DATABÁZE KOSMICKÝCH SOND PRO PRŮZKUM TĚLES SLUNEČNÍ SOUSTAVY

Spirit - průběh letu

Zpět na hlavní článek

Část 34 - Září 2006

Předchozí průběh letu

947. solu pokračoval Spirit v práci a doplňoval snímky do panoramatu "McMurdo". V současné době se jedná o obrázky paluby vozítka. Uskutečnilo se denní snímkování oblohy a terénu panoramatickou kamerou a pozorování infračerveným spektrometrem.

Plán na 948. sol počítal se studiem půdního vzorku "Halley Brunt" Mössbauerovým spektrometrem. Opakovalo se denní měření opacity atmosféry a tepelného vyzařování atmosféry a terénu.

Na 949. sol bylo připraveno další snímkování nepokrytých míst v panoramatu "McMurdo" a pozorování oblohy a terénu panoramatickou kamerou a infračerveným spektrometrem.
Denní produkce elektrické energie zůstává již nějakou dobu na hodnotě 280 Wh/sol.

950. solu byla snímkována paluba vozítka. Obrázky panoramatické kamery jsou určeny na doplnění panoramatu "McMurdo". Není třeba dodávat, že se opakovalo měření opacity atmosféry a tepelných emisí povrchu a oblohy.

Naprosto stejný program byl připraven i na soly číslo 951 a 952.
Dny se sice již asi jeden měsíc prodlužují a slunce vystupuje na obloze výše nad obzor, ale výroba elektrické energie zůstává stabilní na hodnotě kolem 280 Wh za sol.

Na sol číslo 953 dostal rover instrukce fotografovat slunce vysoko nad obzorem a pomocí infračerveného spektrometru prozkoumat skalnaté cíle, nazvané "Primero" a "Castilla". Následovalo rutinní měření průzračnosti atmosféry a byla získána data z infračerveného spektrometru zaměřeného na oblohu a na povrch terénu.

954. solu pořizovala panoramatické kamera snímky dvou permanentních magnetů na horní palubě vozítka kvůli posouzení množství prachových nánosů. Navigační kamera hledala stopy oblačnosti a standardně byla měřena opacita atmosféry a infračervené vyzařování z oblohy a terénu.

Na 955. sol bylo přichystáno snímkování horní paluby roveru, mikroskop prohlížel prach na magnetech a infračervený spektrometr pozoroval kámen "Signy". O pravidelném měření stupně zaprášení atmosféry (zjišťování průzračnosti či opacity) a skanování oblohy a terénu infračerveným spektrometrem se není třeba již ani zmiňovat.

Na 956. sol (2006-09-11) bylo připraveno fotografování paluby roveru panoramatickou kamerou, mikroskopické snímkování permanentních magnetů a standardní měření stavu atmosféry a povrchu terénu, které se provádí dlouhodobě v rámci zimní výzkumné kampaně.

957. solu pokračovala zimní kampaň, která zahrnovala shodná každodenní vědecká měření a současné technické aktivity, jako např. správu dat v palubní paměti. Mezi technické experimenty je počítáno i monitorování prachu v ovzduší panoramatickou kamerou a studium atmosféry a terénu infračerveným spektrometrem. Tohoto dne byla opět ověřena schopnost Spiritu vykonávat několik činností současně. Konkrétně se provádělo dálkové měření kamene "Vostok" spektrometrem Mini-TES a přenos dat na retranslační družici 2001 Mars Odyssey, která se pohybovala nad obzorem.

958. solu zhotovil Spirit 13. část z celkem 15 naplánovaných dílů barevné fotografické mozaiky paluby. Přibližně pět hodin bylo věnováno prvkovému rozboru prachu zachyceného na magnetech na horní palubě. Analýzu uskutečňoval rentgenový spektrometr na mechanické ruce.
I když se už více než měsíc postupně prodlužuje den, teprve nyní pocítil rover účinky zlepšených světelných podmínek. Tohoto dne vyrobily fotovoltaické články 287 Wh elektrické energie, což je o 10 Wh více, než činila produkce před týdnem.

