontaktu s horninou. Teprve pak se provedla zkouška přitlačením brusky na kámen a sledovalo se, zda se rover pohne. Žádná změna polohy nebyla naštěstí pozorována, rover se zdál být dostatečně stabilní, a proto byl 3812. solu dán povel k očištění materiálu.
Další pokus s fotografováním komety proběhl další den, tentokrát v časných ranních hodinách. Po podařeném čištění povrchu kamene 3812. solu byla zhotovena další série snímků mikroskopem a na okartáčované místo se umístil spektrometr APXS a zahájil několikadenní sběr dat. 3812. solu večer došlo k dalšímu výpadku paměti. Porucha nebyla vážná a rover pokračoval v činnosti.
3812. solu (2014-10-14) činila produkce elektrické energie 605 Wh/sol při atmosférické opacitě Tau=1.19 a faktoru zaprášení 0.763. Celková překonaná vzdálenost byla změřena na 40.78 km.

Soly číslo 3813 až 3820 (2014-10-152014-10-22):
Opportunity setrvává na západním okraji kráteru "Endeavour" v prostoru malého impaktu "Ulysses". V plánu je přesun na lokalitu "Marathon Valley", vzdálenou asi 1.6 km jižním směrem.
V minulém týdnu pokračoval průzkum pole tvořeného vyvrženým materiálem z kráteru "Ulysses". Vědci měli rovněž unikátní možnost pozorovat kamerami roveru kometu Siding Spring (C/2013 A1), která se přiblížila na extrémní vzdálenost k Marsu.
3814. solu zahájila Opportunity první etapu jízdy k cíli "Birmingham" kulovitého tvaru. Mohlo by se jednat o ztuhlou taveninu po impaktu. 3817. solu se rover druhým přesunem přiblížil ke kameni na dosah přístrojů na robotické ruce. Mezitím se ještě 3817. solu úspěšně podařilo fotografovat kometu Siding Spring. Poslední přískok ke kameni "Birmingham" proběhl podle plánu, rover proto navázal 3819. solu pozorováním struktury povrchu mikroskopem a analýzou chemického složení spektrometrem APXS v bodě označeném jako "Crimson Tide". Bohužel se vyskytly další dvě poruchy na paměti počítače - jedna 3813. solu a další 3817. solu. Žádná z nich neměla naštěstí fatální následky na činnosti roveru.
3820. solu (2014-10-20) vyráběly solární panely 434 Wh/sol. Opacita atmosféry se znatelně zvětšila na Tau=1.75 a prachový faktor se zhoršil na 0.697. Celková překonaná vzdálenost dosáhla 40.79 km.

Soly číslo 3821 až 3826 (2014-10-232014-10-28):
Opportunity pokračuje v činnosti na západním okraji velkého kráteru "Endeavour". K dalšímu důležitému cíli, údolí "Marathon Valley", kde by se měly nacházet minerály jílovitého charakteru, jí zbývá asi 1.6 km jízdy na jih.
Rover dokončil průzkum parcely s vyvrženým materiálem z malého kráteru "Ulysses" a navázal na cestu k jihu. Práci ohrožovala prachová bouře regionální velikosti, která zvýšila na několik dní opacitu atmosféry až k hodnotám Tau=2. 3821. solu popojela Opportunity asi 27 m. Musela se potýkat s těžkým terénem na hranicích dopadové plochy úlomků z kráteru, kde četné kameny komplikovaly volbu nejvhodnější průjezdné trasy. Na konci etapy byly pořízeny snímky z kamery identifikace překážek HazCam a bylo zhotoveno panorama kemerou PanCam. 3822. solu pořídila panoramatická kamera několik záběrů ve vybraných směrech. Večer 3823. solu měřil rentgenový spektrometr APXS zastoupení argonu v atmosféře Marsu. 3825. solu, kdy opacita dosáhla hodnoty nad Tau=2, se uskutečnila jen krátká jízda v délce přibližně 7 m a rover se zastavil na místě, kde náklon terénu k severu dovolil lépe využít sporého slunečního světla. Pro nejbližší dny se předpokládá další postup k jihu. Omezení se dají očekávat především od nepříznivého počasí. Hlavní systémy nadále zůstávají v dobrém stavu.
3826. solu vyráběly fotovoltaické články 441 Wh/sol. Atmosférická opacita byla vyhodnocena na Tau=1.845 a faktor zaprášení na 0.700. Celková překonaná vzdálenost vzrostla na 40.82 km.

Soly číslo 3827 až 3834 (2014-10-292014-11-06):
Opportunity skončila průzkum malého kráteru "Ulysses" a jeho bezprostředního okolí a pokračuje k cíli na jihu, 1.6 km vzdálené lokalitě "Marathon Valley". Prachová bouře, která dramaticky zvýšila hodnotu opacity atmosféry kolem roveru, se ztišila a průhlednost ovzduší se přiblížila k obvyklým sezónním hodnotám.
3827. a 3828. solu cestovala Opportunity kamenitým terénem na okraji plochy, kam byly vyvrženy úlomky z kráteru "Ulysses". První den překonala 11.6 m a druhý den 12.0 m. 3829. solu pokračovala cesta, po níž si technici sibovali, že rover konečně opustí obtížnou lokalitu, ale pohyb byl přerušen už po 1.6 m kvůli nadměrnému prokluzování kol. Důkladná prověrka potvrdila, že rover je v bezpečné poloze a že prokluzování způsobil větší sklon terénu a sypký písek na cestě.
3832. solu pokračoval rover po bezpečnější trase a po jízdě dlouhé 32 m konečně opustil pole pokryté vyvrženým materiálem z kráteru. 3833. a 3844. solu ujížděla Opportunity dále k jihu a nechala za zády 32.4 a 40.25 m. Řídící tým implementoval do počítače vylepšený diagnostický program pro případ výpadků paměti, pokud by k nim znovu došlo.
3834. solu (2014-11-06) produkovaly solární baterie 505 Wh/sol při atmosférické opacitě Tau=1.359 a prachovém faktoru 0.711. Celková překonaná vzdálenost se zvětšila na 40.95 km.

Soly číslo 3835 až 3839 (2014-11-072014-11-11):
Opportunity přejíždí k novému strategickému cíli, nazvanému "Marathon Valley", který se momentálně nachází ve vzdálenosti 1.4 km jižním směrem.
V poslední době rover poněkud zrychlil práci. 3836. sol byl prvním dnem vyzkoušeného postupu "touch and go", při němž se bez velkého zdržení provede orientační geologická analýza přístroji na robotické ruce obvykle na kamenech, které se nacházejí v dosahu, a vzápětí se pokračuje v cestě. Tentokrát mikroskop prohlédl vzorek horniny "Rock Creek" a ve stejném bodě proběhl několikahodinový rozbor chemického složení rentgenovým spektrometrem APXS. Hned druhého dne se vzdálil rover o 69 m na jih, přičemž překonal hranici 41 km v celkové délce jízdy po povrchu Marsu.
3839. solu ujížděla Opportunity stále na jih a nechala za sebou dokonce 113 m nového terénu. První část se uskutečnila jako jízda naslepo a poslední úsek byl kontrolován autonomním programem. V obou částech byly zhotoveny před jízdou snímky vybraných cílů a na konci úseku pořídila panoramatická kamera jednoduchou mozaiku okolí. 3825. solu byl rentgenovým spektrometrem analyzován argon v atmosféře.
3839. solu (2014-11-11) produkovaly sluneční články 516 Wh/sol při atmosférické opacitě Tau=1.474 a faktoru zaprášení 0.713. Celková překonaná vzdálenost vzrostla na 41.14 km.

Soly číslo 3840 až 3846 (2014-11-122014-11-19):
Opportunity v minulém týdnu cestovala podél západního okraje kráteru "Endeavour" a směřovala na jih k lokalitě "Marathon Valley". V současné době se nachází asi 1 km od vytčeného cíle.
Rover se intenzivně věnoval přesunům v relativně pohodlném terénu. 3841. solu popojel k jihu asi 77 m. Jízda byla kombinací tzv. metody naslepo, při němž je celá trasa pevně stanovena z pozemního střediska, a autonomního způsobu, kdy palubní počítač kromě kontroly průchodnosti terénu provádí i některá vlastní rozhodnutí. Na konci denní etapy zhotovily panoramatická a navigační kamera snímky, podle kterých se rozhoduje o dalším postupu.
Během třídenního víkendového volna byla v plánu autonomní jízda rozdělená na několik solů. První se uskutečnil 3843. solu přejezd v délce 39 m, přičemž nejprve mířil rover na jihozápad a posléze ostře zatočil o 90° k jihovýchodu. Kromě toho bylo nutno ještě uprostřed etapy a na její závěr zdokumentovat terén kamerami Pancam a Navcam. Na druhý den popojel rover 40 m na jih a panoramatickou kamerou fotografoval okolí z nového stanoviště. 3846. solu zůstalo za zády necelých 33 m a Opportunity se zastavila na výchozu kamenného podloží světlé barvy. Zde by se měly uskutečnit kontaktní geologické analýzy a terén má být zdokumentován navigační kamerou.
3846. solu (2014-11-19) vyráběly solární články 494 Wh/sol při atmosférické opacitě Tau=1.467 a faktoru zaprášení 0.674. Celková překonaná vzdálenost se zvětšila na 41.30 km.

Soly číslo 3847 až 3851 (2014-11-202014-11-27):
Opportunity přerušila prozatím cestu k místu nazvanému "Marathon Valley" vzdálenému asi 1 km jižním směrem a provádí na současném stanovišti geologický kontaktní průzkum.
3848. solu začalo studium světlé žíly v blízkém kameni. Nejprve byla prohlédnuta mikroskopem MI [=Microscopic Imager] a následně proběhlo několikahodinové měření rentgenovým spektrometrem APXS [=Alpha Particle X-ray Spectrometer].
Dalšího dne se uskutečnila druhá analýza spektrometrem APXS v místě těsně vedle předchozího. Předtím, než se geologové pustili do prohlídky nejbližšího okolí žíly, byl 3850. solu povrch kamene očištěn kartáčem na brusce RAT [=Rock Abrasion Tool]. Teprve pak proběhla standardní výzkumná operace spočívající v mikroskopické snímkování a následovaném umístěním spektrometru APXS na stejné místo. V plánu je chemická analýza přístrojem APXS, hned jak ve Spojených státech skončí víkend spojený se svátkem Dne díkuvzdání.
3850. solu (2014-11-26) zůstával rover v dobré kondici. Solární baterie produkovaly 469 Wh/sol. Atmosférická opacita činila Tau=1.458 a faktor zaprášení 0.651. Celková překonaná vzdálenost se za uplynulý týden nezměnila a zůstala na 41.30 km.

Soly číslo 3852 až 3861 (2014-11-242014-12-03):
Postup Opportunity po okraji kráteru "Endeavour" se momentálně zastavil, aby mohli geologové provést sérii kontaktních měření. Další cesta má směřovat k lokalitě "Marathon Valley".
3853. solu přesunula robotická ruka rentgenový spektrometr APXS k novému cíli na povrchu kamene. Následujícího dne byl pomocí kartáče, který je součástí vrtacího zařízení RAT [=Rock Abrasion Tool], očištěn kámen na jiném místě. Okartáčovaná plocha pak byla prohlédnuta mikroskopem a analyzována spektrometrem APXS.
Prodloužený víkend, kdy se v USA slavil Den díkuvzdání, se měl využít na snímkování okolí kamerou Pancam. Bohužel se znovu vyskytl výpadek paměti počítače s následným resetem někdy kolem 3856. solu. Po opětovném naběhnutí počítače byly přerušeny naplánované sekvence a nebylo možno používat paměť flash. Normální provoz byl obnoven 3859. solu s výjimkou zmíněné paměti. Bylo rozhodnuto připravit opětovné přeformátování na sol číslo 3862.
3859. solu (2014-12-01) produkovaly solární články 468 Wh/sol. Atmosférická opacita byla odhadnuta na Tau=1.376 a faktor zaprášení na 0.638. Celková překonaná vzdálenost se od poslední zprávy nezměnila a činila 41.30 km.

