DATABÁZE KOSMICKÝCH SOND PRO PRŮZKUM TĚLES SLUNEČNÍ SOUSTAVY

Cassini - fotogalerie

Popis sondy/projektu

Galerie obsahuje 68 obrázků, zobrazena strana 5 / celkem 14

Strany: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Předchozí Další

Obrázek v plné velikosti je možno stáhnout kliknutím na zobrazený náhled.

989x642x256 (11 kB)
989x642x256 (11 kB)

Saturn v kruhu rodinném

Na snímku ze širokoúhlé kamery pořízeném 2004-08-18 se nachází Saturn obklopený čtyřmi velkými měsíci ze své početné rodiny přirozených satelitů. Ve směru pohybu hodinových ručiček, počínaje z levého horního rohu, to jsou: Tethys (1060 km), Dione (1118 km), Enceladus (499 km) a Mimas (398 km).
Obrázek byl pořízen ve vzdálenosti 8.9 mil. km od Saturnu v červené oblasti viditelného záření a rozlišení činí 529 km/pixel.

377x400x16M (28 kB)
377x400x16M (28 kB)

Teploty prstenců

Měření infračerveného spektrometru umožnila stanovit teplotu materiálu tvořícího Saturnovy prstence. Různé teploty jsou reprezentovány odlišnými barvami. Červená odpovídá hodnotě -163°C, zelená -183°C a modrá -203°C.
Maximální prostorové rozlišení snímku je asi 200 km/pixel a měření byla vykonána 2004-07-01 z neosvětlené strany prstenců. Naměřené údaje byly pro názornost vkopírovány do obrázku, který pořídila sonda 2004-05-11, ještě před příletem k Saturnu. Ve spodní části snímku se nachází měsíc Enceladus.

860x763x16M (38 kB)
860x763x16M (38 kB)

Uspořádání prstenců

Snímek pořízený 2004-08-27 ze vzdálenosti 9.1 mil. km od Saturnu s rozlišením 54 km/pixel ukazuje přehledné uspořádání jeho hlavních prstenců. V horním pravém rohu vykukuje prstenec C rotující uvnitř mnohabarevného prstence B. Široká mezera (4800 km) dále navzájem odděluje prstence B a A. Nese jméno Cassiniho dělení a je formována gravitační rezonancí měsíce Mimas. Poblíž vnějšího okraje prstence A se nachází Enckeho mezera (325 km) a takřka neznatelná Keelerova mezera (35 km). Poněkud dále od širokých prstenců krouží částice tvořící úzký prstenec F.
Pod obrazem prstenců je vidět na levé straně měsíc Janus (181 km) a vpravo Mimas (398 km).

576x583x16M (20 kB)
576x583x16M (20 kB)

Titan v nepravých barvách

Snímek Titanu pořízený během prvního těsného průletu 2004-10-26 představuje měsíc v ultrafialovém a infračerveném spektru. Vznikl kombinací čtyř jednotlivých obrázků přes různé barevné filtry. Červená a zelená barva reprezentuje infračervenou oblast a zachycuje oblasti atmosféry s různou koncentrací metanu. Je vidět, že severní polokoule je na metan bohatší (červená barva). Modrá barva zvýrazňuje ultrafialové vlnové délky ve vysoké atmosféře a izolovaná oblaka. Rozlišení snímku je asi 6.4 km/pixel.

1024x1024x256 (37 kB)
1024x1024x256 (37 kB)

Černobílý Titan

Sonda Cassini zachytila sérii portrétů Titanu během prvního těsného průletu dne 2004-10-26. Z devíti, které byly pořízeny ve vzdálenostech od 650 tis. do 300 tis. km, byl sestaven obraz úplného disku obřího měsíce. Jednotlivé snímky byly upraveny, aby se potlačil vliv atmosféry a zvýraznily se povrchové tvary. Během zpracování byla odfiltrováno zobrazení atmosféry na krajích disku. Slunce stálo během fotografování za sondou. Kolem jižního pólu jsou patrná výrazná oblaka.
Povrchové detaily jsou nejlépe viditelné uprostřed snímku, naopak směrem k okrajům se stávají nezřetelnějšími, protože jsou zakryty silnějšími vrstvami oblačnosti. Nejsvětlejší oblast na pravé straně poblíž rovníku byla pojmenována Xanadu Regio.

Strany: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Předchozí Další


Veškeré zde zveřejněné fotografie a obrazy jsou získány z veřejně dostupných zdrojů.