DATABÁZE KOSMICKÝCH SOND PRO PRŮZKUM TĚLES SLUNEČNÍ SOUSTAVY

Spirit - průběh letu

Zpět na hlavní článek

Část 25 - Prosinec 2005

Předchozí průběh letu

680. solu (2005-12-01) popojel Spirit 30 m směrem k objektu, nacházejícímu se mezi "Miami" a "Comanche".

681. solu se během dne uskutečňovalo dálkové měření a noc byla věnována pozorování měsíce Phobos.

Dálkové měření bylo náplní i 682. solu. Panoramatická kamera fotografovala výchoz "Algonquin" a objekty "Miami", "Pima" a "Yaqui". Zmíněné útvary společně s dalšími, pojmenovanými "Meentwioni" a "Myammia", sledoval rovněž infračervený spektrometr.

Na sol 683 byla naplánována další jízda, která se ale nakonec neuskutečnila.

684. solu se roveru podařilo vyfotografovat další prachový vír. Panoramatická kamera se zaměřila na některé objekty poblíž současného stanoviště. Miniaturní infračervený spektrometr prováděl pozorování jak za denního světla, tak po západu slunce.

685. solu popojel Spirit 16 m k výchozu geologického podloží "Algonquin", na němž měla být vykonána série detailních měření.

686. sol byl opět věnován dálkovému pozorování a nočnímu sledování měsíce Phobos.

687. solu přišel ke slovu podrobný geologický výzkum. Rover rozložil robotickou ruku a nejprve mikroskopem a poté rentgenovým spektrometrem prozkoumal plošku "Iroquet" nacházející se na útvaru "Algonquin".

688. solu (2005-12-10) byla na cíl "Iroquet" nasazena bruska RAT a 25 min odstraňovala prach a horní vrstvičku z kamene. Očištěné místo bylo znovu zdokumentováno kamerou vybavenou mikroskopem a rentgenovým spektrometrem.
Celková překonaná vzdálenost na Marsu činila k tomuto dni 5510 m.

689. solu se uskutečnil sběr dat Mössbauerovým spektrometrem v délce trvání 22 h. Rover dále prováděl snímkování panoramatickou kamerou, fotografoval prachové víry navigační kamerou a vybrané cíle zkoumal miniaturním infračerveným spektrometrem.

690. solu popojel Spirit 37 m směrem k objektu pojmenovanému "Comanche". Při jízdě kombinoval pohyb "naslepo" a metodu autonomní navigace. Večer pozoroval měsíce Phobos a Deimos.

Náplní 691. solu bylo necílené dálkové pozorování okolí pomocí panoramatické kamery a infračerveného spektrometru. V noci se opět pozornost zaměřila na snímkování Deimosu.

692. solu se rover přiblížil o dalších 38 m k cíli "Comanche". Noc byla znovu věnována fotografování obou měsíců Marsu.

Před další jízdou 693. solu (2005-12-15) byly snímkovány cíle "Miami", Paiute" a "Teepee". Pak se vozítko přesunulo dalších 38 m směrem k objektu "Comanche".
Po poslední změně stanoviště se počet překonaných metrů na Marsu zvýšil na 5624 m.

V plánu 694. solu byla další jízda ke "Comanche" v délce 40 m.

695. a 696. sol byl zcela věnován dálkovým pozorováním. Spirit zůstal zaparkován na stejném místě.

697. solu se po jízdě v délce 8.3 m rover konečně přiblížil ke "Comanche Spur" a zaujal vůči němu perfektní pozici.
Celková překonaná vzdálenost činila k tomuto dni 5673 m.

698. solu došlo po delší době na podrobný geologický průzkum. Mikroskop prohlédl cílovou plošku "Horseback" na objektu "Comanche Spur". V dalším plánu se měl cíl očistit nástrojem RAT [=Rock Abrasion Tool] a pak proměřit Mössbauerovým spektrometrem a znovu mikroskopem. Broušení se ale nezdařilo, protože nástroj ztratil kontakt s čištěným povrchem.

699. solu Spirit uskutečnil krátké měření Mössbauerovým spektrometrem a pak se pokusil zopakovat broušení plošky "Horseback". Ani tentokrát nedopadla operace podle očekávání. Bruska RAT očistila pouze asi 20% cílové plochy.