Soly číslo 3862 až 3867 (2014-12-042014-12-09):
Opportunity zůstává na západním okraji kráteru "Endeavour" na místě vzdáleném asi 1 km od lokality "Marathon Valley".
Kvůli vážným problémům se správou souborů v paměti flash, byla pěměť 3862. solu zformátována. Ačkoliv se zprvu zdálo, že se operace roveru po naformátování zlepšily, došlo v solech 3864 a 3865 k nové sérii resetů. Řízení projektu došla v tuto chvíli trpělivost a rozhodlo pokračovat v činnostech bez používání paměti flash až do doby, než bude implementována nová oprava. 3866. solu byl palubní počítač nabootován bez paměti flash s tím, že data budou uchovávána v jiné paměti RAM a byly odstraněny všechny chybové podmínky. 3867. solu se uskutečnil jednoduchý vědecký program, který měl být přípravou na jízdu příštího dne. Dlouhodobým cílem je nyní vyvinout strategii, jak odstínit problematický sektor v paměti flash, aby bylo možno tuto paměť aspoň částečně využívat.
3867. solu (2014-12-09) činila produkce elektrické energie 500 Wh/sol při atmosférické opacitě 1.215 a faktoru zaprášení 0.659. Celková překonaná vzdálenost zůstala na 41.30 km.

Soly číslo 3868 až 3874 (2014-12-102014-12-17):
Opportunity postoupila na cestě směřující k lokalitě nazvané "Marathon Valley". Cíl, kde by se podle družicových snímků měly nacházet jílovité minerály, se nachází asi 800 m jižním směrem.
Protože se dosud nepodařilo zvládnout problémy s pamětí flash, rozhodlo řízení projektu vyřadit tento typ paměti z provozu a pro přechodné ukládání telemetrických dat a výsledků měření používat paměť RAM [=Random Access Memory]. Výhledově se má instalovat softwarové vylepšení, které by eliminovalo vadné sektory v paměti flash a dovolilo tento záznamník znovu používat.
Už výlučně s daty uloženými v paměti RAM popojížděla Opportunity v solech číslo 3868, 3870 a 3873. Za uvedené tři dny překonala celkově vzdálenost asi 110 m. Technici získali vždy v cestovní den nové snímky terénu ve směru dalšího postupu a údaje o stavu atmosféry. Nyní se chystá program na několik solů, který bude zahrnovat i jízdy, na sváteční dny na konci roku.
3874. solu (2014-12-17) vyráběly solární články 494 Wh/sol při atmosférické opacitě Tau=1.189 a prachovém faktoru 0.646. Celková překonaná vzdálenost se zvětšila na 41.42 km.

Soly číslo 3875 až 3894 (2014-12-182015-01-06):
Opportunity se nyní nachází asi 600 m severně od lokality "Marathon Valley", ke které směřuje kvůli předpokládanému výskytu jílovitých minerálů.
Potíže s pamětí flash způsobovaly četné výpadky a následné restarty počítače prakticky po každém probuzení. Aby se předešlo těmto opakujícím se problémům, začalo řídící středisko provozovat rover bez paměti flash a dočasná telemetrická data ukládá do paměti RAM. Tento způsob ale vyžaduje předávání povelů v reálném čase vždy na začátku prvního solu z každého několikadenního plánu. Mezitím se připravuje filtr na odstínění chybných sektorů v paměti flash, aby se paměť aspoň částečně mohla znovu používat.
Pouze s pomocí RAM popojížděla Opportunity v solech číslo 3875, 3881, 3893 a 3894. Podařilo se překonat asi 200 m nového terénu. Poslední etapou se dostal rover na dosud nejvyšší místo na západním okraji kráteru "Endeavour", nazvané "Cape Tribulation". Nachází se 135 m nad planinou "Botany Bay", odkud začal rover stoupat na okrajový val kráteru.
3894. solu (2015-01-06) produkovaly solární články 438 Wh/sol. Atmosférická opacita byla na hodnotě Tau=1.041 a faktor zaprášení fotovoltaických baterií činil 0.631. Celková překonaná vzdálenost dosáhla 41.62 km.

Soly číslo 3895 až 3901 (2015-01-072015-01-13):
Opportunity pracuje na západním okraji kráteru "Endeavour" a míří na jih do míst nazvaných "Marathon Valley".
Potíže s pamětí flash stále nejsou vyřešeny. Odstínění vadných sektorů v paměti by mělo nicméně proběhnout v nejbližší době, jakmile skončí nezávislé posouzení programu, který by měl paměť flash ošetřit.
Pouze s pomocí paměti RAM učinil rover 3895. solu menší obrat na místě. Od chvíle, kdy dosáhl vrcholku "Cape Tribulation", pořizovala panoramatická kamera plně barevné úplné panorama okolí.
3901. solu (2015-01-13) vyráběly fotovoltaické články 395 Wh/sol při atmosférické opacitě Tau=1.056 a koeficientu zaprášení 0.606. Celková překonaná vzdálenost zůstala na hodnotě 41.62 km.

Soly číslo 3902 až 3908 (2015-01-142015-01-21):
Vozítku Opportunity, pracujícímu na západním okraji kráteru "Endeavour", zbývá do cíle, kterým je lokalita "Marathon Valley", asi 400 m jižním směrem.
Problémy s pamětí flash pořád ještě nebyly překonány, nicméně se podařilo alespoň nakonfigurovat řídící program roveru tak, aby nebylo nutné znovu každé ráno po probuzení vysílat instrukci v reálném čase, aby operace probíhaly pouze s využitím paměti RAM. Postup, kterým dojde k eliminaci vadných sektorů v paměti flash, byl minulý týden kontrolován nezávislými specialisty a řízení projektu dalo svolení k provedení dalších kroků.
Opportunity v minulém týdnu využila k cestování soly číslo 3902, 3905 a 3908. Celkem za tyto tři dny dokázala zdolat asi 175 m.
3908. solu (2015-01-21) produkovaly solární baterie 440 Wh/sol při atmosférické opacitě Tau=1.037. Koeficient zaprášení byl vyhodnocen na 0.596. Celková překonaná vzdálenost se zvětšila na 41.80 km.

Soly číslo 3909 až 3914 (2015-01-222015-01-27):
K místu, kde by se měly vyskytovat minerály jílovitého charakteru a nazvanému "Marathon Valley", už vozítku Opportunity zbývá asi 300 m.
Rover ještě stále pracuje, aniž by se data ukládala do paměti flash, aby se předešlo opakujícím se restartům počítače. K záznamu telemetrie slouží paměť typu RAM. Pokračují přípravné práce na opravu vadných sektorů v paměti. Poté by bylo opět možno, jak specialisté očekávají, alespoň částečně flash používat.
Opportunity pokračovala v jízdě v solech číslo 3909, 3911 a 3914. Během těchto tří dnů zdolala vzdálenost přibližně 85 m. Večer 3912. solu proběhlo měření atmosférického argonu rentgenovým spektrometrem APXS. Rover se momentálně blíží ke kráteru "Spirit of St. Louis". Panoramatická kamera pořizuje barevné snímky v jeho směru a taktéž pokračuje fotografování prostoru "Marathon Valley".
3914. solu (2015-01-27) dokázaly fotovoltaické články vyrobit 534 Wh/sol. Atmosférická opacita byla vyhodnocena na Tau=0.891 a faktor zaprášení na 0.636. Celková překonaná vzdálenost na Marsu se mezitím zvětšila na 41.88 km.

Soly číslo 3915 až 3921 (2015-01-282015-02-03):
Cesta po západním okraji kráteru "Endeavour" přivedla vozítko Opportunity už na 200 m k prostoru "Marathon Valley", kde by se měly vyskytovat minerály jílovitého charakteru.
Situace s vadnou pamětí flash se od poslední zprávy nezměnila. Rover operuje stále jen s podporou paměti RAM a paměť flash má být ošetřena tím způsobem, že se odstíní vadné sektory, aby bylo možno využít alespoň částečně její kapacitu.
Opportunity se přesunovala v průběhu solů číslo 3916, 3918 a 3921. Celkem přitom překonala přibližně 86 m. Přejíždění je nyní plánováno na několik dní dopředu, přičemž nejprve se zhotoví snímky vybraných cílů. Poté se uskuteční jízda prvního dne a na její závěr proběhne fotografování terénu panoramatickou i navigační kamerou. Data jsou odvysílána k Zemi během večerní rádiové relace. Následujícího dne provede navigační kamera panoramatické snímkování a zhotoví speciální snímky ze zadního směru.
3921. solu (2015-02-03) vyráběly solární panely 484 Wh/sol při atmosférické opacitě Tau=0.949 a faktoru zaprášení 0.632. Celková překonaná vzdálenost se zvětšila na 41.97 km.

Soly číslo 3922 až 3927 (2015-02-042015-02-09):
Opportunity se nachází přibližně 200 m od lokality "Marathon Valley" na západním okraji kráteru "Endeavour".
Řídící tým se stále vyhýbá používat paměť flash, aby se nemohly opakovat časté poruchy palubního počítače, které techniky potrápily v nedávné době. Pokračuje příprava opatření, která by měla odstínit vadné sektory paměti a dovolila systém flash aspoň částečně využít.
3923. solu popojela Opportunity asi 21.7 m jižním směrem. Na závěr přesunu zhotovila snímky panoramatickou kamerou a navigační kamerou ve směru dalšího postupu. Dalšího dne pořídila navigační kamera kompletní panorama a pokračovala ve fotografování Marsu ve vybraných směrech.
3925. solu pracoval rover podle plánu prvního dne standardní procedury "touch and go". Kamera s mikroskopem na robotické ruce zhotovila několik záběrů povrchu horniny a vzápětí se na místo přiblížil rentgenový spektrometr APXS [=Alpha Particle X-ray Spectrometer] a zahájil několikahodinovou integraci. Druhého dne se rover přesunul o 31 m a vzápětí se uskutečnilo další snímkování terénu. Opportunity touto jízdou zdolala další vzdálenostní milník - 42 km pohybu na Marsu.
3927. solu (2015-02-09) činila produkce energie 479 Wh/h při atmosférické opacitě Tau=0.824 a faktor zaprášení 0.606. Celková překonaná vzdálenost se zvětšila na 42 km.

Soly číslo 3928 až 3936 (2015-02-102015-02-18):
Do prostoru "Marathon Valley", kde by se měly nacházet minerály jílovitého charakteru, zbývá vozítku Opportunity přibližně 150 m. Vedení projektu připravuje programovou masku, která by odstínila problematický sektor paměti flash. Nová verze letového softwaru by měla být odeslána v krátké době.
V průběhu solů číslo 3928 a 3929 vykonával rover cílené fotografování vybraných objektů barevnou panoramatickou kamerou. 3930. solu popojela Opportunity asi o 20 m do míst, odkud je výhled dovnitř údolí "Marathon Valley". Na konci přesunu pořídila navigační kamera několik snímků. 3932. solu se Opportunity opět pohnula směrem k potenciálnímu kamennému cíli. Uskutečnilo se měření atmosférického argonu prostřednictvím rentgenového spektrometru APXS. Následující dva dny byly věnovány zhotovení úplného panoramatu navigační kamerou.
3934. solu byly větrným poryvem částečně očištěny solární panely od usazeného prachu. Produkce elektřiny se skokově zvýšila asi o 12%. 3935. solu zhotovil mikroskop na konci robotické ruky mozaiku snímků povrchového cíle "Jean Baptiste Charboneau". Na místo byl pak usazen rentgenový spektrometr a zahájil několikahodinový mineralogický průzkum. Oportunity znovu cestovala 3936. solu. Přesunula se asi o 9.8 m kvůli lepšímu výhledu do prostoru "Marathon Valley".
3936. solu (2015-02-18) produkovaly fotovoltaické články 559 Wh/sol při atmosférickém opacitě Tau=0.816 a faktoru zaprášení 0.695. Celková překonaná vzdálenost vzrostla na 42.05 km.