959. solu pořizovala panoramatická kamera snímky půdního vzorku světlejší barvy, nacházejícího se ve vyjetých stopách po roveru a pojmenovaného "Tyrone".

Plán na 960. sol předepisoval zhotovení dalších obrázků paluby vozítka, obnovení práce rentgenového spektrometru, jakmile skončí rádiová relace s družicí Mars Odyssey. Tentokrát trvalo studium prachu na magnetech 4 h 50 min. V ranním hodinách se mělo také uskutečnit měření jasnosti západní oblohy navigační kamerou a přehlídka obzoru panoramatickou kamerou. Kamera PanCam měla dále zdokumentovat vzhled dunového pole "El Dorado" a zadní kamera HazCam dostala pokyn fotografovat terénní vlny za vozítkem.

Na 961. sol bylo stanoveno měření tepelného vyzařování cíle "Macquarie" infračerveným spektrometrem a ověření funkce spektrometru, který se zacílil na kalibrační terč na horní palubě. Navigační kamera se pokusila pozorovat oblačnost.

962. solu se uskutečnilo snímkování posledního, patnáctého segmentu mozaiky paluby Spiritu panoramatickou kamerou. Spektrometr APXS se věnoval další 4 h 35 min analýze prachu zachyceného na permanentních magnetech. Dalším úkolem bylo fotografování oblohy panoramatickou kamerou a ověření její funkce při snímkování za úplné tmy.

Na 963. sol (2006-09-18) bylo naplánováno fotografování stop roveru navigační kamerou, mikroskopické snímkování prachu na magnetech a opětovné přiložení rentgenového spektrometru na magnety. Přední kamera identifikace překážek (HazCam) měla zdokumentovat celý prostor v dosahu robotické ruky. Panoramatická kamera dostala za úkol zjistit stav zaprášení kamerového stožáru a prozkoumat horizont. Navigační kamera měla pátrat po oblačnosti.

964. solu došlo k mírným zmatkům při předávání instrukcí na Mars. Původně bylo záměrem provést reboot počítače a zahájit vykonávání instrukcí podle nové verze letového softwaru. Příkaz měl dorazit v pásmu X - tato frekvence byla ale plně obsazena provozem, který vyžadovala družice Mars Reconnaissance Orbiter, dokončující poslední kritické operace spojené s naváděním na definitivní oběžnou dráhu. Rover zůstal tedy bez instrukcí a vyčkával, až se situace vyřeší. Řídící tým proto vyslal povel k restartu počítače až později téhož dne a použil k tomu pásmo UHF a retranslační družici 2001 Mars Odyssey.

965. solu v 11:00 místního času se Spirit poprvé probudil a začal vykonávat příkazy pod dohledem nového letového softwaru, známého jako verze R9.2. Později během dne proběhla série inženýrských sekvencí, které měly ověřit provozní parametry zpracování dat a operace snímování.

966. solu se uskutečňovaly testy nejrůznějších parametrů důležitých pro popojíždění a práci s robotickou rukou. Rover se vrátil i k vědeckému výzkumu a uskutečnil měření atmosférického prachu prostřednictvím panoramatické kamery.

967. solu pokračovaly ověřovací zkoušky funkce nového letového softwaru. Snahou bylo důkladně otestovat funkci softwaru ještě před začátkem sluneční konjunkce, která nastane v říjnu a během níž bude silně problematické rádiové spojení s Marsem. Vědecká činnost byla tohoto dne ošizena, neboť se řídící tým věnoval aktivaci stejného letového softwaru na vozítku Opportunity.

K normální vědecké práci se měl Spirit vrátit 968. solu. Pro pohyby mechanické ruky byl nadále vyhlášen zákaz, neboť operátoři čekali na vyhodnocení uskutečněných testů. Protože ale rentgenový spektrometr na ruce zůstal přiložený na permanentních magnetech, prováděla se aspoň analýza zachyceného prachu.

