DATABÁZE KOSMICKÝCH SOND PRO PRŮZKUM TĚLES SLUNEČNÍ SOUSTAVY

Spirit - průběh letu

Zpět na hlavní článek

Část 31 - Červen 2006

Předchozí průběh letu

857. solu (2006-06-01) trvalo 80 min než byla odbroušena další vrstvička zeminy silná 2 mm na místě "Progress". Nově odkrytý povrch dostal označení "Progress 3".

Plán solu 858 předpokládal mikroskopické snímkování cílové plošky "Progress 3", dálkové měření infračerveným spektrometrem současně s rádiovým spojením se sondou 2001 Mars Odyssey a zhotovení dvou snímků panoramatickou kamerou při západu slunce.

859. solu (2006-06-03) mělo pokračovat snímkování 17. sloupce úplného panoramatu "McMurdo pan".

860. solu prováděl Spirit půlhodinové dálkové pozorování a poté proběhl test nazvaný vznešeně "kalibrace převodu fotonů (photon transfer calibration)" na panoramatické kameře. Jeho cílem bylo změřit úroveň elektronického šumu, nebo-li parazitních signálů na CCD [=Charge-coupled Device] prvcích, které převádějí dopadající světlo na elektrický proud. Během komunikační relace s družicí 2001 Mars Odyssey se uskutečnilo souběžné hodinové studium terénu infračerveným spektrometrem.

861. solu byla v plné práci kamera s mikroskopem. V průběhu ranní rádiové seance v pásmu UHF s retranslační družicí Mars Odyssey se podařilo přenést 70 Mb dat. Spirit testoval pohyblivost vrtačky RAT na konci robotické ruky ve všech třech směrech. Během manipulace s nástavci na mechanické ruce jsou snímány otáčky servopohonů a ty jsou převáděny na elektrický signál. Z něho se dá vypočítat poloha ruky v kterémkoliv okamžiku. Výpočty jsou ale nepřesné kvůli tomu, že motorky nepatrně prokluzují. Kvůli přesnému zaměřování nástrojů je proto důležité znát odchylku mezi vypočteným a skutečným pohybem.

862. solu byly pořízeny první snímky do 18. sloupce panoramatu "McMurdo pan". 60 min trvalo spojení s družicí Mars Odyssey prolétající v nadhlavníku. Paralelně probíhalo měření vybraných terénních objektů miniaturním infračerveným spektrometrem Mini-TES.

McMurdo - sever  -  3341x1176x16M (451 kB) 863. solu byly získány zbylé snímky do 18. sloupce panoramatu. Večer rover fotografoval západ slunce.

864. solu fotografoval rover pole půdy "Tyrone" panoramatickou kamerou přes kompletní sadu 13 barevných filtrů. "Tyrone" je světlé místo nedaleko stanoviště vozítka a bylo zvoleno jako objekt dlouhodobého pozorování. Snímkování se budou periodicky opakovat několik měsíců a vědci se pokusí identifikovat změny vyvolané postupující zimou. Infračervený spektrometr analyzoval půdu a měřil tepelné emise atmosféry pod různými úhly.

865. solu se opakovala prověrka CCD prvků, tentokráte u zadní kamery sloužící k identifikaci překážek HazCam. Předchozí test se uskutečnil 860. solu.

Pro 866. sol (2006-06-10) bylo připraveno odstraňování dalších 2 mm na půdním vzorku "Progress" prostřednictvím brusky RAT. Tato činnost měla trvat 54 min a obnažená vrstva "Progress 3" se měla následně zdokumentovat panoramatickou kamerou přes všech 13 filtrů.

867. solu zhotovil Spirit první snímky do 20. sloupce panoramatu "McMurdo". I přes postupující zimu si zachovává Spirit slušnou výkonnost. Hlavním omezujícím faktorem je nedostatek elektrické energie. Oproti vrcholícímu létu, které zastihlo vozítko na vrcholku "Husband Hill" v polovině roku 2005, je jí nyní k dispozici pouhá třetina. Denní produkce slunečních baterií obnáší jen asi 310 Wh, zatímco v ideálních podmínkách činila kolem 900 Wh.

868. solu byla dokončena prověrka úrovně šumu (photon transfer calibration) v elektronických prvcích přední kamery identifikace překážek HazCam. Obdobná zkouška se konala již před několika dny u panoramatické kamery a zadní kamery HazCam.

869. solu byl 20. sloupec panoramatu "McMurdo" zkompletován druhou sérií snímků. V době, kdy komunikoval s prolétající družicí Mars Odyssey, prováděl rover pozorování cílů "Riquelme" a "Zucchelli" infračerveným spektrometrem Mini-TES.

Náplní 870. solu bylo mikroskopické snímkování třetí vrstvy půdního vzorku "Progress 3". Kromě toho probíhalo dálkové pozorování oblohy a terénu infračerveným spektrometrem.