Soly číslo 3937 až 3943 (2015-02-192015-02-26):
Podle posledního měření zbývá Opportunity na začátek údolí "Marathon Valley" asi 150 m. Přípravy na aktualizaci letového softwaru FSW [=Flight Software], který by měl obsahovat mj. opatření na odstínění vadných sektorů v paměti flash, měly být zahájeny 3939. solu a byly rozvrženy na tři dny. Bohužel špatné počasí a série výpadků proudu ve spojovací stanici Canberra (Austrálie) nedovolily odeslat potřebné instrukce. Rover proto o víkendu pokračoval v běžné činnosti.
3941. solu byly obnoveny přípravy na zabudování nového FSW. Kromě toho se uskutečnilo dálkové pozorování prostoru "Marathon Valley". 3942. solu byla nahrána záplata do FSW a nový program byl úspěšně instalován a uložen v palubním počítači. Následujícího dne byla nabootována nová verze FSW a rozběhla se bez závad. Proběhlo další snímkování "Marathon Valley" panoramatickou kamerou a rentgenový spektrometr uskutečnil měření argonu v atmosféře. V dalších dnech se budou ověřovat další aspekty nového letového softwaru a pak proběhne přeformátování systému správy souborů v paměti flash.
3943. solu (2015-02-26) vyráběly solární články 559 Wh/sol. Atmosférická opacita byla vyhodnocena na Tau=0.734 a faktor zaprášení na 0.674. Celková překonaná vzdálenost zůstala na hodnotě 42.05 km.

Soly číslo 3944 až 3948 (2015-02-272015-03-03):
Opportunity se nachází poblíž lokality "Marathon Valley", místa, kde by se měly nacházet geologicky zajímavé minerály jílovitého charakteru. K dosažení první vyhlédnuté mety v tomto prostoru zbývá překonat ještě přibližně 120 m.
Stále ještě probíhají přípravy na úpravu vadného místa v paměti flash. Ke spuštění opraveného softwaru by mělo dojít hned, jak skončí právě probíhající vědecký program.
Rover se v minulých dnech věnoval analýzám kamenných vzorků na svahu poblíž "Marathon Valley". Nejbližším úkolem je prozkoumat další kameny, které jsou zajímavé načervenalým a modravým zabarvením. 3945. solu Opportunity popojela asi 30 m na jih a přiblížila se k dalším kamenům podobné barvy. Byla zhotovena podpůrná panoramata prostřednictvím navigační i panoramatické kamery. 3848. solu se rover přemístil o 4 m, aby robotická ruka dosáhla na zvolené cíle a mohla na povrch přiložit některý z vědeckých přístrojů.
V dalších dnech se má povrch kamene očistit kartáčem RAT [=Rock Abrasion Tool] a mikroskop MI [=Microscopic Imager] sejme mozaiku snímků z okartáčovaného místa. Následně bude zahájena několikahodinová chemická analýzy spektrometrem APXS [=Alpha Particle X-ray Spectrometer].
3948. solu (2015-03-03) produkovaly solární panely 545 Wh/sol při atmosférické opacitě Tau=0.708 a koeficientu zaprášení 0.687. Celková překonaná vzdálenost se zvětšila na 42.09 km.

Soly číslo 3949 až 3956 (2015-03-042015-03-11):
Podle posledního zaměření zbývá Opportunity asi 120 m k místu, kde by se měly vyskytovat jílovité minerály. Rover se blíží k lokalitě "Marathon Valley" na západním okraji kráteru "Endeavour".
Jakmile se dokončí aktuální vědecká kampaň, připravuje řízení projektu instalaci softwarové masky v paměti flash, která odfiltruje vadné sektory, které způsobovaly v minulosti opakovaně resety počítače. Opportunity analyzovala horniny neobvyklých vlastností a v nejbližší době se zaměří na podobné kameny v okolí, které jsou zajímavé svojí zvláštní barvou.
3950. solu byly práce zahájeny kartáčováním místa na namodralém kameni "Sgt. Charles Floyd". Do stejného bodu byl pak přemístěn rentgenový spektrometr APXS. Kvůli omezením na straně UHF antény bylo odloženo zhotovení celkové mikroskopické mozaiky až na sol číslo 3952. Po předběžném rozboru výsledků z měření APXS, bylo rozhodnuto provést odvrtání povrchu kamene v průběhu solu 3955. Nicméně krátce poté se ukázalo, že chemickým složením se kámen "Sgt. Charles Floyd" neliší podstatně od vzorků, které už byly zkoumány na okolní planině. Když se vzalo do úvahy, jak obtížné by bylo opracování povrchu vrtačkou, byly původní plány přehodnoceny a rover byl nasměrován k dalšímu narůžovělému kameni. Přesun se uskutečnil 3955. solu a rover po krátké jízdě zaparkoval u horniny "Sgt. Nathaniel Pryor". Ačkoliv bylo přemístění poměrně přesné, natočení kol způsobilo, že se nástroje na robotické ruce nedostaly do ideální pozice z hlediska zamýšlených úkolů. Proto se ještě na 3957. sol naplánovalo závěrečné malé otočení roveru na místě.
3956. solu (2015-03-11) vyráběly solární články 577 Wh/sol. Atmosférická opacita byla vyhodnocena na Tau=0.658 a faktor zaprášení na 0.725. Celková překonaná vzdálenost se změnila jen nepatrně a představovala 42.09 km.

Soly číslo 3957 až 3962 (2015-03-122015-03-17):
Opportunity operuje na západním okraji kráteru "Endeavour" poblíž lokality "Marathon Valley". Nachází se necelých 100 m od útvaru "The Spirit of St. Louis" na vstupu do "Marathon Valley".
V minulých dnech skončila jedna z vědeckých kampaní zaměřených na kontaktní geologii. Opportunity se pak posunula 3957. solu jen o několik centimetrů, aby dosáhla na další vyhlédnuté cíle. 3959. solu bylo zahájeno dvoudenní studium kamene pojmenovaného "Sgt. Nathaniel Pryor". Každého dne byla zhotovena mozaika mikroskopických snímků povrchové textury a následně shromažďoval rentgenový spektrometr APXS několik hodin údaje o prvkovém složení horniny. Po dokončení těchto analýz popojel rover asi 30 m směrem ke kráteru "The Spirit of St. Louis".
Specialisté chystají softwarovou masku, která odstíní vadný sektor v systému flash. K opravě má dojít zároveň s instalací nového letového softwaru během solu číslo 3964 (2015-03-19).
3962. solu (2015-03-17) činila produkce solárních článků 607 Wh/sol. Atmosférická opacita byla vypočtena na Tau=0.759 a faktor zaprášení na 0.740. Celková překonaná vzdálenost vzrostla na 42.12 km.

Soly číslo 3963 až 3969 (2015-03-182015-03-24):
Opportunity se stala prvním vozidlem, které na cizí planetě překonala délku maratónské tratě. Stalo se tak na okraji kráteru "Endeavour" poblíž vstupu do údolí příznačně pojmenovaného "Marathon Valley".
3964. solu byl přeformátován systém souborů paměti flash zároveň s instalací nového letového softwaru. Přeformátování proběhlo údajně úspěšně. Rover je nyní opět připraven používat k záznamu dat paměť typu flash. 3966. solu se začal rover znovu pohybovat ke kráteru "The Spirit of St. Louis". Během cesty dlouhé asi 54 m bylo nutno objíždět několik překážek. Před jízdou bylo zhotoveno několik záběrů vytipovaných cílů panoramatickou kamerou. Na závěr, jak je to obvyklé, došlo ke zhotovení panoramatu navigační kamerou.
Během solu 3968 (v noci z 23. na 24. března) postupovala Opportunity 46.9 m po okraji kráteru a přitom překonala celkovou vzdálenost 42.195 km, což je délka klasického maratónského běhu. 3959. solu pokračovala jízda další etapou dlouhou už jen 8.5 m. Rover se přiblížil ke kamennému výchozu světlé barvy.
3969. solu (2015-03-24) vyráběly sluneční baterie 610 Wh/sol při atmosférické opacitě Tau=0.678 a faktoru zaprášení 0.678. Celková překonaná vzdálenost činila 42.23 km.

Soly číslo 3970 až 3975 (2015-03-252015-03-30):
Opportunity se nachází před vstupem do údolí "Marathon Valley". Postupně objela kráter "The Spirit od St. Louis" a přiblížila se k obnaženému kamennému podloží světlé barvy.
3970. solu zahájil rover kontaktní průzkum kamenného výchozu. Jako první byla zhotovena mozaika snímků povrchu mikroskopem MI [=Microscopic Imager] na konci robotické ruky. Následně byl na stejné místo umístěn rentgenový spektrometr APXS [=Alpha Particle X-ray Spectrometer] a zahájil několikahodinovou integraci. Příštího dne provedl rover malý obrat, aby se do dosahu nástrojů dostal druhý zvolený cíl. Obrat sám o sobě nestačil, a proto Opportunity další den ještě krátce popojela. Poloha pak už byla vyhovující a rover mohl nastartovat sérii výzkumných úkonů začínající očištěním části povrchu kamene kartáčem, který je součástí brusky RAT [=Rock Abrasion Tool]. V další etapě byl povrch zbavený prachu zdokumentován mikroskopem MI a závěrem opět proběhla elementární analýza spektrometrem APXS.
Ačkoliv byl systém flash po posledním přeformátování uznán za funkční, přesto se 3969. solu vyskytl další výpadek. Krátkodobá amnézie byla téměř bezvýznamná, neměla žádný dopad na práci roveru a ani pži ní nebyla ztracena žádná data. Specialisté se nicméně pokoušejí problém analyzovat.
3975. solu (2015-03-30) činila produkce elektrické energie v solárních panelech 562 Wh/sol. Atmosférická opacita se výrazně zvětšila a dosáhla hodnoty Tau=1.010. Faktor zaprášení byl vyhodnocen na 0.744. Celková překonaná vzdálenost na Marsu činila 42.23 km.

Soly číslo 3976 až 3982 (2015-03-312015-04-07):
Opportunity stojí na kamenné desce světlé barvy, která se nachází vedle kráteru "The Spirit of St. Louis". Pokračuje v geologickém studiu horniny, dříve než zajede do údolí "Marathon Valley".
3977. solu bylo zahájeno dvoudenní měření prvkového složení kamene pomocí spektrometru APXS, přičemž po jednom dni byl přístroj mírně posunut od výchozí pozice. 3979. solu pak rover popojel přibližně 6 m k dalšímu vyhlédnutému místu. Následující dva soly se vždy večer uskutečnilo měření atmosférického argonu přístrojem APXS. Na sol číslo 3982 byl plánován další geologický kontaktní průzkum, musel být však odložen, protože kvůli potížím na pozemní stanici dálkových spojů DSN nemohl být do paměti roveru nahrán příslušný program. Opportunity místo toho pokračovala podle náhradního plánu, který je pro takovéto příležitosti připraven. V solech číslo 3979 a 3980 opětovně došlo k výpadkům paměti flash. I tentokrát se jednalo o nevýznamnou událost, která neměla za následek ztrátu vědeckých dat.
3982. solu (2015-04-07) produkovaly fotovoltaické články 559 Wh/sol při atmosférické opacitě Tau=0.971 a faktoru zaprášení 0.732. Celková překonaná vzdálenost činila 42.24 km.

Soly číslo 3983 až 3989 (2015-04-082015-04-14):
Opportunity pokračuje v geologickém průzkumu světlého kamenného podlaží poblíž kráteru "The Spirit of St. Louis".
3984. solu byl studován povrchový cíl označený jako "Thermopylae". Mikroskop sejmul mozaiku snímků a později byl na místo přiložen spektrometr APXS před zahájením několikadenní analýzy. 3986. solu byla podobná sekvence opakována na dalším segmentu kamene. 3989. solu se rover posunul asi o 0.6 m, aby se dostaly přístroje k jiné části kamenné desky.
Počítač roveru obdržel nový postup při sběru dat o stavu baterií a provedlo se několik sérií měření opacity atmosféry. Tyto experimenty jsou podpůrnými aktivitami v rámci příprav chystané mise Insight.
Technici zaznamenali další dvě poruchy na paměti flash. Opět se jednalo o nevýznamné anomálie, které nezpůsobily ztrátu vědeckých dat.
3989. solu (2015-04-14) vyráběly solární baterie 561 Wh/sol. Atmosférická opacita byla vyhodnocena na Tau=0.813 a faktor zaprášení na 0.714. Celková překonaná vzdálenost činila 42.24 km.