700. solu se řídící tým vzdal pokusů na místě "Horseback" a nasadil brusku na nový cíl pojmenovaný "Palomino". Tentokrát se vše zdařilo a po úspěšném očištění surového povrchu, mohl být kámen prozkoumán nejprve mikroskopem a pak rentgenovým spektrometrem.

701. solu se do analýz zapojil Mössbauerův spektrometr. Spirit se paralelně věnoval dálkovým pozorováním.

Také 702. solu (2005-12-24) probíhalo studium cíle "Palomino" Mössbaurovým spektrometrem a dálkové pozorování okolního terénu.

Vánoční čas využil řídící tým k mírnému zvolnění pracovního tempa. Vozítko na Marsu pracovalo do značné míry samostatně podle plánů stanovených pro několik dnů naráz. V průběhu solů 701 až 703 (2005-12-232005-12-25) dokončil rover dlouhodobé měření Mössbauerovým spektrometrem na očištěné cílové plošce "Palomino". Stejné místo bylo následně zkoumáno spektrometrem APXS [=Alpha Particle X-ray Spectrometer]. Dva dny pořizovala panoramatická kamera mozaiku 16 snímků kamene "Comanche". Tatáž kamera a infračervený spektrometr Mini-TES [=Thermal Emission Spectrometer] pozorovaly cíle v bezprostřední blízkosti, které byly informativně pojmenovány "Cheyenne", "Apache", "Kickapoo", "Chickasow" a "Winnebago". 703. solu byly získány kamerou s mikroskopem snímky povrchu objektu "Comanche".

704. a 705. solu skončily práce u kamene "Comanche". Spirit pokračoval po oba dny v jízdě k dunovému poli "El Dorado". První úsek započal 22 m pohybu podle předem určené trasy a následoval jízdou řízenou autonomním navigačním systémem ve směru ke skupině písečných přesypů. Druhého dne již nebylo možno dopředu vybrat vhodný terén a proto rover pokračoval v přesunu výlučně podle pokynů autonomního systému. Řídící tým předpokládal, že se během zmíněných dvou dnů podaří překonat asi 80 až 90 m. Spirit se však předvedl jako pilný cestovatel a zaměření na konci 705. solu potvrdilo, že zvládl ujet 118 m. Vozítko se nacházelo asi jeden den jízdy od cíle "El Dorado".

Sol 706 byl jediným ve vánočním týdnu, který byl naplánován individuálně. To umožnilo stanovit strategii přiblížení k "El Doradu" a dalšího dne pak naplánovat průzkum konkrétních útvarů. Následující tři dny měly být využity k vyhloubení umělého příkopu v "El Doradu" a další tři dny pak k průzkumu brázdy. Přípravou na hloubení brázdy mělo být zkusmé hrábnutí kolečkem na konci absolvované jízdy. Jedna třetina otáčky kola měla stačit na vyhrnutí určitého množství pískového materiálu, což mělo poskytnout základní informace o soudržnosti zeminy a podle toho se mělo připravit další hloubení.
I tentokrát proběhl přesun bez problémů, Spirit popojel o 38 m a zaujal místo přesně v dunách "El Dorada". Rover skončil u malého náspu a toto místo okamžitě prohrábl předním kolečkem. Po prozkoumání pořízených obrázků, zjistil řídící tým s potěšením, že vytvořená brázda již sama o sobě postačuje ke smysluplnému geologickému průzkumu a nebude muset být hlouben větší příkop.

707. solu (2005-12-29) zahájil mikroskop MI [=Microscopic Imager] prohlídku umělé brázdy v místech nazvaných "Galant Knight" a "Pilgrim". Na druhé jmenované místo byl pak přiložen Mössbauerův spektrometr a zahájil dlouhodobý sběr dat.
Během uplynulých 707 solů dokázal Spirit na Marsu překonat vzdálenost 5829 m.

Studium geologických vlastností "El Dorada" pokračovalo i v následujících dnech. 708. solu probíhalo měření Mössbauerovým spektrometrem. Snímky okolí pořizoval infračervený spektrometr a panoramatická kamera.

Mössbauerův spektrometr dokončil měření 709. solu. K průzkumu brázdy se dostal poté mikroskop a rentgenový spektrometr APXS.

Následující průběh letu

Fotogalerie

Fotogalerie obsahuje celkem 89 obrázků, nejnovější byl přidán 2006-07-16.

Reakce čtenářů (číst/přidat)

Počet reakcí: 0

Verze pro tisk

 

Související články