871. solu rover fotografoval vlastní vrtačku RAT a 60 min trvala rádiová relace s retranslační družicí Mars Odyssey. Souběžně s tím byly měřeny tepelné emise cílů "Law-Ricovita", "Tor", "Scott Base" a "Arctowski" spektrometrem Mini-TES.

V plánu 872. solu bylo zahájení instalace nového letového softwaru - verze R9.2. Dvě předchozí verze byly na rover předávány přes vysokoziskovou anténu v pásmu X. Nový program bylo nutno přenášet jak v pásmu X, tak v méně výkonném pásmu UHF. Důvodem bylo vytížení pásma X družicí Mars Reconnaissance Orbiter, který se nacházel v choulostivé fázi aerobrakingu.

Pro 873. sol (2006-06-17) bylo připraveno fotografování skaliska "Korolev" panoramatickou kamerou s vysokým rozlišením.

874. solu pořizoval Spirit první část snímků do sloupce 22 panoramatu "McMurdo". Konečný obraz bude složen z celkem 27 sloupců.
Dodatečně bylo oznámeno, že 865. solu (2006-06-09) v 08:15 lokálního marsovského času se vůbec poprvé v historii zapojily elektrické topné články v bateriích Spiritu. Aktivovány byly poté, co teplota odpovídajícího tepelného čidla poklesla pod -19°C. Nejnižší povolená provozní teplota byla stanovena na -20°C.

875. solu studoval rover po dobu 5 hodin rentgenovým spektrometrem půdní vzorek "Halley Brunt", který se nachází těsně vedle levého předního kola. Jedná se o nenarušený povrch se světlými třpytivými zrnky.

876. solu se uskutečnilo měření elektronického šumu tzv. "photon transfer calibration" u kamery s mikroskopem MI. Spirit dále pořídil panoramatický záběr dunového pole nazvaného "El Dorado" a uskutečnil dálkové měření pomocí infračerveného spektrometru.

877. solu fotografovala navigační kamera stopy kol a pokračovalo měření tepelného vyzařování za pomoci spektrometru Mini-TES [=Miniature Thermal Emission Spectrometer]. V době přeletu družice Mars Odyssey nad stanovištěm a probíhající rádiové relace se prováděla kalibrace spektrometru Mini-TES, fotograficky se dokumentovaly pískové přesypy kamerami HazCam a infračervený spektrometr stačil ještě pozorovat oblohu a terén.

878. solu bylo dokončeno optické posouzení stupně zaprášení kamerového stožáru. Panoramatická kamera se pak zaměřila na oblohu, u níž byla zjišťována opacita (průzračnost, hodnota tau). Spektrometr Mini-TES zkoumal tepelné emise oblohy a terénu.

879. solu bylo v plánu dokončení 20. sloupce panoramatu "McMurdo" a další měření infračerveným spektrometrem.

Halley  -    1021x1024x16M (194 kB) 880. solu (2006-06-24) se mělo uskutečnit mikroskopické pozorování půdního vzorku "Halley Brunt" a posléze měření téhož místa Mössbauerovým spektrometrem, rozvržené na 10 hodin.

881. solu se po dobu jedné hodiny přenášel nový letový software do palubního počítače roveru. Spojení probíhalo v pásmu X přes anténu s vysokým ziskem. Prozatím se podařilo odvysílat asi polovinu objemu dat. Aby se ulehčilo pásmu X, které se používá zároveň i pro spojení s družicí Mars Reconnaissance Orbiter, je v plánu používat i pásmo UHF dostupné přes retranslační družici 2001 Mars Odyssey.

Program 882. solu zahrnoval orientační snímkování oblačnosti a stanovení úrovně elektronického šumu (nežádoucích signálů) v CCD-prvku levého objektivu panoramatické kamery. Miniaturní infračervený spektrometr měřil emise terénních cílů a atmosféry.

883. solu se uskutečnilo pětihodinové snímání dat Mössbauerovým spektrometrem na kameni "Halley". Spirit rovněž vykonal ranní pozorování atmosféry.

884. solu dokončil rover kontrolu elektronického šumu (photon transfer observation) u pravého objektivu panoramatické kamery.

Úkoly na 885. sol (2006-06-30) zahrnovaly další studium atmosféry a terénu panoramatickou kamerou a spektrometrem Mini-TES. V plánu bylo rovněž pětihodinové měření Mössbauerovým spektrometrem na kameni "Halley".

Následující průběh letu

Fotogalerie

Fotogalerie obsahuje celkem 89 obrázků, nejnovější byl přidán 2006-07-16.

Reakce čtenářů (číst/přidat)

Počet reakcí: 0

Verze pro tisk

 

Související články