Soly číslo 3990 až 3998 (2015-04-152015-04-23):
Opportunity se momentálně nachází poblíž malého kráteru "Spirit of St. Louis" na vstupu do údolí "Marathon Valley". Provádí kontaktní geologický průzkum na obnaženém kamenném podloží pojmenovaném "Thermopylae".
3991. solu zhotovoval mikroskop MI [=Microscopic Imager] mozaiku snímků povrchu kamene a vzápětí byl na stejné místo umístěn spektrometr APXS, aby zahájil několikahodinovou integraci. Téhož dne pořídila navigační kamera několik záběrů. Na příští den bylo naprogramováno sledování prachových vírů. 3993. solu se opakovala sekvence fotografování struktury kamene mikroskopem a analýza prvkového složení rentgenovým spektrometrem APXS na jiném místě. Následně se mělo snímat spektrum na vedlejším bodě.
Plánovaný program byl však narušen resetem palubního počítače, k němuž došlo během přípravy na odpolední rádiovou relaci v pásmu UHF. Veškeré připravené sekvence byly zastaveny. Příčina závady je dosud neznámá a probíhá její analýza. Navíc se ještě téhož dne vyskytl výpadek paměti flash v pozdních večerních hodinách. Rover byl oživen k základním činnostem 3996. solu.
3998. solu popojela Opportunity asi 8 m k okraji kráteru "Spirit of St. Louis".
3998. solu (2015-04-23) produkovaly solární baterie 620 Wh/sol při atmosférické opacitě Tau=0.766 a faktoru zaprášení 0.731. Celková překonaná vzdálenost představovala 42.24 km.

Soly číslo 3999 až 4003 (2015-04-242015-04-28):
Opportunity pokračuje v činnosti u malého kráteru "Spirit of St. Louis" poblíž terénního útvaru "Marathon Valley". Zkoumá výchozy kamenného podloží.
Rover prožil svůj 4000. den (sol) na Marsu. V té době byl na přesunu k dalšímu vytipovanému kamennému cíli. Jízda byla dlouhá asi 5 m a mířila k objektu "Lambert Field". Po zaparkování bylo pořízeno úplné panorama navigační kamerou a rentgenový spektrometr měřil zastoupení argonu v atmosféře. 4003. solu přišel na řadu mikroskop na robotické ruce, který zhotovil mozaiku snímků povrchu kamene a poté byl na horninu přiložen rentgenový spektrometr APXS. Kromě toho zhotovila panoramatická kemera několik barevných snímků.
Ve večerních hodinách 4002. solu došlo k dalšímu výpadku paměti flash. Podobně jako v minulých případech se jednalo o událost malého významu.
Obsah prachu v atmosféře byl přechodně zvýšen v důsledku lokální prachové bouře. Opacita atmosféry se znatelně zvýšila, ale zároveň bylo zaregistrováno určité očištění povrchu slunečních článků a zvýšení jejich účinnosti.
4003. solu (2015-04-28) produkovaly fotovoltaické články 526 Wh/sol. Atmosférická opacita byla vyhodnocena na Tau=1.395 a koeficient zaprášení solárních panelů na 0.830. Celková překonaná vzdálenost činila 42.25 km.

Soly číslo 4004 až 4010 (2015-04-292015-05-05):
Opportunity pracuje nedaleko vstupu do údolí "Marathon Valley". Dosud zkoumala obnažené kameny v okolí kráteru "Spirit of St. Louis", nyní bylo rozhodnuto zajet do kráteru.
4004. solu se opatrně prozkoumaly vlastnosti materiálu uvnitř kráteru, pak rover znovu odcouval a pokračoval v cestě po obvodu k místu, kde jsou vhodné podmínky ke vstupu. Následujícího dne sjel do kráteru a etapou dlouhou asi 9 m zamířil k vnitřnímu pahorku nazvanému "Lindbergh". 4006. solu se uskutečnil velmi krátký přesun, jen aby se dostaly do dosahu některé povrchové cíle na vyvýšenině. Dalšího dne byl geologický průzkum přerušen měřením argonu v atmosféře spektrometrem APXS a pozdě večer fotografovala panoramatická kamera zatmění měsíce Phobos. Dalšími činnostmi byly kontaktní analýzy na vybraném bodě "Roosevelt Field" přístroji na robotické ruce. Mikroskop zhotovil mozaiku snímků povrchové struktury a spektrometr APXS zahájil několikahodinovou integraci.
Vždy když rover měnil stanoviště, byly pořizovány na začátku cílené záběry panoramatickou kamerou a po zastavení byla nová situace zdokumentovaná panoramatem navigační kamerou. Večer 4004. solu došlo k nevýznamnému výpadku paměti, jinak zůstává rover v dobrém stavu.
4010. solu (2015-05-05) vyráběly solární články 508 Wh/sol při zvýšené atmosférické opacitě Tau=1.333 a faktoru zaprášení 0.729. Celková překonaná vzdálenost činila 42.28 km.

Soly číslo 4011 až 4017 (2015-05-062015-05-13):
Opportunity zkoumá kamenné podloží uvnitř malého kráteru "Spirit of St. Louis", nacházejícího se u vstupu do údolí "Marathon Valley".
4011. solu popojel rover 7.6 m k cíli označenému jako "Harold M. Bixby". Přesunu předcházelo barevné fotografování vybraných objektů panoramatickou kamerou a po zaparkování bylo zhotoveno černobílé panorama navigační kamerou. 4013. solu byl detailní průzkum zahájen snímkováním povrchu mikroskopem a následně byl na kámen přiložen rentgenový spektrometr APXS, který zahájil integraci trvající několik hodin. Další snímky navigační kamerou byly pořízeny během solu číslo 4014.
4016. solu zamířila Opportunity ke zvlněnému terénu jízdou dlouhou 9 m jižním směrem. Jízda byla ohraničena, jako obvykle, snímkováním panoramatickou kamerou na začátku a navigační kamerou na závěr.
Ráno 4017. solu došlo k resetu palubního počítače během rádiové relace přes vysokoziskovou anténu HGA. Porucha byla vyvolána špatnou adresou v části avioniky. Příčina resetu je nyní známa a technici pracují na obnově normálních operací.
4016. solu (2015-05-12) produkovaly fotovoltaické články 526 Wh/sol. Atmosférická opacita byla vyhodnocena na Tau=1.146 a faktor zaprášení solárních panelů na 0.734. Celková překonaná vzdálenost dosáhla 42.30 km.

Soly číslo 4018 až 4023 (2015-05-142015-05-19):
Opportunity se momentálně věnuje průzkumu kamenných výchozů uvnitř kráteru "Spirit of St. Louis", který se nachází poblíž vstupu do údolí "Marathon Valley".
4018. solu byl učiněn pokus o nastartování hlavního řídícího programu poté, co došlo k prozatím nevysvětlenému resetu 4017. solu. Bohužel se vyskytla závada, která nedovolila použít vysokoziskovou anténu HGA [=High Gain Antenna] a rover neobdržel potřebnou sekvenci příkazů.
Normální činnost roveru byla konečně obnovena 4020. solu. Tohoto dne provedla Opportunity malou otočku 4.6° na místě, po níž se do dosahu přístrojů na robotické ruce dostaly další vyhlédnuté cíle. Večer a v noci se uskutečnilo měření argonu v atmosféře pomocí rentgenového spektrometru APXS. 4021. solu došlo opět k výpadku paměti, znovu bez ztráty uložených dat. 4023. solu očistil kartáč na brusce RAT povrch kamene a připravil ho pro následné kontaktní analýzy. Po dalším okartáčování byl na povrch horniny přiložen mikroskop MI, zhotovil mozaiku snímků a vzápětí se na několikahodinovou integraci do pracovní polohy natočil spektrometr APXS.
2023. solu (2015-05-19) vyráběly solární články 536 Wh/sol při atmosférické opacitě Tau=1.105 a faktoru zaprášení 0.727. Celková překonaná vzdálenost činila 42.30 km.

Soly číslo 4024 až 4029 (2015-05-202015-05-25):
Opportunity se nachází na západním okraji kráteru "Endeavour". Pracuje na geologickém průzkumu malého kráteru "Spirit of St. Louis" poblíž vstupu do údolí "Marathon Valley". V současné době analyzuje kamenné podloží kráteru a zároveň se připravuje na nadcházející sluneční konjunkci.
O sluneční konjunkci se hovoří tehdy, když se Slunce nachází na spojnici mezi Zemí a Marsem. Tato událost se opakuje pravidelně jednou za 26 měsíců. Dochází přitom ke zhoršení, případně i přerušení rádiového spojení Země se sondami pracujícími u Marsu, resp. na jeho povrchu.
Na programu 4025. solu byl přesun roveru ven z kráteru "Spirit of St. Louis". Večer 4024. solu ale došlo k resetu počítače a s tím souvisejícímu výpadku paměti. Probíhající sekvence byly proto automaticky zastaveny. Základní činnosti byly obnoveny 4026. solu. Jako reakce na opakované poruchy podobného charakteru, jejichž příčina není zatím vysvětlena, bylo rozhodnuto řízením projektu opět nakonfigurovat práci počítače tak, aby využíval jen část paměti RAM a vyřadil problematickou paměť flash. Tato změna se uskutečnila 4027. solu.
4029. solu vykonala Opportunity plánovanou změnu stanoviště. Po jízdě dlouhé asi 48 m opustila vnitřek kráteru "Spirit of St. Louis". Do začátku sluneční konjunkce je v plánu ještě další přesun. Kromě popsaných potíží s pamětí flash je rover v dobrém technickém stavu.
4028. solu (2015-05-24) vyráběly solární články 558 Wh/sol při atmosférické opacitě Tau=0.962 a faktoru zaprášení 0.728. Celková překonaná vzdálenost dosáhla 42.35 km.

Soly číslo 4030 až 4038 (2015-05-262015-06-03):
Rover Opportunity parkuje před vstupem do údolí "Marathon Valley". Je nyní nakonfigurován pro činnost v době sluneční konjunkce na nejbližší tři týdny.
Poslední jízda se uskutečnila 4031. solu a rover při ní ujel 19 m směrem k cíli, který bude analyzovat po dobu konjunkce. 4034. solu sejmula robotická ruka mozaiku snímků mikroskopem z povrchu kamene. Poté byl na cíl umístěn rentgenový spektrometr APXS a zahájil několikahodinovou integraci. Další pohyb robotické ruky ja naplánován až na 4047. sol v době sluneční konjunkce. Spektrometr se přemístí asi o 1 cm vedle současné polohy a bude pokračovat spektrální analýza horniny na novém místě. Spojení s Marsem je nyní přerušeno. V době posledního kontaktu byla Opportunity v dobrém technickém stavu s výjimkou paměti flash, která je vyřazena z provozu.
4037. solu činila produkce elektrické energie 500 Wh/sol. Atmosférická opacita byla vyhodnocena na Tau=0.952 a faktor zaprášení na 0.688. Celková překonaná vzdálenost dosáhla čísla 42.37 km.

Soly číslo 4039 až 4042 (2015-06-042015-06-07):
Opportunity se nachází na západním okraji kráteru "Endeavour" u vstupu do údolí "Marathon Valley" a v průběhu současné sluneční konjunkce nedostává žádné nové instrukce.
Rover provádí sadu aktivit, které byly uloženy do paměti předem a které jsou rozvrženy na celou dobu, kdy bude spojení mezi Marsem a Zemí přerušeno. Jednou z takových činností je měření chemického složení horniny, na které je přiložen rentgenový spektrometr APXS.
Poslední telemetrie byla zaznamenána v pozemském středisku 4042. solu (2015-06-07). Produkce energie činila 490 Wh/sol. Atmosférická opacita byla vyhodnocena na Tau=0.768 a faktor zaprášení solárních baterií na 0.643. Překonaná vzdálenost na Marsu se nezměnila a zůstala na 42.37 km.