969. solu (2006-09-24) měl rover za úkol měřit odrazivost povrchu panoramatickou kamerou, studovat obsah prachu v atmosféře a zrána oskenovat oblohu a terén infračerveným spektrometrem. Podobná měření proběhla i v odpoledních hodinách. Další činností bylo měření jasu oblohy, snímkování známých míst panoramatickou kamerou za účelem evidence případných změn v čase a studium půdního cíle "Tyrone" spektrometrem Mini-TES.

970. solu probíhalo měření opacity ovzduší na základě snímků panoramatické kamery a infračervený spektrometr pokračoval v záznamu tepelných emisí oblohy a terénu. Mössbauerův spektrometr analyzoval složení prachu zachyceného na permanentních magnetech. V ranních hodinách fotografovala panoramatická kamera vlastní horní palubu a navigační kamera prováděla přehlídku oblohy, kde se pokoušela zachytit oblačnost.

971. solu bylo na programu obvyklé měření opacity a prohlídka oblohy a terénu v infračerveném oboru. Speciálním cílem průzkumu se stal kámen "Juan Carlos". Panoramatická kamera zdokumentovala situaci na obzoru.

972. sol: Po pravidelném zjištění opacity a studiu tepelného vyzařování terénu a oblohy byly obnoveny analýzy prachu zachyceného na magnetech Mössbauerovým spektrometrem. Panoramatická kamera provedla prohlídku prostoru v dosahu nástrojů na robotické ruce a v ranních hodinách uskutečnila měření jasnosti západní oblohy.

973. solu - kromě standardních měření opacity a tepelných emisí oblohy a terénu - byl studován kámen "Gueslaga" a "Tor" infračerveným spektrometrem. Panoramatická kamera fotografovala stopy kol v měkkém povrchu a v ranních hodinách uskutečnila měření jasnosti západní oblohy.
Kameny "Juan Carlos" a "Tor" mají pórovitou strukturu. Drobné dutinky v hornině vznikly z vyloučených plynů při chladnutí magmatu. Úkolem je zjistit, jestli jsou tyto materiály podobné čedičům. Kámen "Gueslaga" je naopak zcela odlišného vzhledu a patrně se na stávající stanoviště dostal vyvržením materiálu po impaktu kosmického tělesa (meteoritu atp.).

974. solu se opakovala obvyklá atmosférická měření a pak se obnovily rozbory prachu usazeného na magnetech Mössbauerovým spektrometrem. Navigační kamera se pokusila na obloze zachytit oblačnost a panoramatická kamera sledovala jasnost západní oblohy krátce po ránu. Infračervený spektrometr pozoroval zaprášení stožáru nad palubou.
Rover má k dispozici dva permanentní magnety o různé síle. Účinnější je označen jako "capture magnet" a slabší jako "filter magnet". Na druhém se nedokážou udržet hrubší prachové částice s menším obsahem železa. Dvojice magnetů tedy provádí jakousi hrubou selekci prachu, který je následně analyzován Mössbauerovým spektrometrem, jehož princip ho předurčuje k měření minerálů s vysokým obsahem železa.

Plán na 975. sol předpokládal další měření opacity atmosféry a tepelných emisí oblohy a povrchu. Panoramatická kamera měla za úkol získat barevné snímky stop kol roveru v terénu.
Půdní vzorek byl již dříve nazván "Tyrone" a vyznačuje se světlou barvou (bílá a žlutá), odlišující se od obvyklého červeného zabarvení prachu. Patrně se jedná o stejný případ, jaký byl zkoumán na vzorcích "Arad" a "Paso Robles" před delší dobou. U nich byla analýzou prokázána přítomnost solí. Někteří vědci z týmu se domnívají, že by se mohlo jednat o materiál, který je schopen absorbovat a později vylučovat vlhkost. Proces vlhnutí a vysušování by byl schopen zaznamenat infračervený spektrometr.

Následující průběh letu

Fotogalerie

Fotogalerie obsahuje celkem 89 obrázků, nejnovější byl přidán 2006-07-16.

Reakce čtenářů (číst/přidat)

Počet reakcí: 0

Verze pro tisk

 

Související články