DATABÁZE KOSMICKÝCH SOND PRO PRŮZKUM TĚLES SLUNEČNÍ SOUSTAVY

Cassini - fotogalerie

Popis sondy/projektu

Galerie obsahuje 68 obrázků, zobrazena strana 11 / celkem 14

Strany: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Předchozí Další

Obrázek v plné velikosti je možno stáhnout kliknutím na zobrazený náhled.

1004x908x256 (80 kB)
1004x908x256 (80 kB)

Velká bílá skvrna Rhey

Na obrázku z 2005-04-14 měsíce Rhea ze vzdálenosti asi 247 tis. km vyniká v levé části světlá skvrna. Jedná se s největší pravděpodobností o velice mladý kráter a materiál vyvržený do okolí. Tato skvrna byla patrná již při snímkování na podzim 2004 a na jaře 2005, tehdy se ale Cassini pohybovala ve větší vzdálenosti.
Obrázek zachycuje polokouli měsíce, která se nachází ve směru pohybu měsíce kolem Saturnu (Rhea má, podobně jako náš Měsíc, vázanou rotaci tzn. otočení kolem osy trvá stejnou dobu jako oběh kolem planety). Rozlišení snímku činí asi 1 km/pixel.

2300x768x16M (56 kB)
2300x768x16M (56 kB)

Tři pohledy na Titan

Obrázek ilustruje, jak rozdílně může vypadat Titan, pokud se na něj Cassini dívá v různých vlnových délkách.
První obrázek odpovídá přibližně vnímání lidského oka. Vznikl kombinací jednotlivých záběrů přes tři barevné filtry - červeného, zeleného a světle fialového. Je vidět mlhavá oranžová koule obklopená řídkým oparem. Oranžovou barvu má na svědomí přítomnost částic uhlovodíků v atmosféře.
Druhý černobílý obrázek představuje emise ve vlnové délce 938 nm (blízké infračervené pásmo). V tomto vlnovém oboru je možno proniknout skrz atmosféru až na povrch.
Třetí obrázek v nepravých barvách je kombinací dvou infračervených snímků (938 a 889 nm) a jednoho snímku ve viditelném oboru (420 nm). Zelená místa reprezentují oblasti, kde lze vidět až na povrch, červené skvrny se vyskytují v oblastech, kde metan ve vysoké stratosféře pohlcuje sluneční světlo.
Snímky byly pořízeny během průletu kolem měsíce dne 2005-04-16 ze vzdálenosti 173 tis. až 168.2 tis. km.

500x418x16M (18 kB)
500x418x16M (18 kB)

Organické látky na Titanu

Hmotové spektrum atmosféry měsíce Titanu ve výšce kolem 1200 km pořízené během průletu 2005-04-16 přináší důkaz přítomnosti širokého spektra komplexních uhlovodíkových sloučenin. Rozsah zahrnuje molekuly obsahující 1 až 7 atomů uhlíku v základní struktuře. Sloučeniny mohou obsahovat jak několikanásobné uhlíkové tak uhlíko-dusíkové řetězce.

1206x602x16M (66 kB)
1206x602x16M (66 kB)

Jasná skvrna na Titanu

Při průletech kolem Titanu v březnu a dubnu 2005 byla přístrojem VIMS objevena na povrchu měsíce zvláštní jasná skvrna (vlevo). Kamery VIMS na tomtéž místě již dříve zjistily přítomnost polokruhového útvaru o průměru kolem 550 km (uprostřed). Jasná skvrna, která by mohla být oblačností, je naprosto stabilní a není pochyb, že je nějakým způsobem fixována na terénní útvar (složený snímek vpravo).

744x328x256 (20 kB)
744x328x256 (20 kB)

Měsíc S/2005 S1

V květnu 2005 objevila Cassini nový měsíček Saturnu, obíhající planetu uvnitř Keelerovy mezery. Keelerova mezera je z obou stran lemována polem drobných částeček jasného prstence A. Nově registrovaný objekt s prozatímním označením S/2005 S1 o průměru 7 km působí svojí slabou gravitací na částice prstence a vyvolává v něm pozorovatelná zvlnění.
Snímek byl pořízen 2005-05-02, Cassini se nacházela ve vzdálenosti 594 tis. km od Saturnu a 525 tis. km nad prstenci. Rozlišení originálu obrázku činí 3 km/pixel.

Strany: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Předchozí Další


Veškeré zde zveřejněné fotografie a obrazy jsou získány z veřejně dostupných zdrojů.