Soly číslo 4043 až 4052 (2015-06-082015-06-17):
Pracovní program Opportunity je momentálně přizpůsoben probíhající sluneční konjunkci, kdy je přerušeno rádiové spojení mezi Zemí a Marsem. Rover zůstává na stejném stanovišti poblíž vstupu do údolí "Marathon Valley".
Probíhá analýza horniny pomocí spektrometru APXS [=Alpha Particle X-ray Spectrometer]. Poslední telemetrická data pocházejí ze 4042. solu, jak bylo uvedeno minule.

Soly číslo 4053 až 4058 (2015-06-192015-06-24):
Opportunity je zaparkována stále na stejném místě poblíž vstupu do údolí "Marathon Valley". Sluneční konjunkce, která znemožňovala rádiové spojení řídícího střediska s roverem, už skončila a komunikace byla obnovena.
Podle telemetrických dat, přijatých po skončení sluneční konjunkce, je zřejmé, že se rover nachází v dobrém technickém stavu. Normální činnost bude obnovena podle plánu pro 4059. sol.
4055. solu (2015-06-21) vyráběly sluneční baterie 477 Wh/sol při atmosférické opacitě Tau=0.797 a faktoru zaprášení 0.644. Celková překonaná vzdálenost zůstala na hodnotě 42.37 km.

Soly číslo 4059 až 4064 (2015-06-252015-06-30):
Opportunity přečkala období přerušeného spojení během sluneční konjunkce a vrátila se k normálním operacím a vědeckému výzkumu. Stále pracuje na západním okraji kráteru "Endeavour" poblíž útvaru "Marathon Valley".
4059. solu se rover věnoval dálkovému průzkumu, který zahrnoval mj. i fotografování přechodu měsíce Phobos před Sluncem. Následujícího dne bylo dokumentováno okolí, aby se získal obrazový materiál pro srovnání změn, které nastaly mezi začátkem a koncem konjunkce. 4061. solu popojela Opportunity asi o 1 m, aby robotická ruka dosáhla na další povrchové cíle nepříliš vzdálené od předchozích prozkoumaných míst. Po skončeném přesunu byly zhotoveny záběry vybraných cílů panoramatickou kamerou a navigační kamera zhotovila 360° panorama. 4064. solu bylo kartáčem na brusce RAT zbaveno prachu místo na povrchu horniny, nazvané "Ryan NYP". Kámen pak zkoumal mikroskop MI a nakonec se prováděla večerní analýza chemického složení spektrometrem APXS.
Rover pokračuje v operacích, kdy používá pouze paměť RAM, zatímco problémy paměti flash jsou stále předmětem šetření. Ostatní systémy jsou v uspokojivém stavu.
4064. solu (2015-06-30) vyráběly solární články 465 Wh/sol. Atmosférická opacita se pohybovala kolem Tau=0.725 a faktor zaprášení fotovoltaiky byl vyhodnocen na 0.628. Celková překonaná vzdálenost na Marsu činila 42.37 km.

Soly číslo 4065 až 4071 (2015-07-012015-07-07):
Situační zpráva pro uvedené období není k dispozici.

Soly číslo 4072 až 4079 (2015-07-082015-07-15):
Opportunity pokračuje v práci na západním okraji kráteru "Endeavour" poblíž vyústění údolí "Marathon Valley".
4072. solu shromažďoval rover snímky z některých vybraných směrů panoramatickou kamerou přes sadu 13 barevných filtrů. Kromě toho fotografovala navigační kamera okolí a oblohu. Pátrala po oblačnosti a případných stopách větrných vírů. 4073. solu popojel rover asi 0.25 m do místa, odkud by nástroje na robotické ruce dosáhly na cíle nacházející se v takzvané "Červené zón젖 Red Zone" na hraně kráteru "Spirit of St. Louis". Poté bylo zhotoveno několik orientačních záběrů panoramatickou kamerou. Proběhlo také měření obsahu argonu v atmosféře rentgenovým spektrometrem APXS. 4074. solu se opakovalo barevné snímkování panoramatickou kamerou a sledování oblačnosti a větrných vírů navigační kamerou.
4075. solu byly zahájeny kontaktní výzkumy prvního cíle v "Red Zone". Nejprve byl zdokumentován kamerou s mikroskopem a pak byla zahájena několikahodinová analýza chemického složení spektrometrem APXS. Následujícího dne pokračoval lov oblačnosti a prachových vírů navigační kamerou.
4077. solu se Opportunity přemístila jízdou dlouhou asi 27.5 m podél kráteru "Spirit of St. Louis" na východ. Z nového stanoviště bylo pořízeno panorama navigační kamerou. 4078. solu opustil rover kráter a zamířil severovýchodním směrem k útvaru nazvanému "Swan Hill". Po jízdě dlouhé přibližně 36.7 m bylo opět zhotoveno panorama navigační kamerou. Cesta pokračovala i dalšího dne. Před tím ale zhotovily navigační i panoramatická kamera několik snímků z předpokládané trasy. Jízda dlouhá kolem 19 m směřovala dovnitř "Marathon Valley". Po zastavení zhotovila navigační kamera úplné 360° panorama.
4079. solu (2015-07-15) vyráběly solární články 421 Wh/sol při atmosférické opacitě Tau=0.634 a prachovém faktoru 0.612. Celková překonaná vzdálenost činila 42.45 km.

Soly číslo 4080 až 4084 (2015-07-162015-07-20):
Opportunity vstoupila do údolí "Marathon Valley" na západním okraji kráteru "Endeavour".
4081. solu popojel rover 29.47 m severovýchodním směrem k začátku údolí a zhotovil přitom sérii snímků.
Vedení projektu experimentovalo se systémem správy souborů v paměti flash s cílem zjistit, do jaké míry je paměť v současnosti použitelná. 4082. solu bylo zkušebně zprovozněno úložiště telemetrie v paměti flash, namísto obvyklých segmentů v paměti RAM. Paměť flash se zdála být nejprve v pořádku, ale později večer došlo k malé ztrátě dat. Příštího solu se nepodařilo flash vůbec zprovoznit a technici se museli vrátit k využití paměti RAM. Vědecký plán na tento den nebyl nicméně omezen.
4084. solu byla v plánu krátká jízda. Výpadek paměti v pozdějším čase však způsobil, že na Zemi nedorazila telemetrie z tohoto přesunu. Ostatní data ale hlásila, že se změna stanoviště zdařila a rover se zastavil na plánovaném místě.
Systém flash bude i nadále sledován, ale hlavním úkolem je nyní vědecký průzkum údolí "Marathon Valley". Kromě zmíněných potíží s pamětí, jsou ostatní komponenty Opportunity v uspokojivém stavu.
4084. solu (2015-07-20) produkovaly solární baterie 432 Wh/sol při atmosférické opacitě Tau=0.645 a koeficientu zaprášení 0.607. Celková překonaná vzdálenost činila 42.48 km.

Soly číslo 4085 až 4093 (2015-07-212015-07-30):
Opportunity se dostala na začátek údolí "Marathon Valley" a začala pátrat po minerálech jílovitého charakteru.
Ještě předtím začalo řízení projektu zkoušky ukládání dat v paměti flash. Tato paměť však po několik dnů vykazovala značnou nespolehlivost, a proto bylo 4085. solu rozhodnuto přejít opět na provoz pouze s pamětí RAM. Další dva dny zhotovovala navigační kamera snímky do úplného 360° panoramatu.
4088. solu byly obnoveny kontaktní vědecké experimenty zhotovením mozaiky mikroskopických snímků na povrchu horniny. Následovala chemická analýza stejného místa rentgenovým spektrometrem APXS [=Alpha Particle X-ray Spectrometer] trvající několik hodin. Další snímky mikroskopem MI [=Microscopic Imager] následujícího solu doplnily zbylá políčka do rozpracované mozaiky. V rámci plánu na několik dní proběhlo i pozorování atmosféry.
4091. solu byl povrch kamene očištěn kartáčem, který je součástí brusky RAT [=Rock Abrasion Tool]. Hornina zbavená prachu byla opětovně zdokumentována mikroskopem MI a spektrometr APXS provedl chemickou analýzu. 4093. solu byly přístroje přesunuty poněkud vedle od prozkoumaného bodu a geologický průzkum v pořadí přístrojů MI a APXS se opakoval.
4092. solu (2015-07-29) vyráběly fotovoltaické články 424 Wh/sol. Atmosférická opacita byla vyhodnocena na Tau=0.695 a faktor zaprášení na 0.611. Celková překonaná vzdálenost se nezměnila a zůstala na 42.48 km.

Soly číslo 4094 až 4098 (2015-07-312015-08-04):
Opportunity hledá minerály jílovitého charakteru v údolí "Marathon Valley", nacházejícím se na západním okraji kráteru "Endeavour".
Rover trvale pracuje s počítačem používajícím paměť typu RAM, paměť flash se k ukládání dat po předcházejících problémech nevyužívá. Nevýhodou je, že rover musí být v bdělém stavu po celou dobu, než je možné přijímat data při pravidelných relacích v pásmu UHF. Při současné oběžné dráze družice Mars Odyssey se spojovací okna posunula do pozdějších hodin v každém solu. S blížící se zimou a s kratší dobou slunečního světla, klesá denní produkce elektrické energie, a jestliže musí být Opportunity delší dobu vzhůru, spotřebovává větší množství energie z baterií.
Kvůli šetření elektřinou se v solech číslo 4095 a 4097 prováděl jen omezený vědecký program a spojení se redukovalo jen na nezbytně krátkou dobu. Ušetřená energie se využila k jízdě v solu číslo 4096. Přesun proběhl úspěšně a posunul vozítko o 20 m k další geologické zajímavosti uvnitř údolí. Po skončení jízdy proběhlo intenzivní fotografování panoramatu navigační kamerou.
Během solu 4097 byly baterie dostatečně dobité a rover se 4098. solu mohl vydat na další cestu. Přesun měřil asi 6 m, jen aby robotická ruka dosáhla na vyhlédnutý obnažený kámen. V tomto místě se plánují další geologické výzkumy.
Během zimy se Opportunity pro spojení bude více spoléhat na satelit Mars Reconnaissance Orbiter, který se nad stanovištěm roveru objevuje dříve než Mars Odyssey. Kromě paměti flash jsou ostatní systémy v uspokojivém stavu.
4098. solu (2015-08-04) činila produkce elektrické energie 431 Wh/sol. Atmosférická opacita dosáhla hodnoty Tau=0.639 a faktor zaprášení 0.614. Celková překonaná vzdálenost se zvětšila na 42.51 km.

Soly číslo 4099 až 4105 (2015-08-052015-08-11):
Opportunity se nachází na začátku "Marathon Valley" a hledá minerály jílovitého charakteru. Rover operuje výhradně s pomocí paměti RAM, úložný prostor paměti flash je vyřazen. V módu RAM jsou zvýšené nároky na zhotovování snímků ve správnou denní dobu, aby bylo možno je ještě vzápětí předat na prolétající retranslační družici.
4099. solu byly pořízeny snímky panoramatickou kamerou, zachycující severní úbočí údolí "Marathon Valley". V solu číslo 4100 se pomocí nástrojů na robotické ruce prováděl kontaktní průzkum povrchového cíle. Nejprve byla hornina prohlédnuta mikroskopem MI a poté se rozběhla několikahodinová analýza spektrometrem APXS. Ze stejného stanoviště se zhotovilo také panorama pomocí navigační kamery.
V solu 4102 byla zhotovena další série mikroskopických snímků a rozbory spektrometrem na místě mírně posunutém od předchozí pozice. První den byl spektrometr umístěn na zvolené místo, vlastní analýzy se uskutečnily až následující sol. V solu číslo 4104 byly pořízeny další obrázky severního svahu panoramatickou kamerou. V solu 4105 se Opportunity otočila na místě přibližně o 1.5°, tak aby se robotická ruka dostala k obnažené hornině, která se má zkoumat další den.
Kromě paměti flash je rover v dobré kondici. Produkce elektrické energie činila 4105. solu (2015-08-11) 420 Wh/sol. Atmosférická opacita se pohybovala kolem Tau=0.736 a prachový faktor byl přibližně 0.608. Překonaná vzdálenost zůstala na hodnotě 42.51 km.

