DATABÁZE KOSMICKÝCH SOND PRO PRŮZKUM TĚLES SLUNEČNÍ SOUSTAVY

Cassini - fotogalerie

Popis sondy/projektu

Galerie obsahuje 68 obrázků, zobrazena strana 3 / celkem 14

Strany: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Předchozí Další

Obrázek v plné velikosti je možno stáhnout kliknutím na zobrazený náhled.

1001x986x256 (84 kB)
1001x986x256 (84 kB)

Bezútěšná krajina na Phoebe

Ze vzdálenosti 2365 km (tzn. takřka v maximálním přiblížení) pořídila sonda Cassini snímek opuštěné, smutné krajiny na Phoebe. Na mírně zvlněném terénu vystupuje několik skvrn s odlišnou odrazivostí světla. Pozornost zaslouží několik drobných kráterů doprovázených světlejšími paprsky a skupina maličkých, ostře ohraničených, mladých kráterů v levém horním rohu.
Rozlišení snímku je asi 14 m/pixel a úhel spojnice sonda-Phoebe-Slunce činil 30.7°. Obrázek byl upraven, aby se zvýšil kontrast a vynikly malé objekty.

720x504x16M (49 kB)
720x504x16M (49 kB)

Schéma SOI

Grafické schema dráhy sondy v časovém období SOI přibližně půl dne kolem průletu pericentrem. Planeta Saturn a dráha Cassini je znázorněna v pohledu od Země, sever je nahoře. Zelené úseky představují úvodní a konečnou fázi, kdy byla sonda zaměřena parabolickou anténou k Zemi. Červená křivka je úsek, kdy probíhalo brždění hlavním raketovým motorem. Modré kroužky jsou umístěny v bodech, kdy dráha sondy protínala rovinu prstenců. Všechny časové údaje jsou uvedeny jako PDT [=Pacific Day Time], čili jako letní čas platný v kalifornském řídícím středisku JPL. K přepočtu na světový čas UT je nutno připočíst 7 hodin.

1000x667x16M (71 kB)
1000x667x16M (71 kB)

SOI neboli Saturn Orbit Insertion

Těsně před příletem k Saturnu je zapálen hlavní raketový motor sondy a po dokončení manévru SOI se stává Cassini družicí planety. Dráha sondy protíná rovinu prstenců celkem dvakrát. Nejprve z jižní hemisféry na severní a po ukončení brzdění v opačném směru. V obou okamžicích dráha prochází mezerou mezi prstenci F a G a zároveň je sonda orientována parabolickou anténou ve směru letu - anténa slouží jako protimeteorický štít.

726x768x256 (66 kB)
726x768x256 (66 kB)

Proužková struktura prstenců

Těsně po skončeném brzdícím manévru SOI dne 2004-07-01 se sonda pohybovala extrémně blízko prstenců planety. Na snímcích, je vidět, že se jednotlivé široké prstence rozpadají do drobných vláken hustšího a řidšího materiálu s relativně prázdnými mezerami. Uvedený snímek byl přijat v první sérii snímků po SOI a není upravován, což se projevuje několika zřetelnými skvrnami, zapříčiněnými poruchami.

1024x1024x256 (29 kB)
1024x1024x256 (29 kB)

Prstenec F

Detailní pohled na slabý prstenec F pořízený během největšího přiblížení 2004-07-01. Na tvaru centrální části prstence a obzvláště v jeho okolí je patrné, že prostor není rovnoměrně vyplněn částicemi. Jejich rozložení v prostoru opticky vytváří dojem obřích vln.

Strany: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Předchozí Další


Veškeré zde zveřejněné fotografie a obrazy jsou získány z veřejně dostupných zdrojů.