DATABÁZE KOSMICKÝCH SOND PRO PRŮZKUM TĚLES SLUNEČNÍ SOUSTAVY

Spirit - průběh letu

Zpět na hlavní článek

Část 13 - Prosinec 2004

Předchozí průběh letu

Pět se sedmi dnů mezi 326. a 332 solem strávil Spirit pokračováním jízdy směrem k "Husband Hill". Nejbližším cílem je hřeben "Larry's Lookout", který se nachází asi 75 m daleko. Cestou samozřejmě provádí i vědecký výzkum. Víkend byl například věnován kamenu přezdívanému "Wishstone". Zkrátka nepřicházejí ani rozbory písku a jiných skal. Na tachometru vozítka je nyní 3944 m překonané vzdálenosti.
Proud odebíraný motorem pravého předního kola se nyní pohybuje v normálním rozmezí. Poté co došlo po dlouhé jízdě od kráteru "Bonneville" ke kopcům "Columbia Hills" k již dříve uváděným problémům, je to příjemná zpráva. Možným vysvětlením by mohlo být, že nyní se rover pohybuje podstatně méně a nemocné kolo bylo dlouho chráněno před poškozením změněným způsobem jízdy. Mazivo v kole dostalo příležitost se dostat na problematická místa a kolo nyní klade menší odpor. Technici novou vlastnost zkoumají a přemýšlejí jak ji zahrnout do dalších plánů.

333. solu použil Spirit vrtačku RAT a okartáčoval malou oblast na kameni "Wishstone". Otřené místo prozkoumal mikroskop na robotické ruce. Na totéž místo byl pak přiložen rentgenový spektrometr a nachystal se na noční sběr dat.

334. solu byl rentgenový spektrometr nahrazen vrtačkou, která vyhloubila do kamene mělkou jamku. Ta byla okamžitě zdokumentována mikroskopem a ke slovu přišel opět rentgenový spektrometr a jeho noční aktivita.

335. solu vývrt v kameni zkoumal Mössbauerův spektrometr. Časově náročné měření bylo naplánováno až do solu 337.

Wishstone - 626x700x16M (61 kB) 337. solu byl průzkum na kameni "Wishstone" ukončen, rover složil mechanické rameno a připravil se k další jízdě. Příkaz zněl na překonání vzdálenosti 15 m, podařilo se ale urazit jen 6 m. Nezdar způsobilo neočekávané prokluzování, které činilo pří jízdě vzhůru až 80%.

Podobný průběh měla jízda i dalšího 338. solu. V plánu bylo 25 m, skutečnost činila pouhých 8 m. Prokluzování na písčitém svahu o sklonu 15 až 20° dosahovalo až 95%.

339. solu se řídící tým pokusil o další 25metrovou jízdu. Tentokrát byl pohyb prerušen krátce po startu, protože pravé zadní kolo narazilo na kámen velikosti brambory. Kámen pravděpodobně uvízl mezi vnitřní částí kola a pohonem. Proud do motoru vzrostl nad přípustnou mez a pojistka pohon vypnula.

340. solu hledal miniaturní infračervený spektrometr kameny podobné "Wishstone". Podobnou horninu totiž rover dosud nenašel ani na planině ani v horách. Otáčením zadního pravého kola se podařilo uvolnit zaklíněný kámen, který ale nadále zůstával uvnitř prostoru kol.

Soly 341 až 343 byl naplánovány jako celek. 341. solu se pomocí mikroskopu a Mössbauerova spektrometru zkoumala půda před roverem. Na noc bylo přichystáno měření rentgenovým spektrometrem. Během solu 342 došlo v poledne k výměně nástrojů. Do pracovní pozice se dostal opět Mössbauerův spektrometr. 343. solu složil rover robotickou ruku a panoramatická kamera vyfotografovala cíle, které byly před tím proměřeny infračerveným spektrometrem. Spirit pak provedl nepatrný manévr ale poloha kamene v zadním kole se nezměnila.

344. solu pokračovalo dálkové pozorování. Další drobný pohyb dostal pravé zadní kolo z díry ale kámen zůstával částečně v kole. Kolo je asi do jedné třetiny zabořené do měkkého povrchu, a proto je obtížné se nepříjemného kamene zbavit.

Kámen zachycený v kole - 700x700x16M (57 kB) 345. solu (2004-12-22) provedl Spirit další malý manévr, aby se odstranil kámen v zadním pravém kole. Ani tentokrát se to nepodařilo a bude nutno v pokusech dále pokračovat. Vědecký průzkum se soustředil na pozorování blízkých cílů panoramatickou kamerou a infračerveným spktrometrem.

346. solu se konečně Spirit zbavil nepříjemné kamenné brambory v zadním pravém kole, která roveru po několik dní znemožňovala řádný pohyb. Potvrzení této dobré zprávy přišlo po vyhodnocení snímků zadní kamery HazCam. Během dne stačil Spirit překonat vzdálenost 0.33 m.

Příštího 347. solu pozorovaly panoramatická kamera a infračervený spektrometr vybrané cíle v okolí.

348. solu byl mikroskopem prozkoumán cíl "Dreaming" a pak se do pracovní polohy přesunul rentgenový spektrometr APXS. Kromě toho proběhlo dálkové pozorování několika objektů.

Přístroj APXS byl 349. solu nahrazen Mössbauerovým spektrometrem, který doplnil škálu měření na kameni "Dreaming".

V plánu 350. solu byl přesun ke kameni "La Brea", vzdálenému asi 5 m. Kvůli nadměrnému prokluzování činila skutečná překonaná vzdálenost pouze méně než 1 m.

Pokus o přesun měl pokračování i během solu 351. Rover podnikl několik obloučků vpřed a vzad, aby se dostal na vhodnější terén. Hlavní prokluzování se projevovalo při zatáčkách vpřed. Zatímco při zpětných obloucích byl prokluz asi 15%, zatáčky dopředu představovaly klouzání až 39%. Cíl, pojmenovaný "Dick Clark", zůstal nadále asi 4.2 m daleko.

Neúspěšný předešlý přesun zanechal rover v místě, kde se přímo mezi předními koly nacházel jiný zajímavý objekt. Kámen s cílovou ploškou pojmenovanou "Bubbles", prozkoumal Spirit 352. solu (2004-12-29) nejprve mikroskopem a pak rentgenovým spektrometrem. Kamery na vozítku prováděly dále pozorování oblohy.

353. solu pokračoval Spirit v průzkumu kamene "Champagne" a pomocí Mössbauerova spektrometru shromažďoval data ze dvou míst na kameni.

354. solu byla pomocí kartáče na brusce RAT [=Rock Abrasion Tool] očištěna malá ploška na kameni "Champagne". Toto místo bylo pak prohlédnuto mikroskopem a následně zde bylo zahájeno měření rentgenovým spektrometrem.

Následující průběh letu

Fotogalerie

Fotogalerie obsahuje celkem 89 obrázků, nejnovější byl přidán 2006-07-16.

Reakce čtenářů (číst/přidat)

Počet reakcí: 0

Verze pro tisk

 

Související články