Soly číslo 4106 až 4112 (2015-08-122015-08-18):
Opportunity se nachází na začátku "Marathon Valley" a hledá minerály jílovitého charakteru, především fylosilikáty.
Rover pracuje výhradně v módu používajícím RAM, paměť flash je momentálně vyřazená. Úroveň produkce elektrické energie se snižuje a odpovídá nastupujícímu zimnímu období. Některé aktivity se tudíž musí omezovat. Rover v současnosti provádí geologický průzkum kamenného vzorku uprostřed údolí a panoramatická kamera dokumentuje severní svahy.
4107. solu byl pomocí kartáče na brusce RAT zbaven prachu povrch zkoumané horniny. Následovala série snímků mikroskopem MI a na místo byl přiložen rentgenový spektrometr APXS. 4110. solu pokračovalo mikroskopické snímkování a několikahodinová analýza spektrometrem APXS na místě těsně vedle původní polohy. Byly zhotoveny další snímky severního svahu "North Wall".
4111. solu vyvrtala bruska RAT do kamene zahloubení přibližně 1 mm. Vývrt byl zdokumentován mikroskopem a nasazen byl rentgenový spektrometr. Proběhlo několik zkušebních čtení z paměti flash. Testy flash se opakovaly v dalších dnech. 4112. solu byla zhotovena kompletní mozaika snímků MI zahloubeniny v kameni a opět proběhla analýza spektrometrem APXS. V plánu nejbližších dnů je ještě více prohloubit vývrt.
4112. solu produkovaly solární články 416 Wh/sol. Opacita atmosféry byla vyhodnocena na Tau=0.650 a koeficient zaprášení fotovoltaických panelů na 0.597. Celková překonaná vzdálenost zůstala na 42.51 km.

Soly číslo 4113 až 4119 (2015-08-192015-08-25):
Opportunity pokračuje ve výzkumu fylosilikátových minerálů v údolí "Marathon Valley" poblíž západního okraje kráteru "Endeavour".
Rover je přibližně v polovině kampaně, v níž má vyvrtat dostatečně hlubokou díru do kamenného vzorku, nazvaného dodatečně "Pvt. Robert Frazer". 4114. solu se podařilo odvrtat asi 2.5 mm do povrchu horniny. Vyhloubená jamka pak měla být dalšího dne očištěna kartáčem, který je rovněž součástí vrtacího zařízení RAT [=Rock Abrasion Tool]. Kartáčováním se měly odstranit úlomky po vrtání. Sekvence ale byla zadána chybně a operace se hned na začátku zastavila. Na Zemi se problém diagnostikoval pomocí záložního zařízení SSTB [=Surface System Testbed] a pracovníci JPL potvrdili nápravný postup.
Mezitím pokračovala prohlídka údolí řadou panoramatických záběrů na svah "North Wall" a vybrané objekty byly zaznamenány na snímcích přes kompletní sadu 13 barevných filtrů. Večer 4116. solu měřil spektrometr APXS zastoupení argonu v atmosféře. Nejbližším cílem je dokončit očištění vývrtu v hornině a provést detailní kontaktní analýzy.
4119. solu vyráběly solární panely 404 Wh/sol elektrické energie. Opacita atmosféry byla vyhodnocena na Tau=0.652 a koeficient zaprášení na 0.590. Celková překonaná vzdálenost v popisovaném období nedoznala změny.

Soly číslo 4120 až 4125 (2015-08-262015-09-01):
Opportunity se nachází v údolí "Marathon Valley" a věnuje se studiu fylosilikátových jílovitých minerálů. Rover pracuje v RAM módu. Problematická paměť flash se nyní nepoužívá k ukládání dat.
4120. solu se před dalšími geologickými analýzami vyčistil pomocí kartáče na brusce RAT vývrt na kameni "Pvt. Robert Frazer". Jakmile byl povrch horniny bez zbytků kamenných úlomků a prachu, mikroskop pořídil mozaiku detailních snímků textury obnažené vrstvy. Následoval přesun spektrometru APXS na zdokumentované místo. Chemická analýza minerálů pomocí přístroje APXS se uskutečnila dalšího dne večer. V několika solech zároveň probíhalo fotografování terénu navigační i panoramatickou kamerou a byly podniknuty další zkoušky se záznamem a čtením dat v paměti flash.
4125. solu popojel rover asi 14 m západně, aby se dostal k novému geologickému cíli, který jeví některé charakteristické znaky dlouhodobějšího přetváření.
4125. solu (2015-09-01) činila produkce elektřiny 384 Wh/sol při opacitě atmosféry Tau=0.668 a koeficientu zaprášení 0.582. Celková překonaná vzdálenost dosáhla 42.52 km.

Soly číslo 4126 až 4133 (2015-09-022015-09-09):<
Opportunity se nachází v údolí "Marathon Valley", kde zkoumá minerály jílovitého charakteru.
4127. solu popojel rover asi o 0.65 m směrem k dalšímu vyhlédnutému cíli, označenému jako "Pvt. Silas Goodrich", kde se má uskutečnit další série kontaktních výzkumů.
V solech číslo 4130 a 4131 proběhly operace s robotickou rukou rozplánované naráz na dva dny. Prvního dne byl na povrch kamene položen spektrometr APXS a přes noc bylo analyzováno chemické složení. Druhého dne se pomocí mikroskopu MI skládala velká mozaika snímků vybraného místa.
V následujících dnech proběhnou další testy nahrávání a čtení dat z problematické paměti flash. Kromě této přetrvávající závady, která nutí plánovače používat výhradně paměť RAM, fungují ostatní komponenty uspokojivě.
4133. solu (2015-09-09) činila výroba elektrické energie z fotovoltaických článků 356 Wh/sol. Atmosférická opacita byla vyhodnocena na Tau=0.631 a koeficient zaprášení panelů na 0.562. Celková překonaná vzdálenost se udávala na 42.52 km.

Soly číslo 4133 až 4139 (2015-09-292015-09-15):
Opportunity se nachází v údolí "Marathon Valley" a hledá minerály jílovitého charakteru.
Rover pracuje výhradně v RAM módu, paměť flash není momentálně používána. 4133. solu se pomocí mikroskopu na konci robotické ruky podařilo shromáždit mozaiku detailních snímků povrchu kamene a vzápětí byl do téhož bodu přemístěn rentgenový spektrometr APXS. Následujícího dne ráno pořizovala navigační kamera sérii snímků do panoramatu okolí. Chemická analýza horniny proběhla spektrometrem APXS večer 4135. solu. 4136. solu byla zhotovena další mozaika snímků mikroskopem v bezprostřední blízkosti předchozího místa.
Ráno 4138. solu pracovaly navigační i panoramatická kamera na dokončení panoramatu okolí. Téhož dne byl z řídícího střediska vyslán povel na zkušební zapojení paměti flash do práce počítačového systému. Kromě krátkého nevýznamného výpadku fungovala flash normálně. Přesto byl rover 4139. solu znovu uveden do čistě RAM módu. Test paměti flash, který by měl probíhat delší dobu, je plánován i na příští týden. 4139. solu popojel rover asi 4 m k dalšímu zvolenému cíli.
4139. solu (2015-09-15) vyráběly solární baterie 345 Wh/sol při atmosférické opacitě 0.585 a koeficientu zaprášení 0.552. Celková překonaná vzdálenost na Marsu činila k tomuto datu 42.53 km.

Soly číslo 4140 až 4146 (2015-09-162015-09-22):
Opportunity hledá v údolí "Marathon Valley" minerály jílovitého charakteru.
Současná poloha roveru v údolí, které je ohraničeno vysokým svahem na západě a severu, znamená problémy při rádiovém spojení v pásmu UHF přes retranslační družici, které se objevuje na západě. 4141. solu se tak nepodařilo zaznamenat data, protože dráha orbiteru se nacházela pod línií svahu. Tohoto dne pokračoval kontaktní výzkum kamenného objektu "Pvt. George Gibson", který zahrnoval fotografování povrchu mikroskopem a přesun spektrometru APXS do pracovní polohy. Část těchto údajů už bylo možné předat následujícího solu. 4144. solu byla zhotovena další mozaika mikroskopických snímků a robotická ruka byla složena před dalším přesunem. Zvýšený terén na okrajích údolí byl překážkou i během průletu retranslační družice 4145. solu, kdy se zdařila výměna jen malého objemu dat.
4146. solu byla změněna konfigurace palubního počítače tak, aby bylo možno používat paměť flash. Stalo se tak z pokusných důvodů. Plánovaná jízda na tento sol proběhla bez problémů, nicméně data, která se k této operaci vztahovala, neodešla k Zemi kvůli opětovnému výpadku paměti. Předána mají být až v dalších dnech. Další plány hovoří o tom, že se paměť flash nechá v provozu celý týden, aby se získalo více relevantních dat a statisticky se podchytily případné závady.
4146. solu (2015-09-22) vyráběly fotovoltaické články 335 Wh/sol. Opacita atmosféry byla vyhodnocena na Tau=0.539 a faktor zaprášení solárních panelů na 0.569. Celková překonaná vzdálenost na Marsu činila 42.53 km.

Soly číslo 4147 až 4153 (2015-09-232015-09-29):
Opportunity operuje uvnitř údolí nazvaného neoficiálně "Marathon Valley" a před tím, než se přesune k zimnímu stanovišti, hledá minerály jílovitého charakteru.
Rover při své činnosti pracoval s paměťovým systémem flash, aby se zjistil jeho současný stav a použitelnost pro ukládání dat. Plány solů číslo 4147 a 4148 zahrnovaly mimo jiné sběr snímků do panoramat okolního terénu. Na snímkování se podílely panoramatická i navigační kamera.
4149. solu byl spuštěn reset počítače, který přerušil veškeré probíhající sekvence. Navíc se kamerový stožár PMA [=Pancam Mast Assembly] zastavil v neurčité poloze, pravděpodobně proto, že k přerušení činnosti došlo v okamžiku, kdy probíhalo snímkování. Příčinou závady je s největší pravděpodobností opět porucha paměti flash. Kvůli těmto potížím nemohlo dojít k přenosu nových instrukcí na Mars pro soly číslo 4150 a 4151. Činnost Opportunity obnovila 4152. solu. Tohoto dne popojel rover asi 12 m a pořídil nové panorama. Flash systém ale nedovolil odvysílat výsledky z jízdy až do solu 4153. Další přesun je v plánu na další den a flash bude i nadále užívána k ukládání dat.
4153. solu (2015-09-29) vyráběly solární články 352 Wh/sol. Atmosférická opacita byla změřena na Tau=0.555 a koeficient zaprášení byl vypočítán na 0.557. Celková překonaná vzdálenost činila 42.55 km.

Soly číslo 4154 až 4161 (2015-09-302015-10-07):
Opportunity se nachází v údolí "Marathon Valley" na západním okraji kráteru "Endeavour" a hledá jílovité minerály. V dohledné době se bude přesunovat k zimnímu stanovišti.
Rover dokončil 4155. solu devítidenní test systému ukládání souborů v paměti flash. Předtím ještě 4154. solu znemožnil reset počítače vyvolaný systémem flash plánovaný přesun v terénu. 4155. Solu se rover vrátil do módu, kdy je k práci se soubory využívána paměť RAM a flash byla odpojena. Zrušená jízda se tohoto dne už uskutečnila bez potíží a znamenala dalších 8.5 m do statistik. Po zaparkování bylo zhotoveno černobílé panorama navigační kamerou (Navcam). Druhého dne pořizovala panoramatická kamera (Pancam) barevné snímky ve vybraných směrech.
4157. solu cesta pokračovala krátkým úsekem, aby se rover vyhnul některým překážkám. Bylo zhotoveno dalších několik barevných snímků. Následujícího dne se přidaly ještě nějaké záběry z navigační kamery. 4159. solu byl přesun prodloužen o další 14.5 m úsek směrem na východ. Jak je už obvyklé, po zastavení následovalo fotografování navigační a panoramatickou kamerou.
4161. solu (2015-10-07) činila produkce elektrické energie 327 Wh/sol při atmosférické opacitě Tau=0.553 a faktoru zaprášení 0.569. Celková překonaná vzdálenost dosáhla hodnoty 42.59 km.

Soly číslo 4162 až 4167 (2015-10-09 až 2015-10-14):
Opportunity operuje v "Marathon Valley" na okraji kráteru "Endeavour". Dokončuje průzkum dna údolí, v němž pátrá po minerálech jílovitého charakteru. Plánuje se přesun na jižní svah údolí, kde by měla přečkat nadcházející zimu.
Retranslační družice přelétá momentálně nízko nad západním obzorem, což v některých případech brání předávání dat mezi Marsem a Zemí. Problém vznikl kombinací současné oběžné dráhy satelitu a tvaru západních okrajů údolí.
4163. solu popojel rover asi 10 m, nejprve na sever, potom na východ, aby se vyhnul několika terénním překážkám. Uprostřed přesunu byl zhotoveny snímky posledního stanoviště. Technici chtějí na jejich podkladě vyhodnotit vzájemné účinky kol a terénu při posledním obratu na místě.
Dalšího dne se provádělo fotografování panoramat navigační (Navcam) i panoramatickou (Pancam) kamerou. Pokračovala diagnostika poškozeného sektoru v paměti flash. Následujícího dne pokračovalo shromažďování záběrů do mozaiky panoramatických snímků.
4166. solu byla na pořadu opět jízda na jihovýchod v délce 20 m. Poté se provádělo snímkování kamerami Pancam a Navcam. Rover se nyní nachází na svahu vhodně nakloněném k severu. Severní svahy budou pracovištěm během zimy, kvůli efektivnější produkci elektrické energie.
4166. solu (2015-10-13) činila výroba elektrické energie 325 Wh/sol. Atmosférická opacita byla vyhodnocena na Tau=0.557 a faktor zaprášení solárních panelů na 0.577. Celková překonaná vzdálenost na Marsu obnášela 42.62 km.

Soly číslo 4168 až 4173 (2015-10-152015-10-20):
Opportunity se zastavila v "Marathon Valley". Na dně údolí by se měly nacházet minerály jílovitého charakteru, které jsou nyní prioritním cílem geologických výzkumů. Spojení s retranslační družicí je nyní obtížnější, protože výhled na satelit je částečně stíněn svahy údolí.
Z momentální pozice na jižní straně údolí pokračuje rover v barevném snímkování okolí panoramatickou kamerou Pancam. Dílce mozaiky byly shromažďovány v průběhu solů číslo 4169, 4171 a 4173. 4173. solu byla robotická ruka navíc zvednuta, aby bylo možno bez překážek obrazově zdokumentovat celý prostor, který se nachází v dosahu pro příští kontaktní průzkumy. Další pokus přečíst data z vadného sektoru 7 paměti flash se uskutečnil 4170. solu.
Aktivity roveru už nyní znatelně omezuje limitovaná výroba elektrické energie způsobená zhoršenými světelnými podmínkami nadcházející zimy. Z tohoto důvodu zůstane i nadále na svahu obráceném k severu, tedy nakloněný plochou solárních baterií ke slunci.
4173. solu (2015-10-20) činila produkce elektrické energie 337 Wh/sol při atmosférické opacitě Tau=0.552 a koeficientu zaprášení 0.568. Celková překonaná vzdálenost se v uplynulém týdnu nezměnila a zůstala na 42.62 km.

Soly číslo 4174 až 4180 (2015-10-212015-10-27):
Opportunity pracuje uvnitř údolí "Marathon Valley" a studuje minerály jílovitého charakteru.
V průběhu solů číslo 4175, 4177 a 4180 probíhal sběr políček do barevné mozaiky panoramatu údolí. Fotografování měla na starosti panoramatická kamera Pancam.
Rover rovněž zahájil kontaktní geologické průzkumy na aktuální lokalitě. V solech číslo 4175, 4177 a 4180 byly pomocí kamery na robotické ruce pořizovány záběry do mozaiky 2x2 mikroskopické struktury horniny. Následovalo měření chemického složení pomocí rentgenového spektrometru na několika místech. V solech 4177, 4178 a 4179 se pokračovalo v pokusech číst data uložená v paměti flash.
4180. solu (2015-10-27) vyráběly fotovoltaické články 332 Wh/sol. Atmosférická opacita byla vyhodnocena na Tau=0.539 a faktor zaprášení na 0.576. Rover v uplynulých dnech nezměnil stanoviště a celková překonaná vzdálenost zůstala na 42.62 km.

Soly číslo 4181 až 4187 (2015-10-282015-11-03):
Opportunity parkuje v údolí "Marathon Valley" na západním okraji kráteru "Endeavour".
V plánu na minulý týden bylo pomocí spektrometru APXS provádět dlouhodobou analýzu horniny a současně testovat problematickou paměť typu flash. Bohužel, potíže s pozemní siítí DSN [=Deep Space Network] zabránily odeslat k Marsu příslušné instrukce, takže rover musel pracovat v solech číslo 4184 a 4185 v záložním módu.
4186. solu obdržela Opportunity povely, které přikazovaly celý další týden číst a vysílat vědecká data momentálně uložená v paměti flash. Ačkoliv byly instrukce v pořádku předány, téhož dne se objevil znovu výpadek paměti. 4187. solu byly operace s pamětí obnoveny a vědecká data začala proudit k Zemi. Touto činností se bude palubní počítač zabývat ještě nějakou dobu.
4187. solu produkovaly sluneční baterie 344 Wh/sol při atmosférické opacitě Tau=0.472. Prachový faktor byl dopočítán na 0.574. Celková překonaná vzdálenost 42.62 km se nezměnila.

Soly číslo 4188 až 4193 (2015-11-042015-11-09):
Opportunity se nachází uvnitř údolí "Marathon Valley". Palubní počítač opět začal používat paměť flash. Plán pro tento týden byl připravován se záměrem odvysílat část vysoce cenných vědeckých dat uložených v sektorech paměti flash.
4188. solu byl pomocí spektrometru APXS zjišťován obsah argonu v atmosféře. 4189. solu se vyskytly potíže na vysílači stanice DSN [=Deep Space Network], které znemožnily předat potřebné instrukce ze Země na rover. Nezávisle na této poruše došlo u Opportunity k resetu počítače, tak jak tomu v případě provozu s flash dochází velmi často. Nové povely odešly z pozemního střediska 4190. solu. Tentokrát ale zaúřadovala chyba v časování a nouzová sekvence se nerozběhla. Řídící tým přes víkend připravil sérii instrukcí, které byly v reálném čase odeslány 4191. solu a master sekvence se pak úspěšně spustila.
4193. solu (2015-11-09) produkovaly solární články 359 Wh/sol při atmosférické opacitě Tau=0.511 a koeficientu zaprášení 0.609. Celková překonaná vzdálenost se nezměnila a zůstala na 42.62 km.

Soly číslo 4194 až 4201 (2015-11-102015-11-18):
Opportunity operuje v údolí "Marathon Valley" na západním okraji kráteru "Endeavour".
Po několika dnech, kdy byla připojená paměť flash, byl 4194. solu palubní počítač znovu nakonfigurován na výlučné používání paměti RAM. Stalo se tak kvůli tomu, že v plánu byly pohyby s robotickou paží a technici nechtěli riskovat reset počítače v choulostivých okamžicích. Mikroskop MI [=Microscopic Imager] zhotovil mozaiku detailních snímků povrchu kamene "Pvt. Ebenezer Tuttle". Na místo se pak přesunul spektrometr APXS [=Alpha Particle X-ray Spectrometer] a zahájil několikadenní integraci.
4195. solu byla opět aktivována paměť flash, aby se dalo odvysílat další vědecká data. Druhého dne se počítač resetoval, tentokrát ale byl pozemský tým připraven a master sekvence se vzápětí obnovila. 4200. solu přešlo řízení zpět na výlučné používání RAM. Rover popojel asi 13 m na místo s větším náklonem svahu směrem ke slunci.
4201. solu (2015-11-18) vyrobily sluneční baterie 376 Wh/sol. Atmosférická opacita byla vyhodnocena na Tau=0.494 a koeficient zaprášení na 0.612. Celková překonaná vzdálenost se zvětšila na 42.63 km.

Soly číslo 4202 až 4214 (2015-11-192015-12-01):
Opportunity se nachází uvnitř údolí "Marathon Valley". Parkuje na příkrém svahu, nakloněném k severu. Jedná se o polohu, při níž jsou optimálně osvícené solární panely v zimě, kdy se slunce nachází nízko nad obzorem.
4202. solu byla vztyčena robotická ruka, aby nepřekážela panoramatické kameře Pancam v barevném snímkování terénu před vozítkem. 4206. solu se uskutečnil krátký, asi metrový přesun, kterým se do dosahu robotické ruky dostalo několik zajímavých cílů.
Proběhlo několik dodatečných čtení z paměti flash. Měly posloužit k diagnostickým účelům. Následujícího dne snímkovaly terén navigační a panoramatická kamera. 4211. solu pořizovala detailní snímky povrchu v místě "Pvt. Hugh McNeal" mikroskopická kamera MI. Stejný bod poté několik dnů analyzoval spektrometr APXS.
4214. solu (2015-12-01) vyráběly fotovoltaické články 387 Wh/sol. Atmosférická opacita byla vyhodnocena na Tau=0.544 a koeficient zaprášení na 0.643. Celková překonaná vzdálenost činila 42.63 km.

Soly číslo 4215 až 4221 (2015-12-022015-12-08):
Opportunity se nachází na západním okraji kráteru "Endeavour". Spočívá na svahu 19° skloněném k severu, aby se zlepšila účinnost solárních panelů v zimním období, kdy se slunce pohybuje nízko nad obzorem.
4215. solu nastavila robotická ruka vrtačku RAT [=Rock Abrasiuon Tool] do polohy, v níž bylo možno zhotovit snímky opotřebení vrtacích zubů. Technici teď provedou vyhodnocení zbytkové životnosti a poté by se pokusili o další zahloubení v hornině. Momentální poloha robotické ruky také dovolila nerušeně fotografovat povrchový cíl "Pvt. Hugh McNeal" panoramatickou kamerou Pancam. Nakonec byl na vybraný bod přiložen spektrometr APXS [=Alpha Particle X-ray Spectrometer] a zahájil několikadenní intergraci. V následujících dnech pokračovalo snímkování kamerou Pancam.
4219. solu byl povrch kamene očištěn kartáčem, který je součástí vrtačky RAT. Hornina zbavená prachu byla podrobena opakované analýze spektrometrem APXS. 4220. solu se robotická ruka opět přemístila a povrch kamene byl fotograficky zdokumentován. Detailní snímky pak pořídil mikroskop MI [=Microscopic Imager] a zopakovalo se krátké spektroskopické měření. Následujícího dne byla zhotovena další mozaika mikroskopických snímků a pokračovalo fotografování panoramatickou kamerou.
4221. solu (2015-12-08) produkovaly fotovoltaické články 419 Wh/sol při atmosférické opacitě Tau=0.430 a koeficientu zaprášení 0.660. Celková překonaná vzdálenost zůstala na 42.63 km.

Soly číslo 4222 až 4228 (2015-12-092015-12-15):
Opportunity pracuje v údolí "Marathon Valley", nacházejícím se na západním okraji kráteru "Endeavour". Rover parkuje na svahu nakloněném ke slunci, aby se zlepšila produkce elektrické energie ze solárních panelů.
Nejbližším úkolem je přemístit vozítko do místa, odkud by mohlo dosáhnout vrtačkou RAT [=Rock Abrasion Tool] na povrch vyhlédnutého kamene s očekávaným velmi cenným geologickým složením. Cílový objekt by měl obsahovat stopy jílovitého materiálu detekovaného v "Marathon Valley" spektrální metodou.
4222. solu popojela Opportunity asi 3.65 m ke zvolenému cíli, který se nachází na strmém svahu. Následujícího dne se znovu posunula přibližně o 0.7 m. Pohyb byl přerušen poté, co odběr proudu v pohonech kol překročil nastavenou limitní hodnotu. Dalšího dne byl pokus o přiblížení k cíli opakován. I tentokrát byl pohon kol po jízdě 1.1 m odpojen kvůli vysokému odběru proudu. V posledním případě bylo pozorováno, že kola asi z 50% prokluzují, což pro tento charakter terénu není nijak neobvyklá hodnota.
Příštího dne zvedl rover robotickou ruku, aby nepřekážela ve fotografování terénu vpředu. 4227. solu sjel rover asi 3 m dolů. Zhotovil snímky terénu před a po ukončení pohybu. Následujícího dne ujel rover asi 4.4 m a k cíli se přiblížil více z boku. Pro další den byl plánován další posun.
4221. solu (2015-12-08) činila produkce elektrické energie 407 Wh/sol. Atmosférická opacita se pohybovala kolem Tau=0.438 a koeficient zaprášení fotovoltaických panelů byl 0.660. Celková překonaná vzdálenost na Marsu se zvětšila na 42.65 km.

Soly číslo 4229 až 4246 (2015-12-162016-01-03):
Opportunity stojí v údolí "Marathon Valley" na západním okraji velkého kráteru "Endeavour". Kvůli výhodnějšímu osvětlení solárních panelů parkuje na strmém svahu orientovaném k severu. Dne 2016-01-03 (sol číslo 4246) byl na místě, kde se rover nachází, zaznamenán zimní slunovrat. Od tohoto okamžiku se bude dráha slunce na obloze postupně zvyšovat nad obzorem a dny se budou prodlužovat.
Nejbližším cílem je přemístit rover tak, aby bylo možné odvrtat horní vrstvu horniny na vyhlédnutém kameni. Cíl by měl obsahovat stejné minerály jílovitého charakteru, jaké byly dříve v údolí detekovány spektrální metodou z oběžné dráhy.
4229. solu (2015-12-16) Opportunity popojela asi 0.35 m, aby se mohly zahájit experimenty v rámci vědecké kampaně připravené pro nadcházející sváteční dny. Přes svátky podle programu pohybovala robotickou rukou, shromažďovala mikroskopické snímky kamene a na povrch horniny přemístila rentgenový spektrometr APXS. Výroba elektrické energie byla vinou zimních podmínek obtížnější a přelety retranslační družice se momentálně přesunuly do nevýhodného místa nad obzorem. Technici proto naplánovali některé dny pouze na dobíjení akumulátorů.
4234. solu (2015-12-22) byl pomocí kartáče na zařízení RAT [=Rock Abrasion Tool] zbaven prachu povrch v místě označeném "Pvt. John Potts". Následovala prohlídka horniny mikroskopem a analýza spektrometrem APXS. 4244. solu (2016-01-01) byla bruska RAT opět v činnosti. Tentokrát se hlava zavrtala asi 1 mm dovnitř materiálu. Dalším krokem bylo zdokumentování vývrtu mikroskopem MI a elementární analýza spektrometrem APXS.
4246. solu (2016-01-03) činila produkce elektrické energie 449 Wh/sol při atmosférické opacitě Tau=0.414 a faktoru zaprášení 0.658. Celková překonaná vzdálenost byla udávána na 42.65 km.

Soly číslo 4247 až 4255 (2016-01-042016-01-12):
Opportunity spočívá na svahu údolí "Marathon Valley", přivráceném k severu. Provádí kontaktní vědecký výzkum povrchového cíle "Pvt. John Potts" (jméno účastníka expedice USA pod velením Lewise a Clarka, která v letech 1804 až 1806 vyrazila z východních států přes Ameriku neznámým územím na západ a po zdolání Skalistých hor poblíž současných hranic s Kanadou dorazila až k Tichému oceánu).
Vrtačka RAT postupně odebírá materiál z kamene a čistí povrch, který je poté zkoumán spektrometrem APXS. Úvodní zahloubení bylo dokončeno 4248. solu a obnažený povrch byl zdokumentován mikroskopem a analyzován spektrometrem. V průběhu solů 4249 a 4250 pořizovala panoramatická kamera barevné snímky některých objektů v okolí. 4253. solu se provedla kontrola stavu vrtací hlavice a připravilo se další hloubení horniny následujícího dne. 4255. solu byl ve dvou krocích odvrtáván materiál. Vrtačka zůstala nasazená na otvoru, aby mohla později případně pokračovat v práci.
4255. solu produkovaly solární baterie 452 Wh/sol. Atmosférická opacita byla vyhodnocena na Tau=0.446 a koeficient zaprášení na 0.666. Celková překonaná vzdálenost zůstala na 42.65 km.

Soly číslo 4256 až 4262 (2016-01-132016-01-19):
Opportunity se nachází uvnitř údolí "Marathon Valley" na svahu přivráceném k severu, kde je efektivnější výroba elektrické energie ze solárních článků.
Rover pokračuje v kontaktní vědecké kampani na povrchovém cíli "Pvt. John Potts". V minulé zprávě se uvádělo, že se uskutečnily dva úspěšné pokusy o odvrtání povrchu kamene, při nichž bruska RAT odstranila materiál do hloubky asi 1 mm. 4257. solu byla bruska opět uvedena do chodu a pronikla do kamene o další 1 mm. Vrtání bylo tímto ukončeno a 4259. solu RAT odstranila kartáčem uvolněné částečky horniny. Dno vývrtu bylo nejprve zdokumentováno mikroskopem MI a posléze byl na místo přiložen rentgenový spektrometr APXS.
Kromě těchto náročných činností pokračovalo fotografování panoramatickou kamerou ve směru útvaru "Knudsen Ridge". Ze snímků má být později sestaveno velké panorama okolí. Geologické práce na tomto cíli skončily a rover se 4262. solu posunul asi o 5 cm a zaujal polohu vhodnou k prozkoumání dalšího vybraného bodu.
4262. solu (2016-01-19) produkovaly sluneční baterie 545 Wh/sol. Atmosférická opacita byla vyhodnocena na Tau=0.471 a koeficient zaprášení na 0.670. Celková překonaná vzdálenost činila 42.65 km.

Soly číslo 4263 až 4268 (2016-01-202016-01-25):
Opportunity v těchto dnech slaví 12 let od přistání na Marsu. Pracuje na severním svahu údolí "Marathon Valley" na okraji velkého kráteru "Endeavour".
Rover pokračuje v kontaktním geologickém průzkumu na kamenném cíli v místě pojmenovaném "Joseph Collin". Hornina zde vypadá jako neuspořádaný shluk hrubých tmavých zrn. 4263. solu bylo zahájeno dvoudenní studium pomocí přístrojů na konci robotické ruky. Každého dne se provádělo intenzivní snímkování struktury povrchu kamerou s mikroskopem MI. Poté vždy následovala analýza chemického složení spektrometrem APXS. Další tři dny byla upřesňována poloha vozítka a byly shromažďovány snímky z panoramatické a navigační kamery do připravovaného celkového panoramatu.
4268. solu byly práce na tomto místě ukončeny, robotická ruka se zvedla a kamery zhotovily několik posledních dokumentárních snímků. Rover je nyní připraven k dalšímu přesunu vzhůru svahem k dalším vyhlédnutým objektům.
4268. solu (2016-01-25) činila produkce elektrické energie 469 Wh/sol při atmosférické opacitě Tau=0.478 a faktoru zaprášení 0.691. Celková překonaná vzdálenost zůstala na hodnotě 42.65 km.

Soly číslo 4269 až 4275 (2016-01-262016-02-02):
Opportunity zkoumá "Marathon Valley" na okraji kráteru "Endeavour". Rover zvolna postupuje po svahu údolí vzhůru na "Knudsen Ridge", kde se očekávají z geologického hlediska hodnotné cíle.
Opportunity uskutečnila první ze dvou výstupů 4269. solu. Na svahu o sklonu skoro 30° se posunula přibližně o 5 m. Dalšího dne přesun pokračoval. Sklon svahu zůstal těsně pod hranicí 30° a poloha stroje se změnila o 4.4 m. Následujících pět dnů se prováděl intenzivní průzkum okolí navigační a panoramatickou kamerou. Na obrázcích se hledaly vhodné kamenné cíle a odkryté podloží na hřebeni svahu před vozítkem, které by byly vhodnými objekty vědeckého zkoumání.
4275. solu (2016-02-02) vyrobily solární panely 498 Wh/sol. Atmosférická opacita se pohybovala kolem Tau=0.459 a koeficient zaprášení fotovoltaiky byl přibližně 0.683. Celková překonaná vzdálenost na Marsu se zvětšila na 42.66 km.

Soly číslo 4276 až 4282 (2016-02-032016-02-09):
Opportunity provádí průzkum údolí "Marathon Valley" na okraji kráteru "Endeavour". Nachází se v horní části strmého svahu na dosah objektů vysoké vědecké hodnoty označených jako "Knudsen Ridge".
V uplynulém týdnu bylo na programu intenzivní snímkování okolí "Knudsen Ridge" panoramatickou kamerou. Jedním z důležitých úkolů bylo získat detailní obrázky povrchu budoucích cílů, ke kterým se má rover v nejbližší době přiblížit na dosah robotické ruky a poté je prozkoumat kontaktními metodami.
4282. solu (2016-02-09) vyráběly solární články 493 Wh/sol při atmosférické opacitě Tau=0.443 a koeficientu zaprášení 0.675. Celková překonaná vzdálenost činila 42.66 km.

Soly číslo 4283 až 4289 (2016-02-102016-02-16):
Opportunity pracuje v údolí "Marathon Valley". Operuje poblíž geologického útvaru nacházejícího se v horní části strmého svahu a pojmenovaného pracovně "Knudsen Ridge".
Minulý týden pokračovalo fotografování okolí kolem roveru a chystal se kontaktní průzkum různých bodů na kameni. 4284. solu nebyla Opportunity převedena do fáze hlubokého spánku, pouze přerušila aktivní činnosti. Tato přestávka sloužila k prošetření stavu akumulátorů. 4291. solu se má rover mírně posunout tak, aby se mohlo započít s vědeckými aktivitami na prvním vyhlédnutém cíli.
4289. solu (2016-02-16) produkovala fotovoltaika 506 Wh/sol. Opacita atmosféry byla vyhodnocena na Tau=0.433 a faktor zaprášení na 0.677. Celková překonaná vzdálenost zůstala na 42.66 km.

Soly číslo 4290 až 4296 (2016-02-172016-02-23):
Opportunity se věnuje zkoumání údolí "Marathon Valley" na okraji kráteru "Endeavour", přesněji na stanovišti v horní části strmého svahu poblíž místa nazvaného pracovně "Knudsen Ridge".
Rover zahájil kontaktní geologické studium. 4291. solu popojel asi 0.68 m k prvnímu vybranému cíli. Byl označen "Charles Caugee" po jiném účastníku historické výpravy Lewise a Clarka přes Severní Ameriku (viz dřívější zprávy). Jakmile byl přesun dokončen, byl terén zdokumentován na dalších snímcích panoramatické a navigační kamery.
4295. solu shromažďoval mikroskop MI na robotické ruce snímky do mozaiky zobrazující strukturu horniny. Na totéž místo má být následně umístěn rentgenový spektrometr APXS a shromáždit informace o elementárním chemickém složení.
4296. solu (2016-02-23) vyráběly solární panely 543 Wh/sol. Opacita atmosféry byla stanovena na Tau=0.409 a koeficient zaprášení na 0.707. Celková překonaná vzdálenost na Marsu činila 42.66 km.

Plánovaný další průběh mise

Plánovaná doba činnosti na povrchu Marsu byla asi 3 měsíce. Začátkem dubna 2004 bylo rozhodnuto prodloužit základní misi o dalších pět měsíců do září 2004. Poté došlo k dalšímu prodloužení na základě úspěšného postupu výzkumů a dobrého technického stavu vozítka.

Parametry dráhy

Epocha Typ i P hp ha Pozn.
2003-07-08.19 G 29.40° 87.80 min 155 km 176 km Vyčkávací dráha.

Vysvětlivky:

Typ: G - geocentrická

 

Související články